CNV, kantoor, vakbond

Vakbond CNV wil dat politiek de rijschoolbranche op de schop neemt

De politiek is aan zet om de rijschoolbranche te verbeteren, want de sector zelf  krijgt het niet voor elkaar. Vakbond CNV heeft daarvoor diverse verbetervoorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd. Zo zouden onder meer de opleidingseisen voor rijinstructeurs verhoogd moeten worden, een stagiair-rijinstructeur zou zelfstandig les moeten kunnen geven tijdens de opleiding en de verplichte bijscholing moet op de schop. Verder dient er een verplichte opleiding voor ‘rijschoolhouder’ te komen en dient een nieuwe rijschool aan bepaalde eisen te voldoen.

CNV verzoekt de Tweede Kamer-leden eveneens om niet alleen naar de brancheverenigingen te luisteren, maar ook te overleggen met de vakbonden. Ongeveer de helft van alle rijinstructeurs is in loondienst en zij dienen ook vertegenwoordigd te worden, vindt de vakbond.

Eigenbelang

“Jammer genoeg is het de branche tot op heden niet gelukt om op eigen kracht te komen tot een gezonde sector”, schrijft Dolf Polders van CNV aan de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu. “Volgens ons speelt hier het eigenblang een grote rol in. Daarom zijn wij van mening dat, om te komen tot een gezonde sector, de inbreng van de politiek onontbeerlijk is.”

De rijopleiding in Nederland wankelt, volgens Polders. Er worden volgens hem te weinig goede rijinstructeurs opgeleid. “Er wordt vaak op een te laag niveau rijonderricht gegeven”, zegt Polders. “Het vak van rijinstructeur heeft te weinig aanzien. De arbeidsvoorwaarden zijn vaak slecht en de lonen zijn laag.”

Subsidies

Om te zorgen voor marktwerking dient de overheid de concurrentieverstorende subsidies stop te zetten, vindt CNV. “Door het geven van subsidies voor opleidingen, het helpen bij het starten van een eigen rijschool en het geven van rentelozen leningen, geeft de overheid marktwerking geen kans. De gerenommeerde rijscholen kunnen de prijzen daardoor niet verhogen en teren in op hun winst.”

Allereerst moet het basisniveau van een rijinstructeur omhoog bijvoorbeeld naar minimaal Mavo, schrijft CNV. Het lesgeven aan leerlingen vereist immers bepaalde kwaliteiten. Verder zou er een minimum-leeftijd van 27 jaar moeten komen, gelijk aan de minimumleeftijd voor een coach bij 2toDrive.

Stagiair

De vakbond pleit er verder voor om stagiairs zelfstandig les te laten geven, zonder dat een rijinstructeur achterin mee hoeft te rijden. Polders: “Bijvoorbeeld 20 lessen onder begeleiding en 20 uren zelstandig. Dit is voor zowel de rijschool als de kandidaat positief.”

Verder pleit CNV ervoor om de huidige methode van praktijkbegeleiding eens goed onder de loep te nemen. Hierbij worden 34 onderdelen van een praktijkles beoordeeld. “Veel van deze onderwerpen staan ver af van de praktijk en er is weinig ruimte voor je eigen stijl en manier van lesgeven”, zegt Polders. “Velen zien het als een toneelstuk dat ingestudeerd moet worden.”

Praktijkbegeleiding

De praktijkbegeleiding is volgens hem een manier van hoe een les opgebouwd kan worden. “Niet dé manier. Leerlingen zijn niet allemaal hetzelfde. Het is aan de rijinstructeur om die methode te kiezen die bij zijn leerling past.”

Verder is de druk te hoog van de huidige praktijkbijscholing, waarbij iedere rijinstructeur de bevoegdheid kwijt is als hij zakt voor de eenmalige herkansing. “Geen enkele beroepsgroep kent zo’n systeem, waarbij inkomens, banen en ondernemingen op het spel staan”, weet Polders.

Bijscholing

Hij vindt bijscholing voor iedere beroepsgroep goed. Maar pleit ervoor om een systeem te bedenken waarbij de rijinstructeur in een bepaalde periode (bijvoorbeeld 5 jaar) een minimum aantal punten moet verzamelen. Er zijn bijvoorbeeld punten te verdienen voor het volgen van theoriedagen, het geven van een praktijkles of het volgen van een praktijkexamen. Hierbij krijgt een rijinstructeur meer punten als het goed gaat.

Polders: “Door een puntensysteem te hanteren zullen zwakkere rijinstructeurs meer cursusdagen of praktijk moeten volgen om het benodigde puntental bij elkaar te krijgen, dan de rijinstructeurs die het goed doen.” Ook dient wat CNV betreft de theorie-opleiding uit de basiscursus worden gehaald. Die zou dan als apart cursus gevolgd kunnen worden voor het mogen geven van theorie-opleiding in brede zin.

Nieuwe rijscholen

Om de toestroom van nieuwe rijscholen van lage kwaliteit te doen indammen, pleit de vakbond voor een verplichte opleiding voor ‘rijschoolhouder’. Hierbij zouden de basisvaardigheden van het ondernemen aan de orde moeten komen. Daarnaast kan er gedoceerd worden over boekhouding, TOP-internet, etc. Ook kan wat CNV betreft de drempel om een rijschool te beginnen omhoog, bijvoorbeeld door van iedere rijschoolhouder minimaal 3 tot 5 jaar les-ervaring te eisen. Of eisen te stellen aan de rijschool, zoals het hebben van een eigen theorie-lokaal.

