benzinepomp

VROM: Rijden op gas is beter voor het milieu dan diesel

DEN HAAG – Nieuwe personenauto’s die rijden op LPG en CNG zijn schoner dan de huidige dieselauto’s. Door toepassing van af fabriek roetfilters ligt de uitstoot van fijn stof tegenwoordig weliswaar op hetzelfde niveau, de uitstoot van NOx (waaronder NO2) van diesel is in de praktijk fors hoger dan bij LPG en CNG.

Dit schrijft minister Huizinga van VROM in een notitie aan de Kamer. Ze beroept zich daarbij op onderzoek van TNO. Ze voegt er aan toe dat met de komst van Euro-6 dieselauto’s de norm voor NOx flink zal worden aangescherpt, maar de toekomst zal moeten uitwijzen of deze auto’s onder praktijkomstandigheden ook daadwerkelijk zo schoon zullen zijn. Bij het gebruik van biogas zijn de milieuvoordelen nog groter dan bij LPG en aardgas.

Het kabinet heeft een notitie over de gevolgen van Europese regelgeving voor het Nederlandse beleid op het gebied van emissies van wegverkeernaar Kamer gestuurd. De brief gaat over de samenhang tussen de richtlijn hernieuwbare energie, de richtlijn brandstofkwaliteit en de verordening voor een CO2-norm voor personenauto’s.

De Europese richtlijn brandstofkwaliteit is gericht op vermindering van de CO2-inhoud van brandstoffen. In 2020 moet de CO2-emissies van motorbrandstof per energie-eenheid over de hele keten met 6 procent zijn verminderd ten opzichte van 2010. Nederland zal ook de tussendoelen van min 2 procent CO2 in 2014 en min 4 procent in 2017 hanteren.

Brandstofleveranciers moeten vanaf 2011 jaarlijks rapporteren over de broeikasintensiteit van de geleverde brandstoffen. Vanaf 2011 mogen oliemaatschappijen maximaal 10 procent ethanol bijmengen bij benzine. Omdat niet alle auto’s geschikt zijn voor benzine met meer dan 5 procent ethanol, zullen de autohandel en de oliemaatschappijen automobilisten hierover moeten informeren.

Met het oog op de gewenste CO2-reductie vindt het kabinet het belangrijk dat er een betere testcyclus wordt ontwikkeld voor de CO2-norm van personenauto’s. De afgelopen jaren is gebleken dat de emissies in de praktijk niet altijd overeenkomen met de norm die is vastgesteld bij de testcyclus van voertuigen.

Bron: Verkeersnet.nl

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

VROM: Rijden op gas is beter voor het milieu dan diesel | RijschoolPro
benzinepomp

VROM: Rijden op gas is beter voor het milieu dan diesel

DEN HAAG – Nieuwe personenauto’s die rijden op LPG en CNG zijn schoner dan de huidige dieselauto’s. Door toepassing van af fabriek roetfilters ligt de uitstoot van fijn stof tegenwoordig weliswaar op hetzelfde niveau, de uitstoot van NOx (waaronder NO2) van diesel is in de praktijk fors hoger dan bij LPG en CNG.

Dit schrijft minister Huizinga van VROM in een notitie aan de Kamer. Ze beroept zich daarbij op onderzoek van TNO. Ze voegt er aan toe dat met de komst van Euro-6 dieselauto’s de norm voor NOx flink zal worden aangescherpt, maar de toekomst zal moeten uitwijzen of deze auto’s onder praktijkomstandigheden ook daadwerkelijk zo schoon zullen zijn. Bij het gebruik van biogas zijn de milieuvoordelen nog groter dan bij LPG en aardgas.

Het kabinet heeft een notitie over de gevolgen van Europese regelgeving voor het Nederlandse beleid op het gebied van emissies van wegverkeernaar Kamer gestuurd. De brief gaat over de samenhang tussen de richtlijn hernieuwbare energie, de richtlijn brandstofkwaliteit en de verordening voor een CO2-norm voor personenauto’s.

De Europese richtlijn brandstofkwaliteit is gericht op vermindering van de CO2-inhoud van brandstoffen. In 2020 moet de CO2-emissies van motorbrandstof per energie-eenheid over de hele keten met 6 procent zijn verminderd ten opzichte van 2010. Nederland zal ook de tussendoelen van min 2 procent CO2 in 2014 en min 4 procent in 2017 hanteren.

Brandstofleveranciers moeten vanaf 2011 jaarlijks rapporteren over de broeikasintensiteit van de geleverde brandstoffen. Vanaf 2011 mogen oliemaatschappijen maximaal 10 procent ethanol bijmengen bij benzine. Omdat niet alle auto’s geschikt zijn voor benzine met meer dan 5 procent ethanol, zullen de autohandel en de oliemaatschappijen automobilisten hierover moeten informeren.

Met het oog op de gewenste CO2-reductie vindt het kabinet het belangrijk dat er een betere testcyclus wordt ontwikkeld voor de CO2-norm van personenauto’s. De afgelopen jaren is gebleken dat de emissies in de praktijk niet altijd overeenkomen met de norm die is vastgesteld bij de testcyclus van voertuigen.

Bron: Verkeersnet.nl

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.