Conceptwet: inleveren WRM-bevoegdheid pas na 8 weken

In plaats van de huidige termijn van zeven dagen hoeft de rijinstructeur zijn bevoegdheid straks pas na acht weken in te leveren als hij de WRM-praktijkbijscholing niet haalt. Op die manier is er voldoende tijd om vervanging te regelen en een herintrederstraject te volgen. Dat schrijft minister Schultz van Haegen in een concept-wetsvoorstel met wijzigingen voor de WRM dat dinsdag openbaar is gemaakt. Een voldoende voor de eerste praktijkbeoordeling is daarnaast genoeg om het onderdeel af te ronden, zo staat in het document beschreven. Op dit moment moet de tweede keer nog per se voldoende zijn, ook al is de eerste met goed resultaat afgerond. De minister roept rijinstructeurs en rijschoolhouders op om online op het concept te reageren.

Het concept werd openbaar gemaakt op de website van de overheid. Via een ‘openbare internetconsultatie’ kan tot en met 17 juni op het concept worden gereageerd. “De reacties worden waar mogelijk ter overweging meegenomen bij de nadere formulering van het Besluit”, zo wordt gesteld. De definitieve nieuwe wet- en regelgeving zal per 1 juli 2016 worden ingevoerd.

WRM

Een rijinstructeur moet op dit moment binnen zeven dagen zijn bevoegdheid inleveren als hij de WRM-praktijkbijscholing niet haalt. Maar omdat ze hun bevoegdheid niet vroegtijdig willen verliezen na een onvoldoende beoordeling, wordt de praktijkbeoordeling dan ook vaak tot het laatst mogelijke moment uitgesteld, zo bevestigt de minister. Door een periode van acht weken in te lassen tussen een onvoldoende prestatie en het daadwerkelijke kwijtraken van de WRM-bevoegdheid, krijgt de rijinstructeur toch nog voldoende tijd om een volledig herintrederstraject bij het IBKI af te leggen. De acht weken moeten overigens binnen de geldigheidstermijn van het certificaat vallen.

“Een termijn van zeven dagen blijkt in de praktijk ernstige gevolgen te hebben die de zwaarte van de sanctie onbedoeld versterken”, zo wordt daarnaast in een toelichting op het concept gesteld. De minister doelt onder meer op het op de korte termijn moeten regelen van vervanging voor de al geplande rijlessen. “Zo wordt de leerling van de betrokken rijinstructeur gedupeerd omdat een rijinstructeur in deze zeven dagen geen vervanging kan garanderen en wordt de continuïteit van de rijschool niet of nauwelijks onderbroken als de instructeur het herintrederstraject binnen acht weken met een voldoende resultaat afsluit”, zo licht ze toe.

Kosten

Een rijinstructeur krijgt daarnaast binnen de vijfjaarlijkse bijscholingsverplichting ruimere mogelijkheden om aan de eis van de praktijkbeoordeling te voldoen. Een voldoende eerste praktijkbeoordeling wordt in de toekomst toereikend, waardoor een tweede beoordeling dan niet meer nodig is, zo laat de minister weten. Nu moeten beide beoordelingen verplicht plaatsvinden, terwijl de tweede keer per se voldoende moet zijn.

Naast een verlaging van de administratieve lasten, heeft de wetswijziging op dat punt volgens de minister ook een fikse invloed op de kosten voor de rijinstructeur. Een praktijkbeoordeling kost op dit moment immers 221 euro of 257 euro, afhankelijk van een centrale of individuele examenlocatie. Zeventig procent van de rijinstructeurs in Nederland maakt overigens gebruik van die laatste, duurdere mogelijkheid, zo blijkt uit de data. Daarnaast levert het wegvallen van een overbodige beoordeling ook een tijdswinst van vier uur op, inclusief de reistijd naar de examenlocatie, zo stelt minister Schultz van Haegen.

ILT

De minister heeft eerder al aangegeven onderzoeken te gaan doen naar de manier waarom Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) effectief vorm kan geven aan aanvullende WRM-handhaving. Toezicht op de WRM-bevoegdheid van rijinstructeurs is momenteel enkel voorbehouden aan opsporingsambtenaren. “Het toezicht door de ILT zal aanvullend zijn op de bestaande strafrechtelijke handhaving”, zo laat de minister nu weten.

