Roger Keijbeck, Bovag, Rijscholen

Bovag: leeftijd Tussentijdse Toets voor iedereen omlaag

Bovag Rijscholen gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat 17-jarigen die buiten de boot vallen bij 2toDrive, toch op 17-jarige leeftijd een Tussentijdse Toets mogen afleggen. “Het CBR verplicht nu de rijscholen een kwalitatief minder product te leveren aan deze groep leerlingen”, zei voorzitter Roger Keijbeck tijdens het congres voor kleinschalige Bovag-rijscholen afgelopen maandag in Arnhem. “Dat is onacceptabel voor ons.”

Tijdens het congres ging de voorzitter met de leden in gesprek om de speerpunten voor het komende jaar te bespreken.

Tussentijdse Toets voor 17-jarigen

De 17-jarigen die niet mogen deelnemen aan 2toDrive kunnen wel alvast rijles nemen, maar geen TTT afleggen voor hun 18e verjaardag. “Zij willen op hun 18e verjaardag het praktijkexamen B afleggen”, legde Keijbeck uit. “Dat is waar de markt om vraagt. Wij willen daarom dat zij vanaf de leeftijd 17 jaar en 9 maanden een toets kunnen afleggen.”

Bovag verwacht daarom dat de meeste leerlingen er niet meer voor kiezen een TTT af te leggen, zodat deze voor hen verdwijnt uit de opleiding. Een ongewenste ontwikkeling, want de TTT heeft zijn nut inmiddels bewezen in de rijschoolbranche. Ook komt de RIS-Opleiding in de problemen, omdat deze toetsen ook pas na de 18e verjaardag afgenomen kunnen worden bij het CBR.

CBR

“Het CBR durft deze groep geen TTT te laten afleggen op 17-jarige leeftijd vanwege hun vrees voor oplopende wachttijden”, aldus Keijbeck. “En het ministerie zegt dat de TTT een vrijwillig product is en weigert zich ermee te bemoeien. Maar wij gaan als Bovag druk op de ketel zetten zodat er zo snel mogelijk een oplossing hiervoor komt.”

Om extra ruimte te creëren zou er bijvoorbeeld gekeken kunnen worden om tijdens de overgangsperiode de maximale wachttijd met 1 week te verlengen. Ook verwacht Keijbeck dat er ruimte ontstaat als het aantal van 40.000 geplande 2toDrive-examens niet volledig benut wordt.

Bewijs Goed Gedrag

Een ander onderwerp waar Bovag zich hard voor gaat maken is dat rijinstructeurs in opleiding voortaan een bewijs van goed gedrag (VOG) moeten overleggen aan IBKI, nog voordat er examen gedaan kan worden. Keijbeck: “Wij hebben dat idee een paar weken geleden ingebracht bij IBKI.”

Op dit moment kan een veroordeelde pedofiel of verkrachter gewoon zijn WRM-bevoegdheid halen, een eigen rijschool beginnen en lesgeven aan 16-jarige leerlingen (2toDrive). Een verplichte afgifte van een bewijs van goed gedrag voor rijinstructeurs kan het imago van de rijschoolbranche verbeteren en problemen voorkomen.

WRM-praktijkbegeleiding

Uiteraard kwam ook de verplichte WRM-praktijkbegeleiding aan bod tijdens het congres. “Wij blijven ons er hard voor maken dat rijinstructeurs onbeperkt kunnen herkansen zolang de WRM-bevoegdheid geldig is. Ook als wij hierbij een ander belang hebben dan sommige van onze partners in business. Wij zijn de politiek aan het bewerken om dit voor elkaar te krijgen. Verder willen we dat indien een rijinstructeur bij de eerste praktijkbeoordeling een voldoende haalt, dat hij dan voldaan heeft aan de verplichting. De nu nog verplichte tweede praktijkbeoordeling kan in dat geval vervallen.”

Keijbeck is zelf onlangs weer geslaagd voor zijn praktijkbegeleiding bij IBKI. “Ik kan iedereen adviseren om van tevoren goed het protocol door te lezen, zodat je weet wat ervan je verwacht wordt. En draai een les waarbij je de leerling iets nieuws aanleert.”

