rijles, rijinstructeur, rijschool

‘Reële lesprijs voor zzp-rijinstructeur minimaal 42 euro’

Zzp-rijinstructeurs zouden per lesuur minimaal 42 euro (incl. btw) moeten rekenen om een gezonde onderneming te kunnen runnen en zichzelf goed te verzekeren. “Je kunt als kleine onderneming wel lagere lesprijzen hanteren dan de bedrijven met werknemers in dienst, maar dan heb je alleen jezelf te pakken.” Dat stelt Maarten Post, voorzitter van Stichting ZZP Nederland. “ZZP-ondernemingen kunnen door middel van prijzenslagen nu dan misschien overleven, maar veel van die instructeurs bezuinigen op verzekeringen en zetten geen geld weg voor hun pensioen. Dat kan ze duur komen te staan.” 

De kostprijsvoor een rijles is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de kosten voor het lesvoertuig en de leeftijd van de instructeur, zo laat de voorzitter van de stichting voor zzp’ers weten. “Rijden in een BMW is nu eenmaal duurder dan in een Polo en verzekeringen worden vaak duurder naarmate de instructeur ouder wordt. Dat moet dus ook doorberekend worden in de lesprijs.”

Pensioen

De zelfstandige spaart met een lesprijs van 42 euro tevens voor zijn pensioen, zo stelt hij. “Bij zelfstandigen zonder personeel schiet bijvoorbeeld de afdracht naar een eigen pensioenpotje er vaak bij in. Ze denken: dat doe ik wel als ik geld overhoud. Maar dat is dus nooit. Zeker niet als ze tegen veel te lage prijzen hun diensten aanbieden. Na hun 65e hebben ze dan alleen een AOW’tje. Om over het probleem met de verzekeringen nog maar niet te spreken.”

Van het totale uurtarief moet grofweg twee derde aan arbeidsloon gerekend worden, zo stelt de ZZP Nederland-voorzitter. Na belastingafdracht houdt een rijinstructeur dus ongeveer 23 euro over aan 60 minuten rijles. De resterende 12 euro zou naar verschillende voorzieningen moeten gaan, laat hij weten. “Naar de aansprakelijkheidsverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de kosten voor de lesauto en het pensioenpotje. Het is belangrijk dat daarop niet bespaard wordt.” Volgens Post doet een instructeur er goed aan om 10 tot 20 procent van zijn netto arbeidsloon in zijn pensioenpotje te investeren.

Salaris

Als bij een lesprijs van 42 euro per uur twee derde aan arbeidsloon gerekend wordt, komt dit neer op een bruto jaarsalaris van ruim 37.000 euro exclusief vakantiegeld. Dit op basis van 36 declarabele uren per week (40-urige werkweek incl. 4 uur administratie) en 40 werkweken per jaar (vakantie plus ziekte).

Zzp’ers zouden bovenop de totale lesprijs overigens nog een extra buffer van een paar euro kunnen vragen, om voor de minder drukke weken te compenseren. Bij de berekening van het bruto jaarsalaris van 37.000 euro is immers uitgegaan van een lesauto die wekelijks vol zit. Dit zal in de praktijk niet altijd het geval zijn.

Verzekering

Uit overheidsonderzoek bleek drie jaar geleden nog dat meer dan de helft van de zzp’ers geen arbeidsongeschiktheidsregeling heeft, zo laat Post weten. “Wij hebben niet het idee dat het er de laatste jaren echt beter op is geworden. En dat terwijl het beroep van rijinstructeur toch best een risicogroep genoemd mag worden.”

De voorzitter van ZZP Nederland doelt daarmee op het zittende werk van de rijinstructeurs. “Daarnaast zijn ze dag in dag uit de hele dag in het verkeer aanwezig. Ik ken verhalen van enkele verzekeraars die zzp-rijinstructeurs niet willen verzekeren, juist omdat ze een risicoprofiel hebben. Of ze vragen gewoonweg absurd hoge bedragen. Dan is natuurlijk ook niet echt bevorderlijk voor de situatie. Maar ondanks dat zou er geen enkele rijschool onverzekerd rond moeten rijden.”

Ondernemer

Volgens Post zijn er ook voor startende kleine ondernemers mogelijkheden om tegen schappelijke bedragen verzekerd rond te rijden. “Zo bestaat er een wettelijke regeling voor vrijwillige verzekering voor arbeidsongeschiktheid van zzp’ers. Die regeling loopt via het UWV. Als een instructeur uit een werknemerssituatie komt en vervolgens zijn eigen rijschool begint, dan moet de nieuwbakken ondernemer zich binnen drie maanden melden om op de arbeidsongeschiktheidsverzekering aanspraak te kunnen maken. Te verzekeren is maximaal het laatstverdiende dagloon.”

Ondernemers worden via die weg altijd geaccepteerd, ook als er bij aanvang al sprake is van gezondheidsklachten, zo stelt de stichtingvoorzitter. “Er is wat dat betreft dus geen reden om zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering rond te rijden. Maar het punt is dat veel startende ondernemers zich te weinig in de materie verdiepen en er niet of te laat achter komen dat zulke regelingen bestaan. Ze zien of lezen het een keer, maar omdat ze op dát moment misschien niet in zo’n overgangssituatie zitten, vergeten ze het weer. De branche moet veel meer naar de toekomst kijken om te weten wat er speelt en wat de mogelijkheden zijn.”

Lesprijs

VRB-voorzitter Peter van Neck vindt een uurtarief van 42 euro nog aan de lage kant, zo laat hij weten. “Een bedrag van 50 euro per 60 minuten zou beter kostendekkend zijn. En die lesprijs valt nog hoger uit afhankelijk van het soort auto waarin gelest wordt. Als zelfstandige instructeur moet je niet alleen je brood verdienen, je moet ook aan bijvoorbeeld verzekeringen en pensioenopbouw denken.”

