CBR, hoofdkantoor

CBR verdedigt beleid voor sluiting theorie-examencentra

Het CBR is het oneens met de bezwaren die brancheorganisatie Bovag Rijscholen heeft geuit tegen de geplande sluiting van diverse CBR-theorie-examencentra. Het aantal centra wordt teruggebracht van 30 naar 20. Het CBR benadrukt nogmaals dat dit weinig gevolgen zal hebben voor zowel de kandidaten als de rijscholen. De gemiddelde reistijd stijgt met ruim 10 procent. “Maar zowel nu als na de implementatie van het locatiebeleid voldoet het CBR voor ruim 99 procent aan de norm van bereikbaarheid binnen 60 autominuten”, meldt het bureau.

Door de sluiting van tien van de dertig theorie-examencentra worden de locaties bereikbaar met een gemiddelde reistijd van 22 autominuten in plaats van de huidige 20, zegt het CBR. De reistijd per openbaar vervoer zou met 13 procent stijgen; van 53 naar 60 minuten. Het bureau reageert hiermee op een brief die Bovag Rijscholen eind 2013 aan het CBR stuurde. Hierin uitte de branchevereniging haar ongenoegen over de sluiting van de theorie-examencentra en de mogelijke gevolgen ervan.

Reistijden

Bovag gaf aan te vrezen dat langere reistijden en hogere vervoerskosten jongeren zullen afschrikken. Ook de voorgenomen verplaatsing van de CCV theorie-examens op locatie naar de CBR-centra werd door de branchevereniging niet positief ontvangen. Investeringen door rijscholen hebben een bepaalde terugverdientijd nodig. Door het weghalen van de theorie-examens lijden de rijscholen schade, vindt Bovag.

Het CBR zegt echter als norm te hanteren dat haar theorie-examencentra binnen 60 autominuten bereikbaar moeten zijn. “Zowel nú als na de implementatie van het locatiebeleid voldoet het CBR voor ruim 99 procent aan deze norm. En uit onderzoek blijkt dat 83 procent van de theorie-examenkandidaten de norm van 60 autominuten acceptabel vindt.”

Kandidatens

“Ruim 65 procent van alle theorie-examenkandidaten reist met de auto naar het examencentrum. Voor minder dan 1 procent van de kandidaten zal de reistijd iets meer dan 60 autominuten bedragen”, zo laat het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen weten. “Hierbij willen we aantekenen dat veruit het merendeel van de kandidaten slechts één tot twee keer in hun leven naar een theorie-examencentrum reist.” Zowel de reistijd als de reiskosten zullen volgens het CBR in de nieuwe situatie dus te overzien zijn.

De consequenties van het voorgenomen locatiebeleid zijn voor kandidaten dus aanvaardbaar, zo wordt in de brief aangegeven. “De toename van de reistijd en -kosten is te overzien”, aldus het CBR.

CCV

De andere bezwaren van Bovag betreffen de verplaatsing van de CCV theorie-examens op locatie van de rijscholen naar locaties van het CBR. Nu wordt het theorie-examen RV1 en V2C vaak gekoppeld aan een les- of examen-trainingsdag. Volgens Bovag zou een lange reistijd ervoor zorgen dat kandidaten nog eens twee dagen extra vrij moeten nemen. Dat zou leiden tot minder kandidaten. Dit argument wordt door het CBR verworpen.

“Uit analyse van onze eigen productiegegevens blijkt dat het aantal opleiders dat op hun eigen locatie theorie-examens laat afnemen, relatief klein is. Van de 230 opleiders die CDE-examens afnemen, zijn er in 2013 slechts 3 opleiders die uitsluitend op hun eigen locatie theorie-examens afnemen. Een relatief gering aantal van 33 opleiders neemt theorie-examens af op de eigen locatie én op de examenlocatie van het CBR. De overige 194 opleiders nemen het theorie-examen uitsluitend af op de CBR-examenlocaties.”

