Bezwaar tegen subsidie Rijscholenkiezer ongegrond verklaard

Het bezwaar dat reviewwebsite Rijschoolregister tegen de subsidieverstrekking aan de Rijscholenkiezer indiende, is ongegrond verklaard. Volgens minister Schultz van Haegen werkt de overheidssubsidie voor het jongerenplatform geen valse concurrentie in de hand. Ook veegt ze de beweringen rond de verkeerde wijze van aanbesteden van tafel. Want omdat TeamAlert zich op de verkeersveiligheid richt en daarmee het ‘algemeen belang’ dient, hoefde de subsidieregeling volgens de minister niet door de Europese Commissie goedgekeurd te worden. Rijschoolregister laat weten via de rechter beroep in te stellen tegen het besluit.

Review-website Rijschoolregister maakte eind 2014 bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu bezwaar tegen de subsidieverstrekking aan de Rijscholenkiezer van Stichting TeamAlert. Een hoorzitting volgde, waarbij de makers van de ongesubsidieerde concurrent hun klachten toelichtten aan een externe bezwarencommissie van het ministerie. Bezwaar werd onder meer gemaakt tegen de subsidieverlening, omdat die in strijd zou zijn met het Europees Staatssteunrecht, en tegen vervalsing van de markt. Maar minister Schultz van Haegen laat in de beslissing op het bezwaar weten geen aanleiding te zien om de subsidieverlening in te trekken.

Rijschool

Tijdens de hoorzitting betoogde Rijschoolregister het besluit tot subsidieverlening overbodig, ondoordacht en oneerlijk te vinden. Dit omdat er overheidsgeld werd gebruikt voor een website die in hun ogen ogen al in de markt bestond. Want de Rijscholenkiezer is bijna een exacte kopie van hun eigen website geworden, zo vinden de bezwaarmakers. Daarbij stelden ze uit de markt gedrukt te worden door een concurrent die met overheidsgeld in het leven geroepen is en in stand wordt gehouden.

Daarnaast werd gewezen op een ‘innige samenwerking’ tussen de Rijscholenkiezer en het CBR. Want via het bureau voor rijvaardigheidsbewijzen wordt de Rijscholenkiezer onder de aandacht van de doelgroep gebracht, zo gaf RIjschoolregister aan. Dit zou oneerlijk zijn ten opzichte van andere rijschoolvergelijkingswebsites die zelf geld en energie moeten steken in hun marketing.

Rijschoolbranche

Volgens minister Schultz hebben de brancheorganisaties Bovag, FAM en VRB in het verleden aangegeven dat er alleen websites bestonden die informatie gaven over rijscholen, waarbij vooral de slagingspercentages gebruikt werden die het CBR openbaar maakt. Of websites van commerciële aard. “Volgens de brancheorganisaties is er echter behoefte aan een actievere vorm van informatie brengen bij jongeren”, zo stelt de minister in haar beslissing.

“Dit leidde ertoe dat de brancheorganisaties en ik voorstander waren om de kwaliteit van rijscholen bij jongeren via actieve voorlichting onder de aandacht te brengen. TeamAlert heeft hierop ingespeeld en dit vraagstuk zelfstandig opgepakt, de oplossing uitgewerkt en hiervoor subsidie aangevraagd”, aldus minister Schultz.

Subsidie

De minister laat weten dat ze positief op de subsidieaanvraag van TeamAlert reageerde, omdat de verkeersveiligheidsstichting onder meer objectief en onafhankelijk is, ervaring heeft met jongerencommunicatie en verkeersveiligheid en niet de prijs, maar de kwaliteit centraal stelt. “TeamAlert is niet gelinkt aan de rijschoolbranche, een rijschoolhouder, brancheorganisatie of andere partij binnen de rijschoolwereld. TeamAlert is niet gericht op het maken van winst en heeft geen economische motieven bij het uitvoeren van haar activiteiten. Hierdoor kan ze zorgen voor een objectief oordeel en een zuivere vergelijking.”

