lesauto

CNV: Direct intrekken bevoegdheid door IBKI hoeft niet

CNV Vakmensen gaat op korte termijn in gesprek met IBKI om ervoor te pleiten dat het exameninstituut niet binnen 7 dagen instructeurspassen intrekt nadat iemand is gezakt voor de herkansing praktijkbegeleiding.”Wellicht heeft het IBKI wettelijk gezien ruimte om uitzonderingen te maken. Waarom bijvoorbeeld niet op een andere wijze of tijdstip de beoordeling als onvoldoende vaststellen?”, vraagt bestuurder Dolf Polders zich af.

CNV wil dat rijinstructeurs na een mislukte herkansing gewoon les blijven geven zolang de bevoegdheid geldig is. “In de tussentijd kunnen zij het herintrederstraject gaan volgen”, vertelt Polders. “Van onbeperkt herkansen wordt ook niemand beter.”

Ontslagbescherming

Hiermee is volgens hem de grootste druk van de ketel. Vooral ook omdat er voor rijinstructeurs in loondienst geen ontslagbescherming geldt. Vervolgens kan er worden gewerkt aan een wetswijziging, waarin de bijscholing anders wordt geregeld.

“Je zou kunnen denken aan het volgen van een cursus met aansluitend een toets. Als je die haalt, krijg je punten. Je moet dan per 5 jaar een bepaalde hoeveelheid punten halen”, legt Polders uit. “Dat werkt in een hoop andere beroepsgroepen uitstekend, dus waarom zou dat in de rijschoolbranche niet werken?”

Wetswijziging

Daartoe is wel een wetswijziging vereist. CNV gaat nu haar contacten inzetten om de minister ertoe te bewegen daar zo snel mogelijk naar te kijken. In de tussentijd kan het volgens CNV niet zo zijn dat iemand na een mislukte herkansing binnen 7 dagen zijn baan kwijtraakt.

Overigens geeft Polders aan niet meer betrokken te zijn bij de ‘werkgroep verontruste rijinstructeurs’ vanwege een verschil van inzicht over de te nemen stappen.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

121 reacties op “CNV: Direct intrekken bevoegdheid door IBKI hoeft niet”

bert|10.10.11|14:46

Goed zo jongens. Vooral zorgen dat je heel veel verschillende groepjes krijgt. Het Ministerie lacht zich dood. Die hoeven alleen nog iets meer te sturen zodat hun “verdeel en heers principe” de rest van het “werk” doet.
Zoals al verwacht komt men er ook hier weer niet uit. Zoals gewoonlijk in de rijschoolwereld.

John|10.10.11|16:15

De hele branche schreewt om afschaffing van de sanctie. Dat kan niet want dat staat in de wet. De 7 dagentermijn staat ook in de wet maar dat zou dan wel te omzeilen zijn? In dit voorstel mag je dan les blijven geven en ondertussen het herintrederstraject volgen (zoals De Verkeersacademie tijdens hun voorlichtingsdag vertelde) Kost een kleine € 3500,= voor de cat.B en dan nog eens € 190,= voor elke cat. buiten B (voor A € 380,=) Dus daar kan dan nog eens een € 1000,= bijkomen>>

John|10.10.11|16:19

>> Bijna alle berichten die ik lees gaan over afschaffing van de sanctie en over het feit dat het toneelstukje kant noch wal raakt. En toch wil het CNV daar aan vasthouden. Waarom? Is dat wat de “kadergroep” heeft geadviseerd? Dan zal deze toch niet uit rijinstructeurs bestaan denk ik.

John|10.10.11|16:21

“van onbeperkt herkansen wordt niemand beter” volgens het CNV. Van het herintrederstraject worden in ieder geval de opleiders en het IBKI beter. De rijinstructeurs niet. Maar ja, wie geeft er nu om deze mensen……………….

nic|10.10.11|17:02

Ernstige berichten als het CNV nu ip achter de sanctie blijft staan of je er nu beter van wordt dat je alsnog je bevoegdheid na max 5 jaar kan verliezen of dat het direct gebeurd binnen 7 dagen het uiteindelijke effect blijft hetzelfde. Druk van de ketel??? Ja, in tijdsbestek misschien maar in uiteindelijk sanctie niet. De sanctie in welke vorm of tijdsbestek is gewoon ongehoord en zal veel instructeurs op een of andere manier treffen.>>

nic|10.10.11|17:06

Bevoegdheid verliezen of dreigen te verliezen, hoge kosten voor bij/nascholing maar ook geen hypotheek mogelijkheden om er maar eentje te noemen.
Dit is volgens mij niet wat de instructeurs willen!!!
Vraag ik me toch ernstig af wie het CNV vertegenwoordigd, de instructeurs of anderen die dit gedrocht in leven willen houden????

bert|10.10.11|17:07

Dat lijkt me wel duidelijk; het grote geld.

Kees|10.10.11|17:24

Nog steeds onacceptabel.

M.H.|10.10.11|17:25

Goede bijscholing OKE.
SANCTIE NEE !
Weten we het nou nog niet?

WJ|10.10.11|17:57

tutut..

Dit is al beter dan binnen 7 dagen je bevoegdheid kwijt zijn.

Volgens mij is het overigens ook gebaseerd op het feit dat het ministerie niks wil wijzigen en tot die tijd dit de norm kan worden. Ook al kwam het hoogst waarschijnlijk dat ibki een slap motivatie briefje heeft gestuurd..

nico|10.10.11|18:49

Het is jammer dat het niet begrepen word maar zowel de rijschoolhouders als de instructeurs door heel Nederland willen dat de sanctie en examen van tafel gaan.

En ook niet iets anders er voor in de plaats ook niet in een andere vorm of wat dan ook

De enigen dat er beter van worden zijn de opleiders en het examen instituut.

Bert de Weerd|10.10.11|21:33

@John,
Hoe kom je erbij dat het CNV wil vasthouden aan de sanctie en het toneelstukje?
Dit staat toch niet in het artikel. waar baseer je dat op. Ze willen juist afschaffing en een beter alternatief! Hoe kom je er overigens bij dat de kadergroep niet uit rijinstructeurs bestaat?
Wederom een aanname die nergens op gebaseerd is! Of heb je daar bewijzen van??

John|10.10.11|21:38

Goed lezen Bert! Citaat: “Je zou kunnen denken aan het volgen van een cursus met aansluitend een toets. Als je die haalt, krijg je punten”
Ik lees TOETS en ik lees ALS JE DIE HAALT. Dit impliceert dus dat je de toets ook NIET kunt halen. En dat blijkt uit het vervolg: Citaat: Je moet dan per 5 jaar een bepaalde hoeveelheid punten halen”, legt Polders uit. Dus wat gebeurt er dan als je die punten niet haalt??????? Niks te aannames. Dit staat er gewoon!>>

John|10.10.11|21:40

>> En over die kadergroep: punt 1: ik spreek uitsluitend instructeurs die van de sanctie en het toneelstukje afwillen. Raar dat een kadergroep van instructeurs dan iets anders zegt. Punt 2 kan ik hier vertellen omdat ik het fatsoen heb om niet uit de school te klappen over interne e-mails en wat er door mensen in een vergadering is gezegd.

nic|10.10.11|21:45

CNV wil dat rijinstructeurs na een mislukte herkansing gewoon les blijven geven zolang de bevoegdheid geldig is. “In de tussentijd kunnen zij het herintrederstraject gaan volgen”, vertelt Polders
Lees zelf dit is geen afschaffing en al zeker geen beter alternatief want pas verloopt eens en in de tussentijd dan maar een herintreders traject volgen op voorhand????

>>>

nic|10.10.11|21:48

Dit kan zelfs gelezen worden als verzwaring van de sanctie
1 keer zakken: herintredings traject a hoeveel eurotjes en verlies van inkomsten want je zit gewoon een dik half jaar minimaal 2 dagen per week op school. Dat terwijl je bevoegdheid nog geldig zou zijn?????
Om John aan te halen, wie zit er in die kadergroep? Kan me niet indenken dat er een instructeur is in nederland die dit goedkeurd

Anjo Joostens|10.10.11|22:12

Ik vindt het altijd knap van mensen die niet in dit vak zitten en nooit geen rijles hebben gegeven, het altijd precies weten te vertellen wat er moet gebeuren. Ik wou dat ik dat kon bij andere beroepen
Bovendien zie ik hier reacties van een rijinstructeur, die tegen een partij is die uiteindelijk wel zijn belangen behartigt, wat zal er met hem aan de hand zijn?
Hij geeft van te voren aan hoe het af gaat lopen, handig zon glazen bol.

kees van goch|11.10.11|09:25

natuurlijk moet die stomme praktijktoets uit de applicatie .als ik een toneelstukje moet opvoeren was ik acteur geworden. maar beste cooega,s als niemand naar ons luistert waarom gaan we dan niet over tot actie .ik geef al 40 jaar rijles en nog nooit is onze mening gevraagd gr kees van goch

Wesly|11.10.11|10:20

@Anjo Joostens,

Mensen die juist geen verstand hebben in dit vak die beslissen vaak wat er met ons toekomst gaat gebeuren JAMMER genoeg.

Ik vind het echt een puinhoop in de rijscholen wereld, er moet veel verbeterd worden.

Herintredings traject volgen dat wilt toch niemand, bovendien zijn er maar weinig rijinstructeurs die dat kunnen betalen.

kees van goch|11.10.11|12:16

geachte dames en heren collega,s ook ik vind het nodig regelmatig mijn kennis op ons vakgebied bij te spijkeren d.m.v. applicatiecursussen maar om een praktijktoets af te leggen is inderdaad onzin .ik geef al 40 jaar rijles met goede resutaten en tot tevredenheid van al duizenden leerlingen
in die 40 jaar heeft nog nooit iemand naar ons geluisterd en dat zal ook niiet varanderen
ik vind de praktijktoets ookhet opvoeren van een aangeleerd kunstje
misschien moeten we eens in actie komen !!!!!

John|11.10.11|15:51

@ Kees,

Tja, 99 % van de instructeurs wil géén toneelstukje én géén sanctie. En dan gaat het CNV aan al die wensen voorbij. Natuurlijk, zij weten wat goed voor ons is. En zij spreken voo 1 % van de instructeurs. Ik wil me als INSTRUCTEUR tegen de plannen van het CNV uitspreken.

Wesly|11.10.11|17:35

CNV: Direct intrekken bevoegdheid door IBKI hoeft niet?

Daar hebben we niets aan, wij willen van de sanctie af, dat is wat we hier al maanden mee bezig zijn.Rijinstructeurs gaan toch pas op de laatste moment de toneelstukje doen.

Dat heeft niet zoveel zin!

Goede theoretische bijscholing zonder examens lijkt mij prima.

Wesly|11.10.11|21:59

Heel dat praktijkbegeleiding en Herintredings traject is bullshit.

Ik leer niets nieuws bij, de oude stof wat ik al gehad heb dat komt weer terug.

Ik heb er niets aan!

In principe moet heel dat applicatie verdwenen.

Ik zie dat als een grote geldklopperij en niets anders.

Bert de Weerd|11.10.11|22:15

-Het CNV gaat in gesprek met het IBKI om te kijken wat er binnen de wetgeving mogelijk is te verbeteren aan de situatie voor rijinstructeurs!
-Daarnaast gaat het CNV zich er voor inzetten dat de minister zo snel mogelijk gaat kijken naar wetswijzigingen die nodig zijn zodat de bijscholing anders kan worden geregeld.
Prima initiatieven!

Bert de Weerd|11.10.11|22:24

Weg met die praktijkbegeleiding! Goede en op de praktijk gerichte bijscholing lijkt mij veel meer toevoegen!!
Ik vraag mij ook overigens ook af of toetsing van rijinstructeurs hierin wat toevoegd. Ik zie meer in een betere toetsing van de bijscholingscursus die wordt aangeboden. Zodat het niveau van de bijscholing omhoog gaat. Vooral op dit moment is dat eerder op zijn plaats dan toetsing van rijinstructeurs!

Kees|11.10.11|23:05

Stel je bent gezakt! Je gaat het herintrederstraject in,je slaagd ,dan moet je je rijschool weer opbouwen! Wie zegt dat dat lukt je bent voor je klanten kring exit.

Wesly|11.10.11|23:18

@kees,

Een rijschool opbouwen dat kost veel geld en energie, moet je maar is een klein reken sommetje maken en dan keer 15 jaar bijvoorbeeld.

Ik ken sommige rijscholen die adverteren maandelijks voor 1800 euro per maand voor de naamsbekendheid. Maar dat is nog niet alles er komt veel meer bij kijken.

John|11.10.11|23:27

Het CNV tracht het IBKI en de opleiders te paaien met het in stand houden van de sanctie, de praktijkbegeleiding én het herintrederstraject. Als wisselgeld willen ze dan dat het herintrederstraject gevolgd mag worden in de resterende tijd die de pas nog geldig is. Een traject van een kleine € 4.500,= Wie dat een goed initiatief noemt is niet goed bij zijn hoofd!! CNV bemoei je er niet mee. Dit is NIET wat de BRANCHE wil!!!

