brommobiel, inhaalverbod, auto, bord, F1, verkeer

Auto mag ook brommobiel niet inhalen na passeren bord F1

Met een auto een brommobiel inhalen nadat bord F1 (inhaalverbod motorvoertuigen onderling) gepasseerd is niet toegestaan. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu desgevraagd.

Uit artikel 2A van het RVV1990 volgt dat de regels voor bestuurders van motorvoertuigen mede van toepassing zijn op brommobielen, tenzij anders aangegeven, zegt woordvoerder Willem Bonekamp van IenM.

Bestuurder

“In de nota van toelichting bij dit artikel wordt uitgelegd dat deze regel ook inhoudt dat bestuurders van andere voertuigen dan brommobielen zich tegenover bestuurders van brommobiel moeten gedragen alsof deze bestuurders van motorvoertuigen zijn (zie Staatsblad 1996, 557, red.).”

De discussie over de bovenstaande situatie wordt al enkele jaren gevoerd in de rijschoolbranche. Dit omdat sommigen de mening hebben dat een brommobiel weliswaar de regels van een motorvoertuig op meer dan twee wielen volgt, maar dat bestuurders van andere voertuigen ze moeten zien als een bromfiets.

Wegenverkeerswet

Daarnaast speelt bij bord F1 nog een ander probleem, zo vertelt Chris Verstappen van Verjo verkeersleermiddelen. “Volgens het BABW wordt bord F1 geplaatst bij een punt of weggedeelte waar het inhalen gevaarlijk of hinderlijk is. Artikel 5 van WvW1994 verbiedt alles wat gevaarlijk of hinderlijk is of kan zijn. De afgelopen jaren hebben wij daarom ook in onze boeken en cd-roms uitgelegd dat inhalen niet toegestaan is.”

“Gelukkig heeft het ministerie nu duidelijk aangegeven dat je als automobilist ten opzichte van de bestuurder van de brommobiel dient te gedragen alsof ze bestuurders van motorvoertuigen zijn. Dit maakt het voor leerlingen en rij-instructeurs makkelijker de brommobiel op de juiste manier te benaderen in het verkeer”, aldus Chris Verstappen.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

38 reacties op “Auto mag ook brommobiel niet inhalen na passeren bord F1”

p.dubbelt|05.04.11|11:02

ik rijd met de brommobiel van mijn vrouw dikwijls vanuit zoeterwoude naar woerden….op de weg van bodegraven naar woerden via nieuwenbrug staan bijna overal f1 borden maar daaronder hangt een bord tractor inhalen toegestaan ,vele automobilisten weten niet dat men dan ook een brommobiel mag inhallen ,dus ergenis tot de met….

TheoLemm|05.04.11|12:25

MIj lijkt dat een brommobiel niet gelijk is aan een tractor. Maar daar zal de heer Verstappen van Verjo vast een goed antwoord op hebben.

p.dubbelt|05.04.11|12:29

ook een brommobiel valt onder de wet van langzaam verkeer

Zascha|06.04.11|01:22

Het begrip langzaam verkeer bestaat al lang niet meer in de wetgeving.

Dwarsligger|07.04.11|13:07

Voor de rijschool is er nu duidelijkheid, maar de doorsnee automobilist die zich op een 80 km/u weg achter zo’n brommobiel bevindt, zal echt gaan inhalen. Ikl blijf er echt niet achter zitten ergeren. Het ware dus beter geweest als je gewoon brommobilen altijd mag inhalen. Artikel 5 WVW is immers voldoende om gevaarlijke situaties aan te pakken.

Harold|07.04.11|13:12

Artikel 2a stelt:

De regels van dit besluit (RVV 1990) betreffende motorvoertuigen en bestuurders en passagiers van motorvoertuigen zijn, in plaats van de regels betreffende bromfietsen, bromfietsers en passagiers van bromfietsen, mede van toepassing op brommobielen en bestuurders en passagiers van brommobielen, tenzij anders is bepaald.

Hetgeen impliceert dat bestuurders en passagiers van brommobielen zich v.w.b. de regels in dit RVV 1990, als motorvoertuig dienen te respecteren.

Harold|07.04.11|13:13

vervolg:

Dat anderen, in dit geval bestuurders van motorvoertuigen bij bord F1 geen andere motorvoertuigen mogen inhalen, blijft bestaan omdat een brommobiel (vooralsnog) niet onder de regels en definitie van (bestuurders van) motorvoertuigen zin geplaatst.

Ik betwijfel of vervolging op grond van art. 5 RVV 1990 mogelijk en met resultaat zal zijn indien wordt ingehaald zonder de kans op gevaar of hinder (situatie-afhankelijk).