3e Europese Rijbewijs Richtlijn

Op het gebied van invoering van de 3e Europese Rijbewijs Richtlijn valt eveneens nog veel lobbywerk te verrichten, zo kondigt Keijbeck aan. “Zoals het er nu naar uitziet moeten rijscholen in 2013 over drie verschillende motorfietsen beschikken voor de drie verschillende categorieën. Dat leidt tot een hoop extra onnodige kosten, waarbij deze motoren veel stilstaan.”

Ook gaat Bovag Rijscholen ervoor pleiten dat de automaatcode bij de vrachtwagenopleiding verdwijnt. “Het examenvoertuig moet nu nog verplicht over een koppeling beschikken, terwijl de meeste vrachtwagens tegenwoordig zijn uitgerust met een automaat. Bovendien heeft iedereen al leren schakelen tijdens de B-opleiding”, aldus Keijbeck.

Rijschoolgegevens.nl

Verder gaat Bovag in gesprek met het CBR om te kijken of de theorievragen simpeler geformuleerd kunnen worden. En wordt de website rijschoolgegevens.nl verder verbeterd, bijvoorbeeld door het lidmaatschap van een brancheorganisatie te vermelden bij een rijschool. Keijbeck: “Want voor alle duidelijkheid: rijschoolgegevens.nl is niet van het CBR. Deze website is van het CBR én de rijschoolbranche.”

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

13 reacties op “Bovag: leeftijd Tussentijdse Toets voor iedereen omlaag”

John|09.11.11|21:15

Jammer dat de Bovag goede ideeën afwisselt met onzin. Het bewijs van goed gedrag? Prima! Eerste praktijkbegeleiding voldoende dan geen tweede (of derde) nodig? Heel goed! De stelling over de motorfietsen? Wederom, heel goed!
Maar: De maximale wachttijd met 1 week verhogen ter faveure van de TTT voor 17 jarigen? Waanzin. Het lidmaatschap van een branche organisatie vermelden op rijschoolgegevens.nl? Onzin! >>

John|09.11.11|21:16

>> De Bovag moet maar op een andere manier proberen nieuwe leden te werven. Wellicht door echt iets voor de leden te betekenen of door een Bovag rijschool zich KWALITATIEF te laten onderscheiden van andere rijscholen. Maar ja, dan krijg je minder leden. En het gaat de Bovag v.w.b. het ledenaantal om het geld. Dus om de kwantiteit en niet om de kwaliteit.

Vincent|10.11.11|12:48

Bovag is Big Business!!! (je hoeft alleen maar te betalen). Als je naar rijschoolgegevens.nl gaat weet je ook of een rijschool een beetje kwaliteit levert!

Bert de Weerd|10.11.11|12:51

Wat betreft de TTT begrijp ik het beleid van het CBR heel goed. De wachttijd zal anders onnodig oplopen, dan maar geen TTT!

instructeur|10.11.11|18:31

Ik wil zeker NIET dat de brancheorganisatie vermeld wordt op rijschoolgegevens.nl Dit geeft een krom beeld naar de mensen die hier naar kijken. Het gaat toch om het slagingspercentage of niet soms? laat ze evt vermelden of de rijschool RIS toepast en/of tussentijdse toetsen gebruikt. Ons slagingspercentage staat al 2 jaar boven de 65% (op dit moment zelfs 80%) zonder dat we lid zijn van een organisatie terwijl meerdere rijscholen in omgeving wel lid zijn en onder de 40% zitten. Dus: NIET DOEN!

John|10.11.11|21:33

@ Instructeur,

Helemaal met je eens. Het is mij al jaren een doorn in het oog dat er op rijschoolgegevens.nl niet wordt aangegeven hoeveel TTT’s er gedaan worden door een rijschool. Dit kan de zin of onzin van de TTT duidelijk maken. Dat rijschoolgegevens.nl van de branche is daar ben ik het mee eens. Dat het een reclamezuil moet worden voor o.a. de Bovag daar ben ik fel op tegen. En misschien “de branche” ook wel. Want de Bovag denkt vaak ten onrechte dat zij “de branche” is. Zeer arrogant!