Kees|11.10.11|23:36

@bert de Weerd, een goede bijscholing daar ben ik voor.maar zoals het nu gaat broem, faalangst,stagebegeleider,rijprocedure ze moeten toch wat anders verzinnen. Je moet er toch niet aandenken dat je dat iedere 5 jaar dit moet doen.tot je 67 bent tegen die tijd ben je zelf broem lijdt je aan faalangst moet je zelf begeleid worden en dan maar niet te spreken over de rijprocedure.het lijkt alsof je iedere keer je zwemdiploma moet halen.Het lijkt wel een nachtmerrie.

John|11.10.11|23:48

@ Kees,

Dan heb jij nog geluk. Als Ris instructeur telt voor mij de faalangst en Broem niet. Ook tellen bijscholingen in andere categorieën niet. De bijscholing moet Ris gerelateerd zijn. Daarnaast dient de bijscholing elk jaar ververst te worden. De huidige bijscholing is al veel te ver gezocht en die dient dan nog ververst te worden ook. Dus nog verder gezochte onzin gaan we dan krijgen. . >>

John|11.10.11|23:49

>>Het behalen van een nieuwe categorie waarvoor je ook een hele cursus inclusief examens telt ook niet als bijscholing. Stel dat je de gecombineerde C/D doet. Je bent toe aan de laatste fase (3) Net voor je examen wordt je pas ongeldig omdat je het toneelstukje voor B niet goed gedaan hebt. Dan mag je geen examen meer doen voor C/D. Je hebt immers geen geldige B pas meer. Niemand die daar over heeft nagedacht natuurlijk. Ach…………

B.B.|12.10.11|00:27

Nooit over nagedacht. John je hebt gelijk, het moet niet gekker worden. Het moet gewoon afgelopen zijn met die onzin.

groeten Ben

Ram|12.10.11|06:59

Ram
We zijn nu een soort gebruiksvoorwerp zonder de juiste gebruiksaanwijzing geworden.
Ergens las ik ook “geen lessen geen rijexamen” boycot ect.ect..We zouden masaal ophouden met dit gezeur,en de met gerichte doel nu gaan handelen.
Er vallen dagelijks slachtoffers binnen IBKI betreft rijtestexamen.Niemand doet wat,trouwens
op wie kan ik rekenen?Is er db of we schrijven maar wat.Er is een petitie met weinig handtekeningen ect.ect..Waar gaan we heen en waar komen we aan?

Bedankt goede mensen

Bert de Weerd|12.10.11|08:37

-Het CNV gaat in gesprek met het IBKI om te kijken wat er binnen de wetgeving mogelijk is te verbeteren aan de situatie voor rijinstructeurs!
-Daarnaast gaat het CNV zich er voor inzetten dat de minister zo snel mogelijk gaat kijken naar wetswijzigingen die nodig zijn zodat de bijscholing anders kan worden geregeld.
Prima initiatieven!

Dit heeft niets met paaien te maken. Dit heeft alles te maken met alle mogelijkheden benutten!!!

John|12.10.11|10:22

Dat vind IK paaien.Of pappen en nathouden. Tevreden zijn met wisselgeld. Nogmaals dan vind IK!!! En IK vraag mezelf af waar het CNV zich mee bemoeit. Ze luisteren niet naar wat de branche wil! Gelukkig toch dat IK dat allemaal mag vinden in een vrij land!

Bert de Weerd|12.10.11|10:41

Het CNV Neemt het op voor de rijinstructeurs en mag zich daar best mee bemoeien, graag zelfs, dan gebeurd er tenminste wat! En dat mag ik dan weer vinden, zoals idd gelukkig iedereen wat mag vinden van iets.

nic|12.10.11|11:36

OK CNV probeert het op te nemen voor de instructeurs maar willen dan een verkapte sanctie en daar kunnen de instructeurs zich toch niet in vinden.
Dolf Polders uit naam van CNV leest hier mee, reageeert ook hier maar luistert dus niet naar alle instructeurs die zich hier uitspreken voor afschaffing en niet voor verkapte sanctie.
Dat blijf ik een raar gegeven vinden. Als CNV iets wil doen, doe het dan goed en steun de instructeurs in afschaffing!

Wesly|12.10.11|12:21

@John
herintrederstraject volgen voor 4500 euro is inderdaad een hele dure grap voor rijinstructeurs in loondienst.

Dat is flink sparen jongens!!!

Succes

Kees|12.10.11|12:45

@nic,ik ben het 100% met je eens.ze denken dat een kinderhand gauw gevuld is.

nic|12.10.11|13:16

Sterker nog de handen van instructeurs zijn er inmiddels afgehakt dus het CNV zal deze niet meer kunnen vullen.
Gelukkig zijn onze monden nog niet gesnoerd dus mag iedereen weten dat instructeurs tegen de sanctie zijn!

Ram|12.10.11|13:24

Ik zie voor mij namen: Bert > John > Nic > Kees > M.H > W.J. > Nico > Anjo > Wesley > B.B .
> Ram >. Dit zijn de 3500 Rij-instructeurs van Nederland of vertegenwoordigers.
U wilt vechten voor uw achterban.Hoe? wat hebben we om te vechten,en wat hebben de belangenorganisatie’s nix en nogmaals nix.Enige wat wij(3500) kunnen en moet dan ook willen,stoppen met lessen.Maar dat is geen goed plan,wat is dan goed> beter en best?

Succes
Ram

Richard|12.10.11|13:35

Een goed plan? Weigeren om mee te doen aan het project begeleid rijden! Let dan maar eens op hoe snel die sanctie kan worden teruggedraaid!

nic|12.10.11|13:44

@Ram Hou verkeerspro maar goed in de gaten! Ik heb gehoord dat er al gehoor is gegeven aan jou vraag dus ik ben zeer benieuwd wat er gaat komen.

Bert de Weerd|12.10.11|14:49

Het CNV wil de praktijkbegeleiding en het examen wat er aan vast zit eraf hebben.
Verder willen ze een beter systeem van bijscholing, prima toch.
Wees blij dat er belangenorganisaties zijn zoals de VRB en het CNV die hun best doen voor ons. Het lijkt mij beter hen te steunen met raad en daad dan hen af te kraken.
Alleen maar schoppen tegen elke vereninging of bond die zich voor rijinstructeurs
wil inzetten komen we er echt niet mee! Samenwerken om het gezamenlijke doel te bereiken wel!

John|12.10.11|14:57

Nee Bert. Goed LEZEN!!!! Citaat: “Je zou kunnen denken aan het volgen van een cursus met aansluitend een TOETS. Als je die HAALT, krijg je punten”
Dit impliceert dus dat je de toets ook NIET kunt halen. En dat blijkt uit het vervolg: Citaat: Je MOET dan per 5 jaar een bepaalde hoeveelheid PUNTEN HALEN”, legt Polders uit. Dus wat gebeurt er dan als je die punten niet haalt??????? Als het CNV DAADWERKELIJK de sanctie EN de praktijkbegeleiding eraf wil kunnen ze dat hier letterlijk schrijven!!

nic|12.10.11|15:12

@Bert Schoppen??? Iedereen die zich niet in de zienswijze tav de plannen van CNV en VRB, al heb ik van de laatste al een tijdje niks vernomen,kan vinden mag dit toch uiten of moeten we blij zijn dat er iemand voor ons iets wil doen en daardoor als makke schaapjes er achter aan lopen. Nogmaals instructeurs willen geen sanctie of een verkapte versie daarvan zoals CNV in zijn artikel meldt
Samenwerking zou idd prima zijn als er dan ook geluisterd wordt naar de stem van de instructeur

Bert de Weerd|12.10.11|15:16

Ik lees prima hoor!
Je zorgt er als rijinstructeurs gewoon voor dat je die punten haalt door deze bijscholingen te volgen en de toets te halen. Dit is heel wat anders dan 2x zakken voor de praktijkbegeleiding en dan je instructiebewijs kwijt zijn. Je hebt immers 5 jaar de tijd om de punten te verzamelen die nodig zijn om het instructiebewijs weer 5 jaar te laten gelden!
Overigens hoeft er wat mij betreft geen toets aan de bijscholing vast te zitten.

Bert de Weerd|12.10.11|15:22

@Nic, Dat doe je door lid te worden van een vereniging of bond waar je je “thuis voelt en die luistert naar de leden zoals de VRB en het CNV en je daar vervolgens voor in te zetten of in iedergeval wanneer je het ergens niet mee eens bent je mening te geven.

Kees|12.10.11|16:22

De VRB lijkt mij op dit moment de beste optie,al heb ik de laatste tijd niet veel van ze gehoord.

Bert de Weerd|12.10.11|16:39

Het laatst bericht is, dat er een brief gestuurd is naar het ministerie:
http://www.rijschoolbelang.nl/index.php/home
Ik ben benieuwd wat de reactie is van het ministerie en hoop dat de reactie niet ale te lang op
zich laat wachten.

nic|12.10.11|17:07

De strekking van het VRB is wel degelijk anders dan die van het CNV (verkapte sanctie)met name de eerste regel van de te nemen maatregelen:” Volgens artikel 12 B van de WRM ontheffing verlenen aan al die gene die binnen een jaar praktijkbegeleiding moeten doen.” Hiermee neem je het eerste jaar de druk van de ketel in navolging van verdere actie die dan mag je hopen snel opgepakt wordt van overheidswege en deze toestand in een jaar geregeld is in overeenstemming met de wens van instructeurs

Bert de Weerd|12.10.11|20:52

De strekking van het VRB is idd anders dan die van het CNV. Het verschil zit er in dat het bericht van de VRB gaat over maatregelen die de minister op korte termijn kan uitvoeren.

Het bericht van het CNV gaat over de mogelijkheden onderzoeken die het IBKI binnen de wetgeving heeft, dus waar geen ministerie bij nodig is.
Daarnaast wil het CNV zich inzetten voor een wetswijziging waarin de bijscholing anders wordt geregeld.

Bert de Weerd|12.10.11|20:55

@Nic, waar ik benieuwd naar ben, is of je ook tegen verplichte bijscholing bent?

nic|12.10.11|22:08

Verplichte bijscholing met een meerwaarde: Ja
Verplichte bijscholing met een toets en dus sanctie gevoelig: Nee!
VRB is:maatregelen die evt kunnen uitgevoerd worden dus mogelijk hoop voor de instructeurs en misschien wel hulp aan de instructeurs= positief geluid
CNV:Iets bedenken waar instructeurs niet in gehoord worden en willen dat regelen, lees door de strot duwen dus verlochenen van evt achterban.
Sorry mijn broek zakt daavan af en kan ik niet anders dan hier negatief op regeren.

Bert de Weerd|12.10.11|22:21

Verplichte bijscholing met een meerwaarde: Ja
Verplichte bijscholing met een toets en dus sanctie gevoelig: Nee!

Eens!

Bert de Weerd|12.10.11|22:28

CNV:Iets bedenken waar instructeurs niet in gehoord worden en willen dat regelen, lees door de strot duwen dus verlochenen van evt achterban.
Sorry mijn broek zakt daavan af en kan ik niet anders dan hier negatief op regeren.

Het CNV breng het gelukkig gerserveerd “je zou kunnen denken aan…..
Het CNV doet dus een suggestie en zegt dus niet dat het dit perse MOET worden.

Kees|12.10.11|22:45

@Bert de Weerd, dat ben ik met je eens.Alleen moeten we dat wel voor elkaar krijgen nu is het moment om in te grijpen en dat kan alleen als je op een lijn zit .dus eerst sanctie eraf en met een goed plan van aanpak komen en gelijk alles goed op de rails zetten.zodat dit nooit meer gebeurd.

John|12.10.11|22:50

Citaat:

CNV wil dat rijinstructeurs na een mislukte herkansing gewoon les blijven geven zolang de bevoegdheid geldig is. “In de tussentijd kunnen zij het herintrederstraject gaan volgen”, vertelt Polders. “Van onbeperkt herkansen wordt ook niemand beter.>>

John|12.10.11|22:52

>>Weinig gereserveerd in mijn ogen! Van het herintrederstrajest (€ 4.500,=) krijgen we wel betere instructeurs? Dit gaat natuurlijk door de, inmiddels werkloze, instructeur zelf betaald moeten worden. En deze uitspraak is gewoon gedaan door een WERKNEMERSorganisatie. Voor wiens rechten wordt hier opgekomen? De werkgever gooit deze werknemer op straat en deze mag, als hij/zij het kan betalen de cursus opnieuw doen.

Kees|12.10.11|22:54

@John,Het is misschien iets maar mag nooit definitief worden.

Floris|12.10.11|23:15

Herintrederstraject daar wordt ik ook niet beter van, wel de opleiders en de IBKI.

Na 2 keer zakken dan gaat de kassa rinkelen voor de opleiders en IBKI, dat is de truk van de sanctie.

Ze weten donders goed dat niemand beter van wordt, we worden op een slimme manier kaal geplukt.