Verder pleit CNV ervoor om bpm-vrijstelling in te voeren voor lesauto’s die niet privé worden gebruikt en het lage btw-tarief, zoals dat geld voor sommige ‘arbeidsintensieve beroepen’. “Door de kosten van een rijschoolhouder te verlagen, ontstaat er de benodigde ruimte voor een kwaliteitsimpuls en voor betere arbeidsomstandigheden”, verwacht CNV.

Cao Rijschoolbranche

Om meer goede rijinstructeurs aan te trekken, dienen ook de arbeidsomstandigheden te verbeteren. CNV pleit daarom voor een cao in de rijschoolbranche. “Er zijn rijschoolondernemers die erkennen dat het kapitaal van hun onderneming het personeel is. Maar veel rijschoolhouders hanteren een ander beleid, gericht op zoveel mogelijk winst maken”, zegt Polders.

“Zij worden daarbij door wettelijke regelingen slechts zelden gecorrigeerd. Wanneer de verdiensten in de rijschoolbranche voor rijinstructeurs in loondienst en de ZZP-ers omhoog gaat en de arbeidsvoorwaarden voor rijinstructeurs in loondienst goed geregeld zijn in een cao, zal dit een positief effect hebben op de gehele rijschoolbranche en indirect ook op de verkeersveiligheid.”

Ervaring

In dat geval zullen rijinstructeurs die andere mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt toch eerder geneigd zijn in de rijschoolbranche werkzaam te blijven. “Het is belangrijk dat ervaring in de rijshoolbranche meer gewaardeerd gaat worden. Dat zal een positief effect hebben op de kwaliteit van de rijopleidingen”, vindt Polders. Daarom pleit CNV ook voor het schrappen van het artikel welke regelt dat rijinstructeurs geen ontslagbescherming hebben.

Ook merkt hij op dat het vreemd is dat de opleider van een rijbewijskandidaat een ander exameninstituut bezoekt dan zijn leerling (IBKI ipv CBR). “Zo langzaam maar zeker lopen de inzichten en ontwikkelingen binnen beide instituten steeds verder uiteen. De rijinstructeur heet meer voeling met het CBR. De lijnen zijn korter en de contacten intensiver. Het CBR is ook veel meer gespecialiseerd in het maken van voor rijinstructeurs relevante examens met goede vragen en afbeeldingen”, vindt Polders.

Zowel examinatoren als rijinstructeurs zouden wat hem betreft dezelfde basisopleiding WRM moeten volgen. “Een vervolgopleiding kan dan voor de examinator intern bij het CBR plaatsvinden.”

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

35 reacties op “Vakbond CNV wil dat politiek de rijschoolbranche op de schop neemt”

Ben Bridel|03.06.13|23:59

Goede punten Dolf.
Het is jammer dat het IBKI en de minister geen vakbonden bij de branche besprekingen willen hebben.
Wat zou hun belang daarbij zijn?

Gerrit Grevengoed|04.06.13|13:03

Allemaal punten waar men 10 jaar geleden ook aan had kunnen werken,
er moesten eerst 4 jaar lang sancties uitgedeeld worden
of lesauto’s door de examenzaal gereden worden voor het I&M wakker werd.
hopelijk luistert het Ministerie nu eens, en beloven ze ons NOOIT meer
op zo’n verschrikkelijke manier te pesten en in ons voortbestaan te bedreigen

John van den Kieboom|04.06.13|20:40

Hoewel ik het niet met alle punten van dit plan eens ben is dit plan in zijn geheel het beste wat ik heb gezien. Ik zou er dan ook geen enkel probleem mee hebben als dit plan in zijn geheel overgenomen zou worden door Den Haag. Complimenten voor CNV!

Wim Heitinga|05.06.13|09:56

Het valt wel op dat dhr. Polders hier nu mee komt. Zou er een lijntje Bovag-CNV lopen?

Rijschool Alex|06.06.13|10:24

Leuke en goede ideeën, jammer dat verder niemand er iets mee zal gaan doen. En als al iemand er iets mee doet, is dat pas over een aar jaar!
Ik denk: gezakt voor je praktijkbegeleiding? dien een vette claim in bij de overheid, procederen tot we er bij neer vallen! Immers geen enkele andere doelgroep kent zulke idiote regelgeving.
Welke mafkees doet elke 5 jaar examen en als hij het niet haalt, hup bedrijf kwijt, bijstand in enz?????

Als liberaal zit ik op zich niet te wachten van bemoeienissen van buitenaf. Echter door een te grote groep “beunhazen” is een beperkte regulering wat mij betreft terecht.
Tegen beter weten in hoop ik dat deze (media) aandacht de branche wakker doet schudden. Al betwijfel ik of deze berichten onze “beunhazen” bereiken en of zei zich wel verder willen ontwikkelen.
Ondernemen in de rijschool branche is steeds minder leuk!

fennyvanmaaren|06.06.13|11:10

Een stagiair zelfstandig les laten geven is een onbezonnen idee. Je zult een stagiair altijd moeten kunnen begeleiden. In het normale bedrijfsleven is er altijd wel iemand die daar controle over heeft. In en kwetsbare één op één situatie zoals in een lesauto is dat dan niet meer mogelijk. Bovendien werk je dan weer prijsdumping in de hand doordat er onbetaalde of onderbetaalde stagiairs tegen afbraakprijzen met een leerling op pad zullen worden gestuurd. Niet bevorderend voor het aanzien.

Y. van Duijl|06.06.13|11:50

Prachtig!Werd ook tijd…

Maar ik pleit ook voor aandacht aan instructeur opgeleidden die in een heel andere context bij verkeer betrokken zijn. Ook waardevol!

Door de combi leraar, hulpverlener en instructeur (A,B,AM) verzorg ik verkeerslessen en hulp bij theorie-examens aan schooljeugd, moeilijk lerenden en laaggeletterden. Intussen 10 jaar met plezier.