Het blijft een interessante discussie…..

Alex|07.04.11|14:06

ik geef al jaren les in een lesbrommobiel, en het is zo dat een brommobiel een motorrijtuig is dat de regels heeft te volgen van motorvoertuigen. bij het bord F1 is het ook verboden om brommobielen in te halen daar deze onder de regels komt van motorvoertuigen. is toch niet zo moeilijk.

John|07.04.11|14:44

Interesante discussie,

Stel , het bord staat binnen de bebouwde kom of een andere plaats waar bromfietsers op de hoofdrijbaan moeten rijden, impliceert dit dat niet dat ik die dan ook niet mag inhalen ?

Een bromfiets is geen motorvoertuig, wel een motorrijtuig.
Een brommmobiel valt volgens mij onder de bromfietsen.

Maak ik hier een denk- of weet-fout ?

Harold|07.04.11|16:38

Alex: wat is ook al weer het verschil tussen een motorRIJTUIG en een motorVOERTUIG? Kijk de wetgeving eens na op definities. Een bestuurder van en brommobiel dient zich aan het RVV 1990 te houden. En zal dus NIET de regels van motorvoertuigen volgen, tenzij specifiek vastgelegd in regelgeving. Waarom is veelal een onderbord geplaatst onder bord F! waarbij tractoren wel mogen worden ingehaald? Nu een brommobiel ineens niet?

Harold|07.04.11|16:43

John: art. 2a RVV 1990 stelt dat bestuurders van een brommobiel zich niet aan de regels voor bromfietsers, maar specifiek aan de regels voor motorvoertuigen moeten houden. Daar staat dus NIET: brommobielen zijn motorvoertuig.
Het inhalen bij bord F1 uit de Bijlage 1 van het RVV 1990 sstelt: ‘Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen’. Dus motorvoertuig mag WÉL een brommobiel inhalen, deze mag bv. ook een erg langzaam rijdend motorvoertuig inhalen.

John|07.04.11|17:48

@Harold: Een brommobiel is een bromfiets. punt ?

Hij dient zich aan de regels van motorvoertuigen te houden.
Dit maakt het geen motorvoertuig ?

bv Ik ben in Belgie en houdt mij aan de belgische regels, dit maakt mij geen Belg (grapje) maar wel waar.

Ergo , Ik mag als motorvoertuig een bromfiets inhalen, want dit is geen motorvoertuig.
dus geld dit ook voor een brommobiel.

Wederom mijn vraag .

Maak ik hier een denkfout ?

John

Harold|07.04.11|19:09

@John: Wellicht geen denkfout maar een (nationaal) verschil in wet- en regelgeving.
Een brommobiel is een bromfiets met gesloten carrosserie. Maar omdat deze definitie in het NL Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 is opgenomen en daarin een definitie van motorvoertuig staat (art 1 onder punt z): motorvoertuigen: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen. …

Harold|07.04.11|19:12

@John…
Motorvoertuigen mogen bij bord F1 geen andere motorvoertuigen mogen inhalen, dus wél een brommobiel, maar deze mag ingevolge art. 2a RVV 1990 op un beurt geen motorvoertuig (dus langzame auto) inhalen….
Heerlijk, lastig en verwarring stichtend! Maar feitelijk klopt deze redenatie.

Jan2|07.04.11|21:55

@Harold en John

grappig dat jullie het beter weten als het ministerie van I en M. Ben benieuwd welk antwoord het CBR en de IBKi wilt horen. Denk dat zij de lijn van de juristen van het ministerie zullen volgen.
Daarnaast vraag ik me af waar jullie de kennis vandaan halen om te zeggen dat het ministere de wet verkeerd uitlegt, Persoonlijk volg ik gewoon het antwoord van het ministerie….Heb namelijk alleen maar een opleiding tot rij-instructeur gehad en geen opleiding tot jurist.

Gradje|07.04.11|22:58

Als ik hierboven geschreven meningen etc lees schieten de tranen me in de ogen. zo zie je maar weer dat de Nederlandse instructeur weinig kaas heeft gegeten van de verkeersregels etc.
eigenlijk iets om ons voor te schamen.
Of, ….. rijp voor een heropvoedingscursus.
Jammer dat in de theoretische bijscholingen geen prestaties worden getoetst.

Karel de Bron|07.04.11|23:36

Hierboven staan een aantal meningen van een aantal zich RVV deskundig noemend, deze mensen kijken niet wat er in de wet staat maar proberen een eigen mening op te bouwen en deze tot het uiterste te verdedigen. . Wat voor mij telt is het feit wat het CBR en IBKI examineren en die is dat je een brommobiel moet zien als motorvoertuig en dus bij bord F1 niet mag inhalen met een ander motorvoertuig.
Dat de betweters hun leerlingen anders opleiden leidt alleen tot groot gevaar op de weg..

