rijles, bus, rijopleiding, rijschool

Onderwijsinspectie wil miljoenen terug van Twentse buschauffeursopleiding

Vijf regionale opleidingscentra (ROC’s) moeten van de Onderwijsinspectie mogelijk een deel van hun ontvangen overheidsbijdrage terugbetalen. Dit omdat een aantal opleidingen, waaronder de buschauffeursopleiding in Twente, volgens de inspectie niet aan de wettelijke eisen voldoet. Het ROC van Twente heeft al laten weten zo nodig naar de rechter te stappen om de opgelegde terugvordering van 4 miljoen euro aan te vechten. 

Het ROC in Hengelo vindt de boete niet terecht, omdat de opleiding verbeterd is sinds de onderwijsinspectie vorig jaar tekortkomingen in het onderwijs constateerde. Die verbeteringen zouden in overleg met de inspectie doorgevoerd zijn, zo wordt in regiodagblad Tubantia gemeld.

Onderwijs

De inspectie heeft niet openbaar gemaakt welke andere centra een terugvordering boven het hoofd hangt. “Het gaat om opleidingen voor grote groepen studenten, waarbij de opleidingen veelal zijn ontwikkeld samen met bepaalde bedrijven”, aldus de overheidsdienst. Wel liet ze weten dat de vijf instellingen de gelegenheid krijgen om hun eigen zienswijze nu kenbaar te maken. Daarna volgt een definitieve beslissing.

“De inspectie is een middag op lesbezoek geweest en heeft een dag dossiers doorgebladerd”, aldus Remco Meijerink van het ROC van Twente voor de camera van RTV Oost. “Vervolgens wordt tot de conclusie gekomen dat op dit moment niet aan de eisen is voldaan en dat dat dus ook alle voorgaande jaren niet het geval is geweest. Wij vinden dat je na een middag lesbezoek en een dag dossiers beoordelen niet kunt zeggen dat een opleiding waar gedurende een jaar of acht honderden chauffeurs zijn geschoold, niet voldoet.”

Chauffeurs

Het ROC van Twente kreeg vorig jaar al te horen dat de opleiding van Connexxion-chauffers niet aan de gestelde eisen voldeed. Daarom werden in overleg met de inspectie verbeteringen aangebracht en volgde een hersteltraject voor deelnemers van het lopende studiejaar, zo laat het opleidingscentrum weten.

Naar verluidt zou het probleem deels bij de papierwinkel liggen. Er zou immers onvoldoende administratie zijn tussen de stagebegeleider van het busbedrijf en de docent op school. “De inspectie stelt dat wat niet vastligt, ook niet is gebeurd”, aldus Meijerink. Hij zegt tegen het voorlopige besluit van de onderwijsinspectie in het verweer te gaan. “En als we niet in staat zijn om de inspectie van ons gelijk te overtuigen, dan gaan we naar de rechter. Die moet er dan maar een oordeel over vellen.”

Onderzoek

De onderwijsinspectie voerde onderzoeken uit bij de ROC’s om de waarde van het mbo-diploma te waarborgen. Daarnaast moet de inspectie de belangen van de deelnemers aan het onderwijs beschermen. “De inspectie onderkent het belang van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Dit laat onverlet dat ook trajecten waarbij wordt samengewerkt tussen onderwijs en bedrijfsleven dienen te voldoen aan de vereisten die de wet stelt.”

“Deelnemers hebben recht op goed onderwijs van voldoende omvang en inhoud behorend bij het kwalificatiedossier. De inspectie constateerde in haar onderzoeken bij de ROC-instellingen een groot aantal tekortkomingen van uiteenlopende aard en ernst.”

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Onderwijsinspectie wil miljoenen terug van Twentse buschauffeursopleiding | RijschoolPro
rijles, bus, rijopleiding, rijschool

Onderwijsinspectie wil miljoenen terug van Twentse buschauffeursopleiding

Vijf regionale opleidingscentra (ROC’s) moeten van de Onderwijsinspectie mogelijk een deel van hun ontvangen overheidsbijdrage terugbetalen. Dit omdat een aantal opleidingen, waaronder de buschauffeursopleiding in Twente, volgens de inspectie niet aan de wettelijke eisen voldoet. Het ROC van Twente heeft al laten weten zo nodig naar de rechter te stappen om de opgelegde terugvordering van 4 miljoen euro aan te vechten. 

Het ROC in Hengelo vindt de boete niet terecht, omdat de opleiding verbeterd is sinds de onderwijsinspectie vorig jaar tekortkomingen in het onderwijs constateerde. Die verbeteringen zouden in overleg met de inspectie doorgevoerd zijn, zo wordt in regiodagblad Tubantia gemeld.

Onderwijs

De inspectie heeft niet openbaar gemaakt welke andere centra een terugvordering boven het hoofd hangt. “Het gaat om opleidingen voor grote groepen studenten, waarbij de opleidingen veelal zijn ontwikkeld samen met bepaalde bedrijven”, aldus de overheidsdienst. Wel liet ze weten dat de vijf instellingen de gelegenheid krijgen om hun eigen zienswijze nu kenbaar te maken. Daarna volgt een definitieve beslissing.

“De inspectie is een middag op lesbezoek geweest en heeft een dag dossiers doorgebladerd”, aldus Remco Meijerink van het ROC van Twente voor de camera van RTV Oost. “Vervolgens wordt tot de conclusie gekomen dat op dit moment niet aan de eisen is voldaan en dat dat dus ook alle voorgaande jaren niet het geval is geweest. Wij vinden dat je na een middag lesbezoek en een dag dossiers beoordelen niet kunt zeggen dat een opleiding waar gedurende een jaar of acht honderden chauffeurs zijn geschoold, niet voldoet.”

Chauffeurs

Het ROC van Twente kreeg vorig jaar al te horen dat de opleiding van Connexxion-chauffers niet aan de gestelde eisen voldeed. Daarom werden in overleg met de inspectie verbeteringen aangebracht en volgde een hersteltraject voor deelnemers van het lopende studiejaar, zo laat het opleidingscentrum weten.

Naar verluidt zou het probleem deels bij de papierwinkel liggen. Er zou immers onvoldoende administratie zijn tussen de stagebegeleider van het busbedrijf en de docent op school. “De inspectie stelt dat wat niet vastligt, ook niet is gebeurd”, aldus Meijerink. Hij zegt tegen het voorlopige besluit van de onderwijsinspectie in het verweer te gaan. “En als we niet in staat zijn om de inspectie van ons gelijk te overtuigen, dan gaan we naar de rechter. Die moet er dan maar een oordeel over vellen.”

Onderzoek

De onderwijsinspectie voerde onderzoeken uit bij de ROC’s om de waarde van het mbo-diploma te waarborgen. Daarnaast moet de inspectie de belangen van de deelnemers aan het onderwijs beschermen. “De inspectie onderkent het belang van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Dit laat onverlet dat ook trajecten waarbij wordt samengewerkt tussen onderwijs en bedrijfsleven dienen te voldoen aan de vereisten die de wet stelt.”

“Deelnemers hebben recht op goed onderwijs van voldoende omvang en inhoud behorend bij het kwalificatiedossier. De inspectie constateerde in haar onderzoeken bij de ROC-instellingen een groot aantal tekortkomingen van uiteenlopende aard en ernst.”

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.