rijles, rijinstructeur, lesauto

Onderzoek Innovam: Laat stagiair zelfstandig rijles geven

Rijinstructeurs in opleiding moeten vanaf een bepaald moment in de stage zelfstandig lesgeven bij een rijschool die de stageplek beschikbaar stelt. Zo kunnen zij zichzelf terugverdienen door het geven van rijles. Dat adviseert Innovam Education.

Innovam Education heeft in opdracht van IBKI onderzoek gedaan naar de WRM-stage. Reden voor het onderzoek is dat een deel van de opleidingsinstituten en rijscholen de stage willen laten vervallen of anders inrichten.

Jim Schouten, directeur IBKI, vindt het een creatief idee: “Het lost in elk geval één van de belangrijkste pijnpunten van de stage op. Maar het betekent wel dat een stagiair praktisch bijna een jaar lang les kan geven op zijn stagepas. En wie wil, kan tegen het einde van dat jaar zijn examens fase 1 en 2 opnieuw doen en wéér een jaar als stagiair lesgeven.”

Stagementor

Het punt waarop stagiairs zelfstandig lesgeven kan in overleg met de betrokken partijen in de branche bepaald worden. Bijvoorbeeld na beoordeling door de stagementor na het actief doorlopen van vijf inhoudelijk verschillende lessen aan een leerling. Vroeger gaven gediplomeerde cursisten meteen zelfstandig rijles.

Op deze manier zullen rijscholen meer stageplaatsen beschikbaar stellen en geen of lagere vergoedingen vragen, zo is de verwachting. Leerlingen die geen bezwaar hebben tegen rijles door een stagiair kunnen bijvoorbeeld korting krijgen. Omdat de rijschool dan niet bekend staat als ‘stagerijschool’, blijft volgens de onderzoekers het kwaliteits-imago op peil.

Rijscholen

Rijscholen zijn best wat tijd kwijt aan de begeleiding van een stagiair; gemiddeld 20 uur per stagiair, afgezien van de 40 uur in de lesauto. Stagementoren besteden gemiddeld 17 uur per stagiair. Op dit moment worden daarom vergoedingen betaald aan rijscholen om een plek ter beschikking te stellen. De opleidingsinstituten geven aan gemiddeld €461,- te betalen per stageplaats.

Een gedeelte van de rijscholen ontvangt zowel een vergoeding van de stagiair als van het opleidingsinstituut of van het UWV. De hoogte van de vergoedingen die de rijscholen ontvangen bedraagt gemiddeld €428,-. Bijna een derde van de stagiairs zegt gemiddeld €622,- voor een stageplaats betaald te hebben.

Stageplaats

In de praktijk blijkt geen tekort aan stageplaatsen, zo concludeert IBKI. “Slechts een enkele kandidaat – en dan met name voor de bijzondere categorieën – doet een beroep op IBKI voor een verlenging van de stagebevoegdheid omdat men geen stageplaats kan vinden”, zegt Schouten.

Wel is iedereen – ook IBKI – het erover eens dat de stage-administratie een gedrocht is. “Het voordurend opgeven van stageplanningen wordt als noodzakelijk gezien om fraude te voorkomen”, zegt Schouten. “Inmiddels werken we aan het volledig online afhandelen van de stageplanning.”

Nieuwe rijinstructeurs

Het afgelopen jaar zijn er ruim 1.000 stages afgerond in de diverse categorieën. “Dat lijkt meer dan voldoende om in de gewenste aanwas van rijinstructeurs te voorzien”, vindt Schouten.

Een meerderheid van de stagiairs die zelf een stageplaats hebben geregeld, geeft aan dat het hen geen moeite kostte een stageplaats te vinden. 43% geeft aan dat het wel moeite kostte. Meer dan de helft van de stagiairs die zelf een stageplaats zocht heeft hiervoor één tot drie rijscholen benaderd.

Stagiair rijinstructeur

Van de 121 bevraagde rijscholen, geeft meer dan de helft (52%) aan in 2010 geen stagiairs begeleid te hebben. De belangrijkste drie redenen die zij hiervoor geven zijn: ‘Leerlingen willen geen les van een stagiair (voor hetzelfde lesgeld).’, ‘Mijn bedrijf heeft geen belang in het aanbieden van stageplaatsen.’ en ‘Ik wil geen concurrenten opleiden’.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt verder dat een groot deel van de stagementoren en rijscholen onvoldoende geïnformeerd is over de inhoud van het huidige protocol en het WRM-examen. Hierdoor ervaren stagiairs een groot verschil tussen de opleiding en het examen en de dagelijkse praktijk. Veel stagementoren leren de stagiair les geven op hun eigen manier en die manieren verschillen onderling sterk.

WRM-examen

Van de respondenten die examen gedaan hebben vindt bijna 85% de stage een goede manier om zich voor te bereiden op het WRM-examen. De meerwaarde van de stage zit hem in het oefenen met (verschillende soorten) echte leerlingen, de begeleiding van een ervaren rijinstructeur en het regelmatig oefenen met het geven van verschillende soorten praktijklessen.

Voor het onderzoek zijn  digitale vragenlijsten verstuurd naar 523 stagiairs, 125 stagementoren, 22 opleidingsinstituten en het totale ledenbestand van Bovag-Rijscholen. Volgens Schouten zijn alleen Bovag-rijscholen benaderd om mee te werken omdat IBKI de ervaring had dat zij eenvoudig per email te bereiken zijn. “Achteraf gezien was het beter geweest om ook de VRB te vragen om mee te werken”, aldus Schouten

De respons is volgens het onderzoek ‘hoog’ te noemen. De bevraagde rijscholen hebben gemiddeld zes medewerkers in dienst.

Praktijkbegeleiding

De rijschoolbranche werkt op dit moment gezamenlijk aan voorstellen voor verbetering van de WRM, met name voor de stage en praktijkbegeleiding. “De uitwerking van die voorstellen is nog onzeker, omdat bij de wetswijziging van 2009 is aangegeven dat die wet na vijf jaar wordt geëvalueerd”, zegt Schouten.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

94 reacties op “Onderzoek Innovam: Laat stagiair zelfstandig rijles geven”

John|19.05.11|14:11

Ik denk dat het beter is het “eindexamen” af te schaffen. 95% van alle instructeurs vinden dat het toneelstukje op het eind kant noch wal raakt. Ik denk dat het veel beter is om de stagebegeleider daarin meer bevoegdheden te geven. Als deze de instructeur in opleiding goed genoeg acht rijdt een examinator enkele lessen mee. En niet met die rare “afstreeplijst” maar gewoon volgens de echte wereld. Overigens denk ik dat, ondanks dit onderzoek, het aantal stageplaatsen schaars blijft.

B.B.|19.05.11|14:23

Duidelijk verkeerseconomisch belang. Hier heeft geen enkele instructeur belang bij.Voorlopig hebben we instructeurs genoeg.Dus hebben we ook geen probleem.

Jim Schouten - directeur IBKI|19.05.11|14:33

Interessante optie die John voorstelt. Feitelijk geeft hij de markt van rijinstructie volledig vrij. De bestaande instructeurs regelen onderling wie er wordt toegelaten en wie niet. De overheid speelt daar dan geen rol meer in. Ik verwacht dat dan iedereen in principe rijles kan gaan geven en ook zal gaan geven. Het CBR bepaalt dan tijdens het rijexamen of de opleiding goed is gegaan. Of dat voor de rijschoolbranche een aantrekkelijke optie is?

nic|19.05.11|14:39

Omdat de rijschool dan niet bekend staat als ‘stagerijschool’, blijft volgens de onderzoekers het kwaliteits-imago op peil.
Wie bedonderd wie??? Ik dacht dat alles om verkeersveiligheid ging en gaat.
Stagaires gaan de plaats innemen van gecertificeerde instructeurs, leerlingen hoeven nog minder te betalen en krijgen geen les meer van een gecertificeerd iemand.
Prijzen omlaag, niveau naar beneden maar kwaliteit staat garant????? verkeersveiligheid in de kast???
Wat een onzin.

John|19.05.11|14:41

Volgens mij laat ik de beslissing nog steeds in handen van het IBKI. Of ben ik nou gek??? Als de stagebegeleider een instructeur daartoe in staat acht rijdt een IBKI examinator enkele lessen mee. Dat lijkt mij veel waardevoller dan de manier waarop het nu gaat. Want nu doet de aspirant instructeur een toneelstukje, slaagt en gooit e.e.a. direct overboord. Even voor de goede orde ik ben GEEN tegenstander van het IBKI. Integendeel zelfs.

John|19.05.11|14:45

Daarnaast alle andere examens blijven dan toch gewoon bestaan?? Alleen die Fase 3 verandert. Wel erg goedkoop om dan de “rijschoolwereld vogelvrij te verklaren” Als deze dat nog niet is met het grote UWV aanbod overigens.

nic|19.05.11|15:18

@john de rijschoolwereld is al jaren vogelvrij vandaar dat deze excessen bestaan en worden verergerd door de ‘”hoge” heren Tot eer en meerdere glorie van zich zelf proberen ze ondanks tegenstand hun geld te verdienen over de ruggen van de hard werkende en gedupeerde rijschoolhouder/instructeur
Alles wordt gewoon onderderhand een lachertje en maken de “hoge” heren zich belachelijk of niet?

Dolf Polders - bestuurder CNV Vakmensen|19.05.11|16:40

19.05.11 | 14:33 | Jim Schouten – directeur IBKI

Interessante optie die John voorstelt. ……..Of dat voor de rijschoolbranche een aantrekkelijke optie is?

Voor de rijschoolbranche is dit absoluut geen aantrekkelijke optie. Nog meer mensen die gemakkelijk rij-instructeur kunnen worden? Nog meer eenpitters? Daardoor weer lager lesprijzen? De kwaliteit moet juist omhoog en ik denk niet dat we dat hiermee bereiken.
En hoe denk je over de positie van iemand die tijdens zijn stage al lessen geeft?

Dolf Polders - bestuurder CNV Vakmensen|19.05.11|16:46

………Maar het betekent wel dat een stagiair praktisch bijna een jaar lang les kan geven op zijn stagepas.

Betekend dit dan ook dat de rijschool een goedkope arbeidskracht heeft? Betekenen dit dan dat iemand een jaar lang op nog een lager salaris gezet kan worden dan nu? Er wordt nu al slecht verdiend in de branche.
CNV Vakmensen is hier op tegen. Eerst de arbeidsvoorwaarden goed regelen voordat we aan dit soort experimenten willen gaan beginnen.

Jacob|19.05.11|17:06

Je zal maar een hoop geld hebben betaald van je zuurverdiende centjes om een leuke baan te krijgen,leuk met jonge mensen om te gaan en je bent blij dat je na veel studeren je dan toch eindelijk kan beginnen aan je fase drie !
Dan pas kom je er achter dat niemand staat te springen om een stagiar want immers niemand gunt een ander het licht in de ogen!
Alléén de gevestigde orde kan autorijden en lesgeven en nieuwe aanwas is écht uit den boze!
Ik had het me iets anders voorgesteld!
Jammer!

John|19.05.11|17:17

In zijn commentaar zegt Dolf Polders dus o.a. Eenmanszaken wordt geen lid van CNV want deze club zit NIET op u te wachten. U bent voor hen een doorn in het oog. Jammer.
Ik ben een “eenpitter” en heb mijn prijzen NOODGEDWONGEN moeten verlagen omdat in mijn gebied inmiddels 3 UWV-ers les geven voor 30 euro. Hun inkomen wordt n.l. aangevuld. Ik zat op 42.50 en dat is geen afbraakprijs hoor. Het zou beter voor u zijn zichzelf daar voor in te zetten. En kent u dat toneelstukje van fase 3 overigens?

John|19.05.11|17:23

19.05.11 | 16:40 | Dolf Polders – bestuurder CNV Vakmensen
De kwaliteit moet juist omhoog en ik denk niet dat we dat hiermee bereiken.