John|07.04.11|23:38

@gradje Okee, leg het dan eens uit, als u goed leest, wat soms wel eens moelijk kan zijn.
Zult u hier en daar wat ?? zien staan bij mijn etc.

Ik ben dus bereid bij te leren, gezien uw commentaar, bent u volledig op de hoogte van de spreekwoordelijke hoed en rand.

Daarom verwacht ik van iemand met zulke kennis , dan ook tekst en uitleg, hoe wij , tranentrekkende instructeurs , deze regels zouden moeten interpreteren.

John

Jan2|08.04.11|08:37

Heb art 2A altijd zo gelezen : Brommobiel valt voor de regels RVV onder het begrip motorvoertuigen. Uitgezonderd als in een regel het anders staat. Bij bord F1 staat niet dat brommobiel niet gezien moet worden als een motorvoertuig. Dus inhalen is verboden.

Kortom het is gewoon een kwestie van een bepaalde uitleg accepteren. Laten we eerlijk zijn wij bepalen niet hoe een regel uitgelegd wordt. Dat is de taak van het ministerie. Wij volgen…en uitleg in artikel is duidelijk wat verwacht wordt

Harold|08.04.11|09:21

@Jan2 – ‘Brommobiel volgt de regels stelt art. 2a, maar IS geen motorvoertuig! Lekker allemaal de ‘regels’ van het CBR blijven volgen, die weten het toch altijd zo goed? Blindelings volgen (zie de vele conflicten met het CBR), altijd het gelijk van CBR? Ook het IBKI heeft een zienswijze, het ministerie IR heeft wel wat anders te doen dus….. wachten op gerechtelijke uitspraken.
Tot die tijd F1: auto haalt wel brommobiel in (respecteert uiteraard art. 5 WVW) maar brommobiel niet een auto (mvtg).

Sjaddie|08.04.11|14:37

Is het volgens de wet niet zo dat bestuurders van brommobielen de regels die gelden voor motorvoertuigen moeten volgen.
Andersom…..waar is te lezen dat bestuurders van motorvoertuigen, bestuurders van brommobielen als besuurders van motorvoertuigen moeten beschouwen?
Lijkt me lastig om dit -buiten de mogelijkheid die artikel 5 biedt- zonder wetswijziging en artikel aanpassing goed ten uitvoer te kunnen brengen.
Of zie ik dit verkeerd?

Harold|08.04.11|16:59

@Sjaddie – Jij ziet het m.i. zoal het is, zie mijn eerdere reacties. Ga alsjeblieft ook niet denken dat het CBR, of de IBKI of een willekeurige ambtenaar van het Ministerie IR het weet….

sjoerd|08.04.11|20:34

De oplossing van dit probleem is 15 jaar geleden door de wetgever al getackeld.
Staatsblad 1996 557 onder nota van toelichting artikel 1 onderdeel b.
Ik citeer:
“Voorts houdt deze bepaling in, dat bestuurders van andere voertuigen dan
brommobielen zich jegens bestuurders van brommobielen dienen te
gedragen als waren de laatsten bestuurders van motorvoertuigen.”
Dit laat na mijn mening geen ruimte meer voor discussie.

Harold|08.04.11|23:08

Laten we hopen dat er snel jurisprudentie zal volgen….

Guido|09.04.11|12:57

Uit jurisprudentie blijkt al langer dat brommobielen zich niet alleen moeten gedragen als motorvoertuigen, maar dat andere weggebruikers hen ook als zodanig moeten zien. Niets nieuws onder de zon, het ministerie heeft hier gelijk. Bij bord F1 mag een motorvoertuig dus geen brommobiel inhalen en een brommobiel ook geen ‘ander’ motorvoertuig.

Frank|18.04.11|12:59

@guido

Welke jurisprudentie bedoel je?

Harold|18.04.11|20:06

Ook ik ben erg benieuwd; graag ook de bronvermelding van deze jurisprudentie in deze discussie melden….

M.H.|29.04.11|19:53

Beste allemaal:
En Vooral DWARSLIGGER.

Lees en reageer ook eens op het meest gelezen artikel van Verkeerspro.

SLAGINGSPERCENTAGE WRM PRAKTIJK BEGELEIDING 87%

Want hoe meer reacties des te sterker je kunt worden, niet dan?

Samen meer Mans weet je nog wel oudje!!

