Melanie Schultz van Hagen, minister, Infrastructuur

Minister Schultz legt petitie over WRM-sanctie naast zich neer

De petitie ‘Stop de sanctie op het WRM-protocol’ gaat naar alle waarschijnlijkheid niet voor verdere veranderingen in het WRM-protocol zorgen. “Mijns inziens is de verplichte bijscholing met een mogelijk verlies van de bevoegdheid het beste instrument om de kwaliteit van de rijinstructeur te borgen”, zo heeft minister Schultz van Haegen in een reactie op de petitie laten weten. “In de petitie wordt aangehaald dat er in Nederland geen andere beroepsgroepen zijn die een vergelijkbare bijscholing kennen. Hierover kan ik melden dat ook beroepschauffeurs verplicht moeten bijscholen om hun professie te mogen behouden.”

Ik oktober bood rijschoolhouder Bert de Weerd bijna 1.000 handtekeningen van rijinstructeurs aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan. De digitale handtekeningen werden sinds 2011 verzameld. De commissie vroeg vervolgens aan de minister om te reageren. “Jammer dat de minister niets wil veranderen”, zo laat De Weerd weten. “Nu blijft dus de situatie bestaan dat goede toneelspelers in de branche mogen blijven en dat goed functionerende rijinstructeurs op termijn voor een ander beroep gaan kiezen waarbij ze niet om de vijf jaar examen moeten doen.”

WRM

“Bij inwerkingtreding van de WRM 2009 is de verplichte bijscholing en het kwijtraken van de lesbevoegdheid bij onvoldoende beoordeling in overleg met de gehele georganiseerde rijschoolbranche ingevoerd”, zo laat de minister in haar brief weten. “Bij de vervroegde WRM evaluatie in 2013 is zowel de georganiseerde rijschoolbranche als ook de niet georganiseerde branche door middel van een enquête onder alle bevoegde rijinstructeurs betrokken. Er is uitdrukkelijk stilgestaan bij de praktische bijscholing.”

De minister stelt naar aanleiding van de conclusies van de evaluatie de rijschoolbranche al tegemoet te komen door de WRM aan te passen. “Zo is na de wijziging van de WRM één voldoende eerste praktische bijscholing genoeg en is een tweede praktische bijscholing in dat geval niet meer nodig. Ook krijgt een rijinstructeur meer tijd om vervanging te regelen voordat de WRM-bevoegdheid ongeldig wordt verklaard na een onvoldoende laatste praktische bijscholing.”

Bijscholing

In de petitie werd onder meer aangegeven dat de praktische bijscholing heel ver van de praktische werkelijkheid af staat. “Bij de praktische bijscholing wordt een rijinstructeur juist beoordeeld in zijn eigen praktische lessituatie en met zijn eigen leerling in zijn eigen omgeving”, zo reageert de minister. “Men hoeft daarbij geen les te geven volgens een vast stramien, maar vooral aandacht te besteden aan de aspecten van instructie en coaching die essentieel en goed beoordeelbaar zijn.”

Ze vervolgt: “Voor het beoordelen van de praktische bijscholing hanteert IBKI een beoordelingsprotocol en scorevoorschrift die met de brancheverenigingen Bovag, FAM en VRB zijn afgestemd. De rijinstructeur krijgt na afloop van de praktische bijscholing een uitgebreid nagesprek en kan zijn beoordeling naast het openbare beoordelingsscorevoorschrift leggen dat de examinator hanteert. De interne analyses en controles door IBKI en de begeleiding van de examinatoren zorgen ervoor dat de beoordelingen van de praktische bijscholing uniform tot stand komen.”

Petitie

De minister laat in haar reactie tevens weten dat in de petitie ten onrechte wordt gesproken van een verlenging naar 28 dagen voordat de WRM-bevoegdheid ongeldig verklaard wordt. “De huidige termijn van zeven dagen wordt verlengd naar acht weken. Samen met de branche is voor acht weken gekozen, zodat een rijinstructeur de kans krijgt binnen die periode een volledig herintrederstrajecht bij het exameninstituut IBKI af te leggen en tussentijds niet werkeloos raakt. En hiernaast wordt het herintrederstraject qua exameninhoud praktijkgerichter.”