Mei jl verliepen de diploma’s. Ik pleit sterk voor praktijktoetsen in onderwijs/ zorg als alternatief voor de rijles. Medestanders?

Leon Janssen|06.06.13|12:43

ik wil hier toch even op in spelen al geruime tijd (enige jaren) wordt er gesproken over verbeteringen in de branche,waarbij er al vele initietieven zijn getoond maar nimmer werden geintegreerd. Nu wordt er opeens druk gespeculeerd omdat de branche in de media is gekomen uit bovenstaand artikel pleit de overheid over noodzakelijke maatregelen & mooie ideén, nou valt tegen betreft inoviteit. Het is een directe kopie van de protocol uit Duitsland, waaraan een nederlandse draai wordt gegeven.

Leon Janssen|06.06.13|12:45

Er wordt gesproken over verbetering bij beginnende bestuurders & kwalitatievere opleiders, waarbij ze nu de bijscholing willen stopzetten :S dit bied weinig perspectief omdat je nu immers niet gezamelijk “als Branche” van elkaar kunt profileren.. er moet niet alleen gekeken worden naar mooie profielen, maar naar de feiten & zaken vanuit de praktijk. Ze spreken over invoering CAO?? ik heb me twijfels, dit houd in max 40 uur werk & in minder tijd zelfde kosten verdienen. De consument is de dupe!

Gerrit Grevengoed|06.06.13|12:49

@verkeersschool CeesenCo 06.06. 10.25

Wanneer ik iemand de term “beunhazen” zie / hoor gebruiken
ben ik altijd benieuwd naar de definitie van “beunhaas”
is dat een rijschool die voor 39 euro les geeft, een rijschool die niet bij de Bovag is aangesloten,
of een persoon die in het weekend zonder lesbord en spiegels de weg opgaat ?

Ronald Kamping|06.06.13|12:54

duidelijke constateringen!
ben het bijna overal mee eens (en dat is bijzonder, mij kennende)
stagaires zelfstandig laten lesgeven niet, ook de minimum eis van mavo heeft niks met de rijopleiding te maken.
jammer dat er een organisatie zoals cnv aan te pas moet komen voordat er misschien serieus op word gereageerd door onze overheid.

Rijschool First|06.06.13|12:55

Goede punten. Enkele tegenstrijdig; de vrije markt stimuleren en tegelijkertijd eisen stellen als een verplichte opleiding voor ‘rijschoolhouder’? De focus van kwaliteit moet op de instructeurs liggen, niet de wettelijke rijschoolhouder. Andere ondernemers kennen namelijk ook geen “verplichte opleiding”. Wat betreft rij-ervaring; het CNV kan een register opstellen met alle geregistreerde instructeurs en datum van slagen. Iedereen inzien hoeveel jaar ervaring een instructeur heeft.

Ronald Kamping|06.06.13|12:58

vervolg:
de best oplossing in mijn ogen is dat zelfstandigen in dienst van de overheid komen.
-hierdoor vervalt oneerlijke concurrentie van de overheid
-mogelijkheid tot minimum prijzen (zoals bij brood)
-regulering van de toestroom van nieuwe instrukteurs.
-cao regeling
-betere salarissen voor werknemers
enz enz

Leon Janssen|06.06.13|13:06

@ Ronald..
Het zou inderdaad een goed initatief zijn als de lesprijzen “vast”worden gezet. Dan wordt er niet meer gegoogled op prijzen, maar naar kwaliteit. Hierdoor kunnen we allemaal een eerlijke boterham verdienen.

Leon Janssen|06.06.13|13:07

Alleen in dienst van de overheid, geen idee welke hervorming dit bied.. Als uitgangs punt zou er gekeken kunnen worden naar COA vanuit cbr Medewerkers!
Tevens vindt ik het een goed argument om nieuwe instructeurs eerst aantal jaren te laten draaien alvorens zij hun eigen onderneming starten..Dit houd de kwaliteit hoog en bied perspectieven voor de branche

Jan Nonnekes|06.06.13|13:11

Goed he van het CNV, hier zijn we al jaren mee bezig zonder lijntjes naar BOVAG of andere organisatie. Helaas is het lijntje met andere instructeurs wel heel dun er zijn te weinig leden waardoor het maken van een echte vuist nog steeds moeilijk is. Kort advies wordt lid en dan kunnen we mogelijk nog meer berijken. Dolf een geweldig pleidooi!

Gerrit Grevengoed|06.06.13|14:02

Niks lesprijzen ‘vastzetten’ dan ben je als kleine rijschool
of rijschool met veel allochtonen gelijk de dupeerde
Als kleine rijschool heb je vaak geen theorielokaal e.d.
dus kun je ook lagere lesprijzen hanteren dan een grote rijschool.
Wanneer je als leerling kunt kiezen tussen 2 rijscholen
die beide €45,- Pu vragen, dan kiezen ze waarschijnlijk voor
de rijschool met dat mooie “kantoor” dus als kleine jongen
ben je met vaste prijzen gelijk je onderhandelingspositie kwijt.

Edith Steen|06.06.13|15:33

HalleluJAAAAA Dolf Polders!!!

Corry de Jong|06.06.13|18:29

@ Wim Heitinga : er is geen lijntje naar Bovag of wat/wie anders ook! Het enige dat er is, is een groep rij-instructeurs (al dan niet in loondienst) die bij elkaar komen en e.e.a. bespreken samen met Dolf en die hopen dat er nu eens naar hun kant geluisterd wordt. Na lid te zijn geweest van een andere (grote) bond ben ik bij het CNV terechtgekomen en zowaar: Hier wordt geluisterd!!
Wil je meepraten/inbreng : lid worden en laat je stem horen het is zo makkelijk om hier commentaar

Corry de Jong|06.06.13|18:31

vervolg: te geven en daarna lekker achterover te leunen.

