Innovam, IBKI

IBKI gaat kwaliteit theoretische bijscholingen controleren

Het IBKI gaat een half jaar lang experimenteren met kwaliteitscontroles op de theoretische bijscholingen. Zowel de docentprestaties als de inhoud van de WRM-onderwerpen worden vanaf 1 maart steekproefsgewijs in kaart gebracht. Tijdens de proef worden er geen sancties opgelegd, zo laat het IBKI weten. Wel krijgen de betreffende docenten terugkoppeling. Het exameninstituut gaat vervolgens onder meer evalueren hoe vaak een onvoldoende oordeel wordt gegeven.

“Vanuit de branche bereiken het IBKI al wat langer geluiden dat er een groot kwaliteitsverschil in de WRM-theoriebijscholingen zit. IBKI controleert die kwaliteit op dit moment niet. De vraag is naar voren gekomen of dat moet veranderen. Hierover is gesproken met de Centrale Examen Commissie WRM (CEC). De CEC adviseert IBKI om kwaliteitscontroles uit te voeren”, aldus het IBKI.

Bijscholing

Voor aanbieders van theoretische bijscholingen gaat de proef concreet betekenen dat ze van 1 maart tot 1 november een IBKI-medewerker in hun leslokaal kunnen verwachten. In de maanden juli en augustus vinden overigens geen controles plaats, zo wordt aangegeven. Na een kwaliteitssteekproef vindt altijd een gesprek tussen de beoordelaar en de betreffende docent plaats om te evalueren.

Het IBKI heeft in december 2014 een voorstel voor een beoordelingsprotocol aan de CEC voorgelegd, zo laat het exameninstituut weten. Het IBKI kan aan de hand daarvan de kwaliteit van de bijscholing nagaan, bepalen of de kwaliteitssteekproeven een verschil maken en of het protocol werkt. Eind 2015 worden de resultaten van de proef naar examencommissie teruggekoppeld.

Protocol

Klik hier voor het beoordelingsprotocol dat het IBKI voor de kwaliteitscontrole heeft opgesteld.

Auteur: Roosmarijn Dierick

8 reacties op “IBKI gaat kwaliteit theoretische bijscholingen controleren”

Nicole Buijze|26.01.15|22:34

En dan vind men het raar dat de rijinstructeurs het niet eens zijn met het beleid? Iedere zoveel maanden mogen en kunnen er een bijscholingsideeën ingediend worden bij het IBKI. Het IBKI bekijkt deze en leggen ze voor bij het CEC. Die geven op hun beurt weer advies aan IBKI of en welke van de de ingediende bijscholingen geschikt kunnen zijn. Vervolgens besluit het IBKI dan of en welke de theoretische bijscholing ontwikkeld mogen worden.

Nicole Buijze|26.01.15|22:35

Er wordt daarbij op voorhand al meegewogen en voor het indienen de kanttekening geplaatst dat de cursus in het aanbod al geschikt moet zijn voor diverse opleiders om er zelfstandig een bijscholing over te ontwerpen. Als de ideeën goedgekeurd worden door het IBKI worden de theoretische bijscholingen ontwikkeld en door de diverse opleiders aangeboden aan de rijinstructeur. Tot zover duidelijk en dus goedgekeurd door IBKI als theoretische bijscholingsverplichting van de rijinstructeur.

Nicole Buijze|26.01.15|22:36

De rijinstructeur die de meeste van de theoretische bijscholingen al geen kwaliteitstoevoeging vinden, zullen uit het aanbod toch een keus moeten maken om aan de verplichting van de theoretische bijscholing te voldoen. Ze betalen en volgen dan die bijscholing. Zo gaat het al jaren. Dan ineens staat hier dit bericht waarin het IBKI dus eigenlijk aangeeft dat hun beleid niet klopt. Ligt nu de hamvraag wie is hiervoor verantwoordelijk?

Nicole Buijze|26.01.15|22:37

Uit dit topic lijkt het nu of de verantwoordelijkheid ineens bij de opleiders of diens docenten ligt en wordt er over een pilot gesproken en mogelijk op termijn een sanctie?? Misschien dat vrijheid van onderwijs en marktwerking nu ook zijn negatieve terugslag gaan vinden bij het IBKI. Lijkt toch dat ook zij het spoor nu een beetje bijster zijn.

Bram Bal|27.01.15|09:31

En laat me de uitslag nu alvast geven. Uit onderzoek is gebleken dat er met de kwaliteit van de theoretische bijscholing in het algemeen niets mis is. Hier en daar zal een tip gegeven worden hoe de presentatie beter kan. Inhoudelijk gaat er geen commentaar komen. IBKI gaat gewoon haar eisenlijstje af en daarmee zijn de bijscholingen in overeenstemming. Dus is het goed. Dat instructeurs klagen is toch geen probleem? Het toneelstukje is ook onder de loep genomen. En wat was de conclusie toen ?

Bram Bal|27.01.15|09:34

Juist!! Dat is de manier. En de sanctie is ook een goed middel. Hier gaat de slager zijn eigen vlees keuren. Dus aai, aai, tikje, aai. Natuurlijk gaan zij, om de instructeurs in de waan te laten, een heel klein nietszeggend kritiekpuntje noemen. Maar over het algemeen ……..

Guno Ghazi|01.04.18|13:47

Wie gaat de IBKI controleren?
Stelletje roeptoeters die maar denken dat ze alles kunnen.