Investering

Het CBR zegt ook niet te verwachten dat CCV-kandidaten aanvullende verlofdagen op zullen moeten nemen. Dit omdat volgens het CBR momenteel slechts een klein deel van de kandidaten (18%) twee of drie examens op één dag aflegt op de locatie van het opleidingsinstituut. “En de reistijd wordt niet alleen bepaald door de locatie van het opleidingsinstituut, maar ook door de locatie van de werkgever en de woonplaats van de kandidaat”, aldus het CBR.

Ook de investeringen die opleiders gedaan hebben in lokalen en parkeerplaatsen, is voor het CBR geen reden om van de plannen af te zien. De voorwaarden die gelden om theorie-examens op opleidingslocaties af te kunnen nemen, overschrijden niet de eisen die aan een reguliere opleidingslocatie worden gesteld, zo is de gedachte. “Denk aan een lokaal, een tafel voor de toezichthouder, een nooduitgang enzovoorts. Ons inziens zijn de investeringen van de opleidingsinstituten vooral gericht geweest op het kunnen verzorgen van klassikaal onderwijs.”

Theorielokalen

“Dat de leslokalen daarmee ook geschikt zijn voor het afnemen van schriftelijke theorie-examens kan geleid hebben tot een betere bezetting van de ruimte. Maar is in onze ogen zeker niet het primaire gevolg van de gedane investering”, zo gaat het CBR verder. “En de huidige theorie-examens van het CBR worden overgezet naar computer based examens. Dit vereist een geheel andere infrastructuur voor zowel hardware als software en keuzes voor kostenefficiëntie en fraudepreventie.”

Het afnemen van de nieuwe examens op de locaties van opleidingsinstituten is daarom volgens het CBR geen haalbaar alternatief. Landelijk wordt er één moment vastgesteld, waarna opleiders niet meer zelf examens mogen afnemen. Dat moet ongewenste concurrentievervalsing worden uitgesloten.

Openingstijden

Het CBR zegt momenteel wel verschillende mogelijkheden te bekijken om de dienstverlening te verbeteren. “We vinden het belangrijk dat de dienstverlening minimaal op het huidige niveau blijft of verbetert. Dit kan betekenen dat er ook op zaterdag examen kan worden gedaan. En we kijken serieus naar de mogelijkheid om de avondopenstellingen te verruimen”, zo laat het CBR weten. Nu wordt alleen van die mogelijkheid gebruik gemaakt als de reserveringstermijn langer dan vier weken dreigt te worden. “Maar omdat verruiming van de openingstijden ook kosten met zich meebrengt, bijvoorbeeld voor beveiliging, moeten we dit eerst goed onderzoeken”, aldus het CBR.

Eind oktober maakte het CBR bekend tien van de dertig theorie-examencentra te zullen sluiten. Alle examecentra moeten voor het einde van 2014 grote veranderingen ondergaan, omdat de nieuwe theorie-examens via ITEC worden afgenomen. Een derde van de locaties gaat dicht om de totale verbouwingskosten te drukken. Er wordt 7 miljoen euro in de nieuwe lokalen en systemen voor het theorie-examen geïnvesteerd. De eerste vier theoriezalen worden in de zomer opnieuw ingericht. De overige 16 zijn naar verwachting eind van dit jaar gereed.

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

10 reacties op “CBR verdedigt beleid voor sluiting theorie-examencentra”

Er is alleen 1 ding wat ik me afvraag en dat is 60 autominuten veel jongeren hebben nog geen auto?
dus niet zo handig om 60 autominuten te hanteren.
niet elke ouder kan zijn kind even naar de theorie brengen het merendeel is afhankelijk van het openbaar vervoer.

het is te belachelijk voor woorden wij verzorgen theoriecursussen daar zit ook het vervoer in dat is dadelijk niet meer mogelijk want den bosch gaat sluiten dan moeten wij daarvoor naar eindhoven toe en een reistijd van 60 auto minuten is helemaal belachelijk het CBR kijkt alleen maar naar zijn eigen en houdt geen rekening met de rijscholen en zeker niet met de kandidaten.

