Controle op kwaliteit WRM-bijscholingen na kritiek instructeurs

Het IBKI gaat vanaf 1 mei 2016 onaangekondigde controles uitvoeren op de kwaliteit van theoretische WRM-bijscholingen. Dit is besloten omdat er steeds meer kritiek uit de branche kwam op de kwaliteit van de bijscholingen. De steekproefsgewijze controles moeten zorgen voor een kwaliteitsimpuls. Opleiders die stelselmatig niet voldoen, mogen de bijscholingen voor een bepaalde periode niet meer aanbieden.

Rijinstructeurs moeten in vijf jaar tijd zes dagdelen theoretische bijscholing volgen om hun WRM-certificaat te behouden. Het IBKI stelt hiervoor onderwerpen vast, waarna opleiders een cursus mogen ontwikkelen. Controle op deze cursussen heeft echter nooit plaatsgevonden.

Kritiek van rijinstructeurs

In de Centrale Examen Commissie (CEC) WRM is enige tijd geleden gesproken over kritiek vanuit de branche over de kwaliteit van de uitvoering van de theoretische bijscholingen. Het aantal aanbieders groeit nog steeds, maar het blijkt dat de verschillen in waardering door deelnemers ook toenemen. De kwaliteit van de docentprestatie is daarbij cruciaal.

IBKI controleert die inhoudelijke kwaliteit op dit moment bij de steekproeven op de cursuslocatie niet. Op advies van de CEC heeft IBKI vervolgens in 2015 in een proef een twintigtal aanbieders van theoretische bijscholing bezocht en ze beoordeeld met behulp van een vastgesteld beoordelingsformulier. De hoofdonderwerpen hiervan betroffen zowel de inhoudelijke kwaliteit van de cursus als de kwaliteit van de docent:

  1. Vakinhoudelijke kwaliteit
  2. Didactische kwaliteit (doelstelling)
  3. Didactische kwaliteit (overbrengen inhoud)
  4. Didactische kwaliteit (begeleiden groepsproces)
  5. Didactische kwaliteit (feedback en afsluiting)

Eén aanbieder onvoldoende

Uit de proef kwam als totaalbeeld naar voren, dat bij de meeste aanbieders de bezochte bijscholingen een voldoende niveau hadden. Eén bezochte aanbieder bood het bijscholingsonderwerp als totaal op een onvoldoende niveau aan. De bevindingen zijn met elke docent besproken. Omdat het een proef betrof, zijn er echter geen sancties uitgedeeld.

Omdat een groot deel van de aanbieders tijdens de proef nog niet is bezocht, maar ook omdat zowel aanbieders, docenten als rijinstructeurs positief reageerden op de aanwezigheid van IBKI, is besloten om de kwaliteitscontrole definitief in te voeren.

Geen keurmerk

Het voorgaande houdt in dat IBKI onaangekondigd kwaliteitssteekproeven zal uitvoeren bij aanbieders van theoretische bijscholingen. Daarbij wordt een beoordelingsformulier gebruikt dat naar aanleiding van de proef nog licht wordt aangepast. Hierop staat ook de normering die aangeeft wanneer de beoordeling voldoende is.

De kwaliteitscontrole is volgens IBKI niet een soort keurmerk, maar een die zou moeten functioneren als kwaliteitsimpuls. Deze invoering beperkt dan ook niet de eigen verantwoordelijkheid van de rijinstructeur om de voor hem beste bijscholingscursus te kiezen. “Het is een vrije markt, waarin een vrije keuze bestaat van bijscholing én bijscholingsaanbieder voor elke rijinstructeur”, benadrukt IBKI.

Sancties

Er zal ook een sanctieregeling aan de kwaliteitscontrole verbonden worden. Er wordt daarbij gedacht aan het blokkeren van het aanmelden van bijscholingen door de betrokken aanbieder voor een bepaalde periode, bij herhaald geconstateerde onvoldoende totaalkwaliteit. Hierover zal nog voor de invoering met het ministerie van IenM worden gesproken. Als invoeringsdatum gaat IBKI daarom uit van 1 mei 2016. Het tarief voor de theoretische bijscholing zal niet worden verhoogd.

Auteur: Lars Verpalen

1 reactie op “Controle op kwaliteit WRM-bijscholingen na kritiek instructeurs”

Corry de Jong|27.01.16|13:56

Oke dus als zij niet voldoen gaan ze voor een bepaalde periode, bij HERHAALD geconstateerde onvoldoende totaalkwaliteit geblokkeerd worden als aanbieder….
En wij die daar dus verplicht naar toe moeten zijn na 2x onvoldoende klaar met werken
hmmm volgens mij klopt hier eea niet..