Ad|11.11.11|07:05

Of de TTT zin of geen zin heeft is al jaren een discussie.
Bij ons doet 90 % TTT. Nu met de 2toDrive gaan de leerlingen op hun 18 verjaardag op zonder TTT. Daar kiezen ook de 17 jarige voor.
Het heeft alleen zin als de TTT voor de 17 verjaardag kan plaats vinden!

Immers maakt het niet uit of de TTT voor hun 17 verjaardag plaatsvindt, het is immers een onderdeel van de opleiding en geen examen!

De BOVAG moet hier eens over nadenken. (wij zijn BOVAG lid)

John|11.11.11|08:25

11.11.11 | 07:05 | Ad
, het is immers een onderdeel van de opleiding en geen examen!

Dat ben ik niet met je eens! Het is een tussenmeting. Even kijken hoe iemand er voor staat. Dat is m.i. geen opleiden. Daarom vind ik de stelling van velen dat met het vervallen van de TTT de “kwaliteit van de opleiding omlaag gaat” een onzinnige.

Jan|17.11.11|22:32

BOVAG gaat zich inzetten voor 17 jarigen voor een TTT, dat is echt een belangrijk punt!
Laat me niet lachen, BOVAG had zich beter kunnen inspannen om dat belachelijk examen die instructeurs moeten doen, het toneelstukje opvoeren om te slagen
Dan waren er nu hele goede instructeurs niet afgewezen en konden ze hun gezin en kinderen van de noodzakelijke levensbehoefte voorzien
Mensen laat je geen rad voor ogen draaien door de BOVAG, zij zijn er niet voor ons en jullie, alleen voor die grote jongens

Jan|17.11.11|22:44

BOVAG is alleen bezig zichzelf te profileren, niet meer en niets minder en daar gebruiken ze . . . . . . . . . inderdaad ja die onnozele schaapjes die rijscholen/rijinstructeurs heten.

Ik heb ook altijd een TTT in de opleiding meegenomen en ben van mening dat dit wel een positieve bijdrage levert aan de opleiding.
Vaak hebben leerlingen een beoordeling van een ander dan de instructeur nodig om gemotiveerd te worden om aan de verbeterpunten te werken en voldoende lessen te nemen.

cornelius|30.12.11|19:47

De secretaris van BOVAG heeft mede gezorgd dat de gepensioneerde examinatoren van het CBR de BROEM dagen gaan doen. Dat vinden ze leuk ,ze vangen 190 euro voor zo,n dag smiddags samen eten ..l een soort reunie. We wijzigen het woord ritadviseur in rit begeleider dan kunnen ze dat ook makkelijker doen. . En de dommerikken blijven maar contributie betalen. Te gek voor woorden , Het werk dat bij instructeurs behoort laat hij doen door een club gepensioneerden .Is dat opkomen voor de branch??????

Jan|31.12.11|21:52

Zo zien jullie maar weer eens waar de bovag mee bezig is.
Met ons als instructeurs om die aan werk te blijven helpen?
Bovag wil overal een vinger in de pap hebben en door het CBR en hun ex examinatoren stroop om de mond te smeren denken ze daar een sterke partner in te vinden.
Belachelijk gewoon!
Bovag leden gaan jullie ogen dan nog steeds niet open?
Bovag denk alleen aan zichzelf maar niet aan jullie, betalen jullie hiervoor lidmaatschapsgeld?
Het had de bovag gesiert als ze deze klus naar >>>>

Jan|31.12.11|21:59

>>>> de rijschoolbranch hadden doorgespeeld!
Nu zien we gelijk waar de bovag voor staat!
Heeft dit niet te maken met instructie geven?
Ja door het de naam te geven van rit begeleider dekken ze zich juridisch goed in.
Mensen de rijschoolbranch kan elke ondersteuning goed gebruiken en wat doet de bovag?
Juist ja je spelen deze opdracht door aan ex examinatoren die toch al zo’n goed pensioen hebben van het CBR!
Goed gedaan bovag jullie laten je ware gezicht zien!
Mensen zeg je bovag lidmaatschap op