Iedereen roept maar dat “De kwaliteit omhoog moet” Waar meten we die “kwaliteit”dan aan af?? Slagingspercentages? Hoeveel lessen heeft de leerling gehad bij zijn rijschool? Heeft ll een TTT gedaan? Weigert deze rijschool ll of neemt zij iedereen aan? Geeft de rijschool automaatles? Wil iemand hier voor mij de definitie geven voor term “goede rij instructeur”

John|19.05.11|17:26

Maar als Dhr. Polders gelooft in het toneelstukje mag dat natuurlijk. Hoe lang geeft u overigens al rijles?

nic|19.05.11|17:30

@John Alle reagerende vaksbonds mensen reageren, lijkt wel, uit frustratie en willen toch wat zeggen voor hun achterban. Omdat zij niks ondernemen zijn deze excessen ontstaan en nu ook weer dit artikel hier zo actueel. Staat er nog een over de wegenbelasting vrije auto’s waar de bovag nu van af wil.
Triest elke vakbond int zijn contributie maar laat de rijschoolwereld vervolgens kei hard vallen.
Dan heb ik het niet alleen over rijschoolhouders maar ook instructeurs en nieuw opgeleiden.

nic|19.05.11|17:36

Hoe ziek is dit allemaal. We dienen een gemeenschaplijk doel, willen leerlingen opleiden om verkeersveilig deel te gaan nemen aan het verkeer.
Vervolgens maakt iedereen elkaar het leven zuur en denkt de wijsheid in pacht te hebben.
Over elkaar heen buitenlend en elkaar zwart makend denkt ook iedereen zijn eigen doelgroep te verdedigen en ondertussen gebeurd er weinig en wordt er voor ons beloten.
De lachende derde verdiend eraan.
Wat een wereld leven we in, te triest voor woorden.

WJ|19.05.11|17:53

welke rijschool wil die poppenkast in zijn auto en durft daar ook nog geld voor te vragen?

Word eens wakker ibki en luister niet naar die bullshit..
Of is er nog niet geleerd van de bs die voor de deuk van 300.000 gezorgd hebben.
Ook allemaal klinkklare onzin.

Hoe lang zal het duren voordat de bovag het ook een goed idee vind?
Wedden dat ze het snel ondersteunen. “de belangenbehartiger van vele branches”

Berrie|19.05.11|18:02

Ik ben het roerend met schrijver “Jacob” eens. Het lijkt wel of er een offensief is opgezet tegen nieuwe rij-instructeurs. Of ze nu via het UWV komen, of via andere manieren het maakt niet uit. Er wordt alleen maar negatief gesproken over de nieuwe toekomstige instructeurs. En dat is jammer, erg jammer. Wij hebben een gedegen opleiding gehad en bezitten de zelfde kwaliteiten als jullie toen jullie deze opleiding afronden. De lage lesprijzen wordt zelfs aan ons toebedeelt. Jammer ……

nic|19.05.11|18:15

Lieve jacob/ berrie. er is geen offensief tegen nieuwe instructeurs.
Ook jullie zijn van al deze maatregelen de dupe. Net al jullie hebben alle rijsinstructeurs die gedegen opleiding gehad en alle kansen worden hen nu ook ontnomen.
Wie denk je dat er van de zomer op vakantie gaat van jullie centjes en die van de instructeurs die hun oplieding al hebben afgerond

Jacob|19.05.11|18:18

Ik kan me dan ook best voorstellen dat ,als je dan stad en land heb afgezocht voor een stageplek,dat je, als je dan uiteindelijk geslaagd ben,voorlopig onder de prijs gaat zitten van die “concurrenten”!
Of denken die rijscholen nou werkelijk: “ik neem ze maar niet aan,dan gaan ze wel bij AH vakken vullen!”Kom nou toch!

Jacob|19.05.11|18:22

Al die grappenmakers profiteren gewoon van de situatie in de rijschoolwereld :Ieder voor zich en God voor ons allen!
En geef ze eens ongelijk!

John|19.05.11|18:30

@ Jacob,

Ik vind nieuwe collegas niet erg en de meeste colegas ook niet. En als iemand goedkoper wil zijn: Prima. Maar dan wel op een eerlijke manier. Jij hebt misschien een stageplek moeten zoeken, ik heb indertijd meer dan fl 10.000,= zelf moeten sparen en betalen. En als iemand dus onder de prijs kan duiken alleen maar omdat deze zijn inkomen aangevuld krijgt door gemeensschapsgeld dan vind ik dat niet eerlijk, zelfs niet al is het maar tijdelijk. Jij wel?

Jacob|19.05.11|18:40

Ik heb net zo’n bedrag neergeteld al met al (ZONDER UWV!!!)
De rode loper lag zéker niet uit!

John|19.05.11|18:44

@ Jacob,

Ik heb vanaf het begin gezegd heb dat de stage een groot probleem zou worden. Niet omdat ik geen stagairs zou willen hebben omdat ik ze dat niet gun, maar omdat de stagair les moet geven volgens het protocol. En dat wil de leerling niet. Dat zijn volwassen mensen n.l. die niet als kleine kinderen behandeld willen worden. Zoals WJ schrijft “welke rijschool wil die poppenkast in zijn auto” Met wat ik opperde zou ik geen enkele moeite hebben een stagair te nemen.

nic|19.05.11|18:48

Nu hebben we het lek boven water hoor! Nieuwe collega’s die op voorhand al boos zijn op de gevestigde orde omdat door hun zij niet aan de bak komen
Waarom kiezen mensen in eerste instantie voor een opleiding omdat er een baan in het verschiet ligt en de rijschoolbranche is bedonderd door valse banen die niet waar te maken zijn Nieuwe instructeurs die geld gegeven hebben voor een dure opleiding lopen nu tegen een overschot aan en kunnen niet werken voor hun duur betaalde opleiding

John|19.05.11|18:52

19.05.11 | 18:40 | Jacob

De rode loper lag zéker niet uit!

Nee dat snap ik. Wij roepen n.l. al jaren dat er geen tekort aan rij instructeurs is. Zou dat wel zo zijn dan zouden de werkgevers toch voor je in de rij staan? Daarnaast dan zouden ook de lonen wel hoger liggen. Want er zijn hier instructeurs die voor 1200,= euro 40 uur per week moeten werken.

nic|19.05.11|18:52

Beter jacob ea schaar je je achter de gevestigde orde die proberen van dit tranendal een normale boterham te krijgen. Hierdoor wordt de normale concurentie weer een feit en niet de broodroof die al jaar en dag in de rijschoolwerled aan de gang is.
Pas al al het zeer uit de rijschoolwereld weg is zullen de verhoudingen ten goede keren en de banen ws na de uitloper van de crisis ook weer komen

Jacob|19.05.11|19:28

Nic,ik heb zeker niet het probleem dat ik niet aan de bak ben gekomen gelukkig,wél !
Ik zei dat het niet al te makkelijk is allemaal,en ik ben óók niet op voorhand boos,ik stel alléén maar iets vast!
Dat werkgevers niet in de rij zouden staan was me inderdaad al erg snel duidelijk!
Er zijn werkelijk (jullie zullen het niet geloven) rijscholen in mijn omgeving die best nog aardig werk hebben! Nu druk ik me nog voorzichtig uit!
Een ander iets gunnen is vers twee!

Kwakoe|19.05.11|20:56

Het idee moet eruit dat nieuwe instructeurs de markt zullen innemen.
Ik ben docent in het regulire onderwijs en begeleid elk jaar 1 soms 2 stagiars. Ik krijg er niets voor. Althans geen geld of vrije tijd. Integedeel het kost mij tijd, maar ik help een ander en dat is toch ook veel waard.
Jullie denken hier alleen maar aan jezelf en aan het geld dat het je eventueel kan gaan kosten.
Zielig.

Kwakoe|19.05.11|20:56

Om te voorkomen dat er teveel instructeurs op de markt komen zou IBKI iedereen fase 1a, 2a en 2b moeten examineren. Zowel schriftelijk alsook mondeling.
Waarom? Van de bestaande groep heeft een aantal op oneerlijke wijze zijn/haar bevoegdheid verkregen. en van de nieuwe groep zijn er een aantal die frauderen.

Bert de Weerd|19.05.11|22:32

Controle lijkt mij prima! Wat dat betreft ben ik het met Jim Schouten (IBKI) en Dolf Polders (CNV) eens. Waar het vooral om gaat is wat er gegecontroleerd wordt!
Daarin heeft John een punt. volgens mij hoort de IBKI te controleren of de bijscholing die nu wordt aangeboden aan rijinstructeurs ook echt iets toevoegt en of de rijinstructeurs ook daadwerkelijk de bijscholing volgen. Verder geef ik John en ik denk dat onderhand wel duidelijk is dat nagenoeg de hele branche

Bert de Weerd|19.05.11|22:35

Verder geef ik John gelijk wat betreft de sanctie. Ik denk dat onderhand wel duidelijk is dat nagenoeg de hele branche er zo over denkt!
@John, volgens mij is het CNV ook tegen de sanctie zoals deze er nu is.

Marco|19.05.11|22:41

Momenteel is de rijschoolwereld verzadigd dat gaat zoals altijd ten koste van de lesprijs, een nieuwkomer ziet 40 euro als hoofdprijs…….. Succes. Feit blijft dat een goede gemotiveerde en goed opgeleide instructeur hoe dan ook zijn weg wel zal vinden. Uiteraard is er binnen de rijschoolwereld enige wrevel naar de UWV en terecht de werkwijze van het UWV creert oneerlijke concurrentie, overvloed aan instructeurs en devaluatie van het vak ter weeg, maar voor hun gelden alleen de cijfers.

Joost|19.05.11|23:32

Ik vind het idee om zelfstandig les te geven als instructeur les te geven bij je stage adres zo slecht nog niet, en kan iemand mij vertellen waar je op het einde van je stage periode nog een examen moet afleggen?weg ermee!!

Over het vinden van een stageplek, ik heb ik denk wel 30 rijscholen opgebeld allemaal zeggen ze nee dat doen we niet we leiden onze eigen conccurent niet op.

Dan vraag ik me af hoe ze ooit zelf zijn begonnen.

js

John|19.05.11|23:41

@ Joost,
Hoe ze zelf ooit zijn begonnen? De stage is nog maar 2 jaar ingevoerd. Daarvoor bestond deze stage 15 jaar niet. Ik heb, omdat ik de bui al zag hangen, nog net op de oude WRM manier een extra bevoegdheid gehaald. Want wat veel mensen vergeten is dat het niet alleen moeilijk is voor de nieuwe instructeurs maar zeker voor de instructeurs die een extra bevoegdheid willen hebben. Want denk je dat je als gevestigde rijschool stage kunt gaan lopen bij de concurrent? Dat is nog moeilijker.

Jacob|20.05.11|09:26

Marco,ik zal je uit de brand helpen,een nieuwkomer ziet die 40 euro écht niet als hoofdprijs!!
Niemand kan de nodige 60 euro vragen!
Laat tegenwoordig maar eens een timmerman of loodgieter komen,die lacht zich rot!
Tsja,die zijn wél georganiseerd hé!
De rijschoolbranche is altijd een branche geweest,zonder organisaties en dat gaat ons op den duur opbreken!

John|20.05.11|09:50

Iedereen vergelijkt altijd onzr branche met timmermannen, loodgieters of de prijzen in de garage. “Die hebben een veel hoger uurtarief omdat ze georganiseerd zijn” Mwa, als er nu beroepen zijn waar veel beunhazen onder de prijs duiken is het daar wel. Ik ken bouwvakkers, automaonteurs, kappers, klussjesmannen enz. genoeg in mijn omgeving die, ver onder de prijs (25 euro per uur of minder) elke dag aan het werk zijn. Dus laten we NIET zeggen “Wordt lid van de vakbond en uw problemen zijn weg”

WJ|20.05.11|11:06

en daar heeft John weer een punt.

En vergeet niet alle gastarbeiders uit het oostblok die het zelfde werk doen voor een habbekrats.

nic|20.05.11|11:45

@ John je hebt gelijk een bond wil niet zeggen dat alle problemen dan weg zijn. In de rijschoolwereld heb je te maken met een vrij beroep en dat zou moeten veranderen want dit gegeven nodigd uit tot excessen.
In sommige branche heb je namelijk wel te maken met verzadigingspunt en mogen er zich in die branche geen nieuwe zaken meer starten of worden opleidingen beperkt tot een veel peil waardoor je alleen door loting of op basis van goede cijfers kan starten.

nic|20.05.11|11:56

Voorts denk ik dat de nieuwe instructeurs de dupe hiervan zijn en hun eerste woede is gericht op de gevestigde orde die hun in de kou laat staan. Logisch alleen moet niet vergeten worden dat iederen in deze de zelfde belangen nastreven. Genoeg leerlingen en daaruit werk en inkomen. In deze tijd staan er steeds meer van de “gevestigde orde” op het punt failliet te gaan en krijgen meer telefoontjes voor sollicitanten en staigaires dan van nieuwe leerlingen.

