Minister, Camiel Eurlings, Verkeer en Waterstaat

Project rijinstructeurs maakt kans op Verkeersveiligheidsprijs

DEN HAAG – Het project Verkeersmeldpunt Rijinstructeurs Limburg is genomineerd voor de Nationale Verkeersveiligheidsprijs. Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat reikt deze donderdag uit tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres in Rotterdam. Bij het project wordt de verkeerskennis en opmerkzaamheid van rijinstructeurs gebruikt door de overheid om onveilige situaties op de weg te signaleren en aan te pakken.

het project is bedacht door een rijschoolhouder in Limburg. De kennis en de ervaring van rijinstructeurs wordt gebruikt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg) en het RMO Sittard-Geleen (Regionaal Mobiliteits Overleg) hebben hiervoor een pilot en een enquête uitgezet onder de plaatselijke rijschoolbranche.

Doel van de enquête was om onveilige en onduidelijke locaties in het wegennet op te sporen, door het inzicht van de rijschoolhouder en de beleving van zijn leerlingen te benutten. Het bleek dat rijinstructeurs ondervragen waardevolle informatie voor wegbeheerders oplevert om de verkeersveiligheid te verbeteren. Enkele locaties zijn zelfs al aangepast, bijvoorbeeld de bebording en markering.

De pilot krijgt daarom een vervolg. Dit jaar wordt een meldpunt ingericht waarbij rijinstructeurs in heel Limburg probleemlocaties kunnen melden. Wanneer dat ook een succes wordt, krijgt het project landelijke invoering. Ook wordt al nagedacht over uitbreiding van het meldpunt met andere doelgroepen, zoals vrachtwagenchauffeurs of leden van de Fietsersbond. Het meldpunt is een goede manier om subjectieve onveiligheid, fouten in de weginrichting of toegepaste verkeersregels zichtbaar te maken door gebruik te maken van de kennis van verkeersprofessionals

De Nationale Verkeersveiligheidsprijs is een initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Veilig Verkeer Nederland en de ANWB. De jury bestaat uit Koos Spee (landelijk verkeersofficier verkeersveiligheid), Peter Elsenaar (voorzitter van de Vereniging Verkeersslachtoffers VVS) en Bert van Wee (hoogleraar Transportbeleid en Logistieke Organisatie aan de TU Delft). Hij wordt donderdag voor de eerste keer uitgereikt.

Pojecten worden beoordeeld op het hebben van een aantoonbaar en positief effect op de verkeersveiligheid. Belangrijk is dat het te belonen initiatief méér is dan alleen een noodzakelijke oplossing voor een bestaand probleem: het moet anderen inspireren en aanzetten om zelf aan de slag te gaan. Andere beoordelingscriteria zijn het stimuleren van samenwerking tussen partijen en een blijvend effect van het initiatief.

Er zijn 35 initiatieven aangemeld, daaruit zijn drie projecten geselecteerd door de jury. De andere genomineerden zijn:

Veiligheidstraining Landbouwvoertuigen
De Stichting Bevordering Verkeerseducatie, ondersteund door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland (ROF), heeft een veiligheidstraining ontwikkeld voor mensen die gaan werken of al werken met landbouwvoertuigen. Hierin worden mensen geschoold op theoretisch en praktisch terrein. Bij de praktijk wordt aandacht besteed aan arbo (b.v. in- en uitstappen, zithouding) en Het Nieuwe Rijden.  Tevens moeten de deelnemers een aantal speciale verrichtingen uitvoeren, het aan- en afkoppelen  en worden ze tijdens een praktijkrit worden beoordeeld. In de uitgebreide theorie komen verscheidene thema’s aan bod zoals: andere verkeersdeelnemers, snelheid, voorrang, verlichting. De deelnemers nemen na afloop deel aan een theorietoets.

Schoolfietsroute onderzoek Alblasserwaard- Vijfheerenlanden
Middelbare scholen in dit gebied hebben meegewerkt aan een schoolroute onderzoek. Hierbij is de internetapplicatie Opwegnaarschool.nl van Verkeersadviesbureau VIA gebruikt. Vele scholieren hebben met behulp van dit pakket hun school-thuisroute ingetekend. Aan de hand van een vragenlijst is concreet aangegeven waar de scholieren problemen ervaren met de verkeersveiligheid. Op deze wijze heeft het Waterschap een heel concreet inzicht gekregen in zowel het gebruik als de ervaring van de verschillende routes. Als vervolg hierop heeft Waterschap Rivierenland bureau VIA opdracht gegeven de knelpunten op de routes waar meer dan 100 scholieren fietsen nader te analyseren. Hierdoor is een maatregelenpakket ontwikkeld voor 24 locaties, variërend van kleinschalige maatregelen tot de aanleg van een fietspad. Op 17 locaties zijn de maatregelen binnen een jaar uitgevoerd. De overige maatregelen volgen binnen 3 jaar.

Kijk donderdag op VerkeersPro.nl of het Limburgse project, bedacht door rijinstructeurs, heeft gewonnen!