Ze stelt bij het opzetten van een vergelijkingstool voor rijscholen op zoek te zijn geweest naar een onafhankelijke organisatie die jongeren weet te bereiken, brancheorganisaties weet te verbinden en een platform met objectieve informatie weet op te zetten, waarbij de verkeersveiligheid en de kwaliteit centraal staan. En dit alles zonder dat daar een vergoeding van de rijscholen of andere partijen tegenover zou staan. “Er is in dat verband maar één organisatie die zich hier mee bezig houdt en dat is TeamAlert. TeamAlert biedt met de Rijscholenkiezer geen dienst aan op de reeds aanwezige markt.”

Voorlichting

Wat betreft het bezwaar tegen oneerlijke concurrentie stelt de minister dat ze weliswaar enige gelijkenis ziet tussen Rijschoolregister en de Rijscholenkiezer, maar dat er vooral ook veel verschillen zijn tussen de websites. Volgens Schultz van Haegen heeft de subsidiëring van de Rijscholenkiezer daarnaast belangen niet zodanig aangetast dat ze van de subsidiëring af had moeten zien.

Omdat er in de Rijscholenkiezer gegevens over rijscholen beschikbaar worden gesteld en daarnaast voorlichting met betrekking tot verkeersveiligheid gegeven wordt, is er volgens minister Schultz van Haegen geen sprake van een economische activiteit. Daarmee valt TeamAlert naar zeggen van de minister kort gezegd niet onder de term ‘onderneming’. En dus meldde ze de subsidieverstrekking niet ter goedkeuring bij de Europese Commissie aan, zo stelt ze nu.

Jongeren

Maar met de beslissing op het bezwaar lijkt de onrust rond de Rijscholenkiezer voorlopig nog niet voorbij. Rijschoolregister heeft inmiddels immers laten weten binnen de maximale termijn van zes weken de gang naar de rechter te maken om de zaak verder te voeren. “We hadden er al rekening mee gehouden dat ons bezwaar ongegrond zou worden verklaard. Zou de minister dat niet doen, dan zou ze publiekelijk haar eigen fouten toegeven en gezichtsverlies lijden. Dat was gewoon niet realistisch.”

Dat ze een procedure via de rechter kunnen starten, is goed nieuws, zo stelt Joost Aanen van de review-site. “We hoeven nu niet per jaar bezwaar te maken, maar kunnen de subsidie voor zowel 2014 als 2015 via de rechter aanvechten. Want ook dit jaar gaat er weer subsidiegeld naar de Rijscholenkiezer toe. En omdat er in 2016 weer een nieuwe regeling aan zit te komen, wordt de kans heel klein dat er nog een keer geld in de website wordt gestoken als we ons gelijk weten te halen.”

Rechtszaak

Aanen denkt een sterke zaak te hebben tegen het ministerie, zo laat hij weten. “De minister baseert zich op onjuiste informatie en blijkt niet helemaal op de hoogte van de feiten. Want ze zegt dan van niet, maar de sites zijn erg hetzelfde. In haar beslissing schrijft ze bijvoorbeeld dat rijschoolhouders zich bij ons aan moeten melden en informatie over de rijschool moeten geven om zichtbaar te worden. Maar dat is onzin. Wij werken net als de Rijscholenkiezer met alle beschikbare CBR-gegevens. In onze ogen concurreren de twee sites wel degelijk.”

TeamAlert vindt het jammer dat Rijschoolregister heeft besloten om naar aanleiding van de uitspraak van de minister een rechtszaak aan te spannen, zo reageert woordvoerster Jennifer Punt namens de verkeersveiligheidsstichting. “Wij wachten de uitslag van de rechtszaak af en blijven de komende tijd actief werken aan onze ambitie om jongeren te helpen bij hun keuze voor een betrouwbare rijschool. Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat de Rijscholenkiezer hieraan een belangrijke bijdrage levert. Zeker gezien alle informatie, advies en reviews die op de website staan.”

Uitspraak

Eigenlijk overschreed Rijschoolregister de wettelijke termijn van zes weken waarbinnen een bezwaarschrift tegen het subsidiebesluit moest worden ingediend. Die termijn liep al af op 29 januari 2014. Maar omdat de site op 7 oktober 2014 live ging en pas op dat moment de inhoud van de site te zien was, heeft de minister het bezwaarschrift toch ontvankelijk verklaard, waardoor een uitspraak kon worden gedaan. In de ogen van de makers bleek pas na de lancering dat de website een kopie van hun eigen website was en dat ze als gevolg daarvan in hun belangen zijn getroffen, zo lieten zij aan de minister weten. Binnen twee dagen dienden ze een bezwaarschrift bij het ministerie in. “De termijnoverschrijding is naar mening verschoonbaar”, aldus de minister in haar beslissing op het bezwaar.