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Bovag: leeftijd Tussentijdse Toets voor iedereen omlaag | RijschoolPro
Roger Keijbeck, Bovag, Rijscholen

Bovag: leeftijd Tussentijdse Toets voor iedereen omlaag

Bovag Rijscholen gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat 17-jarigen die buiten de boot vallen bij 2toDrive, toch op 17-jarige leeftijd een Tussentijdse Toets mogen afleggen. “Het CBR verplicht nu de rijscholen een kwalitatief minder product te leveren aan deze groep leerlingen”, zei voorzitter Roger Keijbeck tijdens het congres voor kleinschalige Bovag-rijscholen afgelopen maandag in Arnhem. “Dat is onacceptabel voor ons.”

Tijdens het congres ging de voorzitter met de leden in gesprek om de speerpunten voor het komende jaar te bespreken.

Tussentijdse Toets voor 17-jarigen

De 17-jarigen die niet mogen deelnemen aan 2toDrive kunnen wel alvast rijles nemen, maar geen TTT afleggen voor hun 18e verjaardag. “Zij willen op hun 18e verjaardag het praktijkexamen B afleggen”, legde Keijbeck uit. “Dat is waar de markt om vraagt. Wij willen daarom dat zij vanaf de leeftijd 17 jaar en 9 maanden een toets kunnen afleggen.”

Bovag verwacht daarom dat de meeste leerlingen er niet meer voor kiezen een TTT af te leggen, zodat deze voor hen verdwijnt uit de opleiding. Een ongewenste ontwikkeling, want de TTT heeft zijn nut inmiddels bewezen in de rijschoolbranche. Ook komt de RIS-Opleiding in de problemen, omdat deze toetsen ook pas na de 18e verjaardag afgenomen kunnen worden bij het CBR.

CBR

“Het CBR durft deze groep geen TTT te laten afleggen op 17-jarige leeftijd vanwege hun vrees voor oplopende wachttijden”, aldus Keijbeck. “En het ministerie zegt dat de TTT een vrijwillig product is en weigert zich ermee te bemoeien. Maar wij gaan als Bovag druk op de ketel zetten zodat er zo snel mogelijk een oplossing hiervoor komt.”

Om extra ruimte te creëren zou er bijvoorbeeld gekeken kunnen worden om tijdens de overgangsperiode de maximale wachttijd met 1 week te verlengen. Ook verwacht Keijbeck dat er ruimte ontstaat als het aantal van 40.000 geplande 2toDrive-examens niet volledig benut wordt.

Bewijs Goed Gedrag

Een ander onderwerp waar Bovag zich hard voor gaat maken is dat rijinstructeurs in opleiding voortaan een bewijs van goed gedrag (VOG) moeten overleggen aan IBKI, nog voordat er examen gedaan kan worden. Keijbeck: “Wij hebben dat idee een paar weken geleden ingebracht bij IBKI.”

Op dit moment kan een veroordeelde pedofiel of verkrachter gewoon zijn WRM-bevoegdheid halen, een eigen rijschool beginnen en lesgeven aan 16-jarige leerlingen (2toDrive). Een verplichte afgifte van een bewijs van goed gedrag voor rijinstructeurs kan het imago van de rijschoolbranche verbeteren en problemen voorkomen.

WRM-praktijkbegeleiding

Uiteraard kwam ook de verplichte WRM-praktijkbegeleiding aan bod tijdens het congres. “Wij blijven ons er hard voor maken dat rijinstructeurs onbeperkt kunnen herkansen zolang de WRM-bevoegdheid geldig is. Ook als wij hierbij een ander belang hebben dan sommige van onze partners in business. Wij zijn de politiek aan het bewerken om dit voor elkaar te krijgen. Verder willen we dat indien een rijinstructeur bij de eerste praktijkbeoordeling een voldoende haalt, dat hij dan voldaan heeft aan de verplichting. De nu nog verplichte tweede praktijkbeoordeling kan in dat geval vervallen.”

Keijbeck is zelf onlangs weer geslaagd voor zijn praktijkbegeleiding bij IBKI. “Ik kan iedereen adviseren om van tevoren goed het protocol door te lezen, zodat je weet wat ervan je verwacht wordt. En draai een les waarbij je de leerling iets nieuws aanleert.”

