IBKI,CEC

IBKI verhoogt tarieven van examens en praktijkbegeleiding

IBKI gaat de tarieven voor examens en praktijkbegeleidingen per 1 juni verhogen. De belangrijkste wijziging betreft een nieuw, hoger tarief voor individueel aangevraagde praktijkbegeleidingen en stagebeoordelingen. Zo stijgen de kosten van de algemene praktijkbegeleiding van 210 naar 215 euro. Een individuele praktijkbegeleiding kost voortaan 250 euro.

Het tarievenoverzicht (zie de link onder dit artikel) beperkt zich tot de ‘nieuwe’ WRM-examens, omdat de ‘oude’ examens vanaf 1 juni 2012 niet meer worden aangeboden.

Nieuwe WRM

WRM-praktijkbegeleiding starten en eindigen in principe bij een IBKI-locatie (Nieuwegein, Best, Zwolle, Dordrecht of Zaandam). Een individueel examen wordt afgenomen in de lesregio van de rijinstructeur.

Het betreft de eerste tariefwijzigingen sinds de invoering van de ‘nieuwe’ WRM op 1 juni 2009. Ook zijn in de nieuwe tarieven de algemene kostenstijgingen en de kosten van de verplichte controle bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) verwerkt.

Deze tarieven worden toegepast op alle examens die worden geboekt vanaf 1 juni 2012. Voor examens die worden geboekt vóór 1 juni 2012, maar plaatsvinden na 1 juni 2012, wordt het huidige examentarief toegepast.

Bekijk hier het overzicht met alle nieuwe IBKI-examentarieven.

Auteur: Bart Pals

23 reacties op “IBKI verhoogt tarieven van examens en praktijkbegeleiding”

G. Naaijt|11.05.12|13:36

Net alsof IBKI voorheen de BTW was vergeten… Ze gooien zomaar 19% (!!) bovenop wat het voorheen kostte: van 210 euro naar 250 euro voor exact dezelfde ‘dienstverlening’ (praktijkbegeleiding in rijschoolomgeving i.p.v. IBKI-locatie). Het nieuwe zogenaamde ‘individueel’ is toch gewoon het oude ‘centraal’. Of lees ik die PDF nou niet goed?

Geert|11.05.12|13:41

@ G. Naaijt: Het individuele examen is op eigen locatie. Het centrale examen is op een IBKI-locatie.

Gerrit|11.05.12|14:12

Ja als het erop aankomt kunnen ze best wel snel beslissen

Jim Schouten - directeur IBKI|11.05.12|21:25

Snel beslissen: de voorbereiding heeft ongeveer een half jaar geduurd. De minister is daarbij terecht kritisch.

We hebben de tarieven niet zomaar verhoogd. Vóór de invoering van de nieuwe WRM in 2009 hebben we een schatting gemaakt van de kosten van de verschillende soorten examens. Die blijken – zeker nu de praktijkbegeleiding echt op gang komt – hoger uit te vallen dan drie jaar geleden verwacht. De koppeling aan de GBA was destijds ook niet voorzien. En het is de eerste verhoging na 3 jaar.

Ronaldo cok|12.05.12|16:43

@ jim schouten, ja zo kun je het ook uitleggen

John|13.05.12|17:28

“Het is de eerste verhoging in 3 jaar” Maar wel een verhoging van 19% v.w.b. de individuele praktijkbegeleiding. Dit soort prijzen hebben natuurlijk niets met kostendekkend te maken. Het is maar te hopen dat de praktijkbegeleiding snel wordt afgeschaft. Hier wordt geen instructeur beter van.

Gerrit|13.05.12|18:29

Deze burocratische “grap” kost je gemiddeld met inkomsten-verlies ongeveer 4000 euro
daarnaast kun je dus zakken voor het “toneelstukje” en zie je je bedrijf naar de haaien gaan
dat kost je dan nog eens een tonnetje want je klanten komen gerust niet harlopend terugrennen
zodra het Hare Majesteit de Minister behaagd je de lesbevoegdheid weer terug tegeven.
De bevoegdheid laten verlopen en herintreden is goedkoper = 180 ABCD vragen
en 60 minuten autorijden voor 545 € is goedkoper dan bijscholen.