Jan de Groot|06.06.13|21:56

Eindelijk , misschien wordt de roep in de woestijn GEHOORD, . ?????? mijn vader moest in de jaren 50 , 60 , partime busschauffeuren , tot nu toe is er niets veranderd , ik denk : veel beloven / weinig geven ………… Rijschool ESAR Jan de Groot

Corry de Jong|06.06.13|21:58

test

rijschool Damon|06.06.13|22:42

Sorry Corry verbeter de wereld begin bij jezelf CNV heeft in een hoop dingen vinger op de zere plek maar laat ook een hoop liggen en achteroverleunen en de ander de kastanjes uit het vuur halen gaat me te ver
Als de kwaliteit verbeterd moet worden en je een stem wilt hebben bij politiek Den Haag zal je zelf initiatief moeten tonen en laten zien dat je er klaar voor bent dat de branche een positief imago verdiend.

Autorijschool Bert|06.06.13|23:02

Corry en rijschool Damon,

Het één hoeft het ander niet uit te sluiten.

Groet, Bert

Michael Dehond|06.06.13|23:06

he he eindelijk een instantie die het begrijpt!
de overheid moet zich keihard gaan schamen dat deze zaken nog steeds niet fatsoenlijk geregeld zijn,zoals een cao voor rijinstructeurs;elke beroepsgroep heeft zoiets en in de rijschoolbranche is dit er nog steeds niet!!
en wat het duitse model betreft:daar is het tenminste wel goed geregeld.
zo blijkt maar weer hoe weinig interesse deze overheid heeft met de werkende mensen.
dikke pluim voor het cnv wat mij betreft

John van den Kieboom|07.06.13|00:01

@ Corry,
Of er nu wel of geen lijntje is maakt toch niets uit? Als het er wel zou zijn dat geeft het CNV een goed voorbeeld. Tot nu toe werken de “belangenverenigingen” elkaar vooral tegen. Zij hebben dikwijls tegenstrijdige belangen. Ik ben heel blij met het voorstel van het CNV. Het is duidelijk dat dit vanuit instructeurs komt. Het is een allesomvattend plan. Natuurlijk kunnen we over punten en komma’s discussie voeren maar meer hoeft er volgens mij niet te veranderen.

RijschoolUtrecht.nl|07.06.13|08:57

Goed begin, nu de praktijk!

René Kwast|07.06.13|13:58

Eindelijk ! Ik zit bijna 30 jaar in “de handel”, maar zoveel positieve standpunten heb ik nog niet van een landelijk bekend orgaan gehoord. Ik word lid van het CNV !

Je kan over heel veel punten van mening verschillen maar dat er iets moet gebeuren,zeker wat betreft de 5 jaarlijkse applicatie,is wel duidelijk.
Heel goed dat men van overheidswege dit ook eindelijk gaat inzien.
Nu maar hopen dat het weer geen loze beloftes worden.

Romke Brink|13.06.13|14:19

Voor mij te laat
Zit nu werkloos thuis i.v.m niet verlengen van mijn arbeidscontract en concurrentiebeding en relatiebeding,waar ik aan gehouden word.
Dus aankomendrijinstructeurs let op!Laat je contract toetsen bij het juridisch loket of advocaat gesp.in het arbeidsrecht.
Laat alles wat mondeling wordt beloofd op papier zetten en ondertekenen.
Nu zit ik in een soort van nachtmerrie en word dus gedwongen om ander werk te doen of 20 kilometer van mijn woonplaats werk te zoeken als rijinstructeur.

Youran van Ark|13.06.13|18:14

Weet je wat pas triest is? Die gasten met hun renteloze lening krijgen hun auto nooit vol dankzij ons, de ervaren rijscholen. Staan ze straks met lege handen en een vette rekening.

Ger van den Berk|04.07.13|23:31

Zolang er in de huidige branche al bestuurders zitten die alleen voor eigen belang een bestuur functie bekleden, en zelf als rijschool niet direct voldoen aan wat bijvoorbeeld Dolf al voorstelt, zal de Minister en IBKI nooit aan bovenstaande zaken toegeven.
Terwijl men dacht dat de VRB ook de belangen van de CNV zou behartigen blijkt dat dit ook niet mogelijk is ook vanwege het zeer kleine leden aantal van de VRB zelf die dan ook niet als belangenvereniging gezien kan worden.( zie ledenlijst )

Ger van den Berk|04.07.13|23:38

Ik moet aangeven dat Dolf wel een aantal punten heeft maar helaas zijn dit punten waar al meer dan 10 jaar al over gepraat wordt.
Wat opleidingen betreft moet ik wel Dolf verbeteren dat er toch hele goede opleiders zijn die wel zeer goede instructeurs afleveren, en ook de examens van het IBKI zijn wat mij betreft wel helder en worden eerlijk afgenomen.
Verder is het jammer dat er buiten de BVO niet beter samengewerkt wordt nu zijn er maar ongeveer 1000 rijscholen die vertegenwoordigt worden.