Kees|13.10.11|00:15

Dus einde verhaal voor instructeur,baan,huis en toekomst weg.dit kan alleen bedacht worden door een stelletje

michael|13.10.11|08:11

Er zit wel iets in het plan van CNV. Uiteraart ben ik tegen de sanctie, maar wel voor kwaliteit verbetering, al vraag ik me af wie de kosten moet gaan betalen werkgever of werknemer.
Mijn voorstel:
De punten moeten in 5 jaar zo verzamelt worden zodat de zwakkere instructeur wel 10 bijscholingen moet volgen en de betere aan 4 bijscholingen voldoende heeft. Zeg maar 20 punten , per theoretische bijscholing max 3 punten en voor de praktische 10 punten. Allen met toets. (voor sommige toneelspel)

michael|13.10.11|08:22

Vervolg, hoe je dat in die 5 jaar doet moet de instructeur zelf weten.
Voordeel is dat dit alleen voor professionele rijscholen te doen is. Wat de lesprijs goed zal doen. Het toneelspel gehalte valt best mee, voor diegene die ver van het protocol af zitten valt het tegen. Ondanks dat deze instructeurs best een goed slagingspercentage kunnen hebben zijn ze niet bij elke leerling inzetbaar.iemand die dicht bij het protocol zit wel.
Verschil van trainers en onderwijzers.

Hans|13.10.11|11:17

Wat een onzin. Iedee rij-instructeur heeft zo zijn eigen manier ontwikkeld in de loop van de tijd met als basis hetgeen ooit geleerd is.
De wet is kennelijk snel aan te passen, dat blijkt uit de wet met de gratis ID’s. Deze is ook in raptempo overgezet om dit teniet te doen. Zodra er ergens zakken kunnen worden gevuld kan er ineens heel veel.

Hans|13.10.11|11:27

Terwijl men op steeds jongere onvolwassen leeftijd in de auto (achter het stuur) mag stappen worden bij rij-instructeurs alleen maar de teugels aangetrokken.
Bijscholing OK, echter je baan verliezen doordat je je ingestudeerde rol in het toneelstukje niet goed uitvoerd …….. Het gaat toch om het uiteindelijke resultaat bij de kandidaat. Dat is de grootste beoordelaar of je het goed doet of hebt gedaan. Er is nooit aangetoond dat het er allemaal veiliger door wordt.

John|13.10.11|15:31

@ Hans,

Helmaal met je eens. Het plan van Michael vind ik helemaal niets. Gewoon bijscholen en klaar. Bij de beroepschauffeurs is het ook alleen maar bijscholen voor de code 95. Niemand heeft het daar over goede of minder goede chauffeurs. En zeker niemand hoeft een herintrederstraject van vele duizenden euro’s te volgen! En als men dan zo nodig wil toetsen dan schriftelijk! Niet overgeleverd zijn aan de willekeur van een examinator!

Michael|13.10.11|16:49

Een rijltrainer leert het aapje een kunstje, waarom moet ik daar kijken? vraagt de leerling
Omdat de examinator dat wil is het antwoord van de instructeur. deze instructeurs kunnen best een goed slagingspercentage halen, en bij de praktijbegeleiding gaan deze NAT.
Dat toneelstukje zet elke instructeur weer terug bij de basis eens in de 5 jaar, en dat is best goed. De sanctie niet, want als er veel te verliezen valt kan de druk weleens te hoog worden.
Met zo’n punten systeem kan je wel iets.

Michael|13.10.11|17:05

Onbeperkt herkansen is ook niet de optie, want dan kunnen de opleiders de instructeurs een kunstje leren. Ik denk dat de kandidaat er beter van wordt als ze echt leren autorijden.
En de rijschoolwereld wordt er ook beter van als de zwakkere het bijltje erbij neer gooien.
Wanneer je veel tijd en geld moet investeren in je bevoegdheid dan zulleen diegene met 5 examens per jaar het niet de moeite vinden en laten dat meestal diegene zijn die voor 30€ rijden met een percentage van 10-15%

John|13.10.11|17:20

13.10.11 | 17:05 | Michael
want dan kunnen de opleiders de instructeurs een kunstje leren.
Ik weet niet onder welke steen jij gelegen hebt, maar de opleiders leren de instructeurs dit kumstje al. En weer denkt iemand dat de rijscholen die goedkoop lesgeven zullen verdwijnen. Dat gaat door dit systeem echt niet gebeuren hoor! Kijk, ik doe dat toneelstukje met 2 vingers in mijn neus. Ik heb alle lessen compleet uitgeschreven op de plank liggen. Als men toneel wil zien kunnen ze het krijgen!>>

John|13.10.11|17:26

>> maar betere instructeurs krijg je er zeker niet van. Begin eens met een hoger toelatingsniveau. Niet iemand dieLBO heeft en 19 jaar is aannemen maar Havo eisen en minimaal 10 jaar het rijbewijs. Doe daarna een toelatingstest om te zien of iemand iets over kan brengen en hoe hij zich kan uitdrukken. Maar ja dan komen er minder mensen naar de opleiding. Dat is alleen maar goed voor de branche zelf. Minder instroom en dus hogere lesprijzen. Helaas negatief voor opl. instituten en IBKI dus….

Michael|13.10.11|17:45

@john,
Mee eens dat het instroom niveau te laag is, maar door ook de theoretische bijscholing te toetsen, kan je al veel bereiken.
Ik weet wat je bedoelt met de opleiders leren dit kunstje al, maar ik vind dat niet de bedoeling.
In het protocol zit ook veel goeds, vooral voor diegene die normaliter geen les geven maar training.

John|13.10.11|17:52

@ Michael,

Kun je mij uitleggen waarom ik bij geen van mijn opleidingen HBO ooit les heb gehad volgens het protocol? Daar zitten toch zo veel goede dingen in? Waarom wordt dit protocol dan alleen maar gebruikt voor rijlessen? En dan ook alleen maar bij B rijlessen? Het protocol is een farce. Gemaakt om te kunnen toetsen. Toetsen kan n.l. nooit zonder strikte richtlijnen. En daar zit de fout: Eerst was er het protocol en toen de praktijkbegeleiding (rijles) Omgekeerde wereld dus.

Ingrid|13.10.11|17:59

Het zou al veel uitmaken, als de CBR-examinatoren af en toe eens controle uitvoerden op geldigheid van de instructeurspassen, of een lijstje van het IBKI krijgt wie er wel nog bevoegd is. Hoe vaak gebeurt dit? Alleen bij het allereerste examen wordt gevraagd de pas te tonen, daarna is er geen controle meer. Er zijn gegarandeerd rij-instructeurs die uberhaupt de applicatie niet doen, en wellicht rijden er wel instructeurs/instructrices rond die überhaupt nooit geslaagd zijn…..

Ram|13.10.11|18:06

@Michael,
Een verzoek,wat u schrijft is goed,maar als opleider(s) probeer je toch met een leerling niet twee keer maar meerdere keren het lesstof bijna ‘foutloos’ te laten oefenen?Wij doen het toch ook met datzelfde protocol.Alleen bij sommige leerling duurt het iets langer.Alleen wij krijgen een sanctie opgelegd van twee keer zakken is klaar met je.Laat de Minister maar een voorbeeld geven na een goed voorbereiding of zij nix overslaat,of iemand van IBKI.Het gaat niet om die twee laatste.

bert|13.10.11|18:45

Aha, dus als LBO een te laag niveau is mag ik ook verdwijnen. LBO-ers schijnen namelijk ongeschikt te zijn om goede leerlingen op te leiden.
Dat is dus één van de kenmerken van wat een slechte instructeur is.

Ram|13.10.11|18:46

In dit Nederland is zo in Wet geregeld dat de koninklijke familie’s miljoenen krijgen en geen eurocent belasting hoeven te betalen(uitgelekt vandaag nog).Het verrijken met ons belastinggeld,u weet precies Rij-instructeurs hoe u uw bedrijf moet gaan runnen/redden in de toekomst.U en kinderen en kleinkinderen moeten dit voortzetten.Ik ga beter naar Belgie.
Ik heb het ook vandaag in een dicussie bij NOS Radio om 13.00 uur – 14.00 uur s’middags
gehoord die het geld verkeer beheer.
dank u wel,Ram

michael|13.10.11|19:56

@Bert,
Instroom niveau moet omhoog, ik zelf heb het niet over LBO of Havo.
De ene is is slim en heeft net LBO, ik ken ze ook die havo of HBO hebben en oliedom zijn.
Maar geschiktheid toets kan best wat hoger, als ik me niet vergis toetsen de opleiders dit zelf.
Ik ken aantal examinatoren vrij goed, en hoor wel is wat.
Kandidaten waarvan examen wordt afgebroken en dat de instructeur zelf terug rijd, en die rijd al niet veel beter dan de kandidaat. Solicitanten bij het CBR die de rijtest niet hale

bert|13.10.11|20:19

@ Michael;

Ik geef 20 jaar les, en ken de examinatoren dus ook wel zo’n beetje na zo’n 1200 examens.
Tot nu toe heb ik nog niet gehad dat er een examen werd afgebroken, en een afgebroken TTT heb ik ook nog niet meegemaakt.
En dat met alleen een LBO diploma. Het opleidingsniveau zegt dus ook niet alles.

michael|13.10.11|20:28

@bert,
Ik val je helemaal niet aan. Er is een verschil tussen Lbo denk niveau en werkelijke opleiding niveau.
Ik heb het alleen over twijfelachtige instructeurs waar we vanaf moeten.

John|13.10.11|20:35

@ Bert,

Even voor de goede orde: Ik ben fel tegen de sanctie. Ik wil dus dat er geen enkele instructeur zijn baan verliest. Het voorbeeld dat ik gaf over de vooropleiding is meer bedoeld om aan te geven dat hier geen verkeerstechnische maar economische belangen de boventoon voeren.

@ Michael,

Wat maak jij veel mee. Meer dan ik in 20 jaar heb meegemaakt. En ik ken ook heel veel examinatoren hoor. Als je de redenering van je om 16.49 door zet stel je straks nog dat instructeurs met een laag >>

John|13.10.11|20:39

>> slagingspercentage goede en die met een hoog slagingspercentage slechte instructeurs zijn. V.w.b. de “rijtrainer” heb je goed naar je opleider geluisterd. Je kunt mooi het verschil tussen trainer en choach uitleggen. Op de opleiding zouden ze trots op je zijn. Alleen kun jij in de auto van een ander kijken? Jij kunt de vraag en het antwoord verstaan?? Ik heb tijdens mijn (toen nog) vrijwillige stage bij veel verschillende instructeurs in het voertuig gezeten. Ik wilde n.l. passief ook met>>

John|13.10.11|20:43

>> de instructeur in de vrachtauto, motor en bus meekijken. Ik heb heel wat instructeurs aan het werk gezien. En deze legden ALLEMAAL het waarom uit. Ik heb geen enkele instructeur horen zeggen dat men iets moest doen “omdat het op het examen zo moest” Maar ja, ik weet dat ze op de opleidingen dit soort onzinnige dingen verzinnen om het toneelstukje te rechtvaardigen.

John|13.10.11|20:48

13.10.11 | 17:59 | Ingrid
Het zou al veel uitmaken, als de CBR-examinatoren af en toe eens controle uitvoerden op geldigheid van de instructeurspassen, of een lijstje van het IBKI krijgt wie er wel nog bevoegd is. Hoe vaak gebeurt dit?

Het antwoord op de vraag waarom de controle niet plaats vindt is simpel: Het mag niet! Het CBR heeft niet de bevoegdheid de geldigheid van de pas te controleren. Dat mag alleen als de instructeur mee wil rijden.

bert|13.10.11|21:08

@ John,

Volgens de reacties zijn bijna alle instructeurs tegen de sanctie. Het hele gedoe heeft ook niets van doen met de verkeersveiligheid. Het gaat alleen om het zeker stellen van het werk voor de opleiders en het IBKI.
En het zal hen een zorg zijn dat de helft van de instructeurs uitvalt (om welke reden dan ook). Er is werk voor 4500 instructeurs, we hebben er ongeveer 13.000. Dus de rijopleidingen blijven wel doorgaan.

Michael|13.10.11|21:16

@John Even voor de duidelijkheid. lage percentages zijn altijd slecht, hoge percentages niet per definitie goed.
ik ben ook tegen deze sanctie, maar niet tegen een sanctie. ook wil ik niet dat iedereen die matig werk levert werkloos wordt, er moet toch een onderkant zijn, en die wil ik zelf uiteraart niet zijn. Je moet ook de nuance zien, tuurlijk overdrijf ik het verschil tussen lesgevers en trainers. maar er zijn er meer dan je denkt.

John|13.10.11|21:25

Het grootste nadeel van de praktijkbegeleiding is dat veel instructeurs krom gaan redeneren. Iedere instructeur vindt zichzelf een goede instructeur (de slechte is altijd die andere, vooral die goedkopere) Dan gaat men het toneelstukje doen waarvoor men slaagt. Dan is hun zelfbeeld bevestigd. Dus klopt het protocol. Want ik ben goed, het protocol vindt dat ik goed ben dus is het protocol het juiste testinstrument.

John|13.10.11|21:29

13.10.11 | 21:16 | Michael
Je moet ook de nuance zien, tuurlijk overdrijf ik het verschil tussen lesgevers en trainers. maar er zijn er meer dan je denkt.

