Bovag Rijscholen maakt aanscherping ledeneisen bekend

Bovag Rijscholen heeft dinsdag de voorlopige aanvullende lidmaatschapseisen voor toetreding tot de brancheorganisatie besproken met haar leden. Na de invoering van het extra eisenpakket op 1 juli van dit jaar moeten nieuwe leden zoals het er nu naar uitziet onder andere een slagingspercentage van minimaal het kringgemiddelde hebben, een kredietwaardigheidscheck ondergaan en hun WRM-pas op het dashboard van de lesauto voeren. “We hebben ingezet op eisen die te maken hebben met ondernemerschap, lesinstructie en betrouwbaarheid. Want aan alle kanten moet je kwaliteit leveren”, zegt vicevoorzitter Frank Hoornenborg tijdens de ledenbijeenkomst in het Bovag-huis.

De al bestaande leden zullen per 1 januari 2015 aan de gestelde eisen moeten voldoen. Hoornenborg: “Bovag Rijscholen vindt het belangrijk om transparant te zijn naar de consument toe, maar ook om datgene wat we beloven waar te maken. Wij denken dat we met de invoering van de extra lidmaatschapseisen leden gaan kwijtraken, maar we geloven ook dat we er nieuwe leden mee trekken. In de nieuwe situatie raken we kwijt wie we kwijt willen raken en we trekken aan wie we aan willen trekken.”

Transparantie

In het concept van de nieuwe lidmaatschapseisen is veel aandacht voor transparantie. “We hebben het dan bijvoorbeeld over een lesduur en de invulling ervan. Gaat het om 50 of 60 minuten, om duolessen en zijn er theorielessen inbegrepen? Daarover moet duidelijkheid ontstaan. De tariefstelling op basis van 60 minuten moet helder zijn.”

“Als je van die 60 minuten afwijkt, dan moet je dat ook daadwerkelijk vermelden. Niet in de ‘side letters’ of onder aan de website, maar echt op de plek waar ook de prijzen staan. We willen de consument niet misleiden”, zo liet de vice-voorzitter tijdens de bijeenkomst in het vernieuwde Bovag-huis weten.

Kringgemiddelde

Ook moeten de slagingspercentages van de aangesloten rijscholen minimaal het kringgemiddelde zijn van de regio waarbinnen geopereerd wordt. “Wij vinden namelijk dat een instructeur het juiste moment moet kiezen waarop een leerling op examen gaat, ongeacht het type kandidaat dat in de auto zit. Of dat nou iemand is met autisme, iemand van 18 of van 65 jaar. De kwaliteit van een goede instructeur is om in te kunnen schatten wanneer iemand er echt klaar voor is.”

Hoornenborg geeft hierbij aan dat dit punt nog verder uitgewerkt moet worden. “Want als je in een regio zit waar het gemiddelde op 51 tot 55 procent ligt en je daar net onder zit, dan zou je geen lid kunnen worden. Dit terwijl je met datzelfde percentage wel toegelaten zou worden als je in het Rotterdamse rijdt, waar de gemiddelde percentages een stuk lager liggen. Het is een discussiepunt dat nu in de werkgroep leeft.”

Slagingspercentage

Vanuit de zaal kwamen ook vragen over fluctuerende slagingspercentages bij een kleiner aantal examens per jaar. “Als ik maar een paar leerlingen per jaar opleid, heeft een misser tijdens het praktijkexamen een veel grotere invloed op mijn resultaten. Als het een keer tegenvalt, dan bestaat er een grote kans dat ik opeens niet meer voldoe aan de eisen.”

Hoornenborg stelt: “Of je nu negen of honderd examens per jaar hebt, dat mag geen punt van selectie zijn. Je mag lid worden als je aan de gestelde eisen voldoet. Daarnaast is het niet zo dat we meteen een rode kaart uitdelen als het tegenzit. Er volgt dan eerst een herstelperiode van een jaar, waarin de rijschool kan laten zien dat er toch aan de eis wordt voldaan.”