Gerrit|13.05.12|18:44

@Jim Schouten directeur IBKI – 11-05-12 / 21.25

De voorbereiding heeft een 1/2 jaar geduurd, enne wat koste dat ??
we hebben pas in Maart de IBKI Email ontvangen waarbij de instructeurs
om hun mening werd gevraagd
in de trant van : zullen we de tarieven zo laten, maar de mogelijkheden beperken
of zullen we het geheel duurder maken ?
ik denk dat wanneer dat half jaar voorbereiding niet was geweest
dat de tarieven omlaag hadden gekund al die IBKI experts & bobo’s kosten nl ook niet niks

John|13.05.12|23:41

13.05.12 | 18:29 | Gerrit
De bevoegdheid laten verlopen en herintreden is goedkoper = 180 ABCD vragen
en 60 minuten autorijden voor 545 € is goedkoper dan bijscholen

Maar dan ga je uit van een enkel B instructeur. Wat te denken van de belachelijke (en rechtsongelijke) regel dat een instructeur die meerdere bevoegdheden heeft voor elke bevoegdheid weer een dure praktijkrit te rijden. Als dat verzonnen is door die dure adviseurs…….

Niels|14.05.12|00:04

13.05.12 | 18:29 | Gerrit

en zie je je bedrijf naar de haaien gaan dat kost je dan nog eens een tonnetje

Heb je de kosten van de opleiding mee gerekend, ik heb 5500 euro betaald en twee keer per week een vrije dag moeten nemen. Twee dagen per week minder werken en dan maal 6 maanden reken dat maar is uit dan schrik je, maar nu praat ik niet eens over de investeringen van je rijschool en eventueel een hypotheek.

Jim Schouten - directeur IBKI|14.05.12|12:17

@13.05.12 | 18:44 | Gerrit:

De klacht was (en is mogelijk nog steeds) dat IBKI niet luistert naar rijinstructeurs. De techniek (internet) maakt het tegenwoordig mogelijk om rij-instructeurs rechtstreeks naar hun mening te vragen. De kosten daarvan zijn gelukkig erg laag, zodat we dat wat mij betreft vaker zullen doen. Ik denk dat het de kwaliteit van de besluiten kan helpen verbeteren.

G. Naaijt|14.05.12|16:44

Wat was de mening ook alweer precies waarnaar IBKI rijinstructeurs vroeg in haar onderzoek?

Optie 1 – De flexibiliteit handhaven. We maken gebruik van twee examentarieven; voor het centraal geplande examen en een individueel georganiseerd examen. Denk daarbij aan een tariefverschil van € 100,– 


Optie 2 – De flexibiliteit handhaven en de examentarieven over de hele linie verhogen. Denk daarbij aan een verhoging met € 40,– (voor zowel centraal gepland als indiviueel examen)

Optie 3 >>>

G. Naaijt|14.05.12|16:44

Optie 3 – De flexibiliteit terugdraaien en de praktijkexamens alleen nog organiseren op de bekende IBKI-locaties. Of op locaties waar we gegarandeerd drie examens per dag per examinator kunnen afnemen. Naar verwachting is dan geen tariefverhoging nodig.John|14.05.12|17:05

@ G. Naaijt,

De keuze is er al hoor. Dus terugdraaien hoeft niet. Daarbij, het IBKI heeft de instructeurs gevraagd hoe men het wilde, Ik neem aan dat daar de meerderheid de voorkeur heeft uitgesproken om de praktijkbegeleiding in de eigen regio te doen.

Gerrit|14.05.12|17:15

Het wachten is op een klokkenluider begeleider die bereid is een boekje open te doen
dat e.a. niet democratisch gaat en er achterkamertjes politiek wordt bedreven
lijkt me evident
kortom: weg met de onbehoorlijke brutaliteit van de WRM sanctie
regel eerst eens alle vreemde zaken wat betreft dat Toneelstukje.
verder lijkt me dat de CNV als ze zou willen ook juridische stappen zou kunnen nemen
maar dat zit er natuurlijk niet in want het CNV die de rekening voor Beun de Haas overneemt ?