Hoezo meer dan ik denk? Hoeveel denk ik dan dat er zijn? En hoeveel zijn er daadwerkelijk? En wie zijn dat? En hoe weet jij dat?
Moeilijk hè? Er wordt door veel instructeurs niet meer zelf nagedacht. Men neemt klakkeloos van alles aan. Jah, het niveau is te laag. Als je dan vraagt waaruit dat blijkt heef niemand een antwoord. >>

John|13.10.11|21:33

>> Ik heb een opvoeding gehad waarbij mijn vader mij verbood mee te huilen met de wolven in het bos. Wij moesten een eigen mening vormen. Als ik een mening had maakte mijn vader er een sport van mij uit mijn tent te lokken door een tegengestelde mening te hebben. Ik moest hem dan met argumenten overtuigen. Later, op school, in allerlei discussiegroepjes gezeten. Dan leer je in ieder geval zelf een mening vormen. Zouden alle mensen dat geleerd dan zou 1 politieke partij nu niet bestaan.

Ram|13.10.11|22:33

Volgende week is er door het hele land herfstkermis.Ga jullie maar daar om te coolen.
Allemaal waardeloze blabla en nogmaals blabla
Wacht tot 2014 dan gaan we anders piepen.
doeg

Kees|13.10.11|22:37

Belangrijk is dat je eigen identiteit mag en moet hebben en niet dat alles opgedrongen word door anderen.ik wil een eigen manier van lesgeven handhaven die opgebouwd is vanuit de basis van mijn opleiding.daar heb ik al die jaren hard voor gewerkt.en met succes.En nu moet ik van een stelletje dombo’s terug waar ik begonnen ben .natuurlijk is de basis belangrijk denk maar aan de rijprocedure en dan moet je iemand na tien jaar rijervaring terug laten komen om vervolgens weer opnieuw te beginnen.

Ram|14.10.11|06:45

@Kees volkomend eens met uw stelling,maar weten zij dat ook(die dombo’s)?
Basis is een handvat maar je moet verder dan je basis en dat is toepassen om mensen te helpen structueren,ontplooien ervaring op te doen,maar dan wordt je teruggevloten,van ken jij je basis,laat zien via een protocol en dan is het lastig.Onze Minister had bijna BNOR en Camiel in 2 x over gedaan.Kunnen deze mensen na zoveel jaren hun basis laten zien volgens de huidige protocol?Geloof weinig in hun zeggen en doen.
Ram

Bert de Weerd|14.10.11|08:32

Eens, daarom sta ik ook achter het CNV en de VRB die de praktijkbegeleiding, dus het protocol en het examen erachteraan voor ervaren rijinstructeurs er vanaf willen hebben!
Daarvoor in de plaats zal praktijkgerichte bijscholing moeten komen.

John|14.10.11|10:47

En daarom sta ik achter ce CKRN.

Ram|14.10.11|12:46

@Bert,dat wil CNV & VBR niet dat is niet haalbaar,het zijn maar enkele voorstellen.
Wij moeten ook gezalijk tot een sanctie komen.Maar welke sanctie kunnen we gezamelijk goed smeden tegen onze Minister?
Denktank gezocht,petitie leggers aanspreken.Den Haag rijden help niet.

Dank u wel Ram

Ram|14.10.11|12:47

correctie Gazamelijk

Bert de Weerd|14.10.11|13:21

@Ram, CNV en het VBR willen dit wel! En zij zijn daar ook druk mee bezig!
Zij willen ook niet wachten tot 2014, maar willen dat het ministerie nu de wetgeving gaat
bekijken.

nic|14.10.11|13:31

Als je topic hier op pro van CRKN leest, zie je direct dat zij aangeven:
“Ons standpunt is duidelijk: De sanctie zoals die er nu ligt moet er af en geen compromis via een verkapte sanctie”ckrn-op-tegen-sanctie-

Heldere tekst dus daarom sta ik ook achter CRKN. Hopelijk denken er meer mensen die pro lezen zo en melden ze zich aan bij CRKN ( http://www.crkn.nl/ )want alleen samen staan de instructeurs sterk en wordt er nu wel eens geluisterd naar hen

John|14.10.11|14:29

@ Nic,

En lidmaatschap van CRKN is gratis!

Bert de Weerd|14.10.11|18:47

Gratis, maar wat krijg je ervoor? Wachten tot 2014 0f 2018??
Nee!!! Laat mij maar betaald lid blijven van de VRB en het CNV.
Zij hebben zich al goed ingezet en hebben de capaciteiten in huis om daadwerkelijk wat te
veranderen. Dat moet je van een vereniging in oprichting nog maar afwachten. Bovendien is de manier waarop het ontstaan is nogal een slijtageslag geweest.

Bert de Weerd|14.10.11|18:48

Degene die in de oorspronkelijke werkgroep zaten en voor samenwerking waren met de al bestaande partijen zijn door enkele personen stelselmatig uit de groep gewerkt!
Is dit een goede basis voor een vereniging (in opbouw)????

Bert de Weerd|14.10.11|18:51

Mijn advies voor rijschoolhouders: Blijf of wordt lid van de VBR! of wanneer je rijinstructeurs
in loondienst bent: blijf of wordt lid van het CNV!

nic|14.10.11|18:53

@ Bert de Weerd
Rancune is een slechte zaak. Als ik voor eenmaal een persoonlijke noot mag plaatsen. Je hebt het op pro er vaak over dat er volgens jou mensen zijn die tegen alles aanschoppen. Ik zag alleen mensen die hun mening gaven. Wat je nu schrijft hier, valt voor mij wel onder schoppen.
Vuile was hoort in een wasmand en niet in een topic!
On topiczijn meningen welkom.

nico|14.10.11|19:18

@ Bert

Wat er ook gebeurt is het is nooit leuk als men uit elkaar gaat maar ga niet de vuile was buiten hangen dat is voor niemand goed en je komt er ook niet verder mee, en het kan ook een keer tegen je gebruikt worden.

Dat is mijn mening maar.

John|14.10.11|19:46

Ach we gaan de CRKN hier niet met woorden verdedigen. Wij houden van daden! Wacht maar af.

Anjo Joostens|14.10.11|20:10

En doordat ik dit nu begrijp hebben we een team kunnen vormen. Dat kunnen jullie niet weten. Ik begrijp rijinstructeurs, het probleem is, dat dit voor andere instanties en ministerie nog even wennen is. Maar onze standpunten blijven hetzelfde, omdat we voldoende argumenten hebben voor mensen die geen rijles geven. Deze mensen weten nog niet dat ze zelf tekort komen. Aan de andere kant kunnen rijinstructeurs niet weten over iets wat ze niet hebben geleerd en krijg je frustraties en discussie

Ram|14.10.11|20:16

Mijnheer John,ik weet niet wie de organisatie gezeteld heeft en bovendien kan ik nergens iets vinden/zien dat er namen of link nix werk bij deze site.je kunt alleen inschrijven>ik ga niet blind inschrijven.En bovendien is de info.te summier om gratis te laten inschrijven.Dus jammer.Ik zal nooit meer willen lid worden van een belangenorganisatie.

Ik weet het niet meer,maar ik geeft niet op.
Ram

nico|15.10.11|14:49

@ Beste Ram
volgens mij zijn ze bezig om alles te laten werken ze zijn op 03-10-2011 begonnen met het CRKN dan vind ik het knap dat ze al zover zijn.
I3k zou willen vragen om wat geduld te hebben en later nog eens kijken want zei willen niet dat U blind gaat inschrijven.

Ram|15.10.11|16:24

Mijnheer John,u schrijft:volgens u zijn ze bezig ect.ect.maar wie zijn ze.Men kan toch niet iets lanceren en zij willen dat u eerst moet gratis inschrijven en achterhalen of er genoeg leden zijn ingeschreven anders?? Is dit niet een zogenaamd een opzet en de mening van de instructeurs te peilen.Ik vind eerst zichtbaar wie we zijn en dan de rest.Dit is anoniem/lucht en ook nog gebakken.Ik doe niet mee en geduld doe ik met WRM/Rijprocedure dat werkt.
Ik heb vandaag 15 oktober bezig geweest.
hoi

nico|15.10.11|17:07

@ Beste Ram

IK BEN NIET JOHN MAAR NICO die het bericht aan u heb geschreven.

Ram|15.10.11|17:53

Sorry John.Mijnheer Nico,dan staat op 15-10-2011 tijd 16.24 uur reactie voor u op.
Vanaf vandaag lees ik geen verkeerspro meer,want dat levert toch geen oplossing meer tot 2014.Succes mensen Rij-instructeur
Werk tot dat je ………….. en anderen genieten van zonder te werken,zoals koninklijke huis ect.ect.dat is ook een manier dat de Wet voorziet.

Hoooooooooooooooooooooooi goed weekend

Hans|17.10.11|16:29

Het voorstel om voor “onbenullige” verkeersovertredingen eerst een gelekaart te verstrekken kan er kennelijk zo doorheen gefietst worden. Wat een blamage. Ze hebben gewooon geen zin om de regels te handhaven en dan doen ze het op deze manier.

ron van maaren|22.10.11|23:20

(vervolg)
Jammer dat het uiteindelijk zo moest lopen de BOVAG heeft hier heel duidelijk een stem in gehad. Ik sprak onlangs nog een topambtenaar van het ministerie van onderwijs deze vond de hele regeling maar belachelijk. Zo’n zware sanctie werpt volgens hem “een schaduw vooruit.” voor een instructeur die moet herkansen brengt het zoveel stress met zich mee dat je nauwelijks normaal kunt presteren je kunt ook gewoon je dag niet hebben dan heb je toch maar mooi pech.

ron van maaren|22.10.11|23:23

Deze sanctie is gewoon een farce, Dhr J Schouten IBKI gaf al aan dat “slechts” 1% van de instructeurs uiteindelijk niet zou slagen na een herkansing. Dat betekent dat de gehele branche moet bloeden voor een enkeling. De zaak is in 1996 al uitvoerig uitgeprocedeerd we hadden toen een stichting opgericht met ca. 1000 leden en kregen toen in hoger beroep nul op rekest.
(zie vervolg)

ron van maaren|22.10.11|23:29

Ik had onlangs nog zitting in de BOVAG commissie verbeterpunten WRM, ik was de enige die tegen de sanctie stemde. Overigens is er wel gestemt tegen maar één keer herkansen, voorstel was onbeperkt herkansen. In die commissie’s zitten gewoonweg mensen die er niet thuishoren zoals b.v. Sjoerd Sjarneel allen bekend vanwege Compact opl. een uitspraak van hem was”het maakt mij niet uit wat jullie stemmen als ik maar in mijn Posche kan blijven rijden”. Een ieder moet zelf maar bedenken. (vervolg)

ron van maaren|22.10.11|23:34

Een ieder moet zelf maar bedenken wat hij of zei er van vind maar ik ben van mening dat de branche toch maar mooi is verkwanselt.
Op zich vind ik het een goede zaak dat het CNV zich er mee gaat bemoeien. Al die actiegroepjes in de branche halen niets uit, daar wordt toch niet naar geluisterd. Van de BOVAG hoef je echt niets te verwachten op zijn hoogst krijgen ze daar onder druk van de branche en te verwachten ledenverlies voor elkaar dat je onbeperkt kunt herkansen.

ron van maaren|22.10.11|23:41

Toch blijft het vreemd, dat als je niets doet je instructeursbewijs de volle 5 jaar geldig blijft. En als een goedwillende instructeur binnen één jaar alles zou doen en hij heeft z´n dag niet dan moet zijn instructeursbewijs binnen 7 dagen worden ingeleverd.
Leg dat maar eens uit, daar weet zelfs Jim Schouten geen zinnig antwoord op.
Dan waren ook nog in de Memorie van toelichting van de WRM 1974 de woorden opgenomen dat een instructeursbewijs voor het leven geldig zou zijn. SNAPT U HET NOG!!

B.B.|23.10.11|01:07

Ja Ron, ik ben het helemaal met jou eens. Is dit allemaal opgezet voor de verkeersveiligheid? Ik denk het niet . Die sanctie is zeker geen idee van de branche maar dit is meer het idee van de managers die er geld aan willlen verdienen. Ik ben momenteel lid van de CRKN die strijden voor de afschaffing van de sanctie en wij willen een normale bijscholing waar we als rijinstructeur wat aan hebben. Rust in het les geven is belangrijk voor iedere betrokkene en niet die druk.!!!

Ben Bridel

bert|23.10.11|11:36

@ Ron;

Een woord van een ambtenaar heeft nooit meer waarde dan een leugen van een fraudeur. Zelfs al heb je bewijzen op papier staan dan zegt het woord van een ambtenaar nog niets.

Ram|24.10.11|06:26

Mijnheer Ron,weet u nog dat Frans.B van Bovag ook al zei.Bovag wil alle slechte rijscholen dmv sanctie eruit gooien.Ik had dat verslag ook op mijn mail,maar kan nu niet terughalen,jammer.Een TBS’er kost minimaal jaarlijks 100.000 euro.Iemand die geestelijk ziek is,en tot 2014 zullen er nog meer bij komen wetende bij rijscholen inleidende,ach jullie weten wie de veroorzakers zijn.Het ging zo goed bij de rijscholenbranch,was gezond studeren diploma’s halen en WRM 1974 naleven,bedrijf,personeels oh

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

CNV: Direct intrekken bevoegdheid door IBKI hoeft niet | RijschoolPro
lesauto

CNV: Direct intrekken bevoegdheid door IBKI hoeft niet

CNV Vakmensen gaat op korte termijn in gesprek met IBKI om ervoor te pleiten dat het exameninstituut niet binnen 7 dagen instructeurspassen intrekt nadat iemand is gezakt voor de herkansing praktijkbegeleiding.”Wellicht heeft het IBKI wettelijk gezien ruimte om uitzonderingen te maken. Waarom bijvoorbeeld niet op een andere wijze of tijdstip de beoordeling als onvoldoende vaststellen?”, vraagt bestuurder Dolf Polders zich af.

