volkswagen, auto

Nieuwe Arbowet op 1 juli van kracht

gebruikt

De Arbowet verandert in Nederland per 1 juli. Aanpassing van deze wet was volgens het kabinet noodzakelijk, omdat de arbeidsmarkt voortdurend in beweging is en er steeds meer aandacht is voor duurzame inzetbaarheid. Maar wat gaat er veranderen voor werkgevers in de rijschoolbranche en in andere sectoren?

Er verandert veel rondom de rol van de bedrijfsarts. Hij wordt toegankelijker voor werknemers, zodat zij gebruik kunnen maken van een open spreekuur. Hierover hoeven medewerkers hun werkgever niet te informeren. De bedrijfsarts heeft verder vrij toegang tot de werkvloer, zodat hij weet wat er speelt. Hij heeft een onafhankelijke en adviserende rol, meldt belangenvereniging Bovag.

Second opinion

Daarnaast krijgt een werknemer door de herziening van de Arbowet recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Ook moet de bedrijfsarts een klachtenprocedure hebben. Dit heeft gevolgen voor de contracten die werkgevers hebben met arbo-artsen. Werkgevers doen er goed aan om deze op tijd na te lopen en eventueel aan te passen.

Ondernemers hebben na 1 juli nog één jaar de tijd om de contracten met de arbodienstverlener aan te passen zodat ze aan de wet voldoen. Ook de vorm van zo’n contract verandert. Er komt een ‘basiscontract arbodienstverlening’, waarin verschillende afspraken vastgelegd worden. Meer informatie over arbeidsomstandigheden en veilig en gezond werken is te vinden op arbomobiel.nl.

Preventiemedewerker

Volgens de huidige wetgeving heeft de ondernemingsraad (or) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt) instemmingsrecht over de taken die een preventiemedewerker oppakt. Zodra de nieuwe wet van kracht wordt, krijgen beide medezeggenschapsorganen ook instemmingsrecht over wie de preventiemedewerker is en wat zijn positie wordt binnen het betreffende bedrijf. Deze wijzigingen gelden overigens niet voor de zittende preventiemedewerker.

De handhaving van de nieuwe regels is in handen van de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij kunnen vanaf 1 juli boetes uitdelen, bijvoorbeeld wanneer een werkgever geen contract heeft met de bedrijfsarts of arbodienst. Ook bedrijfsartsen en arbodiensten kunnen een boete krijgen, bijvoorbeeld wegens gebrekkige samenwerking met de preventiemedewerker.

Auteur: Thom Mandos

Autoliefhebber met een voorkeur voor een schone auto, vandaar ook veelal actief voor CarwashPro, zo nu en dan actief voor RijschoolPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Nieuwe Arbowet op 1 juli van kracht | RijschoolPro
volkswagen, auto

Nieuwe Arbowet op 1 juli van kracht

gebruikt

De Arbowet verandert in Nederland per 1 juli. Aanpassing van deze wet was volgens het kabinet noodzakelijk, omdat de arbeidsmarkt voortdurend in beweging is en er steeds meer aandacht is voor duurzame inzetbaarheid. Maar wat gaat er veranderen voor werkgevers in de rijschoolbranche en in andere sectoren?

Er verandert veel rondom de rol van de bedrijfsarts. Hij wordt toegankelijker voor werknemers, zodat zij gebruik kunnen maken van een open spreekuur. Hierover hoeven medewerkers hun werkgever niet te informeren. De bedrijfsarts heeft verder vrij toegang tot de werkvloer, zodat hij weet wat er speelt. Hij heeft een onafhankelijke en adviserende rol, meldt belangenvereniging Bovag.

Second opinion

Daarnaast krijgt een werknemer door de herziening van de Arbowet recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Ook moet de bedrijfsarts een klachtenprocedure hebben. Dit heeft gevolgen voor de contracten die werkgevers hebben met arbo-artsen. Werkgevers doen er goed aan om deze op tijd na te lopen en eventueel aan te passen.

Ondernemers hebben na 1 juli nog één jaar de tijd om de contracten met de arbodienstverlener aan te passen zodat ze aan de wet voldoen. Ook de vorm van zo’n contract verandert. Er komt een ‘basiscontract arbodienstverlening’, waarin verschillende afspraken vastgelegd worden. Meer informatie over arbeidsomstandigheden en veilig en gezond werken is te vinden op arbomobiel.nl.

Preventiemedewerker

Volgens de huidige wetgeving heeft de ondernemingsraad (or) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt) instemmingsrecht over de taken die een preventiemedewerker oppakt. Zodra de nieuwe wet van kracht wordt, krijgen beide medezeggenschapsorganen ook instemmingsrecht over wie de preventiemedewerker is en wat zijn positie wordt binnen het betreffende bedrijf. Deze wijzigingen gelden overigens niet voor de zittende preventiemedewerker.

De handhaving van de nieuwe regels is in handen van de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij kunnen vanaf 1 juli boetes uitdelen, bijvoorbeeld wanneer een werkgever geen contract heeft met de bedrijfsarts of arbodienst. Ook bedrijfsartsen en arbodiensten kunnen een boete krijgen, bijvoorbeeld wegens gebrekkige samenwerking met de preventiemedewerker.

Auteur: Thom Mandos

Autoliefhebber met een voorkeur voor een schone auto, vandaar ook veelal actief voor CarwashPro, zo nu en dan actief voor RijschoolPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.