Van Neck stelt voorbeelden te kennen van rijscholen die van een lesprijs van 47 tot 48 euro terug naar 40 euro zijn gegaan. “Ze hebben ingeleverd, terwijl ik me afvraag of ze daar nou echt nieuwe leerlingen door trekken. Waarschijnlijk heeft het verlagen zelfs een negatief effect. Want oud-leerlingen die dat merken, zullen niet al te positief over zo’n rijschool spreken. Je krijgt er waarschijnlijk alleen maar scheve gezichten van.”

Rijschoolbranche

Bovag-woordvoerder Tom Huyskens bepleit een goede calculatie bij het vaststellen van de uurprijs voor rijlessen. “Je moet precies weten wat je kosten zijn. Het is heel verleidelijk om je gek te laten maken door wat er in de mark gebeurt en je prijzen steeds verder te laten zakken. Maar er moet ook gekeken worden naar wat de effecten daarvan zijn. Primair móet je als ondernemer gewoon geld onder de streep overhouden.”

Huyskens onderstreept daarnaast ook het belang van een pensioenpotje. “Het is leuk dat je nu na je werk een biertje in de kroeg kunt gaan drinken. Maar dat wil je ook nog kunnen als je 67 bent. Rijscholen en zzp’ers moeten goed weten waar ze mee bezig zijn en niet te gemakkelijk een lage lesprijs vragen, waarna een jaar later blijkt dat ze daar niet van rond kunnen komen. Goed ondernemerschap is hierin een belangrijke zaak.”

Overleg

In een sector waar de helft zelfstandig is, is het zaak om afspraken te maken, zo bepleit ZZP Nederland-voorzitter Maarten Post. “Zo niet, dan ga je naar een situatie waar uiteindelijk alleen zzp’ers in de markt bestaan. Want het zijn waarschijnlijk de grote jongens die vanwege hun hoge vaste lasten het eerste de handdoek in de ring moeten gooien. Dat een markt alleen uit zzp’ers gaat bestaan is op zich niet erg, maar wel als je weet dat er alleen maar bedrijven zijn met personen die eigenlijk geen ondernemer zijn.”

“Iedereen kent het voorbeeld wel van de gepensioneerde docent die in deeltijd als rijinstructeur aan de slag gaat om bezig te blijven en toch nog kennis over te kunnen brengen”, zo stelt hij. “Die instructeur begint meteen ook maar een eigen bedrijfje, terwijl hij eigenlijk geen ondernemer is. Daarnaast heeft hij al een inkomen, zijn pensioen, en kan dus concurreren op prijs. Heel slecht vind ik die situatie.”

Parttime

Kritiek op de vele startende rijscholen binnen de branche, vindt Post terecht, zo laat hij weten. “Na een ontslag of faillissement denken instructeurs de oplossing te vinden in het beginnen van een eigen bedrijfje. Omdat ze zo klein zijn hebben ze geen kosten voor een bedrijfspand of een baliemedewerker en kunnen op die manier scherpe prijzen hanteren. De rijscholen vreten elkaar op en zelfs de grote jongens zijn niet meer veilig. Die passen hun prijzen aan en de zzp’ers gaan vervolgens op steeds meer bezuinigen. Pensioen en verzekeringen zijn daar voorbeelden van. Voor beide kanten is het dus een ongezonde situatie.”

Post voegt toe: “Maar we moeten niet vergeten dat er binnen de rijschoolbranche ook een hoop bedrijven zijn die zzp’ers inhuren. De sector houdt het eigen probleem dus eigenlijk gedeeltelijk zelf in stand. Grote rijschoolbedrijven zouden samen kunnen zeggen dat ze dat niet meer doen en kunnen op die manier een statement maken. Maar dat zal nooit gebeuren. Want ze hebben baat bij de lage tarieven van de kleine zelfstandigen die ze inhuren. En dat gaat nu eenmaal voor.”

Pensioen

Wat pensioenregelingen betreft hangt de vlag er in de rijschoolbranche inmiddels beter bij dan enkele maanden geleden. “Per 1 januari 2015 gaat de vrijwillige pensioenregeling voor kleine zelfstandigen van start. Een belangrijke mijlpaal.”

Zzp’ers die aan het collectief willen deelnemen, mogen zelf bepalen hoeveel ze inleggen en de regeling krijgt een uitkeringsduur naar keuze. Op het moment dat een deelnemer aanspraak moet maken op een bijstandsregeling, hoeft hij daarnaast niet eerst het opgebouwde pensioen aan te spreken, voordat er een uitkering beschikbaar komt. En na het overlijden van de pensioengerechtigde gaat het geld in het pensioenfonds naar de erfgenamen. Post: “Het is en blijft dus je eigen geld.”

Franchise

Ook op het gebied van franchise werknemerschap kan er volgens Post overigens nog het een en ander verbeterd worden. “Ik ben absoluut niet tegen de franchise-constructie. Ik stimuleer juist ondernemerschap. Maar franchisenemers moeten weten dat ze inspraak kunnen hebben in de tarieven die worden gehanteerd. Het contract hóeft immers niet getekend te worden.”

“Sommigen zijn zó blij dat ze werk en inkomen hebben, dat ze in de pas proberen te lopen en geen tegengas geven. Een kat in het nauw maakt rare sprongen, en het gevolg is dat ze voor de meest absurd lage bedragen rond gaan rijden”, zo stelt hij. Donderdagmiddag 12 juni wordt in de Tweede Kamer gesproken over de problemen van franchise-ondernemers. “Het is goed dat het onderwerp in politiek Den Haag op de planning staat, al zal het daarmee niet meteen tot oplossingen komen. Tot die tijd blijft het dus van belang dat franchisenemer weten dat ze eisen kunnen stellen voordat ze met een franchisegever in zee gaan.”

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

26 reacties op “‘Reële lesprijs voor zzp-rijinstructeur minimaal 42 euro’”

Thijs Jacobs|12.06.14|13:38

Toch geweldig dat de Bovag ook weer een woordje mee probeert te spreken, hun oude voorzitter Keijbeck is toch begonnen met super lage aanbiedingen en kortingen van wel meer dan € 500,– op een lespakket.

