Aanvullende lidmaatschapseisen Bovag Rijscholen bekend

Bovag Rijscholen heeft de definitieve set met aanvullende lidmaatschapseisen voor toetreding tot de brancheorganisatie bekendgemaakt. Na de invoering van het extra eisenpakket op 1 juli van dit jaar, moeten nieuwe leden onder andere een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen, een slagingspercentage van minimaal het kringgemiddelde hebben, werken met een online review-instrument en een kredietwaardigheidscheck doorlopen. Bestaande leden hebben door middel van een overgangsregeling tot januari 2015 de tijd om de punten op orde te krijgen. 

Met de extra eisen die bij toetreding tot Bovag aan de rijscholen worden gesteld, wordt het huidige pakket van eisen verder uitgebreid. “Waar we eerder een draagvlakambitie hadden om een aantoonbare achterban te hebben tijdens gesprekken met partijen als CBR en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, willen we Bovag nu echt kwaliteitsonderscheidend in de branche neerzetten. We zullen door de nieuwe eisen misschien wat leden verliezen, maar we gaan ongetwijfeld ook andere rijschoolhouders aantrekken die tot onze groep willen behoren”, zo stelde Bovag-manager Frans Bastiaansen tijdens de presentatie van de nieuwe ledeneisen op het Bovag Rijscholencongres.

Slagingspercentage

In de afgelopen maanden werd geregeld een voorlopig eisenpakket aan leden voorgelegd en bediscussieerd. Op basis van die gesprekken en feedback zijn de het uiteindelijke ledeneisen bepaald, zo laat Bovag weten. De meeste eisen waren al in de voorstellen opgenomen. Andere verplichtingen zijn recenter toegevoegd en werden tijdens het congres in Gorinchem voor het eerst gepresenteerd.

In het nieuwe eisenpakket wordt opgenomen dat het slagingspercentage van toetredende rijscholen minimaal op het kringgemiddelde moet liggen. “Er zijn veel regionale verschillen in die percentages te zien, dus het is het eerlijkst om de percentages van rijscholen uit eenzelfde regio te vergelijken”, aldus Bastiaansen.

Percentages

Een nieuwe rijschool zal eerst officiële CBR-percentages moeten kunnen overleggen alvorens er toegetreden kan worden. “De huidige leden krijgen te maken met een herstelperiode als het percentage een keer wat minder is”, zo verduidelijkt de manager ook ditmaal. “We hebben deze kwaliteitseis uitdrukkelijk niet opgesteld om zo veel mogelijk rijscholen uit Bovag te duwen. Maar het is wel een manier om de ergste gevallen op afstand te houden.”

Rijscholen die zich aan willen sluiten bij Bovag, moeten daarnaast een kredietwaardigheidscheck ondergaan. Bastiaansen: “Wij zijn ontzettend zuinig op het Bovag Garantiefonds. Het is een mooi instrument, maar het kan ontzettende klappen ondervinden als we financieel ongezonde rijscholen tot onze brancheorganisatie toelaten. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

VOG

Ook de VOG voor rijinstructeurs was al eerder onderwerp van gesprek. “Wij vinden het als Bovag niet meer dan normaal dat instructeurs zo’n verklaring kunnen overleggen. Tegenwoordig is dit ook verplicht voor conciërges in het middelbaar onderwijs, dus waarom zou iemand die samen met jongeren vanaf 16 jaar in de auto zit dit niet hoeven”, zo legt Bastiaansen aan de honderden aanwezigen uit. Tijdens de ledenbijeenkomst in maart in het vernieuwde Bovag-huis bleek over dit punt onder rijschoolhouders al overeenstemming te bestaan.

De VOG hoeft overigens niet langer bij de gemeente opgehaald te worden, maar kan online door rijschoolhouders voor de instructeurs in dienst worden aangevraagd, zo wordt benadrukt. De rijschoolhouder vraagt het document aan, waarna de instructeur zelf nog zo’n tien minuten werk heeft om de aanvraag af te ronden. Naast een tijdsbesparing zou de VOG met het online aanvraagsysteem ook enkele euro’s goedkoper zijn.