Jacob|20.05.11|12:20

Behalve als je een vrouwtje ben van een jaar of 25,wat er nog aardig uitziet óók!
Dán liggen de stageplaatsen voor het oprapen en is er ineens kennelijk wél werk!
Best grappig!

Jack|20.05.11|13:34

Maar waar het eigenlijk over gaat: IBKI praat over het gemak wat aankomend instructeurs zouden hebben met het vinden van stageplaatsen dus de bereidwilligheid die rijscholen zouden hebbeb om stagiars op te leiden.
Hiervan is weinig tot geen sprake,natuurlijk is het aardig dat bedrijven in een enquete keurig aangeven dat ze stagiars aannemen maar de praktijk is écht anders,zéker bij de grotere rijscholen.
Als je belt zeggen ze:”mail maar! ” maar antwoord komt echter nooit!
Helaas!

John|20.05.11|15:33

20.05.11 | 11:45 | nic
In sommige branche heb je namelijk wel te maken met verzadigingspunt en mogen er zich in die branche geen nieuwe zaken meer starten of worden opleidingen beperkt tot een veel peil waardoor je alleen door loting of op basis van goede cijfers kan starten.

En over welke beroepen hebben we het dan?? Ik ken ze n.l. niet. Ja wel wat opleidingen maar daar heeft de loting met andere aspecten te maken.

nic|20.05.11|15:46

2 voorbeelden 1 in branche 1 in opleiding maar zijn talloze te benoemen
tav bep winkels bv supermarkt wordt er geen nieuwe mogelijkheden toegestaan als verzadigingspunt bereikt is op gemeentelijk niveau.
bepaalde opleidingen hebben maar plaats voor aantal opleidingen die aansluiten op natuurlijk verloop in de branche waar de opleiding voor geldt bv dierenarts ea

Berrie|20.05.11|15:52

Ik denk dat het stage zoeken iets is wat je niet per mail moet doen. nette pak aan, en gewoon langs gaan. En de kleinere rijscholen laten voor wat het is. Tenslotte die ene auto is broodwinning en die zullen het veelal niet prettig vinden om stage te geven.Maar ook de rij-scholen vinden het lastig. Maar na een paar dagen tijd investeren is het volgens mij goed mogelijk om wel wat te vinden. Het is tenslotte ook een mooie sollicitatie procedure. De rijschoolhouder merkt meteen wat in huis haalt

Roger|20.05.11|17:51

Wat moet ik nou nog zeggen? We zijn met te veel, er wordt ons (alle Nederlanders) geen werk meer gegund, en we zakken allemaal af naar bijstandsnivo. Als je partner werkt heb je 2 keer bijstand. En dan stemmen nog mensen op vvd cda. Het stomste volk ter wereld zijn we vrees ik.
Ja, u niet hoor meneer Polders, en u ook niet meneer Schouten. U zult wel iets goeds gedaan hebben in uw vorig leven en ik iets verschrikkelijks slechts, want gewoon lekker leven en werken in Nederland dat lukt me niet,

nic|20.05.11|19:21

@roger dan zijn alle instructeurs/trijschoolhouders slecht geweest in een vorig leven want voor iedereen dreigt bijstandsniveau Ik vraag me ernstig af of er nog wel instructeurs zijn die zoals de meerderheid van nederland denkt schikbarend veel geld verdienen. In loondienst geen vetpot, eenmans zaken onder bestaansminimum en leerlingen altijd de dupe hoe je het wendt of keert. Voor de nieuwe instructeurs met of zonder tijdelijke pas een desillusie rijker want die zijn vol goede moed begonnen.

John|20.05.11|20:58

@ nic,

Mensen denken inderdaad dikwijls dat er geloot dient te worden voor de studie dierenarts omdat er anders te veel zouden komen. Dat is echter niet de reden. De loting is omdat er te weinig plaatsen zijn. Je kunt dus dan gewoon naar b.v. België en daar je studie doen en jezelf hier VRIJ vestigen. Ook het voorbeeld van de supermarkten ligt anders. Natuurlijk kan een gemeente dat tegenhouden maar niet omdat men vindt dat er al genoeg zijn . >>

John|20.05.11|21:01

>> Daarnaast heeft men er in het verleden voor gekozen om het gemakkelijker te maken zich als zelfstandige te vestigen. Denk hierbij b.v. aan het laten vallen van de verplichting een middenstandsdiploma te hebben. Verder kan alles zich hier vij vestigen, timmerbedrijven, garages, notarissen, kappers (in ons dorp 11 stuks) restaurants, tandartsen, opleiders enz. En nu zou er een uitzondering moeten komen voor rijscholen?? Onzin. Laat het UWV mar eens stoppen met het opleiden van instructeurs.>>

John|20.05.11|21:03

>> Kunnen rijscholen die failliet gaan overigens een claim bij de Bovag neerleggen. Zij zijn mede verantwoordelijk voor de grote toestroom van rij instructeurs. Zij hadden een deal met het UWV en hebben zwaar gefaald in hun controle. En dan nu op dit forum roepen dat ze het nicht geweten hebben.

Jacob|20.05.11|21:20

Ik kan je geruststellen,ik had het trouwens op dit forum al vaker gezegd: Het UWV betaalt al ruim een jaar geen opleiding meer!
Dus nieuwe instructeurs hebben ZELF ruim 5000 euro op tafel gelegd (wanneer je overal in één keer voor slaagt,anders wordt het aanmerkelijk meer,zoals jullie weten!)
Er is vorig jaar een zaak bijgekomen hier in de gemeente,die rijdt nu met drie wagens rond en barst van het werk,misschien is het ongelijk verdeeld in dit land maar werk zat!
Met klagen kom je er niet!

john|20.05.11|21:42

@ Jacob,

Ik heb werk genoeg dus mij zul je wat dat betreft niet horen klagen. Maar dat de markt verzadigd is daar zul je nog wel achter komen. Ik ken daarnaast 2 mensen die in januari begonnen zijn met de cursus betaald door het UWV. Niet bij Compact dus. Daarnaast doe je net of het heel vreemd is dat cursisten ZELF hub studie moeten betalen. Ik vind DAT de normaalste zaak van de wereld en vind het NIET NORMAAL dat het betaald wordt met gemeenschapsgeld.

Jacob|20.05.11|21:53

Ik heb ‘m zelf moeten betalen en dat vind ik vrij normaal,ik heb wél kontakt gehad vorig jaar Aug/Sept.met UWV en die verklaarden dat er sinds april écht niet meer betaald werd,dus nu ruim een jaar!
Instructeurs teveel horen we al jaren ,wél of géén UWV!
De auto’s worden steeds mooier en nieuwer maar iemand anders wat gunnen?………………….
’t blijft jammer!

Roger|20.05.11|22:07

@Jacob, ik denk dat jij wel veel slimmer bent dan ik.

john|20.05.11|22:28

19.05.11 | 20:56 | Kwakoe
Ik ben docent in het regulire onderwijs en begeleid elk jaar 1 soms 2 stagiars. Ik krijg er niets voor. Althans geen geld of vrije tijd. Integedeel het kost mij tijd, maar ik help een ander en dat is toch ook veel waard.

Ah, u begeleidt stagairs in uw vrije tijd. Tja ik kom uit een onderwijsfam. en mijn moeder en zus moesten ook stagairs begeleiden. Gewoon onder werktijd (=gewoon betaald dus) En de stagair moest de echte praktijk leren dus GEEN toneelstukje>>

john|20.05.11|22:33

>> daarnaast is het onderwijs in Nederland voor het grootste deel gratis dan wel zwaar gesubsidieerd. Geen ouder kan dus korting vragen omdat hun kind les krijgt van een stagair. Ook zal de stagair na het behalen van het diploma niet een school naast de uwe starten. De branche is vanaf het begin TEGEN de stage geweest maar ja naar ons wordt nooit geluisterd. Maar wij krijgen wel de zwarte piet. De “nieuwe lichting”neemt het ONS kwalijk terwijl WIJ vooraf gezegd hebben dat er hier problemen mee>>

john|20.05.11|22:39

zouden krijgen. Het was de Bovag die, uiteraard zonder haar achterban te raadplegen, garant stond voor genoeg stageplaatsen. En nu proberen ze de stage aantrekkelijker te maken door toe te staan dat een stagair zelfstandig les mag geven. Doe ik alvast een voorspelling: Dit gaat NIETS uitmaken. Het tekort blijft. Ik kom n.l. dagelijks op de werkvloer en hoor de ” tegens” Kijk ook maar eens naar de Poll op dit forum. Maar ja. gewoon uitvoeren hoor. De “oude garde”heeft een brede rug.

gert|21.05.11|00:33

Nou als ik dit zo lees over een stagair zelfstandig les laten geven voor een jaar en daarna nogmaals examen doen voor fase 1 en 2 en daarna weer stage moet doen?
lekker is dat want dat zou betekenen dat ik een stage vergoeding zou moeten krijgen maar aangezien een stage plaats geld kost en ik een uitkering heb van de bijstand weet ik dus niet hoe ik dit vol zou moeten houden.
Ik hoop dat ik nog voor dat dit wordt door gevoerd ik dan al wel klaar ben met de opleiding.

John|21.05.11|00:59

19.05.11 | 23:32 | Joost
Over het vinden van een stageplek, ik heb ik denk wel 30 rijscholen opgebeld allemaal zeggen ze nee dat doen we niet we leiden onze eigen conccurent niet op.

Nou Joost klik maar eens op IBKI onderzoek in het bovenstaande artikel. Zij hebben ondezoek gedaan en kwamen tot de volgende conclusie: In de praktijk van IBKI blijkt geen tekort aan stageplaatsen.

John|21.05.11|01:02

Overigens ook een heel mooi citaat uit dit onderzoek: “De stagiairs die niet tevreden zijn, noemen daarbij vooral het verschil tussen de dagelijkse lespraktijk en de opzet volgens het beoordelingsprotocol” Hahaha dat roepen we toch allemaal al lang. Dat toneelstukje staat heeeeel ver van de realiteit. Maar ja, gewoon hieraan vasthouden hoor. GEEF ONS A.U.B. DE OUDE APPLICATIE TERUG. i.p.v. deze flauwekul waar de gehele branche (behalve opleidingsinst.) op tegen zijn.

Jacob|21.05.11|10:34

Wie neemt wie nou in de maling,vraag ik me dan af!

Bert|21.05.11|17:02

Een stagiar zomaar les laten geven lijkt me niet zo’n heel strak plan.
Iedere stagebegeleider weet wat ik bedoel; alleen ingrijpen is al een vak op zich.

Jacob|21.05.11|17:10

Dan maar helemaal géén nieuwe instructeurs meer!
Geen stage geven,helemaal niks! Laten ze het allemaal maar uitzoeken!
Zo werkt dat kennelijk in de rijschoolbranche,en…..wat zijn we toch bang dat we zometeen weer een keer examen moeten doen ,net zoals die …stagiairs!!
Lekker sociaal,daar zijn we nu wel achter!
In welke branche gaat het zó???

Berrie|21.05.11|17:10

Misschien is terug gaan naar het oude model gewoonweg het beste. Les geven aan medestudenten, doel van wrm is lesplan goed uit te voeren. Volgens mij is dit prima uitvoerbaar op elkaar (studenten onderling) Er is onderling dan gespreksstof over de les en inhoud daarvan. Mocht de ‘instructeur’ de ‘leerling’ iets verkeerds uitleggen zal hij/zij gecorrigeerd worden door de ‘student’ Probleem met leerlingen opgelost :-) En het echte werk leert de oude garde je wel als je in dienst bent bij rijschool

Jacob|21.05.11|17:17

Zó is dat Berrie,er zit niet anders op kennelijk! Ikzelf heb de mazzel dat ik een heel goeie mentor heb getroffen maar je kan ook aan de Goden overgeleverd zijn met een rijschool die prutles geeft voor een hoop geld!
Maar dáár hebben we het nog niet over gehad!