Ali Demirci|12.06.14|13:51

Johor . De grote jongens maken wel pakketten van 25 lessen + examen €725,- en CBR onderdruk zitten leerlingen laten slagen voor slagingspercentage en reclame. wij kleine rijscholen met €42,- komen wij nooit aan de bak.

Wim van Dijk|12.06.14|13:57

ik rij nu 11 jaar en ben altijd van een goede lesprijs uitgegaan. Op dit moment kom ik ongeveer uit op 46 euro per uur , afhankelijk van het pakket dat men kiest. DE PRIJS BEPAAL JE ZELF , ik les liever minder dan goedkoper. en ook hier rijden rijscholen voor 30 of 35 euro per uur. en toch heb ik gemiddeld 30 uur per week mijn auto vol.

John van den Kieboom|12.06.14|16:01

Jammer dat er nooit concrete berekeningen komen. Men duikelt weer over elkaar om te roepen wat een ander moet rekenen. Post gaat uit van 40 uur per week (waarvan 36 rijles en 4 administratie) en van 40 werkweken. Dus 12 weken per jaar wordt er niet gewerkt door ziekte en vakantie. Nou, de gemiddelde Nederlander moet het met 24 vakantiedagen en maximaal 7 feestdagen doen dus dan is men daarnaast nog een week of 6 ziek? Ook vergeet men de part-time rijscholen.

John van den Kieboom|12.06.14|16:04

Die doen dikwijls de rijschool naast een andere baan. Die bouwen bij hun baas pensioen op en betalen daar premies. Ook gaan veel instructeurs na hun pensioengerechtigde leeftijd door voor enkele uren per week. Zo komt dat pilsje er ook wel.

Elke econoom kan je vertellen dat de prijs vooral wordt bepaald door vraag en aanbod. En zolang het aanbod te groot blijft zal de prijs laag blijven. Natuurlijk zijn er rijscholen die € 50,= per uur vragen. Maar als de aanmeldingen ver teruglopen ……..

Enne Ykema|12.06.14|19:24

Maar dat wisten we toch al…de vraag is: waarom doet de overheid er niks aan? Kennelijk zijn er mensen die toch voor deze keuze willen gaan. Omdat het zo leuk is….
De rijschool zou in het lage btw tarief moeten zitten en de auto zou net als een taxi ook vrij moeten zijn van belastingen. Dan kunnen de rijschoolhouders ook een pensioen opbouwen.

Jos Dorenbos|12.06.14|22:07

Beste allemaal. Wat is dat toch. Waarom de vinger naar elkaar toewijzen. Dit gebeurt al jaren. Ik vind dat zo vreemd. Belangen verenigingen doe iets tegen de rijinstructeurs opleiders. Daar zit zoveel concurrentie, verkeerde voorlichting en wildgroei dat er sprake is van misstanden. Als dat stopt en er een quotum gaat komen voor de maximaal nieuw opgeleide rijinstructeurs per jaar dan krijg je geen fellere concurrentie onder rijscholen. Hoe simpel kan het zijn. >>>

Jos Dorenbos|12.06.14|22:12

De rijinstructeursopleiders hebben er alle belang bij dat er nog veel meer rijscholen en rijinstructeurs er bij komen, dat levert geld op aan bijscholingen, althans dat hopen ze. Vele rijinstructeurs stoppen er namelijk mee. Ik weet wel zeker dat verstandige ZZP ers niet dwangmatig hun tarieven omlaag willen gooien. Geen mens wil er liever op achteruit gaan. Pak de bron met z’n allen aan en je krijgt een beter leven. De bron is niet de concurrent die je onderweg tegen komt >>>>

Jos Dorenbos|12.06.14|22:19

De bron zijn de opleiders voor rijinstructeurs en het IBKI die verkeerde informatie geven aan nieuwe rijinstructeurs en beloftes doen die niet eens bestaan Als je dat aanpakt stijgen de prijzen. Wedden? Focus op de bron. Zij nemen evenals de overheid daarin geen verantwoordelijkheid. Een mens vind het niet leuk om voor minder geld beter werk te leveren. De kwaliteit gaat nooit op deze manier omhoog. Gebruik een andere bril en focus eens op de bron van afkomst van deze problemen van lage tarieven

Jos Dorenbos|12.06.14|22:34

Ik ken nog de jaren dat de lesprijs voorzichtig één gulden of één euro per jaar per rijles omhoog ging om de kosten enigsinds dekkend te houden. Dat is niet meer zo en de oorzaak ligt bij de bron en daarom vind ik ook dat er een onafhankelijk onderzoek moet bij het CEC onder leiding van het IBKI moet komen. Hoe kunnen mensen die eigen belangen voor hun bedrijf als instructeursopleiders in de CEC zitten. Dat gaat niet om examens goed te regelen. Het gaat om iets anders, waar wij last van hebben.

Wim van Dijk|13.06.14|00:45

Kom op zeg stelletje huilebalken, wijs niet altijd naar de overheid of andere instanties , los het gewoon zelf op en durf te vragen wat je waard ben. Ik word een beetje moe van al die klagende instructeurs

Jos Dorenbos|13.06.14|01:36

Dus Wim als ik het goed begrijp ben je het er mee eens dat er zoveel mogelijk rijinstructeurs komen? Je hebt een speelveld vol met rijinstructeurs. Hoe wil jij in de doel scoren als er teveel mensen in de weg staan? Ik klaag niet, maar ik ben kritisch. Wat is daar eigenlijk mis mee?

Wim van Dijk|13.06.14|11:18

Kritisch is prima, maar de manier waarop je wilt werken is echt een eigen keuze. de les prijs is ook je eigen keuze. En daar gaat dit artikel over.