Kredietwaardigheid

Vanwege het Bovag Garantiefonds Rijscholen is het volgens het bestuur van Bovag daarnaast belangrijk dat leden kredietwaardig zijn. “Het is een uniek product dat niet opgeblazen moet worden. Het mag niet in gevaar gebracht worden door rijscholen die hun zaken niet op orde hebben. Iedere rijschool die zich bij Bovag aan wil sluiten, zal dus een kredietwaardigheidscheck moeten ondergaan, vindt de werkgroep.”

Bovag is in gesprek met partijen die op internet financiële sporen van personen en bedrijven kunnen nagaan. “Er zijn van u en mij veel meer financiële sporen online beschikbaar dan wij denken. Misschien aan de ene kant vervelend om daarbij stil te staan, maar de realiteit is wel zo. Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het opsporen en het getrouw schetsen van de kredietwaardigheid van een natuurlijk persoon of bedrijf”, zo legt Bovag-manager Frans Bastiaansen uit. “We willen bij het Garantiefonds aankaarten of de kosten daarvoor vanuit het fonds betaald kunnen worden. Zij moet immers ook betalen als een rijschool failliet gaat.”

VOG

Over de verplichtstelling van het overleggen van de Verklaring Omtrent het Gedrag overeenstemming bij de aanwezigen. Hoornenborg: “Wij vinden dat het gezien de doelgroep waarmee we werken van deze tijd is om eens in de vier jaar om een VOG te vragen. Dat geldt voor zowel de bedrijven als voor de instructeurs. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt in theorie en praktijk. We hebben bij de minister geprobeerd om het voor de gehele branche verplicht te stellen, maar dat is niet gelukt. Daarom doen wij het nu als Bovag zijnde. De kosten zijn voor de personen en het bedrijf zelf.”

Ook wil Bovag in het kader van de transparantie dat de WRM-pas van de instructeur voortaan duidelijk zichtbaar is op het dashboard van de lesauto. “Wij gaan binnenkort met het IBKI in gesprek om te kijken of onze leden een WRM-pas kunnen krijgen met hun pasfoto erop en eventueel een duplicaat voor een tweede voertuig. Ook naar een goed bevestigingssysteem wordt gekeken. Het moet niet half-half worden uitgevoerd.”

Reviewsysteem

Als een van de beste tools om zich te onderscheiden van de concullega’s in de branche, ziet Bovag een onafhankelijk reviewsysteem op de voorpagina van rijschoolwebsites graag verplicht worden. “Het moet een systeem zijn waarop rijschoolhouders zelf niet kunnen inbreken. Anders zakt de waarde ervan tot een nulpunt.” Vorig jaar zat het gebruik van klantenvertellen.nl nog ‘gratis’ in het lidmaatschap van de branchevereniging verankerd, nu moeten rijscholen voor een dergelijk systeem een kleine negen euro per maand neertellen. De vicevoorzitter legt uit: “Het was een onderdeel van Bovag. Maar om de onafhankelijkheid te waarborgen is het volledig losgekoppeld. Er moet voorkomen worden dat het lijkt alsof de slager zijn eigen vlees keurt.”

Vanuit de zaal veel reactie. “Ik kan me niet zo goed voorstellen hoe je met deze eis kwaliteit waarborgt. Het is een mooie marketingtool, maar overbodig en onzinnig om als kwaliteitseis voor een Bovag-lidmaatschap te stellen.” Na stemming in de zaal bleek meer dan de helft van de aanwezigen het niet eens met de verplichtstelling van het gebruik van een reviewsysteem. “We nemen het mee in de werkgroep”, aldus Hoornenborg.