Bert|21.05.11|17:47

Wat een lange tenen Jacob.
Als jij al met je stage bezig bent maak je fouten. Alhoewel als je jou reacties leest….
Als jij alleen met jouw kandidaat op stap bent en je krijgt geen goede begeleiding dan loop je een grote kans dat jij de zoveelste instructeurs gaat worden waar ze bij het CBR van zeggen; “ik mag weer met een kandidaat van X op stap, zien wat er nu weer allemaal mis is..”

Bert|21.05.11|17:52

Ik heb zelf in het verleden ook stage moeten doen, en als dat mijn mentor mij niet aangepakt had was ik ook zo’n matige instructeur geweest. Dan heb je ook geen lol in je werk.
Ik heb nu zelf ook verschillende stagiares gehad, en een paar daarvan zouden een zwaar ongeval gekregen hebben doordat zij geen inzicht hebben op wat een leerling soms doet.
Om dat te voorkomen is begeleiding heel erg belangrijk.
Maar goed, sommige mensen kunnen en weten alles……

Jacob|21.05.11|18:01

Fouten maken is menselijk maar fouten kunnen alleen gemaakt worden als mensen de kans krijgen om fouten te maken.
Als (bijna) niemand ook maar iemand de kans wil geven dit vak te leren zullen er wellicht toch andere manieren gevonden moeten worden kennelijk.
Wat je zélf al aangeeft: De begeleiding is belangrijk,zolang bijna niemand die nieuwe WRM ziet zitten zal het toch verdraaid moeilijk worden om een goeie begeleiding te krijgen,toch?
Zul je het jezelf moeten aanleren wellicht!

Bert|21.05.11|18:06

Klopt, fouten maken is menselijk. Ik heb er al veel van opgestoken zonder dat ik doodgereden ben.

Er zijn nog best wel rijscholen die instructeurs willen begeleiden. Ik heb er dit jaar 2 gehad, mijn collega ook.

Het jezelf aanleren is voor de meeste mensen niet te doen. Je ziet het bij de instructeurs die nooit stage gehad hebben. Voor hen valt het niet mee om structuur in de lessen te krijgen.

Jacob|21.05.11|18:14

Weet je,het probleem is (het is hier al eerder aangekaart) dat rijscholen het gevoel hebben,de zwarte piet toegespeeld te krijgen!
IBKI komt met een raar toneelstukje waar men weinig zin in heeft,zéker als er sancties volgen!
En een stagiar krijgt het gevoel niet serieus te worden genomen als ie erg veel (eigen)geld heeft uitgegeven aan een opleiding waar kennelijk niemand op zit te wachten!
De enigen die lachen zijn de opleiders en IBKI, en da’s jammer voor de hele branche!

Bert|21.05.11|18:19

Klopt, het hele WRM gebeuren is alleen maar zo gemaakt dat het IBKI en de opleiders voldoende omzet draaien. Zeker nu methet overschot aan instructeurs moest er iets verzonnen worden om de toekomst veilg te stellen.
Daarom heeft alleen één LVBI lid tegen gestemd.
Wat dat betreft is er niets veranderd vergeleken met 1992. Toen hingen bij Kantelberg hele lijsten met vacatures. Zocht je contact met die rijscholen waren ze allang voorzien, of wilden ze je niet hebben vanwege de opleider

Roger|22.05.11|11:34

Dat jullie hier überhaupt nog over na moeten denken, een markt met zoveel (60%?) overcapaciteit is het nadenken niet waard. Je werkt in de hoop op vakantie en een oude dag, en je ziet de markt overspoeld worden. De eisen zijn niet hoog, en als het niet lukt laat de sociale dienst je in de toekomst schoffelen, Dan wordt deze vorm ook weggesneden en zit je achter het raam, te wachten tot je mag sterven. andere optie? Zoek iets anders.

Kwakoe|22.05.11|20:10

Stagiairs zelfstandig les laten geven? Ik moet er niet aan denken als ik straks mijn bevoegdheid heb behaald om zelfstandig les te gaan geven. Veel te gevaarlijk en je leert ook niets meer bij. Het echte leren zal je toch van een oude rot moeten komen.
Niet doen!!

jos meijer|23.05.11|11:38

Heren,heren,Ik moet al 44 jaar mijn eigen broek ophouden met het geven van rijlessen en ik kijk met “ANGST” uit naar de verlenging van mijn instr.bewijs,waar moet ik en stageplaats vinden?
Als ik alle reacties van jullie lees dan vraag ik mij af of jullie niets anders te doen hebben dan reageren op elkaar.
Als jullie je wilt organiseren,doe dat dan niet bij de CBRBOVAG deze groep zit er niet voor ons.

wim klapwijk|05.06.11|15:56

@ Kwakoe hoi ik las net dat je docent bent in het onderwijs ik begrijp in dit kader niet wat je hioer doet blijf lekker bij je eigen lees en laat anderen met rust beste man

wim klapwijk|05.06.11|16:00

Dan de lesprijs in Rotterdam De laagste hier en dat heb ik vorige week gehoord op de CBR lokatie is 11,50 euro daarna komt 13,50 dan 15 en dan steeds verder omhoog van 15 tot 45 per 60 minuten er moet een minimum lesprijs komen dat is ook gechreven naar de tweede kamer commissie van Infra en milieu

Gert|05.06.11|16:37

Zoals jullie weten ben ik dus in opleiding voor rij instructeur en a.s vrijdag begint de stage.
Ik vraag me wel 1 ding af.
Hoe moet ik goed kunnen leren met iedere keer maar 1,5 of 2 uurtjes stage les in de auto.
ik ben een groen blaadje in dit vak en hoe moet ik nuweten wanneer je ingrijpt en wanneer niet.
Het zal best vreemd zijn om op de linker plaats de koppeling en de rem in te trappen en of een stuur correctie te doen.>>>>>>>

Gert|05.06.11|16:42

>>>>>> Op dit gebied vindt ik een langere stage periode best wel goed maar is het dan niet zo dat je dan nog meer goedkope werknemers krijgt en bijna ieder rij school neemt stagere’s in dienst.
En wat gebeurdt er dan met de andere rij instructeurs moeten die dan omgeschoold worden ?
Ik vindt dat de hele opleiding maar eens goed bekeken moet worden.
Ben nog bezig met de opleiding en heb zelfs met een ervaren instructeur mee gereden.
Wat ik daar hoorde en zag niet te geloven!!!!!!(slecht dus)

Bert|05.06.11|16:44

@ Gert,

Ingrijpen is in het begin wel lastig, maar daar zal je mentor wel rekening mee houden qua leerlingen.

Als ik een stagiare heb gaan ze sowieso de hele ochtend of middag mee. Maar de meesten kiezen er voor om de hele dag mee te gaan. Zeker voor degenen die vrij moeten nemen van hun werk is dat praktischer.

Succes met je stage en hou ons op de hoogte.

wim klapwijk|05.06.11|16:44

@ Gert Allereerst je zit dan op de r echter plaats .
Ten tweede laat je gevoel voor veilig cq veiligheid mee spelen en veilig voor jou zelf in de eerste plaats dan kan het nooit gevaarlijk worden voor een ander .
Ten derde hou de leerling kort
Ten vierde bedenk wat er op jou afkomt en hoe jijzelf daarop in zou spelen en reageer daar dan ook op .
Ik wens je veel succes en ook veel plezier in ons beroep ik doe het werk pas 32 jaar

groetjes Wim Klapwijk

wim klapwijk|05.06.11|16:46

Bert

Ben jij onze Bert ? geef nog even jouw telefoonnummers door ik ben alles kwijt geraakt met de computer crash en de internet problemen groetjes Wim

Bert|05.06.11|16:48

@ Wim,

Nee, ik denk dat jij een ander voor je hebt.

John|05.06.11|16:53

05.06.11 | 16:42 | Gert
Ik vindt dat de hele opleiding maar eens goed bekeken moet worden.
Ben nog bezig met de opleiding en heb zelfs met een ervaren instructeur mee gereden.
Wat ik daar hoorde en zag niet te geloven!!!!!!(slecht dus)

Hallo Gert,
Meld je aan op het forum. Daar kun je ons b.v. eens vertellen wat er zo slecht was aan die instructeurs en kun je dingen verder uitdiepen. Want ik ben zeer nieuwsgierig naar jouw zienswijze.

Gert|05.06.11|18:16

Hoi John.
ik bgen al lid van het Forum.
En onder welk rubriek kan ik mijn ziens wijze en verhaal kwijt ?
Ik wil het jouw ook wel via de mail sturen?

John|05.06.11|18:19

@ Gert,

Ik denk dat je onder “overig” een nieuw onderwerp aan zou kunnen maken met b.v. de titel “CBR” of iets dergelijks.

Gert|05.06.11|22:36

Hoi allemaal
Ik heb dus mijn verhaal op het forum gezet onder De opleiding en de stage.
eventuele reacties komen vanzelf

John|05.06.11|22:47

@ Gert,

Ik heb je verhaal gelezen en ga zeker reageren. Maar ik kan me niet voorstellen dat jij je opleiding gedaan hebt bij één van de grote opleidingsinstituten. Daar weet ik dat je dit soort dingen niet mee maakt.

Jacob|06.06.11|00:33

Ik zit ook in de stageperiode maar ik heb totaal andere ervaring met mijn opleider!
Wat je meemaakte zou toch meer reden zijn tot klagen bij je opleider (dan heb je er gelijk wat aan)dan dit hele gebeuren op een forum te zetten,lijkt mij zo!
Wees blij dat je een stagerijschool heb gevonden,zoveel zijn er niet,en na zulke verhalen worden het alleen maar minder,vrees ik!
Sukses met je opleiding!

Gert|06.06.11|08:27

Je kunt het zo zien maar mijn opleider zal hier niet zo wakker van liggen vrees ik hij is groot zat en de stage gebeurt ook bij de opleider.
En waarom kan ik dit niet op een forum zetten ik noem geen namen dan blijft het op dat gebied anoniem.
En is het niet belangerijk om hier met elkaar van gedachten te wissel.
We hebben het hier over kwaliteit in de rijschoolbranche en is het natuurlijk ook niet zo dat elke opleider zo is.
Er zijn ook nog zat instructeurs die het prima doen.

Jacob|06.06.11|08:35

Tsja,bij mijn opleider moest je zélf een stage zoeken en dat was écht niet zo eenvoudig en zal er ook niet makkelijker op worden vrees ik!

Jacob|06.06.11|08:43

Wij moesten zélf een stagerijschool zoeken en ik kan je verzekeren dat dat zeker niet eenvoudig was.
De indruk die nu een beetje ontstaat is dat veel instructeurs er een potje van maken en dát zou jammer zijn.toch?

Roger|06.06.11|09:54

Gert, netjes zijn siert je, maar de dingen bij de naam noemen is in dit land onderwerp van klokkeluiders geworden.

wel moet je de persoon of instantie eerst de kans geven te verontschuldigen of verbeteren, denk ik, maar het is misschien wel je plicht het te melden, bv. op fora zoals deze.

Ck|06.06.11|12:39

Hallo.
Ik heb net her examen afgelegd stage beoordeling (2e keer)
Ik heb hier bij 2 verschillende examinatoren gehad ik zal geen namen noemen
maar deze mensen hebben geen idee waar ze mee bezig zijn
Vandaag controle originele instructie kaart(gebruikt rijschool niet eens) vorige examen niet eens naar gekeken ?? en waarom vraagt ibki geen bevestiging van de rijschool (vorige keer wel) gedaan. of ze die dag wel beschikbaar zijn (ik heb geen contact met hun omdat ik er geen stage meer loop).

Gert|06.06.11|12:55

@ck.

En ben je geslaagd?

Ck|06.06.11|15:18

Nee 2e keer al deze persoon gunde het me gewoon niet ik houd het protocol voor me. opmerken van fouten en hardop laten verwoorde (ik weet 100% zeker dat ik dat wel heb gedaan krijg ik daar Cp (contraproductief voor 1punt voor WTF?) zelfde bij hardop laten verwoorden

en ook weer bij positive beleving (humor relativering plezier inbregen ook 1 punt??? zelfde bij complimenteren ik lette ook op meneertje hij keek naar de lucht stak pen in zn oor gapen enz en ik maar zweten daar!!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Onderzoek Innovam: Laat stagiair zelfstandig rijles geven | RijschoolPro
rijles, rijinstructeur, lesauto

Onderzoek Innovam: Laat stagiair zelfstandig rijles geven

Rijinstructeurs in opleiding moeten vanaf een bepaald moment in de stage zelfstandig lesgeven bij een rijschool die de stageplek beschikbaar stelt. Zo kunnen zij zichzelf terugverdienen door het geven van rijles. Dat adviseert Innovam Education.

