ibki

Samenstelling CEC is in orde blijkt uit onderzoek IBKI

Van de rijinstructeurs in loondienst wil 45% worden vertegenwoordigd door Bovag, VRB, FAM of KNMV in de Centrale Examen Commissie (CEC) WRM van IBKI . Een kleine 30% door een vakbond. CNV en VRB hebben inmiddels afspraken gemaakt over de vertegenwoordiging van CNV door VRB.

Dat blijkt uit een enquête van IBKI die is ingevuld door 839 rijinstructeurs.

Samenstelling CEC

Met de vragenlijst wilde IBKI bekijken of rijinstructeurs vinden dat zij goed zijn vertegenwoordigd in de CEC WRM. De uitslag geeft geen aanleiding voor IBKI om de samenstelling van CEC WRM te wijzigen, zo laat IBKI-directeur Jim Schouten weten.

Reden voor het onderzoek is de discussie over de praktische bijscholing en de sanctie. Overigens is IBKI op dit moment nog in overleg met het ministerie van Infrastructuur over dit onderwerp.

De CEC WRM is als volgt samengesteld:

  • VRB, FAM en BOVAG namens de rijscholen;
  • LBVI en VVB namens de opleidingsinstituten;
  • CBR, Politie (Politieacademie), Defensie (OTCRij) en KNMV vanuit hun specifieke deskundigheden.
  • De CEC heeft een onafhankelijke voorzitter.

Resultaten IBKI-vragenlijst:

Door wie wil men vertegenwoordigd worden?

BOVAG 293
VRB 162
FNV 79
KNMV 39
CNV 35
FAM 26

105 respondenten (ruim 10%) willen niet vertegenwoordigd worden. Veel van hen geven aan graag persoonlijk te worden gehoord; bijvoorbeeld via een email-enquête, zoals die nu was toegepast.

Aanleiding voor de enquête was de suggestie dat rijinstructeurs in loondienst niet goed vertegenwoordigd zijn in de CEC. Als we naar die groep (30% van de respondenten) kijken:

BOVAG 87
FNV 47
CNV 22
VRB 13
KNMV 12
FAM 11

Conclusie: van de rijinstructeurs in loondienst wil bij 45% worden vertegenwoordigd door BOVAG, VRB, FAM of KNMV en iets minder dan 30% door een vakbond. Ook binnen deze groep wil ruim 10% niet worden vertegenwoordigd.

Achtergronden

Hoeveel uur per week (gemiddeld) geeft u rijles? Totaal
10 tot 24 uur per week 153
Meer dan 24 uur per week 599
Minder dan 10 uur per week 87
Eindtotaal 839
Wat is uw functie? Totaal
Eigenaar van een rijschool met personeel in loondienst 90
Rijinstructeur in loondienst van een rijschool 252
Zelfstandig rijschoolhouder zonder personeel 497
Eindtotaal 839
Van welke vakbond bent u lid? Totaal
CNV 26
FNV 66
VBM 10
Eindtotaal 123
Van welke vereniging van rijscholen bent u lid? Totaal
BOVAG 176
SRB 16
VRB 102
Eindtotaal 324

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: , , , , , ,

Auteur: Bart Pals

56 reacties op “Samenstelling CEC is in orde blijkt uit onderzoek IBKI”

Bert|05.07.11|19:27

Toch jammer dat er zo weinig reactie gekomen is op de enquete.
Ik dacht dat er 13000 instructeurs zouden zijn.

nico|07.07.11|13:09

@ Bert

Volgens eerder bericht van het IBKI waren er 13000 instructeurs die gereageerd hebben op de enquête, als ik dit zo bekijk en lees dan haal ik het niet eens met wat hier boven word aangegeven (en ik ben geen reken wonder).

En de instructeur`s die niets van deze enquête wisten/weten die vallen weer buiten de boot.

Jan|07.07.11|16:40

Het lijkt weer het bekende natte vingerwerk te gaan worden als ik het zo bekijk

Jim Schouten - directeur IBKI|07.07.11|18:46

Er zijn inderdaad zo’n 13.000 bevoegde rijinstructeurs bij IBKI bekend. Daarvan hebben we ongeveer de helft rechtstreeks per email kunnen bereiken. BOVAG, VRB en Verkeerspro hebben de enquête ook verspreid. De respons is steeds slechts circa 10%. ’t Is niet anders. Soms moet je er toch iets voor doen om je mening te laten tellen.

John|07.07.11|18:54

Nog geen 6,5 % heeft gereageerd. De Bovag heeft wel moeite gedaan haar leden de enquete te laten invullen dus logisch dat zij er goed uitkomen. Op de Bovag site wordt hard geroepen dat “De meerderheid vertegenwoordigd wil worden door de Bovag” Met geen woord wordt gerept over de veel te lage 6,5 %. Ik spreek instructeurs die niet eens weten dat er een enquete is geweest.

Henk|07.07.11|20:36

Het is allemaal een grote grap aan het worden, van hoe houden we ons zelf in stand.

Bert de Weerd|08.07.11|08:49

Slechts 6,5% heeft gereageerd. Om dan de conclusie te trekken
“Samenstelling CEC is in orde blijkt uit onderzoek IBKI”
gaat natuurlijk veel te ver. Dit begrijpt ieder weldenkend mens.

Verder heb ik mijn bedenkingen over de betrouwbaarheid van de uitkomsten.
Ik zal hier later op terug komen, heb daar nu even geen tijd meer voor.

nico|08.07.11|09:16

Ik heb zelf uit eigen beweging op drie examen plaatsen de enquête in laten vullen (3x 20) en heb op alle drie de plaatsen maar een half uur gestaan diegene die ik tegen kwam vulde de enquête gelijk in zonder problemen en vonden het een goed idee om per brief iedereen te benaderen.

nico|08.07.11|09:18

@ John

Ik vind het echt jammer dat er maar 6,5% procent heefd gereageerd maar ik heb dit zien aankomen en al eerder deze uitslag voorspelt.

Ik heb toen al aan de Hr. Jim Schouten gevraagd of het niet beter is om iedereen de enquête per brief te benaderen die het IBKI in het bestand heefd staan maar tot mijn spijt heefd men daar niets mee gedaan.

WJ|08.07.11|10:47

Men kan beter via het CBR en top de enquête verspreiden.

De vertegenwoordigers die nu zitten hebben uiteraard hun schare in gelicht over de enquête. En dan is het natuurlijk niet zo vreemd…. dat zij weer verkozen worden. Goh wat een toevallige uitslag dit hadden we allemaal niet verwacht. ___________ Daarnaast kan totaal geen conclusie getrokken worden. Alleen de conclusie dat het IBKI niks wil veranderen en daardoor stelling trekt die kant nog wal raakt.

Bert|08.07.11|11:27

Zo blijkt maar weer dat instructeurs als ze een kans hebben toch géén front gaan vormen, en zo kunnen de heren gewoon hun gang gaan.