Gedragscode

Bovag-rijscholen moeten in de toekomst ook aan een gedragscode gaan voldoen, zo werd gesteld. “Helemaal goed”, aldus een ondernemer in de zaal. “Maar als het een eis wordt, dan moet het document wel bereikbaar zijn. Toen ik mijn rijschool startte en lid werd van Bovag heb ik op internet uren naar de toen geldende code gezocht. Waar konden we die code vinden dan?” Hoornenborg: “Als je googelt, dan vind je hem. En de gedragscode is gewoon beschikbaar in ons ledenportaal.”

Als laatste punt werd het verplicht voeren van het Bovag-logo op voertuigen, lesborden, in brochures en op websites besproken. Onder de aanwezigen heerste verdeeldheid. “Er worden nu ontzettend veel regeltjes bepaald waar we wel of niet aan moeten voldoen. Voor de uitstraling van een rijschool is zo’n logo belangrijk. Maar verplichtstellen, dat gaat te ver.”

Logo

Hoornenborg werpt tegen: “Als het voeren van ons logo op basis van vrijwilligheid gebeurt, dan kunnen we daar buiten toe niet de uitstraling hebben die we willen. Vanochtend hoorde ik nog dat consumenten Bovag naast garagebedrijf niet als rijschool erkennen. Als we in de toekomst naar buiten toe heel duidelijk de communicatie gaan voeren en ze zien uw rijschool niet met een Bovag-logo rondrijden, dan gaan ze aan uw deur voorbij.”

Hoornenborg zegt jaarlijks op de gestelde eisen te willen controleren. “Er zullen ieder jaar zaken worden opgevraagd in de vorm van een afvinklijst met bewijslast. Daarnaast willen we een piepsysteem invoeren waarbij melding kan worden gemaakt van leden die niet voldoen aan de kwaliteitseisen. Maar de handhaving moet nog verder in detail uitgedacht worden om het sluitend te maken.”

Rijinstructeur+

Ook de situatie van R+-instructeurs, die werken met rijbewijsbezitters met verkeersangst, zal nader bekeken worden. “Mijn man is net geslaagd als Rijinstructeur+, ik ben bezig met de opleiding”, zo stelde een rijschoolhoudster. “We hebben momenteel nog 25 examens per jaar, maar als alles goed gaat lopen gaan we beduidend minder of mogelijk helemaal geen reguliere leerlingen meer opleiden. Hoe kunnen we nog lid zijn van Bovag, als we geen slagingspercentage kunnen overleggen.”

“Vanuit de Bovag wordt heel erg aangestuurd op het volgen van de opleiding tot R+”, zo vervolgt ze haar betoog. Hoornenborg: “Op het moment dat u door een kleiner aantal kandidaten een keer onder het kringgemiddelde zit, dan krijgt u de tijd om daar weer bovenop te komen. Maar ook dit nemen we nog mee in de laatste besprekingen.”

Najaarsbijeenkomst

Beginnende rijscholen moeten vanaf 1 juli van dit jaar aan alle lidmaatschapseisen voldoen voordat ze lid mogen worden van Bovag. “Tijdens de najaarsbijeenkomsten was een veelgehoord punt van kritiek dat een rijschool nog niet opgestart is of er kan al aan aansluiting worden gezocht bij Bovag. Nu hebben we iets in handen waarmee we naar de consument toe eenduidig zijn in waar we voor staan. Het idee van aspirant-leden hebben we tevens afgestoten: we kunnen ons verhaal dan niet meer sterk maken.”

Ik geloof ook dat er mensen zijn die creatief met de eisen om zullen springen. Maar als we dit pakket niet inzetten, komen we nooit verder. Er zal er altijd wel eentje zijn die door de mazen van de wet weet te glippen, maar dat mag ons niet tegenhouden in wat we nu aan het doen zijn”, aldus Hoornenborg.

Eisenpakket

Op 19 mei wordt de definitieve versie van het eisenpakket tijdens het Bovag Rijscholencongres gepresenteerd. “We hebben vanaf dan echt iets concreets in handen om naar de consument toe mee te communiceren”, aldus de vice-voorzitter.