Innovam Education heeft in opdracht van IBKI onderzoek gedaan naar de WRM-stage. Reden voor het onderzoek is dat een deel van de opleidingsinstituten en rijscholen de stage willen laten vervallen of anders inrichten.

Jim Schouten, directeur IBKI, vindt het een creatief idee: “Het lost in elk geval één van de belangrijkste pijnpunten van de stage op. Maar het betekent wel dat een stagiair praktisch bijna een jaar lang les kan geven op zijn stagepas. En wie wil, kan tegen het einde van dat jaar zijn examens fase 1 en 2 opnieuw doen en wéér een jaar als stagiair lesgeven.”

Stagementor

Het punt waarop stagiairs zelfstandig lesgeven kan in overleg met de betrokken partijen in de branche bepaald worden. Bijvoorbeeld na beoordeling door de stagementor na het actief doorlopen van vijf inhoudelijk verschillende lessen aan een leerling. Vroeger gaven gediplomeerde cursisten meteen zelfstandig rijles.

Op deze manier zullen rijscholen meer stageplaatsen beschikbaar stellen en geen of lagere vergoedingen vragen, zo is de verwachting. Leerlingen die geen bezwaar hebben tegen rijles door een stagiair kunnen bijvoorbeeld korting krijgen. Omdat de rijschool dan niet bekend staat als ‘stagerijschool’, blijft volgens de onderzoekers het kwaliteits-imago op peil.

Rijscholen

Rijscholen zijn best wat tijd kwijt aan de begeleiding van een stagiair; gemiddeld 20 uur per stagiair, afgezien van de 40 uur in de lesauto. Stagementoren besteden gemiddeld 17 uur per stagiair. Op dit moment worden daarom vergoedingen betaald aan rijscholen om een plek ter beschikking te stellen. De opleidingsinstituten geven aan gemiddeld €461,- te betalen per stageplaats.

Een gedeelte van de rijscholen ontvangt zowel een vergoeding van de stagiair als van het opleidingsinstituut of van het UWV. De hoogte van de vergoedingen die de rijscholen ontvangen bedraagt gemiddeld €428,-. Bijna een derde van de stagiairs zegt gemiddeld €622,- voor een stageplaats betaald te hebben.

Stageplaats

In de praktijk blijkt geen tekort aan stageplaatsen, zo concludeert IBKI. “Slechts een enkele kandidaat – en dan met name voor de bijzondere categorieën – doet een beroep op IBKI voor een verlenging van de stagebevoegdheid omdat men geen stageplaats kan vinden”, zegt Schouten.

Wel is iedereen – ook IBKI – het erover eens dat de stage-administratie een gedrocht is. “Het voordurend opgeven van stageplanningen wordt als noodzakelijk gezien om fraude te voorkomen”, zegt Schouten. “Inmiddels werken we aan het volledig online afhandelen van de stageplanning.”

Nieuwe rijinstructeurs

Het afgelopen jaar zijn er ruim 1.000 stages afgerond in de diverse categorieën. “Dat lijkt meer dan voldoende om in de gewenste aanwas van rijinstructeurs te voorzien”, vindt Schouten.

Een meerderheid van de stagiairs die zelf een stageplaats hebben geregeld, geeft aan dat het hen geen moeite kostte een stageplaats te vinden. 43% geeft aan dat het wel moeite kostte. Meer dan de helft van de stagiairs die zelf een stageplaats zocht heeft hiervoor één tot drie rijscholen benaderd.

Stagiair rijinstructeur

Van de 121 bevraagde rijscholen, geeft meer dan de helft (52%) aan in 2010 geen stagiairs begeleid te hebben. De belangrijkste drie redenen die zij hiervoor geven zijn: ‘Leerlingen willen geen les van een stagiair (voor hetzelfde lesgeld).’, ‘Mijn bedrijf heeft geen belang in het aanbieden van stageplaatsen.’ en ‘Ik wil geen concurrenten opleiden’.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt verder dat een groot deel van de stagementoren en rijscholen onvoldoende geïnformeerd is over de inhoud van het huidige protocol en het WRM-examen. Hierdoor ervaren stagiairs een groot verschil tussen de opleiding en het examen en de dagelijkse praktijk. Veel stagementoren leren de stagiair les geven op hun eigen manier en die manieren verschillen onderling sterk.

WRM-examen

Van de respondenten die examen gedaan hebben vindt bijna 85% de stage een goede manier om zich voor te bereiden op het WRM-examen. De meerwaarde van de stage zit hem in het oefenen met (verschillende soorten) echte leerlingen, de begeleiding van een ervaren rijinstructeur en het regelmatig oefenen met het geven van verschillende soorten praktijklessen.

Voor het onderzoek zijn  digitale vragenlijsten verstuurd naar 523 stagiairs, 125 stagementoren, 22 opleidingsinstituten en het totale ledenbestand van Bovag-Rijscholen. Volgens Schouten zijn alleen Bovag-rijscholen benaderd om mee te werken omdat IBKI de ervaring had dat zij eenvoudig per email te bereiken zijn. “Achteraf gezien was het beter geweest om ook de VRB te vragen om mee te werken”, aldus Schouten

De respons is volgens het onderzoek ‘hoog’ te noemen. De bevraagde rijscholen hebben gemiddeld zes medewerkers in dienst.

Praktijkbegeleiding

De rijschoolbranche werkt op dit moment gezamenlijk aan voorstellen voor verbetering van de WRM, met name voor de stage en praktijkbegeleiding. “De uitwerking van die voorstellen is nog onzeker, omdat bij de wetswijziging van 2009 is aangegeven dat die wet na vijf jaar wordt geëvalueerd”, zegt Schouten.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

94 reacties op “Onderzoek Innovam: Laat stagiair zelfstandig rijles geven”

John|19.05.11|14:11

Ik denk dat het beter is het “eindexamen” af te schaffen. 95% van alle instructeurs vinden dat het toneelstukje op het eind kant noch wal raakt. Ik denk dat het veel beter is om de stagebegeleider daarin meer bevoegdheden te geven. Als deze de instructeur in opleiding goed genoeg acht rijdt een examinator enkele lessen mee. En niet met die rare “afstreeplijst” maar gewoon volgens de echte wereld. Overigens denk ik dat, ondanks dit onderzoek, het aantal stageplaatsen schaars blijft.

B.B.|19.05.11|14:23

Duidelijk verkeerseconomisch belang. Hier heeft geen enkele instructeur belang bij.Voorlopig hebben we instructeurs genoeg.Dus hebben we ook geen probleem.

Jim Schouten - directeur IBKI|19.05.11|14:33

Interessante optie die John voorstelt. Feitelijk geeft hij de markt van rijinstructie volledig vrij. De bestaande instructeurs regelen onderling wie er wordt toegelaten en wie niet. De overheid speelt daar dan geen rol meer in. Ik verwacht dat dan iedereen in principe rijles kan gaan geven en ook zal gaan geven. Het CBR bepaalt dan tijdens het rijexamen of de opleiding goed is gegaan. Of dat voor de rijschoolbranche een aantrekkelijke optie is?

nic|19.05.11|14:39

Omdat de rijschool dan niet bekend staat als ‘stagerijschool’, blijft volgens de onderzoekers het kwaliteits-imago op peil.
Wie bedonderd wie??? Ik dacht dat alles om verkeersveiligheid ging en gaat.
Stagaires gaan de plaats innemen van gecertificeerde instructeurs, leerlingen hoeven nog minder te betalen en krijgen geen les meer van een gecertificeerd iemand.
Prijzen omlaag, niveau naar beneden maar kwaliteit staat garant????? verkeersveiligheid in de kast???
Wat een onzin.

John|19.05.11|14:41

Volgens mij laat ik de beslissing nog steeds in handen van het IBKI. Of ben ik nou gek??? Als de stagebegeleider een instructeur daartoe in staat acht rijdt een IBKI examinator enkele lessen mee. Dat lijkt mij veel waardevoller dan de manier waarop het nu gaat. Want nu doet de aspirant instructeur een toneelstukje, slaagt en gooit e.e.a. direct overboord. Even voor de goede orde ik ben GEEN tegenstander van het IBKI. Integendeel zelfs.

John|19.05.11|14:45

Daarnaast alle andere examens blijven dan toch gewoon bestaan?? Alleen die Fase 3 verandert. Wel erg goedkoop om dan de “rijschoolwereld vogelvrij te verklaren” Als deze dat nog niet is met het grote UWV aanbod overigens.

nic|19.05.11|15:18

@john de rijschoolwereld is al jaren vogelvrij vandaar dat deze excessen bestaan en worden verergerd door de ‘”hoge” heren Tot eer en meerdere glorie van zich zelf proberen ze ondanks tegenstand hun geld te verdienen over de ruggen van de hard werkende en gedupeerde rijschoolhouder/instructeur
Alles wordt gewoon onderderhand een lachertje en maken de “hoge” heren zich belachelijk of niet?

Dolf Polders - bestuurder CNV Vakmensen|19.05.11|16:40

19.05.11 | 14:33 | Jim Schouten – directeur IBKI

Interessante optie die John voorstelt. ……..Of dat voor de rijschoolbranche een aantrekkelijke optie is?

Voor de rijschoolbranche is dit absoluut geen aantrekkelijke optie. Nog meer mensen die gemakkelijk rij-instructeur kunnen worden? Nog meer eenpitters? Daardoor weer lager lesprijzen? De kwaliteit moet juist omhoog en ik denk niet dat we dat hiermee bereiken.
En hoe denk je over de positie van iemand die tijdens zijn stage al lessen geeft?

Dolf Polders - bestuurder CNV Vakmensen|19.05.11|16:46

………Maar het betekent wel dat een stagiair praktisch bijna een jaar lang les kan geven op zijn stagepas.

Betekend dit dan ook dat de rijschool een goedkope arbeidskracht heeft? Betekenen dit dan dat iemand een jaar lang op nog een lager salaris gezet kan worden dan nu? Er wordt nu al slecht verdiend in de branche.
CNV Vakmensen is hier op tegen. Eerst de arbeidsvoorwaarden goed regelen voordat we aan dit soort experimenten willen gaan beginnen.

Jacob|19.05.11|17:06

Je zal maar een hoop geld hebben betaald van je zuurverdiende centjes om een leuke baan te krijgen,leuk met jonge mensen om te gaan en je bent blij dat je na veel studeren je dan toch eindelijk kan beginnen aan je fase drie !
Dan pas kom je er achter dat niemand staat te springen om een stagiar want immers niemand gunt een ander het licht in de ogen!
Alléén de gevestigde orde kan autorijden en lesgeven en nieuwe aanwas is écht uit den boze!
Ik had het me iets anders voorgesteld!
Jammer!

John|19.05.11|17:17

In zijn commentaar zegt Dolf Polders dus o.a. Eenmanszaken wordt geen lid van CNV want deze club zit NIET op u te wachten. U bent voor hen een doorn in het oog. Jammer.
Ik ben een “eenpitter” en heb mijn prijzen NOODGEDWONGEN moeten verlagen omdat in mijn gebied inmiddels 3 UWV-ers les geven voor 30 euro. Hun inkomen wordt n.l. aangevuld. Ik zat op 42.50 en dat is geen afbraakprijs hoor. Het zou beter voor u zijn zichzelf daar voor in te zetten. En kent u dat toneelstukje van fase 3 overigens?

John|19.05.11|17:23

19.05.11 | 16:40 | Dolf Polders – bestuurder CNV Vakmensen
De kwaliteit moet juist omhoog en ik denk niet dat we dat hiermee bereiken.

