Tractor, rijbewijs, T-rijbewijs, trekker, rijschool, rijles, Lesauto Testdag

Nieuwe categorie voor rijles geven trekkerrijbewijs: WRM-T

Er komt een aparte WRM-categorie om rijles te mogen geven op de tractor: WRM-certificaat T. De opleiding kan straks door zowel rijscholen als agrarische scholen worden gegeven. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat door minister Schultz van Haegen (IenM) naar de Tweede Kamer is gestuurd. Jaarlijks zullen ongeveer 3500 personen het T-rijbewijs gaan halen, verwacht ze. In tegenstelling tot alle andere categorieën, hoeven trekker-rijinstructeurs niet eerst hun WRM-bevoegdheid in de categorie B te halen.

Deze route is gecreëerd door het ministerie van IenM voor personen die uitsluitend rijonderricht voor de tractoren willen geven. “Hierbij gaat het met name om docenten van het agrarisch onderwijs die nu instructie geven voor het trekkercertificaat en rijinstructeurs die verbonden zijn aan de Stichting Bevordering Verkeerseducatie. Zij hoeven dus niet de gebruikelijke route te volgen van eerst het WRM-certificaat B halen en daarna een aanvullend WRM-certificaat T”, meldt Schultz.

Leerdoelen

T-instructeurs hoeven niet per sé over B-bevoegdheid te beschikken. Maar dat neemt volgens IenM niet weg dat bij de vormgeving van de eisen voor het WRM-certificaat T wel degelijk zal worden gekeken naar de leerdoelen die voor de andere instructeurs-certificaten gelden, en met name voor het WRM-certificaat B, zodat de rijinstructeurs straks goede kwaliteit kunnen leveren. Zo worden ook voor het WRM-certificaat T didactische eisen aan de instructeurs gesteld, moeten zij hun bekwaamheid aantonen in verkeersdeelname en moet een stage gevolgd worden.

“Indien houders van een WRM-certificaat voor de categorie T rijles zouden willen gaan geven in een of meer andere categorieën, dan zullen zij alsnog langs de reguliere weg eerst het WRM-certificaat B moeten halen en dan het aanvullende certificaat of certificaten voor de gewenste categorie of categorieën”, meldt de minister.

Trekker-rijlessen

De minister verwacht dat leerlingen, met een minimale leeftijd van 16 jaar, ongeveer 10 rijlessen nodig hebben om het praktijkexamen te kunnen halen. “Uitgaande van een bedrag van € 55,– voor een rijles en van € 40,– per theorie- en € 230,– per praktijkexamen, en tevens uitgaande van gemiddeld 10 rijlessen voor het leren van rijden op de openbare weg (uitgaande van het feit dat net als nu het aanleren van het besturen en de overige vaardigheden van het omgaan met een tractor tijdens de beroepsopleiding plaatsvindt) en éénmaal theorie-examen en éénmaal praktijkexamen per kandidaat, komen deze kosten neer op 3500 x € 820,– = € 2.870.000,–”, schrijft Schultz.

Er komt geen aparte rijbewijscategorie E bij T. Dat betekent dat iedereen met rijbewijs T bevoegd is om een aanhanger te trekken met de tractor. Dat betekent dat het praktijkexamen voor het T-rijbewijs zal worden afgelegd op een tractor met aanhangwagen. Dat komt omdat bij de motorrijtuigen die onder de rijbewijsplicht komen te vallen het vaak gaat om motorrijtuigen die zijn ontworpen om iets te trekken.

WRM-certificaat T

Docenten krijgen vanaf het tijdstip van inwerkingtreding twee jaar de tijd om het WRM-certificaat T te halen. Gedurende die periode zijn zij op basis van overgangsrecht bevoegd tot het geven van instructie. Daartoe dienen zij te beschikken over een AOC- dan wel een SBV-pasje, als bewijs dat zij instructie mogen geven.

Eenmalig zullen de huidige AOC-docenten en de SBV rijinstructeurs het WRM-certificaat T moeten halen. Het gaat hier in het totaal om een groep van circa 100 docenten. Daarnaast zullen er instructeurs zijn die nu rijinstructie B, C en E bij C geven en die na invoering van het T-rijbewijs, rijinstructie T erbij willen geven.