Reviewsysteen

Door middel van de WRM-pas duidelijk zichtbaar op het dashboard, moet het voor leerlingen en hun ouders in één oogopslag controleerbaar worden of de rijinstructeur in kwestie nog bevoegd is om les te geven. Hoe dit precies vormgegeven gaat worden, is nog niet tot in detail duidelijk. Eerder werd gesproken over een WRM-pas voor Bovag-leden met een pasfoto erop en eventueel een duplicaat voor een tweede voertuig. Ook naar een goed bevestigingssysteem werd gekeken, omdat het punt ‘niet half-half moet worden uitgevoerd’.

En ook de al eerder besproken eis met betrekking tot het verplicht gebruik van een online reviewinstrument heeft de definitieve set met aanvullende eisen gehaald. “Een kandidaat moet zien hoe de rijschool beoordeeld wordt. Er kunnen verschillende systemen voor worden gebruikt, zolang ze maar onafhankelijk zijn”, aldus de Bovag-manager.

Groupon

Wat afwijkt van de concept-eisen die eerder met leden werden overlegd, is de manier waarop met het aanbieden van rijlessen via Groupon-achtige websites wordt omgesprongen. Waar eerder nog het plan was om de verkoop van rijlessen via derden in het geheel te verbieden, is het voor Bovag-rijscholen vanaf 1 juli enkel zaak om bij dergelijke aanbiedingen duidelijk te vermelden dat die leerlingen die er gebruik van maken van het BGF worden uitgesloten.

Bastiaansen: “We willen niemand verbieden om via die weg zaken te doen, maar dan moet de rijschoolhouder wel compleet transparant zijn. Leerlingen moeten weten waar ze aan toe zijn en dat goedkoop misschien wel duurkoop is.”

Transparantie

Om diezelfde transparantie te waarborgen, moet er duidelijkheid bestaan over de lesprijzen in combinatie met de lesduur. “Wanneer wordt afgeweken van de standaard van 60 minuten, dan moet dit op de website van het bedrijf duidelijk en in hetzelfde lettertype als de rest van de tekst worden vermeld. Het mag niet ergens onderaan de pagina in een hoekje worden geschoven. We willen geen misleiding.”

Daarnaast laat Bastiaansen weten dat rijscholen die lid zijn van Bovag zich niet van de zogenaamde ‘rijschool administratiekantoren’ mogen laten bedienen.

Gedragscode

De Bovag-gedragscode zal binnen nu en enige tijd geactualiseerd worden, zo wordt gesteld. Vanaf dat moment geldt het nieuwe reglement voor zowel rijschoolhouders als rijinstructeurs. “Op de website van de onderneming moet een link naar het document worden gemaakt. Op die manier is de tekst ook voor de consument beschikbaar”, aldus de manager. “Dat alles in het kader van transparantie.”

De lesauto’s van bij de Bovag aangesloten rijscholen moeten daarnaast veilig en onderhouden zijn door de dealer of een universeel bedrijf. “En door middel van dakbordstickers zullen aangesloten rijscholen zich in de toekomst als Bovag-rijschool onderscheiden”, zo besloot Bastiaansen.

Controle

De lidmaatschapseisen zullen in de toekomst door een onafhankelijk bedrijf worden gecontroleerd. “We zijn nog in gesprek met verschillende partijen. Maar vast staat dat het gaat gebeuren”, zo laat de manager weten. Controles zullen mogelijk steekproefsgewijs plaatsvinden, nadat rijschoolhouders de benodigde documenten en foto’s hebben aangeleverd en door het bureau informatie is opgevraagd bij partijen als het CBR. Leden worden hierover later verder geïnformeerd.

Bastiaansen: “We gaan ook inzetten op communicatie naar buiten toe, richting de leerling en zijn ouders. We willen uitstralen dat Bovag voor kwaliteit staat. En dat een rijopleiding wat mag kosten, maar dat je dan wel tot een veilige bestuurder wordt opgeleid. Want dat is iets waar een leerling de rest van zijn leven profijt van heeft.”