Schultz van Haegen: “Uit gegevens van IBKI blijkt dat sinds 1 juni 2009 in totaal 51 mensen door een onvoldoende laatste praktijkbegeleiding hun lesbevoegdheid zijn kwijtgeraakt.”

Branche

Bert de Weerd bood in oktober de petitie aan, omdat hij de commissieleden in Den Haag ervan wilde overtuigen dat er wijzigingen in de huidige WRM nodig zijn. “We willen via deze weg bereiken dat de Tweede Kamer tegen de minister ingaat wat dit onderwerp betreft. We hopen dat de commissieleden het met ons eens zijn dat je op deze manier niet met een beroepsgroep om kunt gaan”, zo stelde hij toentertijd.

Op de reactie van de minister reageert De Weerd nu als volgt: “Uit haar brief blijkt dat ze niet goed op de hoogte is. De branche wil namelijk afschaffing van de praktijkbegeleiding met bijbehorende sanctie. Deze informatie is blijkbaar niet bij de minister bekend. Nu blijft dus de situatie bestaan dat goede toneelspelers in de branche mogen blijven, ongeacht een hoog slagingspercentage en tevreden klanten. En dat een goed functionerende rijinstructeurs op termijn voor een ander beroep gaat kiezen waarbij ze niet een keer in de vijf jaar examen moeten doen.”

VRB

De rijschoolhouder werd bij het aanbieden van de petitie ondersteund door CNV en branchevereniging VRB. VRB stelde eerder al dat rijinstructeurs het protocol als het uitvoeren van een toneelstukje ervaren. “De sanctie brengt onevenredig ondernemersrisico met zich mee”, zo werd daarnaast door het VRB-bestuur aangegeven. “Er bestaat in Nederland geen enkele beroeps- en bedrijfstak waarin het niet voldoen aan een bijscholingstraject zo buitenproportioneel is.

Voorzitter Peter van Neck had de reactie van de minister al enigszins aan zien komen, zo geeft hij te kennen. “De sanctie is enkele jaren geleden in het leven geroepen. Nu alles terugdraaien zou betekenen dat de politiek moet toegeven dat ze het niet goed heeft gedaan. We wisten dat het trekken aan een dood paard was, maar we moesten het toch proberen.”

Protocol

Van Neck laat weten met het opstellen van de protocollen niets van doen te hebben gehad. “De protocollen en het sanctiebeleid zijn in het leven geroepen nog voordat de VRB als branchevereniging in beeld was. Wij bestaan sinds april 2009. En dat het protocol praktijkgerichter wordt bijvoorbeeld, is niet meer dan een misverstand. Het is alleen het herintrederstraject dat praktischer gaat worden. Dat realiseren velen zich niet.”

Het aantal handtekeningen dat sinds 2011 onder rijinstructeurs verzameld werd, noemt de VRB-voorzitter overigens minimaal. “Het is vaak zo dat rijinstructeurs zich druk maken om de WRM, totdat de bijscholing weer is afgerond. Daarmee is de kous dan af. Dat is jammer.”

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

21 reacties op “Minister Schultz legt petitie over WRM-sanctie naast zich neer”

Bram Bal|17.11.14|13:14

Vreemd dat de Minister de bijscholing van de beroepschauffeur vergelijkt met die van de rijinstructeur. De petitie ging over de sanctie zoals de titel ” Stop de sanctie op het WRM protocol” duidelijk zegt. De beroepschauffeur kent zo’n sanctie niet. Ja, als deze zijn bijscholing niet doet. Maar dan kan de code 95 weer gewoon worden bijgeschreven als de bijscholing weer gedaan wordt. Het VRB Legt zich weer eens veel te gemakkelijk bij deze beslissing neer. Waarom stapt deze niet naar de rechter

Bram Bal|17.11.14|13:17

Om de redelijkheid en billijkheid van deze onmenselijke sanctie te laten toetsen? Zij willen wel erg graag laten weten dat zij nog niet bestonden toen de sanctie werd bedacht. Actie VRB daaraan kunt u uw bestaansrecht ontlenen. Als 95% van de instructeurs hier nu tegen zijn is het uw taak! nee uw plicht hiertegen tot het bittere eind te strijden. Daaraan ontleent u nl uw bestaansrecht.

