Actuele brandstofprijzen

Onderstaand schema geeft de huidige adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen weer. De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) is het gemiddelde van deze adviesprijzen. Wekelijks wijzigen de prijzen van de oliemaatschappijen ongeveer drie keer.

[brandstofprijzen]

Nederland heeft de hoogste belastingdruk op brandstof ter wereld. Tweederde van de Euro95 literprijs bestaat uit accijns, wettelijke heffing en BTW. De rest van de literprijs wordt hoofdzakelijk bepaald door de ruwe olieprijs. De ruwe olieprijs is onder andere afhankelijk van de productie-omvang, de dollarkoers, wereldgebeurtenissen en weersomstandigheden.

Brandstofprijzen in Europa