Bert|08.07.11|11:43

@WJ,

Misschien is dat wel zo, maar de gemiddelde instructeur schijnt er helemaal geen belang bij te hebben dat ze hun mening kunnen ventileren. Het is toch van de zotte dat het IBKI moeite doet om ons aan te sporen je mailadres door te geven, en dat er dan bijna geen enquete terugkomt.
Je kunt op een zo simpele manier zeggen wat er bij jou leeft, en dan gebruik je die mogelijkheid niet eens. Dan moet men verder ook gewoon de mond dicht houden.

WJ|08.07.11|17:04

Dit is echter een zeer eenzijdige benadering van de prospecten. Bert.
Daar waar mail adressen vaak wisselen zeker in het verleden met de wisselende providers.
Toevallig ben ik de enquête tegen gekomen bij verkeerspro anders had ik ook geen mail van ibki gehad.
De rij instructeurs opleidingen hebben waarschijnlijk de meest vollledige mailing lijst.
Recente adressen wegens bijscholing en cursussen. Maar denk je dat daar gevraagd is?
_________ laat staan dat men dit wil afgeven want dan raken ze

Bert de Weerd|08.07.11|17:16

Wat betreft de betrouwbaarheid van de cijfers:
– In de enquete stonden bv. ook de SEAN en regionale rijschoolverenigingen vermeld.
Ik vind deze niet terug in de uitslag. waar zijn deze cijfers gebleven?
– Voor sommige rijinstructeurs was het niet mogelijk de enquete in te vullen omdat het systeem dit niet toeliet. Waarom niet?
– Uit mijn loondienst periode kan ik mij herinneren dat de werkgever een kopie van de instructiepas moest hebben.

Bert de Weerd|08.07.11|17:18

Het kan dus gebeurd zijn dat de werkgever heeft ingevuld voor de werknemer.

Kortom, genoeg redenen om aan de betrouwbaarheid van de enquete te twijfelen

Bert de Weerd|08.07.11|17:20

Ik had 2 reacties, de eerste is niet geplaatst, wellicht wordt deze nog geplaatst.

Jim Schouten - directeur IBKI|08.07.11|22:42

Een aantal lezers suggereert dat vooral de BOVAG-achterban heeft gereageerd. Dat is niet het geval en heeft de verhoudingen niet gewijzigd. Opvallend is dat de link op Verkeerspro vrijwel geen respons heeft opgeleverd. Kennelijk hebben de actieve lezers hun achterban niet kunnen mobiliseren. Het is niet zo dat werkgevers namens hun rijinstructeurs hebben gereageerd. IBKI weet niet bij welke rijschool een instructeur werkt; wij kennen alleen de email-adressen die de rijinstructeur zelf opgeeft.

Ger bestuurslid VRB-Rijscholenbelang|08.07.11|23:57

Bij het VRB-Rijscholenbelang hebben we veel vragen gehad van onze achterban en deze beantwoord maar ook via de site geholpen en naar de site van IBKI verwezen.
Ik vind wel dat de CEC niet uitgebreid hoeft te worden met mensen die niet aangesloten zijn bij een van de huidige belangenverenigingen.
Wel moet er verschil worden gemaakt in het overleg wanneer het gaat over belangen van een instrukteur dat daar alleen de belangenvereniging over mag oordelen en niet andere instanties.

John|09.07.11|02:01

Een aantal lezers suggereert dat vooral de BOVAG-achterban heeft gereageerd. Dat is niet het geval en heeft de verhoudingen niet gewijzigd.

Dat wordt gesuggereerd door uw eigen woorden hoor!

Van welke vereniging van rijscholen bent u lid? Totaal
BOVAG 176
SRB 16
VRB 102

Jim Schouten - directeur IBKI|09.07.11|09:39

Er is meer reden tot zorg over degenen die níet hebben gereageerd dan degenen die dat wél hebben gedaan. Waar zijn alle reacties gebleven van rijinstructeurs die via Verkeerspro of een doorgestuurde link konden reageren?
Verder valt op dat méér mensen die zelf geen lid van zijn van BOVAG of VRB tóch door één van hen vertegenwoordigd wil worden dan het aantal mensen dat de voorkeur geeft aan een vakbond als vertegenwoordiger. De resultaten zijn niet zo eenduidig als sommigen graag zouden willen.

John|09.07.11|10:42

09.07.11 | 09:39 | Jim Schouten – directeur IBKI
Er is meer reden tot zorg over degenen die níet hebben gereageerd dan degenen die dat wél hebben gedaan.

Helemaal eens! Want 6,5% is natuurlijk erg weinig. Maar zoals u zegt de kritiek zou moeten gaan naar de 93,5 % die niet heeft gereageerd.

Jim Schouten - directeur IBKI|09.07.11|12:07

@ John en anderen over aandeel BOVAG

Ik bedoelde dat het doorsturen van de link naar BOVAG-leden geen wezenlijk andere uitkomst laat zien. Er zijn inderdaad veel BOVAG-reacties, maar er zijn nu eenmaal ook veel BOVAG-leden. Als we de reacties via BOVAG zouden weglaten zou nog steeds bijna 35% van de respondenten de voorkeur geven aan BOVAG. En blijft de voorkeur voor het CNV staan rond de 5%. De absolute aantallen zijn dan natuurlijk anders, maar de onderlinge verhoudingen niet.

Ger bestuurslid VRB-Rijscholenbelang|09.07.11|17:39

@ Bert de Weerd, Klopt er zijn ook SEAN rijscholen die gereageerd hebben en rijscholen die aangesloten bij een regio vereniging zoals VAHO-rijscholen.
Tevens zijn er rijscholen bij meerdere belangenverenigingen lid.
SRB en VRB rijscholen zijn ook vaak samen en de FAM rijscholen geen reactie ?
Het is dus niet helemaal duidelijk en omdat er niet zoveel rijscholen gereageerd hebben had bij de gereageerde rijscholen wel vermeld kunnen worden waar de SEAN en de VAHO zijn ondergebracht.

Bert de Weerd|09.07.11|19:33

@Ger,

Je schreef: “Wel moet er verschil worden gemaakt in het overleg wanneer het gaat over belangen van een instrukteur dat daar alleen de belangenvereniging over mag oordelen en niet andere instanties.”

Dit ben met je eens. Van de zotte dat opleidingsinstituten daar over mee mogen beslissen!

Bert de Weerd|09.07.11|19:44

@Ger,
Je schreeft ook: “Ik vind wel dat de CEC niet uitgebreid hoeft te worden met mensen die niet aangesloten zijn bij een van de huidige belangenverenigingen.”

Maar wel uitgebreid met alle huidige belangenverenigingen van rijinstructeurs die er zijn. Dus ook de belangenverenigingen van rijinstructeurs in loondienst, dus het FNV en het CNV!!!

Bert de Weerd|09.07.11|19:50

@Jim Schouten, Jammer dat u niet inhoudelijk reageert op mijn twijfels over de betrouwbaarheid:
08.07.11 | 17:16 | Bert de Weerd
Wat betreft de betrouwbaarheid van de cijfers:………

Bert de Weerd|09.07.11|20:02

De eigenaren van rijscholen met personeel zijn veelal ook in het bezit van de gegevens van de rijinstructeurs die zij in dienst hebben, ook van het pasnummer!!!
Wanneer 1 of meerdere grotere rijscholen de enquete ook voor het personeel hebben ingevuld is de uitkomst van de enquete totaal onbetrouwbaar en kun je er verder ook geen conclusies uittrekken. Dit kan ook verklaren waarom sommige rijinstructeurs de enquete niet konden invullen, deze was namelijk al ingevuld.

