Joryck van Blitterswijk, rijles, leeftijd, rijinstructeur

Slaagkans rijexamen België daalt naarmate leerling ouder is

Een leerling in België die na zijn dertigste een praktijkrijexamen voor de categorie B aflegt, heeft een lagere slagingskans dan iemand van onder de 20 jaar. Dat  blijkt uit cijfers die Ben Weyts, de Vlaamse minister van Mobiliteit, naar buiten heeft gebracht. Hij deed dat op verzoek van parlementslid Lorin Parys van de fractie N-VA. Parys vroeg om verschillende cijfers met oog op de hervorming van de rijopleiding die Vlaanderen wil doorvoeren.

Van de bijna 240.000 mensen die in 2013 een praktijkexamen deden, slaagde 53,9 procent. Per leeftijdscategorie zijn er nogal wat verschillen. In de groep jongeren onder de 20 jaar slaagde in 2014 57,8 procent. Dat percentage daalt binnen de groep tussen de 20 en de 30 jaar naar 53,8 procent. Boven de dertig jaar slaagde 40,4 procent voor het praktijkexamen in 2014. Het aantal leerlingen boven de dertig dat examen doet, is overigens veel kleiner dan in de twee andere leeftijdscategorieën. De cijfers over 2013 en 2012 laten een vergelijkbaar beeld zien.

Middenmoot

Weyts heeft de slagingspercentages voor de de B-praktijkexamens in Belgie voor het jaar 2013 vergeleken met die in andere Europese landen. Dan zit het land met 53,94 procent ongeveer in de middenmoot. In Nederland lag het percentage in 2013 op 48,8 procent (49,6 procent in 2014). Noorwegen (74 procent) en Duitsland (68,8 procent) zijn de koplopers binnen Europa.

De Vlaamse minister wil niet te veel conclusies verbinden aan het rijtje Europese cijfers, zo zegt hij in antwoord op de vragen van parlementslid Parys. “Aan een simpele vergelijking tussen de slaagpercentages kunnen uiteraard geen conclusies worden gekoppeld. Een hoog slaagpercentage kan verschillende oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld een gemakkelijk examen of goed voorbereide kandidaten.”

Praktijkervaring

Weyts benadrukt nog eens het belang van praktijkervaring. “Alle modellen samengenomen merken we op dat kandidaten het best slagen indien zij meer dan 1.000 kilometer afleggen en in alle omstandigheden rijden vóór het afleggen van het praktijkexamen. Dit toont het belang van het verwerven van praktijkervaring aan.”

Auteur: Yvonne Ton

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Slaagkans rijexamen België daalt naarmate leerling ouder is | RijschoolPro
Joryck van Blitterswijk, rijles, leeftijd, rijinstructeur

Slaagkans rijexamen België daalt naarmate leerling ouder is

Een leerling in België die na zijn dertigste een praktijkrijexamen voor de categorie B aflegt, heeft een lagere slagingskans dan iemand van onder de 20 jaar. Dat  blijkt uit cijfers die Ben Weyts, de Vlaamse minister van Mobiliteit, naar buiten heeft gebracht. Hij deed dat op verzoek van parlementslid Lorin Parys van de fractie N-VA. Parys vroeg om verschillende cijfers met oog op de hervorming van de rijopleiding die Vlaanderen wil doorvoeren.

Van de bijna 240.000 mensen die in 2013 een praktijkexamen deden, slaagde 53,9 procent. Per leeftijdscategorie zijn er nogal wat verschillen. In de groep jongeren onder de 20 jaar slaagde in 2014 57,8 procent. Dat percentage daalt binnen de groep tussen de 20 en de 30 jaar naar 53,8 procent. Boven de dertig jaar slaagde 40,4 procent voor het praktijkexamen in 2014. Het aantal leerlingen boven de dertig dat examen doet, is overigens veel kleiner dan in de twee andere leeftijdscategorieën. De cijfers over 2013 en 2012 laten een vergelijkbaar beeld zien.

Middenmoot

Weyts heeft de slagingspercentages voor de de B-praktijkexamens in Belgie voor het jaar 2013 vergeleken met die in andere Europese landen. Dan zit het land met 53,94 procent ongeveer in de middenmoot. In Nederland lag het percentage in 2013 op 48,8 procent (49,6 procent in 2014). Noorwegen (74 procent) en Duitsland (68,8 procent) zijn de koplopers binnen Europa.

De Vlaamse minister wil niet te veel conclusies verbinden aan het rijtje Europese cijfers, zo zegt hij in antwoord op de vragen van parlementslid Parys. “Aan een simpele vergelijking tussen de slaagpercentages kunnen uiteraard geen conclusies worden gekoppeld. Een hoog slaagpercentage kan verschillende oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld een gemakkelijk examen of goed voorbereide kandidaten.”

Praktijkervaring

Weyts benadrukt nog eens het belang van praktijkervaring. “Alle modellen samengenomen merken we op dat kandidaten het best slagen indien zij meer dan 1.000 kilometer afleggen en in alle omstandigheden rijden vóór het afleggen van het praktijkexamen. Dit toont het belang van het verwerven van praktijkervaring aan.”

Auteur: Yvonne Ton

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.