Vakbond wil duidelijkheid CBR-reorganisatie Rijgeschiktheid

Voordat vakbond De Unie in november begint aan het cao-overleg voor CBR-medewerkers, wil ze eerst helderheid over de reorganisatie bij Rijgeschiktheid. “Het CBR dient duidelijkheid te geven over de omvang van deze reorganisatie, wanneer besluiten genomen gaan worden en op welk moment medewerkers te horen krijgen wat de reorganisatie voor hun persoonlijk gaat betekenen”, stelt de bond. Daarnaast moet het afgesloten Sociaal Plan dat tot 31 december 2015 loopt, opnieuw verlengd worden, zo wordt aangegeven. “Op die manier is het voor medewerkers in ieder geval duidelijk wat er geregeld is in het geval zij boventallig verklaard worden en dreigen hun baan te verliezen.”

Rondgang langs verschillende CBR-kantoren heeft naar zeggen van De Unie genoeg stof opgeleverd om met het CBR in gesprek te gaan over niet alleen een nieuwe cao, maar ook over een aantal zaken dat in de ogen van de werknemers verbeterd moet worden.

Cao

“In grote lijnen komt de boodschap van onze leden op het volgende neer: CBR-medewerkers zijn eigenlijk heel tevreden over hun cao”, zo wordt door De Unie aangegeven. De Unie streeft naar eigen zeggen dan ook naar behoud daarvan, met voor de komende cao-besprekingen minimaal een correctie van de inflatie. Dit zodat de in de cao afgesproken arbeidsvoorwaarden op peil blijven.

De Unie meldt daarbij aanpassingen in de cao bespreekbaar te vinden, op voorwaarde dat het niet leidt tot verslechtering in arbeidsvoorwaarden en ‘bijdragen aan een grotere keuzevrijheid voor het individu’. Behoud van werkgelegenheid en inkomen staat voor de vakbond altijd voorop, verduidelijkt De Unie.

Gesprek

Over de volgende punten zal overleg plaatsvinden tussen CBR en de vakbond, wordt aangegeven:

 • Er moet iets geregeld worden voor de medewerkers van TEC die door het nieuwe locatie-beleid veel meer zakelijke kilometers maken. Deze meerkosten, en de tijd die daarmee gepaard gaat, zijn wat De Unie betreft voor rekening van het CBR.
 • Medewerkers TEC hebben geen inzicht in wijziging van werkdagen van collega’s. Waarom wordt er niet voor gekozen samen naar een oplossing voor de bezetting te zoeken?
 • Het geregistreerd partnerschap dient in de cao gelijk te worden getrokken met het huwelijk.
 • De deelnemers aan het onderzoek met Syntro is toegezegd dat zij de conclusies van het onderzoek toegestuurd zouden krijgen. Dit is nog niet gebeurd.
 • Bij Rijgeschiktheid zit een aantal medewerkers (schil één) ‘duimen te draaien’, terwijl er medewerkers van een extern bureau worden ingehuurd ten behoeve van receptiewerkzaamheden.
 • Op een aantal locaties is er sprake van het zonder overleg afschaffen van de tijdregistratie. Hierover is geen advies gevraagd aan de OR. Minimaal dient de cao nagekomen te worden waarin het schuivend dagvenster van 07:30 tot 17:30 uur is vastgelegd.

Voorstellen

Op basis van de gesprekken met leden van de bond, is De Unie tot een lijst met cao-voostellen gekomen. Leden hebben tot vrijdag 31 oktober om voor of tegen deze lijst met punten te kiezen:

 • Een cao-looptijd van een jaar: van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015
 • Het Sociaal Plan dat is afgesloten voor Rijgeschiktheid en een looptijd kent tot en met 31 december 2015, verlengen tot en met 31 december 2016 of zoveel langer als de reorganisatie loopt
 • De salarissen en salarisschalen, alsook de in de cao opgenomen nominale vergoedingen, per 1 januari 2015 verhogen met 2 procent structureel
 • Geregistreerd partnerschap in de cao gelijk stellen met het burgerlijk huwelijk
 • De Unie behoudt zich het recht voor tijdens de cao-onderhandelingen voorstellen toe te voegen, te wijzigen dan wel in te trekken.

De onderhandelingen staan gepland voor november en begin december van dit jaar, zo laat De Unie weten.

