belastindienst, auto, inspecteur

Extra controles rijscholen door fiscus leveren miljoenen op

De eerste 150 onderzoeken bij rijscholen hebben de Belastingdienst tot nu toe al ruim 1 miljoen euro aan correcties opgeleverd. Verder hebben diverse rijscholen uit eigen beweging al voor ruim 5 miljoen euro aan extra omzet opgegeven. Dat blijkt uit een tussenstand van de Belastingdienst. De fiscus verwacht dat dit bedrag de komende maanden nog oploopt. Ook gaat de dienst in een aantal gevallen waar misstanden zijn geconstateerd een zwaardere aanpak inzetten, zoals beslagleggingen.

“Wij realiseren ons dat beslaglegging ingrijpend is. Het heeft flinke gevolgen voor de bedrijfsvoering van de rijschoolhouder, voor het CBR en het raakt in een aantal gevallen ook de nietsvermoedende leerling die zijn examen wil doen”, licht Richard Buijs van de Belastingdienst toe. “Het is dan ook zeker geen middel dat we zomaar zullen inzetten. Maar als de geboden opties en waarschuwingen niet tot resultaat leiden, zal de Belastingdienst uiteindelijk via beslaglegging kunnen ingrijpen.”

Beslaglegging

Dat kan beslaglegging op een bankrekening, op de rekening-courant bij het CBR (zoals onlangs in de regio Rijnmond gebeurde) zijn of zelfs beslaglegging op de auto wanneer deze wordt aangehouden tijdens een wegcontrole en er openstaande rekeningen zijn die niet direct betaald kunnen worden.

Als de rijschoolhouder het verschuldigde bedrag (bij te late betaling met boete) niet betaalt, gaat de afdeling invordering acties ondernemen om het verschuldigde bedrag te innen. Dat doet de fiscus in alle branches en dat is ook gebeurd bij een aantal rijscholen. Dat heeft toen meer dan 100.000 euro opgebracht in de regio Rijnmond na een beslaglegging bij het CBR. Daarnaast is met een aantal rijschoolhouders naar aanleiding van deze actie een betalingsregeling overeengekomen.

Belastingdienst

“Laat het dus niet zo ver komen en neem zelf op tijd contact op met de Belastingdienst als je achter loopt met betalen”, waarschuwt Buijs. “Neem in dat geval contact op met de afdeling invordering. Zo kunnen extra hoge kosten en een vervelende beslaglegging in veel gevallen worden voorkomen.”

De inspecteur benadrukt dat de fiscus alleen beslag legt als het niet anders kan. “Niemand wordt ineens verrast met een (derden)beslag. Daar is al een lang traject aan vooraf gegaan. Je krijgt eerst een aanslag, wordt die niet betaald, dan krijg je een betalingsherinnering, vervolgens een aanmaning, daarna een dwangbevel en uiteindelijk volgt nog een hernieuwd bevel tot betaling.”

Rekening-courant

Als iemand op al deze verzoeken niet reageert, kan pas beslag worden gelegd op de rekening-courant. Bij betalingsachterstand en problemen met betalen, kan er in veel gevallen een regeling worden getroffen met de afdeling invordering van de Belastingdienst. “Dan moet je als ondernemer wel zelf contact opnemen met de fiscus”, zegt Buijs. “Doe je dat vroegtijdig, dan kun je daarmee veel kosten besparen en vaak ook direct uitstel van betaling krijgen.”

De Belastingdienst is bezig met een project waarbij extra aandacht wordt besteed aan de omzetverantwoording van autorijscholen. De fiscus heeft rijschoolhouders hierover diverse malen gericht geïnformeerd en daarnaast gecontroleerd of de wettelijke verplichtingen goed worden nageleefd. Zo kunnen niet alleen fiscale problemen, maar ook oneerlijke concurrentie worden voorkomen.

Rijschoolhouders

“In de aanpak werden rijschoolhouders die hun zaken goed op orde willen hebben ondersteund”, vertelt Buijs. “Zij kregen de mogelijkheid om hun aangiften over vorige jaren vrijwillig te verbeteren, als ze ontdekten dat er een fout was gemaakt. Veel ondernemers hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.”

Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat er bij ruim tweeduizend rijscholen grote verschillen bestaan tussen het aantal ingekochte praktijkexamens bij het CBR en de opgegeven omzet die daarbij zou moeten horen. Deze rijscholen hebben een brief ontvangen met het verzoek zich te melden. Ook zijn er al bij honderden rijscholen extra controles uitgevoerd, wat dus al miljoenen aan correcties heeft opgeleverd.

Zwart rijles

Rijscholen die zwart rijles geven zijn een doorn in het oog van goedwillende rijscholen en de overheid. Omdat er bijvoorbeeld geen BTW (21%), loonheffing en sociale lasten worden afgedragen, leidt dat tot enorme prijserosie. Daardoor kunnen veel professionele rijscholen moeilijk het hoofd boven water houden.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

7 reacties op “Extra controles rijscholen door fiscus leveren miljoenen op”

Pieter van Rosse|05.09.13|15:41

Toch is de belastingdienst ook lang niet altijd eerlijk…
Ik ken een rijschool in de regio Rijnmond die in grote problemen kwam hierdoor.
Deze rijschool heeft maanden terug van de belastingdienst een regeling aangeboden gekregen om de achterstallige schulden te voldoen, waar de rijschool gehoor aan heeft gegeven en dan ook maandelijks netjes het afgesproken bedrag overmaakt.
Toch heeft de belastingdienst beslag laten leggen op de CBR tegoeden, en kunnen kandidaten geen examen doen. slechte >>>

Pieter van Rosse|05.09.13|15:46

reclame voor de rijschool, die nu ook geen nieuwe aanmeldingen meer krijgt, en waar leerlingen door deze ingreep van de belasting weggaan.
Hoe help je een bedrijf failliet te gaan?

Ik geef toe dat je het al ver moet laten komen om zo in de problemen te raken, maar iedereen kan een foutje maken toch?

Jammer dat de belastingdienst zich niet aan haar eigen gemaakt afspraken wil houden. (en ja, ik ken meer van dit soort voorbeelden al is dat niet in de rijscholensector)

George Fennes|05.09.13|17:09

Mijn ervaring is dat als je met de belastingdienst een afspraak maakt zij zich hier ook aan houden.
Tenzij bij nader onderzoek blijkt dat de desbetreffende rijschool gegevens heeft achtergehouden die relevant zijn voor de opgelegde aanslag en de betalingsregeling die er getroffen is.
We kunnen natuurlijk van alles roepen maar we kunnen pas een oordeel geven als we van twee kanten het verhaal gehoord hebben.

[email protected]|05.09.13|21:00

Pieter, omzetbelasting is geen regeling voor maar inkomstenbelasting wel.
En ja het lijkt wel maffia praktijken van de belastingdienst maar regels zijn regels.

Incredible|05.09.13|21:38

Ik krijg meer de indruk, dat nu elke rijschool als onbetrouwbaar en corrupt wordt afgeschilderd. Ze ontduiken allemaal de belasting en er valt miljoenen te halen. Triest….

Leo Oors|08.09.13|16:25

Ja het is goed dat de corrupte rijscholen aan gepakt worden
Echter als je problemen krijgt met de belasting heb je het er zelf naar gemaakt wees gewoon eerlijk dan heb je geen problemen.
Ben nu bijna 40 jaar bezig en nog nooit problemen gehad en wil dat graag zo houden maar dat kan alleen als je eerlijk werkt.
Als rijschool houder wordt je niet rijk!!
Die gene die er wel rijk van zijn geworden zijn voor de belasting!!!

Herman Blüm|06.06.19|17:30

Als (nu pensio)rijschoolhouder van 1969 tot 2012 het volgende: Probleem met volgens fiscusgemiddelde “te weinig” lessen met leerling van andere school? Altijd gevraagd waar en hoeveel elders werd gelest+evt. rijex gedaan.
Alles genoteerd op diens instructie/leskaart+
handtekening kandidaat erbij .
Overduidelijk voor fiscus ! Fraude nihil: de op leskaart dan vals genoteerde concullegae stuurt fiscus na evt. -controle terecht naar U retour…
Ik wens u geen gezeur met de belasting-inspecteur! Suc6