CNV wil dat rijinstructeurs na een mislukte herkansing gewoon les blijven geven zolang de bevoegdheid geldig is. “In de tussentijd kunnen zij het herintrederstraject gaan volgen”, vertelt Polders. “Van onbeperkt herkansen wordt ook niemand beter.”

Ontslagbescherming

Hiermee is volgens hem de grootste druk van de ketel. Vooral ook omdat er voor rijinstructeurs in loondienst geen ontslagbescherming geldt. Vervolgens kan er worden gewerkt aan een wetswijziging, waarin de bijscholing anders wordt geregeld.

“Je zou kunnen denken aan het volgen van een cursus met aansluitend een toets. Als je die haalt, krijg je punten. Je moet dan per 5 jaar een bepaalde hoeveelheid punten halen”, legt Polders uit. “Dat werkt in een hoop andere beroepsgroepen uitstekend, dus waarom zou dat in de rijschoolbranche niet werken?”

Wetswijziging

Daartoe is wel een wetswijziging vereist. CNV gaat nu haar contacten inzetten om de minister ertoe te bewegen daar zo snel mogelijk naar te kijken. In de tussentijd kan het volgens CNV niet zo zijn dat iemand na een mislukte herkansing binnen 7 dagen zijn baan kwijtraakt.

Overigens geeft Polders aan niet meer betrokken te zijn bij de ‘werkgroep verontruste rijinstructeurs’ vanwege een verschil van inzicht over de te nemen stappen.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

121 reacties op “CNV: Direct intrekken bevoegdheid door IBKI hoeft niet”

bert|10.10.11|14:46

Goed zo jongens. Vooral zorgen dat je heel veel verschillende groepjes krijgt. Het Ministerie lacht zich dood. Die hoeven alleen nog iets meer te sturen zodat hun “verdeel en heers principe” de rest van het “werk” doet.
Zoals al verwacht komt men er ook hier weer niet uit. Zoals gewoonlijk in de rijschoolwereld.

John|10.10.11|16:15

De hele branche schreewt om afschaffing van de sanctie. Dat kan niet want dat staat in de wet. De 7 dagentermijn staat ook in de wet maar dat zou dan wel te omzeilen zijn? In dit voorstel mag je dan les blijven geven en ondertussen het herintrederstraject volgen (zoals De Verkeersacademie tijdens hun voorlichtingsdag vertelde) Kost een kleine € 3500,= voor de cat.B en dan nog eens € 190,= voor elke cat. buiten B (voor A € 380,=) Dus daar kan dan nog eens een € 1000,= bijkomen>>

John|10.10.11|16:19

>> Bijna alle berichten die ik lees gaan over afschaffing van de sanctie en over het feit dat het toneelstukje kant noch wal raakt. En toch wil het CNV daar aan vasthouden. Waarom? Is dat wat de “kadergroep” heeft geadviseerd? Dan zal deze toch niet uit rijinstructeurs bestaan denk ik.

John|10.10.11|16:21

“van onbeperkt herkansen wordt niemand beter” volgens het CNV. Van het herintrederstraject worden in ieder geval de opleiders en het IBKI beter. De rijinstructeurs niet. Maar ja, wie geeft er nu om deze mensen……………….

nic|10.10.11|17:02

Ernstige berichten als het CNV nu ip achter de sanctie blijft staan of je er nu beter van wordt dat je alsnog je bevoegdheid na max 5 jaar kan verliezen of dat het direct gebeurd binnen 7 dagen het uiteindelijke effect blijft hetzelfde. Druk van de ketel??? Ja, in tijdsbestek misschien maar in uiteindelijk sanctie niet. De sanctie in welke vorm of tijdsbestek is gewoon ongehoord en zal veel instructeurs op een of andere manier treffen.>>

nic|10.10.11|17:06

Bevoegdheid verliezen of dreigen te verliezen, hoge kosten voor bij/nascholing maar ook geen hypotheek mogelijkheden om er maar eentje te noemen.
Dit is volgens mij niet wat de instructeurs willen!!!
Vraag ik me toch ernstig af wie het CNV vertegenwoordigd, de instructeurs of anderen die dit gedrocht in leven willen houden????

bert|10.10.11|17:07

Dat lijkt me wel duidelijk; het grote geld.

Kees|10.10.11|17:24

Nog steeds onacceptabel.

M.H.|10.10.11|17:25

Goede bijscholing OKE.
SANCTIE NEE !
Weten we het nou nog niet?

WJ|10.10.11|17:57

tutut..

Dit is al beter dan binnen 7 dagen je bevoegdheid kwijt zijn.

Volgens mij is het overigens ook gebaseerd op het feit dat het ministerie niks wil wijzigen en tot die tijd dit de norm kan worden. Ook al kwam het hoogst waarschijnlijk dat ibki een slap motivatie briefje heeft gestuurd..

nico|10.10.11|18:49

Het is jammer dat het niet begrepen word maar zowel de rijschoolhouders als de instructeurs door heel Nederland willen dat de sanctie en examen van tafel gaan.

En ook niet iets anders er voor in de plaats ook niet in een andere vorm of wat dan ook

De enigen dat er beter van worden zijn de opleiders en het examen instituut.

Bert de Weerd|10.10.11|21:33

@John,
Hoe kom je erbij dat het CNV wil vasthouden aan de sanctie en het toneelstukje?
Dit staat toch niet in het artikel. waar baseer je dat op. Ze willen juist afschaffing en een beter alternatief! Hoe kom je er overigens bij dat de kadergroep niet uit rijinstructeurs bestaat?
Wederom een aanname die nergens op gebaseerd is! Of heb je daar bewijzen van??

John|10.10.11|21:38

Goed lezen Bert! Citaat: “Je zou kunnen denken aan het volgen van een cursus met aansluitend een toets. Als je die haalt, krijg je punten”
Ik lees TOETS en ik lees ALS JE DIE HAALT. Dit impliceert dus dat je de toets ook NIET kunt halen. En dat blijkt uit het vervolg: Citaat: Je moet dan per 5 jaar een bepaalde hoeveelheid punten halen”, legt Polders uit. Dus wat gebeurt er dan als je die punten niet haalt??????? Niks te aannames. Dit staat er gewoon!>>

John|10.10.11|21:40

>> En over die kadergroep: punt 1: ik spreek uitsluitend instructeurs die van de sanctie en het toneelstukje afwillen. Raar dat een kadergroep van instructeurs dan iets anders zegt. Punt 2 kan ik hier vertellen omdat ik het fatsoen heb om niet uit de school te klappen over interne e-mails en wat er door mensen in een vergadering is gezegd.

nic|10.10.11|21:45

CNV wil dat rijinstructeurs na een mislukte herkansing gewoon les blijven geven zolang de bevoegdheid geldig is. “In de tussentijd kunnen zij het herintrederstraject gaan volgen”, vertelt Polders
Lees zelf dit is geen afschaffing en al zeker geen beter alternatief want pas verloopt eens en in de tussentijd dan maar een herintreders traject volgen op voorhand????

>>>

nic|10.10.11|21:48

Dit kan zelfs gelezen worden als verzwaring van de sanctie
1 keer zakken: herintredings traject a hoeveel eurotjes en verlies van inkomsten want je zit gewoon een dik half jaar minimaal 2 dagen per week op school. Dat terwijl je bevoegdheid nog geldig zou zijn?????
Om John aan te halen, wie zit er in die kadergroep? Kan me niet indenken dat er een instructeur is in nederland die dit goedkeurd

Anjo Joostens|10.10.11|22:12

Ik vindt het altijd knap van mensen die niet in dit vak zitten en nooit geen rijles hebben gegeven, het altijd precies weten te vertellen wat er moet gebeuren. Ik wou dat ik dat kon bij andere beroepen
Bovendien zie ik hier reacties van een rijinstructeur, die tegen een partij is die uiteindelijk wel zijn belangen behartigt, wat zal er met hem aan de hand zijn?
Hij geeft van te voren aan hoe het af gaat lopen, handig zon glazen bol.

kees van goch|11.10.11|09:25

natuurlijk moet die stomme praktijktoets uit de applicatie .als ik een toneelstukje moet opvoeren was ik acteur geworden. maar beste cooega,s als niemand naar ons luistert waarom gaan we dan niet over tot actie .ik geef al 40 jaar rijles en nog nooit is onze mening gevraagd gr kees van goch

Wesly|11.10.11|10:20

@Anjo Joostens,

Mensen die juist geen verstand hebben in dit vak die beslissen vaak wat er met ons toekomst gaat gebeuren JAMMER genoeg.

Ik vind het echt een puinhoop in de rijscholen wereld, er moet veel verbeterd worden.

Herintredings traject volgen dat wilt toch niemand, bovendien zijn er maar weinig rijinstructeurs die dat kunnen betalen.

kees van goch|11.10.11|12:16

geachte dames en heren collega,s ook ik vind het nodig regelmatig mijn kennis op ons vakgebied bij te spijkeren d.m.v. applicatiecursussen maar om een praktijktoets af te leggen is inderdaad onzin .ik geef al 40 jaar rijles met goede resutaten en tot tevredenheid van al duizenden leerlingen
in die 40 jaar heeft nog nooit iemand naar ons geluisterd en dat zal ook niiet varanderen
ik vind de praktijktoets ookhet opvoeren van een aangeleerd kunstje
misschien moeten we eens in actie komen !!!!!

John|11.10.11|15:51

@ Kees,

Tja, 99 % van de instructeurs wil géén toneelstukje én géén sanctie. En dan gaat het CNV aan al die wensen voorbij. Natuurlijk, zij weten wat goed voor ons is. En zij spreken voo 1 % van de instructeurs. Ik wil me als INSTRUCTEUR tegen de plannen van het CNV uitspreken.

Wesly|11.10.11|17:35

CNV: Direct intrekken bevoegdheid door IBKI hoeft niet?

Daar hebben we niets aan, wij willen van de sanctie af, dat is wat we hier al maanden mee bezig zijn.Rijinstructeurs gaan toch pas op de laatste moment de toneelstukje doen.

Dat heeft niet zoveel zin!

Goede theoretische bijscholing zonder examens lijkt mij prima.

Wesly|11.10.11|21:59

Heel dat praktijkbegeleiding en Herintredings traject is bullshit.

Ik leer niets nieuws bij, de oude stof wat ik al gehad heb dat komt weer terug.

Ik heb er niets aan!

In principe moet heel dat applicatie verdwenen.

Ik zie dat als een grote geldklopperij en niets anders.

Bert de Weerd|11.10.11|22:15

-Het CNV gaat in gesprek met het IBKI om te kijken wat er binnen de wetgeving mogelijk is te verbeteren aan de situatie voor rijinstructeurs!
-Daarnaast gaat het CNV zich er voor inzetten dat de minister zo snel mogelijk gaat kijken naar wetswijzigingen die nodig zijn zodat de bijscholing anders kan worden geregeld.
Prima initiatieven!

Bert de Weerd|11.10.11|22:24

Weg met die praktijkbegeleiding! Goede en op de praktijk gerichte bijscholing lijkt mij veel meer toevoegen!!
Ik vraag mij ook overigens ook af of toetsing van rijinstructeurs hierin wat toevoegd. Ik zie meer in een betere toetsing van de bijscholingscursus die wordt aangeboden. Zodat het niveau van de bijscholing omhoog gaat. Vooral op dit moment is dat eerder op zijn plaats dan toetsing van rijinstructeurs!

Kees|11.10.11|23:05

Stel je bent gezakt! Je gaat het herintrederstraject in,je slaagd ,dan moet je je rijschool weer opbouwen! Wie zegt dat dat lukt je bent voor je klanten kring exit.

Wesly|11.10.11|23:18

@kees,

Een rijschool opbouwen dat kost veel geld en energie, moet je maar is een klein reken sommetje maken en dan keer 15 jaar bijvoorbeeld.

Ik ken sommige rijscholen die adverteren maandelijks voor 1800 euro per maand voor de naamsbekendheid. Maar dat is nog niet alles er komt veel meer bij kijken.

John|11.10.11|23:27

Het CNV tracht het IBKI en de opleiders te paaien met het in stand houden van de sanctie, de praktijkbegeleiding én het herintrederstraject. Als wisselgeld willen ze dan dat het herintrederstraject gevolgd mag worden in de resterende tijd die de pas nog geldig is. Een traject van een kleine € 4.500,= Wie dat een goed initiatief noemt is niet goed bij zijn hoofd!! CNV bemoei je er niet mee. Dit is NIET wat de BRANCHE wil!!!

