Geen studentenkortingen mogelijk voor examens T-rijbewijs

Studenten die verplicht hun T-rijbewijs moeten halen voor hun opleiding komen niet in aanmerking voor korting op het theorie- of praktijkexamen. Bij wet is namelijk geregeld dat het CBR en de Stichting Veiligheid en Vakmanschap Railvervoer (VVR) kostenneutraal moeten werken, wat zou betekenen dat de overige (vaak ook jonge) examenkandidaten deze extra kosten voor hun rekening moeten nemen. Dat meldt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

De mededeling kwam naar aanleiding van een vraag van de MBO raad. Zij vroegen zich af of agrarische studenten van AOC’s en andere MBO’s niet tegemoet gekomen konden worden nu het trekkercertificaat sinds 1 juli is vervangen door een rijbewijs en de kosten hiermee fors zijn gestegen. Dat blijkt dus niet wenselijk.

Geen onderdeel van de opleiding

In gesprekken met zowel de AOC Raad als de MBO Raad is geconcludeerd dat het T-rijbewijs geen wettelijke beroepsvereiste is. Daarnaast is het rijbewijs geen onderdeel van het diploma van agrarische opleidingen op basis van de Wet Educatie Beroepsonderwijs en de examens van het T-rijbewijs komen niet ten laste van de bekostiging.

“Wanneer het T-rijbewijs gewenst is voor het beroep, kan het slechts opgenomen worden als branchevereiste in de verantwoordingsinformatie bij het kwalificatiedossier”, zo stelt de minister. Er worden momenteel kaders opgesteld om dergelijke beroepsvereisten en branchevereisten goed in het onderwijsstelsel te plaatsen. Dit biedt dus verder geen mogelijkheden om de kosten voor het T-rijbewijs voor deze studenten terug te dringen.

T-rijbewijs goed van start

Al met al concludeert minister Schultz van Haegen dat het T-rijbewijs goed van start is gegaan. Ze neemt de zorg van de Tweede Kamer weg dat er te weinig opleiders, opleidingslocaties of examenvoertuigen zouden komen. “Tot 1 september zijn 310 theorie-examens afgelegd en staan er 184 gepland. Ook zijn 71 praktijkexamens afgelegd en staan 270 van deze examens gepland.” Dit zijn veel meer examens dan waarmee het CBR rekende, zo stelt ze verder.

Verder meldt de minister in de brief dat er momenteel 21 tractoren zijn goedgekeurd als examenvoertuig van 8 verschillende merken. Er zijn momenteen 93 praktijkexamenlocaties en 45 opleiders actief voor het tractorrijbewijs, al dan niet in samenwerking met AOC-scholen in de buurt. De theorie-examens kunnen bij alle twintig CBR-locaties worden afgelegd.

Auteur: Lars Verpalen

1 reactie op “Geen studentenkortingen mogelijk voor examens T-rijbewijs”

André Meupelenberg|13.10.15|12:48

Een branche vereiste???? Dacht dat het T rijbewijs verplicht was om op de trekker te kunnen / mogen rijden. Een branche vereiste is toch niet een landelijke verplichting, dit houdt dus in dat ik zonder rijbewijs over de weg mag met een trekker. Kan mij toch echt herinneren dat het wettelijk is vastgesteld een T rijbewijs.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.