Ger bestuurslid VRB-Rijscholenbelang|10.07.11|00:49

@ Bert de weerd : Nee ik schreef niet dat het uitgebreid moet worden met alle huidige belangenverenigingen !! ( dat zijn jouw woorden)
De CEC is nu ruim vertegenwoordigd met belangenverenigingen en andere instanties die hier van belang kunnen zijn.
Maar nieuwe instanties erbij zal alleen maar afbreuk doen op het nut van de CEC, met een groep wat veel te groot en te commercieel zou gaan worden is het veel moeilijker om dan nog keuzes te maken die voor de instrukteurs belangrijk zijn.

Ger bestuurslid VRB-Rijscholenbelang|10.07.11|00:54

@ Bert de Weerd : Ik zie geen meer waarde dat er in een CEC vertegenwoordigers moeten zitten van het CNV en FNV.
Het is geen bijeenkomst van vakbondsvertegenwoordigers, maar van de Branche en de opleiders van de Branchegenoten en andere opleiders die samen met het IBKI denken aan de toekomst van de instrukteurs op vakgebied.

John|10.07.11|01:28

10.07.11 | 00:54 | Ger bestuurslid VRB-Rijscholenbelang
Ik zie geen meer waarde dat er in een CEC vertegenwoordigers moeten zitten van het CNV en FNV. Het is geen bijeenkomst van vakbondsvertegenwoordigers, maar van de Branche en de opleiders van de Branchegenoten en andere opleiders die samen met het IBKI denken aan de toekomst van de instrukteurs op vakgebied.>>

John|10.07.11|01:33

>> En daar ga je mis Ger. Hoe kun je het er nu mee eens zijn dat opleiders hierin zitting nemen?? Een organisatie die er commercieel belang bij heeft? Ooit van Charles de Montesquieu gehoord? De scheiding der machten? Nee ik ben het met Bert eens. Wel de opleiders een stem geven, die er met de juiste beslissingen bakken met geld aan kunnen verdienen, en de vertegenwoordigers van de werknemers weigeren. Dit kan een “belangenorganisatie” nooit verantwoorden.

Bert de Weerd|10.07.11|08:27

Zo is het John, Gelukkig spreekt Ger hier op persoonlijke titel en niet namens de VRB, alleen heeft hij dit zelf blijkbaar nog niet door.

@Ger, je schrijft het volgende: @ Bert de weerd : Nee ik schreef niet dat het uitgebreid moet worden met alle huidige belangenverenigingen !! ( dat zijn jouw woorden)

Dat zijn inderdaad mijn woorden, ik heb ook nergens geschreven dat dit jouw woorden zijn toch?

Bert de Weerd|10.07.11|08:37

@Ger, Ik vind het jammer dat je hier reageert als bestuurslid van de VRB terwijl het bestuur van de VRB een ander standpunt heeft. Ook maak je nogal wat lees en ook schrijf fouten.
Hiermee haal je het vele werk dat verzet is door de andere bestuursleden toch enigzins naar beneden! Erg jammer!
Bij de SEAN kon dit waarschijnlijk allemaal. Dit is ook de reden dat ik geen lid meer ben van de SEAN. Bij de VRB horen andere standpunten dan bij de SEAN.

Bert de Weerd|10.07.11|08:44

Ik denk dat je hiermee de mist in bent gegaan. Kan gebeuren, maar laat het alsjeblieft in de toekomst niet weer gebeuren. De VRB heeft in een korte tijd heel wat goed werk verricht en komt ook zeer corect en profesioneel over. Het zou jammer zijn wanneer jij dit naar beneden haalt.

Ger bestuurslid VRB-Rijscholenbelang|10.07.11|09:15

@ John ; De samenstelling van de CEC is zoals hierboven in de kop staat samengesteld en goed bevonden door alle deelnemers.
De CNV heeft afspraken gemaakt met de VRB dus is iedereen vertegenwoordigt.
Er wordt hier toch niet gesproken over stemgedrag,dat zal altijd wisselend zijn.
Maar ga het doel niet voorbij het gaat om de respons en die is te laag wanneer er problemen zijn of men vertrouwd de aanwezigheid van de achterban.

Ge|10.07.11|09:27

@ Bert de Weert ; Als je liever hebt dat ik op persoonlijke titel schrijf dat vind ik het ook goed.
Wel vind ik het jammer dat je me persoonlijk aanvalt op dingen die totaal niet relevant zijn in dit stuk.
Het gaat niet om de komma of een d of een t maar wat ik schreef is wel de mening van de VRB.
Ik neem je dan ook kwalijk dat je terwijl we dachten op een lijn te zitten toch deze persoonlijke reactie geef.
De SEAN is ook een stichting die zich niet direct bezig houdt met deze materie.

Ge|10.07.11|09:35

@ Bert de Weerd ; ik zal vandaag vragen of andere leden van de VRB ook een andere mening hebben dan wat er tot nu toe door mij geschreven is.
Verder wil ik niet op jouw reacties in gaan omdat die niet relevant zijn voor dit stuk maar meer naar de persoon toe.
Men vraagt vaak om reacties en dan laten we als vertegenwoordiger horen wat we vinden en /of de doelstellingen van iets.
Maar het heeft geen zin om te concluderen dat de persoon dan op persoonlijke titel schrijft.

Bert de Weerd|10.07.11|09:58

Ger, Daar heb ik naast het feit dat je in de ik vorm schrijft zo mijn redenen voor om dat te concluderen. En wanneer jij een andere mening bent toebedeeld dan de rest van het bestuur is dat zeker relevant in deze discussie.
Of wil je vertellen dat jou mening belangrijker is dan van de rest van het bestuur?
Vandaag vragen of de andere bestuursleden een andere mening hebben dan jou is natuurlijk te laat. Dit had je van te voren horen te doen, maar beter laat dan nooit zullen we maar zeggen!

Ge|10.07.11|10:37

@ Bert ; ook op dit stukje wil ik eigenlijk niet reageren maar doe het wel om duidelijk te maken dat ik deel uit maak van een bestuur en zeker niet belangrijker ben dan wie dan ook.
Sterker nog ik ben net zo belangrijk als iemand uit de achterban die we vertegenwoordigen en ook niet belangrijker.
Dat ik mijn bestuur raadpleeg en info verschaf is juist wat we doen bij alle reacties die we geven ook hier op Pro.
In de Ik vorm schrijven met de naam van het VRB er boven is het toch VRB mening.

Bert de Weerd|10.07.11|10:56

@Ge, Dan zijn we het daar in ieder geval over eens ,)
Voor de beeldvorming en de duidelijkheid naar mij en de achterban vindt ik het wel belangrijk dat hier een vervolg op komt namens het bestuur!