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Extra controles rijscholen door fiscus leveren miljoenen op | RijschoolPro
belastindienst, auto, inspecteur

Extra controles rijscholen door fiscus leveren miljoenen op

De eerste 150 onderzoeken bij rijscholen hebben de Belastingdienst tot nu toe al ruim 1 miljoen euro aan correcties opgeleverd. Verder hebben diverse rijscholen uit eigen beweging al voor ruim 5 miljoen euro aan extra omzet opgegeven. Dat blijkt uit een tussenstand van de Belastingdienst. De fiscus verwacht dat dit bedrag de komende maanden nog oploopt. Ook gaat de dienst in een aantal gevallen waar misstanden zijn geconstateerd een zwaardere aanpak inzetten, zoals beslagleggingen.

“Wij realiseren ons dat beslaglegging ingrijpend is. Het heeft flinke gevolgen voor de bedrijfsvoering van de rijschoolhouder, voor het CBR en het raakt in een aantal gevallen ook de nietsvermoedende leerling die zijn examen wil doen”, licht Richard Buijs van de Belastingdienst toe. “Het is dan ook zeker geen middel dat we zomaar zullen inzetten. Maar als de geboden opties en waarschuwingen niet tot resultaat leiden, zal de Belastingdienst uiteindelijk via beslaglegging kunnen ingrijpen.”

Beslaglegging

Dat kan beslaglegging op een bankrekening, op de rekening-courant bij het CBR (zoals onlangs in de regio Rijnmond gebeurde) zijn of zelfs beslaglegging op de auto wanneer deze wordt aangehouden tijdens een wegcontrole en er openstaande rekeningen zijn die niet direct betaald kunnen worden.

Als de rijschoolhouder het verschuldigde bedrag (bij te late betaling met boete) niet betaalt, gaat de afdeling invordering acties ondernemen om het verschuldigde bedrag te innen. Dat doet de fiscus in alle branches en dat is ook gebeurd bij een aantal rijscholen. Dat heeft toen meer dan 100.000 euro opgebracht in de regio Rijnmond na een beslaglegging bij het CBR. Daarnaast is met een aantal rijschoolhouders naar aanleiding van deze actie een betalingsregeling overeengekomen.

Belastingdienst

“Laat het dus niet zo ver komen en neem zelf op tijd contact op met de Belastingdienst als je achter loopt met betalen”, waarschuwt Buijs. “Neem in dat geval contact op met de afdeling invordering. Zo kunnen extra hoge kosten en een vervelende beslaglegging in veel gevallen worden voorkomen.”

De inspecteur benadrukt dat de fiscus alleen beslag legt als het niet anders kan. “Niemand wordt ineens verrast met een (derden)beslag. Daar is al een lang traject aan vooraf gegaan. Je krijgt eerst een aanslag, wordt die niet betaald, dan krijg je een betalingsherinnering, vervolgens een aanmaning, daarna een dwangbevel en uiteindelijk volgt nog een hernieuwd bevel tot betaling.”

Rekening-courant

Als iemand op al deze verzoeken niet reageert, kan pas beslag worden gelegd op de rekening-courant. Bij betalingsachterstand en problemen met betalen, kan er in veel gevallen een regeling worden getroffen met de afdeling invordering van de Belastingdienst. “Dan moet je als ondernemer wel zelf contact opnemen met de fiscus”, zegt Buijs. “Doe je dat vroegtijdig, dan kun je daarmee veel kosten besparen en vaak ook direct uitstel van betaling krijgen.”

De Belastingdienst is bezig met een project waarbij extra aandacht wordt besteed aan de omzetverantwoording van autorijscholen. De fiscus heeft rijschoolhouders hierover diverse malen gericht geïnformeerd en daarnaast gecontroleerd of de wettelijke verplichtingen goed worden nageleefd. Zo kunnen niet alleen fiscale problemen, maar ook oneerlijke concurrentie worden voorkomen.

Rijschoolhouders

“In de aanpak werden rijschoolhouders die hun zaken goed op orde willen hebben ondersteund”, vertelt Buijs. “Zij kregen de mogelijkheid om hun aangiften over vorige jaren vrijwillig te verbeteren, als ze ontdekten dat er een fout was gemaakt. Veel ondernemers hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.”

Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat er bij ruim tweeduizend rijscholen grote verschillen bestaan tussen het aantal ingekochte praktijkexamens bij het CBR en de opgegeven omzet die daarbij zou moeten horen. Deze rijscholen hebben een brief ontvangen met het verzoek zich te melden. Ook zijn er al bij honderden rijscholen extra controles uitgevoerd, wat dus al miljoenen aan correcties heeft opgeleverd.

Zwart rijles

Rijscholen die zwart rijles geven zijn een doorn in het oog van goedwillende rijscholen en de overheid. Omdat er bijvoorbeeld geen BTW (21%), loonheffing en sociale lasten worden afgedragen, leidt dat tot enorme prijserosie. Daardoor kunnen veel professionele rijscholen moeilijk het hoofd boven water houden.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

7 reacties op “Extra controles rijscholen door fiscus leveren miljoenen op”

Pieter van Rosse|05.09.13|15:41

Toch is de belastingdienst ook lang niet altijd eerlijk…
Ik ken een rijschool in de regio Rijnmond die in grote problemen kwam hierdoor.
Deze rijschool heeft maanden terug van de belastingdienst een regeling aangeboden gekregen om de achterstallige schulden te voldoen, waar de rijschool gehoor aan heeft gegeven en dan ook maandelijks netjes het afgesproken bedrag overmaakt.
Toch heeft de belastingdienst beslag laten leggen op de CBR tegoeden, en kunnen kandidaten geen examen doen. slechte >>>

Pieter van Rosse|05.09.13|15:46

reclame voor de rijschool, die nu ook geen nieuwe aanmeldingen meer krijgt, en waar leerlingen door deze ingreep van de belasting weggaan.
Hoe help je een bedrijf failliet te gaan?

Ik geef toe dat je het al ver moet laten komen om zo in de problemen te raken, maar iedereen kan een foutje maken toch?

Jammer dat de belastingdienst zich niet aan haar eigen gemaakt afspraken wil houden. (en ja, ik ken meer van dit soort voorbeelden al is dat niet in de rijscholensector)

George Fennes|05.09.13|17:09

Mijn ervaring is dat als je met de belastingdienst een afspraak maakt zij zich hier ook aan houden.
Tenzij bij nader onderzoek blijkt dat de desbetreffende rijschool gegevens heeft achtergehouden die relevant zijn voor de opgelegde aanslag en de betalingsregeling die er getroffen is.
We kunnen natuurlijk van alles roepen maar we kunnen pas een oordeel geven als we van twee kanten het verhaal gehoord hebben.

[email protected]|05.09.13|21:00

Pieter, omzetbelasting is geen regeling voor maar inkomstenbelasting wel.
En ja het lijkt wel maffia praktijken van de belastingdienst maar regels zijn regels.

Incredible|05.09.13|21:38

Ik krijg meer de indruk, dat nu elke rijschool als onbetrouwbaar en corrupt wordt afgeschilderd. Ze ontduiken allemaal de belasting en er valt miljoenen te halen. Triest….

Leo Oors|08.09.13|16:25

Ja het is goed dat de corrupte rijscholen aan gepakt worden
Echter als je problemen krijgt met de belasting heb je het er zelf naar gemaakt wees gewoon eerlijk dan heb je geen problemen.
Ben nu bijna 40 jaar bezig en nog nooit problemen gehad en wil dat graag zo houden maar dat kan alleen als je eerlijk werkt.
Als rijschool houder wordt je niet rijk!!
Die gene die er wel rijk van zijn geworden zijn voor de belasting!!!

Herman Blüm|06.06.19|17:30

Als (nu pensio)rijschoolhouder van 1969 tot 2012 het volgende: Probleem met volgens fiscusgemiddelde “te weinig” lessen met leerling van andere school? Altijd gevraagd waar en hoeveel elders werd gelest+evt. rijex gedaan.
Alles genoteerd op diens instructie/leskaart+
handtekening kandidaat erbij .
Overduidelijk voor fiscus ! Fraude nihil: de op leskaart dan vals genoteerde concullegae stuurt fiscus na evt. -controle terecht naar U retour…
Ik wens u geen gezeur met de belasting-inspecteur! Suc6

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.