Kritisch over de opleidings instituten en gemeentes die de markt vullen met werklozen is prima maar de teneur in de diverse forum’s is altijd klagen over de lage lesprijs en dat komt door de overheid of het ibki of de opleidings instituten maar als je dan op de site van de betreffende rijschool kijkt rijden ze zelf met bedragen ver onder de 40 euro

Wim van Dijk|13.06.14|11:23

In nieuwegein zitten 28 rijscholen op 60.000 mensen er rijden daar scholen voor 30 euro en 35 euro per uur. er rijden ook scholen voor 48 en zelf hoger en dat is de eigen keuze. ook ik zit in het hogere prijs segment maar heb toch de auto vol. Concurreren hoeft niet altijd op prijs. en ik zou willen dat alle instructeurs eens wat positiever over de branche zouden praten. het is een te leuk vak en als je leuk en goed werkt en de service hoog houd komt het met de leerlingen ook wel goed

Klaas Kok|13.06.14|13:29

ik vraag 47 euro per uur en heb altijd goed werk gehad.Nooit onder de prijs gaan werken dat is niet goed voor je geloofwaardigheid het les krijgen moet ook leuk zijn

John van den Kieboom|14.06.14|11:23

@ Wim van Dijk,

Helemaal met je eens. Vragen als “waarom doet de overheid er niks aan?” Tja, Waarom wel? Onzinnig om de overheid e.e.a. op te laten lossen. Het overschot aan instructeurs hebben we alleen te danken aan onze geweldige “belangenvertegenwoordigers” Je kunt het de opleiders niet kwalijk nemen. Dat zijn commerciële organisaties die ook gewoon hun geld moeten verdienen. Maar ook reacties als “Ik vraag € 47,= per uur” e.d. vind ik onzinnig.

John van den Kieboom|14.06.14|11:26

Waarom wil men dat zo graag zeggen? Om zichzelf “beter te vinden dan de rest? Of “onder de prijs werken is niet goed voor je geloofwaardigheid. Wat een flauwekul. Wat mij wel opvalt is dat de rijscholen die hogere prijzen rekenen zelden meer dan 25 eerste examens per jaar doen. Die zitten dus meestal tussen de 10 en 24 eerste examens. Dan praat je over ongeveer 1050 lessen per jaar.

Roy Smitkoning|15.06.14|11:03

@klaas kok. Je taal klinkt als een rijschoolhouder die meent de concurrent te kunnen beïnvloeden met een borrelpraat. Daarnaast omschrijf je 47 euro voor jezelf als normaal te beschouwen en gebruikt daarbij de bewoording “geloofwaardigheid” De markt is namelijk niet zo. Psychologisch zeg je ermee dat je juist ongeloofwaardig bent. Het maakt bovendien wat uit of je een vestiging van je rijschool in een stad of dorp hebt, waarbij een dorpsrijschool in het algemeen hogere tarieven “kan” hanteren.

Roy Smitkoning|15.06.14|11:13

@ Wim van Dijk. Je logica ontgaat me een beetje. Je hebt 5 rijscholen en 5 leerlingen. Dan is het redelijk vechten om 1 van de 5 leerlingen te krijgen. Nu zijn het er 25 rijscholen in de afgelopen jaren bij gekomen en nog steeds 5 leerlingen en dan vind jij het normaal van het IBKI en opleidingsinstituten dat er nog meer komen? Vind jij dat geklaag? of is het grootdoenerspraat die ze je bij de opleidingsinstituten jou er in pompen.

Roy Smitkoning|15.06.14|11:21

Vind jij het normaal en democratisch dat er opleidingsinstituten in het centrale examencommissie zitten die “gezamenlijk” (voor zichzelf) bepalen hoe het zogenaamde examen er uit moet komen te zien en waar via de achterdeur jij met andere afspraken voor de gek word gehouden, zonder dat jij daar nu geen kennis en weet van hebt? Weet je wat ze denken? “mooi zo ze trappen er nog steeds in, we kunnen doorgaan” Er worden andere dingetjes besproken waar jij en geen enkele rijinstructeur weet van heeft

Roy Smitkoning|15.06.14|11:23

Ik raad je aan om daar eens in te verdiepen.

Jos Dorenbos|16.06.14|09:25

Roy waar maak jij je nou druk om. Het duurt niet lang meer en dan nemen de zelfrijdende auto’s het werk van ons over. Geen rijscholen meer nodig en geen discussies meer over lestarieven en de rest. De minister wil de voorloper zijn op de rest van de wereld, dus bedoel maar …

rijschool twice|16.06.14|18:28

@ Jos lees het artikel het duurt nog jaren voor de consument. Tot die tijd zullen denk ik nog redelijk wat lessen verzorgd moeten worden en daar horen toch instructeurs bij. Lees dan ook dat tot die tijd de minister niks voor de instructeurs zal doen vandaar dat ze vorig jaar al zei dat dat uit de branche moest komen. In reactie op artikel lijkt me 42 euro te laag. 2001 38 gulden nu 42 euro??? Mijn lesprijs is 45 en na aftrek van kosten blijft dan minimun loon over zonder wao verzekering.

Gerrit Grevengoed|17.06.14|14:56

Neem bij die berekeningen ook n’s mee of je een hogere kostenpost hebt
doordat je bijvoorbeeld een theorielokaaltje huurt
wanneer je dat thuis doet, of je geeft helemaal geen theorielessen
dan kun je waarschijnlijk met alles tussen 30 en 35 p.u. ook nog wel uitkomen, zeker wanneer je niet 4 kinderen hoeft te onderhouden.
Zo’n theorie lokaal kost je ook al bijna 700 per maand
terwijl je als kleine rijschool daar nauwelijks extra rendement uit kunt halen..

Jos Dorenbos|18.06.14|23:01

Gerrit. Waarom rekent een rijinstructeur zichzelf altijd naar beneden. Ik heb dat nooit begrepen. Waar is dat goed voor. En wat rijinstructeurs ook vaak doen is het niet mee rekenen van een meewerkende vrouw. Alsof dat gratis is. Ik snap dat gedrag niet.