Jan Struik|17.11.14|13:30

En als een A B C D instructeur 2 x het toneelstuk niet voldoende doet dan moet hij 5 x opnieuw examen doen bij het IBKI. Deze organisatie heeft dus belang bij het zakken van instructeurs. De slager die zijn eigen vlees keurt.

Nicole Buijze|17.11.14|13:53

“Mijns inziens is de verplichte bijscholing met een mogelijk verlies van de bevoegdheid het beste instrument om de kwaliteit van de rijinstructeur te borgen”, zo heeft minister Schultz van Haegen in een reactie op de petitie laten weten. Dit geeft alleen aan dat onze minister en diegene die haar advies geven niet weten waar ze over praten. De aannames die zij doen zal nooit een medicijn zijn voor een gezonde branche maar euthanasie voor een doodzieke branche.

Anjo Joostens|17.11.14|14:05

Er wordt inhoudelijk ingegaan op het verhaal van Bert de Weerd, alsof hij met zijn tekst ernaast zit Ik zie dat als een afleidingsmanoeuvre Dan wil ik graag op de bewoordingen van onze minister ingaan: “huidige WRM-protocol beste instrument voor kwaliteit”
Waar zijn de onderzoeksresultaten en het bewijs waaruit blijkt dat dit het beste instrument is en wat zou de reden zijn dat dit instrument het beste voor de consument en de verkeersveiligheid zou zijn? Mogen wij dit zien of ter inzage inlezen?

Anjo Joostens|17.11.14|22:26

Elke avond komen er twee mensen door een verkeersongeval nooit meer thuis. We kunnen infrastructurele maatregelingen treffen, maar op een gegeven moment stopt daar de verkeersveiligheid. De mens is de veroorzaker van ongevallen, ik voel ik me verantwoordelijk om er iets aan te doen en dat heb ik gedaan. Werken aan de verkeersveiligheid is een continu proces. Het betekent dat nieuwe kennis ingepast moet worden.

Anjo Joostens|17.11.14|22:27

Het vandaag geplaatste artikel is het bewijs dat nieuwe kennis niet ingepast wordt, zoals de vorige minister de Kamer in 2008 had beloofd. De huidige minister had enige tijd geleden gezegd dat initiatieven vanuit de branche moeten komen. Dit artikel is het bewijs dat alle initiatieven snoeihard onderuit worden gehaald en door gebrek aan kennis de sanctie op de praktijkbegeleiding gehandhaafd blijft.

Anjo Joostens|17.11.14|22:27

De minister geeft aan dat iedere rijinstructeur de gelegenheid heeft gehad om betrokken te zijn bij het tot stand komen van de nieuwe WRM. Het gaat niet om “betrokken” te zijn, het gaat om nieuwe kennis die ingepast moet worden om het aap een kunstje te leren in de lesauto te vermijden en verkeersslachtoffers voor later te voorkomen. En dat is mede de reden dat er een petitie in dit geval wordt ingeleverd, daar ben ik van overtuigd.

Anjo Joostens|17.11.14|22:29

Ik ga samen met anderen door om de consument voor later verkeerszekerheid te bieden, waarbij gedrag bij aspirant bestuurders veranderd en het verkeer veiliger wordt. Het probleem is, dat dit nu wordt vertraagd. Om die reden ligt de verantwoordelijkheid over de ontstaande situatie door het plaatsen van dit artikel direct bij de minister.

Anjo Joostens|17.11.14|22:30

Ik vindt ook dat de minister haar verantwoordelijkheid door dit besluit richting de consument en alle toekomstige verkeersslachtoffers verschuldigd is en de Kamer ook op dit vlak op de hoogte moet houden.

Gerrit Grevengoed|18.11.14|10:38

Quote : Uit gegevens van IBKI blijkt dat sinds 1 juni 2009 in totaal 51 mensen door een onvoldoende laatste praktijkbegeleiding hun lesbevoegdheid zijn kwijtgeraakt.”End … En hoeveel CBR examen kandidaten hebben daardoor geen CBR/ BNOR rijexamen kunnen doen of moesten plotseling opzoek naar een andere rijschool met vergelijkbare leswagen/prijzen ?
en zijn deze 51 gesanctioneerde collega’s hun klanten / goede naam nu niet voorgoed kwijtgeraakt ? lesbevoegdheid terug maar je bedrijf verloren.

