aanrijding, lesauto

Een verlopen pas? Dit zegt de verzekering bij een ongeluk

Door het niet volgen van de verplichte WRM-bijscholing kan een rijinstructeur zijn lesbevoegdheid verliezen omdat zijn pas is verlopen. Wat zijn de juridische gevolgen als hij toch lesgeeft en betrokken raakt bij een ongeluk? Ulko Verbeeten van Blaak Verzekeringen uit Wijchen legt het voor u uit.

Welke acties kan uw verzekeraar ondernemen als een leerling les krijgt van een instructeur van wie het instructeursbewijs is verlopen. Hieronder zullen we 2 situaties schetsen met daaronder de consequenties voor de rijschoolhouder/instructeur.

Situaties

1. Een leerling neemt rijles bij een rijschool. Omdat de instructeur heeft verzuimd op tijd bijscholing te volgen is zijn instructeurspas verlopen op het moment van rijles. De leerling verzuimt een bestuurder van rechts voorrang te geven, de instructeur grijpt te laat in. De twee auto’s die bij het ongeval betrokken zijn raken zwaar beschadigd. Er zijn verder geen gewonden. Wie draait er op voor de kosten?

2. Een leerling neemt rijles bij een rijschool. Omdat de instructeur heeft verzuimd op tijd bijscholing te volgen is zijn instructeurspas verlopen op het moment van rijles. Een bestuurder van links verzuimt de lesauto voorrang te geven. Een ongeval is het gevolg. De twee auto’s die bij het ongeval betrokken zijn raken zwaar beschadigd. Er zijn verder geen gewonden. Wie of welke verzekeringsmaatschappij draait op voor welke kosten?

In situatie 1 zal de verzekeraar van de lesauto gewoon de schade van de benadeelde moeten betalen conform de WAM. Aangezien de verzekerde ( de rijschoolhouder) in dit geval niet heeft voldaan aan de wettelijke eisen voor het onder toezicht besturen van een motorrijtuig zal de verzekeraar alle uitgekeerde bedragen terugvorderen op de verzekerde conform de uitsluitingen in de algemene voorwaarden. Kortom: de rijschoolhouder betaalt.

Rijbewijs
De feitelijke bestuurder (de leerling) is in deze niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Nu u een lesautoverzekering heeft afgesloten heeft uw verzekeraar hier uiteraard een oplossing voor bedacht. Hiervoor is er een clausule op uw polis geplaatst om toch dekking te bieden wanneer er sprake is van rijonderricht. De leerling is in ieder geval nooit verantwoordelijk.

Uiteraard moet de juridische bestuurder (in dit geval de instructeur) dus in het bezit zijn van een geldig rijbewijs én een geldig instructeursbewijs. Nu er geen sprake is van een geldig instructeursbewijs is er geen dekking op uw verzekering. In deze situaties is er gelukkig geen sprake van letsel bij de betrokken partijen. Hou er rekening mee dat als er wel sprake is van letsel dat de kosten dan enorm kunnen oplopen en daar zit u uiteraard niet op te wachten.

Tegenpartij
In beide situaties is er noch voor de casco noch voor de WA schade dekking op uw verzekeringspolis. Wel kan de schade in de tweede situatie verhaald worden op de aansprakelijke tegenpartij. Of uw verzekeraar hiertoe bereid is, is nog maar de vraag.

Bovenstaande geeft nogmaals aan wat het belang is van het op tijd verlengen van uw instructeurspas. Via de site www.geslaagderijinstructeur.nl kan uw verzekeraar controleren of u of uw instructeur in het bezit is van een geldige pas.

Het betreft hier uiteraard een fictieve situatie waarvan er vele mogelijk zijn en die in werkelijkheid kunnen afwijken.

Ulko Verbeeten
Blaak Verzekeringen

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Een verlopen pas? Dit zegt de verzekering bij een ongeluk”

René|05.08.10|17:02

Goedendag Ulko,

Geheel passend in het rijtje teleurstellingen omtrent het ibki, zo nu ook de genoemde site ( http://www.geslaagderijinstructeur.nl).

Deze site is niet up to date. Er zit een vertraging in van iig 1 1/2maanden.

Dus wanneer mijn potentieel klant deze site raadpleegd, zal hij ondervinden dat deze instructeur, die netjes op tijd zijn bijscholing heeft gedaan, helaas NIET bevoegd is.

Dank, IBKI, k heb het tóch al te druk in deze goede tijden….