Rijinstructie

Op dit moment zijn er ca. 150 rijscholen die rijinstructie voor C geven. Naar verwachting zal een derde van deze scholen ook willen gaan opleiden voor het T-rijbewijs. Dit komt neer op 50 instructeurs. Als deze instructeurs dit certificaat eenmaal hebben, zullen ze vervolgens ook moeten voldoen aan de bijscholingsplicht. De bijscholingsverplichting voor iedere vijf jaar bestaat uit twee maal praktijkbegeleiding, waarbij het rijonderricht wordt beoordeeld en uit zes dagdelen van drie uur theoretische bijscholing.

Het CBR zal, in samenwerking met het agrarisch onderwijs, Aequor en de maatschappelijke organisaties in de landbouw, een evenwichtig theorie- en praktijkexamen voor het T-rijbewijs ontwikkelen. Schultz: “Daarbij zal het CBR worden verzocht deze examens te voeden met belangrijke elementen uit de examens voor de rijbewijzen voor de personenauto.”

Praktijkexamen

Het praktijkexamen zal standaard worden afgenomen op een LBT of MMBS met aanhangwagen. De eisen waaraan dit examenvoertuig zal moeten voldoen, zullen worden vastgelegd in het Reglement rijbewijzen. “Over de precieze formulering van de eisen zal met alle betrokkenen overleg plaatsvinden”, kondigt de minister aan.

Sommige kleine motorrijtuigen die worden gebruikt in de groene sector worden uitgezonderd van de rijbewijsplicht. Het gaat dan om LBT’s en MMBS-en die, inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant, niet breder zijn dan 130 cm en de volgende functionaliteit hebben: maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Daarnaast mogen deze motorrijtuigen niet zijn voorzien van de mogelijkheid om een aanhangwagen of getrokken verwisselbare machine te trekken.

T-rijbewijs

Het T-rijbewijs is alleen nodig voor het besturen van trekkers op de weg. Onder weg wordt verstaan alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden, met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten. Voor het besturen van trekker op bijvoorbeeld een akker zal geen rijbewijs nodig zijn, omdat het hier niet gaat om een stuk grond dat openbaar is. Voor het rijden op een weg naar die akker toe zal dat naar verwachting anders liggen, omdat in de meeste gevallen die weg open staat voor verkeer.

Houders van een B-rijbewijs hebben tien jaar de tijd om bij de periodieke vernieuwing van dat B-rijbewijs in het bezit te komen van een rijbewijs dat geldig is voor het besturen van motorrijtuigen van de categorieën B en T. Het is de bedoeling dat het T-rijbewijs per 1 januari 2015 wordt ingevoerd.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Nieuwe categorie voor rijles geven trekkerrijbewijs: WRM-T”

Erwin Hollaar|07.11.13|22:45

Dus als ik het goed begrijp doen de AOC-ers en SBV-ers een soort van aanvullende cursus/opleiding en mogen ze hier twee jaar de tijd voor nemen en dien ik, als B-instructeur eerst mijn C en CE rijbewijs te halen en daarna mijn WRM voor C en CE en moet ik na dat alles ook voor ingang van het T-rijbewijs nog een WRM-T aanvullende opleiding volgen? En dan mag ik van de minister € 55,00 per uur vragen? Zou deze minister ook maar enig idee hebben waar ze over praat?

D. Boerhoop|01.05.14|22:31

Beste Erwin ik begrijp je bezorgdheid betreffende C en CE rijbewijzen die je mogelijk nog niet hebt.De docenten AOC en SBV zijn mensen die al jaren met tractoren en zelf rijdende grote werktuigen en voertuigen omgaan. Een trekker besturen lijkt als een auto maar het gaat om een categorie voertuigen die zich heel anders gedragen op de openbare weg dan een auto of vrachtauto dit wordt mede veroorzaakt door het type banden en wel of geen vering wanneer bij onvoldoende kennis moet men zich bekwamen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Nieuwe categorie voor rijles geven trekkerrijbewijs: WRM-T | RijschoolPro
Tractor, rijbewijs, T-rijbewijs, trekker, rijschool, rijles, Lesauto Testdag

