Grootste kans slagen praktijkexamen op dinsdag en om 8:55u

Kandidaten voor het praktijkexamen B hebben de meeste kans van slagen op dinsdag. Op die dag is het gemiddelde slagingspercentage namelijk het hoogst. Van de verschillende aanvangstijden blijkt 8:55 uur voor kandidaten het meest succesvol. Dat blijkt uit CBR-cijfers van de slagingspercentages per tijdstip en per dag van de week, die werden aangevraagd door VerkeersPro. Daaruit blijkt verder dat examen doen op zaterdag of om 8.00u het minst verstandig is.

De cijfers tonen de slagingspercentages over de afgelopen twaalf maanden, van juli 2014 tot en met juni 2015. Opvallend genoeg ligt het slagingspercentage hoger naarmate er meer examens op een dag worden afgenomen. Het CBR zegt geen onderzoek te doen naar onderlinge verschillen en hier dus ook geen verklaring voor te hebben.

Dinsdagen succesvol

Uit de cijfers blijkt dat op dinsdagen het slagingspercentage het hoogste ligt. Precies vijftig procent vertrekt op die dag met een rijbewijs bij het CBR. Net daarna zijn maandag en donderdag succesvol voor examinanten. Op deze dagen slaagt 49,7 procent van de kandidaten. Hier komen de woensdag en vrijdag achteraan met een slagingspercentage van 49,3 procent.

De zaterdag is als examendag een opvallende uitschieter naar beneden. Op deze dag slaagt gemiddeld iets meer dan 45,3 procent van de kandidaten voor het autorijbewijs bij het CBR. Dat is bijna vijf procent lager dan het slagingspercentage op de succesvolle dinsdag. Het gemiddelde slagingspercentage bleef over de afgelopen twaalf maanden steken op 49,6 procent.

Een opvallende trend bij deze cijfers is het verband tussen het aantal examens dat per dag wordt afgenomen en het slagingspercentage. Zaterdag blijft in deze ranglijst van het aantal praktijkexamens eenzaam onderaan bungelen met iets meer dan 6000 examens. Vervolgens komen vrijdag en woensdag met respectievelijk 63.000 en 77.000 examens, net daarboven maandag en donderdag met 78.000 en 83.000 examens en voorop de dinsdag met ruim 92.000 examens. Precies in die volgorde loopt het slagingspercentage ook op.
slagingspercentage, cbr

8.00u beroerde tijd

Blijkt over de week gezien zaterdag een slechte keuze voor een examen, dan lijkt het helemaal onverstandig om dit op welke dag dan ook om 8.00u ’s ochtends te plannen. Van de negen beschikbare aanvangstijden van examens iedere dag scoort het vroegste tijdstip veruit het slechtste. Het slagingspercentage ligt dan op 45,6 procent. In de reservering van de praktijkexamens blijft dit tijdstip dus niet voor niets altijd als laatste over.

Opvallend genoeg liggen de beste tijdstippen voor een examen kort na het slechtste tijdstip. Om 9.50u slaagt maar liefst 52,2 procent van de examinanten, om 8.55u ligt dit nog een half procent hoger. Dat scheelt maar liefst ruim zeven procent met het aanvangstijd van nog geen uur eerder.

De tendens voor de overige examentijden is redelijk stabiel. Vanaf 8.55u daalt het slagingspercentage tot en met 14.00u steeds licht tot 47,5 procent geslaagden midden op de dag. Om 14.55u stijgt dit percentage weer licht, terwijl om 15.50 het gemiddeld aantal geslaagden weer sterk stijgt richting 49,4 procent. Dit tijdstip ligt daarmee het dichtste bij het algemene gemiddelde slagingspercentage.

Geen verklaring

Volgens het CBR zijn er geen redenen aan te wijzen voor de verschillen in het aantal geslaagden. “Er zijn heel veel factoren die hierop van invloed kunnen zijn”, vertelt woordvoerder Irene Heldens. “Dat is niet te verklaren. Het is ook niet zo dat kandidaten de zaterdag nu moeten ontwijken of de dinsdag als bonusdag moeten zien. Wij bekijken alles per examen.”

Volgens Heldens kan het CBR ook alleen speculeren over de verschillen omdat er geen onderzoek naar wordt gedaan. “Een goede instructeur kan inschatten of de kandidaat klaar is voor het examen. Als dat zo is, dan zal dat ook zo beoordeeld worden door de examinator.”

Uurtje lessen

Het examentijdstip van 8.00u blijft bijna altijd als laatste over in het reserveringssysteem voor rijscholen om examens te boeken. Dit tijdstip blijkt ook verreweg het slechtste slagingspercentage met zich mee te brengen. “Misschien willen kandidaten dit tijdstip liever niet omdat het dan lastig is om voor het examen nog een uurtje te lessen”, aldus Heldens. “Er slagen nog steeds genoeg kandidaten op dat tijdstip.”