Youran van Ark|01.01.17|14:40

42 per uur bruto is eigenlijk toch ook om van te janken. 42 min belasting, verzekering, brandstof ……. 15 netto per uur? Bezorger bij de Appie verdiend nog beter, en die heeft nog eens een ziektewet en vakantiegeld ook. De eisen aan een rijinstructeur liggen op MBO4 nivo, de betaling ligt op ongeschoolden nivo. Best krom.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

‘Reële lesprijs voor zzp-rijinstructeur minimaal 42 euro’ | RijschoolPro
rijles, rijinstructeur, rijschool

‘Reële lesprijs voor zzp-rijinstructeur minimaal 42 euro’

Zzp-rijinstructeurs zouden per lesuur minimaal 42 euro (incl. btw) moeten rekenen om een gezonde onderneming te kunnen runnen en zichzelf goed te verzekeren. “Je kunt als kleine onderneming wel lagere lesprijzen hanteren dan de bedrijven met werknemers in dienst, maar dan heb je alleen jezelf te pakken.” Dat stelt Maarten Post, voorzitter van Stichting ZZP Nederland. “ZZP-ondernemingen kunnen door middel van prijzenslagen nu dan misschien overleven, maar veel van die instructeurs bezuinigen op verzekeringen en zetten geen geld weg voor hun pensioen. Dat kan ze duur komen te staan.” 

De kostprijsvoor een rijles is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de kosten voor het lesvoertuig en de leeftijd van de instructeur, zo laat de voorzitter van de stichting voor zzp’ers weten. “Rijden in een BMW is nu eenmaal duurder dan in een Polo en verzekeringen worden vaak duurder naarmate de instructeur ouder wordt. Dat moet dus ook doorberekend worden in de lesprijs.”

Pensioen

De zelfstandige spaart met een lesprijs van 42 euro tevens voor zijn pensioen, zo stelt hij. “Bij zelfstandigen zonder personeel schiet bijvoorbeeld de afdracht naar een eigen pensioenpotje er vaak bij in. Ze denken: dat doe ik wel als ik geld overhoud. Maar dat is dus nooit. Zeker niet als ze tegen veel te lage prijzen hun diensten aanbieden. Na hun 65e hebben ze dan alleen een AOW’tje. Om over het probleem met de verzekeringen nog maar niet te spreken.”

Van het totale uurtarief moet grofweg twee derde aan arbeidsloon gerekend worden, zo stelt de ZZP Nederland-voorzitter. Na belastingafdracht houdt een rijinstructeur dus ongeveer 23 euro over aan 60 minuten rijles. De resterende 12 euro zou naar verschillende voorzieningen moeten gaan, laat hij weten. “Naar de aansprakelijkheidsverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de kosten voor de lesauto en het pensioenpotje. Het is belangrijk dat daarop niet bespaard wordt.” Volgens Post doet een instructeur er goed aan om 10 tot 20 procent van zijn netto arbeidsloon in zijn pensioenpotje te investeren.

Salaris

Als bij een lesprijs van 42 euro per uur twee derde aan arbeidsloon gerekend wordt, komt dit neer op een bruto jaarsalaris van ruim 37.000 euro exclusief vakantiegeld. Dit op basis van 36 declarabele uren per week (40-urige werkweek incl. 4 uur administratie) en 40 werkweken per jaar (vakantie plus ziekte).

Zzp’ers zouden bovenop de totale lesprijs overigens nog een extra buffer van een paar euro kunnen vragen, om voor de minder drukke weken te compenseren. Bij de berekening van het bruto jaarsalaris van 37.000 euro is immers uitgegaan van een lesauto die wekelijks vol zit. Dit zal in de praktijk niet altijd het geval zijn.

Verzekering

Uit overheidsonderzoek bleek drie jaar geleden nog dat meer dan de helft van de zzp’ers geen arbeidsongeschiktheidsregeling heeft, zo laat Post weten. “Wij hebben niet het idee dat het er de laatste jaren echt beter op is geworden. En dat terwijl het beroep van rijinstructeur toch best een risicogroep genoemd mag worden.”

De voorzitter van ZZP Nederland doelt daarmee op het zittende werk van de rijinstructeurs. “Daarnaast zijn ze dag in dag uit de hele dag in het verkeer aanwezig. Ik ken verhalen van enkele verzekeraars die zzp-rijinstructeurs niet willen verzekeren, juist omdat ze een risicoprofiel hebben. Of ze vragen gewoonweg absurd hoge bedragen. Dan is natuurlijk ook niet echt bevorderlijk voor de situatie. Maar ondanks dat zou er geen enkele rijschool onverzekerd rond moeten rijden.”

Ondernemer

Volgens Post zijn er ook voor startende kleine ondernemers mogelijkheden om tegen schappelijke bedragen verzekerd rond te rijden. “Zo bestaat er een wettelijke regeling voor vrijwillige verzekering voor arbeidsongeschiktheid van zzp’ers. Die regeling loopt via het UWV. Als een instructeur uit een werknemerssituatie komt en vervolgens zijn eigen rijschool begint, dan moet de nieuwbakken ondernemer zich binnen drie maanden melden om op de arbeidsongeschiktheidsverzekering aanspraak te kunnen maken. Te verzekeren is maximaal het laatstverdiende dagloon.”

Ondernemers worden via die weg altijd geaccepteerd, ook als er bij aanvang al sprake is van gezondheidsklachten, zo stelt de stichtingvoorzitter. “Er is wat dat betreft dus geen reden om zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering rond te rijden. Maar het punt is dat veel startende ondernemers zich te weinig in de materie verdiepen en er niet of te laat achter komen dat zulke regelingen bestaan. Ze zien of lezen het een keer, maar omdat ze op dát moment misschien niet in zo’n overgangssituatie zitten, vergeten ze het weer. De branche moet veel meer naar de toekomst kijken om te weten wat er speelt en wat de mogelijkheden zijn.”

Lesprijs

VRB-voorzitter Peter van Neck vindt een uurtarief van 42 euro nog aan de lage kant, zo laat hij weten. “Een bedrag van 50 euro per 60 minuten zou beter kostendekkend zijn. En die lesprijs valt nog hoger uit afhankelijk van het soort auto waarin gelest wordt. Als zelfstandige instructeur moet je niet alleen je brood verdienen, je moet ook aan bijvoorbeeld verzekeringen en pensioenopbouw denken.”