Sjoerd Balfoort|20.11.14|11:50

Een dom blondje aan het roer, IBKI examinatoren uit het Ford-T tijdperk dat kan gewoon niet goed gaan, laten we eerlijk zijn…… is er iemand die lesgeeft zoals het hem of haar geleerd is?
En dan mensen als bij AltijdGeslaagd kunnen gewoon hun gang gaan of worden met FOEI bestraft

Jan En Carmen Lammers|20.11.14|14:17

vorig jaar werd er al geopperd dat er acties kwamen .
Schapen bijten niet, en maken een minister niet bang.

Roald Sobeit|20.11.14|14:27

En wanneer gaat de minister een bijscholing doen?….met sanctie?

Roald Sobeit|20.11.14|14:35

het lijkt mij er op dat deze minister te veel van haar functie geniet en haar eigen inzicht belangrijker vindt dan te luisteren naar het volk, het volk wat zij hoort te dienen. tijd voor evaluatie en zelfreflectie.

Corry de Jong|20.11.14|14:38

De praktijkbegeleiding (lees examen) is nog hetzelfde als in 1981 toen ik examen deed volgens de VAMOR/MI methode helaas zijn de leerlingen niet meer zoals toen dus gaat dat niet meer op. De leerlingen zijn veel mondiger geworden als je verteld hoe we het eigenlijk zouden moeten doen (het toneelstukje uitlegt) dan kijken ze je aan of ze water zien branden. Ze komen niet om alles voorgedaan te krijgen, ze willen zelf rijden en door de jaren heen kan je ze heel goed begeleiden vanaf de

Corry de Jong|20.11.14|14:42

Passagiersstoel. Lesgeven is een gevoel, aanpassen aan je leerling, verschil: vrouw van 47, meisje van 16,5 en autist moet je die allemaal hetzelfde lesgeven? Nee je past je aan aan de leerling dat maakt het lesgeven leuk, juist het verschil, de basis is hetzelfde maar hoe het verder gaat bepaald het niveau van de leerling. Heeft mv Schultz van haegen ook volgens het protocol les gehad, weet ze eigenlijk wat het is?
Bijscholing met collega’s overleggen hoe doe jij dit of dat? Dat zou ik willen.

Bram Bal|21.11.14|00:13

Ter verdediging van de praktijkbegeleiding en de daaraan gekoppelde sanctie lees ik steeds weer dat maar 51 instructeurs de bevoegdheid verloren. 51 van de ruim 15.000 instructeurs. Dat is 0,34 % van de instructeurs. Dat is zo’n beetje 1 op de 300 instructeurs. En daarvoor moeten de instructeurs (want velen in loondienst moeten dit zelf betalen) aan de praktijkbegeleiding alleen tussen de 6,6 en 7,7 MILJOEN euro per 5 jaar uitgeven. We zijn volslagen krankzinnig.

Corry de Jong|25.11.14|21:21

51 van de 15.000 gek ik ken er al 3 van (die ik weet) dus of dat aantal klopt?? Waar is dat te controleren?

André Meupelenberg|28.11.14|12:57

Als nu iedereen die zijn of haar rijbevoegdheid heeft behaald ook om de 5 jaar opnieuw rijexamen moet doen zullen er velen zakken ook de minister. Dus opnieuw de rijopleiding doen zou ook voor haar gelden en als ze zou zakken heeft ze pech mag ze niet meer rijden met geen enkel voertuig. Dat een instructeur bijscholing behoeft ben ik mee eens maar om daar nu een sanctie op te hebben dat je je bevoegdheid verliest is net als eerder genoemd GELDKLOPPERIJ.