Kees|11.10.11|23:36

@bert de Weerd, een goede bijscholing daar ben ik voor.maar zoals het nu gaat broem, faalangst,stagebegeleider,rijprocedure ze moeten toch wat anders verzinnen. Je moet er toch niet aandenken dat je dat iedere 5 jaar dit moet doen.tot je 67 bent tegen die tijd ben je zelf broem lijdt je aan faalangst moet je zelf begeleid worden en dan maar niet te spreken over de rijprocedure.het lijkt alsof je iedere keer je zwemdiploma moet halen.Het lijkt wel een nachtmerrie.

John|11.10.11|23:48

@ Kees,

Dan heb jij nog geluk. Als Ris instructeur telt voor mij de faalangst en Broem niet. Ook tellen bijscholingen in andere categorieën niet. De bijscholing moet Ris gerelateerd zijn. Daarnaast dient de bijscholing elk jaar ververst te worden. De huidige bijscholing is al veel te ver gezocht en die dient dan nog ververst te worden ook. Dus nog verder gezochte onzin gaan we dan krijgen. . >>

John|11.10.11|23:49

>>Het behalen van een nieuwe categorie waarvoor je ook een hele cursus inclusief examens telt ook niet als bijscholing. Stel dat je de gecombineerde C/D doet. Je bent toe aan de laatste fase (3) Net voor je examen wordt je pas ongeldig omdat je het toneelstukje voor B niet goed gedaan hebt. Dan mag je geen examen meer doen voor C/D. Je hebt immers geen geldige B pas meer. Niemand die daar over heeft nagedacht natuurlijk. Ach…………

B.B.|12.10.11|00:27

Nooit over nagedacht. John je hebt gelijk, het moet niet gekker worden. Het moet gewoon afgelopen zijn met die onzin.

groeten Ben

Ram|12.10.11|06:59

Ram
We zijn nu een soort gebruiksvoorwerp zonder de juiste gebruiksaanwijzing geworden.
Ergens las ik ook “geen lessen geen rijexamen” boycot ect.ect..We zouden masaal ophouden met dit gezeur,en de met gerichte doel nu gaan handelen.
Er vallen dagelijks slachtoffers binnen IBKI betreft rijtestexamen.Niemand doet wat,trouwens
op wie kan ik rekenen?Is er db of we schrijven maar wat.Er is een petitie met weinig handtekeningen ect.ect..Waar gaan we heen en waar komen we aan?

Bedankt goede mensen

Bert de Weerd|12.10.11|08:37

-Het CNV gaat in gesprek met het IBKI om te kijken wat er binnen de wetgeving mogelijk is te verbeteren aan de situatie voor rijinstructeurs!
-Daarnaast gaat het CNV zich er voor inzetten dat de minister zo snel mogelijk gaat kijken naar wetswijzigingen die nodig zijn zodat de bijscholing anders kan worden geregeld.
Prima initiatieven!

Dit heeft niets met paaien te maken. Dit heeft alles te maken met alle mogelijkheden benutten!!!

John|12.10.11|10:22

Dat vind IK paaien.Of pappen en nathouden. Tevreden zijn met wisselgeld. Nogmaals dan vind IK!!! En IK vraag mezelf af waar het CNV zich mee bemoeit. Ze luisteren niet naar wat de branche wil! Gelukkig toch dat IK dat allemaal mag vinden in een vrij land!

Bert de Weerd|12.10.11|10:41

Het CNV Neemt het op voor de rijinstructeurs en mag zich daar best mee bemoeien, graag zelfs, dan gebeurd er tenminste wat! En dat mag ik dan weer vinden, zoals idd gelukkig iedereen wat mag vinden van iets.

nic|12.10.11|11:36

OK CNV probeert het op te nemen voor de instructeurs maar willen dan een verkapte sanctie en daar kunnen de instructeurs zich toch niet in vinden.
Dolf Polders uit naam van CNV leest hier mee, reageeert ook hier maar luistert dus niet naar alle instructeurs die zich hier uitspreken voor afschaffing en niet voor verkapte sanctie.
Dat blijf ik een raar gegeven vinden. Als CNV iets wil doen, doe het dan goed en steun de instructeurs in afschaffing!

Wesly|12.10.11|12:21

@John
herintrederstraject volgen voor 4500 euro is inderdaad een hele dure grap voor rijinstructeurs in loondienst.

Dat is flink sparen jongens!!!

Succes

Kees|12.10.11|12:45

@nic,ik ben het 100% met je eens.ze denken dat een kinderhand gauw gevuld is.

nic|12.10.11|13:16

Sterker nog de handen van instructeurs zijn er inmiddels afgehakt dus het CNV zal deze niet meer kunnen vullen.
Gelukkig zijn onze monden nog niet gesnoerd dus mag iedereen weten dat instructeurs tegen de sanctie zijn!

Ram|12.10.11|13:24

Ik zie voor mij namen: Bert > John > Nic > Kees > M.H > W.J. > Nico > Anjo > Wesley > B.B .
> Ram >. Dit zijn de 3500 Rij-instructeurs van Nederland of vertegenwoordigers.
U wilt vechten voor uw achterban.Hoe? wat hebben we om te vechten,en wat hebben de belangenorganisatie’s nix en nogmaals nix.Enige wat wij(3500) kunnen en moet dan ook willen,stoppen met lessen.Maar dat is geen goed plan,wat is dan goed> beter en best?

Succes
Ram

Richard|12.10.11|13:35

Een goed plan? Weigeren om mee te doen aan het project begeleid rijden! Let dan maar eens op hoe snel die sanctie kan worden teruggedraaid!

nic|12.10.11|13:44

@Ram Hou verkeerspro maar goed in de gaten! Ik heb gehoord dat er al gehoor is gegeven aan jou vraag dus ik ben zeer benieuwd wat er gaat komen.

Bert de Weerd|12.10.11|14:49

Het CNV wil de praktijkbegeleiding en het examen wat er aan vast zit eraf hebben.
Verder willen ze een beter systeem van bijscholing, prima toch.
Wees blij dat er belangenorganisaties zijn zoals de VRB en het CNV die hun best doen voor ons. Het lijkt mij beter hen te steunen met raad en daad dan hen af te kraken.
Alleen maar schoppen tegen elke vereninging of bond die zich voor rijinstructeurs
wil inzetten komen we er echt niet mee! Samenwerken om het gezamenlijke doel te bereiken wel!

John|12.10.11|14:57

Nee Bert. Goed LEZEN!!!! Citaat: “Je zou kunnen denken aan het volgen van een cursus met aansluitend een TOETS. Als je die HAALT, krijg je punten”
Dit impliceert dus dat je de toets ook NIET kunt halen. En dat blijkt uit het vervolg: Citaat: Je MOET dan per 5 jaar een bepaalde hoeveelheid PUNTEN HALEN”, legt Polders uit. Dus wat gebeurt er dan als je die punten niet haalt??????? Als het CNV DAADWERKELIJK de sanctie EN de praktijkbegeleiding eraf wil kunnen ze dat hier letterlijk schrijven!!

nic|12.10.11|15:12

@Bert Schoppen??? Iedereen die zich niet in de zienswijze tav de plannen van CNV en VRB, al heb ik van de laatste al een tijdje niks vernomen,kan vinden mag dit toch uiten of moeten we blij zijn dat er iemand voor ons iets wil doen en daardoor als makke schaapjes er achter aan lopen. Nogmaals instructeurs willen geen sanctie of een verkapte versie daarvan zoals CNV in zijn artikel meldt
Samenwerking zou idd prima zijn als er dan ook geluisterd wordt naar de stem van de instructeur

Bert de Weerd|12.10.11|15:16

Ik lees prima hoor!
Je zorgt er als rijinstructeurs gewoon voor dat je die punten haalt door deze bijscholingen te volgen en de toets te halen. Dit is heel wat anders dan 2x zakken voor de praktijkbegeleiding en dan je instructiebewijs kwijt zijn. Je hebt immers 5 jaar de tijd om de punten te verzamelen die nodig zijn om het instructiebewijs weer 5 jaar te laten gelden!
Overigens hoeft er wat mij betreft geen toets aan de bijscholing vast te zitten.

Bert de Weerd|12.10.11|15:22

@Nic, Dat doe je door lid te worden van een vereniging of bond waar je je “thuis voelt en die luistert naar de leden zoals de VRB en het CNV en je daar vervolgens voor in te zetten of in iedergeval wanneer je het ergens niet mee eens bent je mening te geven.

Kees|12.10.11|16:22

De VRB lijkt mij op dit moment de beste optie,al heb ik de laatste tijd niet veel van ze gehoord.

Bert de Weerd|12.10.11|16:39

Het laatst bericht is, dat er een brief gestuurd is naar het ministerie:
http://www.rijschoolbelang.nl/index.php/home
Ik ben benieuwd wat de reactie is van het ministerie en hoop dat de reactie niet ale te lang op
zich laat wachten.

nic|12.10.11|17:07

De strekking van het VRB is wel degelijk anders dan die van het CNV (verkapte sanctie)met name de eerste regel van de te nemen maatregelen:” Volgens artikel 12 B van de WRM ontheffing verlenen aan al die gene die binnen een jaar praktijkbegeleiding moeten doen.” Hiermee neem je het eerste jaar de druk van de ketel in navolging van verdere actie die dan mag je hopen snel opgepakt wordt van overheidswege en deze toestand in een jaar geregeld is in overeenstemming met de wens van instructeurs

Bert de Weerd|12.10.11|20:52

De strekking van het VRB is idd anders dan die van het CNV. Het verschil zit er in dat het bericht van de VRB gaat over maatregelen die de minister op korte termijn kan uitvoeren.

Het bericht van het CNV gaat over de mogelijkheden onderzoeken die het IBKI binnen de wetgeving heeft, dus waar geen ministerie bij nodig is.
Daarnaast wil het CNV zich inzetten voor een wetswijziging waarin de bijscholing anders wordt geregeld.

Bert de Weerd|12.10.11|20:55

@Nic, waar ik benieuwd naar ben, is of je ook tegen verplichte bijscholing bent?

nic|12.10.11|22:08

Verplichte bijscholing met een meerwaarde: Ja
Verplichte bijscholing met een toets en dus sanctie gevoelig: Nee!
VRB is:maatregelen die evt kunnen uitgevoerd worden dus mogelijk hoop voor de instructeurs en misschien wel hulp aan de instructeurs= positief geluid
CNV:Iets bedenken waar instructeurs niet in gehoord worden en willen dat regelen, lees door de strot duwen dus verlochenen van evt achterban.
Sorry mijn broek zakt daavan af en kan ik niet anders dan hier negatief op regeren.

Bert de Weerd|12.10.11|22:21

Verplichte bijscholing met een meerwaarde: Ja
Verplichte bijscholing met een toets en dus sanctie gevoelig: Nee!

Eens!

Bert de Weerd|12.10.11|22:28

CNV:Iets bedenken waar instructeurs niet in gehoord worden en willen dat regelen, lees door de strot duwen dus verlochenen van evt achterban.
Sorry mijn broek zakt daavan af en kan ik niet anders dan hier negatief op regeren.

Het CNV breng het gelukkig gerserveerd “je zou kunnen denken aan…..
Het CNV doet dus een suggestie en zegt dus niet dat het dit perse MOET worden.

Kees|12.10.11|22:45

@Bert de Weerd, dat ben ik met je eens.Alleen moeten we dat wel voor elkaar krijgen nu is het moment om in te grijpen en dat kan alleen als je op een lijn zit .dus eerst sanctie eraf en met een goed plan van aanpak komen en gelijk alles goed op de rails zetten.zodat dit nooit meer gebeurd.

John|12.10.11|22:50

Citaat:

CNV wil dat rijinstructeurs na een mislukte herkansing gewoon les blijven geven zolang de bevoegdheid geldig is. “In de tussentijd kunnen zij het herintrederstraject gaan volgen”, vertelt Polders. “Van onbeperkt herkansen wordt ook niemand beter.>>

John|12.10.11|22:52

>>Weinig gereserveerd in mijn ogen! Van het herintrederstrajest (€ 4.500,=) krijgen we wel betere instructeurs? Dit gaat natuurlijk door de, inmiddels werkloze, instructeur zelf betaald moeten worden. En deze uitspraak is gewoon gedaan door een WERKNEMERSorganisatie. Voor wiens rechten wordt hier opgekomen? De werkgever gooit deze werknemer op straat en deze mag, als hij/zij het kan betalen de cursus opnieuw doen.

Kees|12.10.11|22:54

@John,Het is misschien iets maar mag nooit definitief worden.

Floris|12.10.11|23:15

Herintrederstraject daar wordt ik ook niet beter van, wel de opleiders en de IBKI.

Na 2 keer zakken dan gaat de kassa rinkelen voor de opleiders en IBKI, dat is de truk van de sanctie.

Ze weten donders goed dat niemand beter van wordt, we worden op een slimme manier kaal geplukt.