Van Neck stelt voorbeelden te kennen van rijscholen die van een lesprijs van 47 tot 48 euro terug naar 40 euro zijn gegaan. “Ze hebben ingeleverd, terwijl ik me afvraag of ze daar nou echt nieuwe leerlingen door trekken. Waarschijnlijk heeft het verlagen zelfs een negatief effect. Want oud-leerlingen die dat merken, zullen niet al te positief over zo’n rijschool spreken. Je krijgt er waarschijnlijk alleen maar scheve gezichten van.”

Rijschoolbranche

Bovag-woordvoerder Tom Huyskens bepleit een goede calculatie bij het vaststellen van de uurprijs voor rijlessen. “Je moet precies weten wat je kosten zijn. Het is heel verleidelijk om je gek te laten maken door wat er in de mark gebeurt en je prijzen steeds verder te laten zakken. Maar er moet ook gekeken worden naar wat de effecten daarvan zijn. Primair móet je als ondernemer gewoon geld onder de streep overhouden.”

Huyskens onderstreept daarnaast ook het belang van een pensioenpotje. “Het is leuk dat je nu na je werk een biertje in de kroeg kunt gaan drinken. Maar dat wil je ook nog kunnen als je 67 bent. Rijscholen en zzp’ers moeten goed weten waar ze mee bezig zijn en niet te gemakkelijk een lage lesprijs vragen, waarna een jaar later blijkt dat ze daar niet van rond kunnen komen. Goed ondernemerschap is hierin een belangrijke zaak.”

Overleg

In een sector waar de helft zelfstandig is, is het zaak om afspraken te maken, zo bepleit ZZP Nederland-voorzitter Maarten Post. “Zo niet, dan ga je naar een situatie waar uiteindelijk alleen zzp’ers in de markt bestaan. Want het zijn waarschijnlijk de grote jongens die vanwege hun hoge vaste lasten het eerste de handdoek in de ring moeten gooien. Dat een markt alleen uit zzp’ers gaat bestaan is op zich niet erg, maar wel als je weet dat er alleen maar bedrijven zijn met personen die eigenlijk geen ondernemer zijn.”

“Iedereen kent het voorbeeld wel van de gepensioneerde docent die in deeltijd als rijinstructeur aan de slag gaat om bezig te blijven en toch nog kennis over te kunnen brengen”, zo stelt hij. “Die instructeur begint meteen ook maar een eigen bedrijfje, terwijl hij eigenlijk geen ondernemer is. Daarnaast heeft hij al een inkomen, zijn pensioen, en kan dus concurreren op prijs. Heel slecht vind ik die situatie.”

Parttime

Kritiek op de vele startende rijscholen binnen de branche, vindt Post terecht, zo laat hij weten. “Na een ontslag of faillissement denken instructeurs de oplossing te vinden in het beginnen van een eigen bedrijfje. Omdat ze zo klein zijn hebben ze geen kosten voor een bedrijfspand of een baliemedewerker en kunnen op die manier scherpe prijzen hanteren. De rijscholen vreten elkaar op en zelfs de grote jongens zijn niet meer veilig. Die passen hun prijzen aan en de zzp’ers gaan vervolgens op steeds meer bezuinigen. Pensioen en verzekeringen zijn daar voorbeelden van. Voor beide kanten is het dus een ongezonde situatie.”

Post voegt toe: “Maar we moeten niet vergeten dat er binnen de rijschoolbranche ook een hoop bedrijven zijn die zzp’ers inhuren. De sector houdt het eigen probleem dus eigenlijk gedeeltelijk zelf in stand. Grote rijschoolbedrijven zouden samen kunnen zeggen dat ze dat niet meer doen en kunnen op die manier een statement maken. Maar dat zal nooit gebeuren. Want ze hebben baat bij de lage tarieven van de kleine zelfstandigen die ze inhuren. En dat gaat nu eenmaal voor.”

Pensioen

Wat pensioenregelingen betreft hangt de vlag er in de rijschoolbranche inmiddels beter bij dan enkele maanden geleden. “Per 1 januari 2015 gaat de vrijwillige pensioenregeling voor kleine zelfstandigen van start. Een belangrijke mijlpaal.”

Zzp’ers die aan het collectief willen deelnemen, mogen zelf bepalen hoeveel ze inleggen en de regeling krijgt een uitkeringsduur naar keuze. Op het moment dat een deelnemer aanspraak moet maken op een bijstandsregeling, hoeft hij daarnaast niet eerst het opgebouwde pensioen aan te spreken, voordat er een uitkering beschikbaar komt. En na het overlijden van de pensioengerechtigde gaat het geld in het pensioenfonds naar de erfgenamen. Post: “Het is en blijft dus je eigen geld.”

Franchise

Ook op het gebied van franchise werknemerschap kan er volgens Post overigens nog het een en ander verbeterd worden. “Ik ben absoluut niet tegen de franchise-constructie. Ik stimuleer juist ondernemerschap. Maar franchisenemers moeten weten dat ze inspraak kunnen hebben in de tarieven die worden gehanteerd. Het contract hóeft immers niet getekend te worden.”

“Sommigen zijn zó blij dat ze werk en inkomen hebben, dat ze in de pas proberen te lopen en geen tegengas geven. Een kat in het nauw maakt rare sprongen, en het gevolg is dat ze voor de meest absurd lage bedragen rond gaan rijden”, zo stelt hij. Donderdagmiddag 12 juni wordt in de Tweede Kamer gesproken over de problemen van franchise-ondernemers. “Het is goed dat het onderwerp in politiek Den Haag op de planning staat, al zal het daarmee niet meteen tot oplossingen komen. Tot die tijd blijft het dus van belang dat franchisenemer weten dat ze eisen kunnen stellen voordat ze met een franchisegever in zee gaan.”

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

26 reacties op “‘Reële lesprijs voor zzp-rijinstructeur minimaal 42 euro’”

Thijs Jacobs|12.06.14|13:38

Toch geweldig dat de Bovag ook weer een woordje mee probeert te spreken, hun oude voorzitter Keijbeck is toch begonnen met super lage aanbiedingen en kortingen van wel meer dan € 500,– op een lespakket.