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

4 reacties op “Aanvullende lidmaatschapseisen Bovag Rijscholen bekend”

Rijschool ten Kate|20.05.14|15:41

Rijscholen mogen zich niet laten bedienen van een administratiekantoor ?
Wat is dit voor een waanzin, en wat is de achterliggende gedachte?
Betekent denk ik voor velen einde lidmaatschap.
In ieder geval zal ik er eens goed over nadenken.

Rijschool ten Kate|20.05.14|17:28

Oké dat is mooi, de tekst in het bovenstaande stuk is aangepast.
Het gaat dus om zogenaamde “rijschool administratiekantoren”
Vond de eerste versie ook al beetje vreemd.

Peter Hanemaaijer|22.05.14|13:44

Na 15 jaar Bovag lid en een slagingspercentage van 75% waarschijnlijk het einde van mijn Bovag lidmaatschap. Ik laat niet door Bovag bepalen of ik wel of niet met een Bovag sticker op mijn auto rond rijdt. Of ik wel of geen revieuw op mijn website plaats. Of mijn instructeurspas wel of niet zichtbaar op het dasboard aanwezig is. Wat het Bovag garantiefonds betreft; Ik vind het maar niks dat ik mee moet betalen aan het failissement van rijscholen die hun zaakjes niet op orde hebben. Bovag bedankt

Alblas Verkeersschool|24.05.14|07:35

Het nieuwe eisenpakket slaat wel door naar de verkeerde kant. Er zijn meer verplichtingen voor de rijschoolhouder bij gekomen dan dat er een goede samenwerking is tussen BOVAG en hun achterban. Grote en middelgrote rijscholen met veel instructeurs zal dit veel meer geld gaan kosten dan wat ze nu moeten betalen voor hun lidmaatschap. Dit zal waarschijnlijk ook voor mij het einde betekenen bij de BOVAG. Beseft de BOVAG wel dat hierdoor grote en middelgrote rijscholen eruit stappen? Einde BOVAG!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Aanvullende lidmaatschapseisen Bovag Rijscholen bekend | RijschoolPro

Aanvullende lidmaatschapseisen Bovag Rijscholen bekend

Bovag Rijscholen heeft de definitieve set met aanvullende lidmaatschapseisen voor toetreding tot de brancheorganisatie bekendgemaakt. Na de invoering van het extra eisenpakket op 1 juli van dit jaar, moeten nieuwe leden onder andere een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen, een slagingspercentage van minimaal het kringgemiddelde hebben, werken met een online review-instrument en een kredietwaardigheidscheck doorlopen. Bestaande leden hebben door middel van een overgangsregeling tot januari 2015 de tijd om de punten op orde te krijgen. 

Met de extra eisen die bij toetreding tot Bovag aan de rijscholen worden gesteld, wordt het huidige pakket van eisen verder uitgebreid. “Waar we eerder een draagvlakambitie hadden om een aantoonbare achterban te hebben tijdens gesprekken met partijen als CBR en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, willen we Bovag nu echt kwaliteitsonderscheidend in de branche neerzetten. We zullen door de nieuwe eisen misschien wat leden verliezen, maar we gaan ongetwijfeld ook andere rijschoolhouders aantrekken die tot onze groep willen behoren”, zo stelde Bovag-manager Frans Bastiaansen tijdens de presentatie van de nieuwe ledeneisen op het Bovag Rijscholencongres.

Slagingspercentage

In de afgelopen maanden werd geregeld een voorlopig eisenpakket aan leden voorgelegd en bediscussieerd. Op basis van die gesprekken en feedback zijn de het uiteindelijke ledeneisen bepaald, zo laat Bovag weten. De meeste eisen waren al in de voorstellen opgenomen. Andere verplichtingen zijn recenter toegevoegd en werden tijdens het congres in Gorinchem voor het eerst gepresenteerd.

In het nieuwe eisenpakket wordt opgenomen dat het slagingspercentage van toetredende rijscholen minimaal op het kringgemiddelde moet liggen. “Er zijn veel regionale verschillen in die percentages te zien, dus het is het eerlijkst om de percentages van rijscholen uit eenzelfde regio te vergelijken”, aldus Bastiaansen.