Om die vorm van toezicht mogelijk te maken worden ILT-ambtenaren aangewezen als toezichthouders en krijgen zij onder andere de mogelijkheid om een boete of dwangsom op te leggen.

Certificaat

Het wetsvoorstel behelst nog een aantal andere veranderingen ten opzichte van de huidige regelgeving. Zo komt er een verplichting om een WRM-pas aangetekend retour te zenden waarvan de geldigheid geëindigd is door het verstrijken van de tijd. “Dit met het oog op het voorkomen van fraude met verlopen certificaten”, aldus de bewindsvrouw. De WRM 1993 verplicht nu slechts tot terugzending als het document ongeldig is verklaard.

Daarnaast wordt het herintrederstraject qua exameninhoud praktijkgerichter en wil de minister de ‘maatregelen vakbekwaamheid’ schrappen. Daarvoor in de plaats stelt ze voor om het certificaat ongeldig te laten verklaren op het moment dat het rijbewijs van de instructeur in kwestie ongeldig wordt verklaard. De minister zegt uit de praktijk te weten dat wanneer een rijinstructeur zijn rijbewijs verliest, er geen behoefte bestaat aan ook nog een beoordeling van de vakbekwaamheid.

Nascholing

Sinds 2011 geven door het CBR/CCV-gecertificeerde mentorchauffeurs in de goederenvervoersector praktijktraining aan collega’s. “Deze praktijk, die bekend is geworden onder de naam Praktijktrainer Nascholing (PTN) functioneert goed en is waard te behouden, omdat het direct aansluit bij de behoeften van het bedrijf waar de praktijktrainer werkzaam is. En het biedt oudere werknemers een perspectief op ander werk binnen hun bedrijf”, aldus de minister in haar toelichting.

“Als deze trainers verplicht worden gesteld een WRM B- en C- (en/of D-) certificaat te halen, zal dit een te grote drempel opwerpen voor de huidige en toekomstige trainers”, aldus Schultz van Haegen. “Om PTN in de toekomst te behouden is het daarom noodzakelijk PTN-ers uit te zonderen van de werkingssfeer van de WRM.”

Evaluatie

In 2009 werden verschillende wijzigingen in de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen doorgevoerd. Belangrijk doel van die herziening was het verbeteren van de kwaliteit van het vak van rijinstructeur. Momenteel raakt 1 procent van de rijinstructeurs zijn lesbevoegdheid kwijt na het niet halen van de praktische bijscholing. Op verzoek van de rijschoolbranche werden de nieuwe regels vervoegd geëvalueerd. Dat onderzoek heeft een jaar geduurd.

Het functioneren van de verplichte bijscholing en in het bijzonder de praktijkbegeleiding werd onder de loep genomen. Er zijn gesprekken gevoerd met stakeholders en focusgroepen met examinatoren, er werden enquêteonderzoeken onder rijinstructeurs gehouden en de WRM-examengegevens zijn geanalyseerd. Na het evaluatieonderzoek is een klankbordgroep samengesteld. Daarin hadden onder andere vertegenwoordigers van Bovag, FAM en VRB plaats, evenals grote opleidingsinstituten, IBKI en CBR.

Reactie

Op basis van het evaluatieonderzoek heeft de minister nu het concept geformuleerd. Klik hier voor het concept van de wijziging van de WRM en de toelichting op het concept.

Tot en met 17 juni 2014 kunnen rijschoolhouders en rijinstructeurs via de overheidswebsite commentaar geven op het voorstel zoals het er nu ligt.

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

21 reacties op “Conceptwet: inleveren WRM-bevoegdheid pas na 8 weken”

Rijschool Matse|21.05.14|15:06

WTF 1 juli 2016??? nemen ze er nog even extra vakantie bij??

Waarom zo lang vraag ik mij dan af.

Maar gelukkig komt er eindelijk schot in de zaak.