Harold|29.04.11|20:40

Waarom lopen de discussies, zoals deze zo snel dood? Er wordt gesproken over jurisprudentie, maar een antwoord waar deze te vinden is, wordt niet gegeven…. niet professioneel.
Moeten wij dan samen hoop hebben op positief resultaat m.b.t. ‘Slagingspercentage WRM etc’?
Wij zijn een bak los zand, belangenbehartiging blijkt steeds weer een farce te zijn!

HENK|13.05.11|10:24

@Harold: kan je niet lezen ofzo, die jurisprudentie wordt de reactie boven jouw al gegeven: “De oplossing van dit probleem is 15 jaar geleden door de wetgever al getackeld.
Staatsblad 1996 557 onder nota van toelichting artikel 1 onderdeel b.
Ik citeer:
“Voorts houdt deze bepaling in, dat bestuurders van andere voertuigen dan
brommobielen zich jegens bestuurders van brommobielen dienen te
gedragen als waren de laatsten bestuurders van motorvoertuigen.”

Harold|14.05.11|11:45

@HENK: Ik kan lezen, kun jij begrijpen wat de intentie van de toelichting is….
Dus jij blijft, als bestuurder van een motorvoertuig vele kilometers achter een brommobiel rijden? Wedden dat je art. 5 RVV aan de broek krijgt?
Eerst maar eens een rechtszaak volledig doorlopen (tot de hoogste rechterlijke instantie) zodat dáárdoor jurisprudentie in zuivere vorm wordt verkregen; een toelichting is ook een vorm van jurisprudentie maar niet de zuivere vorm.
Leuke discussie trouwens…

saskia de mooij|07.07.11|01:13

Ik rijd al jaren brommobiel en vind het heel logisch als ik op een 80km weg rijdt met een F1 bord, dat ik wordt ingehaald als de situatie dat toelaat. Maar nog belangrijker vind ik dat de bestuurder van een brommobiel (zoals ik altijd doe) indien mogelijk even op een plaatst b.v. pechruimte/afrit o.i.d. opzij gaat voor de automobilisten en ze laat passeren.
Wel zo sociaal en prettig voor iedereen, want alleen maar “grote” auto’s pal achter je zien in de spiegel rijdt niet echt ontspannen.

smeernippel|17.12.11|17:05

andere vraag over het zelfde bord F1, mag je met een motorfiets wel auto’s cq brommobielen inhalen?

saskia de mooij|19.12.11|14:55

smeernippel:
Artikel 2a stelt:
De regels van dit besluit (RVV 1990) betreffende MOTORVOERTUIGEN en bestuurders en passagiers van motorvoertuigen zijn, in plaats van de regels betreffende bromfietsen, bromfietsers en passagiers van bromfietsen, mede van toepassing op brommobielen en bestuurders en passagiers van brommobielen, tenzij anders is bepaald.
Hetgeen impliceert dat bestuurders en passagiers van brommobielen zich v.w.b. de regels in dit RVV 1990, als motorvoertuig dienen te respecteren.

saskia de mooij|19.12.11|15:07

Een brommobiel heeft het uiterlijk van een kleine personenauto, maar heeft de juridische status van een bromfiets. Om verwarring te voorkomen moeten brommobielen de regels voor motorvoertuigen (personenauto’s) volgen.
Een motorfiets is OOK een motorvoertuig.
Dus ook deze mogen een ander motorvoertuig niet inhalen.

Henk van der Munnik|05.08.13|11:48

De uitleg is onjuist. Ook het citaat van het ministerie.
De bestuurder van een brommobiel volgt de regels van motorvoertuigen. Dat betekent dat een brommobiel geen andere motorvoertuigen mag inhalen maar dat het wel door een motorvoertuig mag worden ingehaald. En aangezien een brommobiel GEEN movertoertuig (wel een motorRIJTUIG, hoezo verwarrend) is geldt de verbodsbepaling andersom dus NIET. (De uitleg bij art. 1b heeft een ander doel.)

brig./motorsurv. politie NH

Saskia de Mooij|05.08.13|13:27

@Henk van Munnik
Helaas heb je ongelijk, zoals ik van veel leden van de Vereniging Brommobiel Bestuurders hoor, want zelfs de politie (ook in NH) weten dikwijls niet wat de regels voor een brommobiel zijn, zie ook:
[url]http://www.vbb-brommobiel.nl/bromenwet.html[/url]

Ronald Brum|28.02.22|12:50

Door de steeds verdergaande detaillering van het verrkeersrecht en de verkeersregels komen er alleen maar meer onduidelijkheden. Het ministerie bepaalt niet de uitleg van de wet, dat doet in laatste en hoogste instantie de rechter. Op het punt van discussie is die er nog niet. Ron Brummelkamp, mr en ing. civiele techniek

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.