Het CBR ziet geen aanleiding om verder onderzoek te doen naar de onderlinge verschillen.

Lars Verpalen

Auteur: Lars Verpalen

5 reacties op “Grootste kans slagen praktijkexamen op dinsdag en om 8:55u”

Roelof Koopman|23.07.15|11:48

Uit de grafiek blijkt maar eens te meer dat de nieuwe WRM nu alweer op de schop kan. Het kost de instructeur veel geld en het levert niets op. Feit! “Een goede instructeur kan goed inschatten dat een kandidaat examen kan doen”. Dan slaagt op dinsdagmorgen om 08.55 uur “slechts” 50%. Ook 10 jaar geleden was dat al een feit. En de instructeurs maar investeren! Echt CBR wordt het nu niet de tijd om een hand in eigen boezem te steken?? Haal de bezem door het oude CBR!!!!

Kees Manteau|23.07.15|21:39

Als een computer een examen af zou kunnen nemen zou er nog een ander beeld ontstaan. Wat is objectief?

Anton van Hoogstraaten|24.07.15|20:04

Het is toch logisch, dat de kandidaten het in de ochtendspits moeilijker hebben. In dat licht bekeken zou het op zaterdag een makkie moeten zijn!
En verder moet iedere opleider met een slagingspercentage van rond de 50% zich eens achter de oren krabben. Als een school dit slagingspercentage zou hebben, zou de overheid meteen de subsidiestekker eruit trekken. Ja ja, ik weet het . . . het is moeilijk om cursisten ervan te overtuigen, dat ze meer uren les moeten hebben, maar dat heet “motivatie”.

Pieter van der Vinne|30.10.20|13:13

Het slagen of zakken is complete willekeur bij examinatoren. De laatste 4 kandidaten…3 goede chauffeurs gezakt…1 slechte chauffeur geslaagd.

Pieter van der Vinne|30.10.20|13:16

Het slagen of zakken is complete willekeur bij examinatoren. Mijn laatste 4 kandidaten…3 heel goede chauffeurs, klaar om de weg op te gaan, zakken. 1 heel slechte chauffeur, al 2 jaar les maar kan niks, slaagt!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Grootste kans slagen praktijkexamen op dinsdag en om 8:55u | RijschoolPro

Grootste kans slagen praktijkexamen op dinsdag en om 8:55u

Kandidaten voor het praktijkexamen B hebben de meeste kans van slagen op dinsdag. Op die dag is het gemiddelde slagingspercentage namelijk het hoogst. Van de verschillende aanvangstijden blijkt 8:55 uur voor kandidaten het meest succesvol. Dat blijkt uit CBR-cijfers van de slagingspercentages per tijdstip en per dag van de week, die werden aangevraagd door VerkeersPro. Daaruit blijkt verder dat examen doen op zaterdag of om 8.00u het minst verstandig is.

De cijfers tonen de slagingspercentages over de afgelopen twaalf maanden, van juli 2014 tot en met juni 2015. Opvallend genoeg ligt het slagingspercentage hoger naarmate er meer examens op een dag worden afgenomen. Het CBR zegt geen onderzoek te doen naar onderlinge verschillen en hier dus ook geen verklaring voor te hebben.

Dinsdagen succesvol

Uit de cijfers blijkt dat op dinsdagen het slagingspercentage het hoogste ligt. Precies vijftig procent vertrekt op die dag met een rijbewijs bij het CBR. Net daarna zijn maandag en donderdag succesvol voor examinanten. Op deze dagen slaagt 49,7 procent van de kandidaten. Hier komen de woensdag en vrijdag achteraan met een slagingspercentage van 49,3 procent.

De zaterdag is als examendag een opvallende uitschieter naar beneden. Op deze dag slaagt gemiddeld iets meer dan 45,3 procent van de kandidaten voor het autorijbewijs bij het CBR. Dat is bijna vijf procent lager dan het slagingspercentage op de succesvolle dinsdag. Het gemiddelde slagingspercentage bleef over de afgelopen twaalf maanden steken op 49,6 procent.