Youran van Ark|04.01.15|13:31

Jongens waar maak je je druk om? En dan raak je je bevoegdheid kwijt, nou en! Je kan gewoon les blijven geven, want niemand controleert het toch. Dacht je echt dat die 51 personen nu in de bijstand zitten? Keep on dreaming! Het ILT weet niet eens dat het hun taak is en de politie weet niet eens hoe onze pas eruit ziet. LoL

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Minister Schultz legt petitie over WRM-sanctie naast zich neer | RijschoolPro
Melanie Schultz van Hagen, minister, Infrastructuur

Minister Schultz legt petitie over WRM-sanctie naast zich neer

De petitie ‘Stop de sanctie op het WRM-protocol’ gaat naar alle waarschijnlijkheid niet voor verdere veranderingen in het WRM-protocol zorgen. “Mijns inziens is de verplichte bijscholing met een mogelijk verlies van de bevoegdheid het beste instrument om de kwaliteit van de rijinstructeur te borgen”, zo heeft minister Schultz van Haegen in een reactie op de petitie laten weten. “In de petitie wordt aangehaald dat er in Nederland geen andere beroepsgroepen zijn die een vergelijkbare bijscholing kennen. Hierover kan ik melden dat ook beroepschauffeurs verplicht moeten bijscholen om hun professie te mogen behouden.”

Ik oktober bood rijschoolhouder Bert de Weerd bijna 1.000 handtekeningen van rijinstructeurs aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan. De digitale handtekeningen werden sinds 2011 verzameld. De commissie vroeg vervolgens aan de minister om te reageren. “Jammer dat de minister niets wil veranderen”, zo laat De Weerd weten. “Nu blijft dus de situatie bestaan dat goede toneelspelers in de branche mogen blijven en dat goed functionerende rijinstructeurs op termijn voor een ander beroep gaan kiezen waarbij ze niet om de vijf jaar examen moeten doen.”

WRM

“Bij inwerkingtreding van de WRM 2009 is de verplichte bijscholing en het kwijtraken van de lesbevoegdheid bij onvoldoende beoordeling in overleg met de gehele georganiseerde rijschoolbranche ingevoerd”, zo laat de minister in haar brief weten. “Bij de vervroegde WRM evaluatie in 2013 is zowel de georganiseerde rijschoolbranche als ook de niet georganiseerde branche door middel van een enquête onder alle bevoegde rijinstructeurs betrokken. Er is uitdrukkelijk stilgestaan bij de praktische bijscholing.”

De minister stelt naar aanleiding van de conclusies van de evaluatie de rijschoolbranche al tegemoet te komen door de WRM aan te passen. “Zo is na de wijziging van de WRM één voldoende eerste praktische bijscholing genoeg en is een tweede praktische bijscholing in dat geval niet meer nodig. Ook krijgt een rijinstructeur meer tijd om vervanging te regelen voordat de WRM-bevoegdheid ongeldig wordt verklaard na een onvoldoende laatste praktische bijscholing.”

Bijscholing

In de petitie werd onder meer aangegeven dat de praktische bijscholing heel ver van de praktische werkelijkheid af staat. “Bij de praktische bijscholing wordt een rijinstructeur juist beoordeeld in zijn eigen praktische lessituatie en met zijn eigen leerling in zijn eigen omgeving”, zo reageert de minister. “Men hoeft daarbij geen les te geven volgens een vast stramien, maar vooral aandacht te besteden aan de aspecten van instructie en coaching die essentieel en goed beoordeelbaar zijn.”

Ze vervolgt: “Voor het beoordelen van de praktische bijscholing hanteert IBKI een beoordelingsprotocol en scorevoorschrift die met de brancheverenigingen Bovag, FAM en VRB zijn afgestemd. De rijinstructeur krijgt na afloop van de praktische bijscholing een uitgebreid nagesprek en kan zijn beoordeling naast het openbare beoordelingsscorevoorschrift leggen dat de examinator hanteert. De interne analyses en controles door IBKI en de begeleiding van de examinatoren zorgen ervoor dat de beoordelingen van de praktische bijscholing uniform tot stand komen.”

Petitie

De minister laat in haar reactie tevens weten dat in de petitie ten onrechte wordt gesproken van een verlenging naar 28 dagen voordat de WRM-bevoegdheid ongeldig verklaard wordt. “De huidige termijn van zeven dagen wordt verlengd naar acht weken. Samen met de branche is voor acht weken gekozen, zodat een rijinstructeur de kans krijgt binnen die periode een volledig herintrederstrajecht bij het exameninstituut IBKI af te leggen en tussentijds niet werkeloos raakt. En hiernaast wordt het herintrederstraject qua exameninhoud praktijkgerichter.”

