Voetgangersbeweging pleit voor actualisatie Wegenverkeerswet en RVV 1990

Voetgangers ervaren door de komst van nieuwe voertuigen steeds vaker de gevaren van het gecombineerde gebruik van de verkeersruimte. Het is voor die nieuwe voertuigen vaak onbekend waar ze wel of juist niet mogen rijden en welke snelheden zijn toegestaan. De bestaande wetgeving is dan ook niet meer van deze tijd, zo blijkt een analyse. De Voetgangersbeweging dringt er bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en betrokken adviesorganen op aan om de wet- en regelgeving aan te passen en deze primair te baseren op het functioneel gebruik van de openbare ruimte in plaats van op de voertuigclassificatie.

Tot nog toe wordt de plaats op de rijbaan bepaald door de vanuit de RDW op technische gronden vastgestelde voertuigclassificering en op wetgeving volgens het RVV 1990. Maar er komen op straat steeds meer voertuigen bij, met verschillende afmetingen en snelheden. Voetgangers worden daarnaast geconfronteerd met elektrisch aangedreven steps, rollerskates, hoverboards en skateboards. De laatste zijn eigenlijk niet goedgekeurd voor de openbare weg, maar zijn toch te zien in het straatbeeld. Omdat er veel onduidelijkheid bestaat over de regels voor deze voertuigen in de verkeersruimte, krijgt de Voetgangersbeweging regelmatig klachten over de veiligheid.

Ongevallen

De Voetgangersbeweging waarschuwt voor grote verschillen in snelheid tussen voetgangers, bromfietsen en racefietsen. Dit kan voor gevaren zorgen. “Ongevallen waarbij voetgangers in de rug worden aangereden door racefietsers of e-bikes komen helaas te vaak voor.” Bovendien zijn sommige type voertuigen moeilijk te herkennen, zoals snorfietsen en bromfietsen. Dit maakt handhaving lastig en het heeft dus ook geen prioriteit.

De Voetgangersbeweging dringt erop aan de wet- en regelgeving aan te passen, net als de richtlijnen voor de voetgangersruimte. Het heeft daarom een pleitnota aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hierin wordt onder meer gepleit voor aanpassing van het wegprofiel met een absoluut obstakelvrije ruimte van minimaal 2 meter voor voetgangers. Niet het voertuig moet bepalend zijn voor de maximumsnelheid, maar de functie van de openbare ruimte. Als gevolg daarvan zouden scooters en racefietsen niet langer op de fietspaden mogen rijden.

Indeling

Er moet gekozen voor een indeling van de openbare ruimte die gebaseerd is op functioneel gebruik en onderscheid maakt tussen verblijfsruimte en verkeersruimte, vindt de Voetgangersbeweging. “De beleving van de openbare ruimte en bescherming van de zwakste verkeersdeelnemers vormen het uitgangspunt. Aan de hand daarvan kunnen toegelaten type voertuigen en snelheden worden vastgesteld.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is redacteur van vakblad VerkeersNet en schrijft ook regelmatig voor de andere titels van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.