Marvin Hoenselaar|21.05.14|16:46

De bevoegdheid hoort pas te eindigen op de einddatum die op het pasje staat, absoluut niet eerder. Tenzij een zeer grove overtreding heeft plaats gevonden waarbij een rechter oordeelt dat het eerder moet eindigen. 8 weken staat nog steeds niet in verhouding tot 5 jaar als je in je eerste jaar de bijscholing doet!

Rijschool ten Kate|21.05.14|17:54

Bijscholing is prima, maar om nu om de 5 jaar een examen af te leggen, dat ook nog ver van de werkelijkheid afstaat slaat echt helemaal nergens op.
Ik kan trouwens ook geen andere beroepsgroep bedenken waar je zomaar je bevoegdheid kunt verliezen.
Het heet toch ook Praktijkbegeleiding????? Laat het dan ook bij begeleiding en maak er geen verkapt examen van.
Reik instructeurs “handvaten” aan waar ze iets mee kunnen, de bevoegdheid afpakken kan in mijn ogen echt niet.

Hay Boskamp|21.05.14|18:00

hoe kan het dat een rijinstructeur zijn volledige bevoegdheid verliest en alles opnieuw moet behalen als hij zijn verplichte bijscholing niet heeft gevolgd. Een DIPLOMA kan toch niet zomaar ongeldig worden. alleen de bevoegdheidspas. dus mijn inziens zou een rijinstructeur die zijn verplichte bijscholing gevolgd heeft ook weer gewoon voor de duur van 5 jaar instructie mogen geven. een school diploma blijf immers ook levenslang geldig.

John van den Kieboom|21.05.14|22:38

Zoals in het artikel staat, je kunt reageren op het voorstel. Dat kan ook in een Word file. Reageer allemaal!! Nu hebben we in ieder geval de kans zelf te zeggen wat wij er van vinden. En dat is heel wat anders dan wat de Bovag vindt!

Jos Dorenbos|22.05.14|00:00

Bijscholing? Leren we er wat “bij” dan? Hmmm, dat gevoel heb ik niet.

Jos Dorenbos|22.05.14|00:02

Wel een vette handel voor de bijscholing scholen met hun “tekort aan rijinstructeurs” (in hun schoolbanken)

David de Ruiter|22.05.14|00:33

Leuke plannen, maar ik vind het alleen onpraktisch dat als je de praktische nascholing niet haalt de inleverings-termijn al in gaat, terwijl je pas misschien nog lang geldig was. Hiermee zullen veel mensen op het laatst beginnen met het laatste examen. En dan zullen de meeste vast denken van ’toch raar als je het 2x niet weet te halen’, maar misschien ziet IBKI wel handel om bij vele het eerste examen onvoldoende uit te laten vallen.

Hans Bel|22.05.14|10:48

echt bizar en onbegrijpelijk, dat je door de minister broodloos word gemaakt

omdat je bevoegdheid moet inleveren, dat geld nergens laat die regel ook

gelden voor iedereen laat de minister vwo examen doen als ze het niet haalt weg er mee

werkloos hopeloos kansloos broodloos dan weet ze wat dat betekent voor de

mensen om de bevoegdheid af te pakken

mensen laat je niet gek maken kom in opstand

Yvon van Hintum|22.05.14|18:09

Heel erg kwalijk, dat er maar 13 reacties zijn via deze link. http://www.internetconsultatie.nl/rijonderricht_motorvoertuigen/reageren
Zou het niet zo moeten zijn dat iedere geregistreerde rijopleider(ster) zijn mening hierover uit.
Hoe ziek is deze branche eigenlijk wel niet.
Waar is de controle naar het CBR, a 150 persoenen (als het niet meer zijn) voldoen niet aan de norm rijvaardigheid. Door een o.a. een administratief foutje.Lijkt mij eens tijd om wakker te worden.

Els van Voren|22.05.14|22:55

Er zijn +/- 7.500 rijscholen in Nederland, en je ziet hier slechts 8 reacties! Dat belooft wat voor de site van de overheid!
BOVAG heeft aan de wieg gestaan van de sancties, stelt nu aan haar leden extreme eisen, maar iedereen vind het wel prima!
Ik denk dat de meeste rijscholen met alle bemoeienissen van de in het grijs gestreepte (mantel)pakken wel een beetje klaar zijn en het allemaal voor zoete koek aannemen! Opstand is in ieder geval ver te zoeken en dat is best wel triest!