Naast Rijschoolregister tekende ook review-website Klantenvertellen bezwaar aan tegen de Rijscholenkiezer en de subsidiestroom richting TeamAlert. Ook deze partij betoogt valse concurrentie. In die zaak volgt nog een beslissing naar aanleiding van de hoorzitting die eind vorig jaar diende.

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

3 reacties op “Bezwaar tegen subsidie Rijscholenkiezer ongegrond verklaard”

Nicole Buijze|28.01.15|21:36

Raar! Ik lees dit toch heel anders. Europees Staatssteunrecht. Hoofdregel: Steun zonder aanmelding is verboden!
Daarnaast artikel 107
Steunmaatregelen die een voordeel opleveren voor een bepaalde onderneming zijn echter niet toegestaan als die de concurrentie op de interne markt disproportioneel verstoren. De Europese Commissie is als enige bevoegd om staatssteun te beoordelen, en goed te keuren dan wel af te wijzen.

Nicole Buijze|28.01.15|21:36

Lidstaten van de EU zijn daarom verplicht om voorgenomen steunmaatregelen bij de Commissie aan te melden. Niet (tijdig) melden kan in het uiterste geval leiden tot de verplichting om de steun terug te vorderen.
Dit doet me denken aan de ESF subsidies voor bijscholingen die de Bovag alleen beschikbaar stelde aan Bovag leden en partners in business terwijl eigenlijk iedereen die aan de bijscholingsverplichting voldeed er recht op zou hebben.

Nicole Buijze|28.01.15|21:37

Bij beide lijkt te gelden: Commerciële belangen gaan blijkbaar boven algemeen belang.
Gaan we naar een Nederlandse samenleving waar men handelt zonder dat men zelf enig onderzoek verricht maar zich wel beroept op regelgeving en inzicht in maatschappelijk belang. Misschien moeten bovengenoemde partijen hun huiswerk een beetje meer gaan doen!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Bezwaar tegen subsidie Rijscholenkiezer ongegrond verklaard | RijschoolPro

Bezwaar tegen subsidie Rijscholenkiezer ongegrond verklaard

Het bezwaar dat reviewwebsite Rijschoolregister tegen de subsidieverstrekking aan de Rijscholenkiezer indiende, is ongegrond verklaard. Volgens minister Schultz van Haegen werkt de overheidssubsidie voor het jongerenplatform geen valse concurrentie in de hand. Ook veegt ze de beweringen rond de verkeerde wijze van aanbesteden van tafel. Want omdat TeamAlert zich op de verkeersveiligheid richt en daarmee het ‘algemeen belang’ dient, hoefde de subsidieregeling volgens de minister niet door de Europese Commissie goedgekeurd te worden. Rijschoolregister laat weten via de rechter beroep in te stellen tegen het besluit.

Review-website Rijschoolregister maakte eind 2014 bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu bezwaar tegen de subsidieverstrekking aan de Rijscholenkiezer van Stichting TeamAlert. Een hoorzitting volgde, waarbij de makers van de ongesubsidieerde concurrent hun klachten toelichtten aan een externe bezwarencommissie van het ministerie. Bezwaar werd onder meer gemaakt tegen de subsidieverlening, omdat die in strijd zou zijn met het Europees Staatssteunrecht, en tegen vervalsing van de markt. Maar minister Schultz van Haegen laat in de beslissing op het bezwaar weten geen aanleiding te zien om de subsidieverlening in te trekken.

Rijschool

Tijdens de hoorzitting betoogde Rijschoolregister het besluit tot subsidieverlening overbodig, ondoordacht en oneerlijk te vinden. Dit omdat er overheidsgeld werd gebruikt voor een website die in hun ogen ogen al in de markt bestond. Want de Rijscholenkiezer is bijna een exacte kopie van hun eigen website geworden, zo vinden de bezwaarmakers. Daarbij stelden ze uit de markt gedrukt te worden door een concurrent die met overheidsgeld in het leven geroepen is en in stand wordt gehouden.