Ger van den Berk|04.07.13|23:45

Ik wil hier niet schoppen maar denk dat een open congres waar ook vertegenwoordigers van het Ministerie, IBKI, Instructeursopleidingen en het CBR aanwezig zouden moeten zijn en dan ook naar vertegenwoordigers van de andere 5000 rijscholen kunnen luisteren.
Het is toch niet vreemd dat er zoveel rijscholen juist niet georganiseerd willen zijn, alleen naar deze rijscholen kan niet geluisterd worden.
Organiseer een middag waar iedereen zijn woord kan laten horen ook de mensen in loondienst.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Vakbond CNV wil dat politiek de rijschoolbranche op de schop neemt | RijschoolPro
CNV, kantoor, vakbond

Vakbond CNV wil dat politiek de rijschoolbranche op de schop neemt

De politiek is aan zet om de rijschoolbranche te verbeteren, want de sector zelf  krijgt het niet voor elkaar. Vakbond CNV heeft daarvoor diverse verbetervoorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd. Zo zouden onder meer de opleidingseisen voor rijinstructeurs verhoogd moeten worden, een stagiair-rijinstructeur zou zelfstandig les moeten kunnen geven tijdens de opleiding en de verplichte bijscholing moet op de schop. Verder dient er een verplichte opleiding voor ‘rijschoolhouder’ te komen en dient een nieuwe rijschool aan bepaalde eisen te voldoen.

CNV verzoekt de Tweede Kamer-leden eveneens om niet alleen naar de brancheverenigingen te luisteren, maar ook te overleggen met de vakbonden. Ongeveer de helft van alle rijinstructeurs is in loondienst en zij dienen ook vertegenwoordigd te worden, vindt de vakbond.

Eigenbelang

“Jammer genoeg is het de branche tot op heden niet gelukt om op eigen kracht te komen tot een gezonde sector”, schrijft Dolf Polders van CNV aan de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu. “Volgens ons speelt hier het eigenblang een grote rol in. Daarom zijn wij van mening dat, om te komen tot een gezonde sector, de inbreng van de politiek onontbeerlijk is.”

De rijopleiding in Nederland wankelt, volgens Polders. Er worden volgens hem te weinig goede rijinstructeurs opgeleid. “Er wordt vaak op een te laag niveau rijonderricht gegeven”, zegt Polders. “Het vak van rijinstructeur heeft te weinig aanzien. De arbeidsvoorwaarden zijn vaak slecht en de lonen zijn laag.”

Subsidies

Om te zorgen voor marktwerking dient de overheid de concurrentieverstorende subsidies stop te zetten, vindt CNV. “Door het geven van subsidies voor opleidingen, het helpen bij het starten van een eigen rijschool en het geven van rentelozen leningen, geeft de overheid marktwerking geen kans. De gerenommeerde rijscholen kunnen de prijzen daardoor niet verhogen en teren in op hun winst.”

Allereerst moet het basisniveau van een rijinstructeur omhoog bijvoorbeeld naar minimaal Mavo, schrijft CNV. Het lesgeven aan leerlingen vereist immers bepaalde kwaliteiten. Verder zou er een minimum-leeftijd van 27 jaar moeten komen, gelijk aan de minimumleeftijd voor een coach bij 2toDrive.

Stagiair

De vakbond pleit er verder voor om stagiairs zelfstandig les te laten geven, zonder dat een rijinstructeur achterin mee hoeft te rijden. Polders: “Bijvoorbeeld 20 lessen onder begeleiding en 20 uren zelstandig. Dit is voor zowel de rijschool als de kandidaat positief.”

Verder pleit CNV ervoor om de huidige methode van praktijkbegeleiding eens goed onder de loep te nemen. Hierbij worden 34 onderdelen van een praktijkles beoordeeld. “Veel van deze onderwerpen staan ver af van de praktijk en er is weinig ruimte voor je eigen stijl en manier van lesgeven”, zegt Polders. “Velen zien het als een toneelstuk dat ingestudeerd moet worden.”

Praktijkbegeleiding

De praktijkbegeleiding is volgens hem een manier van hoe een les opgebouwd kan worden. “Niet dé manier. Leerlingen zijn niet allemaal hetzelfde. Het is aan de rijinstructeur om die methode te kiezen die bij zijn leerling past.”

Verder is de druk te hoog van de huidige praktijkbijscholing, waarbij iedere rijinstructeur de bevoegdheid kwijt is als hij zakt voor de eenmalige herkansing. “Geen enkele beroepsgroep kent zo’n systeem, waarbij inkomens, banen en ondernemingen op het spel staan”, weet Polders.

Bijscholing

Hij vindt bijscholing voor iedere beroepsgroep goed. Maar pleit ervoor om een systeem te bedenken waarbij de rijinstructeur in een bepaalde periode (bijvoorbeeld 5 jaar) een minimum aantal punten moet verzamelen. Er zijn bijvoorbeeld punten te verdienen voor het volgen van theoriedagen, het geven van een praktijkles of het volgen van een praktijkexamen. Hierbij krijgt een rijinstructeur meer punten als het goed gaat.

Polders: “Door een puntensysteem te hanteren zullen zwakkere rijinstructeurs meer cursusdagen of praktijk moeten volgen om het benodigde puntental bij elkaar te krijgen, dan de rijinstructeurs die het goed doen.” Ook dient wat CNV betreft de theorie-opleiding uit de basiscursus worden gehaald. Die zou dan als apart cursus gevolgd kunnen worden voor het mogen geven van theorie-opleiding in brede zin.

Nieuwe rijscholen

Om de toestroom van nieuwe rijscholen van lage kwaliteit te doen indammen, pleit de vakbond voor een verplichte opleiding voor ‘rijschoolhouder’. Hierbij zouden de basisvaardigheden van het ondernemen aan de orde moeten komen. Daarnaast kan er gedoceerd worden over boekhouding, TOP-internet, etc. Ook kan wat CNV betreft de drempel om een rijschool te beginnen omhoog, bijvoorbeeld door van iedere rijschoolhouder minimaal 3 tot 5 jaar les-ervaring te eisen. Of eisen te stellen aan de rijschool, zoals het hebben van een eigen theorie-lokaal.