Schultz van Haegen: “Uit gegevens van IBKI blijkt dat sinds 1 juni 2009 in totaal 51 mensen door een onvoldoende laatste praktijkbegeleiding hun lesbevoegdheid zijn kwijtgeraakt.”

Branche

Bert de Weerd bood in oktober de petitie aan, omdat hij de commissieleden in Den Haag ervan wilde overtuigen dat er wijzigingen in de huidige WRM nodig zijn. “We willen via deze weg bereiken dat de Tweede Kamer tegen de minister ingaat wat dit onderwerp betreft. We hopen dat de commissieleden het met ons eens zijn dat je op deze manier niet met een beroepsgroep om kunt gaan”, zo stelde hij toentertijd.

Op de reactie van de minister reageert De Weerd nu als volgt: “Uit haar brief blijkt dat ze niet goed op de hoogte is. De branche wil namelijk afschaffing van de praktijkbegeleiding met bijbehorende sanctie. Deze informatie is blijkbaar niet bij de minister bekend. Nu blijft dus de situatie bestaan dat goede toneelspelers in de branche mogen blijven, ongeacht een hoog slagingspercentage en tevreden klanten. En dat een goed functionerende rijinstructeurs op termijn voor een ander beroep gaat kiezen waarbij ze niet een keer in de vijf jaar examen moeten doen.”

VRB

De rijschoolhouder werd bij het aanbieden van de petitie ondersteund door CNV en branchevereniging VRB. VRB stelde eerder al dat rijinstructeurs het protocol als het uitvoeren van een toneelstukje ervaren. “De sanctie brengt onevenredig ondernemersrisico met zich mee”, zo werd daarnaast door het VRB-bestuur aangegeven. “Er bestaat in Nederland geen enkele beroeps- en bedrijfstak waarin het niet voldoen aan een bijscholingstraject zo buitenproportioneel is.

Voorzitter Peter van Neck had de reactie van de minister al enigszins aan zien komen, zo geeft hij te kennen. “De sanctie is enkele jaren geleden in het leven geroepen. Nu alles terugdraaien zou betekenen dat de politiek moet toegeven dat ze het niet goed heeft gedaan. We wisten dat het trekken aan een dood paard was, maar we moesten het toch proberen.”

Protocol

Van Neck laat weten met het opstellen van de protocollen niets van doen te hebben gehad. “De protocollen en het sanctiebeleid zijn in het leven geroepen nog voordat de VRB als branchevereniging in beeld was. Wij bestaan sinds april 2009. En dat het protocol praktijkgerichter wordt bijvoorbeeld, is niet meer dan een misverstand. Het is alleen het herintrederstraject dat praktischer gaat worden. Dat realiseren velen zich niet.”

Het aantal handtekeningen dat sinds 2011 onder rijinstructeurs verzameld werd, noemt de VRB-voorzitter overigens minimaal. “Het is vaak zo dat rijinstructeurs zich druk maken om de WRM, totdat de bijscholing weer is afgerond. Daarmee is de kous dan af. Dat is jammer.”

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

21 reacties op “Minister Schultz legt petitie over WRM-sanctie naast zich neer”

Bram Bal|17.11.14|13:14

Vreemd dat de Minister de bijscholing van de beroepschauffeur vergelijkt met die van de rijinstructeur. De petitie ging over de sanctie zoals de titel ” Stop de sanctie op het WRM protocol” duidelijk zegt. De beroepschauffeur kent zo’n sanctie niet. Ja, als deze zijn bijscholing niet doet. Maar dan kan de code 95 weer gewoon worden bijgeschreven als de bijscholing weer gedaan wordt. Het VRB Legt zich weer eens veel te gemakkelijk bij deze beslissing neer. Waarom stapt deze niet naar de rechter

Bram Bal|17.11.14|13:17

Om de redelijkheid en billijkheid van deze onmenselijke sanctie te laten toetsen? Zij willen wel erg graag laten weten dat zij nog niet bestonden toen de sanctie werd bedacht. Actie VRB daaraan kunt u uw bestaansrecht ontlenen. Als 95% van de instructeurs hier nu tegen zijn is het uw taak! nee uw plicht hiertegen tot het bittere eind te strijden. Daaraan ontleent u nl uw bestaansrecht.