Jos Menten|20.02.14|10:11

Het is alleen erg vreemd dat het CBR zegt dat er onderzoek is geweest, ik hoor echter van geen enkele collega dat er ook maar 1 van zijn/haar kandidaten ook gevraagd is naar de mening. Ik zet dan ook vraagtekens bij de uitkomst van de gedane onderzoeken. Daarbij dient er in alle regio’s onderzoek plaats te vinden om daadwerkelijk een representatieve uitkomst te krijgen.

John van den Kieboom|20.02.14|10:18

@ Jos Menten,

Ik heb ook niets van een onderzoek gehoord. En geen van mijn leerlingen is iets gevraagd. Als je nu al een onderzoek hebt gedaan en dat vooral onder leerlingen die nu al theorie examen doen en toch geen last hebben van de sluitingen, of je doet een onderzoek onder leerlingen wiens theorie examencentrum niet gaat sluiten, tja dan kun je aan dat soort uitslagen komen. Ik kom uit de provincie en vind dat ik ook weer erg “randstad” gericht wordt gedacht.

Peter Hanemaaijer|20.02.14|12:41

Het meest vervelende vindt ik dat het theorie examen zo ondertussen een examen begint te worden wat voor de gemiddelde Nederlander steeds moeilijker te behappen wordt. Dit in naam van de verkeersveiligheid. Je kan een kandidaat nog zo goed mogelijk voorbereiden; Zakken is bijna standaard. Daarbij komt dus dat de reistijd toe gaat nemen. De reserveringstermijnen zijn ook niet om over naar huis te schrijven. Op deze punten valt voor het CBR nog heel wat winst te behalen.

willy van Summeren|20.02.14|22:54

Er is een onderzoek gedaan onder de kandidaten. De keuze was auto, openbaar vervoer enz. Natuurlijk heeft iedereen de auto gekozen. Indien de keuze vliegtuig ook meegenomen was had vliegtuig gegarandeerd gewonnen. het is onzinnig alleen de kandidaat te vragen. vanaf 16 jaar mag men theorieexamen doen. vooral de jongste groep zal zeker kiezen voor gemakkelijk naar het examen, maar of daar de ouders het ook mee eens zijn is niet gevraagd. het kost een van de ouders een vrije dag. Duur examen dus.

willy van Summeren|20.02.14|22:57

Wat ook voor het gemak vergeten is, is de mening van de scholen. De scholen klagen nu al als een leerling theorie examen moet doen en drie uur weg is. Er wordt vanuit de scholen al geroepen dat de leerling maar examen moet doen in het weekend. Ik ben benieuwd als in de nieuwe situatie leerlingen een dag vrij moeten nemen om theorie examen te doen, wat de reactie van de scholen zal zijn.

rij bewijs|21.02.14|11:00

Als de leerling echt een dag vrij moet nemen en lang met openbaar vervoer moet reizen, willen ze vaak direct na het theorie examen een rijles plannen. Nou mij niet gezien als ze zakken rijden ze gelijk je auto aan gort.

John van den Kieboom|21.02.14|19:55

Ik had de vragen van dat onderzoek wel eens willen zien. En zou het ook niet verstandig zijn de toekomstige leerlingen de vraag te stellen wat zij zouden prefereren: Of tot 60 minuten te moeten reizen of een examen dichterbij maar dan een hogere examenprijs.
En terzijde, is het geloofwaardig om een leerling die eerst in 25 fietsminuten van een examencentrum woonde en die nu 60 minuten met de auto moet, te ondervragen over milieuverantwoord autogebruik?