Iedereen roept maar dat “De kwaliteit omhoog moet” Waar meten we die “kwaliteit”dan aan af?? Slagingspercentages? Hoeveel lessen heeft de leerling gehad bij zijn rijschool? Heeft ll een TTT gedaan? Weigert deze rijschool ll of neemt zij iedereen aan? Geeft de rijschool automaatles? Wil iemand hier voor mij de definitie geven voor term “goede rij instructeur”

John|19.05.11|17:26

Maar als Dhr. Polders gelooft in het toneelstukje mag dat natuurlijk. Hoe lang geeft u overigens al rijles?

nic|19.05.11|17:30

@John Alle reagerende vaksbonds mensen reageren, lijkt wel, uit frustratie en willen toch wat zeggen voor hun achterban. Omdat zij niks ondernemen zijn deze excessen ontstaan en nu ook weer dit artikel hier zo actueel. Staat er nog een over de wegenbelasting vrije auto’s waar de bovag nu van af wil.
Triest elke vakbond int zijn contributie maar laat de rijschoolwereld vervolgens kei hard vallen.
Dan heb ik het niet alleen over rijschoolhouders maar ook instructeurs en nieuw opgeleiden.

nic|19.05.11|17:36

Hoe ziek is dit allemaal. We dienen een gemeenschaplijk doel, willen leerlingen opleiden om verkeersveilig deel te gaan nemen aan het verkeer.
Vervolgens maakt iedereen elkaar het leven zuur en denkt de wijsheid in pacht te hebben.
Over elkaar heen buitenlend en elkaar zwart makend denkt ook iedereen zijn eigen doelgroep te verdedigen en ondertussen gebeurd er weinig en wordt er voor ons beloten.
De lachende derde verdiend eraan.
Wat een wereld leven we in, te triest voor woorden.

WJ|19.05.11|17:53

welke rijschool wil die poppenkast in zijn auto en durft daar ook nog geld voor te vragen?

Word eens wakker ibki en luister niet naar die bullshit..
Of is er nog niet geleerd van de bs die voor de deuk van 300.000 gezorgd hebben.
Ook allemaal klinkklare onzin.

Hoe lang zal het duren voordat de bovag het ook een goed idee vind?
Wedden dat ze het snel ondersteunen. “de belangenbehartiger van vele branches”

Berrie|19.05.11|18:02

Ik ben het roerend met schrijver “Jacob” eens. Het lijkt wel of er een offensief is opgezet tegen nieuwe rij-instructeurs. Of ze nu via het UWV komen, of via andere manieren het maakt niet uit. Er wordt alleen maar negatief gesproken over de nieuwe toekomstige instructeurs. En dat is jammer, erg jammer. Wij hebben een gedegen opleiding gehad en bezitten de zelfde kwaliteiten als jullie toen jullie deze opleiding afronden. De lage lesprijzen wordt zelfs aan ons toebedeelt. Jammer ……

nic|19.05.11|18:15

Lieve jacob/ berrie. er is geen offensief tegen nieuwe instructeurs.
Ook jullie zijn van al deze maatregelen de dupe. Net al jullie hebben alle rijsinstructeurs die gedegen opleiding gehad en alle kansen worden hen nu ook ontnomen.
Wie denk je dat er van de zomer op vakantie gaat van jullie centjes en die van de instructeurs die hun oplieding al hebben afgerond

Jacob|19.05.11|18:18

Ik kan me dan ook best voorstellen dat ,als je dan stad en land heb afgezocht voor een stageplek,dat je, als je dan uiteindelijk geslaagd ben,voorlopig onder de prijs gaat zitten van die “concurrenten”!
Of denken die rijscholen nou werkelijk: “ik neem ze maar niet aan,dan gaan ze wel bij AH vakken vullen!”Kom nou toch!

Jacob|19.05.11|18:22

Al die grappenmakers profiteren gewoon van de situatie in de rijschoolwereld :Ieder voor zich en God voor ons allen!
En geef ze eens ongelijk!

John|19.05.11|18:30

@ Jacob,

Ik vind nieuwe collegas niet erg en de meeste colegas ook niet. En als iemand goedkoper wil zijn: Prima. Maar dan wel op een eerlijke manier. Jij hebt misschien een stageplek moeten zoeken, ik heb indertijd meer dan fl 10.000,= zelf moeten sparen en betalen. En als iemand dus onder de prijs kan duiken alleen maar omdat deze zijn inkomen aangevuld krijgt door gemeensschapsgeld dan vind ik dat niet eerlijk, zelfs niet al is het maar tijdelijk. Jij wel?

Jacob|19.05.11|18:40

Ik heb net zo’n bedrag neergeteld al met al (ZONDER UWV!!!)
De rode loper lag zéker niet uit!

John|19.05.11|18:44

@ Jacob,

Ik heb vanaf het begin gezegd heb dat de stage een groot probleem zou worden. Niet omdat ik geen stagairs zou willen hebben omdat ik ze dat niet gun, maar omdat de stagair les moet geven volgens het protocol. En dat wil de leerling niet. Dat zijn volwassen mensen n.l. die niet als kleine kinderen behandeld willen worden. Zoals WJ schrijft “welke rijschool wil die poppenkast in zijn auto” Met wat ik opperde zou ik geen enkele moeite hebben een stagair te nemen.

nic|19.05.11|18:48

Nu hebben we het lek boven water hoor! Nieuwe collega’s die op voorhand al boos zijn op de gevestigde orde omdat door hun zij niet aan de bak komen
Waarom kiezen mensen in eerste instantie voor een opleiding omdat er een baan in het verschiet ligt en de rijschoolbranche is bedonderd door valse banen die niet waar te maken zijn Nieuwe instructeurs die geld gegeven hebben voor een dure opleiding lopen nu tegen een overschot aan en kunnen niet werken voor hun duur betaalde opleiding

John|19.05.11|18:52

19.05.11 | 18:40 | Jacob

De rode loper lag zéker niet uit!

Nee dat snap ik. Wij roepen n.l. al jaren dat er geen tekort aan rij instructeurs is. Zou dat wel zo zijn dan zouden de werkgevers toch voor je in de rij staan? Daarnaast dan zouden ook de lonen wel hoger liggen. Want er zijn hier instructeurs die voor 1200,= euro 40 uur per week moeten werken.

nic|19.05.11|18:52

Beter jacob ea schaar je je achter de gevestigde orde die proberen van dit tranendal een normale boterham te krijgen. Hierdoor wordt de normale concurentie weer een feit en niet de broodroof die al jaar en dag in de rijschoolwerled aan de gang is.
Pas al al het zeer uit de rijschoolwereld weg is zullen de verhoudingen ten goede keren en de banen ws na de uitloper van de crisis ook weer komen

Jacob|19.05.11|19:28

Nic,ik heb zeker niet het probleem dat ik niet aan de bak ben gekomen gelukkig,wél !
Ik zei dat het niet al te makkelijk is allemaal,en ik ben óók niet op voorhand boos,ik stel alléén maar iets vast!
Dat werkgevers niet in de rij zouden staan was me inderdaad al erg snel duidelijk!
Er zijn werkelijk (jullie zullen het niet geloven) rijscholen in mijn omgeving die best nog aardig werk hebben! Nu druk ik me nog voorzichtig uit!
Een ander iets gunnen is vers twee!

Kwakoe|19.05.11|20:56

Het idee moet eruit dat nieuwe instructeurs de markt zullen innemen.
Ik ben docent in het regulire onderwijs en begeleid elk jaar 1 soms 2 stagiars. Ik krijg er niets voor. Althans geen geld of vrije tijd. Integedeel het kost mij tijd, maar ik help een ander en dat is toch ook veel waard.
Jullie denken hier alleen maar aan jezelf en aan het geld dat het je eventueel kan gaan kosten.
Zielig.

Kwakoe|19.05.11|20:56

Om te voorkomen dat er teveel instructeurs op de markt komen zou IBKI iedereen fase 1a, 2a en 2b moeten examineren. Zowel schriftelijk alsook mondeling.
Waarom? Van de bestaande groep heeft een aantal op oneerlijke wijze zijn/haar bevoegdheid verkregen. en van de nieuwe groep zijn er een aantal die frauderen.

Bert de Weerd|19.05.11|22:32

Controle lijkt mij prima! Wat dat betreft ben ik het met Jim Schouten (IBKI) en Dolf Polders (CNV) eens. Waar het vooral om gaat is wat er gegecontroleerd wordt!
Daarin heeft John een punt. volgens mij hoort de IBKI te controleren of de bijscholing die nu wordt aangeboden aan rijinstructeurs ook echt iets toevoegt en of de rijinstructeurs ook daadwerkelijk de bijscholing volgen. Verder geef ik John en ik denk dat onderhand wel duidelijk is dat nagenoeg de hele branche

Bert de Weerd|19.05.11|22:35

Verder geef ik John gelijk wat betreft de sanctie. Ik denk dat onderhand wel duidelijk is dat nagenoeg de hele branche er zo over denkt!
@John, volgens mij is het CNV ook tegen de sanctie zoals deze er nu is.

Marco|19.05.11|22:41

Momenteel is de rijschoolwereld verzadigd dat gaat zoals altijd ten koste van de lesprijs, een nieuwkomer ziet 40 euro als hoofdprijs…….. Succes. Feit blijft dat een goede gemotiveerde en goed opgeleide instructeur hoe dan ook zijn weg wel zal vinden. Uiteraard is er binnen de rijschoolwereld enige wrevel naar de UWV en terecht de werkwijze van het UWV creert oneerlijke concurrentie, overvloed aan instructeurs en devaluatie van het vak ter weeg, maar voor hun gelden alleen de cijfers.

Joost|19.05.11|23:32

Ik vind het idee om zelfstandig les te geven als instructeur les te geven bij je stage adres zo slecht nog niet, en kan iemand mij vertellen waar je op het einde van je stage periode nog een examen moet afleggen?weg ermee!!

Over het vinden van een stageplek, ik heb ik denk wel 30 rijscholen opgebeld allemaal zeggen ze nee dat doen we niet we leiden onze eigen conccurent niet op.

Dan vraag ik me af hoe ze ooit zelf zijn begonnen.

js

John|19.05.11|23:41

@ Joost,
Hoe ze zelf ooit zijn begonnen? De stage is nog maar 2 jaar ingevoerd. Daarvoor bestond deze stage 15 jaar niet. Ik heb, omdat ik de bui al zag hangen, nog net op de oude WRM manier een extra bevoegdheid gehaald. Want wat veel mensen vergeten is dat het niet alleen moeilijk is voor de nieuwe instructeurs maar zeker voor de instructeurs die een extra bevoegdheid willen hebben. Want denk je dat je als gevestigde rijschool stage kunt gaan lopen bij de concurrent? Dat is nog moeilijker.

Jacob|20.05.11|09:26

Marco,ik zal je uit de brand helpen,een nieuwkomer ziet die 40 euro écht niet als hoofdprijs!!
Niemand kan de nodige 60 euro vragen!
Laat tegenwoordig maar eens een timmerman of loodgieter komen,die lacht zich rot!
Tsja,die zijn wél georganiseerd hé!
De rijschoolbranche is altijd een branche geweest,zonder organisaties en dat gaat ons op den duur opbreken!

John|20.05.11|09:50

Iedereen vergelijkt altijd onzr branche met timmermannen, loodgieters of de prijzen in de garage. “Die hebben een veel hoger uurtarief omdat ze georganiseerd zijn” Mwa, als er nu beroepen zijn waar veel beunhazen onder de prijs duiken is het daar wel. Ik ken bouwvakkers, automaonteurs, kappers, klussjesmannen enz. genoeg in mijn omgeving die, ver onder de prijs (25 euro per uur of minder) elke dag aan het werk zijn. Dus laten we NIET zeggen “Wordt lid van de vakbond en uw problemen zijn weg”

WJ|20.05.11|11:06

en daar heeft John weer een punt.

En vergeet niet alle gastarbeiders uit het oostblok die het zelfde werk doen voor een habbekrats.

nic|20.05.11|11:45

@ John je hebt gelijk een bond wil niet zeggen dat alle problemen dan weg zijn. In de rijschoolwereld heb je te maken met een vrij beroep en dat zou moeten veranderen want dit gegeven nodigd uit tot excessen.
In sommige branche heb je namelijk wel te maken met verzadigingspunt en mogen er zich in die branche geen nieuwe zaken meer starten of worden opleidingen beperkt tot een veel peil waardoor je alleen door loting of op basis van goede cijfers kan starten.

nic|20.05.11|11:56

Voorts denk ik dat de nieuwe instructeurs de dupe hiervan zijn en hun eerste woede is gericht op de gevestigde orde die hun in de kou laat staan. Logisch alleen moet niet vergeten worden dat iederen in deze de zelfde belangen nastreven. Genoeg leerlingen en daaruit werk en inkomen. In deze tijd staan er steeds meer van de “gevestigde orde” op het punt failliet te gaan en krijgen meer telefoontjes voor sollicitanten en staigaires dan van nieuwe leerlingen.