Willy Davina|22.05.14|22:59

Ik kan een ieder aanraden om met een leerling te gaan oefenen ik heb dat intens met een leerling gedaan ik ben toen gegaan van 61 punten naar 86 punten en uiteraard geslaagd ik heb er als een berg tegenop gezien heb extra lessen genomen veel leren tot het kwartje valt.
Ik weet in principe kan dit helemaal niet maar zolang er nog niets is veranderd zullen we wel moeten.

Rene Favie|23.05.14|09:16

Bijscholen ok terugkomdagen ok. Maar iemand zn broodwinning afpakken omdat het “toneelstukje” niet goed ging is toch van de zotte!!!!
Wat doet de BOVAG?

Jos Dorenbos|23.05.14|10:24

Lieve mensen. Ik lees hier reacties over het in verzet komen tegen de sancties en de rest. Nog geen twee jaar geleden waren er collega’s die voor jullie gingen strijden. In plaats van alle steun te krijgen, kregen ze alle VERZET!!

Jos Dorenbos|23.05.14|10:35

Wat positief is deze keer is dat de mening nu niet via het IBKI loopt. Het IBKI is een zelfstandig bestuursorgaan die jaarlijks cijfers aan de ministerie moet presenteren. Ze hebben er alle belang bij dat rijinstructeurs zoveel mogelijk examengelden betalen. Het is in dat geval niet eerlijk dat zij dan een enquête houden. Iets als “zie je wel? we moeten er mee doorgaan” (en ondertussen, hmm laat ik dat maar niet vertellen) Laat je mening NU WEL horen. Dit is een overheidsonderzoek!

rijschool twice|25.05.14|16:45

Dat er nu een mogelijkheid is om als instructeur je mening kenbaar te maken is heel mooi. Helaas heeft alleen verkeerspro hier aandacht aan besteed en is het in de overige media niet te sprake gekomen. Hoe moeten instructeurs van dit gegeven op de hoogte zijn dan om te kunnen reageren. Bijna 15000 instructeurs waarvan ongeveer 7000 actief haast niemand weet dat dit mogelijk is. IBKI is enige die meeste email gegevens heeft, laat die dan de instructeurs benaderen.

Bert de Weerd|25.05.14|23:31

Dat is een goeie. Het IBKI kon de enquête van Royal Hask. ook versturen, dus.. Ik heb het concept mogen ontvangen via een nieuwsmail van de VRB.

rijschool twice|26.05.14|10:03

Gelukkig worden er zo instructeurs op de hoogte gesteld. Helaas is mijn ervaring dat niet overweldigend veel lid zijn van VRB of Bovag. vinden een hoop te duur. Veel instructeurs die ik spreek nemen de tijd niet voor verkeerspro. Echter een pop up op Top bereik je veel actieve instructeurs en als IBKI genegen zou zijn bereik je er nog meer. Dhr Schouten van IBKI reageert hier ook dus leest en ik hoop dat hij de noodzaak ziet om dit te verspreiden.

John van den Kieboom|27.05.14|21:49

Commentaar leveren zou op de overheidswebsite kunnen tot 17 juni. Helaas werkt de link nu al niet meer. Toeval ?

Bert de Weerd|28.05.14|19:46

ink werkt weer: Lhttp://www.internetconsultatie.nl/rijonderricht_motorvoertuigen

Gerrit Grevengoed|02.06.14|13:17

We laten ons in kleine groepjes verdelen c/q oprollen,
vervolgens nemen we het niet meer voor elkaar op, dat is inmiddels
de tactiek van de overheid, uiteindelijk komen we allemaal aan de beurt
en zolang dat nog een jaartje weg is denken we er liever maar niet aan,
en protesteren omdat die concullega nu aan de beurt is doen we ook niet.
We zijn geen “groep van beton” maar los liggend stuifzand en dat wordt
inmiddels door de Minister en haar adviseurs ( o.a. bovag ) deskundig opgezwabberd.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Conceptwet: inleveren WRM-bevoegdheid pas na 8 weken | RijschoolPro