Jet|16.05.12|20:44

Schrijf allen een brief aan Minister M. Schulz van Haegen-Maas Geesteranus, Min. van Infrastructuur en Milieu, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag, dat ze alsnog zo snel mogelijk dit toneelstuk-examen afschaft. Bijscholen prima, maar niet je pas verliezen als je zakt. Dan ben je alles kwijt. Hoe is het uit te leggen in deze tijd van crisis dat je hardwerkende mensen hun werk afpakt? Bij welk beroep zijn de gevolgen van ‘bijscholen’ zo groot?? Schrijven dus, hoe meer brieven hoe beter!

Jet|16.05.12|20:49

CBR-examinatoren: Wordt wakker!! Dit examen is ook een motie van wantrouwen aan uw adres. Hoe kunt u leerlingen hebben laten slagen van een instrukteur die zakt voor dit examen en dus blijkbaar een “slechte” instrukteur is? Dan bent u dus een slechte examinator! Dit is toch de omgekeerde wereld.Schrijf allen naar de minister, zie het adres hierboven!

Martin|17.05.12|02:04

@ jet, maar lid van het Forum is Jet dan net weer Net Niet, die Jet ? toch.!@?!?
Wie is JET ? F.F. roeren, want er zijn er zo velen die het beter weten>?
Ik zal de reeds bijna vergeten namen maar niet noemen.??
Zouden de reeds gevestigde orde, het dan toch ??………

Westland Hans|17.05.12|12:24

Ik ben dan weliswaar geslaagd voor het examen praktijkbegeleding, maar ik denk dat het beter is om alleen te toetsen of je nog over de didactische vaardigheden beschikt. Ik heb ook niets tegen bijscholing. Echter, ik denk als iedereen aan de beurt is geweest en de rotte peren (of waren het nou appels?) er tussenuit zijn, dat er iets veranderd. Ik ken (dubieuze) rijscholen die dit niet aan durven gaan, er gewoon hierdoor vanzelf mee stoppen.

Ruud Kraan|17.05.12|12:50

Ik heb al maanden geleden voorspelt dat de prijzen omhoog zouden gaan. Hoe langer je wacht hoe hoger de prijzen . Ook de regels zullen aangepast worden. Meestal niet in het voordeel van instructeurs. B.V. door je te laten komen op hun examenterrein. Dus niet meer thuis afrijden etc.

Frank|19.05.12|01:28

Ik weet niet wat men in de enquête wilde meten, maar ik denk dat een onderzoek alleen dan valide is, als deze niet slechts naar één richting stuurt. Er werd nl. niet om een persoonlijke mening gevraagd, doch kort samengevat kon men kiezen tussen 1)onze mening 2)onze mening 3) geen mening.
Bij navraag werd duidelijk dat men voortaan om de integriteit van de meting te verhogen begeleidingen door 2 toetsafnemers wil laten geschieden. Ziehier de werkelijke reden van de verhoging van de tarieven.

Gerrit|19.05.12|17:57

@Frank

Zit je straks met 4 personen in een lesauto ( gaat zo’n leerling bijzonder onplezierig vinden )

b.t.w. ik heb het Ministerie & de VVD al weken geleden gevraagd wat te doen met leerlingen
die hun rijschool gesloten zien worden (= zo’n 1040 leerlingen per jaar )
waarvan sommigen vlak voor hun rij-examen een andere rijschool moeten zoeken
of hun theoriecertificaat zien verlopen terwijl ze een andere rijschool zoeken.
nodeloos te zeggen dat ik nog geen eens een ontvangst bevestiging heb.

Ron Bosvelt|31.05.12|20:19

In 1 tijd waarin wij als rijscholen het hoofd amper boven water kunnen houden en ook ons gezin moeten voeden, gooit de overheid ook hier via de IBKI de prijzen fors omhoog. GROTE KLASSE………..