Bert de Weerd|10.07.11|11:07

@Ge, je hebt het over de branche. Bij de branche horen toch ook de rijinstructeurs in loondienst. Waarom kunnen deze dan niet in de CEC? Het is toch belangrijk dat de gehele branche vertegenwoordigd is en niet een gedeelte van de branche?

Bert de Weerd|10.07.11|11:15

@Ge, Doordat slechts een klein gedeelte van de branche vertegenwoordigd is in de CEC zijn juist de problemen ontstaan die er nu zijn. Gelukkig zit nu de VRB ook met mensen in de CEC. Maar naar mijn idee is dit nog steeds niet de gehele branche. Ter verduidelijking:
We hebben de Bovag voor de opleidingsinstituten, grote rijscholen en enigzins de ZZper.
We hebben de VRB voor alle rijscholen, groot of klein, personeel of geen personeel maakt niet uit.
Wordt vervolgd

Bert de Weerd|10.07.11|11:21

We hebben de FAM voor de grote rijscholen die hierbij zijn aangesloten.
We hebben de KNMV voor de motorrijscholen die hier lid zijn van deze vereniging.
We hebben het FNV en CNV voor de rijinstructeurs die in loondienst werken of zzper zijn.

Waarom kan laatst genoemde niet in de CEC en de overige verenigingen wel?
Je sluit dan toch een hele grote groep rijinstructeurs uit?

Ger v d Berk Bestuurslid VRB|10.07.11|11:28

@ Bert; Wat boven al staat bij de samenstelling en wat ik ook heb aangehaald is dat de VRB ook namens de CNV de belangen daar wil verdedigen.
Dus instrukteurs in loondienst kunnen hun verhaal kwijt bij het CNV.
De gehele branche krijg je niet,zie maar hoe weinig reacties er terug gekomen zijn bij IBKI.
Maar de rijscholen en personen die wel vertegenwoordigt willen worden zijn aangesloten bij de belangenverenigingen en de CNV dus ook bij de CEC dus toch een groot aantal.

John|10.07.11|12:59

10.07.11 | 09:15 | Ger bestuurslid VRB-Rijscholenbelang
@ John ; De samenstelling van de CEC is zoals hierboven in de kop staat samengesteld en goed bevonden door alle deelnemers.

Dat zal wel. Maar het is dan toch raar dat de KNMV 39 stemmen wel, en het FNV met 79 stemmen geen zitting mag hebben in het CEC? Daarnaast ben ik nog steeds van mening dat in zo’n organisatie de opleiders niet thuis horen. Maar dat is mijn mening.

Bert de Weerd|10.07.11|13:48

@Ge,
Ik ben het met John eens, de instructeursopleiders horen naar mijn mening ook niet thuis in de CEC. zij kunnen binnen de CEC wel advies geven, maar daar houd het ook mee op. Zij zijn de
instructeursopleiders en bieden dus opleidingen aan waar rijinstructeurs of toekomstige rijinstructeurs behoefte aan hebben. Zoals het nu is gaat het juist andersom. De instructeursopleidingen bepalen welke opleidingen de rijinstructeurs nodig hebben.

Bert de Weerd|10.07.11|13:57

Ik sluit mij geheel bij John aan. Wat betreft de rijinstructeursopleiders in de CEC.
Naar mijn idee hoort het zo te zijn dat rijinstructeurs aangeven aan welke bijscholing er behoefte is. De rijinstructeursopleiders horen hier dus niet bij. zij kunnen wel, wanneer daar behoefte aan is advies geven, maar daar houdt het ook mee op!
Nu is het zo dat de rijinstructeursopleiders voor rijinstructeurs bepalen aan welke bijscholing zij behoefte hebben. Dit is volgens mij de omgekeerde wereld.

Bert de Weerd|10.07.11|13:58

Het enige wat zij hoeven te doen is de bijscholing aanbieden waaraan behoefte is.
Dit horen de rijinstructeurs/rijscholen te bepalen en niet de instructeursopleidingen.

Bert de Weerd|10.07.11|14:06

Ook het laatste gedeelte van John zijn tekst kan ik mij volledig bij aansluiten.
Ik heb er niets op tegen dat de KNMV en ook de FAM in de CEC zitten.
Maar wanneer je het over vertegenwoordiging van rijinstructeurs hebt. Begrijp ik niet waarom deze 2 organisaties wel en Het FNV en het CNV niet?

Jim Schouten - directeur IBKI|11.07.11|08:55

IBKI laat zich via de CEC adviseren door twee soorten organisaties: door belangenverenigingen (zowel van rijscholen als van opleidingsinstituten) en door organisaties met een specifieke deskundigheid. Onder die laatste categorie vallen Politie, Defensie en het CBR, maar ook de KNMV. Dat een aantal rijinstructeurs via de enquête laat weten dat de KNMV hun belangen goed kan vertegenwoordigen, zie ik vooral een compliment aan de KNMV.

Bert de Weerd|11.07.11|15:30

Ja, maar dit geeft nog geen antwoord op de vraag waarom het FNV en de CNV niet
welkom zijn in de CEC!

Jim Schouten - directeur IBKI|11.07.11|15:45

We kijken bij belangenorganisaties naar drie aspecten: de inhoudelijke betrokkenheid bij rijonderricht (arbeidsvoorwaarden en zo vallen daar niet onder; rijinstructeurs opleiden wél); de mate waarin de organisatie representatief is (de vakbondslidmaatschappen zijn nogal versnipperd) en de mate waarin sprake is van een vereniging (vakbonden voldoen daar zonder meer aan). Zoals de VRB de mening van het CNV nu meeneemt, is het prima geregeld; hoe de FNV hierin staat, kan de FNV beter zelf bepalen.

Bert de Weerd|11.07.11|15:56

Oké, ik begrijp uw motivatie enigzins, maar een rijinstructeur in loondienst is toch net zoveel betrokken bij het geven van rijonderricht dan een rijschoolhouder. Daarnaast kunt u toch niet ontkennen dat de inhoud van de WRM ook van invloed is en raakvlakken heeft met de arbeidsvoorwaarden van rijinstructeurs.

Bert de Weerd|11.07.11|16:02

Het grote voorbeeld hiervan is natuurlijk de sanctie! Zoals het nu bij u bekend is heeft een rijinstructeur die in loondienst werkt geen ontslagbescherming en is er geen bescherming van een CAO voor rijinstructeur. Wanneer iemand van het FNV en/of CNV in de CEC had gezeten. Dan was er bij tot standkoming van de huidige WRM zeker gewezen op de gevolgen van de WRM voor rijinstructeurs.

nico|14.07.11|09:53

@ Ger v d Berk

Ger als ik de berichten van jou lees dan denk ik dat ik te maken met het bestuur maar dat is dus NIET zo, als ik jou was dan zou je naam aan gaan passen en geen Bestuurslid VRB achter je naam meer vermelden.

secretaris VRB|15.07.11|23:11

Laten we niet vergeten dat de branche bestaat uit instructeurs en rijscholen en dat ieder zijn belangen moet kunnen behartigen. Rijscholen via de brancheorganisaties en instructeurs in loondienst via CNV en FNV.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Samenstelling CEC is in orde blijkt uit onderzoek IBKI | RijschoolPro
ibki

Samenstelling CEC is in orde blijkt uit onderzoek IBKI

Van de rijinstructeurs in loondienst wil 45% worden vertegenwoordigd door Bovag, VRB, FAM of KNMV in de Centrale Examen Commissie (CEC) WRM van IBKI . Een kleine 30% door een vakbond. CNV en VRB hebben inmiddels afspraken gemaakt over de vertegenwoordiging van CNV door VRB.