Rij School|24.02.14|22:45

Tja en wie regelt nu in dit land haar zaakjes het best? Meerdere keuze zijn mogelijk.
– het cbr
– het cbr
– het cbr

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

CBR verdedigt beleid voor sluiting theorie-examencentra | RijschoolPro
CBR, hoofdkantoor

CBR verdedigt beleid voor sluiting theorie-examencentra

Het CBR is het oneens met de bezwaren die brancheorganisatie Bovag Rijscholen heeft geuit tegen de geplande sluiting van diverse CBR-theorie-examencentra. Het aantal centra wordt teruggebracht van 30 naar 20. Het CBR benadrukt nogmaals dat dit weinig gevolgen zal hebben voor zowel de kandidaten als de rijscholen. De gemiddelde reistijd stijgt met ruim 10 procent. “Maar zowel nu als na de implementatie van het locatiebeleid voldoet het CBR voor ruim 99 procent aan de norm van bereikbaarheid binnen 60 autominuten”, meldt het bureau.

Door de sluiting van tien van de dertig theorie-examencentra worden de locaties bereikbaar met een gemiddelde reistijd van 22 autominuten in plaats van de huidige 20, zegt het CBR. De reistijd per openbaar vervoer zou met 13 procent stijgen; van 53 naar 60 minuten. Het bureau reageert hiermee op een brief die Bovag Rijscholen eind 2013 aan het CBR stuurde. Hierin uitte de branchevereniging haar ongenoegen over de sluiting van de theorie-examencentra en de mogelijke gevolgen ervan.

Reistijden

Bovag gaf aan te vrezen dat langere reistijden en hogere vervoerskosten jongeren zullen afschrikken. Ook de voorgenomen verplaatsing van de CCV theorie-examens op locatie naar de CBR-centra werd door de branchevereniging niet positief ontvangen. Investeringen door rijscholen hebben een bepaalde terugverdientijd nodig. Door het weghalen van de theorie-examens lijden de rijscholen schade, vindt Bovag.

Het CBR zegt echter als norm te hanteren dat haar theorie-examencentra binnen 60 autominuten bereikbaar moeten zijn. “Zowel nú als na de implementatie van het locatiebeleid voldoet het CBR voor ruim 99 procent aan deze norm. En uit onderzoek blijkt dat 83 procent van de theorie-examenkandidaten de norm van 60 autominuten acceptabel vindt.”

Kandidatens

“Ruim 65 procent van alle theorie-examenkandidaten reist met de auto naar het examencentrum. Voor minder dan 1 procent van de kandidaten zal de reistijd iets meer dan 60 autominuten bedragen”, zo laat het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen weten. “Hierbij willen we aantekenen dat veruit het merendeel van de kandidaten slechts één tot twee keer in hun leven naar een theorie-examencentrum reist.” Zowel de reistijd als de reiskosten zullen volgens het CBR in de nieuwe situatie dus te overzien zijn.

De consequenties van het voorgenomen locatiebeleid zijn voor kandidaten dus aanvaardbaar, zo wordt in de brief aangegeven. “De toename van de reistijd en -kosten is te overzien”, aldus het CBR.

CCV

De andere bezwaren van Bovag betreffen de verplaatsing van de CCV theorie-examens op locatie van de rijscholen naar locaties van het CBR. Nu wordt het theorie-examen RV1 en V2C vaak gekoppeld aan een les- of examen-trainingsdag. Volgens Bovag zou een lange reistijd ervoor zorgen dat kandidaten nog eens twee dagen extra vrij moeten nemen. Dat zou leiden tot minder kandidaten. Dit argument wordt door het CBR verworpen.

“Uit analyse van onze eigen productiegegevens blijkt dat het aantal opleiders dat op hun eigen locatie theorie-examens laat afnemen, relatief klein is. Van de 230 opleiders die CDE-examens afnemen, zijn er in 2013 slechts 3 opleiders die uitsluitend op hun eigen locatie theorie-examens afnemen. Een relatief gering aantal van 33 opleiders neemt theorie-examens af op de eigen locatie én op de examenlocatie van het CBR. De overige 194 opleiders nemen het theorie-examen uitsluitend af op de CBR-examenlocaties.”