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

8 reacties op “Bovag Rijscholen maakt aanscherping ledeneisen bekend”

Michael Sonderman|13.03.14|15:36

Dit bericht zal veel reacties opleveren.

Die WRM pas? doe mij maar 3 duplicaten, 1 voor E bij B, 1 voor Automaat en 1 voor in de portefeuille tijdens Motor en Scooter rijles.

volgens mij overbodig, Bovag kan ook gewoon via website Ibki geldigheid checken.

Verder goede zaak

Dick Oudshoorn|13.03.14|16:17

Beste Michael Sonderman

Die wrm duplicaat is er voor de kandidaat zodat hij kan zien dat jij met een geldige wrm pas les geeft.

rij bewijs|13.03.14|18:45

Ik heb aan 100 leerlingen gevraagd, tijdens de les bij het zien van een rijschool met een Bovag logo, waarom die rijschool dat logo daar heeft. Niemand wist het antwoord.

Dus jullie denken werkelijk, ook al communiceren jullie beter daarin, dat leerlingen in de toekomst je voorbij gaan omdat je niet bij de Bovag zit?

Consumenten kijken vrijwel niet naar slagingspercentages of lidmaatschap bij een verbond. Ze vergelijken prijzen, vragen via via wat rond of reageren op een advertentie.

Wim Joling|13.03.14|19:21

Wat ben ik blij dat ik al aan de meeste voorwaarden voldoe en daar helemaal geen BOVAG organisatie voor nodig heb. Gewoon nuchter en transparant zijn naar je leerlingen, gecombineerd met goed ondernemerschap is gelukkig mijn eigen verantwoordelijkheid waarmee ik mij kan onderscheiden. Om als BOVAG toch iets te kunnen betekenen voor een grote groep lidmaatschap-betalers vind ik de eisen erg gemakkelijk gesteld en bovendien vanzelfsprekend!

Bert de Weerd|14.03.14|09:18

Inderdaad Sjaak,de Bovag roept van alles, maar controleerd niet, dus zijn het allemaal loze beloftes. Beter niets beloven dan loze beloftes. Zoals de Bovag het doet heeft het meer weg van misleiding van de consument dan van een keurmerk waar de consument ook daadwerkelijk wat aan heeft en op kan vertrouwen.

John van den Kieboom|14.03.14|11:47

Benieuwd of Bovag haar leden aan alle eisen gaat houden. Heb eens examenplaats Breda bekeken. Gemiddeld percentage is daar 46-50 % Er zijn daar examens afgenomen door 184 rijscholen. Daarvan zijn er 44 (24%) lid van de Bovag. 21 Bovag rijscholen halen daar de slagingseis niet (47% van de Bovag rijscholen) Door een eis te stellen denk ik niet dat er iets gaat veranderen. Dus per 1 januari 2015 zal de Bovag de helft van haar leden royeren. We gaan het zien.

Frans-Bert Ruber|14.03.14|18:18

Ook in een kring waar het gemiddelde hoog ligt moet je makkelijk het kringgemiddelde kunnen halen. Iedere rijschool heeft daar te maken met dezelfde omstandigheden. Dezelfde “examenroutes”, dezelfde specifieke verkeerssituaties, dezelfde vaste groep CBR examinatoren, dezelfde populatie aan leerlingen enz.

Marcel Slofstra|21.03.14|11:16

Is het niet nuttiger als de Bovag gaat investeren in kwaliteit, als brancheorganisatie? Door middel van bijeenkomsten, cursussen en trainingen voor leden? Dan zou het Bovag-lidmaatschap wat opleveren voor consument én instructeur.