Jacob|20.05.11|12:20

Behalve als je een vrouwtje ben van een jaar of 25,wat er nog aardig uitziet óók!
Dán liggen de stageplaatsen voor het oprapen en is er ineens kennelijk wél werk!
Best grappig!

Jack|20.05.11|13:34

Maar waar het eigenlijk over gaat: IBKI praat over het gemak wat aankomend instructeurs zouden hebben met het vinden van stageplaatsen dus de bereidwilligheid die rijscholen zouden hebbeb om stagiars op te leiden.
Hiervan is weinig tot geen sprake,natuurlijk is het aardig dat bedrijven in een enquete keurig aangeven dat ze stagiars aannemen maar de praktijk is écht anders,zéker bij de grotere rijscholen.
Als je belt zeggen ze:”mail maar! ” maar antwoord komt echter nooit!
Helaas!

John|20.05.11|15:33

20.05.11 | 11:45 | nic
In sommige branche heb je namelijk wel te maken met verzadigingspunt en mogen er zich in die branche geen nieuwe zaken meer starten of worden opleidingen beperkt tot een veel peil waardoor je alleen door loting of op basis van goede cijfers kan starten.

En over welke beroepen hebben we het dan?? Ik ken ze n.l. niet. Ja wel wat opleidingen maar daar heeft de loting met andere aspecten te maken.

nic|20.05.11|15:46

2 voorbeelden 1 in branche 1 in opleiding maar zijn talloze te benoemen
tav bep winkels bv supermarkt wordt er geen nieuwe mogelijkheden toegestaan als verzadigingspunt bereikt is op gemeentelijk niveau.
bepaalde opleidingen hebben maar plaats voor aantal opleidingen die aansluiten op natuurlijk verloop in de branche waar de opleiding voor geldt bv dierenarts ea

Berrie|20.05.11|15:52

Ik denk dat het stage zoeken iets is wat je niet per mail moet doen. nette pak aan, en gewoon langs gaan. En de kleinere rijscholen laten voor wat het is. Tenslotte die ene auto is broodwinning en die zullen het veelal niet prettig vinden om stage te geven.Maar ook de rij-scholen vinden het lastig. Maar na een paar dagen tijd investeren is het volgens mij goed mogelijk om wel wat te vinden. Het is tenslotte ook een mooie sollicitatie procedure. De rijschoolhouder merkt meteen wat in huis haalt

Roger|20.05.11|17:51

Wat moet ik nou nog zeggen? We zijn met te veel, er wordt ons (alle Nederlanders) geen werk meer gegund, en we zakken allemaal af naar bijstandsnivo. Als je partner werkt heb je 2 keer bijstand. En dan stemmen nog mensen op vvd cda. Het stomste volk ter wereld zijn we vrees ik.
Ja, u niet hoor meneer Polders, en u ook niet meneer Schouten. U zult wel iets goeds gedaan hebben in uw vorig leven en ik iets verschrikkelijks slechts, want gewoon lekker leven en werken in Nederland dat lukt me niet,

nic|20.05.11|19:21

@roger dan zijn alle instructeurs/trijschoolhouders slecht geweest in een vorig leven want voor iedereen dreigt bijstandsniveau Ik vraag me ernstig af of er nog wel instructeurs zijn die zoals de meerderheid van nederland denkt schikbarend veel geld verdienen. In loondienst geen vetpot, eenmans zaken onder bestaansminimum en leerlingen altijd de dupe hoe je het wendt of keert. Voor de nieuwe instructeurs met of zonder tijdelijke pas een desillusie rijker want die zijn vol goede moed begonnen.

John|20.05.11|20:58

@ nic,

Mensen denken inderdaad dikwijls dat er geloot dient te worden voor de studie dierenarts omdat er anders te veel zouden komen. Dat is echter niet de reden. De loting is omdat er te weinig plaatsen zijn. Je kunt dus dan gewoon naar b.v. België en daar je studie doen en jezelf hier VRIJ vestigen. Ook het voorbeeld van de supermarkten ligt anders. Natuurlijk kan een gemeente dat tegenhouden maar niet omdat men vindt dat er al genoeg zijn . >>

John|20.05.11|21:01

>> Daarnaast heeft men er in het verleden voor gekozen om het gemakkelijker te maken zich als zelfstandige te vestigen. Denk hierbij b.v. aan het laten vallen van de verplichting een middenstandsdiploma te hebben. Verder kan alles zich hier vij vestigen, timmerbedrijven, garages, notarissen, kappers (in ons dorp 11 stuks) restaurants, tandartsen, opleiders enz. En nu zou er een uitzondering moeten komen voor rijscholen?? Onzin. Laat het UWV mar eens stoppen met het opleiden van instructeurs.>>

John|20.05.11|21:03

>> Kunnen rijscholen die failliet gaan overigens een claim bij de Bovag neerleggen. Zij zijn mede verantwoordelijk voor de grote toestroom van rij instructeurs. Zij hadden een deal met het UWV en hebben zwaar gefaald in hun controle. En dan nu op dit forum roepen dat ze het nicht geweten hebben.

Jacob|20.05.11|21:20

Ik kan je geruststellen,ik had het trouwens op dit forum al vaker gezegd: Het UWV betaalt al ruim een jaar geen opleiding meer!
Dus nieuwe instructeurs hebben ZELF ruim 5000 euro op tafel gelegd (wanneer je overal in één keer voor slaagt,anders wordt het aanmerkelijk meer,zoals jullie weten!)
Er is vorig jaar een zaak bijgekomen hier in de gemeente,die rijdt nu met drie wagens rond en barst van het werk,misschien is het ongelijk verdeeld in dit land maar werk zat!
Met klagen kom je er niet!

john|20.05.11|21:42

@ Jacob,

Ik heb werk genoeg dus mij zul je wat dat betreft niet horen klagen. Maar dat de markt verzadigd is daar zul je nog wel achter komen. Ik ken daarnaast 2 mensen die in januari begonnen zijn met de cursus betaald door het UWV. Niet bij Compact dus. Daarnaast doe je net of het heel vreemd is dat cursisten ZELF hub studie moeten betalen. Ik vind DAT de normaalste zaak van de wereld en vind het NIET NORMAAL dat het betaald wordt met gemeenschapsgeld.

Jacob|20.05.11|21:53

Ik heb ‘m zelf moeten betalen en dat vind ik vrij normaal,ik heb wél kontakt gehad vorig jaar Aug/Sept.met UWV en die verklaarden dat er sinds april écht niet meer betaald werd,dus nu ruim een jaar!
Instructeurs teveel horen we al jaren ,wél of géén UWV!
De auto’s worden steeds mooier en nieuwer maar iemand anders wat gunnen?………………….
’t blijft jammer!

Roger|20.05.11|22:07

@Jacob, ik denk dat jij wel veel slimmer bent dan ik.

john|20.05.11|22:28

19.05.11 | 20:56 | Kwakoe
Ik ben docent in het regulire onderwijs en begeleid elk jaar 1 soms 2 stagiars. Ik krijg er niets voor. Althans geen geld of vrije tijd. Integedeel het kost mij tijd, maar ik help een ander en dat is toch ook veel waard.

Ah, u begeleidt stagairs in uw vrije tijd. Tja ik kom uit een onderwijsfam. en mijn moeder en zus moesten ook stagairs begeleiden. Gewoon onder werktijd (=gewoon betaald dus) En de stagair moest de echte praktijk leren dus GEEN toneelstukje>>

john|20.05.11|22:33

>> daarnaast is het onderwijs in Nederland voor het grootste deel gratis dan wel zwaar gesubsidieerd. Geen ouder kan dus korting vragen omdat hun kind les krijgt van een stagair. Ook zal de stagair na het behalen van het diploma niet een school naast de uwe starten. De branche is vanaf het begin TEGEN de stage geweest maar ja naar ons wordt nooit geluisterd. Maar wij krijgen wel de zwarte piet. De “nieuwe lichting”neemt het ONS kwalijk terwijl WIJ vooraf gezegd hebben dat er hier problemen mee>>

john|20.05.11|22:39

zouden krijgen. Het was de Bovag die, uiteraard zonder haar achterban te raadplegen, garant stond voor genoeg stageplaatsen. En nu proberen ze de stage aantrekkelijker te maken door toe te staan dat een stagair zelfstandig les mag geven. Doe ik alvast een voorspelling: Dit gaat NIETS uitmaken. Het tekort blijft. Ik kom n.l. dagelijks op de werkvloer en hoor de ” tegens” Kijk ook maar eens naar de Poll op dit forum. Maar ja. gewoon uitvoeren hoor. De “oude garde”heeft een brede rug.

gert|21.05.11|00:33

Nou als ik dit zo lees over een stagair zelfstandig les laten geven voor een jaar en daarna nogmaals examen doen voor fase 1 en 2 en daarna weer stage moet doen?
lekker is dat want dat zou betekenen dat ik een stage vergoeding zou moeten krijgen maar aangezien een stage plaats geld kost en ik een uitkering heb van de bijstand weet ik dus niet hoe ik dit vol zou moeten houden.
Ik hoop dat ik nog voor dat dit wordt door gevoerd ik dan al wel klaar ben met de opleiding.

John|21.05.11|00:59

19.05.11 | 23:32 | Joost
Over het vinden van een stageplek, ik heb ik denk wel 30 rijscholen opgebeld allemaal zeggen ze nee dat doen we niet we leiden onze eigen conccurent niet op.

Nou Joost klik maar eens op IBKI onderzoek in het bovenstaande artikel. Zij hebben ondezoek gedaan en kwamen tot de volgende conclusie: In de praktijk van IBKI blijkt geen tekort aan stageplaatsen.

John|21.05.11|01:02

Overigens ook een heel mooi citaat uit dit onderzoek: “De stagiairs die niet tevreden zijn, noemen daarbij vooral het verschil tussen de dagelijkse lespraktijk en de opzet volgens het beoordelingsprotocol” Hahaha dat roepen we toch allemaal al lang. Dat toneelstukje staat heeeeel ver van de realiteit. Maar ja, gewoon hieraan vasthouden hoor. GEEF ONS A.U.B. DE OUDE APPLICATIE TERUG. i.p.v. deze flauwekul waar de gehele branche (behalve opleidingsinst.) op tegen zijn.

Jacob|21.05.11|10:34

Wie neemt wie nou in de maling,vraag ik me dan af!

Bert|21.05.11|17:02

Een stagiar zomaar les laten geven lijkt me niet zo’n heel strak plan.
Iedere stagebegeleider weet wat ik bedoel; alleen ingrijpen is al een vak op zich.

Jacob|21.05.11|17:10

Dan maar helemaal géén nieuwe instructeurs meer!
Geen stage geven,helemaal niks! Laten ze het allemaal maar uitzoeken!
Zo werkt dat kennelijk in de rijschoolbranche,en…..wat zijn we toch bang dat we zometeen weer een keer examen moeten doen ,net zoals die …stagiairs!!
Lekker sociaal,daar zijn we nu wel achter!
In welke branche gaat het zó???

Berrie|21.05.11|17:10

Misschien is terug gaan naar het oude model gewoonweg het beste. Les geven aan medestudenten, doel van wrm is lesplan goed uit te voeren. Volgens mij is dit prima uitvoerbaar op elkaar (studenten onderling) Er is onderling dan gespreksstof over de les en inhoud daarvan. Mocht de ‘instructeur’ de ‘leerling’ iets verkeerds uitleggen zal hij/zij gecorrigeerd worden door de ‘student’ Probleem met leerlingen opgelost :-) En het echte werk leert de oude garde je wel als je in dienst bent bij rijschool

Jacob|21.05.11|17:17

Zó is dat Berrie,er zit niet anders op kennelijk! Ikzelf heb de mazzel dat ik een heel goeie mentor heb getroffen maar je kan ook aan de Goden overgeleverd zijn met een rijschool die prutles geeft voor een hoop geld!
Maar dáár hebben we het nog niet over gehad!