Jan Struik|17.11.14|13:30

En als een A B C D instructeur 2 x het toneelstuk niet voldoende doet dan moet hij 5 x opnieuw examen doen bij het IBKI. Deze organisatie heeft dus belang bij het zakken van instructeurs. De slager die zijn eigen vlees keurt.

Nicole Buijze|17.11.14|13:53

“Mijns inziens is de verplichte bijscholing met een mogelijk verlies van de bevoegdheid het beste instrument om de kwaliteit van de rijinstructeur te borgen”, zo heeft minister Schultz van Haegen in een reactie op de petitie laten weten. Dit geeft alleen aan dat onze minister en diegene die haar advies geven niet weten waar ze over praten. De aannames die zij doen zal nooit een medicijn zijn voor een gezonde branche maar euthanasie voor een doodzieke branche.

Anjo Joostens|17.11.14|14:05

Er wordt inhoudelijk ingegaan op het verhaal van Bert de Weerd, alsof hij met zijn tekst ernaast zit Ik zie dat als een afleidingsmanoeuvre Dan wil ik graag op de bewoordingen van onze minister ingaan: “huidige WRM-protocol beste instrument voor kwaliteit”
Waar zijn de onderzoeksresultaten en het bewijs waaruit blijkt dat dit het beste instrument is en wat zou de reden zijn dat dit instrument het beste voor de consument en de verkeersveiligheid zou zijn? Mogen wij dit zien of ter inzage inlezen?

Anjo Joostens|17.11.14|22:26

Elke avond komen er twee mensen door een verkeersongeval nooit meer thuis. We kunnen infrastructurele maatregelingen treffen, maar op een gegeven moment stopt daar de verkeersveiligheid. De mens is de veroorzaker van ongevallen, ik voel ik me verantwoordelijk om er iets aan te doen en dat heb ik gedaan. Werken aan de verkeersveiligheid is een continu proces. Het betekent dat nieuwe kennis ingepast moet worden.

Anjo Joostens|17.11.14|22:27

Het vandaag geplaatste artikel is het bewijs dat nieuwe kennis niet ingepast wordt, zoals de vorige minister de Kamer in 2008 had beloofd. De huidige minister had enige tijd geleden gezegd dat initiatieven vanuit de branche moeten komen. Dit artikel is het bewijs dat alle initiatieven snoeihard onderuit worden gehaald en door gebrek aan kennis de sanctie op de praktijkbegeleiding gehandhaafd blijft.

Anjo Joostens|17.11.14|22:27

De minister geeft aan dat iedere rijinstructeur de gelegenheid heeft gehad om betrokken te zijn bij het tot stand komen van de nieuwe WRM. Het gaat niet om “betrokken” te zijn, het gaat om nieuwe kennis die ingepast moet worden om het aap een kunstje te leren in de lesauto te vermijden en verkeersslachtoffers voor later te voorkomen. En dat is mede de reden dat er een petitie in dit geval wordt ingeleverd, daar ben ik van overtuigd.

Anjo Joostens|17.11.14|22:29

Ik ga samen met anderen door om de consument voor later verkeerszekerheid te bieden, waarbij gedrag bij aspirant bestuurders veranderd en het verkeer veiliger wordt. Het probleem is, dat dit nu wordt vertraagd. Om die reden ligt de verantwoordelijkheid over de ontstaande situatie door het plaatsen van dit artikel direct bij de minister.

Anjo Joostens|17.11.14|22:30

Ik vindt ook dat de minister haar verantwoordelijkheid door dit besluit richting de consument en alle toekomstige verkeersslachtoffers verschuldigd is en de Kamer ook op dit vlak op de hoogte moet houden.

Gerrit Grevengoed|18.11.14|10:38

Quote : Uit gegevens van IBKI blijkt dat sinds 1 juni 2009 in totaal 51 mensen door een onvoldoende laatste praktijkbegeleiding hun lesbevoegdheid zijn kwijtgeraakt.”End … En hoeveel CBR examen kandidaten hebben daardoor geen CBR/ BNOR rijexamen kunnen doen of moesten plotseling opzoek naar een andere rijschool met vergelijkbare leswagen/prijzen ?
en zijn deze 51 gesanctioneerde collega’s hun klanten / goede naam nu niet voorgoed kwijtgeraakt ? lesbevoegdheid terug maar je bedrijf verloren.

