rijles, bus, rijopleiding, rijschool

Definitief besluit leeftijdsverlaging D-rijbewijs pas na 2016

Het blijft voor jongeren vanaf 18 jaar in ieder geval tot eind 2016 mogelijk om hun D-rijbewijs te halen. Pas na die tijd wordt naar aanleiding van het experiment met een leeftijdsverlaging van 21 naar 18 jaar een definitieve beslissing genomen over de minimale leeftijd voor het bus-rijbewijs. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. “Deelname aan het experiment was de afgelopen jaren met 15 personen erg laag. Op basis van deze beperkte deelname zijn geen conclusies over het verkeersgedrag van de doelgroep en het effect op de arbeidsmarkt voor buschauffeurs te trekken”, zo laat ze weten.

Op 1 januari 2011 startte in Nederland het experiment met de leeftijdsverlaging voor het behalen van het bus-rijbewijs. De leeftijd verschoof van 21 naar 18 jaar. De maximale looptijd van de proef werd op zes jaar vastgesteld. Het experiment wordt tot het einde van die looptijd doorlopen, zo blijkt nu uit de brief van de staatssecretaris. “De komende periode zal benut worden om de tussentijdse resultaten met nieuwe informatie aan te vullen en te actualiseren.”

Buschauffeur

De Kamer besloot al in 2008 tot het experiment, omdat er vanuit de sector van het busvervoer signalen kwamen dat aan een leeftijdsverlaging behoefte was. “De leeftijdsopbouw onder chauffeurs is relatief onevenwichtig”, aldus Mansveld. Daarnaast zou volgens werkgevers- en werknemersorganisaties de huidige wettelijke minimumleeftijd van 21 jaar voor het behalen van het D-rijbewijs een hindernis zijn voor jongeren om na de middelbare school in het vak van buschauffeur te stappen.

In datzelfde jaar werd besloten eerst een experiment met leeftijdsverlaging uit te voeren. Als het de verkeersveiligheid niet negatief zou beïnvloeden, zou de Wegenverkeersweg worden aangepast om de grens definitief op 18 jaar vast te stellen. Maar of dit ook daadwerkelijk het geval gaat zijn, zal pas over enkele jaren duidelijk worden.

Rijbewijs

“Wat het verkeersveiligheidsaspect betreft zal worden bekeken welk onderzoek in ons omliggende landen is gedaan naar het verkeersgedrag van buschauffeurs tussen de 18 en 24 jaar en of dat nieuwe informatie voor de Nederlandse situatie oplevert”, aldus Mansveld.

Ook zal in kaart gebracht worden hoe groot de behoefte is aan buschauffeurs op de Nederlandse arbeidsmarkt en hoe vervoerbedrijven de laatste jaren in deze behoefte hebben voorzien. Dit om inzicht te krijgen in de mate waarin ook oudere leeftijdsgroepen succesvol instromen in het vak van buschauffeur, zo laat de staatssecretaris schriftelijk weten. Ze verwacht voor de zomer de resultaten van het vervolgonderzoek te hebben.

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Definitief besluit leeftijdsverlaging D-rijbewijs pas na 2016 | RijschoolPro
rijles, bus, rijopleiding, rijschool

Definitief besluit leeftijdsverlaging D-rijbewijs pas na 2016

Het blijft voor jongeren vanaf 18 jaar in ieder geval tot eind 2016 mogelijk om hun D-rijbewijs te halen. Pas na die tijd wordt naar aanleiding van het experiment met een leeftijdsverlaging van 21 naar 18 jaar een definitieve beslissing genomen over de minimale leeftijd voor het bus-rijbewijs. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. “Deelname aan het experiment was de afgelopen jaren met 15 personen erg laag. Op basis van deze beperkte deelname zijn geen conclusies over het verkeersgedrag van de doelgroep en het effect op de arbeidsmarkt voor buschauffeurs te trekken”, zo laat ze weten.

Op 1 januari 2011 startte in Nederland het experiment met de leeftijdsverlaging voor het behalen van het bus-rijbewijs. De leeftijd verschoof van 21 naar 18 jaar. De maximale looptijd van de proef werd op zes jaar vastgesteld. Het experiment wordt tot het einde van die looptijd doorlopen, zo blijkt nu uit de brief van de staatssecretaris. “De komende periode zal benut worden om de tussentijdse resultaten met nieuwe informatie aan te vullen en te actualiseren.”

Buschauffeur

De Kamer besloot al in 2008 tot het experiment, omdat er vanuit de sector van het busvervoer signalen kwamen dat aan een leeftijdsverlaging behoefte was. “De leeftijdsopbouw onder chauffeurs is relatief onevenwichtig”, aldus Mansveld. Daarnaast zou volgens werkgevers- en werknemersorganisaties de huidige wettelijke minimumleeftijd van 21 jaar voor het behalen van het D-rijbewijs een hindernis zijn voor jongeren om na de middelbare school in het vak van buschauffeur te stappen.

In datzelfde jaar werd besloten eerst een experiment met leeftijdsverlaging uit te voeren. Als het de verkeersveiligheid niet negatief zou beïnvloeden, zou de Wegenverkeersweg worden aangepast om de grens definitief op 18 jaar vast te stellen. Maar of dit ook daadwerkelijk het geval gaat zijn, zal pas over enkele jaren duidelijk worden.

Rijbewijs

“Wat het verkeersveiligheidsaspect betreft zal worden bekeken welk onderzoek in ons omliggende landen is gedaan naar het verkeersgedrag van buschauffeurs tussen de 18 en 24 jaar en of dat nieuwe informatie voor de Nederlandse situatie oplevert”, aldus Mansveld.

Ook zal in kaart gebracht worden hoe groot de behoefte is aan buschauffeurs op de Nederlandse arbeidsmarkt en hoe vervoerbedrijven de laatste jaren in deze behoefte hebben voorzien. Dit om inzicht te krijgen in de mate waarin ook oudere leeftijdsgroepen succesvol instromen in het vak van buschauffeur, zo laat de staatssecretaris schriftelijk weten. Ze verwacht voor de zomer de resultaten van het vervolgonderzoek te hebben.

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.