Conceptwet: inleveren WRM-bevoegdheid pas na 8 weken

In plaats van de huidige termijn van zeven dagen hoeft de rijinstructeur zijn bevoegdheid straks pas na acht weken in te leveren als hij de WRM-praktijkbijscholing niet haalt. Op die manier is er voldoende tijd om vervanging te regelen en een herintrederstraject te volgen. Dat schrijft minister Schultz van Haegen in een concept-wetsvoorstel met wijzigingen voor de WRM dat dinsdag openbaar is gemaakt. Een voldoende voor de eerste praktijkbeoordeling is daarnaast genoeg om het onderdeel af te ronden, zo staat in het document beschreven. Op dit moment moet de tweede keer nog per se voldoende zijn, ook al is de eerste met goed resultaat afgerond. De minister roept rijinstructeurs en rijschoolhouders op om online op het concept te reageren.

Het concept werd openbaar gemaakt op de website van de overheid. Via een ‘openbare internetconsultatie’ kan tot en met 17 juni op het concept worden gereageerd. “De reacties worden waar mogelijk ter overweging meegenomen bij de nadere formulering van het Besluit”, zo wordt gesteld. De definitieve nieuwe wet- en regelgeving zal per 1 juli 2016 worden ingevoerd.

WRM

Een rijinstructeur moet op dit moment binnen zeven dagen zijn bevoegdheid inleveren als hij de WRM-praktijkbijscholing niet haalt. Maar omdat ze hun bevoegdheid niet vroegtijdig willen verliezen na een onvoldoende beoordeling, wordt de praktijkbeoordeling dan ook vaak tot het laatst mogelijke moment uitgesteld, zo bevestigt de minister. Door een periode van acht weken in te lassen tussen een onvoldoende prestatie en het daadwerkelijke kwijtraken van de WRM-bevoegdheid, krijgt de rijinstructeur toch nog voldoende tijd om een volledig herintrederstraject bij het IBKI af te leggen. De acht weken moeten overigens binnen de geldigheidstermijn van het certificaat vallen.

“Een termijn van zeven dagen blijkt in de praktijk ernstige gevolgen te hebben die de zwaarte van de sanctie onbedoeld versterken”, zo wordt daarnaast in een toelichting op het concept gesteld. De minister doelt onder meer op het op de korte termijn moeten regelen van vervanging voor de al geplande rijlessen. “Zo wordt de leerling van de betrokken rijinstructeur gedupeerd omdat een rijinstructeur in deze zeven dagen geen vervanging kan garanderen en wordt de continuïteit van de rijschool niet of nauwelijks onderbroken als de instructeur het herintrederstraject binnen acht weken met een voldoende resultaat afsluit”, zo licht ze toe.

Kosten

Een rijinstructeur krijgt daarnaast binnen de vijfjaarlijkse bijscholingsverplichting ruimere mogelijkheden om aan de eis van de praktijkbeoordeling te voldoen. Een voldoende eerste praktijkbeoordeling wordt in de toekomst toereikend, waardoor een tweede beoordeling dan niet meer nodig is, zo laat de minister weten. Nu moeten beide beoordelingen verplicht plaatsvinden, terwijl de tweede keer per se voldoende moet zijn.

Naast een verlaging van de administratieve lasten, heeft de wetswijziging op dat punt volgens de minister ook een fikse invloed op de kosten voor de rijinstructeur. Een praktijkbeoordeling kost op dit moment immers 221 euro of 257 euro, afhankelijk van een centrale of individuele examenlocatie. Zeventig procent van de rijinstructeurs in Nederland maakt overigens gebruik van die laatste, duurdere mogelijkheid, zo blijkt uit de data. Daarnaast levert het wegvallen van een overbodige beoordeling ook een tijdswinst van vier uur op, inclusief de reistijd naar de examenlocatie, zo stelt minister Schultz van Haegen.

ILT

De minister heeft eerder al aangegeven onderzoeken te gaan doen naar de manier waarom Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) effectief vorm kan geven aan aanvullende WRM-handhaving. Toezicht op de WRM-bevoegdheid van rijinstructeurs is momenteel enkel voorbehouden aan opsporingsambtenaren. “Het toezicht door de ILT zal aanvullend zijn op de bestaande strafrechtelijke handhaving”, zo laat de minister nu weten.