3e Europese Rijbewijs Richtlijn

Op het gebied van invoering van de 3e Europese Rijbewijs Richtlijn valt eveneens nog veel lobbywerk te verrichten, zo kondigt Keijbeck aan. “Zoals het er nu naar uitziet moeten rijscholen in 2013 over drie verschillende motorfietsen beschikken voor de drie verschillende categorieën. Dat leidt tot een hoop extra onnodige kosten, waarbij deze motoren veel stilstaan.”

Ook gaat Bovag Rijscholen ervoor pleiten dat de automaatcode bij de vrachtwagenopleiding verdwijnt. “Het examenvoertuig moet nu nog verplicht over een koppeling beschikken, terwijl de meeste vrachtwagens tegenwoordig zijn uitgerust met een automaat. Bovendien heeft iedereen al leren schakelen tijdens de B-opleiding”, aldus Keijbeck.

Rijschoolgegevens.nl

Verder gaat Bovag in gesprek met het CBR om te kijken of de theorievragen simpeler geformuleerd kunnen worden. En wordt de website rijschoolgegevens.nl verder verbeterd, bijvoorbeeld door het lidmaatschap van een brancheorganisatie te vermelden bij een rijschool. Keijbeck: “Want voor alle duidelijkheid: rijschoolgegevens.nl is niet van het CBR. Deze website is van het CBR én de rijschoolbranche.”

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

13 reacties op “Bovag: leeftijd Tussentijdse Toets voor iedereen omlaag”

John|09.11.11|21:15

Jammer dat de Bovag goede ideeën afwisselt met onzin. Het bewijs van goed gedrag? Prima! Eerste praktijkbegeleiding voldoende dan geen tweede (of derde) nodig? Heel goed! De stelling over de motorfietsen? Wederom, heel goed!
Maar: De maximale wachttijd met 1 week verhogen ter faveure van de TTT voor 17 jarigen? Waanzin. Het lidmaatschap van een branche organisatie vermelden op rijschoolgegevens.nl? Onzin! >>

John|09.11.11|21:16

>> De Bovag moet maar op een andere manier proberen nieuwe leden te werven. Wellicht door echt iets voor de leden te betekenen of door een Bovag rijschool zich KWALITATIEF te laten onderscheiden van andere rijscholen. Maar ja, dan krijg je minder leden. En het gaat de Bovag v.w.b. het ledenaantal om het geld. Dus om de kwantiteit en niet om de kwaliteit.

Vincent|10.11.11|12:48

Bovag is Big Business!!! (je hoeft alleen maar te betalen). Als je naar rijschoolgegevens.nl gaat weet je ook of een rijschool een beetje kwaliteit levert!

Bert de Weerd|10.11.11|12:51

Wat betreft de TTT begrijp ik het beleid van het CBR heel goed. De wachttijd zal anders onnodig oplopen, dan maar geen TTT!

instructeur|10.11.11|18:31

Ik wil zeker NIET dat de brancheorganisatie vermeld wordt op rijschoolgegevens.nl Dit geeft een krom beeld naar de mensen die hier naar kijken. Het gaat toch om het slagingspercentage of niet soms? laat ze evt vermelden of de rijschool RIS toepast en/of tussentijdse toetsen gebruikt. Ons slagingspercentage staat al 2 jaar boven de 65% (op dit moment zelfs 80%) zonder dat we lid zijn van een organisatie terwijl meerdere rijscholen in omgeving wel lid zijn en onder de 40% zitten. Dus: NIET DOEN!

John|10.11.11|21:33

@ Instructeur,

Helemaal met je eens. Het is mij al jaren een doorn in het oog dat er op rijschoolgegevens.nl niet wordt aangegeven hoeveel TTT’s er gedaan worden door een rijschool. Dit kan de zin of onzin van de TTT duidelijk maken. Dat rijschoolgegevens.nl van de branche is daar ben ik het mee eens. Dat het een reclamezuil moet worden voor o.a. de Bovag daar ben ik fel op tegen. En misschien “de branche” ook wel. Want de Bovag denkt vaak ten onrechte dat zij “de branche” is. Zeer arrogant!