Dat blijkt uit een enquête van IBKI die is ingevuld door 839 rijinstructeurs.

Samenstelling CEC

Met de vragenlijst wilde IBKI bekijken of rijinstructeurs vinden dat zij goed zijn vertegenwoordigd in de CEC WRM. De uitslag geeft geen aanleiding voor IBKI om de samenstelling van CEC WRM te wijzigen, zo laat IBKI-directeur Jim Schouten weten.

Reden voor het onderzoek is de discussie over de praktische bijscholing en de sanctie. Overigens is IBKI op dit moment nog in overleg met het ministerie van Infrastructuur over dit onderwerp.

De CEC WRM is als volgt samengesteld:

  • VRB, FAM en BOVAG namens de rijscholen;
  • LBVI en VVB namens de opleidingsinstituten;
  • CBR, Politie (Politieacademie), Defensie (OTCRij) en KNMV vanuit hun specifieke deskundigheden.
  • De CEC heeft een onafhankelijke voorzitter.

Resultaten IBKI-vragenlijst:

Door wie wil men vertegenwoordigd worden?

BOVAG 293
VRB 162
FNV 79
KNMV 39
CNV 35
FAM 26

105 respondenten (ruim 10%) willen niet vertegenwoordigd worden. Veel van hen geven aan graag persoonlijk te worden gehoord; bijvoorbeeld via een email-enquête, zoals die nu was toegepast.

Aanleiding voor de enquête was de suggestie dat rijinstructeurs in loondienst niet goed vertegenwoordigd zijn in de CEC. Als we naar die groep (30% van de respondenten) kijken:

BOVAG 87
FNV 47
CNV 22
VRB 13
KNMV 12
FAM 11

Conclusie: van de rijinstructeurs in loondienst wil bij 45% worden vertegenwoordigd door BOVAG, VRB, FAM of KNMV en iets minder dan 30% door een vakbond. Ook binnen deze groep wil ruim 10% niet worden vertegenwoordigd.

Achtergronden

Hoeveel uur per week (gemiddeld) geeft u rijles? Totaal
10 tot 24 uur per week 153
Meer dan 24 uur per week 599
Minder dan 10 uur per week 87
Eindtotaal 839
Wat is uw functie? Totaal
Eigenaar van een rijschool met personeel in loondienst 90
Rijinstructeur in loondienst van een rijschool 252
Zelfstandig rijschoolhouder zonder personeel 497
Eindtotaal 839
Van welke vakbond bent u lid? Totaal
CNV 26
FNV 66
VBM 10
Eindtotaal 123
Van welke vereniging van rijscholen bent u lid? Totaal
BOVAG 176
SRB 16
VRB 102
Eindtotaal 324

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: , , , , , ,

Auteur: Bart Pals

56 reacties op “Samenstelling CEC is in orde blijkt uit onderzoek IBKI”

Bert|05.07.11|19:27

Toch jammer dat er zo weinig reactie gekomen is op de enquete.
Ik dacht dat er 13000 instructeurs zouden zijn.

nico|07.07.11|13:09

@ Bert

Volgens eerder bericht van het IBKI waren er 13000 instructeurs die gereageerd hebben op de enquête, als ik dit zo bekijk en lees dan haal ik het niet eens met wat hier boven word aangegeven (en ik ben geen reken wonder).

En de instructeur`s die niets van deze enquête wisten/weten die vallen weer buiten de boot.

Jan|07.07.11|16:40

Het lijkt weer het bekende natte vingerwerk te gaan worden als ik het zo bekijk

Jim Schouten - directeur IBKI|07.07.11|18:46

Er zijn inderdaad zo’n 13.000 bevoegde rijinstructeurs bij IBKI bekend. Daarvan hebben we ongeveer de helft rechtstreeks per email kunnen bereiken. BOVAG, VRB en Verkeerspro hebben de enquête ook verspreid. De respons is steeds slechts circa 10%. ’t Is niet anders. Soms moet je er toch iets voor doen om je mening te laten tellen.

John|07.07.11|18:54

Nog geen 6,5 % heeft gereageerd. De Bovag heeft wel moeite gedaan haar leden de enquete te laten invullen dus logisch dat zij er goed uitkomen. Op de Bovag site wordt hard geroepen dat “De meerderheid vertegenwoordigd wil worden door de Bovag” Met geen woord wordt gerept over de veel te lage 6,5 %. Ik spreek instructeurs die niet eens weten dat er een enquete is geweest.

Henk|07.07.11|20:36

Het is allemaal een grote grap aan het worden, van hoe houden we ons zelf in stand.

Bert de Weerd|08.07.11|08:49

Slechts 6,5% heeft gereageerd. Om dan de conclusie te trekken
“Samenstelling CEC is in orde blijkt uit onderzoek IBKI”
gaat natuurlijk veel te ver. Dit begrijpt ieder weldenkend mens.

Verder heb ik mijn bedenkingen over de betrouwbaarheid van de uitkomsten.
Ik zal hier later op terug komen, heb daar nu even geen tijd meer voor.

nico|08.07.11|09:16

Ik heb zelf uit eigen beweging op drie examen plaatsen de enquête in laten vullen (3x 20) en heb op alle drie de plaatsen maar een half uur gestaan diegene die ik tegen kwam vulde de enquête gelijk in zonder problemen en vonden het een goed idee om per brief iedereen te benaderen.

nico|08.07.11|09:18

@ John

Ik vind het echt jammer dat er maar 6,5% procent heefd gereageerd maar ik heb dit zien aankomen en al eerder deze uitslag voorspelt.

Ik heb toen al aan de Hr. Jim Schouten gevraagd of het niet beter is om iedereen de enquête per brief te benaderen die het IBKI in het bestand heefd staan maar tot mijn spijt heefd men daar niets mee gedaan.

WJ|08.07.11|10:47

Men kan beter via het CBR en top de enquête verspreiden.

De vertegenwoordigers die nu zitten hebben uiteraard hun schare in gelicht over de enquête. En dan is het natuurlijk niet zo vreemd…. dat zij weer verkozen worden. Goh wat een toevallige uitslag dit hadden we allemaal niet verwacht. ___________ Daarnaast kan totaal geen conclusie getrokken worden. Alleen de conclusie dat het IBKI niks wil veranderen en daardoor stelling trekt die kant nog wal raakt.

Bert|08.07.11|11:27

Zo blijkt maar weer dat instructeurs als ze een kans hebben toch géén front gaan vormen, en zo kunnen de heren gewoon hun gang gaan.