Een relatief laag slagingspercentage kan heel veel oorzaken hebben en is nooit een ijzersterke waarde geweest om te meten. Een instructeur kan er met de pet naar gooien, maar ik geloof niet dat dat het merendeel is. Betere scholing=betere instructeurs.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Bovag Rijscholen maakt aanscherping ledeneisen bekend | RijschoolPro

Bovag Rijscholen maakt aanscherping ledeneisen bekend

Bovag Rijscholen heeft dinsdag de voorlopige aanvullende lidmaatschapseisen voor toetreding tot de brancheorganisatie besproken met haar leden. Na de invoering van het extra eisenpakket op 1 juli van dit jaar moeten nieuwe leden zoals het er nu naar uitziet onder andere een slagingspercentage van minimaal het kringgemiddelde hebben, een kredietwaardigheidscheck ondergaan en hun WRM-pas op het dashboard van de lesauto voeren. “We hebben ingezet op eisen die te maken hebben met ondernemerschap, lesinstructie en betrouwbaarheid. Want aan alle kanten moet je kwaliteit leveren”, zegt vicevoorzitter Frank Hoornenborg tijdens de ledenbijeenkomst in het Bovag-huis.

De al bestaande leden zullen per 1 januari 2015 aan de gestelde eisen moeten voldoen. Hoornenborg: “Bovag Rijscholen vindt het belangrijk om transparant te zijn naar de consument toe, maar ook om datgene wat we beloven waar te maken. Wij denken dat we met de invoering van de extra lidmaatschapseisen leden gaan kwijtraken, maar we geloven ook dat we er nieuwe leden mee trekken. In de nieuwe situatie raken we kwijt wie we kwijt willen raken en we trekken aan wie we aan willen trekken.”

Transparantie

In het concept van de nieuwe lidmaatschapseisen is veel aandacht voor transparantie. “We hebben het dan bijvoorbeeld over een lesduur en de invulling ervan. Gaat het om 50 of 60 minuten, om duolessen en zijn er theorielessen inbegrepen? Daarover moet duidelijkheid ontstaan. De tariefstelling op basis van 60 minuten moet helder zijn.”

“Als je van die 60 minuten afwijkt, dan moet je dat ook daadwerkelijk vermelden. Niet in de ‘side letters’ of onder aan de website, maar echt op de plek waar ook de prijzen staan. We willen de consument niet misleiden”, zo liet de vice-voorzitter tijdens de bijeenkomst in het vernieuwde Bovag-huis weten.

Kringgemiddelde

Ook moeten de slagingspercentages van de aangesloten rijscholen minimaal het kringgemiddelde zijn van de regio waarbinnen geopereerd wordt. “Wij vinden namelijk dat een instructeur het juiste moment moet kiezen waarop een leerling op examen gaat, ongeacht het type kandidaat dat in de auto zit. Of dat nou iemand is met autisme, iemand van 18 of van 65 jaar. De kwaliteit van een goede instructeur is om in te kunnen schatten wanneer iemand er echt klaar voor is.”

Hoornenborg geeft hierbij aan dat dit punt nog verder uitgewerkt moet worden. “Want als je in een regio zit waar het gemiddelde op 51 tot 55 procent ligt en je daar net onder zit, dan zou je geen lid kunnen worden. Dit terwijl je met datzelfde percentage wel toegelaten zou worden als je in het Rotterdamse rijdt, waar de gemiddelde percentages een stuk lager liggen. Het is een discussiepunt dat nu in de werkgroep leeft.”

Slagingspercentage

Vanuit de zaal kwamen ook vragen over fluctuerende slagingspercentages bij een kleiner aantal examens per jaar. “Als ik maar een paar leerlingen per jaar opleid, heeft een misser tijdens het praktijkexamen een veel grotere invloed op mijn resultaten. Als het een keer tegenvalt, dan bestaat er een grote kans dat ik opeens niet meer voldoe aan de eisen.”

Hoornenborg stelt: “Of je nu negen of honderd examens per jaar hebt, dat mag geen punt van selectie zijn. Je mag lid worden als je aan de gestelde eisen voldoet. Daarnaast is het niet zo dat we meteen een rode kaart uitdelen als het tegenzit. Er volgt dan eerst een herstelperiode van een jaar, waarin de rijschool kan laten zien dat er toch aan de eis wordt voldaan.”

