CBR-directie

CBR en vakbonden akkoord over nieuwe CAO en pensioen

Het pensioenprobleem bij het CBR lijkt te zijn opgelost. De CBR-directie en vakbonden hebben een nieuwe CAO met een looptijd van 1 jaar opgesteld. Deze wordt volgende week met een positief advies door de vakbonden aan de leden voorgelegd. Werknemers krijgen een loonsverhoging van 0,75%.

In de voorgestelde CAO zijn onder meer afspraken gemaakt over een nieuwe pensioenregeling, die geldt voor alle CBR-medewerkers. Zo’n afspraak is een harde voorwaarde van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) voor het voortbestaan van het CBR.

Pensioenregeling

CBR-medewerkers worden per 1 januari 2012 aangesloten bij de pensioenregeling die alle overheidsmensen en werknemers van aan de overheid gelieerde instellingen in Nederland hebben: de ABP-middelloonregeling. De reeds opgebouwde rechten gaan niet mee en blijven bij de huidige verzekeraar Nationale Nederlanden.

De CBR-medewerkers hebben al een tijdje geen loonsverhoging gekregen. Reden hiervoor was dat een groot gedeelte van het personeel nog een zogeheten eindloonregeling had. Hierdoor moest er bij iedere loonsverhoging een fors deel in de pensioenpot worden gestort.

Loonsverhoging

Zo kostte een CAO-loonsverhoging van 1,5% het CBR 1,8 miljoen euro extra aan pensioenlasten, bovenop de salariskosten zelf. Door het akkoord ontstaat er voor het CBR weer de mogelijkheid iets aan de lonen te doen.

Het voorstel is vanwege de beperkte financiële middelen een loonsverhoging van 0,75% per 1 januari 2012. En voor medewerkers die een eindejaarsuitkering hebben van 6,33% in twee jaar tijd (december 2011 en december 2012) een verhoging naar 8,33%.

CAO

Er is bittere noodzaak tot herziening van de pensioenregeling. Het afgelopen jaar, 2010, was er een verlies van € 4 miljoen en resteerde er nog slechts een eigen vermogen van € 3 miljoen. Een financieel gezond CBR hoort te streven naar een eigen vermogen van circa € 15 miljoen.

Belangrijke oorzaak voor de financiële malaise zijn de pensioenlasten, die tot nu toe 33% van de salarissom uitmaken. Bij een normale (overheids)organisatie is dat zo’n 20%.

Looptijd

De voorgestelde CAO heeft een looptijd tot 1 juli 2012. Dat geeft het CBR en de vakbonden de tijd om de huidige CAO inhoudelijk te moderniseren en de voorwaarden voor diverse werknemers gelijk te trekken.

Op maandag 19 september is de ledenraadpleging over de pensioen- en CAO-voorstellen. Alle medewerkers van het CBR, ook degenen die geen lid zijn van een vakorganisatie, zijn van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

Directie

Alle aanwezigen zullen worden gevraagd naar hun mening over de voorstellen van de directie. Maar alleen leden van de vakorganisaties kunnen hun stem uitbrengen in de ledenraadpleging. Raad van Toezicht, directie en OR krijgen de gelegenheid de omstandigheden die tot de voorstellen hebben geleid, aan alle aanwezigen toe te lichten.

Bart Pals

Update 15-9 13:46 uur: Loonsverhoging is 0,75%

Onderwerpen: , ,

Auteur: Bart Pals

4 reacties op “CBR en vakbonden akkoord over nieuwe CAO en pensioen”

wil van e|15.09.11|15:19

en maar lachen op de foto.
het cbr EN de vakbonden hebben een akkoord bereikt. (super)
maar wie gaat dit betalen?
en hoe zit het met de opleiders (vakbonden?)
geen intressante partij?
het zijn wel de opleiders die het ev mogelijk maken.
misschien iets voor het IBKI?
allemaal proberen ze hun eigen haggie zeker te stellen.
nog steeds begrijpen we niet dat verkeers en rijopleidingen een sociaal en maatschappelijk goed zijn.

Nourdin|15.09.11|16:22

Helemaal mee eens Wil. Waarom worden de opleiders altijd achtergesteld? (Dure) Branche verenigingen? Dure rij-examens? Dure instructeursopleidingen? Het zou toch moeten lukken om ook een CAO te realiseren voor de opleiders in deze prachtige en broodnodige vak?

rob|15.09.11|17:25

Mopper wat minder op een ander!
Je maakt zelf de keuzes in je leven!

Bert de Weerd|15.09.11|20:50

CAO is alleen mogelijk wanneer rijinstructeurs massaal lid worden van het CNV of evt een andere vakbond die zich inzet voor de belangen van rijinstructeurs!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.