Guno Ghazi|01.04.18|13:48

En wie gaat het IBKI controleren?
Stelletje roeptoeters die maar denken dat ze alles kunnen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

IBKI gaat kwaliteit theoretische bijscholingen controleren | RijschoolPro
Innovam, IBKI

IBKI gaat kwaliteit theoretische bijscholingen controleren

Het IBKI gaat een half jaar lang experimenteren met kwaliteitscontroles op de theoretische bijscholingen. Zowel de docentprestaties als de inhoud van de WRM-onderwerpen worden vanaf 1 maart steekproefsgewijs in kaart gebracht. Tijdens de proef worden er geen sancties opgelegd, zo laat het IBKI weten. Wel krijgen de betreffende docenten terugkoppeling. Het exameninstituut gaat vervolgens onder meer evalueren hoe vaak een onvoldoende oordeel wordt gegeven.

“Vanuit de branche bereiken het IBKI al wat langer geluiden dat er een groot kwaliteitsverschil in de WRM-theoriebijscholingen zit. IBKI controleert die kwaliteit op dit moment niet. De vraag is naar voren gekomen of dat moet veranderen. Hierover is gesproken met de Centrale Examen Commissie WRM (CEC). De CEC adviseert IBKI om kwaliteitscontroles uit te voeren”, aldus het IBKI.

Bijscholing

Voor aanbieders van theoretische bijscholingen gaat de proef concreet betekenen dat ze van 1 maart tot 1 november een IBKI-medewerker in hun leslokaal kunnen verwachten. In de maanden juli en augustus vinden overigens geen controles plaats, zo wordt aangegeven. Na een kwaliteitssteekproef vindt altijd een gesprek tussen de beoordelaar en de betreffende docent plaats om te evalueren.

Het IBKI heeft in december 2014 een voorstel voor een beoordelingsprotocol aan de CEC voorgelegd, zo laat het exameninstituut weten. Het IBKI kan aan de hand daarvan de kwaliteit van de bijscholing nagaan, bepalen of de kwaliteitssteekproeven een verschil maken en of het protocol werkt. Eind 2015 worden de resultaten van de proef naar examencommissie teruggekoppeld.

Protocol

Klik hier voor het beoordelingsprotocol dat het IBKI voor de kwaliteitscontrole heeft opgesteld.

Auteur: Roosmarijn Dierick

8 reacties op “IBKI gaat kwaliteit theoretische bijscholingen controleren”

Nicole Buijze|26.01.15|22:34

En dan vind men het raar dat de rijinstructeurs het niet eens zijn met het beleid? Iedere zoveel maanden mogen en kunnen er een bijscholingsideeën ingediend worden bij het IBKI. Het IBKI bekijkt deze en leggen ze voor bij het CEC. Die geven op hun beurt weer advies aan IBKI of en welke van de de ingediende bijscholingen geschikt kunnen zijn. Vervolgens besluit het IBKI dan of en welke de theoretische bijscholing ontwikkeld mogen worden.

Nicole Buijze|26.01.15|22:35

Er wordt daarbij op voorhand al meegewogen en voor het indienen de kanttekening geplaatst dat de cursus in het aanbod al geschikt moet zijn voor diverse opleiders om er zelfstandig een bijscholing over te ontwerpen. Als de ideeën goedgekeurd worden door het IBKI worden de theoretische bijscholingen ontwikkeld en door de diverse opleiders aangeboden aan de rijinstructeur. Tot zover duidelijk en dus goedgekeurd door IBKI als theoretische bijscholingsverplichting van de rijinstructeur.

Nicole Buijze|26.01.15|22:36

De rijinstructeur die de meeste van de theoretische bijscholingen al geen kwaliteitstoevoeging vinden, zullen uit het aanbod toch een keus moeten maken om aan de verplichting van de theoretische bijscholing te voldoen. Ze betalen en volgen dan die bijscholing. Zo gaat het al jaren. Dan ineens staat hier dit bericht waarin het IBKI dus eigenlijk aangeeft dat hun beleid niet klopt. Ligt nu de hamvraag wie is hiervoor verantwoordelijk?

Nicole Buijze|26.01.15|22:37

Uit dit topic lijkt het nu of de verantwoordelijkheid ineens bij de opleiders of diens docenten ligt en wordt er over een pilot gesproken en mogelijk op termijn een sanctie?? Misschien dat vrijheid van onderwijs en marktwerking nu ook zijn negatieve terugslag gaan vinden bij het IBKI. Lijkt toch dat ook zij het spoor nu een beetje bijster zijn.

Bram Bal|27.01.15|09:31

En laat me de uitslag nu alvast geven. Uit onderzoek is gebleken dat er met de kwaliteit van de theoretische bijscholing in het algemeen niets mis is. Hier en daar zal een tip gegeven worden hoe de presentatie beter kan. Inhoudelijk gaat er geen commentaar komen. IBKI gaat gewoon haar eisenlijstje af en daarmee zijn de bijscholingen in overeenstemming. Dus is het goed. Dat instructeurs klagen is toch geen probleem? Het toneelstukje is ook onder de loep genomen. En wat was de conclusie toen ?

Bram Bal|27.01.15|09:34

Juist!! Dat is de manier. En de sanctie is ook een goed middel. Hier gaat de slager zijn eigen vlees keuren. Dus aai, aai, tikje, aai. Natuurlijk gaan zij, om de instructeurs in de waan te laten, een heel klein nietszeggend kritiekpuntje noemen. Maar over het algemeen ……..

Guno Ghazi|01.04.18|13:47

Wie gaat de IBKI controleren?
Stelletje roeptoeters die maar denken dat ze alles kunnen.

Guno Ghazi|01.04.18|13:48

En wie gaat het IBKI controleren?
Stelletje roeptoeters die maar denken dat ze alles kunnen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.