Bert|08.07.11|11:43

@WJ,

Misschien is dat wel zo, maar de gemiddelde instructeur schijnt er helemaal geen belang bij te hebben dat ze hun mening kunnen ventileren. Het is toch van de zotte dat het IBKI moeite doet om ons aan te sporen je mailadres door te geven, en dat er dan bijna geen enquete terugkomt.
Je kunt op een zo simpele manier zeggen wat er bij jou leeft, en dan gebruik je die mogelijkheid niet eens. Dan moet men verder ook gewoon de mond dicht houden.

WJ|08.07.11|17:04

Dit is echter een zeer eenzijdige benadering van de prospecten. Bert.
Daar waar mail adressen vaak wisselen zeker in het verleden met de wisselende providers.
Toevallig ben ik de enquête tegen gekomen bij verkeerspro anders had ik ook geen mail van ibki gehad.
De rij instructeurs opleidingen hebben waarschijnlijk de meest vollledige mailing lijst.
Recente adressen wegens bijscholing en cursussen. Maar denk je dat daar gevraagd is?
_________ laat staan dat men dit wil afgeven want dan raken ze

Bert de Weerd|08.07.11|17:16

Wat betreft de betrouwbaarheid van de cijfers:
– In de enquete stonden bv. ook de SEAN en regionale rijschoolverenigingen vermeld.
Ik vind deze niet terug in de uitslag. waar zijn deze cijfers gebleven?
– Voor sommige rijinstructeurs was het niet mogelijk de enquete in te vullen omdat het systeem dit niet toeliet. Waarom niet?
– Uit mijn loondienst periode kan ik mij herinneren dat de werkgever een kopie van de instructiepas moest hebben.

Bert de Weerd|08.07.11|17:18

Het kan dus gebeurd zijn dat de werkgever heeft ingevuld voor de werknemer.

Kortom, genoeg redenen om aan de betrouwbaarheid van de enquete te twijfelen

Bert de Weerd|08.07.11|17:20

Ik had 2 reacties, de eerste is niet geplaatst, wellicht wordt deze nog geplaatst.

Jim Schouten - directeur IBKI|08.07.11|22:42

Een aantal lezers suggereert dat vooral de BOVAG-achterban heeft gereageerd. Dat is niet het geval en heeft de verhoudingen niet gewijzigd. Opvallend is dat de link op Verkeerspro vrijwel geen respons heeft opgeleverd. Kennelijk hebben de actieve lezers hun achterban niet kunnen mobiliseren. Het is niet zo dat werkgevers namens hun rijinstructeurs hebben gereageerd. IBKI weet niet bij welke rijschool een instructeur werkt; wij kennen alleen de email-adressen die de rijinstructeur zelf opgeeft.

Ger bestuurslid VRB-Rijscholenbelang|08.07.11|23:57

Bij het VRB-Rijscholenbelang hebben we veel vragen gehad van onze achterban en deze beantwoord maar ook via de site geholpen en naar de site van IBKI verwezen.
Ik vind wel dat de CEC niet uitgebreid hoeft te worden met mensen die niet aangesloten zijn bij een van de huidige belangenverenigingen.
Wel moet er verschil worden gemaakt in het overleg wanneer het gaat over belangen van een instrukteur dat daar alleen de belangenvereniging over mag oordelen en niet andere instanties.

John|09.07.11|02:01

Een aantal lezers suggereert dat vooral de BOVAG-achterban heeft gereageerd. Dat is niet het geval en heeft de verhoudingen niet gewijzigd.

Dat wordt gesuggereerd door uw eigen woorden hoor!

Van welke vereniging van rijscholen bent u lid? Totaal
BOVAG 176
SRB 16
VRB 102

Jim Schouten - directeur IBKI|09.07.11|09:39

Er is meer reden tot zorg over degenen die níet hebben gereageerd dan degenen die dat wél hebben gedaan. Waar zijn alle reacties gebleven van rijinstructeurs die via Verkeerspro of een doorgestuurde link konden reageren?
Verder valt op dat méér mensen die zelf geen lid van zijn van BOVAG of VRB tóch door één van hen vertegenwoordigd wil worden dan het aantal mensen dat de voorkeur geeft aan een vakbond als vertegenwoordiger. De resultaten zijn niet zo eenduidig als sommigen graag zouden willen.

John|09.07.11|10:42

09.07.11 | 09:39 | Jim Schouten – directeur IBKI
Er is meer reden tot zorg over degenen die níet hebben gereageerd dan degenen die dat wél hebben gedaan.

Helemaal eens! Want 6,5% is natuurlijk erg weinig. Maar zoals u zegt de kritiek zou moeten gaan naar de 93,5 % die niet heeft gereageerd.

Jim Schouten - directeur IBKI|09.07.11|12:07

@ John en anderen over aandeel BOVAG

Ik bedoelde dat het doorsturen van de link naar BOVAG-leden geen wezenlijk andere uitkomst laat zien. Er zijn inderdaad veel BOVAG-reacties, maar er zijn nu eenmaal ook veel BOVAG-leden. Als we de reacties via BOVAG zouden weglaten zou nog steeds bijna 35% van de respondenten de voorkeur geven aan BOVAG. En blijft de voorkeur voor het CNV staan rond de 5%. De absolute aantallen zijn dan natuurlijk anders, maar de onderlinge verhoudingen niet.

Ger bestuurslid VRB-Rijscholenbelang|09.07.11|17:39

@ Bert de Weerd, Klopt er zijn ook SEAN rijscholen die gereageerd hebben en rijscholen die aangesloten bij een regio vereniging zoals VAHO-rijscholen.
Tevens zijn er rijscholen bij meerdere belangenverenigingen lid.
SRB en VRB rijscholen zijn ook vaak samen en de FAM rijscholen geen reactie ?
Het is dus niet helemaal duidelijk en omdat er niet zoveel rijscholen gereageerd hebben had bij de gereageerde rijscholen wel vermeld kunnen worden waar de SEAN en de VAHO zijn ondergebracht.

Bert de Weerd|09.07.11|19:33

@Ger,

Je schreef: “Wel moet er verschil worden gemaakt in het overleg wanneer het gaat over belangen van een instrukteur dat daar alleen de belangenvereniging over mag oordelen en niet andere instanties.”

Dit ben met je eens. Van de zotte dat opleidingsinstituten daar over mee mogen beslissen!

Bert de Weerd|09.07.11|19:44

@Ger,
Je schreeft ook: “Ik vind wel dat de CEC niet uitgebreid hoeft te worden met mensen die niet aangesloten zijn bij een van de huidige belangenverenigingen.”

Maar wel uitgebreid met alle huidige belangenverenigingen van rijinstructeurs die er zijn. Dus ook de belangenverenigingen van rijinstructeurs in loondienst, dus het FNV en het CNV!!!

Bert de Weerd|09.07.11|19:50

@Jim Schouten, Jammer dat u niet inhoudelijk reageert op mijn twijfels over de betrouwbaarheid:
08.07.11 | 17:16 | Bert de Weerd
Wat betreft de betrouwbaarheid van de cijfers:………

Bert de Weerd|09.07.11|20:02

De eigenaren van rijscholen met personeel zijn veelal ook in het bezit van de gegevens van de rijinstructeurs die zij in dienst hebben, ook van het pasnummer!!!
Wanneer 1 of meerdere grotere rijscholen de enquete ook voor het personeel hebben ingevuld is de uitkomst van de enquete totaal onbetrouwbaar en kun je er verder ook geen conclusies uittrekken. Dit kan ook verklaren waarom sommige rijinstructeurs de enquete niet konden invullen, deze was namelijk al ingevuld.