Nieuwe categorie voor rijles geven trekkerrijbewijs: WRM-T

Er komt een aparte WRM-categorie om rijles te mogen geven op de tractor: WRM-certificaat T. De opleiding kan straks door zowel rijscholen als agrarische scholen worden gegeven. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat door minister Schultz van Haegen (IenM) naar de Tweede Kamer is gestuurd. Jaarlijks zullen ongeveer 3500 personen het T-rijbewijs gaan halen, verwacht ze. In tegenstelling tot alle andere categorieën, hoeven trekker-rijinstructeurs niet eerst hun WRM-bevoegdheid in de categorie B te halen.

Deze route is gecreëerd door het ministerie van IenM voor personen die uitsluitend rijonderricht voor de tractoren willen geven. “Hierbij gaat het met name om docenten van het agrarisch onderwijs die nu instructie geven voor het trekkercertificaat en rijinstructeurs die verbonden zijn aan de Stichting Bevordering Verkeerseducatie. Zij hoeven dus niet de gebruikelijke route te volgen van eerst het WRM-certificaat B halen en daarna een aanvullend WRM-certificaat T”, meldt Schultz.

Leerdoelen

T-instructeurs hoeven niet per sé over B-bevoegdheid te beschikken. Maar dat neemt volgens IenM niet weg dat bij de vormgeving van de eisen voor het WRM-certificaat T wel degelijk zal worden gekeken naar de leerdoelen die voor de andere instructeurs-certificaten gelden, en met name voor het WRM-certificaat B, zodat de rijinstructeurs straks goede kwaliteit kunnen leveren. Zo worden ook voor het WRM-certificaat T didactische eisen aan de instructeurs gesteld, moeten zij hun bekwaamheid aantonen in verkeersdeelname en moet een stage gevolgd worden.

“Indien houders van een WRM-certificaat voor de categorie T rijles zouden willen gaan geven in een of meer andere categorieën, dan zullen zij alsnog langs de reguliere weg eerst het WRM-certificaat B moeten halen en dan het aanvullende certificaat of certificaten voor de gewenste categorie of categorieën”, meldt de minister.

Trekker-rijlessen

De minister verwacht dat leerlingen, met een minimale leeftijd van 16 jaar, ongeveer 10 rijlessen nodig hebben om het praktijkexamen te kunnen halen. “Uitgaande van een bedrag van € 55,– voor een rijles en van € 40,– per theorie- en € 230,– per praktijkexamen, en tevens uitgaande van gemiddeld 10 rijlessen voor het leren van rijden op de openbare weg (uitgaande van het feit dat net als nu het aanleren van het besturen en de overige vaardigheden van het omgaan met een tractor tijdens de beroepsopleiding plaatsvindt) en éénmaal theorie-examen en éénmaal praktijkexamen per kandidaat, komen deze kosten neer op 3500 x € 820,– = € 2.870.000,–”, schrijft Schultz.

Er komt geen aparte rijbewijscategorie E bij T. Dat betekent dat iedereen met rijbewijs T bevoegd is om een aanhanger te trekken met de tractor. Dat betekent dat het praktijkexamen voor het T-rijbewijs zal worden afgelegd op een tractor met aanhangwagen. Dat komt omdat bij de motorrijtuigen die onder de rijbewijsplicht komen te vallen het vaak gaat om motorrijtuigen die zijn ontworpen om iets te trekken.

WRM-certificaat T

Docenten krijgen vanaf het tijdstip van inwerkingtreding twee jaar de tijd om het WRM-certificaat T te halen. Gedurende die periode zijn zij op basis van overgangsrecht bevoegd tot het geven van instructie. Daartoe dienen zij te beschikken over een AOC- dan wel een SBV-pasje, als bewijs dat zij instructie mogen geven.

Eenmalig zullen de huidige AOC-docenten en de SBV rijinstructeurs het WRM-certificaat T moeten halen. Het gaat hier in het totaal om een groep van circa 100 docenten. Daarnaast zullen er instructeurs zijn die nu rijinstructie B, C en E bij C geven en die na invoering van het T-rijbewijs, rijinstructie T erbij willen geven.