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

IBKI verhoogt tarieven van examens en praktijkbegeleiding | RijschoolPro
IBKI,CEC

IBKI verhoogt tarieven van examens en praktijkbegeleiding

IBKI gaat de tarieven voor examens en praktijkbegeleidingen per 1 juni verhogen. De belangrijkste wijziging betreft een nieuw, hoger tarief voor individueel aangevraagde praktijkbegeleidingen en stagebeoordelingen. Zo stijgen de kosten van de algemene praktijkbegeleiding van 210 naar 215 euro. Een individuele praktijkbegeleiding kost voortaan 250 euro.

Het tarievenoverzicht (zie de link onder dit artikel) beperkt zich tot de ‘nieuwe’ WRM-examens, omdat de ‘oude’ examens vanaf 1 juni 2012 niet meer worden aangeboden.

Nieuwe WRM

WRM-praktijkbegeleiding starten en eindigen in principe bij een IBKI-locatie (Nieuwegein, Best, Zwolle, Dordrecht of Zaandam). Een individueel examen wordt afgenomen in de lesregio van de rijinstructeur.

Het betreft de eerste tariefwijzigingen sinds de invoering van de ‘nieuwe’ WRM op 1 juni 2009. Ook zijn in de nieuwe tarieven de algemene kostenstijgingen en de kosten van de verplichte controle bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) verwerkt.

Deze tarieven worden toegepast op alle examens die worden geboekt vanaf 1 juni 2012. Voor examens die worden geboekt vóór 1 juni 2012, maar plaatsvinden na 1 juni 2012, wordt het huidige examentarief toegepast.

Bekijk hier het overzicht met alle nieuwe IBKI-examentarieven.

Auteur: Bart Pals

23 reacties op “IBKI verhoogt tarieven van examens en praktijkbegeleiding”

G. Naaijt|11.05.12|13:36

Net alsof IBKI voorheen de BTW was vergeten… Ze gooien zomaar 19% (!!) bovenop wat het voorheen kostte: van 210 euro naar 250 euro voor exact dezelfde ‘dienstverlening’ (praktijkbegeleiding in rijschoolomgeving i.p.v. IBKI-locatie). Het nieuwe zogenaamde ‘individueel’ is toch gewoon het oude ‘centraal’. Of lees ik die PDF nou niet goed?

Geert|11.05.12|13:41

@ G. Naaijt: Het individuele examen is op eigen locatie. Het centrale examen is op een IBKI-locatie.

Gerrit|11.05.12|14:12

Ja als het erop aankomt kunnen ze best wel snel beslissen

Jim Schouten - directeur IBKI|11.05.12|21:25

Snel beslissen: de voorbereiding heeft ongeveer een half jaar geduurd. De minister is daarbij terecht kritisch.

We hebben de tarieven niet zomaar verhoogd. Vóór de invoering van de nieuwe WRM in 2009 hebben we een schatting gemaakt van de kosten van de verschillende soorten examens. Die blijken – zeker nu de praktijkbegeleiding echt op gang komt – hoger uit te vallen dan drie jaar geleden verwacht. De koppeling aan de GBA was destijds ook niet voorzien. En het is de eerste verhoging na 3 jaar.

Ronaldo cok|12.05.12|16:43

@ jim schouten, ja zo kun je het ook uitleggen

John|13.05.12|17:28

“Het is de eerste verhoging in 3 jaar” Maar wel een verhoging van 19% v.w.b. de individuele praktijkbegeleiding. Dit soort prijzen hebben natuurlijk niets met kostendekkend te maken. Het is maar te hopen dat de praktijkbegeleiding snel wordt afgeschaft. Hier wordt geen instructeur beter van.

Gerrit|13.05.12|18:29

Deze burocratische “grap” kost je gemiddeld met inkomsten-verlies ongeveer 4000 euro
daarnaast kun je dus zakken voor het “toneelstukje” en zie je je bedrijf naar de haaien gaan
dat kost je dan nog eens een tonnetje want je klanten komen gerust niet harlopend terugrennen
zodra het Hare Majesteit de Minister behaagd je de lesbevoegdheid weer terug tegeven.
De bevoegdheid laten verlopen en herintreden is goedkoper = 180 ABCD vragen
en 60 minuten autorijden voor 545 € is goedkoper dan bijscholen.