Ger bestuurslid VRB-Rijscholenbelang|10.07.11|00:49

@ Bert de weerd : Nee ik schreef niet dat het uitgebreid moet worden met alle huidige belangenverenigingen !! ( dat zijn jouw woorden)
De CEC is nu ruim vertegenwoordigd met belangenverenigingen en andere instanties die hier van belang kunnen zijn.
Maar nieuwe instanties erbij zal alleen maar afbreuk doen op het nut van de CEC, met een groep wat veel te groot en te commercieel zou gaan worden is het veel moeilijker om dan nog keuzes te maken die voor de instrukteurs belangrijk zijn.

Ger bestuurslid VRB-Rijscholenbelang|10.07.11|00:54

@ Bert de Weerd : Ik zie geen meer waarde dat er in een CEC vertegenwoordigers moeten zitten van het CNV en FNV.
Het is geen bijeenkomst van vakbondsvertegenwoordigers, maar van de Branche en de opleiders van de Branchegenoten en andere opleiders die samen met het IBKI denken aan de toekomst van de instrukteurs op vakgebied.

John|10.07.11|01:28

10.07.11 | 00:54 | Ger bestuurslid VRB-Rijscholenbelang
Ik zie geen meer waarde dat er in een CEC vertegenwoordigers moeten zitten van het CNV en FNV. Het is geen bijeenkomst van vakbondsvertegenwoordigers, maar van de Branche en de opleiders van de Branchegenoten en andere opleiders die samen met het IBKI denken aan de toekomst van de instrukteurs op vakgebied.>>

John|10.07.11|01:33

>> En daar ga je mis Ger. Hoe kun je het er nu mee eens zijn dat opleiders hierin zitting nemen?? Een organisatie die er commercieel belang bij heeft? Ooit van Charles de Montesquieu gehoord? De scheiding der machten? Nee ik ben het met Bert eens. Wel de opleiders een stem geven, die er met de juiste beslissingen bakken met geld aan kunnen verdienen, en de vertegenwoordigers van de werknemers weigeren. Dit kan een “belangenorganisatie” nooit verantwoorden.

Bert de Weerd|10.07.11|08:27

Zo is het John, Gelukkig spreekt Ger hier op persoonlijke titel en niet namens de VRB, alleen heeft hij dit zelf blijkbaar nog niet door.

@Ger, je schrijft het volgende: @ Bert de weerd : Nee ik schreef niet dat het uitgebreid moet worden met alle huidige belangenverenigingen !! ( dat zijn jouw woorden)

Dat zijn inderdaad mijn woorden, ik heb ook nergens geschreven dat dit jouw woorden zijn toch?

Bert de Weerd|10.07.11|08:37

@Ger, Ik vind het jammer dat je hier reageert als bestuurslid van de VRB terwijl het bestuur van de VRB een ander standpunt heeft. Ook maak je nogal wat lees en ook schrijf fouten.
Hiermee haal je het vele werk dat verzet is door de andere bestuursleden toch enigzins naar beneden! Erg jammer!
Bij de SEAN kon dit waarschijnlijk allemaal. Dit is ook de reden dat ik geen lid meer ben van de SEAN. Bij de VRB horen andere standpunten dan bij de SEAN.

Bert de Weerd|10.07.11|08:44

Ik denk dat je hiermee de mist in bent gegaan. Kan gebeuren, maar laat het alsjeblieft in de toekomst niet weer gebeuren. De VRB heeft in een korte tijd heel wat goed werk verricht en komt ook zeer corect en profesioneel over. Het zou jammer zijn wanneer jij dit naar beneden haalt.

Ger bestuurslid VRB-Rijscholenbelang|10.07.11|09:15

@ John ; De samenstelling van de CEC is zoals hierboven in de kop staat samengesteld en goed bevonden door alle deelnemers.
De CNV heeft afspraken gemaakt met de VRB dus is iedereen vertegenwoordigt.
Er wordt hier toch niet gesproken over stemgedrag,dat zal altijd wisselend zijn.
Maar ga het doel niet voorbij het gaat om de respons en die is te laag wanneer er problemen zijn of men vertrouwd de aanwezigheid van de achterban.

Ge|10.07.11|09:27

@ Bert de Weert ; Als je liever hebt dat ik op persoonlijke titel schrijf dat vind ik het ook goed.
Wel vind ik het jammer dat je me persoonlijk aanvalt op dingen die totaal niet relevant zijn in dit stuk.
Het gaat niet om de komma of een d of een t maar wat ik schreef is wel de mening van de VRB.
Ik neem je dan ook kwalijk dat je terwijl we dachten op een lijn te zitten toch deze persoonlijke reactie geef.
De SEAN is ook een stichting die zich niet direct bezig houdt met deze materie.

Ge|10.07.11|09:35

@ Bert de Weerd ; ik zal vandaag vragen of andere leden van de VRB ook een andere mening hebben dan wat er tot nu toe door mij geschreven is.
Verder wil ik niet op jouw reacties in gaan omdat die niet relevant zijn voor dit stuk maar meer naar de persoon toe.
Men vraagt vaak om reacties en dan laten we als vertegenwoordiger horen wat we vinden en /of de doelstellingen van iets.
Maar het heeft geen zin om te concluderen dat de persoon dan op persoonlijke titel schrijft.

Bert de Weerd|10.07.11|09:58

Ger, Daar heb ik naast het feit dat je in de ik vorm schrijft zo mijn redenen voor om dat te concluderen. En wanneer jij een andere mening bent toebedeeld dan de rest van het bestuur is dat zeker relevant in deze discussie.
Of wil je vertellen dat jou mening belangrijker is dan van de rest van het bestuur?
Vandaag vragen of de andere bestuursleden een andere mening hebben dan jou is natuurlijk te laat. Dit had je van te voren horen te doen, maar beter laat dan nooit zullen we maar zeggen!

Ge|10.07.11|10:37

@ Bert ; ook op dit stukje wil ik eigenlijk niet reageren maar doe het wel om duidelijk te maken dat ik deel uit maak van een bestuur en zeker niet belangrijker ben dan wie dan ook.
Sterker nog ik ben net zo belangrijk als iemand uit de achterban die we vertegenwoordigen en ook niet belangrijker.
Dat ik mijn bestuur raadpleeg en info verschaf is juist wat we doen bij alle reacties die we geven ook hier op Pro.
In de Ik vorm schrijven met de naam van het VRB er boven is het toch VRB mening.

Bert de Weerd|10.07.11|10:56

@Ge, Dan zijn we het daar in ieder geval over eens ,)
Voor de beeldvorming en de duidelijkheid naar mij en de achterban vindt ik het wel belangrijk dat hier een vervolg op komt namens het bestuur!