Rijinstructie

Op dit moment zijn er ca. 150 rijscholen die rijinstructie voor C geven. Naar verwachting zal een derde van deze scholen ook willen gaan opleiden voor het T-rijbewijs. Dit komt neer op 50 instructeurs. Als deze instructeurs dit certificaat eenmaal hebben, zullen ze vervolgens ook moeten voldoen aan de bijscholingsplicht. De bijscholingsverplichting voor iedere vijf jaar bestaat uit twee maal praktijkbegeleiding, waarbij het rijonderricht wordt beoordeeld en uit zes dagdelen van drie uur theoretische bijscholing.

Het CBR zal, in samenwerking met het agrarisch onderwijs, Aequor en de maatschappelijke organisaties in de landbouw, een evenwichtig theorie- en praktijkexamen voor het T-rijbewijs ontwikkelen. Schultz: “Daarbij zal het CBR worden verzocht deze examens te voeden met belangrijke elementen uit de examens voor de rijbewijzen voor de personenauto.”

Praktijkexamen

Het praktijkexamen zal standaard worden afgenomen op een LBT of MMBS met aanhangwagen. De eisen waaraan dit examenvoertuig zal moeten voldoen, zullen worden vastgelegd in het Reglement rijbewijzen. “Over de precieze formulering van de eisen zal met alle betrokkenen overleg plaatsvinden”, kondigt de minister aan.

Sommige kleine motorrijtuigen die worden gebruikt in de groene sector worden uitgezonderd van de rijbewijsplicht. Het gaat dan om LBT’s en MMBS-en die, inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant, niet breder zijn dan 130 cm en de volgende functionaliteit hebben: maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Daarnaast mogen deze motorrijtuigen niet zijn voorzien van de mogelijkheid om een aanhangwagen of getrokken verwisselbare machine te trekken.

T-rijbewijs

Het T-rijbewijs is alleen nodig voor het besturen van trekkers op de weg. Onder weg wordt verstaan alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden, met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten. Voor het besturen van trekker op bijvoorbeeld een akker zal geen rijbewijs nodig zijn, omdat het hier niet gaat om een stuk grond dat openbaar is. Voor het rijden op een weg naar die akker toe zal dat naar verwachting anders liggen, omdat in de meeste gevallen die weg open staat voor verkeer.

Houders van een B-rijbewijs hebben tien jaar de tijd om bij de periodieke vernieuwing van dat B-rijbewijs in het bezit te komen van een rijbewijs dat geldig is voor het besturen van motorrijtuigen van de categorieën B en T. Het is de bedoeling dat het T-rijbewijs per 1 januari 2015 wordt ingevoerd.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Nieuwe categorie voor rijles geven trekkerrijbewijs: WRM-T”

Erwin Hollaar|07.11.13|22:45

Dus als ik het goed begrijp doen de AOC-ers en SBV-ers een soort van aanvullende cursus/opleiding en mogen ze hier twee jaar de tijd voor nemen en dien ik, als B-instructeur eerst mijn C en CE rijbewijs te halen en daarna mijn WRM voor C en CE en moet ik na dat alles ook voor ingang van het T-rijbewijs nog een WRM-T aanvullende opleiding volgen? En dan mag ik van de minister € 55,00 per uur vragen? Zou deze minister ook maar enig idee hebben waar ze over praat?

D. Boerhoop|01.05.14|22:31

Beste Erwin ik begrijp je bezorgdheid betreffende C en CE rijbewijzen die je mogelijk nog niet hebt.De docenten AOC en SBV zijn mensen die al jaren met tractoren en zelf rijdende grote werktuigen en voertuigen omgaan. Een trekker besturen lijkt als een auto maar het gaat om een categorie voertuigen die zich heel anders gedragen op de openbare weg dan een auto of vrachtauto dit wordt mede veroorzaakt door het type banden en wel of geen vering wanneer bij onvoldoende kennis moet men zich bekwamen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.