Investering

Het CBR zegt ook niet te verwachten dat CCV-kandidaten aanvullende verlofdagen op zullen moeten nemen. Dit omdat volgens het CBR momenteel slechts een klein deel van de kandidaten (18%) twee of drie examens op één dag aflegt op de locatie van het opleidingsinstituut. “En de reistijd wordt niet alleen bepaald door de locatie van het opleidingsinstituut, maar ook door de locatie van de werkgever en de woonplaats van de kandidaat”, aldus het CBR.

Ook de investeringen die opleiders gedaan hebben in lokalen en parkeerplaatsen, is voor het CBR geen reden om van de plannen af te zien. De voorwaarden die gelden om theorie-examens op opleidingslocaties af te kunnen nemen, overschrijden niet de eisen die aan een reguliere opleidingslocatie worden gesteld, zo is de gedachte. “Denk aan een lokaal, een tafel voor de toezichthouder, een nooduitgang enzovoorts. Ons inziens zijn de investeringen van de opleidingsinstituten vooral gericht geweest op het kunnen verzorgen van klassikaal onderwijs.”

Theorielokalen

“Dat de leslokalen daarmee ook geschikt zijn voor het afnemen van schriftelijke theorie-examens kan geleid hebben tot een betere bezetting van de ruimte. Maar is in onze ogen zeker niet het primaire gevolg van de gedane investering”, zo gaat het CBR verder. “En de huidige theorie-examens van het CBR worden overgezet naar computer based examens. Dit vereist een geheel andere infrastructuur voor zowel hardware als software en keuzes voor kostenefficiëntie en fraudepreventie.”

Het afnemen van de nieuwe examens op de locaties van opleidingsinstituten is daarom volgens het CBR geen haalbaar alternatief. Landelijk wordt er één moment vastgesteld, waarna opleiders niet meer zelf examens mogen afnemen. Dat moet ongewenste concurrentievervalsing worden uitgesloten.

Openingstijden

Het CBR zegt momenteel wel verschillende mogelijkheden te bekijken om de dienstverlening te verbeteren. “We vinden het belangrijk dat de dienstverlening minimaal op het huidige niveau blijft of verbetert. Dit kan betekenen dat er ook op zaterdag examen kan worden gedaan. En we kijken serieus naar de mogelijkheid om de avondopenstellingen te verruimen”, zo laat het CBR weten. Nu wordt alleen van die mogelijkheid gebruik gemaakt als de reserveringstermijn langer dan vier weken dreigt te worden. “Maar omdat verruiming van de openingstijden ook kosten met zich meebrengt, bijvoorbeeld voor beveiliging, moeten we dit eerst goed onderzoeken”, aldus het CBR.

Eind oktober maakte het CBR bekend tien van de dertig theorie-examencentra te zullen sluiten. Alle examecentra moeten voor het einde van 2014 grote veranderingen ondergaan, omdat de nieuwe theorie-examens via ITEC worden afgenomen. Een derde van de locaties gaat dicht om de totale verbouwingskosten te drukken. Er wordt 7 miljoen euro in de nieuwe lokalen en systemen voor het theorie-examen geïnvesteerd. De eerste vier theoriezalen worden in de zomer opnieuw ingericht. De overige 16 zijn naar verwachting eind van dit jaar gereed.

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

10 reacties op “CBR verdedigt beleid voor sluiting theorie-examencentra”

Er is alleen 1 ding wat ik me afvraag en dat is 60 autominuten veel jongeren hebben nog geen auto?
dus niet zo handig om 60 autominuten te hanteren.
niet elke ouder kan zijn kind even naar de theorie brengen het merendeel is afhankelijk van het openbaar vervoer.

het is te belachelijk voor woorden wij verzorgen theoriecursussen daar zit ook het vervoer in dat is dadelijk niet meer mogelijk want den bosch gaat sluiten dan moeten wij daarvoor naar eindhoven toe en een reistijd van 60 auto minuten is helemaal belachelijk het CBR kijkt alleen maar naar zijn eigen en houdt geen rekening met de rijscholen en zeker niet met de kandidaten.