Gerrit|13.05.12|18:44

@Jim Schouten directeur IBKI – 11-05-12 / 21.25

De voorbereiding heeft een 1/2 jaar geduurd, enne wat koste dat ??
we hebben pas in Maart de IBKI Email ontvangen waarbij de instructeurs
om hun mening werd gevraagd
in de trant van : zullen we de tarieven zo laten, maar de mogelijkheden beperken
of zullen we het geheel duurder maken ?
ik denk dat wanneer dat half jaar voorbereiding niet was geweest
dat de tarieven omlaag hadden gekund al die IBKI experts & bobo’s kosten nl ook niet niks

John|13.05.12|23:41

13.05.12 | 18:29 | Gerrit
De bevoegdheid laten verlopen en herintreden is goedkoper = 180 ABCD vragen
en 60 minuten autorijden voor 545 € is goedkoper dan bijscholen

Maar dan ga je uit van een enkel B instructeur. Wat te denken van de belachelijke (en rechtsongelijke) regel dat een instructeur die meerdere bevoegdheden heeft voor elke bevoegdheid weer een dure praktijkrit te rijden. Als dat verzonnen is door die dure adviseurs…….

Niels|14.05.12|00:04

13.05.12 | 18:29 | Gerrit

en zie je je bedrijf naar de haaien gaan dat kost je dan nog eens een tonnetje

Heb je de kosten van de opleiding mee gerekend, ik heb 5500 euro betaald en twee keer per week een vrije dag moeten nemen. Twee dagen per week minder werken en dan maal 6 maanden reken dat maar is uit dan schrik je, maar nu praat ik niet eens over de investeringen van je rijschool en eventueel een hypotheek.

Jim Schouten - directeur IBKI|14.05.12|12:17

@13.05.12 | 18:44 | Gerrit:

De klacht was (en is mogelijk nog steeds) dat IBKI niet luistert naar rijinstructeurs. De techniek (internet) maakt het tegenwoordig mogelijk om rij-instructeurs rechtstreeks naar hun mening te vragen. De kosten daarvan zijn gelukkig erg laag, zodat we dat wat mij betreft vaker zullen doen. Ik denk dat het de kwaliteit van de besluiten kan helpen verbeteren.

G. Naaijt|14.05.12|16:44

Wat was de mening ook alweer precies waarnaar IBKI rijinstructeurs vroeg in haar onderzoek?

Optie 1 – De flexibiliteit handhaven. We maken gebruik van twee examentarieven; voor het centraal geplande examen en een individueel georganiseerd examen. Denk daarbij aan een tariefverschil van € 100,– 


Optie 2 – De flexibiliteit handhaven en de examentarieven over de hele linie verhogen. Denk daarbij aan een verhoging met € 40,– (voor zowel centraal gepland als indiviueel examen)

Optie 3 >>>

G. Naaijt|14.05.12|16:44

Optie 3 – De flexibiliteit terugdraaien en de praktijkexamens alleen nog organiseren op de bekende IBKI-locaties. Of op locaties waar we gegarandeerd drie examens per dag per examinator kunnen afnemen. Naar verwachting is dan geen tariefverhoging nodig.John|14.05.12|17:05

@ G. Naaijt,

De keuze is er al hoor. Dus terugdraaien hoeft niet. Daarbij, het IBKI heeft de instructeurs gevraagd hoe men het wilde, Ik neem aan dat daar de meerderheid de voorkeur heeft uitgesproken om de praktijkbegeleiding in de eigen regio te doen.

Gerrit|14.05.12|17:15

Het wachten is op een klokkenluider begeleider die bereid is een boekje open te doen
dat e.a. niet democratisch gaat en er achterkamertjes politiek wordt bedreven
lijkt me evident
kortom: weg met de onbehoorlijke brutaliteit van de WRM sanctie
regel eerst eens alle vreemde zaken wat betreft dat Toneelstukje.
verder lijkt me dat de CNV als ze zou willen ook juridische stappen zou kunnen nemen
maar dat zit er natuurlijk niet in want het CNV die de rekening voor Beun de Haas overneemt ?