Sjoerd Balfoort|20.11.14|11:50

Een dom blondje aan het roer, IBKI examinatoren uit het Ford-T tijdperk dat kan gewoon niet goed gaan, laten we eerlijk zijn…… is er iemand die lesgeeft zoals het hem of haar geleerd is?
En dan mensen als bij AltijdGeslaagd kunnen gewoon hun gang gaan of worden met FOEI bestraft

Jan En Carmen Lammers|20.11.14|14:17

vorig jaar werd er al geopperd dat er acties kwamen .
Schapen bijten niet, en maken een minister niet bang.

Roald Sobeit|20.11.14|14:27

En wanneer gaat de minister een bijscholing doen?….met sanctie?

Roald Sobeit|20.11.14|14:35

het lijkt mij er op dat deze minister te veel van haar functie geniet en haar eigen inzicht belangrijker vindt dan te luisteren naar het volk, het volk wat zij hoort te dienen. tijd voor evaluatie en zelfreflectie.

Corry de Jong|20.11.14|14:38

De praktijkbegeleiding (lees examen) is nog hetzelfde als in 1981 toen ik examen deed volgens de VAMOR/MI methode helaas zijn de leerlingen niet meer zoals toen dus gaat dat niet meer op. De leerlingen zijn veel mondiger geworden als je verteld hoe we het eigenlijk zouden moeten doen (het toneelstukje uitlegt) dan kijken ze je aan of ze water zien branden. Ze komen niet om alles voorgedaan te krijgen, ze willen zelf rijden en door de jaren heen kan je ze heel goed begeleiden vanaf de

Corry de Jong|20.11.14|14:42

Passagiersstoel. Lesgeven is een gevoel, aanpassen aan je leerling, verschil: vrouw van 47, meisje van 16,5 en autist moet je die allemaal hetzelfde lesgeven? Nee je past je aan aan de leerling dat maakt het lesgeven leuk, juist het verschil, de basis is hetzelfde maar hoe het verder gaat bepaald het niveau van de leerling. Heeft mv Schultz van haegen ook volgens het protocol les gehad, weet ze eigenlijk wat het is?
Bijscholing met collega’s overleggen hoe doe jij dit of dat? Dat zou ik willen.

Bram Bal|21.11.14|00:13

Ter verdediging van de praktijkbegeleiding en de daaraan gekoppelde sanctie lees ik steeds weer dat maar 51 instructeurs de bevoegdheid verloren. 51 van de ruim 15.000 instructeurs. Dat is 0,34 % van de instructeurs. Dat is zo’n beetje 1 op de 300 instructeurs. En daarvoor moeten de instructeurs (want velen in loondienst moeten dit zelf betalen) aan de praktijkbegeleiding alleen tussen de 6,6 en 7,7 MILJOEN euro per 5 jaar uitgeven. We zijn volslagen krankzinnig.

Corry de Jong|25.11.14|21:21

51 van de 15.000 gek ik ken er al 3 van (die ik weet) dus of dat aantal klopt?? Waar is dat te controleren?

André Meupelenberg|28.11.14|12:57

Als nu iedereen die zijn of haar rijbevoegdheid heeft behaald ook om de 5 jaar opnieuw rijexamen moet doen zullen er velen zakken ook de minister. Dus opnieuw de rijopleiding doen zou ook voor haar gelden en als ze zou zakken heeft ze pech mag ze niet meer rijden met geen enkel voertuig. Dat een instructeur bijscholing behoeft ben ik mee eens maar om daar nu een sanctie op te hebben dat je je bevoegdheid verliest is net als eerder genoemd GELDKLOPPERIJ.

Youran van Ark|04.01.15|13:31

Jongens waar maak je je druk om? En dan raak je je bevoegdheid kwijt, nou en! Je kan gewoon les blijven geven, want niemand controleert het toch. Dacht je echt dat die 51 personen nu in de bijstand zitten? Keep on dreaming! Het ILT weet niet eens dat het hun taak is en de politie weet niet eens hoe onze pas eruit ziet. LoL

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.