Verder pleit CNV ervoor om bpm-vrijstelling in te voeren voor lesauto’s die niet privé worden gebruikt en het lage btw-tarief, zoals dat geld voor sommige ‘arbeidsintensieve beroepen’. “Door de kosten van een rijschoolhouder te verlagen, ontstaat er de benodigde ruimte voor een kwaliteitsimpuls en voor betere arbeidsomstandigheden”, verwacht CNV.

Cao Rijschoolbranche

Om meer goede rijinstructeurs aan te trekken, dienen ook de arbeidsomstandigheden te verbeteren. CNV pleit daarom voor een cao in de rijschoolbranche. “Er zijn rijschoolondernemers die erkennen dat het kapitaal van hun onderneming het personeel is. Maar veel rijschoolhouders hanteren een ander beleid, gericht op zoveel mogelijk winst maken”, zegt Polders.

“Zij worden daarbij door wettelijke regelingen slechts zelden gecorrigeerd. Wanneer de verdiensten in de rijschoolbranche voor rijinstructeurs in loondienst en de ZZP-ers omhoog gaat en de arbeidsvoorwaarden voor rijinstructeurs in loondienst goed geregeld zijn in een cao, zal dit een positief effect hebben op de gehele rijschoolbranche en indirect ook op de verkeersveiligheid.”

Ervaring

In dat geval zullen rijinstructeurs die andere mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt toch eerder geneigd zijn in de rijschoolbranche werkzaam te blijven. “Het is belangrijk dat ervaring in de rijshoolbranche meer gewaardeerd gaat worden. Dat zal een positief effect hebben op de kwaliteit van de rijopleidingen”, vindt Polders. Daarom pleit CNV ook voor het schrappen van het artikel welke regelt dat rijinstructeurs geen ontslagbescherming hebben.

Ook merkt hij op dat het vreemd is dat de opleider van een rijbewijskandidaat een ander exameninstituut bezoekt dan zijn leerling (IBKI ipv CBR). “Zo langzaam maar zeker lopen de inzichten en ontwikkelingen binnen beide instituten steeds verder uiteen. De rijinstructeur heet meer voeling met het CBR. De lijnen zijn korter en de contacten intensiver. Het CBR is ook veel meer gespecialiseerd in het maken van voor rijinstructeurs relevante examens met goede vragen en afbeeldingen”, vindt Polders.

Zowel examinatoren als rijinstructeurs zouden wat hem betreft dezelfde basisopleiding WRM moeten volgen. “Een vervolgopleiding kan dan voor de examinator intern bij het CBR plaatsvinden.”

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

35 reacties op “Vakbond CNV wil dat politiek de rijschoolbranche op de schop neemt”

Ben Bridel|03.06.13|23:59

Goede punten Dolf.
Het is jammer dat het IBKI en de minister geen vakbonden bij de branche besprekingen willen hebben.
Wat zou hun belang daarbij zijn?

Gerrit Grevengoed|04.06.13|13:03

Allemaal punten waar men 10 jaar geleden ook aan had kunnen werken,
er moesten eerst 4 jaar lang sancties uitgedeeld worden
of lesauto’s door de examenzaal gereden worden voor het I&M wakker werd.
hopelijk luistert het Ministerie nu eens, en beloven ze ons NOOIT meer
op zo’n verschrikkelijke manier te pesten en in ons voortbestaan te bedreigen

John van den Kieboom|04.06.13|20:40

Hoewel ik het niet met alle punten van dit plan eens ben is dit plan in zijn geheel het beste wat ik heb gezien. Ik zou er dan ook geen enkel probleem mee hebben als dit plan in zijn geheel overgenomen zou worden door Den Haag. Complimenten voor CNV!

Wim Heitinga|05.06.13|09:56

Het valt wel op dat dhr. Polders hier nu mee komt. Zou er een lijntje Bovag-CNV lopen?

Rijschool Alex|06.06.13|10:24

Leuke en goede ideeën, jammer dat verder niemand er iets mee zal gaan doen. En als al iemand er iets mee doet, is dat pas over een aar jaar!
Ik denk: gezakt voor je praktijkbegeleiding? dien een vette claim in bij de overheid, procederen tot we er bij neer vallen! Immers geen enkele andere doelgroep kent zulke idiote regelgeving.
Welke mafkees doet elke 5 jaar examen en als hij het niet haalt, hup bedrijf kwijt, bijstand in enz?????

Als liberaal zit ik op zich niet te wachten van bemoeienissen van buitenaf. Echter door een te grote groep “beunhazen” is een beperkte regulering wat mij betreft terecht.
Tegen beter weten in hoop ik dat deze (media) aandacht de branche wakker doet schudden. Al betwijfel ik of deze berichten onze “beunhazen” bereiken en of zei zich wel verder willen ontwikkelen.
Ondernemen in de rijschool branche is steeds minder leuk!

fennyvanmaaren|06.06.13|11:10

Een stagiair zelfstandig les laten geven is een onbezonnen idee. Je zult een stagiair altijd moeten kunnen begeleiden. In het normale bedrijfsleven is er altijd wel iemand die daar controle over heeft. In en kwetsbare één op één situatie zoals in een lesauto is dat dan niet meer mogelijk. Bovendien werk je dan weer prijsdumping in de hand doordat er onbetaalde of onderbetaalde stagiairs tegen afbraakprijzen met een leerling op pad zullen worden gestuurd. Niet bevorderend voor het aanzien.

Y. van Duijl|06.06.13|11:50

Prachtig!Werd ook tijd…

Maar ik pleit ook voor aandacht aan instructeur opgeleidden die in een heel andere context bij verkeer betrokken zijn. Ook waardevol!

Door de combi leraar, hulpverlener en instructeur (A,B,AM) verzorg ik verkeerslessen en hulp bij theorie-examens aan schooljeugd, moeilijk lerenden en laaggeletterden. Intussen 10 jaar met plezier.