Kredietwaardigheid

Vanwege het Bovag Garantiefonds Rijscholen is het volgens het bestuur van Bovag daarnaast belangrijk dat leden kredietwaardig zijn. “Het is een uniek product dat niet opgeblazen moet worden. Het mag niet in gevaar gebracht worden door rijscholen die hun zaken niet op orde hebben. Iedere rijschool die zich bij Bovag aan wil sluiten, zal dus een kredietwaardigheidscheck moeten ondergaan, vindt de werkgroep.”

Bovag is in gesprek met partijen die op internet financiële sporen van personen en bedrijven kunnen nagaan. “Er zijn van u en mij veel meer financiële sporen online beschikbaar dan wij denken. Misschien aan de ene kant vervelend om daarbij stil te staan, maar de realiteit is wel zo. Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het opsporen en het getrouw schetsen van de kredietwaardigheid van een natuurlijk persoon of bedrijf”, zo legt Bovag-manager Frans Bastiaansen uit. “We willen bij het Garantiefonds aankaarten of de kosten daarvoor vanuit het fonds betaald kunnen worden. Zij moet immers ook betalen als een rijschool failliet gaat.”

VOG

Over de verplichtstelling van het overleggen van de Verklaring Omtrent het Gedrag overeenstemming bij de aanwezigen. Hoornenborg: “Wij vinden dat het gezien de doelgroep waarmee we werken van deze tijd is om eens in de vier jaar om een VOG te vragen. Dat geldt voor zowel de bedrijven als voor de instructeurs. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt in theorie en praktijk. We hebben bij de minister geprobeerd om het voor de gehele branche verplicht te stellen, maar dat is niet gelukt. Daarom doen wij het nu als Bovag zijnde. De kosten zijn voor de personen en het bedrijf zelf.”

Ook wil Bovag in het kader van de transparantie dat de WRM-pas van de instructeur voortaan duidelijk zichtbaar is op het dashboard van de lesauto. “Wij gaan binnenkort met het IBKI in gesprek om te kijken of onze leden een WRM-pas kunnen krijgen met hun pasfoto erop en eventueel een duplicaat voor een tweede voertuig. Ook naar een goed bevestigingssysteem wordt gekeken. Het moet niet half-half worden uitgevoerd.”

Reviewsysteem

Als een van de beste tools om zich te onderscheiden van de concullega’s in de branche, ziet Bovag een onafhankelijk reviewsysteem op de voorpagina van rijschoolwebsites graag verplicht worden. “Het moet een systeem zijn waarop rijschoolhouders zelf niet kunnen inbreken. Anders zakt de waarde ervan tot een nulpunt.” Vorig jaar zat het gebruik van klantenvertellen.nl nog ‘gratis’ in het lidmaatschap van de branchevereniging verankerd, nu moeten rijscholen voor een dergelijk systeem een kleine negen euro per maand neertellen. De vicevoorzitter legt uit: “Het was een onderdeel van Bovag. Maar om de onafhankelijkheid te waarborgen is het volledig losgekoppeld. Er moet voorkomen worden dat het lijkt alsof de slager zijn eigen vlees keurt.”

Vanuit de zaal veel reactie. “Ik kan me niet zo goed voorstellen hoe je met deze eis kwaliteit waarborgt. Het is een mooie marketingtool, maar overbodig en onzinnig om als kwaliteitseis voor een Bovag-lidmaatschap te stellen.” Na stemming in de zaal bleek meer dan de helft van de aanwezigen het niet eens met de verplichtstelling van het gebruik van een reviewsysteem. “We nemen het mee in de werkgroep”, aldus Hoornenborg.