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Een verlopen pas? Dit zegt de verzekering bij een ongeluk | RijschoolPro
aanrijding, lesauto

Een verlopen pas? Dit zegt de verzekering bij een ongeluk

Door het niet volgen van de verplichte WRM-bijscholing kan een rijinstructeur zijn lesbevoegdheid verliezen omdat zijn pas is verlopen. Wat zijn de juridische gevolgen als hij toch lesgeeft en betrokken raakt bij een ongeluk? Ulko Verbeeten van Blaak Verzekeringen uit Wijchen legt het voor u uit.

Welke acties kan uw verzekeraar ondernemen als een leerling les krijgt van een instructeur van wie het instructeursbewijs is verlopen. Hieronder zullen we 2 situaties schetsen met daaronder de consequenties voor de rijschoolhouder/instructeur.

Situaties

1. Een leerling neemt rijles bij een rijschool. Omdat de instructeur heeft verzuimd op tijd bijscholing te volgen is zijn instructeurspas verlopen op het moment van rijles. De leerling verzuimt een bestuurder van rechts voorrang te geven, de instructeur grijpt te laat in. De twee auto’s die bij het ongeval betrokken zijn raken zwaar beschadigd. Er zijn verder geen gewonden. Wie draait er op voor de kosten?

2. Een leerling neemt rijles bij een rijschool. Omdat de instructeur heeft verzuimd op tijd bijscholing te volgen is zijn instructeurspas verlopen op het moment van rijles. Een bestuurder van links verzuimt de lesauto voorrang te geven. Een ongeval is het gevolg. De twee auto’s die bij het ongeval betrokken zijn raken zwaar beschadigd. Er zijn verder geen gewonden. Wie of welke verzekeringsmaatschappij draait op voor welke kosten?

In situatie 1 zal de verzekeraar van de lesauto gewoon de schade van de benadeelde moeten betalen conform de WAM. Aangezien de verzekerde ( de rijschoolhouder) in dit geval niet heeft voldaan aan de wettelijke eisen voor het onder toezicht besturen van een motorrijtuig zal de verzekeraar alle uitgekeerde bedragen terugvorderen op de verzekerde conform de uitsluitingen in de algemene voorwaarden. Kortom: de rijschoolhouder betaalt.

Rijbewijs
De feitelijke bestuurder (de leerling) is in deze niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Nu u een lesautoverzekering heeft afgesloten heeft uw verzekeraar hier uiteraard een oplossing voor bedacht. Hiervoor is er een clausule op uw polis geplaatst om toch dekking te bieden wanneer er sprake is van rijonderricht. De leerling is in ieder geval nooit verantwoordelijk.

Uiteraard moet de juridische bestuurder (in dit geval de instructeur) dus in het bezit zijn van een geldig rijbewijs én een geldig instructeursbewijs. Nu er geen sprake is van een geldig instructeursbewijs is er geen dekking op uw verzekering. In deze situaties is er gelukkig geen sprake van letsel bij de betrokken partijen. Hou er rekening mee dat als er wel sprake is van letsel dat de kosten dan enorm kunnen oplopen en daar zit u uiteraard niet op te wachten.

Tegenpartij
In beide situaties is er noch voor de casco noch voor de WA schade dekking op uw verzekeringspolis. Wel kan de schade in de tweede situatie verhaald worden op de aansprakelijke tegenpartij. Of uw verzekeraar hiertoe bereid is, is nog maar de vraag.

Bovenstaande geeft nogmaals aan wat het belang is van het op tijd verlengen van uw instructeurspas. Via de site www.geslaagderijinstructeur.nl kan uw verzekeraar controleren of u of uw instructeur in het bezit is van een geldige pas.

Het betreft hier uiteraard een fictieve situatie waarvan er vele mogelijk zijn en die in werkelijkheid kunnen afwijken.

Ulko Verbeeten
Blaak Verzekeringen

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Een verlopen pas? Dit zegt de verzekering bij een ongeluk”

René|05.08.10|17:02

Goedendag Ulko,

Geheel passend in het rijtje teleurstellingen omtrent het ibki, zo nu ook de genoemde site ( http://www.geslaagderijinstructeur.nl).

Deze site is niet up to date. Er zit een vertraging in van iig 1 1/2maanden.

Dus wanneer mijn potentieel klant deze site raadpleegd, zal hij ondervinden dat deze instructeur, die netjes op tijd zijn bijscholing heeft gedaan, helaas NIET bevoegd is.

Dank, IBKI, k heb het tóch al te druk in deze goede tijden….

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.