Mei jl verliepen de diploma’s. Ik pleit sterk voor praktijktoetsen in onderwijs/ zorg als alternatief voor de rijles. Medestanders?

Leon Janssen|06.06.13|12:43

ik wil hier toch even op in spelen al geruime tijd (enige jaren) wordt er gesproken over verbeteringen in de branche,waarbij er al vele initietieven zijn getoond maar nimmer werden geintegreerd. Nu wordt er opeens druk gespeculeerd omdat de branche in de media is gekomen uit bovenstaand artikel pleit de overheid over noodzakelijke maatregelen & mooie ideén, nou valt tegen betreft inoviteit. Het is een directe kopie van de protocol uit Duitsland, waaraan een nederlandse draai wordt gegeven.

Leon Janssen|06.06.13|12:45

Er wordt gesproken over verbetering bij beginnende bestuurders & kwalitatievere opleiders, waarbij ze nu de bijscholing willen stopzetten :S dit bied weinig perspectief omdat je nu immers niet gezamelijk “als Branche” van elkaar kunt profileren.. er moet niet alleen gekeken worden naar mooie profielen, maar naar de feiten & zaken vanuit de praktijk. Ze spreken over invoering CAO?? ik heb me twijfels, dit houd in max 40 uur werk & in minder tijd zelfde kosten verdienen. De consument is de dupe!

Gerrit Grevengoed|06.06.13|12:49

@verkeersschool CeesenCo 06.06. 10.25

Wanneer ik iemand de term “beunhazen” zie / hoor gebruiken
ben ik altijd benieuwd naar de definitie van “beunhaas”
is dat een rijschool die voor 39 euro les geeft, een rijschool die niet bij de Bovag is aangesloten,
of een persoon die in het weekend zonder lesbord en spiegels de weg opgaat ?

Ronald Kamping|06.06.13|12:54

duidelijke constateringen!
ben het bijna overal mee eens (en dat is bijzonder, mij kennende)
stagaires zelfstandig laten lesgeven niet, ook de minimum eis van mavo heeft niks met de rijopleiding te maken.
jammer dat er een organisatie zoals cnv aan te pas moet komen voordat er misschien serieus op word gereageerd door onze overheid.

Rijschool First|06.06.13|12:55

Goede punten. Enkele tegenstrijdig; de vrije markt stimuleren en tegelijkertijd eisen stellen als een verplichte opleiding voor ‘rijschoolhouder’? De focus van kwaliteit moet op de instructeurs liggen, niet de wettelijke rijschoolhouder. Andere ondernemers kennen namelijk ook geen “verplichte opleiding”. Wat betreft rij-ervaring; het CNV kan een register opstellen met alle geregistreerde instructeurs en datum van slagen. Iedereen inzien hoeveel jaar ervaring een instructeur heeft.

Ronald Kamping|06.06.13|12:58

vervolg:
de best oplossing in mijn ogen is dat zelfstandigen in dienst van de overheid komen.
-hierdoor vervalt oneerlijke concurrentie van de overheid
-mogelijkheid tot minimum prijzen (zoals bij brood)
-regulering van de toestroom van nieuwe instrukteurs.
-cao regeling
-betere salarissen voor werknemers
enz enz

Leon Janssen|06.06.13|13:06

@ Ronald..
Het zou inderdaad een goed initatief zijn als de lesprijzen “vast”worden gezet. Dan wordt er niet meer gegoogled op prijzen, maar naar kwaliteit. Hierdoor kunnen we allemaal een eerlijke boterham verdienen.

Leon Janssen|06.06.13|13:07

Alleen in dienst van de overheid, geen idee welke hervorming dit bied.. Als uitgangs punt zou er gekeken kunnen worden naar COA vanuit cbr Medewerkers!
Tevens vindt ik het een goed argument om nieuwe instructeurs eerst aantal jaren te laten draaien alvorens zij hun eigen onderneming starten..Dit houd de kwaliteit hoog en bied perspectieven voor de branche

Jan Nonnekes|06.06.13|13:11

Goed he van het CNV, hier zijn we al jaren mee bezig zonder lijntjes naar BOVAG of andere organisatie. Helaas is het lijntje met andere instructeurs wel heel dun er zijn te weinig leden waardoor het maken van een echte vuist nog steeds moeilijk is. Kort advies wordt lid en dan kunnen we mogelijk nog meer berijken. Dolf een geweldig pleidooi!

Gerrit Grevengoed|06.06.13|14:02

Niks lesprijzen ‘vastzetten’ dan ben je als kleine rijschool
of rijschool met veel allochtonen gelijk de dupeerde
Als kleine rijschool heb je vaak geen theorielokaal e.d.
dus kun je ook lagere lesprijzen hanteren dan een grote rijschool.
Wanneer je als leerling kunt kiezen tussen 2 rijscholen
die beide €45,- Pu vragen, dan kiezen ze waarschijnlijk voor
de rijschool met dat mooie “kantoor” dus als kleine jongen
ben je met vaste prijzen gelijk je onderhandelingspositie kwijt.

Edith Steen|06.06.13|15:33

HalleluJAAAAA Dolf Polders!!!

Corry de Jong|06.06.13|18:29

@ Wim Heitinga : er is geen lijntje naar Bovag of wat/wie anders ook! Het enige dat er is, is een groep rij-instructeurs (al dan niet in loondienst) die bij elkaar komen en e.e.a. bespreken samen met Dolf en die hopen dat er nu eens naar hun kant geluisterd wordt. Na lid te zijn geweest van een andere (grote) bond ben ik bij het CNV terechtgekomen en zowaar: Hier wordt geluisterd!!
Wil je meepraten/inbreng : lid worden en laat je stem horen het is zo makkelijk om hier commentaar

Corry de Jong|06.06.13|18:31

vervolg: te geven en daarna lekker achterover te leunen.