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Vakbond wil duidelijkheid CBR-reorganisatie Rijgeschiktheid | RijschoolPro

Vakbond wil duidelijkheid CBR-reorganisatie Rijgeschiktheid

Voordat vakbond De Unie in november begint aan het cao-overleg voor CBR-medewerkers, wil ze eerst helderheid over de reorganisatie bij Rijgeschiktheid. “Het CBR dient duidelijkheid te geven over de omvang van deze reorganisatie, wanneer besluiten genomen gaan worden en op welk moment medewerkers te horen krijgen wat de reorganisatie voor hun persoonlijk gaat betekenen”, stelt de bond. Daarnaast moet het afgesloten Sociaal Plan dat tot 31 december 2015 loopt, opnieuw verlengd worden, zo wordt aangegeven. “Op die manier is het voor medewerkers in ieder geval duidelijk wat er geregeld is in het geval zij boventallig verklaard worden en dreigen hun baan te verliezen.”

Rondgang langs verschillende CBR-kantoren heeft naar zeggen van De Unie genoeg stof opgeleverd om met het CBR in gesprek te gaan over niet alleen een nieuwe cao, maar ook over een aantal zaken dat in de ogen van de werknemers verbeterd moet worden.

Cao

“In grote lijnen komt de boodschap van onze leden op het volgende neer: CBR-medewerkers zijn eigenlijk heel tevreden over hun cao”, zo wordt door De Unie aangegeven. De Unie streeft naar eigen zeggen dan ook naar behoud daarvan, met voor de komende cao-besprekingen minimaal een correctie van de inflatie. Dit zodat de in de cao afgesproken arbeidsvoorwaarden op peil blijven.

De Unie meldt daarbij aanpassingen in de cao bespreekbaar te vinden, op voorwaarde dat het niet leidt tot verslechtering in arbeidsvoorwaarden en ‘bijdragen aan een grotere keuzevrijheid voor het individu’. Behoud van werkgelegenheid en inkomen staat voor de vakbond altijd voorop, verduidelijkt De Unie.

Gesprek

Over de volgende punten zal overleg plaatsvinden tussen CBR en de vakbond, wordt aangegeven:

 • Er moet iets geregeld worden voor de medewerkers van TEC die door het nieuwe locatie-beleid veel meer zakelijke kilometers maken. Deze meerkosten, en de tijd die daarmee gepaard gaat, zijn wat De Unie betreft voor rekening van het CBR.
 • Medewerkers TEC hebben geen inzicht in wijziging van werkdagen van collega’s. Waarom wordt er niet voor gekozen samen naar een oplossing voor de bezetting te zoeken?
 • Het geregistreerd partnerschap dient in de cao gelijk te worden getrokken met het huwelijk.
 • De deelnemers aan het onderzoek met Syntro is toegezegd dat zij de conclusies van het onderzoek toegestuurd zouden krijgen. Dit is nog niet gebeurd.
 • Bij Rijgeschiktheid zit een aantal medewerkers (schil één) ‘duimen te draaien’, terwijl er medewerkers van een extern bureau worden ingehuurd ten behoeve van receptiewerkzaamheden.
 • Op een aantal locaties is er sprake van het zonder overleg afschaffen van de tijdregistratie. Hierover is geen advies gevraagd aan de OR. Minimaal dient de cao nagekomen te worden waarin het schuivend dagvenster van 07:30 tot 17:30 uur is vastgelegd.

Voorstellen

Op basis van de gesprekken met leden van de bond, is De Unie tot een lijst met cao-voostellen gekomen. Leden hebben tot vrijdag 31 oktober om voor of tegen deze lijst met punten te kiezen:

 • Een cao-looptijd van een jaar: van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015
 • Het Sociaal Plan dat is afgesloten voor Rijgeschiktheid en een looptijd kent tot en met 31 december 2015, verlengen tot en met 31 december 2016 of zoveel langer als de reorganisatie loopt
 • De salarissen en salarisschalen, alsook de in de cao opgenomen nominale vergoedingen, per 1 januari 2015 verhogen met 2 procent structureel
 • Geregistreerd partnerschap in de cao gelijk stellen met het burgerlijk huwelijk
 • De Unie behoudt zich het recht voor tijdens de cao-onderhandelingen voorstellen toe te voegen, te wijzigen dan wel in te trekken.

De onderhandelingen staan gepland voor november en begin december van dit jaar, zo laat De Unie weten.

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.