Hardrijders en parkeerproblemen grootste veroorzakers verkeersoverlast

Hardrijders, geen parkeerplekje kunnen vinden en agressief verkeersgedrag. Deze drie punten zorgen voor de meeste verkeersoverlast in de buurt. En vooral hardrijders zorgen voor ergernis. Inwoners van stedelijke buurten ervaren de meeste verkeersoverlast. Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor 2019. 

In de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2019 is aan 135 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouder een aantal vragen voorgelegd over onder meer de ervaren verkeersoverlast in de eigen woonbuurt.

82 procent van de respondenten geeft aan dat één of meer vormen van verkeersoverlast voorkomen in hun buurt. Meer dan een derde van de mensen ervaart hier zelfs veel overlast van. Veel overlast van te hard rijden in de buurt wordt door 22 procent gerapporteerd. In het geval van parkeerproblemen is dit 17 procent, en 6 procent zegt veel overlast te ervaren van agressief verkeersgedrag.

Meeste overlast van hardrijders

Te hard rijden komt vaker voor in niet-stedelijke (78 procent) dan in zeer sterk stedelijke buurten (70 procent). Daarentegen hebben bewoners van zeer sterk stedelijke buurten er vaker veel last van dan bewoners van niet-stedelijke buurten: 26 tegen 21 procent. Parkeerproblemen en agressief verkeersgedrag komen vaker voor in de meer verstedelijkte buurten, en de ervaren overlast is er ook het grootst. Zo ervaren bijna drie keer zoveel mensen veel overlast van agressief rijgedrag in hun buurt in zeer sterk stedelijk gebied (11 procent) als in niet-stedelijk gebied (4 procent).

Meeste verkeersoverlast in Limburg en Zuid-Holland

Overlast van te hard rijden in de buurt is het grootst in Limburg, 27 procent van de Limburgers zegt hier veel last van te hebben. Inwoners van deze provincie geven ook relatief vaak aan veel last te hebben van agressief verkeersgedrag, evenals inwoners uit Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Parkeerproblemen in de buurt vormen in Zuid-Holland met 23 procent het vaakst een bron van overlast voor inwoners. Inwoners van Drenthe en Overijssel geven relatief het minst vaak aan veel verkeersoverlast te ervaren.

Meeste verkeershufters rondom Heerlen

In gemeenten met meer dan 70 duizend inwoners loopt het aandeel mensen dat veel overlast ervaart van te hard rijden in de buurt uiteen van 15 procent in Delft en Leiden tot 38 procent in Heerlen. Ook agressief verkeersgedrag bezorgt de inwoners van Heerlen naar verhouding veel overlast: 14 procent. In Deventer ervaren inwoners met 2 procent relatief weinig agressief verkeersgedrag. De overlast van parkeerproblemen varieert van 11 procent in Meierijstad tot 37 procent in Schiedam.

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

1 reactie op “Hardrijders en parkeerproblemen grootste veroorzakers verkeersoverlast”

A.b|09.07.20|15:15

Tja, Het wordt steeds drukker op de weg, mensen hebben geen geduld meer in het verkeer en alles moet snel. Dat zie ik voornamelijk in grote steden bij drukke plekken. Veel asociale weggebruikers en ongeduldige mensen. Wat goed werkt bij een overtreding auto en rijbewijs meteen afpakken daarna volgt een boete inclusief celstraf.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.