Om die vorm van toezicht mogelijk te maken worden ILT-ambtenaren aangewezen als toezichthouders en krijgen zij onder andere de mogelijkheid om een boete of dwangsom op te leggen.

Certificaat

Het wetsvoorstel behelst nog een aantal andere veranderingen ten opzichte van de huidige regelgeving. Zo komt er een verplichting om een WRM-pas aangetekend retour te zenden waarvan de geldigheid geëindigd is door het verstrijken van de tijd. “Dit met het oog op het voorkomen van fraude met verlopen certificaten”, aldus de bewindsvrouw. De WRM 1993 verplicht nu slechts tot terugzending als het document ongeldig is verklaard.

Daarnaast wordt het herintrederstraject qua exameninhoud praktijkgerichter en wil de minister de ‘maatregelen vakbekwaamheid’ schrappen. Daarvoor in de plaats stelt ze voor om het certificaat ongeldig te laten verklaren op het moment dat het rijbewijs van de instructeur in kwestie ongeldig wordt verklaard. De minister zegt uit de praktijk te weten dat wanneer een rijinstructeur zijn rijbewijs verliest, er geen behoefte bestaat aan ook nog een beoordeling van de vakbekwaamheid.

Nascholing

Sinds 2011 geven door het CBR/CCV-gecertificeerde mentorchauffeurs in de goederenvervoersector praktijktraining aan collega’s. “Deze praktijk, die bekend is geworden onder de naam Praktijktrainer Nascholing (PTN) functioneert goed en is waard te behouden, omdat het direct aansluit bij de behoeften van het bedrijf waar de praktijktrainer werkzaam is. En het biedt oudere werknemers een perspectief op ander werk binnen hun bedrijf”, aldus de minister in haar toelichting.

“Als deze trainers verplicht worden gesteld een WRM B- en C- (en/of D-) certificaat te halen, zal dit een te grote drempel opwerpen voor de huidige en toekomstige trainers”, aldus Schultz van Haegen. “Om PTN in de toekomst te behouden is het daarom noodzakelijk PTN-ers uit te zonderen van de werkingssfeer van de WRM.”

Evaluatie

In 2009 werden verschillende wijzigingen in de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen doorgevoerd. Belangrijk doel van die herziening was het verbeteren van de kwaliteit van het vak van rijinstructeur. Momenteel raakt 1 procent van de rijinstructeurs zijn lesbevoegdheid kwijt na het niet halen van de praktische bijscholing. Op verzoek van de rijschoolbranche werden de nieuwe regels vervoegd geëvalueerd. Dat onderzoek heeft een jaar geduurd.

Het functioneren van de verplichte bijscholing en in het bijzonder de praktijkbegeleiding werd onder de loep genomen. Er zijn gesprekken gevoerd met stakeholders en focusgroepen met examinatoren, er werden enquêteonderzoeken onder rijinstructeurs gehouden en de WRM-examengegevens zijn geanalyseerd. Na het evaluatieonderzoek is een klankbordgroep samengesteld. Daarin hadden onder andere vertegenwoordigers van Bovag, FAM en VRB plaats, evenals grote opleidingsinstituten, IBKI en CBR.

Reactie

Op basis van het evaluatieonderzoek heeft de minister nu het concept geformuleerd. Klik hier voor het concept van de wijziging van de WRM en de toelichting op het concept.

Tot en met 17 juni 2014 kunnen rijschoolhouders en rijinstructeurs via de overheidswebsite commentaar geven op het voorstel zoals het er nu ligt.

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

21 reacties op “Conceptwet: inleveren WRM-bevoegdheid pas na 8 weken”

Rijschool Matse|21.05.14|15:06

WTF 1 juli 2016??? nemen ze er nog even extra vakantie bij??

Waarom zo lang vraag ik mij dan af.

Maar gelukkig komt er eindelijk schot in de zaak.