Gedragscode

Bovag-rijscholen moeten in de toekomst ook aan een gedragscode gaan voldoen, zo werd gesteld. “Helemaal goed”, aldus een ondernemer in de zaal. “Maar als het een eis wordt, dan moet het document wel bereikbaar zijn. Toen ik mijn rijschool startte en lid werd van Bovag heb ik op internet uren naar de toen geldende code gezocht. Waar konden we die code vinden dan?” Hoornenborg: “Als je googelt, dan vind je hem. En de gedragscode is gewoon beschikbaar in ons ledenportaal.”

Als laatste punt werd het verplicht voeren van het Bovag-logo op voertuigen, lesborden, in brochures en op websites besproken. Onder de aanwezigen heerste verdeeldheid. “Er worden nu ontzettend veel regeltjes bepaald waar we wel of niet aan moeten voldoen. Voor de uitstraling van een rijschool is zo’n logo belangrijk. Maar verplichtstellen, dat gaat te ver.”

Logo

Hoornenborg werpt tegen: “Als het voeren van ons logo op basis van vrijwilligheid gebeurt, dan kunnen we daar buiten toe niet de uitstraling hebben die we willen. Vanochtend hoorde ik nog dat consumenten Bovag naast garagebedrijf niet als rijschool erkennen. Als we in de toekomst naar buiten toe heel duidelijk de communicatie gaan voeren en ze zien uw rijschool niet met een Bovag-logo rondrijden, dan gaan ze aan uw deur voorbij.”

Hoornenborg zegt jaarlijks op de gestelde eisen te willen controleren. “Er zullen ieder jaar zaken worden opgevraagd in de vorm van een afvinklijst met bewijslast. Daarnaast willen we een piepsysteem invoeren waarbij melding kan worden gemaakt van leden die niet voldoen aan de kwaliteitseisen. Maar de handhaving moet nog verder in detail uitgedacht worden om het sluitend te maken.”

Rijinstructeur+

Ook de situatie van R+-instructeurs, die werken met rijbewijsbezitters met verkeersangst, zal nader bekeken worden. “Mijn man is net geslaagd als Rijinstructeur+, ik ben bezig met de opleiding”, zo stelde een rijschoolhoudster. “We hebben momenteel nog 25 examens per jaar, maar als alles goed gaat lopen gaan we beduidend minder of mogelijk helemaal geen reguliere leerlingen meer opleiden. Hoe kunnen we nog lid zijn van Bovag, als we geen slagingspercentage kunnen overleggen.”

“Vanuit de Bovag wordt heel erg aangestuurd op het volgen van de opleiding tot R+”, zo vervolgt ze haar betoog. Hoornenborg: “Op het moment dat u door een kleiner aantal kandidaten een keer onder het kringgemiddelde zit, dan krijgt u de tijd om daar weer bovenop te komen. Maar ook dit nemen we nog mee in de laatste besprekingen.”

Najaarsbijeenkomst

Beginnende rijscholen moeten vanaf 1 juli van dit jaar aan alle lidmaatschapseisen voldoen voordat ze lid mogen worden van Bovag. “Tijdens de najaarsbijeenkomsten was een veelgehoord punt van kritiek dat een rijschool nog niet opgestart is of er kan al aan aansluiting worden gezocht bij Bovag. Nu hebben we iets in handen waarmee we naar de consument toe eenduidig zijn in waar we voor staan. Het idee van aspirant-leden hebben we tevens afgestoten: we kunnen ons verhaal dan niet meer sterk maken.”

Ik geloof ook dat er mensen zijn die creatief met de eisen om zullen springen. Maar als we dit pakket niet inzetten, komen we nooit verder. Er zal er altijd wel eentje zijn die door de mazen van de wet weet te glippen, maar dat mag ons niet tegenhouden in wat we nu aan het doen zijn”, aldus Hoornenborg.

Eisenpakket

Op 19 mei wordt de definitieve versie van het eisenpakket tijdens het Bovag Rijscholencongres gepresenteerd. “We hebben vanaf dan echt iets concreets in handen om naar de consument toe mee te communiceren”, aldus de vice-voorzitter.