Bert de Weerd|10.07.11|11:07

@Ge, je hebt het over de branche. Bij de branche horen toch ook de rijinstructeurs in loondienst. Waarom kunnen deze dan niet in de CEC? Het is toch belangrijk dat de gehele branche vertegenwoordigd is en niet een gedeelte van de branche?

Bert de Weerd|10.07.11|11:15

@Ge, Doordat slechts een klein gedeelte van de branche vertegenwoordigd is in de CEC zijn juist de problemen ontstaan die er nu zijn. Gelukkig zit nu de VRB ook met mensen in de CEC. Maar naar mijn idee is dit nog steeds niet de gehele branche. Ter verduidelijking:
We hebben de Bovag voor de opleidingsinstituten, grote rijscholen en enigzins de ZZper.
We hebben de VRB voor alle rijscholen, groot of klein, personeel of geen personeel maakt niet uit.
Wordt vervolgd

Bert de Weerd|10.07.11|11:21

We hebben de FAM voor de grote rijscholen die hierbij zijn aangesloten.
We hebben de KNMV voor de motorrijscholen die hier lid zijn van deze vereniging.
We hebben het FNV en CNV voor de rijinstructeurs die in loondienst werken of zzper zijn.

Waarom kan laatst genoemde niet in de CEC en de overige verenigingen wel?
Je sluit dan toch een hele grote groep rijinstructeurs uit?

Ger v d Berk Bestuurslid VRB|10.07.11|11:28

@ Bert; Wat boven al staat bij de samenstelling en wat ik ook heb aangehaald is dat de VRB ook namens de CNV de belangen daar wil verdedigen.
Dus instrukteurs in loondienst kunnen hun verhaal kwijt bij het CNV.
De gehele branche krijg je niet,zie maar hoe weinig reacties er terug gekomen zijn bij IBKI.
Maar de rijscholen en personen die wel vertegenwoordigt willen worden zijn aangesloten bij de belangenverenigingen en de CNV dus ook bij de CEC dus toch een groot aantal.

John|10.07.11|12:59

10.07.11 | 09:15 | Ger bestuurslid VRB-Rijscholenbelang
@ John ; De samenstelling van de CEC is zoals hierboven in de kop staat samengesteld en goed bevonden door alle deelnemers.

Dat zal wel. Maar het is dan toch raar dat de KNMV 39 stemmen wel, en het FNV met 79 stemmen geen zitting mag hebben in het CEC? Daarnaast ben ik nog steeds van mening dat in zo’n organisatie de opleiders niet thuis horen. Maar dat is mijn mening.

Bert de Weerd|10.07.11|13:48

@Ge,
Ik ben het met John eens, de instructeursopleiders horen naar mijn mening ook niet thuis in de CEC. zij kunnen binnen de CEC wel advies geven, maar daar houd het ook mee op. Zij zijn de
instructeursopleiders en bieden dus opleidingen aan waar rijinstructeurs of toekomstige rijinstructeurs behoefte aan hebben. Zoals het nu is gaat het juist andersom. De instructeursopleidingen bepalen welke opleidingen de rijinstructeurs nodig hebben.

Bert de Weerd|10.07.11|13:57

Ik sluit mij geheel bij John aan. Wat betreft de rijinstructeursopleiders in de CEC.
Naar mijn idee hoort het zo te zijn dat rijinstructeurs aangeven aan welke bijscholing er behoefte is. De rijinstructeursopleiders horen hier dus niet bij. zij kunnen wel, wanneer daar behoefte aan is advies geven, maar daar houdt het ook mee op!
Nu is het zo dat de rijinstructeursopleiders voor rijinstructeurs bepalen aan welke bijscholing zij behoefte hebben. Dit is volgens mij de omgekeerde wereld.

Bert de Weerd|10.07.11|13:58

Het enige wat zij hoeven te doen is de bijscholing aanbieden waaraan behoefte is.
Dit horen de rijinstructeurs/rijscholen te bepalen en niet de instructeursopleidingen.

Bert de Weerd|10.07.11|14:06

Ook het laatste gedeelte van John zijn tekst kan ik mij volledig bij aansluiten.
Ik heb er niets op tegen dat de KNMV en ook de FAM in de CEC zitten.
Maar wanneer je het over vertegenwoordiging van rijinstructeurs hebt. Begrijp ik niet waarom deze 2 organisaties wel en Het FNV en het CNV niet?

Jim Schouten - directeur IBKI|11.07.11|08:55

IBKI laat zich via de CEC adviseren door twee soorten organisaties: door belangenverenigingen (zowel van rijscholen als van opleidingsinstituten) en door organisaties met een specifieke deskundigheid. Onder die laatste categorie vallen Politie, Defensie en het CBR, maar ook de KNMV. Dat een aantal rijinstructeurs via de enquête laat weten dat de KNMV hun belangen goed kan vertegenwoordigen, zie ik vooral een compliment aan de KNMV.

Bert de Weerd|11.07.11|15:30

Ja, maar dit geeft nog geen antwoord op de vraag waarom het FNV en de CNV niet
welkom zijn in de CEC!

Jim Schouten - directeur IBKI|11.07.11|15:45

We kijken bij belangenorganisaties naar drie aspecten: de inhoudelijke betrokkenheid bij rijonderricht (arbeidsvoorwaarden en zo vallen daar niet onder; rijinstructeurs opleiden wél); de mate waarin de organisatie representatief is (de vakbondslidmaatschappen zijn nogal versnipperd) en de mate waarin sprake is van een vereniging (vakbonden voldoen daar zonder meer aan). Zoals de VRB de mening van het CNV nu meeneemt, is het prima geregeld; hoe de FNV hierin staat, kan de FNV beter zelf bepalen.

Bert de Weerd|11.07.11|15:56

Oké, ik begrijp uw motivatie enigzins, maar een rijinstructeur in loondienst is toch net zoveel betrokken bij het geven van rijonderricht dan een rijschoolhouder. Daarnaast kunt u toch niet ontkennen dat de inhoud van de WRM ook van invloed is en raakvlakken heeft met de arbeidsvoorwaarden van rijinstructeurs.

Bert de Weerd|11.07.11|16:02

Het grote voorbeeld hiervan is natuurlijk de sanctie! Zoals het nu bij u bekend is heeft een rijinstructeur die in loondienst werkt geen ontslagbescherming en is er geen bescherming van een CAO voor rijinstructeur. Wanneer iemand van het FNV en/of CNV in de CEC had gezeten. Dan was er bij tot standkoming van de huidige WRM zeker gewezen op de gevolgen van de WRM voor rijinstructeurs.

nico|14.07.11|09:53

@ Ger v d Berk

Ger als ik de berichten van jou lees dan denk ik dat ik te maken met het bestuur maar dat is dus NIET zo, als ik jou was dan zou je naam aan gaan passen en geen Bestuurslid VRB achter je naam meer vermelden.

secretaris VRB|15.07.11|23:11

Laten we niet vergeten dat de branche bestaat uit instructeurs en rijscholen en dat ieder zijn belangen moet kunnen behartigen. Rijscholen via de brancheorganisaties en instructeurs in loondienst via CNV en FNV.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.