Percentages

Een nieuwe rijschool zal eerst officiële CBR-percentages moeten kunnen overleggen alvorens er toegetreden kan worden. “De huidige leden krijgen te maken met een herstelperiode als het percentage een keer wat minder is”, zo verduidelijkt de manager ook ditmaal. “We hebben deze kwaliteitseis uitdrukkelijk niet opgesteld om zo veel mogelijk rijscholen uit Bovag te duwen. Maar het is wel een manier om de ergste gevallen op afstand te houden.”

Rijscholen die zich aan willen sluiten bij Bovag, moeten daarnaast een kredietwaardigheidscheck ondergaan. Bastiaansen: “Wij zijn ontzettend zuinig op het Bovag Garantiefonds. Het is een mooi instrument, maar het kan ontzettende klappen ondervinden als we financieel ongezonde rijscholen tot onze brancheorganisatie toelaten. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

VOG

Ook de VOG voor rijinstructeurs was al eerder onderwerp van gesprek. “Wij vinden het als Bovag niet meer dan normaal dat instructeurs zo’n verklaring kunnen overleggen. Tegenwoordig is dit ook verplicht voor conciërges in het middelbaar onderwijs, dus waarom zou iemand die samen met jongeren vanaf 16 jaar in de auto zit dit niet hoeven”, zo legt Bastiaansen aan de honderden aanwezigen uit. Tijdens de ledenbijeenkomst in maart in het vernieuwde Bovag-huis bleek over dit punt onder rijschoolhouders al overeenstemming te bestaan.

De VOG hoeft overigens niet langer bij de gemeente opgehaald te worden, maar kan online door rijschoolhouders voor de instructeurs in dienst worden aangevraagd, zo wordt benadrukt. De rijschoolhouder vraagt het document aan, waarna de instructeur zelf nog zo’n tien minuten werk heeft om de aanvraag af te ronden. Naast een tijdsbesparing zou de VOG met het online aanvraagsysteem ook enkele euro’s goedkoper zijn.

Reviewsysteen

Door middel van de WRM-pas duidelijk zichtbaar op het dashboard, moet het voor leerlingen en hun ouders in één oogopslag controleerbaar worden of de rijinstructeur in kwestie nog bevoegd is om les te geven. Hoe dit precies vormgegeven gaat worden, is nog niet tot in detail duidelijk. Eerder werd gesproken over een WRM-pas voor Bovag-leden met een pasfoto erop en eventueel een duplicaat voor een tweede voertuig. Ook naar een goed bevestigingssysteem werd gekeken, omdat het punt ‘niet half-half moet worden uitgevoerd’.

En ook de al eerder besproken eis met betrekking tot het verplicht gebruik van een online reviewinstrument heeft de definitieve set met aanvullende eisen gehaald. “Een kandidaat moet zien hoe de rijschool beoordeeld wordt. Er kunnen verschillende systemen voor worden gebruikt, zolang ze maar onafhankelijk zijn”, aldus de Bovag-manager.

Groupon

Wat afwijkt van de concept-eisen die eerder met leden werden overlegd, is de manier waarop met het aanbieden van rijlessen via Groupon-achtige websites wordt omgesprongen. Waar eerder nog het plan was om de verkoop van rijlessen via derden in het geheel te verbieden, is het voor Bovag-rijscholen vanaf 1 juli enkel zaak om bij dergelijke aanbiedingen duidelijk te vermelden dat die leerlingen die er gebruik van maken van het BGF worden uitgesloten.

Bastiaansen: “We willen niemand verbieden om via die weg zaken te doen, maar dan moet de rijschoolhouder wel compleet transparant zijn. Leerlingen moeten weten waar ze aan toe zijn en dat goedkoop misschien wel duurkoop is.”