Kees|13.10.11|00:15

Dus einde verhaal voor instructeur,baan,huis en toekomst weg.dit kan alleen bedacht worden door een stelletje

michael|13.10.11|08:11

Er zit wel iets in het plan van CNV. Uiteraart ben ik tegen de sanctie, maar wel voor kwaliteit verbetering, al vraag ik me af wie de kosten moet gaan betalen werkgever of werknemer.
Mijn voorstel:
De punten moeten in 5 jaar zo verzamelt worden zodat de zwakkere instructeur wel 10 bijscholingen moet volgen en de betere aan 4 bijscholingen voldoende heeft. Zeg maar 20 punten , per theoretische bijscholing max 3 punten en voor de praktische 10 punten. Allen met toets. (voor sommige toneelspel)

michael|13.10.11|08:22

Vervolg, hoe je dat in die 5 jaar doet moet de instructeur zelf weten.
Voordeel is dat dit alleen voor professionele rijscholen te doen is. Wat de lesprijs goed zal doen. Het toneelspel gehalte valt best mee, voor diegene die ver van het protocol af zitten valt het tegen. Ondanks dat deze instructeurs best een goed slagingspercentage kunnen hebben zijn ze niet bij elke leerling inzetbaar.iemand die dicht bij het protocol zit wel.
Verschil van trainers en onderwijzers.

Hans|13.10.11|11:17

Wat een onzin. Iedee rij-instructeur heeft zo zijn eigen manier ontwikkeld in de loop van de tijd met als basis hetgeen ooit geleerd is.
De wet is kennelijk snel aan te passen, dat blijkt uit de wet met de gratis ID’s. Deze is ook in raptempo overgezet om dit teniet te doen. Zodra er ergens zakken kunnen worden gevuld kan er ineens heel veel.

Hans|13.10.11|11:27

Terwijl men op steeds jongere onvolwassen leeftijd in de auto (achter het stuur) mag stappen worden bij rij-instructeurs alleen maar de teugels aangetrokken.
Bijscholing OK, echter je baan verliezen doordat je je ingestudeerde rol in het toneelstukje niet goed uitvoerd …….. Het gaat toch om het uiteindelijke resultaat bij de kandidaat. Dat is de grootste beoordelaar of je het goed doet of hebt gedaan. Er is nooit aangetoond dat het er allemaal veiliger door wordt.

John|13.10.11|15:31

@ Hans,

Helmaal met je eens. Het plan van Michael vind ik helemaal niets. Gewoon bijscholen en klaar. Bij de beroepschauffeurs is het ook alleen maar bijscholen voor de code 95. Niemand heeft het daar over goede of minder goede chauffeurs. En zeker niemand hoeft een herintrederstraject van vele duizenden euro’s te volgen! En als men dan zo nodig wil toetsen dan schriftelijk! Niet overgeleverd zijn aan de willekeur van een examinator!

Michael|13.10.11|16:49

Een rijltrainer leert het aapje een kunstje, waarom moet ik daar kijken? vraagt de leerling
Omdat de examinator dat wil is het antwoord van de instructeur. deze instructeurs kunnen best een goed slagingspercentage halen, en bij de praktijbegeleiding gaan deze NAT.
Dat toneelstukje zet elke instructeur weer terug bij de basis eens in de 5 jaar, en dat is best goed. De sanctie niet, want als er veel te verliezen valt kan de druk weleens te hoog worden.
Met zo’n punten systeem kan je wel iets.

Michael|13.10.11|17:05

Onbeperkt herkansen is ook niet de optie, want dan kunnen de opleiders de instructeurs een kunstje leren. Ik denk dat de kandidaat er beter van wordt als ze echt leren autorijden.
En de rijschoolwereld wordt er ook beter van als de zwakkere het bijltje erbij neer gooien.
Wanneer je veel tijd en geld moet investeren in je bevoegdheid dan zulleen diegene met 5 examens per jaar het niet de moeite vinden en laten dat meestal diegene zijn die voor 30€ rijden met een percentage van 10-15%

John|13.10.11|17:20

13.10.11 | 17:05 | Michael
want dan kunnen de opleiders de instructeurs een kunstje leren.
Ik weet niet onder welke steen jij gelegen hebt, maar de opleiders leren de instructeurs dit kumstje al. En weer denkt iemand dat de rijscholen die goedkoop lesgeven zullen verdwijnen. Dat gaat door dit systeem echt niet gebeuren hoor! Kijk, ik doe dat toneelstukje met 2 vingers in mijn neus. Ik heb alle lessen compleet uitgeschreven op de plank liggen. Als men toneel wil zien kunnen ze het krijgen!>>

John|13.10.11|17:26

>> maar betere instructeurs krijg je er zeker niet van. Begin eens met een hoger toelatingsniveau. Niet iemand dieLBO heeft en 19 jaar is aannemen maar Havo eisen en minimaal 10 jaar het rijbewijs. Doe daarna een toelatingstest om te zien of iemand iets over kan brengen en hoe hij zich kan uitdrukken. Maar ja dan komen er minder mensen naar de opleiding. Dat is alleen maar goed voor de branche zelf. Minder instroom en dus hogere lesprijzen. Helaas negatief voor opl. instituten en IBKI dus….

Michael|13.10.11|17:45

@john,
Mee eens dat het instroom niveau te laag is, maar door ook de theoretische bijscholing te toetsen, kan je al veel bereiken.
Ik weet wat je bedoelt met de opleiders leren dit kunstje al, maar ik vind dat niet de bedoeling.
In het protocol zit ook veel goeds, vooral voor diegene die normaliter geen les geven maar training.

John|13.10.11|17:52

@ Michael,

Kun je mij uitleggen waarom ik bij geen van mijn opleidingen HBO ooit les heb gehad volgens het protocol? Daar zitten toch zo veel goede dingen in? Waarom wordt dit protocol dan alleen maar gebruikt voor rijlessen? En dan ook alleen maar bij B rijlessen? Het protocol is een farce. Gemaakt om te kunnen toetsen. Toetsen kan n.l. nooit zonder strikte richtlijnen. En daar zit de fout: Eerst was er het protocol en toen de praktijkbegeleiding (rijles) Omgekeerde wereld dus.

Ingrid|13.10.11|17:59

Het zou al veel uitmaken, als de CBR-examinatoren af en toe eens controle uitvoerden op geldigheid van de instructeurspassen, of een lijstje van het IBKI krijgt wie er wel nog bevoegd is. Hoe vaak gebeurt dit? Alleen bij het allereerste examen wordt gevraagd de pas te tonen, daarna is er geen controle meer. Er zijn gegarandeerd rij-instructeurs die uberhaupt de applicatie niet doen, en wellicht rijden er wel instructeurs/instructrices rond die überhaupt nooit geslaagd zijn…..

Ram|13.10.11|18:06

@Michael,
Een verzoek,wat u schrijft is goed,maar als opleider(s) probeer je toch met een leerling niet twee keer maar meerdere keren het lesstof bijna ‘foutloos’ te laten oefenen?Wij doen het toch ook met datzelfde protocol.Alleen bij sommige leerling duurt het iets langer.Alleen wij krijgen een sanctie opgelegd van twee keer zakken is klaar met je.Laat de Minister maar een voorbeeld geven na een goed voorbereiding of zij nix overslaat,of iemand van IBKI.Het gaat niet om die twee laatste.

bert|13.10.11|18:45

Aha, dus als LBO een te laag niveau is mag ik ook verdwijnen. LBO-ers schijnen namelijk ongeschikt te zijn om goede leerlingen op te leiden.
Dat is dus één van de kenmerken van wat een slechte instructeur is.

Ram|13.10.11|18:46

In dit Nederland is zo in Wet geregeld dat de koninklijke familie’s miljoenen krijgen en geen eurocent belasting hoeven te betalen(uitgelekt vandaag nog).Het verrijken met ons belastinggeld,u weet precies Rij-instructeurs hoe u uw bedrijf moet gaan runnen/redden in de toekomst.U en kinderen en kleinkinderen moeten dit voortzetten.Ik ga beter naar Belgie.
Ik heb het ook vandaag in een dicussie bij NOS Radio om 13.00 uur – 14.00 uur s’middags
gehoord die het geld verkeer beheer.
dank u wel,Ram

michael|13.10.11|19:56

@Bert,
Instroom niveau moet omhoog, ik zelf heb het niet over LBO of Havo.
De ene is is slim en heeft net LBO, ik ken ze ook die havo of HBO hebben en oliedom zijn.
Maar geschiktheid toets kan best wat hoger, als ik me niet vergis toetsen de opleiders dit zelf.
Ik ken aantal examinatoren vrij goed, en hoor wel is wat.
Kandidaten waarvan examen wordt afgebroken en dat de instructeur zelf terug rijd, en die rijd al niet veel beter dan de kandidaat. Solicitanten bij het CBR die de rijtest niet hale

bert|13.10.11|20:19

@ Michael;

Ik geef 20 jaar les, en ken de examinatoren dus ook wel zo’n beetje na zo’n 1200 examens.
Tot nu toe heb ik nog niet gehad dat er een examen werd afgebroken, en een afgebroken TTT heb ik ook nog niet meegemaakt.
En dat met alleen een LBO diploma. Het opleidingsniveau zegt dus ook niet alles.

michael|13.10.11|20:28

@bert,
Ik val je helemaal niet aan. Er is een verschil tussen Lbo denk niveau en werkelijke opleiding niveau.
Ik heb het alleen over twijfelachtige instructeurs waar we vanaf moeten.

John|13.10.11|20:35

@ Bert,

Even voor de goede orde: Ik ben fel tegen de sanctie. Ik wil dus dat er geen enkele instructeur zijn baan verliest. Het voorbeeld dat ik gaf over de vooropleiding is meer bedoeld om aan te geven dat hier geen verkeerstechnische maar economische belangen de boventoon voeren.

@ Michael,

Wat maak jij veel mee. Meer dan ik in 20 jaar heb meegemaakt. En ik ken ook heel veel examinatoren hoor. Als je de redenering van je om 16.49 door zet stel je straks nog dat instructeurs met een laag >>

John|13.10.11|20:39

>> slagingspercentage goede en die met een hoog slagingspercentage slechte instructeurs zijn. V.w.b. de “rijtrainer” heb je goed naar je opleider geluisterd. Je kunt mooi het verschil tussen trainer en choach uitleggen. Op de opleiding zouden ze trots op je zijn. Alleen kun jij in de auto van een ander kijken? Jij kunt de vraag en het antwoord verstaan?? Ik heb tijdens mijn (toen nog) vrijwillige stage bij veel verschillende instructeurs in het voertuig gezeten. Ik wilde n.l. passief ook met>>

John|13.10.11|20:43

>> de instructeur in de vrachtauto, motor en bus meekijken. Ik heb heel wat instructeurs aan het werk gezien. En deze legden ALLEMAAL het waarom uit. Ik heb geen enkele instructeur horen zeggen dat men iets moest doen “omdat het op het examen zo moest” Maar ja, ik weet dat ze op de opleidingen dit soort onzinnige dingen verzinnen om het toneelstukje te rechtvaardigen.

John|13.10.11|20:48

13.10.11 | 17:59 | Ingrid
Het zou al veel uitmaken, als de CBR-examinatoren af en toe eens controle uitvoerden op geldigheid van de instructeurspassen, of een lijstje van het IBKI krijgt wie er wel nog bevoegd is. Hoe vaak gebeurt dit?

Het antwoord op de vraag waarom de controle niet plaats vindt is simpel: Het mag niet! Het CBR heeft niet de bevoegdheid de geldigheid van de pas te controleren. Dat mag alleen als de instructeur mee wil rijden.

bert|13.10.11|21:08

@ John,

Volgens de reacties zijn bijna alle instructeurs tegen de sanctie. Het hele gedoe heeft ook niets van doen met de verkeersveiligheid. Het gaat alleen om het zeker stellen van het werk voor de opleiders en het IBKI.
En het zal hen een zorg zijn dat de helft van de instructeurs uitvalt (om welke reden dan ook). Er is werk voor 4500 instructeurs, we hebben er ongeveer 13.000. Dus de rijopleidingen blijven wel doorgaan.

Michael|13.10.11|21:16

@John Even voor de duidelijkheid. lage percentages zijn altijd slecht, hoge percentages niet per definitie goed.
ik ben ook tegen deze sanctie, maar niet tegen een sanctie. ook wil ik niet dat iedereen die matig werk levert werkloos wordt, er moet toch een onderkant zijn, en die wil ik zelf uiteraart niet zijn. Je moet ook de nuance zien, tuurlijk overdrijf ik het verschil tussen lesgevers en trainers. maar er zijn er meer dan je denkt.

John|13.10.11|21:25

Het grootste nadeel van de praktijkbegeleiding is dat veel instructeurs krom gaan redeneren. Iedere instructeur vindt zichzelf een goede instructeur (de slechte is altijd die andere, vooral die goedkopere) Dan gaat men het toneelstukje doen waarvoor men slaagt. Dan is hun zelfbeeld bevestigd. Dus klopt het protocol. Want ik ben goed, het protocol vindt dat ik goed ben dus is het protocol het juiste testinstrument.

John|13.10.11|21:29

13.10.11 | 21:16 | Michael
Je moet ook de nuance zien, tuurlijk overdrijf ik het verschil tussen lesgevers en trainers. maar er zijn er meer dan je denkt.