Ali Demirci|12.06.14|13:51

Johor . De grote jongens maken wel pakketten van 25 lessen + examen €725,- en CBR onderdruk zitten leerlingen laten slagen voor slagingspercentage en reclame. wij kleine rijscholen met €42,- komen wij nooit aan de bak.

Wim van Dijk|12.06.14|13:57

ik rij nu 11 jaar en ben altijd van een goede lesprijs uitgegaan. Op dit moment kom ik ongeveer uit op 46 euro per uur , afhankelijk van het pakket dat men kiest. DE PRIJS BEPAAL JE ZELF , ik les liever minder dan goedkoper. en ook hier rijden rijscholen voor 30 of 35 euro per uur. en toch heb ik gemiddeld 30 uur per week mijn auto vol.

John van den Kieboom|12.06.14|16:01

Jammer dat er nooit concrete berekeningen komen. Men duikelt weer over elkaar om te roepen wat een ander moet rekenen. Post gaat uit van 40 uur per week (waarvan 36 rijles en 4 administratie) en van 40 werkweken. Dus 12 weken per jaar wordt er niet gewerkt door ziekte en vakantie. Nou, de gemiddelde Nederlander moet het met 24 vakantiedagen en maximaal 7 feestdagen doen dus dan is men daarnaast nog een week of 6 ziek? Ook vergeet men de part-time rijscholen.

John van den Kieboom|12.06.14|16:04

Die doen dikwijls de rijschool naast een andere baan. Die bouwen bij hun baas pensioen op en betalen daar premies. Ook gaan veel instructeurs na hun pensioengerechtigde leeftijd door voor enkele uren per week. Zo komt dat pilsje er ook wel.

Elke econoom kan je vertellen dat de prijs vooral wordt bepaald door vraag en aanbod. En zolang het aanbod te groot blijft zal de prijs laag blijven. Natuurlijk zijn er rijscholen die € 50,= per uur vragen. Maar als de aanmeldingen ver teruglopen ……..

Enne Ykema|12.06.14|19:24

Maar dat wisten we toch al…de vraag is: waarom doet de overheid er niks aan? Kennelijk zijn er mensen die toch voor deze keuze willen gaan. Omdat het zo leuk is….
De rijschool zou in het lage btw tarief moeten zitten en de auto zou net als een taxi ook vrij moeten zijn van belastingen. Dan kunnen de rijschoolhouders ook een pensioen opbouwen.

Jos Dorenbos|12.06.14|22:07

Beste allemaal. Wat is dat toch. Waarom de vinger naar elkaar toewijzen. Dit gebeurt al jaren. Ik vind dat zo vreemd. Belangen verenigingen doe iets tegen de rijinstructeurs opleiders. Daar zit zoveel concurrentie, verkeerde voorlichting en wildgroei dat er sprake is van misstanden. Als dat stopt en er een quotum gaat komen voor de maximaal nieuw opgeleide rijinstructeurs per jaar dan krijg je geen fellere concurrentie onder rijscholen. Hoe simpel kan het zijn. >>>

Jos Dorenbos|12.06.14|22:12

De rijinstructeursopleiders hebben er alle belang bij dat er nog veel meer rijscholen en rijinstructeurs er bij komen, dat levert geld op aan bijscholingen, althans dat hopen ze. Vele rijinstructeurs stoppen er namelijk mee. Ik weet wel zeker dat verstandige ZZP ers niet dwangmatig hun tarieven omlaag willen gooien. Geen mens wil er liever op achteruit gaan. Pak de bron met z’n allen aan en je krijgt een beter leven. De bron is niet de concurrent die je onderweg tegen komt >>>>

Jos Dorenbos|12.06.14|22:19

De bron zijn de opleiders voor rijinstructeurs en het IBKI die verkeerde informatie geven aan nieuwe rijinstructeurs en beloftes doen die niet eens bestaan Als je dat aanpakt stijgen de prijzen. Wedden? Focus op de bron. Zij nemen evenals de overheid daarin geen verantwoordelijkheid. Een mens vind het niet leuk om voor minder geld beter werk te leveren. De kwaliteit gaat nooit op deze manier omhoog. Gebruik een andere bril en focus eens op de bron van afkomst van deze problemen van lage tarieven

Jos Dorenbos|12.06.14|22:34

Ik ken nog de jaren dat de lesprijs voorzichtig één gulden of één euro per jaar per rijles omhoog ging om de kosten enigsinds dekkend te houden. Dat is niet meer zo en de oorzaak ligt bij de bron en daarom vind ik ook dat er een onafhankelijk onderzoek moet bij het CEC onder leiding van het IBKI moet komen. Hoe kunnen mensen die eigen belangen voor hun bedrijf als instructeursopleiders in de CEC zitten. Dat gaat niet om examens goed te regelen. Het gaat om iets anders, waar wij last van hebben.

Wim van Dijk|13.06.14|00:45

Kom op zeg stelletje huilebalken, wijs niet altijd naar de overheid of andere instanties , los het gewoon zelf op en durf te vragen wat je waard ben. Ik word een beetje moe van al die klagende instructeurs

Jos Dorenbos|13.06.14|01:36

Dus Wim als ik het goed begrijp ben je het er mee eens dat er zoveel mogelijk rijinstructeurs komen? Je hebt een speelveld vol met rijinstructeurs. Hoe wil jij in de doel scoren als er teveel mensen in de weg staan? Ik klaag niet, maar ik ben kritisch. Wat is daar eigenlijk mis mee?

Wim van Dijk|13.06.14|11:18

Kritisch is prima, maar de manier waarop je wilt werken is echt een eigen keuze. de les prijs is ook je eigen keuze. En daar gaat dit artikel over.