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Project rijinstructeurs maakt kans op Verkeersveiligheidsprijs”

Kees|20.04.10|14:28

Wat een goed plan. Ik hoop dat ze winnen!!!!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Project rijinstructeurs maakt kans op Verkeersveiligheidsprijs | RijschoolPro
Minister, Camiel Eurlings, Verkeer en Waterstaat

Project rijinstructeurs maakt kans op Verkeersveiligheidsprijs

DEN HAAG – Het project Verkeersmeldpunt Rijinstructeurs Limburg is genomineerd voor de Nationale Verkeersveiligheidsprijs. Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat reikt deze donderdag uit tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres in Rotterdam. Bij het project wordt de verkeerskennis en opmerkzaamheid van rijinstructeurs gebruikt door de overheid om onveilige situaties op de weg te signaleren en aan te pakken.

het project is bedacht door een rijschoolhouder in Limburg. De kennis en de ervaring van rijinstructeurs wordt gebruikt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg) en het RMO Sittard-Geleen (Regionaal Mobiliteits Overleg) hebben hiervoor een pilot en een enquête uitgezet onder de plaatselijke rijschoolbranche.

Doel van de enquête was om onveilige en onduidelijke locaties in het wegennet op te sporen, door het inzicht van de rijschoolhouder en de beleving van zijn leerlingen te benutten. Het bleek dat rijinstructeurs ondervragen waardevolle informatie voor wegbeheerders oplevert om de verkeersveiligheid te verbeteren. Enkele locaties zijn zelfs al aangepast, bijvoorbeeld de bebording en markering.

De pilot krijgt daarom een vervolg. Dit jaar wordt een meldpunt ingericht waarbij rijinstructeurs in heel Limburg probleemlocaties kunnen melden. Wanneer dat ook een succes wordt, krijgt het project landelijke invoering. Ook wordt al nagedacht over uitbreiding van het meldpunt met andere doelgroepen, zoals vrachtwagenchauffeurs of leden van de Fietsersbond. Het meldpunt is een goede manier om subjectieve onveiligheid, fouten in de weginrichting of toegepaste verkeersregels zichtbaar te maken door gebruik te maken van de kennis van verkeersprofessionals

De Nationale Verkeersveiligheidsprijs is een initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Veilig Verkeer Nederland en de ANWB. De jury bestaat uit Koos Spee (landelijk verkeersofficier verkeersveiligheid), Peter Elsenaar (voorzitter van de Vereniging Verkeersslachtoffers VVS) en Bert van Wee (hoogleraar Transportbeleid en Logistieke Organisatie aan de TU Delft). Hij wordt donderdag voor de eerste keer uitgereikt.

Pojecten worden beoordeeld op het hebben van een aantoonbaar en positief effect op de verkeersveiligheid. Belangrijk is dat het te belonen initiatief méér is dan alleen een noodzakelijke oplossing voor een bestaand probleem: het moet anderen inspireren en aanzetten om zelf aan de slag te gaan. Andere beoordelingscriteria zijn het stimuleren van samenwerking tussen partijen en een blijvend effect van het initiatief.

Er zijn 35 initiatieven aangemeld, daaruit zijn drie projecten geselecteerd door de jury. De andere genomineerden zijn:

Veiligheidstraining Landbouwvoertuigen
De Stichting Bevordering Verkeerseducatie, ondersteund door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland (ROF), heeft een veiligheidstraining ontwikkeld voor mensen die gaan werken of al werken met landbouwvoertuigen. Hierin worden mensen geschoold op theoretisch en praktisch terrein. Bij de praktijk wordt aandacht besteed aan arbo (b.v. in- en uitstappen, zithouding) en Het Nieuwe Rijden.  Tevens moeten de deelnemers een aantal speciale verrichtingen uitvoeren, het aan- en afkoppelen  en worden ze tijdens een praktijkrit worden beoordeeld. In de uitgebreide theorie komen verscheidene thema’s aan bod zoals: andere verkeersdeelnemers, snelheid, voorrang, verlichting. De deelnemers nemen na afloop deel aan een theorietoets.

Schoolfietsroute onderzoek Alblasserwaard- Vijfheerenlanden
Middelbare scholen in dit gebied hebben meegewerkt aan een schoolroute onderzoek. Hierbij is de internetapplicatie Opwegnaarschool.nl van Verkeersadviesbureau VIA gebruikt. Vele scholieren hebben met behulp van dit pakket hun school-thuisroute ingetekend. Aan de hand van een vragenlijst is concreet aangegeven waar de scholieren problemen ervaren met de verkeersveiligheid. Op deze wijze heeft het Waterschap een heel concreet inzicht gekregen in zowel het gebruik als de ervaring van de verschillende routes. Als vervolg hierop heeft Waterschap Rivierenland bureau VIA opdracht gegeven de knelpunten op de routes waar meer dan 100 scholieren fietsen nader te analyseren. Hierdoor is een maatregelenpakket ontwikkeld voor 24 locaties, variërend van kleinschalige maatregelen tot de aanleg van een fietspad. Op 17 locaties zijn de maatregelen binnen een jaar uitgevoerd. De overige maatregelen volgen binnen 3 jaar.

Kijk donderdag op VerkeersPro.nl of het Limburgse project, bedacht door rijinstructeurs, heeft gewonnen!

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Project rijinstructeurs maakt kans op Verkeersveiligheidsprijs”

Kees|20.04.10|14:28

Wat een goed plan. Ik hoop dat ze winnen!!!!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.