Een opvallende trend bij deze cijfers is het verband tussen het aantal examens dat per dag wordt afgenomen en het slagingspercentage. Zaterdag blijft in deze ranglijst van het aantal praktijkexamens eenzaam onderaan bungelen met iets meer dan 6000 examens. Vervolgens komen vrijdag en woensdag met respectievelijk 63.000 en 77.000 examens, net daarboven maandag en donderdag met 78.000 en 83.000 examens en voorop de dinsdag met ruim 92.000 examens. Precies in die volgorde loopt het slagingspercentage ook op.
slagingspercentage, cbr

8.00u beroerde tijd

Blijkt over de week gezien zaterdag een slechte keuze voor een examen, dan lijkt het helemaal onverstandig om dit op welke dag dan ook om 8.00u ’s ochtends te plannen. Van de negen beschikbare aanvangstijden van examens iedere dag scoort het vroegste tijdstip veruit het slechtste. Het slagingspercentage ligt dan op 45,6 procent. In de reservering van de praktijkexamens blijft dit tijdstip dus niet voor niets altijd als laatste over.

Opvallend genoeg liggen de beste tijdstippen voor een examen kort na het slechtste tijdstip. Om 9.50u slaagt maar liefst 52,2 procent van de examinanten, om 8.55u ligt dit nog een half procent hoger. Dat scheelt maar liefst ruim zeven procent met het aanvangstijd van nog geen uur eerder.

De tendens voor de overige examentijden is redelijk stabiel. Vanaf 8.55u daalt het slagingspercentage tot en met 14.00u steeds licht tot 47,5 procent geslaagden midden op de dag. Om 14.55u stijgt dit percentage weer licht, terwijl om 15.50 het gemiddeld aantal geslaagden weer sterk stijgt richting 49,4 procent. Dit tijdstip ligt daarmee het dichtste bij het algemene gemiddelde slagingspercentage.

Geen verklaring

Volgens het CBR zijn er geen redenen aan te wijzen voor de verschillen in het aantal geslaagden. “Er zijn heel veel factoren die hierop van invloed kunnen zijn”, vertelt woordvoerder Irene Heldens. “Dat is niet te verklaren. Het is ook niet zo dat kandidaten de zaterdag nu moeten ontwijken of de dinsdag als bonusdag moeten zien. Wij bekijken alles per examen.”

Volgens Heldens kan het CBR ook alleen speculeren over de verschillen omdat er geen onderzoek naar wordt gedaan. “Een goede instructeur kan inschatten of de kandidaat klaar is voor het examen. Als dat zo is, dan zal dat ook zo beoordeeld worden door de examinator.”

Uurtje lessen

Het examentijdstip van 8.00u blijft bijna altijd als laatste over in het reserveringssysteem voor rijscholen om examens te boeken. Dit tijdstip blijkt ook verreweg het slechtste slagingspercentage met zich mee te brengen. “Misschien willen kandidaten dit tijdstip liever niet omdat het dan lastig is om voor het examen nog een uurtje te lessen”, aldus Heldens. “Er slagen nog steeds genoeg kandidaten op dat tijdstip.”

Het CBR ziet geen aanleiding om verder onderzoek te doen naar de onderlinge verschillen.

Lars Verpalen

Auteur: Lars Verpalen

5 reacties op “Grootste kans slagen praktijkexamen op dinsdag en om 8:55u”

Roelof Koopman|23.07.15|11:48

Uit de grafiek blijkt maar eens te meer dat de nieuwe WRM nu alweer op de schop kan. Het kost de instructeur veel geld en het levert niets op. Feit! “Een goede instructeur kan goed inschatten dat een kandidaat examen kan doen”. Dan slaagt op dinsdagmorgen om 08.55 uur “slechts” 50%. Ook 10 jaar geleden was dat al een feit. En de instructeurs maar investeren! Echt CBR wordt het nu niet de tijd om een hand in eigen boezem te steken?? Haal de bezem door het oude CBR!!!!

Kees Manteau|23.07.15|21:39

Als een computer een examen af zou kunnen nemen zou er nog een ander beeld ontstaan. Wat is objectief?

Anton van Hoogstraaten|24.07.15|20:04

Het is toch logisch, dat de kandidaten het in de ochtendspits moeilijker hebben. In dat licht bekeken zou het op zaterdag een makkie moeten zijn!
En verder moet iedere opleider met een slagingspercentage van rond de 50% zich eens achter de oren krabben. Als een school dit slagingspercentage zou hebben, zou de overheid meteen de subsidiestekker eruit trekken. Ja ja, ik weet het . . . het is moeilijk om cursisten ervan te overtuigen, dat ze meer uren les moeten hebben, maar dat heet “motivatie”.

Pieter van der Vinne|30.10.20|13:13

Het slagen of zakken is complete willekeur bij examinatoren. De laatste 4 kandidaten…3 goede chauffeurs gezakt…1 slechte chauffeur geslaagd.

Pieter van der Vinne|30.10.20|13:16

Het slagen of zakken is complete willekeur bij examinatoren. Mijn laatste 4 kandidaten…3 heel goede chauffeurs, klaar om de weg op te gaan, zakken. 1 heel slechte chauffeur, al 2 jaar les maar kan niks, slaagt!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.