Kritisch over de opleidings instituten en gemeentes die de markt vullen met werklozen is prima maar de teneur in de diverse forum’s is altijd klagen over de lage lesprijs en dat komt door de overheid of het ibki of de opleidings instituten maar als je dan op de site van de betreffende rijschool kijkt rijden ze zelf met bedragen ver onder de 40 euro

Wim van Dijk|13.06.14|11:23

In nieuwegein zitten 28 rijscholen op 60.000 mensen er rijden daar scholen voor 30 euro en 35 euro per uur. er rijden ook scholen voor 48 en zelf hoger en dat is de eigen keuze. ook ik zit in het hogere prijs segment maar heb toch de auto vol. Concurreren hoeft niet altijd op prijs. en ik zou willen dat alle instructeurs eens wat positiever over de branche zouden praten. het is een te leuk vak en als je leuk en goed werkt en de service hoog houd komt het met de leerlingen ook wel goed

Klaas Kok|13.06.14|13:29

ik vraag 47 euro per uur en heb altijd goed werk gehad.Nooit onder de prijs gaan werken dat is niet goed voor je geloofwaardigheid het les krijgen moet ook leuk zijn

John van den Kieboom|14.06.14|11:23

@ Wim van Dijk,

Helemaal met je eens. Vragen als “waarom doet de overheid er niks aan?” Tja, Waarom wel? Onzinnig om de overheid e.e.a. op te laten lossen. Het overschot aan instructeurs hebben we alleen te danken aan onze geweldige “belangenvertegenwoordigers” Je kunt het de opleiders niet kwalijk nemen. Dat zijn commerciële organisaties die ook gewoon hun geld moeten verdienen. Maar ook reacties als “Ik vraag € 47,= per uur” e.d. vind ik onzinnig.

John van den Kieboom|14.06.14|11:26

Waarom wil men dat zo graag zeggen? Om zichzelf “beter te vinden dan de rest? Of “onder de prijs werken is niet goed voor je geloofwaardigheid. Wat een flauwekul. Wat mij wel opvalt is dat de rijscholen die hogere prijzen rekenen zelden meer dan 25 eerste examens per jaar doen. Die zitten dus meestal tussen de 10 en 24 eerste examens. Dan praat je over ongeveer 1050 lessen per jaar.

Roy Smitkoning|15.06.14|11:03

@klaas kok. Je taal klinkt als een rijschoolhouder die meent de concurrent te kunnen beïnvloeden met een borrelpraat. Daarnaast omschrijf je 47 euro voor jezelf als normaal te beschouwen en gebruikt daarbij de bewoording “geloofwaardigheid” De markt is namelijk niet zo. Psychologisch zeg je ermee dat je juist ongeloofwaardig bent. Het maakt bovendien wat uit of je een vestiging van je rijschool in een stad of dorp hebt, waarbij een dorpsrijschool in het algemeen hogere tarieven “kan” hanteren.

Roy Smitkoning|15.06.14|11:13

@ Wim van Dijk. Je logica ontgaat me een beetje. Je hebt 5 rijscholen en 5 leerlingen. Dan is het redelijk vechten om 1 van de 5 leerlingen te krijgen. Nu zijn het er 25 rijscholen in de afgelopen jaren bij gekomen en nog steeds 5 leerlingen en dan vind jij het normaal van het IBKI en opleidingsinstituten dat er nog meer komen? Vind jij dat geklaag? of is het grootdoenerspraat die ze je bij de opleidingsinstituten jou er in pompen.

Roy Smitkoning|15.06.14|11:21

Vind jij het normaal en democratisch dat er opleidingsinstituten in het centrale examencommissie zitten die “gezamenlijk” (voor zichzelf) bepalen hoe het zogenaamde examen er uit moet komen te zien en waar via de achterdeur jij met andere afspraken voor de gek word gehouden, zonder dat jij daar nu geen kennis en weet van hebt? Weet je wat ze denken? “mooi zo ze trappen er nog steeds in, we kunnen doorgaan” Er worden andere dingetjes besproken waar jij en geen enkele rijinstructeur weet van heeft

Roy Smitkoning|15.06.14|11:23

Ik raad je aan om daar eens in te verdiepen.

Jos Dorenbos|16.06.14|09:25

Roy waar maak jij je nou druk om. Het duurt niet lang meer en dan nemen de zelfrijdende auto’s het werk van ons over. Geen rijscholen meer nodig en geen discussies meer over lestarieven en de rest. De minister wil de voorloper zijn op de rest van de wereld, dus bedoel maar …

rijschool twice|16.06.14|18:28

@ Jos lees het artikel het duurt nog jaren voor de consument. Tot die tijd zullen denk ik nog redelijk wat lessen verzorgd moeten worden en daar horen toch instructeurs bij. Lees dan ook dat tot die tijd de minister niks voor de instructeurs zal doen vandaar dat ze vorig jaar al zei dat dat uit de branche moest komen. In reactie op artikel lijkt me 42 euro te laag. 2001 38 gulden nu 42 euro??? Mijn lesprijs is 45 en na aftrek van kosten blijft dan minimun loon over zonder wao verzekering.

Gerrit Grevengoed|17.06.14|14:56

Neem bij die berekeningen ook n’s mee of je een hogere kostenpost hebt
doordat je bijvoorbeeld een theorielokaaltje huurt
wanneer je dat thuis doet, of je geeft helemaal geen theorielessen
dan kun je waarschijnlijk met alles tussen 30 en 35 p.u. ook nog wel uitkomen, zeker wanneer je niet 4 kinderen hoeft te onderhouden.
Zo’n theorie lokaal kost je ook al bijna 700 per maand
terwijl je als kleine rijschool daar nauwelijks extra rendement uit kunt halen..

Jos Dorenbos|18.06.14|23:01

Gerrit. Waarom rekent een rijinstructeur zichzelf altijd naar beneden. Ik heb dat nooit begrepen. Waar is dat goed voor. En wat rijinstructeurs ook vaak doen is het niet mee rekenen van een meewerkende vrouw. Alsof dat gratis is. Ik snap dat gedrag niet.

Youran van Ark|01.01.17|14:40

42 per uur bruto is eigenlijk toch ook om van te janken. 42 min belasting, verzekering, brandstof ……. 15 netto per uur? Bezorger bij de Appie verdiend nog beter, en die heeft nog eens een ziektewet en vakantiegeld ook. De eisen aan een rijinstructeur liggen op MBO4 nivo, de betaling ligt op ongeschoolden nivo. Best krom.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.