Marvin Hoenselaar|21.05.14|16:46

De bevoegdheid hoort pas te eindigen op de einddatum die op het pasje staat, absoluut niet eerder. Tenzij een zeer grove overtreding heeft plaats gevonden waarbij een rechter oordeelt dat het eerder moet eindigen. 8 weken staat nog steeds niet in verhouding tot 5 jaar als je in je eerste jaar de bijscholing doet!

Rijschool ten Kate|21.05.14|17:54

Bijscholing is prima, maar om nu om de 5 jaar een examen af te leggen, dat ook nog ver van de werkelijkheid afstaat slaat echt helemaal nergens op.
Ik kan trouwens ook geen andere beroepsgroep bedenken waar je zomaar je bevoegdheid kunt verliezen.
Het heet toch ook Praktijkbegeleiding????? Laat het dan ook bij begeleiding en maak er geen verkapt examen van.
Reik instructeurs “handvaten” aan waar ze iets mee kunnen, de bevoegdheid afpakken kan in mijn ogen echt niet.

Hay Boskamp|21.05.14|18:00

hoe kan het dat een rijinstructeur zijn volledige bevoegdheid verliest en alles opnieuw moet behalen als hij zijn verplichte bijscholing niet heeft gevolgd. Een DIPLOMA kan toch niet zomaar ongeldig worden. alleen de bevoegdheidspas. dus mijn inziens zou een rijinstructeur die zijn verplichte bijscholing gevolgd heeft ook weer gewoon voor de duur van 5 jaar instructie mogen geven. een school diploma blijf immers ook levenslang geldig.

John van den Kieboom|21.05.14|22:38

Zoals in het artikel staat, je kunt reageren op het voorstel. Dat kan ook in een Word file. Reageer allemaal!! Nu hebben we in ieder geval de kans zelf te zeggen wat wij er van vinden. En dat is heel wat anders dan wat de Bovag vindt!

Jos Dorenbos|22.05.14|00:00

Bijscholing? Leren we er wat “bij” dan? Hmmm, dat gevoel heb ik niet.

Jos Dorenbos|22.05.14|00:02

Wel een vette handel voor de bijscholing scholen met hun “tekort aan rijinstructeurs” (in hun schoolbanken)

David de Ruiter|22.05.14|00:33

Leuke plannen, maar ik vind het alleen onpraktisch dat als je de praktische nascholing niet haalt de inleverings-termijn al in gaat, terwijl je pas misschien nog lang geldig was. Hiermee zullen veel mensen op het laatst beginnen met het laatste examen. En dan zullen de meeste vast denken van ’toch raar als je het 2x niet weet te halen’, maar misschien ziet IBKI wel handel om bij vele het eerste examen onvoldoende uit te laten vallen.

Hans Bel|22.05.14|10:48

echt bizar en onbegrijpelijk, dat je door de minister broodloos word gemaakt

omdat je bevoegdheid moet inleveren, dat geld nergens laat die regel ook

gelden voor iedereen laat de minister vwo examen doen als ze het niet haalt weg er mee

werkloos hopeloos kansloos broodloos dan weet ze wat dat betekent voor de

mensen om de bevoegdheid af te pakken

mensen laat je niet gek maken kom in opstand

Yvon van Hintum|22.05.14|18:09

Heel erg kwalijk, dat er maar 13 reacties zijn via deze link. http://www.internetconsultatie.nl/rijonderricht_motorvoertuigen/reageren
Zou het niet zo moeten zijn dat iedere geregistreerde rijopleider(ster) zijn mening hierover uit.
Hoe ziek is deze branche eigenlijk wel niet.
Waar is de controle naar het CBR, a 150 persoenen (als het niet meer zijn) voldoen niet aan de norm rijvaardigheid. Door een o.a. een administratief foutje.Lijkt mij eens tijd om wakker te worden.

Els van Voren|22.05.14|22:55

Er zijn +/- 7.500 rijscholen in Nederland, en je ziet hier slechts 8 reacties! Dat belooft wat voor de site van de overheid!
BOVAG heeft aan de wieg gestaan van de sancties, stelt nu aan haar leden extreme eisen, maar iedereen vind het wel prima!
Ik denk dat de meeste rijscholen met alle bemoeienissen van de in het grijs gestreepte (mantel)pakken wel een beetje klaar zijn en het allemaal voor zoete koek aannemen! Opstand is in ieder geval ver te zoeken en dat is best wel triest!

