onderzoek, enquête, vragenlijst

Fout in WRM-enquête over sanctie bij praktijkbegeleiding

Er is een fout gemaakt in het opstellen van de enquête voor de vervroegde WRM-evaluatie. Rijinstructeurs die de praktijkbegeleiding nog niet hebben afgelegd, konden zich niet uitspreken over de sanctie die rust op het niet halen ervan. RoyalHaskoningDHV, die het onderzoek uitvoert in opdracht van het ministerie IenM en IBKI, zal deze week de fout herstellen. Dat belooft Jan Vissers van RoyalHaskoningDHV.

Met de enquête kregen rijinstructeurs bij D.5 de vraag of zij reeds praktijkbegeleiding hebben afgelegd.

Praktijkbegeleiding

Indien hierop ‘ja’ werd geantwoord, kon de rijinstructeur zich uitspreken wat hij van de prakijkbegeleiding vond. Daarna kon hij zijn mening over de sanctie geven. Bij rijinstructeurs die de vraag ‘heeft u al praktijkbegeleiding afgelegd’ met ‘nee’ beantwoordden, werden deze vragen echter overgeslagen. Zij konden dus niet hun mening geven over de sanctie bij het niet halen van de herkansing (binnen 7 dagen lesbevoegdheid kwijt).

“Dat is inderdaad fout”, geeft Vissers toe. “We hebben daar reacties op gekregen en besloten dit te gaan herstellen.” Inmiddels hebben 1400 rijinstructeurs de vragenlijst al afgerond. RoyalHaskoningDHV stuurt deze week een herinnering naar alle rijinstructeurs met de vraag of zij de enquête al ingevuld hebben.

Rijinstructeurs

Rijinstructeurs die vraag D.5 van de enquête met ‘nee’ hebben geantwoord (en zich dus nog niet over de sanctie hebben uitgesproken), krijgen in deze email-herinnering een link naar een mini-enquête. Hierin kunnen zij alsnog aangeven wat zij van de sanctie vinden. Rijinstructeurs die sinds maandag 7 januari de enquête invullen, krijgen deze vragen gesteld. Ongeacht hun antwoord bij D.5.

Rijinstructeurs dienen tijdens de enquete hun pasnummer in te vullen. “Dat is puur en alleen om te controleren dat de enquête wordt ingevuld door bevoegde rijinstructeurs. En dat iedereen dat slechts eenmaal kan doen”, vertelt Vissers. “We koppelen dat niet aan de ingevulde antwoorden.”

Mini-enquête

De mini-enquête bestaat uit onderstaande vragen vragen. De rijschoolbranche kan de enquete nog tot 18 januari invullen. Daarna worden de resultaten geanalyseerd en volgens planning op 1 april aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Bart Pals

Vraag, praktijkbegeleiding

Vraag, praktijkbegeleiding

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Fout in WRM-enquête over sanctie bij praktijkbegeleiding”

Bison Ramautar|15.01.13|12:49

Een ieder kan de vragen lijst invullen en verzenden.Ik heb vier keer dat gedaan mijn pas nummer was gewoon 123456 of andersom.
De WRM kan op een aantal punten worden aangemerkt als zeer discriminatoir omdat er geen enkele beroepsgroep in Nederland,op een vergelijkende wijze door de wet en regelgeving,zo zwaar wordt getroffen door sanctie als onze beroepsgroep.Bovendien sanctie word opgelegd wanneer er sprake is van strafbare feit.
Ram

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Fout in WRM-enquête over sanctie bij praktijkbegeleiding | RijschoolPro
onderzoek, enquête, vragenlijst

Fout in WRM-enquête over sanctie bij praktijkbegeleiding

Er is een fout gemaakt in het opstellen van de enquête voor de vervroegde WRM-evaluatie. Rijinstructeurs die de praktijkbegeleiding nog niet hebben afgelegd, konden zich niet uitspreken over de sanctie die rust op het niet halen ervan. RoyalHaskoningDHV, die het onderzoek uitvoert in opdracht van het ministerie IenM en IBKI, zal deze week de fout herstellen. Dat belooft Jan Vissers van RoyalHaskoningDHV.

Met de enquête kregen rijinstructeurs bij D.5 de vraag of zij reeds praktijkbegeleiding hebben afgelegd.

Praktijkbegeleiding

Indien hierop ‘ja’ werd geantwoord, kon de rijinstructeur zich uitspreken wat hij van de prakijkbegeleiding vond. Daarna kon hij zijn mening over de sanctie geven. Bij rijinstructeurs die de vraag ‘heeft u al praktijkbegeleiding afgelegd’ met ‘nee’ beantwoordden, werden deze vragen echter overgeslagen. Zij konden dus niet hun mening geven over de sanctie bij het niet halen van de herkansing (binnen 7 dagen lesbevoegdheid kwijt).

“Dat is inderdaad fout”, geeft Vissers toe. “We hebben daar reacties op gekregen en besloten dit te gaan herstellen.” Inmiddels hebben 1400 rijinstructeurs de vragenlijst al afgerond. RoyalHaskoningDHV stuurt deze week een herinnering naar alle rijinstructeurs met de vraag of zij de enquête al ingevuld hebben.

Rijinstructeurs

Rijinstructeurs die vraag D.5 van de enquête met ‘nee’ hebben geantwoord (en zich dus nog niet over de sanctie hebben uitgesproken), krijgen in deze email-herinnering een link naar een mini-enquête. Hierin kunnen zij alsnog aangeven wat zij van de sanctie vinden. Rijinstructeurs die sinds maandag 7 januari de enquête invullen, krijgen deze vragen gesteld. Ongeacht hun antwoord bij D.5.

Rijinstructeurs dienen tijdens de enquete hun pasnummer in te vullen. “Dat is puur en alleen om te controleren dat de enquête wordt ingevuld door bevoegde rijinstructeurs. En dat iedereen dat slechts eenmaal kan doen”, vertelt Vissers. “We koppelen dat niet aan de ingevulde antwoorden.”

Mini-enquête

De mini-enquête bestaat uit onderstaande vragen vragen. De rijschoolbranche kan de enquete nog tot 18 januari invullen. Daarna worden de resultaten geanalyseerd en volgens planning op 1 april aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Bart Pals

Vraag, praktijkbegeleiding

Vraag, praktijkbegeleiding

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Fout in WRM-enquête over sanctie bij praktijkbegeleiding”

Bison Ramautar|15.01.13|12:49

Een ieder kan de vragen lijst invullen en verzenden.Ik heb vier keer dat gedaan mijn pas nummer was gewoon 123456 of andersom.
De WRM kan op een aantal punten worden aangemerkt als zeer discriminatoir omdat er geen enkele beroepsgroep in Nederland,op een vergelijkende wijze door de wet en regelgeving,zo zwaar wordt getroffen door sanctie als onze beroepsgroep.Bovendien sanctie word opgelegd wanneer er sprake is van strafbare feit.
Ram

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.