Jan de Groot|06.06.13|21:56

Eindelijk , misschien wordt de roep in de woestijn GEHOORD, . ?????? mijn vader moest in de jaren 50 , 60 , partime busschauffeuren , tot nu toe is er niets veranderd , ik denk : veel beloven / weinig geven ………… Rijschool ESAR Jan de Groot

Corry de Jong|06.06.13|21:58

test

rijschool Damon|06.06.13|22:42

Sorry Corry verbeter de wereld begin bij jezelf CNV heeft in een hoop dingen vinger op de zere plek maar laat ook een hoop liggen en achteroverleunen en de ander de kastanjes uit het vuur halen gaat me te ver
Als de kwaliteit verbeterd moet worden en je een stem wilt hebben bij politiek Den Haag zal je zelf initiatief moeten tonen en laten zien dat je er klaar voor bent dat de branche een positief imago verdiend.

Autorijschool Bert|06.06.13|23:02

Corry en rijschool Damon,

Het één hoeft het ander niet uit te sluiten.

Groet, Bert

Michael Dehond|06.06.13|23:06

he he eindelijk een instantie die het begrijpt!
de overheid moet zich keihard gaan schamen dat deze zaken nog steeds niet fatsoenlijk geregeld zijn,zoals een cao voor rijinstructeurs;elke beroepsgroep heeft zoiets en in de rijschoolbranche is dit er nog steeds niet!!
en wat het duitse model betreft:daar is het tenminste wel goed geregeld.
zo blijkt maar weer hoe weinig interesse deze overheid heeft met de werkende mensen.
dikke pluim voor het cnv wat mij betreft

John van den Kieboom|07.06.13|00:01

@ Corry,
Of er nu wel of geen lijntje is maakt toch niets uit? Als het er wel zou zijn dat geeft het CNV een goed voorbeeld. Tot nu toe werken de “belangenverenigingen” elkaar vooral tegen. Zij hebben dikwijls tegenstrijdige belangen. Ik ben heel blij met het voorstel van het CNV. Het is duidelijk dat dit vanuit instructeurs komt. Het is een allesomvattend plan. Natuurlijk kunnen we over punten en komma’s discussie voeren maar meer hoeft er volgens mij niet te veranderen.

RijschoolUtrecht.nl|07.06.13|08:57

Goed begin, nu de praktijk!

René Kwast|07.06.13|13:58

Eindelijk ! Ik zit bijna 30 jaar in “de handel”, maar zoveel positieve standpunten heb ik nog niet van een landelijk bekend orgaan gehoord. Ik word lid van het CNV !

Je kan over heel veel punten van mening verschillen maar dat er iets moet gebeuren,zeker wat betreft de 5 jaarlijkse applicatie,is wel duidelijk.
Heel goed dat men van overheidswege dit ook eindelijk gaat inzien.
Nu maar hopen dat het weer geen loze beloftes worden.

Romke Brink|13.06.13|14:19

Voor mij te laat
Zit nu werkloos thuis i.v.m niet verlengen van mijn arbeidscontract en concurrentiebeding en relatiebeding,waar ik aan gehouden word.
Dus aankomendrijinstructeurs let op!Laat je contract toetsen bij het juridisch loket of advocaat gesp.in het arbeidsrecht.
Laat alles wat mondeling wordt beloofd op papier zetten en ondertekenen.
Nu zit ik in een soort van nachtmerrie en word dus gedwongen om ander werk te doen of 20 kilometer van mijn woonplaats werk te zoeken als rijinstructeur.

Youran van Ark|13.06.13|18:14

Weet je wat pas triest is? Die gasten met hun renteloze lening krijgen hun auto nooit vol dankzij ons, de ervaren rijscholen. Staan ze straks met lege handen en een vette rekening.

Ger van den Berk|04.07.13|23:31

Zolang er in de huidige branche al bestuurders zitten die alleen voor eigen belang een bestuur functie bekleden, en zelf als rijschool niet direct voldoen aan wat bijvoorbeeld Dolf al voorstelt, zal de Minister en IBKI nooit aan bovenstaande zaken toegeven.
Terwijl men dacht dat de VRB ook de belangen van de CNV zou behartigen blijkt dat dit ook niet mogelijk is ook vanwege het zeer kleine leden aantal van de VRB zelf die dan ook niet als belangenvereniging gezien kan worden.( zie ledenlijst )

Ger van den Berk|04.07.13|23:38

Ik moet aangeven dat Dolf wel een aantal punten heeft maar helaas zijn dit punten waar al meer dan 10 jaar al over gepraat wordt.
Wat opleidingen betreft moet ik wel Dolf verbeteren dat er toch hele goede opleiders zijn die wel zeer goede instructeurs afleveren, en ook de examens van het IBKI zijn wat mij betreft wel helder en worden eerlijk afgenomen.
Verder is het jammer dat er buiten de BVO niet beter samengewerkt wordt nu zijn er maar ongeveer 1000 rijscholen die vertegenwoordigt worden.

Ger van den Berk|04.07.13|23:45

Ik wil hier niet schoppen maar denk dat een open congres waar ook vertegenwoordigers van het Ministerie, IBKI, Instructeursopleidingen en het CBR aanwezig zouden moeten zijn en dan ook naar vertegenwoordigers van de andere 5000 rijscholen kunnen luisteren.
Het is toch niet vreemd dat er zoveel rijscholen juist niet georganiseerd willen zijn, alleen naar deze rijscholen kan niet geluisterd worden.
Organiseer een middag waar iedereen zijn woord kan laten horen ook de mensen in loondienst.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.