Daarnaast werd gewezen op een ‘innige samenwerking’ tussen de Rijscholenkiezer en het CBR. Want via het bureau voor rijvaardigheidsbewijzen wordt de Rijscholenkiezer onder de aandacht van de doelgroep gebracht, zo gaf RIjschoolregister aan. Dit zou oneerlijk zijn ten opzichte van andere rijschoolvergelijkingswebsites die zelf geld en energie moeten steken in hun marketing.

Rijschoolbranche

Volgens minister Schultz hebben de brancheorganisaties Bovag, FAM en VRB in het verleden aangegeven dat er alleen websites bestonden die informatie gaven over rijscholen, waarbij vooral de slagingspercentages gebruikt werden die het CBR openbaar maakt. Of websites van commerciële aard. “Volgens de brancheorganisaties is er echter behoefte aan een actievere vorm van informatie brengen bij jongeren”, zo stelt de minister in haar beslissing.

“Dit leidde ertoe dat de brancheorganisaties en ik voorstander waren om de kwaliteit van rijscholen bij jongeren via actieve voorlichting onder de aandacht te brengen. TeamAlert heeft hierop ingespeeld en dit vraagstuk zelfstandig opgepakt, de oplossing uitgewerkt en hiervoor subsidie aangevraagd”, aldus minister Schultz.

Subsidie

De minister laat weten dat ze positief op de subsidieaanvraag van TeamAlert reageerde, omdat de verkeersveiligheidsstichting onder meer objectief en onafhankelijk is, ervaring heeft met jongerencommunicatie en verkeersveiligheid en niet de prijs, maar de kwaliteit centraal stelt. “TeamAlert is niet gelinkt aan de rijschoolbranche, een rijschoolhouder, brancheorganisatie of andere partij binnen de rijschoolwereld. TeamAlert is niet gericht op het maken van winst en heeft geen economische motieven bij het uitvoeren van haar activiteiten. Hierdoor kan ze zorgen voor een objectief oordeel en een zuivere vergelijking.”

Ze stelt bij het opzetten van een vergelijkingstool voor rijscholen op zoek te zijn geweest naar een onafhankelijke organisatie die jongeren weet te bereiken, brancheorganisaties weet te verbinden en een platform met objectieve informatie weet op te zetten, waarbij de verkeersveiligheid en de kwaliteit centraal staan. En dit alles zonder dat daar een vergoeding van de rijscholen of andere partijen tegenover zou staan. “Er is in dat verband maar één organisatie die zich hier mee bezig houdt en dat is TeamAlert. TeamAlert biedt met de Rijscholenkiezer geen dienst aan op de reeds aanwezige markt.”

Voorlichting

Wat betreft het bezwaar tegen oneerlijke concurrentie stelt de minister dat ze weliswaar enige gelijkenis ziet tussen Rijschoolregister en de Rijscholenkiezer, maar dat er vooral ook veel verschillen zijn tussen de websites. Volgens Schultz van Haegen heeft de subsidiëring van de Rijscholenkiezer daarnaast belangen niet zodanig aangetast dat ze van de subsidiëring af had moeten zien.

Omdat er in de Rijscholenkiezer gegevens over rijscholen beschikbaar worden gesteld en daarnaast voorlichting met betrekking tot verkeersveiligheid gegeven wordt, is er volgens minister Schultz van Haegen geen sprake van een economische activiteit. Daarmee valt TeamAlert naar zeggen van de minister kort gezegd niet onder de term ‘onderneming’. En dus meldde ze de subsidieverstrekking niet ter goedkeuring bij de Europese Commissie aan, zo stelt ze nu.

Jongeren

Maar met de beslissing op het bezwaar lijkt de onrust rond de Rijscholenkiezer voorlopig nog niet voorbij. Rijschoolregister heeft inmiddels immers laten weten binnen de maximale termijn van zes weken de gang naar de rechter te maken om de zaak verder te voeren. “We hadden er al rekening mee gehouden dat ons bezwaar ongegrond zou worden verklaard. Zou de minister dat niet doen, dan zou ze publiekelijk haar eigen fouten toegeven en gezichtsverlies lijden. Dat was gewoon niet realistisch.”