Bert|21.05.11|17:47

Wat een lange tenen Jacob.
Als jij al met je stage bezig bent maak je fouten. Alhoewel als je jou reacties leest….
Als jij alleen met jouw kandidaat op stap bent en je krijgt geen goede begeleiding dan loop je een grote kans dat jij de zoveelste instructeurs gaat worden waar ze bij het CBR van zeggen; “ik mag weer met een kandidaat van X op stap, zien wat er nu weer allemaal mis is..”

Bert|21.05.11|17:52

Ik heb zelf in het verleden ook stage moeten doen, en als dat mijn mentor mij niet aangepakt had was ik ook zo’n matige instructeur geweest. Dan heb je ook geen lol in je werk.
Ik heb nu zelf ook verschillende stagiares gehad, en een paar daarvan zouden een zwaar ongeval gekregen hebben doordat zij geen inzicht hebben op wat een leerling soms doet.
Om dat te voorkomen is begeleiding heel erg belangrijk.
Maar goed, sommige mensen kunnen en weten alles……

Jacob|21.05.11|18:01

Fouten maken is menselijk maar fouten kunnen alleen gemaakt worden als mensen de kans krijgen om fouten te maken.
Als (bijna) niemand ook maar iemand de kans wil geven dit vak te leren zullen er wellicht toch andere manieren gevonden moeten worden kennelijk.
Wat je zélf al aangeeft: De begeleiding is belangrijk,zolang bijna niemand die nieuwe WRM ziet zitten zal het toch verdraaid moeilijk worden om een goeie begeleiding te krijgen,toch?
Zul je het jezelf moeten aanleren wellicht!

Bert|21.05.11|18:06

Klopt, fouten maken is menselijk. Ik heb er al veel van opgestoken zonder dat ik doodgereden ben.

Er zijn nog best wel rijscholen die instructeurs willen begeleiden. Ik heb er dit jaar 2 gehad, mijn collega ook.

Het jezelf aanleren is voor de meeste mensen niet te doen. Je ziet het bij de instructeurs die nooit stage gehad hebben. Voor hen valt het niet mee om structuur in de lessen te krijgen.

Jacob|21.05.11|18:14

Weet je,het probleem is (het is hier al eerder aangekaart) dat rijscholen het gevoel hebben,de zwarte piet toegespeeld te krijgen!
IBKI komt met een raar toneelstukje waar men weinig zin in heeft,zéker als er sancties volgen!
En een stagiar krijgt het gevoel niet serieus te worden genomen als ie erg veel (eigen)geld heeft uitgegeven aan een opleiding waar kennelijk niemand op zit te wachten!
De enigen die lachen zijn de opleiders en IBKI, en da’s jammer voor de hele branche!

Bert|21.05.11|18:19

Klopt, het hele WRM gebeuren is alleen maar zo gemaakt dat het IBKI en de opleiders voldoende omzet draaien. Zeker nu methet overschot aan instructeurs moest er iets verzonnen worden om de toekomst veilg te stellen.
Daarom heeft alleen één LVBI lid tegen gestemd.
Wat dat betreft is er niets veranderd vergeleken met 1992. Toen hingen bij Kantelberg hele lijsten met vacatures. Zocht je contact met die rijscholen waren ze allang voorzien, of wilden ze je niet hebben vanwege de opleider

Roger|22.05.11|11:34

Dat jullie hier überhaupt nog over na moeten denken, een markt met zoveel (60%?) overcapaciteit is het nadenken niet waard. Je werkt in de hoop op vakantie en een oude dag, en je ziet de markt overspoeld worden. De eisen zijn niet hoog, en als het niet lukt laat de sociale dienst je in de toekomst schoffelen, Dan wordt deze vorm ook weggesneden en zit je achter het raam, te wachten tot je mag sterven. andere optie? Zoek iets anders.

Kwakoe|22.05.11|20:10

Stagiairs zelfstandig les laten geven? Ik moet er niet aan denken als ik straks mijn bevoegdheid heb behaald om zelfstandig les te gaan geven. Veel te gevaarlijk en je leert ook niets meer bij. Het echte leren zal je toch van een oude rot moeten komen.
Niet doen!!

jos meijer|23.05.11|11:38

Heren,heren,Ik moet al 44 jaar mijn eigen broek ophouden met het geven van rijlessen en ik kijk met “ANGST” uit naar de verlenging van mijn instr.bewijs,waar moet ik en stageplaats vinden?
Als ik alle reacties van jullie lees dan vraag ik mij af of jullie niets anders te doen hebben dan reageren op elkaar.
Als jullie je wilt organiseren,doe dat dan niet bij de CBRBOVAG deze groep zit er niet voor ons.

wim klapwijk|05.06.11|15:56

@ Kwakoe hoi ik las net dat je docent bent in het onderwijs ik begrijp in dit kader niet wat je hioer doet blijf lekker bij je eigen lees en laat anderen met rust beste man

wim klapwijk|05.06.11|16:00

Dan de lesprijs in Rotterdam De laagste hier en dat heb ik vorige week gehoord op de CBR lokatie is 11,50 euro daarna komt 13,50 dan 15 en dan steeds verder omhoog van 15 tot 45 per 60 minuten er moet een minimum lesprijs komen dat is ook gechreven naar de tweede kamer commissie van Infra en milieu

Gert|05.06.11|16:37

Zoals jullie weten ben ik dus in opleiding voor rij instructeur en a.s vrijdag begint de stage.
Ik vraag me wel 1 ding af.
Hoe moet ik goed kunnen leren met iedere keer maar 1,5 of 2 uurtjes stage les in de auto.
ik ben een groen blaadje in dit vak en hoe moet ik nuweten wanneer je ingrijpt en wanneer niet.
Het zal best vreemd zijn om op de linker plaats de koppeling en de rem in te trappen en of een stuur correctie te doen.>>>>>>>

Gert|05.06.11|16:42

>>>>>> Op dit gebied vindt ik een langere stage periode best wel goed maar is het dan niet zo dat je dan nog meer goedkope werknemers krijgt en bijna ieder rij school neemt stagere’s in dienst.
En wat gebeurdt er dan met de andere rij instructeurs moeten die dan omgeschoold worden ?
Ik vindt dat de hele opleiding maar eens goed bekeken moet worden.
Ben nog bezig met de opleiding en heb zelfs met een ervaren instructeur mee gereden.
Wat ik daar hoorde en zag niet te geloven!!!!!!(slecht dus)

Bert|05.06.11|16:44

@ Gert,

Ingrijpen is in het begin wel lastig, maar daar zal je mentor wel rekening mee houden qua leerlingen.

Als ik een stagiare heb gaan ze sowieso de hele ochtend of middag mee. Maar de meesten kiezen er voor om de hele dag mee te gaan. Zeker voor degenen die vrij moeten nemen van hun werk is dat praktischer.

Succes met je stage en hou ons op de hoogte.

wim klapwijk|05.06.11|16:44

@ Gert Allereerst je zit dan op de r echter plaats .
Ten tweede laat je gevoel voor veilig cq veiligheid mee spelen en veilig voor jou zelf in de eerste plaats dan kan het nooit gevaarlijk worden voor een ander .
Ten derde hou de leerling kort
Ten vierde bedenk wat er op jou afkomt en hoe jijzelf daarop in zou spelen en reageer daar dan ook op .
Ik wens je veel succes en ook veel plezier in ons beroep ik doe het werk pas 32 jaar

groetjes Wim Klapwijk

wim klapwijk|05.06.11|16:46

Bert

Ben jij onze Bert ? geef nog even jouw telefoonnummers door ik ben alles kwijt geraakt met de computer crash en de internet problemen groetjes Wim

Bert|05.06.11|16:48

@ Wim,

Nee, ik denk dat jij een ander voor je hebt.

John|05.06.11|16:53

05.06.11 | 16:42 | Gert
Ik vindt dat de hele opleiding maar eens goed bekeken moet worden.
Ben nog bezig met de opleiding en heb zelfs met een ervaren instructeur mee gereden.
Wat ik daar hoorde en zag niet te geloven!!!!!!(slecht dus)

Hallo Gert,
Meld je aan op het forum. Daar kun je ons b.v. eens vertellen wat er zo slecht was aan die instructeurs en kun je dingen verder uitdiepen. Want ik ben zeer nieuwsgierig naar jouw zienswijze.

Gert|05.06.11|18:16

Hoi John.
ik bgen al lid van het Forum.
En onder welk rubriek kan ik mijn ziens wijze en verhaal kwijt ?
Ik wil het jouw ook wel via de mail sturen?

John|05.06.11|18:19

@ Gert,

Ik denk dat je onder “overig” een nieuw onderwerp aan zou kunnen maken met b.v. de titel “CBR” of iets dergelijks.

Gert|05.06.11|22:36

Hoi allemaal
Ik heb dus mijn verhaal op het forum gezet onder De opleiding en de stage.
eventuele reacties komen vanzelf

John|05.06.11|22:47

@ Gert,

Ik heb je verhaal gelezen en ga zeker reageren. Maar ik kan me niet voorstellen dat jij je opleiding gedaan hebt bij één van de grote opleidingsinstituten. Daar weet ik dat je dit soort dingen niet mee maakt.

Jacob|06.06.11|00:33

Ik zit ook in de stageperiode maar ik heb totaal andere ervaring met mijn opleider!
Wat je meemaakte zou toch meer reden zijn tot klagen bij je opleider (dan heb je er gelijk wat aan)dan dit hele gebeuren op een forum te zetten,lijkt mij zo!
Wees blij dat je een stagerijschool heb gevonden,zoveel zijn er niet,en na zulke verhalen worden het alleen maar minder,vrees ik!
Sukses met je opleiding!

Gert|06.06.11|08:27

Je kunt het zo zien maar mijn opleider zal hier niet zo wakker van liggen vrees ik hij is groot zat en de stage gebeurt ook bij de opleider.
En waarom kan ik dit niet op een forum zetten ik noem geen namen dan blijft het op dat gebied anoniem.
En is het niet belangerijk om hier met elkaar van gedachten te wissel.
We hebben het hier over kwaliteit in de rijschoolbranche en is het natuurlijk ook niet zo dat elke opleider zo is.
Er zijn ook nog zat instructeurs die het prima doen.

Jacob|06.06.11|08:35

Tsja,bij mijn opleider moest je zélf een stage zoeken en dat was écht niet zo eenvoudig en zal er ook niet makkelijker op worden vrees ik!

Jacob|06.06.11|08:43

Wij moesten zélf een stagerijschool zoeken en ik kan je verzekeren dat dat zeker niet eenvoudig was.
De indruk die nu een beetje ontstaat is dat veel instructeurs er een potje van maken en dát zou jammer zijn.toch?

Roger|06.06.11|09:54

Gert, netjes zijn siert je, maar de dingen bij de naam noemen is in dit land onderwerp van klokkeluiders geworden.

wel moet je de persoon of instantie eerst de kans geven te verontschuldigen of verbeteren, denk ik, maar het is misschien wel je plicht het te melden, bv. op fora zoals deze.

Ck|06.06.11|12:39

Hallo.
Ik heb net her examen afgelegd stage beoordeling (2e keer)
Ik heb hier bij 2 verschillende examinatoren gehad ik zal geen namen noemen
maar deze mensen hebben geen idee waar ze mee bezig zijn
Vandaag controle originele instructie kaart(gebruikt rijschool niet eens) vorige examen niet eens naar gekeken ?? en waarom vraagt ibki geen bevestiging van de rijschool (vorige keer wel) gedaan. of ze die dag wel beschikbaar zijn (ik heb geen contact met hun omdat ik er geen stage meer loop).

Gert|06.06.11|12:55

@ck.

En ben je geslaagd?

Ck|06.06.11|15:18

Nee 2e keer al deze persoon gunde het me gewoon niet ik houd het protocol voor me. opmerken van fouten en hardop laten verwoorde (ik weet 100% zeker dat ik dat wel heb gedaan krijg ik daar Cp (contraproductief voor 1punt voor WTF?) zelfde bij hardop laten verwoorden

en ook weer bij positive beleving (humor relativering plezier inbregen ook 1 punt??? zelfde bij complimenteren ik lette ook op meneertje hij keek naar de lucht stak pen in zn oor gapen enz en ik maar zweten daar!!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.