Ad|11.11.11|07:05

Of de TTT zin of geen zin heeft is al jaren een discussie.
Bij ons doet 90 % TTT. Nu met de 2toDrive gaan de leerlingen op hun 18 verjaardag op zonder TTT. Daar kiezen ook de 17 jarige voor.
Het heeft alleen zin als de TTT voor de 17 verjaardag kan plaats vinden!

Immers maakt het niet uit of de TTT voor hun 17 verjaardag plaatsvindt, het is immers een onderdeel van de opleiding en geen examen!

De BOVAG moet hier eens over nadenken. (wij zijn BOVAG lid)

John|11.11.11|08:25

11.11.11 | 07:05 | Ad
, het is immers een onderdeel van de opleiding en geen examen!

Dat ben ik niet met je eens! Het is een tussenmeting. Even kijken hoe iemand er voor staat. Dat is m.i. geen opleiden. Daarom vind ik de stelling van velen dat met het vervallen van de TTT de “kwaliteit van de opleiding omlaag gaat” een onzinnige.

Jan|17.11.11|22:32

BOVAG gaat zich inzetten voor 17 jarigen voor een TTT, dat is echt een belangrijk punt!
Laat me niet lachen, BOVAG had zich beter kunnen inspannen om dat belachelijk examen die instructeurs moeten doen, het toneelstukje opvoeren om te slagen
Dan waren er nu hele goede instructeurs niet afgewezen en konden ze hun gezin en kinderen van de noodzakelijke levensbehoefte voorzien
Mensen laat je geen rad voor ogen draaien door de BOVAG, zij zijn er niet voor ons en jullie, alleen voor die grote jongens

Jan|17.11.11|22:44

BOVAG is alleen bezig zichzelf te profileren, niet meer en niets minder en daar gebruiken ze . . . . . . . . . inderdaad ja die onnozele schaapjes die rijscholen/rijinstructeurs heten.

Ik heb ook altijd een TTT in de opleiding meegenomen en ben van mening dat dit wel een positieve bijdrage levert aan de opleiding.
Vaak hebben leerlingen een beoordeling van een ander dan de instructeur nodig om gemotiveerd te worden om aan de verbeterpunten te werken en voldoende lessen te nemen.

cornelius|30.12.11|19:47

De secretaris van BOVAG heeft mede gezorgd dat de gepensioneerde examinatoren van het CBR de BROEM dagen gaan doen. Dat vinden ze leuk ,ze vangen 190 euro voor zo,n dag smiddags samen eten ..l een soort reunie. We wijzigen het woord ritadviseur in rit begeleider dan kunnen ze dat ook makkelijker doen. . En de dommerikken blijven maar contributie betalen. Te gek voor woorden , Het werk dat bij instructeurs behoort laat hij doen door een club gepensioneerden .Is dat opkomen voor de branch??????

Jan|31.12.11|21:52

Zo zien jullie maar weer eens waar de bovag mee bezig is.
Met ons als instructeurs om die aan werk te blijven helpen?
Bovag wil overal een vinger in de pap hebben en door het CBR en hun ex examinatoren stroop om de mond te smeren denken ze daar een sterke partner in te vinden.
Belachelijk gewoon!
Bovag leden gaan jullie ogen dan nog steeds niet open?
Bovag denk alleen aan zichzelf maar niet aan jullie, betalen jullie hiervoor lidmaatschapsgeld?
Het had de bovag gesiert als ze deze klus naar >>>>

Jan|31.12.11|21:59

>>>> de rijschoolbranch hadden doorgespeeld!
Nu zien we gelijk waar de bovag voor staat!
Heeft dit niet te maken met instructie geven?
Ja door het de naam te geven van rit begeleider dekken ze zich juridisch goed in.
Mensen de rijschoolbranch kan elke ondersteuning goed gebruiken en wat doet de bovag?
Juist ja je spelen deze opdracht door aan ex examinatoren die toch al zo’n goed pensioen hebben van het CBR!
Goed gedaan bovag jullie laten je ware gezicht zien!
Mensen zeg je bovag lidmaatschap op

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.