Willy Davina|22.05.14|22:59

Ik kan een ieder aanraden om met een leerling te gaan oefenen ik heb dat intens met een leerling gedaan ik ben toen gegaan van 61 punten naar 86 punten en uiteraard geslaagd ik heb er als een berg tegenop gezien heb extra lessen genomen veel leren tot het kwartje valt.
Ik weet in principe kan dit helemaal niet maar zolang er nog niets is veranderd zullen we wel moeten.

Rene Favie|23.05.14|09:16

Bijscholen ok terugkomdagen ok. Maar iemand zn broodwinning afpakken omdat het “toneelstukje” niet goed ging is toch van de zotte!!!!
Wat doet de BOVAG?

Jos Dorenbos|23.05.14|10:24

Lieve mensen. Ik lees hier reacties over het in verzet komen tegen de sancties en de rest. Nog geen twee jaar geleden waren er collega’s die voor jullie gingen strijden. In plaats van alle steun te krijgen, kregen ze alle VERZET!!

Jos Dorenbos|23.05.14|10:35

Wat positief is deze keer is dat de mening nu niet via het IBKI loopt. Het IBKI is een zelfstandig bestuursorgaan die jaarlijks cijfers aan de ministerie moet presenteren. Ze hebben er alle belang bij dat rijinstructeurs zoveel mogelijk examengelden betalen. Het is in dat geval niet eerlijk dat zij dan een enquête houden. Iets als “zie je wel? we moeten er mee doorgaan” (en ondertussen, hmm laat ik dat maar niet vertellen) Laat je mening NU WEL horen. Dit is een overheidsonderzoek!

rijschool twice|25.05.14|16:45

Dat er nu een mogelijkheid is om als instructeur je mening kenbaar te maken is heel mooi. Helaas heeft alleen verkeerspro hier aandacht aan besteed en is het in de overige media niet te sprake gekomen. Hoe moeten instructeurs van dit gegeven op de hoogte zijn dan om te kunnen reageren. Bijna 15000 instructeurs waarvan ongeveer 7000 actief haast niemand weet dat dit mogelijk is. IBKI is enige die meeste email gegevens heeft, laat die dan de instructeurs benaderen.

Bert de Weerd|25.05.14|23:31

Dat is een goeie. Het IBKI kon de enquête van Royal Hask. ook versturen, dus.. Ik heb het concept mogen ontvangen via een nieuwsmail van de VRB.

rijschool twice|26.05.14|10:03

Gelukkig worden er zo instructeurs op de hoogte gesteld. Helaas is mijn ervaring dat niet overweldigend veel lid zijn van VRB of Bovag. vinden een hoop te duur. Veel instructeurs die ik spreek nemen de tijd niet voor verkeerspro. Echter een pop up op Top bereik je veel actieve instructeurs en als IBKI genegen zou zijn bereik je er nog meer. Dhr Schouten van IBKI reageert hier ook dus leest en ik hoop dat hij de noodzaak ziet om dit te verspreiden.

John van den Kieboom|27.05.14|21:49

Commentaar leveren zou op de overheidswebsite kunnen tot 17 juni. Helaas werkt de link nu al niet meer. Toeval ?

Bert de Weerd|28.05.14|19:46

ink werkt weer: Lhttp://www.internetconsultatie.nl/rijonderricht_motorvoertuigen

Gerrit Grevengoed|02.06.14|13:17

We laten ons in kleine groepjes verdelen c/q oprollen,
vervolgens nemen we het niet meer voor elkaar op, dat is inmiddels
de tactiek van de overheid, uiteindelijk komen we allemaal aan de beurt
en zolang dat nog een jaartje weg is denken we er liever maar niet aan,
en protesteren omdat die concullega nu aan de beurt is doen we ook niet.
We zijn geen “groep van beton” maar los liggend stuifzand en dat wordt
inmiddels door de Minister en haar adviseurs ( o.a. bovag ) deskundig opgezwabberd.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.