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

8 reacties op “Bovag Rijscholen maakt aanscherping ledeneisen bekend”

Michael Sonderman|13.03.14|15:36

Dit bericht zal veel reacties opleveren.

Die WRM pas? doe mij maar 3 duplicaten, 1 voor E bij B, 1 voor Automaat en 1 voor in de portefeuille tijdens Motor en Scooter rijles.

volgens mij overbodig, Bovag kan ook gewoon via website Ibki geldigheid checken.

Verder goede zaak

Dick Oudshoorn|13.03.14|16:17

Beste Michael Sonderman

Die wrm duplicaat is er voor de kandidaat zodat hij kan zien dat jij met een geldige wrm pas les geeft.

rij bewijs|13.03.14|18:45

Ik heb aan 100 leerlingen gevraagd, tijdens de les bij het zien van een rijschool met een Bovag logo, waarom die rijschool dat logo daar heeft. Niemand wist het antwoord.

Dus jullie denken werkelijk, ook al communiceren jullie beter daarin, dat leerlingen in de toekomst je voorbij gaan omdat je niet bij de Bovag zit?

Consumenten kijken vrijwel niet naar slagingspercentages of lidmaatschap bij een verbond. Ze vergelijken prijzen, vragen via via wat rond of reageren op een advertentie.

Wim Joling|13.03.14|19:21

Wat ben ik blij dat ik al aan de meeste voorwaarden voldoe en daar helemaal geen BOVAG organisatie voor nodig heb. Gewoon nuchter en transparant zijn naar je leerlingen, gecombineerd met goed ondernemerschap is gelukkig mijn eigen verantwoordelijkheid waarmee ik mij kan onderscheiden. Om als BOVAG toch iets te kunnen betekenen voor een grote groep lidmaatschap-betalers vind ik de eisen erg gemakkelijk gesteld en bovendien vanzelfsprekend!

Bert de Weerd|14.03.14|09:18

Inderdaad Sjaak,de Bovag roept van alles, maar controleerd niet, dus zijn het allemaal loze beloftes. Beter niets beloven dan loze beloftes. Zoals de Bovag het doet heeft het meer weg van misleiding van de consument dan van een keurmerk waar de consument ook daadwerkelijk wat aan heeft en op kan vertrouwen.

John van den Kieboom|14.03.14|11:47

Benieuwd of Bovag haar leden aan alle eisen gaat houden. Heb eens examenplaats Breda bekeken. Gemiddeld percentage is daar 46-50 % Er zijn daar examens afgenomen door 184 rijscholen. Daarvan zijn er 44 (24%) lid van de Bovag. 21 Bovag rijscholen halen daar de slagingseis niet (47% van de Bovag rijscholen) Door een eis te stellen denk ik niet dat er iets gaat veranderen. Dus per 1 januari 2015 zal de Bovag de helft van haar leden royeren. We gaan het zien.

Frans-Bert Ruber|14.03.14|18:18

Ook in een kring waar het gemiddelde hoog ligt moet je makkelijk het kringgemiddelde kunnen halen. Iedere rijschool heeft daar te maken met dezelfde omstandigheden. Dezelfde “examenroutes”, dezelfde specifieke verkeerssituaties, dezelfde vaste groep CBR examinatoren, dezelfde populatie aan leerlingen enz.

Marcel Slofstra|21.03.14|11:16

Is het niet nuttiger als de Bovag gaat investeren in kwaliteit, als brancheorganisatie? Door middel van bijeenkomsten, cursussen en trainingen voor leden? Dan zou het Bovag-lidmaatschap wat opleveren voor consument én instructeur.

Een relatief laag slagingspercentage kan heel veel oorzaken hebben en is nooit een ijzersterke waarde geweest om te meten. Een instructeur kan er met de pet naar gooien, maar ik geloof niet dat dat het merendeel is. Betere scholing=betere instructeurs.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.