Jet|16.05.12|20:44

Schrijf allen een brief aan Minister M. Schulz van Haegen-Maas Geesteranus, Min. van Infrastructuur en Milieu, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag, dat ze alsnog zo snel mogelijk dit toneelstuk-examen afschaft. Bijscholen prima, maar niet je pas verliezen als je zakt. Dan ben je alles kwijt. Hoe is het uit te leggen in deze tijd van crisis dat je hardwerkende mensen hun werk afpakt? Bij welk beroep zijn de gevolgen van ‘bijscholen’ zo groot?? Schrijven dus, hoe meer brieven hoe beter!

Jet|16.05.12|20:49

CBR-examinatoren: Wordt wakker!! Dit examen is ook een motie van wantrouwen aan uw adres. Hoe kunt u leerlingen hebben laten slagen van een instrukteur die zakt voor dit examen en dus blijkbaar een “slechte” instrukteur is? Dan bent u dus een slechte examinator! Dit is toch de omgekeerde wereld.Schrijf allen naar de minister, zie het adres hierboven!

Martin|17.05.12|02:04

@ jet, maar lid van het Forum is Jet dan net weer Net Niet, die Jet ? toch.!@?!?
Wie is JET ? F.F. roeren, want er zijn er zo velen die het beter weten>?
Ik zal de reeds bijna vergeten namen maar niet noemen.??
Zouden de reeds gevestigde orde, het dan toch ??………

Westland Hans|17.05.12|12:24

Ik ben dan weliswaar geslaagd voor het examen praktijkbegeleding, maar ik denk dat het beter is om alleen te toetsen of je nog over de didactische vaardigheden beschikt. Ik heb ook niets tegen bijscholing. Echter, ik denk als iedereen aan de beurt is geweest en de rotte peren (of waren het nou appels?) er tussenuit zijn, dat er iets veranderd. Ik ken (dubieuze) rijscholen die dit niet aan durven gaan, er gewoon hierdoor vanzelf mee stoppen.

Ruud Kraan|17.05.12|12:50

Ik heb al maanden geleden voorspelt dat de prijzen omhoog zouden gaan. Hoe langer je wacht hoe hoger de prijzen . Ook de regels zullen aangepast worden. Meestal niet in het voordeel van instructeurs. B.V. door je te laten komen op hun examenterrein. Dus niet meer thuis afrijden etc.

Frank|19.05.12|01:28

Ik weet niet wat men in de enquête wilde meten, maar ik denk dat een onderzoek alleen dan valide is, als deze niet slechts naar één richting stuurt. Er werd nl. niet om een persoonlijke mening gevraagd, doch kort samengevat kon men kiezen tussen 1)onze mening 2)onze mening 3) geen mening.
Bij navraag werd duidelijk dat men voortaan om de integriteit van de meting te verhogen begeleidingen door 2 toetsafnemers wil laten geschieden. Ziehier de werkelijke reden van de verhoging van de tarieven.

Gerrit|19.05.12|17:57

@Frank

Zit je straks met 4 personen in een lesauto ( gaat zo’n leerling bijzonder onplezierig vinden )

b.t.w. ik heb het Ministerie & de VVD al weken geleden gevraagd wat te doen met leerlingen
die hun rijschool gesloten zien worden (= zo’n 1040 leerlingen per jaar )
waarvan sommigen vlak voor hun rij-examen een andere rijschool moeten zoeken
of hun theoriecertificaat zien verlopen terwijl ze een andere rijschool zoeken.
nodeloos te zeggen dat ik nog geen eens een ontvangst bevestiging heb.

Ron Bosvelt|31.05.12|20:19

In 1 tijd waarin wij als rijscholen het hoofd amper boven water kunnen houden en ook ons gezin moeten voeden, gooit de overheid ook hier via de IBKI de prijzen fors omhoog. GROTE KLASSE………..

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.