Jos Menten|20.02.14|10:11

Het is alleen erg vreemd dat het CBR zegt dat er onderzoek is geweest, ik hoor echter van geen enkele collega dat er ook maar 1 van zijn/haar kandidaten ook gevraagd is naar de mening. Ik zet dan ook vraagtekens bij de uitkomst van de gedane onderzoeken. Daarbij dient er in alle regio’s onderzoek plaats te vinden om daadwerkelijk een representatieve uitkomst te krijgen.

John van den Kieboom|20.02.14|10:18

@ Jos Menten,

Ik heb ook niets van een onderzoek gehoord. En geen van mijn leerlingen is iets gevraagd. Als je nu al een onderzoek hebt gedaan en dat vooral onder leerlingen die nu al theorie examen doen en toch geen last hebben van de sluitingen, of je doet een onderzoek onder leerlingen wiens theorie examencentrum niet gaat sluiten, tja dan kun je aan dat soort uitslagen komen. Ik kom uit de provincie en vind dat ik ook weer erg “randstad” gericht wordt gedacht.

Peter Hanemaaijer|20.02.14|12:41

Het meest vervelende vindt ik dat het theorie examen zo ondertussen een examen begint te worden wat voor de gemiddelde Nederlander steeds moeilijker te behappen wordt. Dit in naam van de verkeersveiligheid. Je kan een kandidaat nog zo goed mogelijk voorbereiden; Zakken is bijna standaard. Daarbij komt dus dat de reistijd toe gaat nemen. De reserveringstermijnen zijn ook niet om over naar huis te schrijven. Op deze punten valt voor het CBR nog heel wat winst te behalen.

willy van Summeren|20.02.14|22:54

Er is een onderzoek gedaan onder de kandidaten. De keuze was auto, openbaar vervoer enz. Natuurlijk heeft iedereen de auto gekozen. Indien de keuze vliegtuig ook meegenomen was had vliegtuig gegarandeerd gewonnen. het is onzinnig alleen de kandidaat te vragen. vanaf 16 jaar mag men theorieexamen doen. vooral de jongste groep zal zeker kiezen voor gemakkelijk naar het examen, maar of daar de ouders het ook mee eens zijn is niet gevraagd. het kost een van de ouders een vrije dag. Duur examen dus.

willy van Summeren|20.02.14|22:57

Wat ook voor het gemak vergeten is, is de mening van de scholen. De scholen klagen nu al als een leerling theorie examen moet doen en drie uur weg is. Er wordt vanuit de scholen al geroepen dat de leerling maar examen moet doen in het weekend. Ik ben benieuwd als in de nieuwe situatie leerlingen een dag vrij moeten nemen om theorie examen te doen, wat de reactie van de scholen zal zijn.

rij bewijs|21.02.14|11:00

Als de leerling echt een dag vrij moet nemen en lang met openbaar vervoer moet reizen, willen ze vaak direct na het theorie examen een rijles plannen. Nou mij niet gezien als ze zakken rijden ze gelijk je auto aan gort.

John van den Kieboom|21.02.14|19:55

Ik had de vragen van dat onderzoek wel eens willen zien. En zou het ook niet verstandig zijn de toekomstige leerlingen de vraag te stellen wat zij zouden prefereren: Of tot 60 minuten te moeten reizen of een examen dichterbij maar dan een hogere examenprijs.
En terzijde, is het geloofwaardig om een leerling die eerst in 25 fietsminuten van een examencentrum woonde en die nu 60 minuten met de auto moet, te ondervragen over milieuverantwoord autogebruik?

Rij School|24.02.14|22:45

Tja en wie regelt nu in dit land haar zaakjes het best? Meerdere keuze zijn mogelijk.
– het cbr
– het cbr
– het cbr

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.