Dat ze een procedure via de rechter kunnen starten, is goed nieuws, zo stelt Joost Aanen van de review-site. “We hoeven nu niet per jaar bezwaar te maken, maar kunnen de subsidie voor zowel 2014 als 2015 via de rechter aanvechten. Want ook dit jaar gaat er weer subsidiegeld naar de Rijscholenkiezer toe. En omdat er in 2016 weer een nieuwe regeling aan zit te komen, wordt de kans heel klein dat er nog een keer geld in de website wordt gestoken als we ons gelijk weten te halen.”

Rechtszaak

Aanen denkt een sterke zaak te hebben tegen het ministerie, zo laat hij weten. “De minister baseert zich op onjuiste informatie en blijkt niet helemaal op de hoogte van de feiten. Want ze zegt dan van niet, maar de sites zijn erg hetzelfde. In haar beslissing schrijft ze bijvoorbeeld dat rijschoolhouders zich bij ons aan moeten melden en informatie over de rijschool moeten geven om zichtbaar te worden. Maar dat is onzin. Wij werken net als de Rijscholenkiezer met alle beschikbare CBR-gegevens. In onze ogen concurreren de twee sites wel degelijk.”

TeamAlert vindt het jammer dat Rijschoolregister heeft besloten om naar aanleiding van de uitspraak van de minister een rechtszaak aan te spannen, zo reageert woordvoerster Jennifer Punt namens de verkeersveiligheidsstichting. “Wij wachten de uitslag van de rechtszaak af en blijven de komende tijd actief werken aan onze ambitie om jongeren te helpen bij hun keuze voor een betrouwbare rijschool. Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat de Rijscholenkiezer hieraan een belangrijke bijdrage levert. Zeker gezien alle informatie, advies en reviews die op de website staan.”

Uitspraak

Eigenlijk overschreed Rijschoolregister de wettelijke termijn van zes weken waarbinnen een bezwaarschrift tegen het subsidiebesluit moest worden ingediend. Die termijn liep al af op 29 januari 2014. Maar omdat de site op 7 oktober 2014 live ging en pas op dat moment de inhoud van de site te zien was, heeft de minister het bezwaarschrift toch ontvankelijk verklaard, waardoor een uitspraak kon worden gedaan. In de ogen van de makers bleek pas na de lancering dat de website een kopie van hun eigen website was en dat ze als gevolg daarvan in hun belangen zijn getroffen, zo lieten zij aan de minister weten. Binnen twee dagen dienden ze een bezwaarschrift bij het ministerie in. “De termijnoverschrijding is naar mening verschoonbaar”, aldus de minister in haar beslissing op het bezwaar.

Naast Rijschoolregister tekende ook review-website Klantenvertellen bezwaar aan tegen de Rijscholenkiezer en de subsidiestroom richting TeamAlert. Ook deze partij betoogt valse concurrentie. In die zaak volgt nog een beslissing naar aanleiding van de hoorzitting die eind vorig jaar diende.

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

3 reacties op “Bezwaar tegen subsidie Rijscholenkiezer ongegrond verklaard”

Nicole Buijze|28.01.15|21:36

Raar! Ik lees dit toch heel anders. Europees Staatssteunrecht. Hoofdregel: Steun zonder aanmelding is verboden!
Daarnaast artikel 107
Steunmaatregelen die een voordeel opleveren voor een bepaalde onderneming zijn echter niet toegestaan als die de concurrentie op de interne markt disproportioneel verstoren. De Europese Commissie is als enige bevoegd om staatssteun te beoordelen, en goed te keuren dan wel af te wijzen.

Nicole Buijze|28.01.15|21:36

Lidstaten van de EU zijn daarom verplicht om voorgenomen steunmaatregelen bij de Commissie aan te melden. Niet (tijdig) melden kan in het uiterste geval leiden tot de verplichting om de steun terug te vorderen.
Dit doet me denken aan de ESF subsidies voor bijscholingen die de Bovag alleen beschikbaar stelde aan Bovag leden en partners in business terwijl eigenlijk iedereen die aan de bijscholingsverplichting voldeed er recht op zou hebben.

Nicole Buijze|28.01.15|21:37

Bij beide lijkt te gelden: Commerciële belangen gaan blijkbaar boven algemeen belang.
Gaan we naar een Nederlandse samenleving waar men handelt zonder dat men zelf enig onderzoek verricht maar zich wel beroept op regelgeving en inzicht in maatschappelijk belang. Misschien moeten bovengenoemde partijen hun huiswerk een beetje meer gaan doen!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.