Transparantie

Om diezelfde transparantie te waarborgen, moet er duidelijkheid bestaan over de lesprijzen in combinatie met de lesduur. “Wanneer wordt afgeweken van de standaard van 60 minuten, dan moet dit op de website van het bedrijf duidelijk en in hetzelfde lettertype als de rest van de tekst worden vermeld. Het mag niet ergens onderaan de pagina in een hoekje worden geschoven. We willen geen misleiding.”

Daarnaast laat Bastiaansen weten dat rijscholen die lid zijn van Bovag zich niet van de zogenaamde ‘rijschool administratiekantoren’ mogen laten bedienen.

Gedragscode

De Bovag-gedragscode zal binnen nu en enige tijd geactualiseerd worden, zo wordt gesteld. Vanaf dat moment geldt het nieuwe reglement voor zowel rijschoolhouders als rijinstructeurs. “Op de website van de onderneming moet een link naar het document worden gemaakt. Op die manier is de tekst ook voor de consument beschikbaar”, aldus de manager. “Dat alles in het kader van transparantie.”

De lesauto’s van bij de Bovag aangesloten rijscholen moeten daarnaast veilig en onderhouden zijn door de dealer of een universeel bedrijf. “En door middel van dakbordstickers zullen aangesloten rijscholen zich in de toekomst als Bovag-rijschool onderscheiden”, zo besloot Bastiaansen.

Controle

De lidmaatschapseisen zullen in de toekomst door een onafhankelijk bedrijf worden gecontroleerd. “We zijn nog in gesprek met verschillende partijen. Maar vast staat dat het gaat gebeuren”, zo laat de manager weten. Controles zullen mogelijk steekproefsgewijs plaatsvinden, nadat rijschoolhouders de benodigde documenten en foto’s hebben aangeleverd en door het bureau informatie is opgevraagd bij partijen als het CBR. Leden worden hierover later verder geïnformeerd.

Bastiaansen: “We gaan ook inzetten op communicatie naar buiten toe, richting de leerling en zijn ouders. We willen uitstralen dat Bovag voor kwaliteit staat. En dat een rijopleiding wat mag kosten, maar dat je dan wel tot een veilige bestuurder wordt opgeleid. Want dat is iets waar een leerling de rest van zijn leven profijt van heeft.”

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

4 reacties op “Aanvullende lidmaatschapseisen Bovag Rijscholen bekend”

Rijschool ten Kate|20.05.14|15:41

Rijscholen mogen zich niet laten bedienen van een administratiekantoor ?
Wat is dit voor een waanzin, en wat is de achterliggende gedachte?
Betekent denk ik voor velen einde lidmaatschap.
In ieder geval zal ik er eens goed over nadenken.

Rijschool ten Kate|20.05.14|17:28

Oké dat is mooi, de tekst in het bovenstaande stuk is aangepast.
Het gaat dus om zogenaamde “rijschool administratiekantoren”
Vond de eerste versie ook al beetje vreemd.

Peter Hanemaaijer|22.05.14|13:44

Na 15 jaar Bovag lid en een slagingspercentage van 75% waarschijnlijk het einde van mijn Bovag lidmaatschap. Ik laat niet door Bovag bepalen of ik wel of niet met een Bovag sticker op mijn auto rond rijdt. Of ik wel of geen revieuw op mijn website plaats. Of mijn instructeurspas wel of niet zichtbaar op het dasboard aanwezig is. Wat het Bovag garantiefonds betreft; Ik vind het maar niks dat ik mee moet betalen aan het failissement van rijscholen die hun zaakjes niet op orde hebben. Bovag bedankt

Alblas Verkeersschool|24.05.14|07:35

Het nieuwe eisenpakket slaat wel door naar de verkeerde kant. Er zijn meer verplichtingen voor de rijschoolhouder bij gekomen dan dat er een goede samenwerking is tussen BOVAG en hun achterban. Grote en middelgrote rijscholen met veel instructeurs zal dit veel meer geld gaan kosten dan wat ze nu moeten betalen voor hun lidmaatschap. Dit zal waarschijnlijk ook voor mij het einde betekenen bij de BOVAG. Beseft de BOVAG wel dat hierdoor grote en middelgrote rijscholen eruit stappen? Einde BOVAG!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.