Hoezo meer dan ik denk? Hoeveel denk ik dan dat er zijn? En hoeveel zijn er daadwerkelijk? En wie zijn dat? En hoe weet jij dat?
Moeilijk hè? Er wordt door veel instructeurs niet meer zelf nagedacht. Men neemt klakkeloos van alles aan. Jah, het niveau is te laag. Als je dan vraagt waaruit dat blijkt heef niemand een antwoord. >>

John|13.10.11|21:33

>> Ik heb een opvoeding gehad waarbij mijn vader mij verbood mee te huilen met de wolven in het bos. Wij moesten een eigen mening vormen. Als ik een mening had maakte mijn vader er een sport van mij uit mijn tent te lokken door een tegengestelde mening te hebben. Ik moest hem dan met argumenten overtuigen. Later, op school, in allerlei discussiegroepjes gezeten. Dan leer je in ieder geval zelf een mening vormen. Zouden alle mensen dat geleerd dan zou 1 politieke partij nu niet bestaan.

Ram|13.10.11|22:33

Volgende week is er door het hele land herfstkermis.Ga jullie maar daar om te coolen.
Allemaal waardeloze blabla en nogmaals blabla
Wacht tot 2014 dan gaan we anders piepen.
doeg

Kees|13.10.11|22:37

Belangrijk is dat je eigen identiteit mag en moet hebben en niet dat alles opgedrongen word door anderen.ik wil een eigen manier van lesgeven handhaven die opgebouwd is vanuit de basis van mijn opleiding.daar heb ik al die jaren hard voor gewerkt.en met succes.En nu moet ik van een stelletje dombo’s terug waar ik begonnen ben .natuurlijk is de basis belangrijk denk maar aan de rijprocedure en dan moet je iemand na tien jaar rijervaring terug laten komen om vervolgens weer opnieuw te beginnen.

Ram|14.10.11|06:45

@Kees volkomend eens met uw stelling,maar weten zij dat ook(die dombo’s)?
Basis is een handvat maar je moet verder dan je basis en dat is toepassen om mensen te helpen structueren,ontplooien ervaring op te doen,maar dan wordt je teruggevloten,van ken jij je basis,laat zien via een protocol en dan is het lastig.Onze Minister had bijna BNOR en Camiel in 2 x over gedaan.Kunnen deze mensen na zoveel jaren hun basis laten zien volgens de huidige protocol?Geloof weinig in hun zeggen en doen.
Ram

Bert de Weerd|14.10.11|08:32

Eens, daarom sta ik ook achter het CNV en de VRB die de praktijkbegeleiding, dus het protocol en het examen erachteraan voor ervaren rijinstructeurs er vanaf willen hebben!
Daarvoor in de plaats zal praktijkgerichte bijscholing moeten komen.

John|14.10.11|10:47

En daarom sta ik achter ce CKRN.

Ram|14.10.11|12:46

@Bert,dat wil CNV & VBR niet dat is niet haalbaar,het zijn maar enkele voorstellen.
Wij moeten ook gezalijk tot een sanctie komen.Maar welke sanctie kunnen we gezamelijk goed smeden tegen onze Minister?
Denktank gezocht,petitie leggers aanspreken.Den Haag rijden help niet.

Dank u wel Ram

Ram|14.10.11|12:47

correctie Gazamelijk

Bert de Weerd|14.10.11|13:21

@Ram, CNV en het VBR willen dit wel! En zij zijn daar ook druk mee bezig!
Zij willen ook niet wachten tot 2014, maar willen dat het ministerie nu de wetgeving gaat
bekijken.

nic|14.10.11|13:31

Als je topic hier op pro van CRKN leest, zie je direct dat zij aangeven:
“Ons standpunt is duidelijk: De sanctie zoals die er nu ligt moet er af en geen compromis via een verkapte sanctie”ckrn-op-tegen-sanctie-

Heldere tekst dus daarom sta ik ook achter CRKN. Hopelijk denken er meer mensen die pro lezen zo en melden ze zich aan bij CRKN ( http://www.crkn.nl/ )want alleen samen staan de instructeurs sterk en wordt er nu wel eens geluisterd naar hen

John|14.10.11|14:29

@ Nic,

En lidmaatschap van CRKN is gratis!

Bert de Weerd|14.10.11|18:47

Gratis, maar wat krijg je ervoor? Wachten tot 2014 0f 2018??
Nee!!! Laat mij maar betaald lid blijven van de VRB en het CNV.
Zij hebben zich al goed ingezet en hebben de capaciteiten in huis om daadwerkelijk wat te
veranderen. Dat moet je van een vereniging in oprichting nog maar afwachten. Bovendien is de manier waarop het ontstaan is nogal een slijtageslag geweest.

Bert de Weerd|14.10.11|18:48

Degene die in de oorspronkelijke werkgroep zaten en voor samenwerking waren met de al bestaande partijen zijn door enkele personen stelselmatig uit de groep gewerkt!
Is dit een goede basis voor een vereniging (in opbouw)????

Bert de Weerd|14.10.11|18:51

Mijn advies voor rijschoolhouders: Blijf of wordt lid van de VBR! of wanneer je rijinstructeurs
in loondienst bent: blijf of wordt lid van het CNV!

nic|14.10.11|18:53

@ Bert de Weerd
Rancune is een slechte zaak. Als ik voor eenmaal een persoonlijke noot mag plaatsen. Je hebt het op pro er vaak over dat er volgens jou mensen zijn die tegen alles aanschoppen. Ik zag alleen mensen die hun mening gaven. Wat je nu schrijft hier, valt voor mij wel onder schoppen.
Vuile was hoort in een wasmand en niet in een topic!
On topiczijn meningen welkom.

nico|14.10.11|19:18

@ Bert

Wat er ook gebeurt is het is nooit leuk als men uit elkaar gaat maar ga niet de vuile was buiten hangen dat is voor niemand goed en je komt er ook niet verder mee, en het kan ook een keer tegen je gebruikt worden.

Dat is mijn mening maar.

John|14.10.11|19:46

Ach we gaan de CRKN hier niet met woorden verdedigen. Wij houden van daden! Wacht maar af.

Anjo Joostens|14.10.11|20:10

En doordat ik dit nu begrijp hebben we een team kunnen vormen. Dat kunnen jullie niet weten. Ik begrijp rijinstructeurs, het probleem is, dat dit voor andere instanties en ministerie nog even wennen is. Maar onze standpunten blijven hetzelfde, omdat we voldoende argumenten hebben voor mensen die geen rijles geven. Deze mensen weten nog niet dat ze zelf tekort komen. Aan de andere kant kunnen rijinstructeurs niet weten over iets wat ze niet hebben geleerd en krijg je frustraties en discussie

Ram|14.10.11|20:16

Mijnheer John,ik weet niet wie de organisatie gezeteld heeft en bovendien kan ik nergens iets vinden/zien dat er namen of link nix werk bij deze site.je kunt alleen inschrijven>ik ga niet blind inschrijven.En bovendien is de info.te summier om gratis te laten inschrijven.Dus jammer.Ik zal nooit meer willen lid worden van een belangenorganisatie.

Ik weet het niet meer,maar ik geeft niet op.
Ram

nico|15.10.11|14:49

@ Beste Ram
volgens mij zijn ze bezig om alles te laten werken ze zijn op 03-10-2011 begonnen met het CRKN dan vind ik het knap dat ze al zover zijn.
I3k zou willen vragen om wat geduld te hebben en later nog eens kijken want zei willen niet dat U blind gaat inschrijven.

Ram|15.10.11|16:24

Mijnheer John,u schrijft:volgens u zijn ze bezig ect.ect.maar wie zijn ze.Men kan toch niet iets lanceren en zij willen dat u eerst moet gratis inschrijven en achterhalen of er genoeg leden zijn ingeschreven anders?? Is dit niet een zogenaamd een opzet en de mening van de instructeurs te peilen.Ik vind eerst zichtbaar wie we zijn en dan de rest.Dit is anoniem/lucht en ook nog gebakken.Ik doe niet mee en geduld doe ik met WRM/Rijprocedure dat werkt.
Ik heb vandaag 15 oktober bezig geweest.
hoi

nico|15.10.11|17:07

@ Beste Ram

IK BEN NIET JOHN MAAR NICO die het bericht aan u heb geschreven.

Ram|15.10.11|17:53

Sorry John.Mijnheer Nico,dan staat op 15-10-2011 tijd 16.24 uur reactie voor u op.
Vanaf vandaag lees ik geen verkeerspro meer,want dat levert toch geen oplossing meer tot 2014.Succes mensen Rij-instructeur
Werk tot dat je ………….. en anderen genieten van zonder te werken,zoals koninklijke huis ect.ect.dat is ook een manier dat de Wet voorziet.

Hoooooooooooooooooooooooi goed weekend

Hans|17.10.11|16:29

Het voorstel om voor “onbenullige” verkeersovertredingen eerst een gelekaart te verstrekken kan er kennelijk zo doorheen gefietst worden. Wat een blamage. Ze hebben gewooon geen zin om de regels te handhaven en dan doen ze het op deze manier.

ron van maaren|22.10.11|23:20

(vervolg)
Jammer dat het uiteindelijk zo moest lopen de BOVAG heeft hier heel duidelijk een stem in gehad. Ik sprak onlangs nog een topambtenaar van het ministerie van onderwijs deze vond de hele regeling maar belachelijk. Zo’n zware sanctie werpt volgens hem “een schaduw vooruit.” voor een instructeur die moet herkansen brengt het zoveel stress met zich mee dat je nauwelijks normaal kunt presteren je kunt ook gewoon je dag niet hebben dan heb je toch maar mooi pech.

ron van maaren|22.10.11|23:23

Deze sanctie is gewoon een farce, Dhr J Schouten IBKI gaf al aan dat “slechts” 1% van de instructeurs uiteindelijk niet zou slagen na een herkansing. Dat betekent dat de gehele branche moet bloeden voor een enkeling. De zaak is in 1996 al uitvoerig uitgeprocedeerd we hadden toen een stichting opgericht met ca. 1000 leden en kregen toen in hoger beroep nul op rekest.
(zie vervolg)

ron van maaren|22.10.11|23:29

Ik had onlangs nog zitting in de BOVAG commissie verbeterpunten WRM, ik was de enige die tegen de sanctie stemde. Overigens is er wel gestemt tegen maar één keer herkansen, voorstel was onbeperkt herkansen. In die commissie’s zitten gewoonweg mensen die er niet thuishoren zoals b.v. Sjoerd Sjarneel allen bekend vanwege Compact opl. een uitspraak van hem was”het maakt mij niet uit wat jullie stemmen als ik maar in mijn Posche kan blijven rijden”. Een ieder moet zelf maar bedenken. (vervolg)

ron van maaren|22.10.11|23:34

Een ieder moet zelf maar bedenken wat hij of zei er van vind maar ik ben van mening dat de branche toch maar mooi is verkwanselt.
Op zich vind ik het een goede zaak dat het CNV zich er mee gaat bemoeien. Al die actiegroepjes in de branche halen niets uit, daar wordt toch niet naar geluisterd. Van de BOVAG hoef je echt niets te verwachten op zijn hoogst krijgen ze daar onder druk van de branche en te verwachten ledenverlies voor elkaar dat je onbeperkt kunt herkansen.

ron van maaren|22.10.11|23:41

Toch blijft het vreemd, dat als je niets doet je instructeursbewijs de volle 5 jaar geldig blijft. En als een goedwillende instructeur binnen één jaar alles zou doen en hij heeft z´n dag niet dan moet zijn instructeursbewijs binnen 7 dagen worden ingeleverd.
Leg dat maar eens uit, daar weet zelfs Jim Schouten geen zinnig antwoord op.
Dan waren ook nog in de Memorie van toelichting van de WRM 1974 de woorden opgenomen dat een instructeursbewijs voor het leven geldig zou zijn. SNAPT U HET NOG!!

B.B.|23.10.11|01:07

Ja Ron, ik ben het helemaal met jou eens. Is dit allemaal opgezet voor de verkeersveiligheid? Ik denk het niet . Die sanctie is zeker geen idee van de branche maar dit is meer het idee van de managers die er geld aan willlen verdienen. Ik ben momenteel lid van de CRKN die strijden voor de afschaffing van de sanctie en wij willen een normale bijscholing waar we als rijinstructeur wat aan hebben. Rust in het les geven is belangrijk voor iedere betrokkene en niet die druk.!!!

Ben Bridel

bert|23.10.11|11:36

@ Ron;

Een woord van een ambtenaar heeft nooit meer waarde dan een leugen van een fraudeur. Zelfs al heb je bewijzen op papier staan dan zegt het woord van een ambtenaar nog niets.

Ram|24.10.11|06:26

Mijnheer Ron,weet u nog dat Frans.B van Bovag ook al zei.Bovag wil alle slechte rijscholen dmv sanctie eruit gooien.Ik had dat verslag ook op mijn mail,maar kan nu niet terughalen,jammer.Een TBS’er kost minimaal jaarlijks 100.000 euro.Iemand die geestelijk ziek is,en tot 2014 zullen er nog meer bij komen wetende bij rijscholen inleidende,ach jullie weten wie de veroorzakers zijn.Het ging zo goed bij de rijscholenbranch,was gezond studeren diploma’s halen en WRM 1974 naleven,bedrijf,personeels oh

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.