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Controle op kwaliteit WRM-bijscholingen na kritiek instructeurs | RijschoolPro

Controle op kwaliteit WRM-bijscholingen na kritiek instructeurs

Het IBKI gaat vanaf 1 mei 2016 onaangekondigde controles uitvoeren op de kwaliteit van theoretische WRM-bijscholingen. Dit is besloten omdat er steeds meer kritiek uit de branche kwam op de kwaliteit van de bijscholingen. De steekproefsgewijze controles moeten zorgen voor een kwaliteitsimpuls. Opleiders die stelselmatig niet voldoen, mogen de bijscholingen voor een bepaalde periode niet meer aanbieden.

Rijinstructeurs moeten in vijf jaar tijd zes dagdelen theoretische bijscholing volgen om hun WRM-certificaat te behouden. Het IBKI stelt hiervoor onderwerpen vast, waarna opleiders een cursus mogen ontwikkelen. Controle op deze cursussen heeft echter nooit plaatsgevonden.

Kritiek van rijinstructeurs

In de Centrale Examen Commissie (CEC) WRM is enige tijd geleden gesproken over kritiek vanuit de branche over de kwaliteit van de uitvoering van de theoretische bijscholingen. Het aantal aanbieders groeit nog steeds, maar het blijkt dat de verschillen in waardering door deelnemers ook toenemen. De kwaliteit van de docentprestatie is daarbij cruciaal.

IBKI controleert die inhoudelijke kwaliteit op dit moment bij de steekproeven op de cursuslocatie niet. Op advies van de CEC heeft IBKI vervolgens in 2015 in een proef een twintigtal aanbieders van theoretische bijscholing bezocht en ze beoordeeld met behulp van een vastgesteld beoordelingsformulier. De hoofdonderwerpen hiervan betroffen zowel de inhoudelijke kwaliteit van de cursus als de kwaliteit van de docent:

  1. Vakinhoudelijke kwaliteit
  2. Didactische kwaliteit (doelstelling)
  3. Didactische kwaliteit (overbrengen inhoud)
  4. Didactische kwaliteit (begeleiden groepsproces)
  5. Didactische kwaliteit (feedback en afsluiting)

Eén aanbieder onvoldoende

Uit de proef kwam als totaalbeeld naar voren, dat bij de meeste aanbieders de bezochte bijscholingen een voldoende niveau hadden. Eén bezochte aanbieder bood het bijscholingsonderwerp als totaal op een onvoldoende niveau aan. De bevindingen zijn met elke docent besproken. Omdat het een proef betrof, zijn er echter geen sancties uitgedeeld.

Omdat een groot deel van de aanbieders tijdens de proef nog niet is bezocht, maar ook omdat zowel aanbieders, docenten als rijinstructeurs positief reageerden op de aanwezigheid van IBKI, is besloten om de kwaliteitscontrole definitief in te voeren.

Geen keurmerk

Het voorgaande houdt in dat IBKI onaangekondigd kwaliteitssteekproeven zal uitvoeren bij aanbieders van theoretische bijscholingen. Daarbij wordt een beoordelingsformulier gebruikt dat naar aanleiding van de proef nog licht wordt aangepast. Hierop staat ook de normering die aangeeft wanneer de beoordeling voldoende is.

De kwaliteitscontrole is volgens IBKI niet een soort keurmerk, maar een die zou moeten functioneren als kwaliteitsimpuls. Deze invoering beperkt dan ook niet de eigen verantwoordelijkheid van de rijinstructeur om de voor hem beste bijscholingscursus te kiezen. “Het is een vrije markt, waarin een vrije keuze bestaat van bijscholing én bijscholingsaanbieder voor elke rijinstructeur”, benadrukt IBKI.

Sancties

Er zal ook een sanctieregeling aan de kwaliteitscontrole verbonden worden. Er wordt daarbij gedacht aan het blokkeren van het aanmelden van bijscholingen door de betrokken aanbieder voor een bepaalde periode, bij herhaald geconstateerde onvoldoende totaalkwaliteit. Hierover zal nog voor de invoering met het ministerie van IenM worden gesproken. Als invoeringsdatum gaat IBKI daarom uit van 1 mei 2016. Het tarief voor de theoretische bijscholing zal niet worden verhoogd.

Auteur: Lars Verpalen

1 reactie op “Controle op kwaliteit WRM-bijscholingen na kritiek instructeurs”

Corry de Jong|27.01.16|13:56

Oke dus als zij niet voldoen gaan ze voor een bepaalde periode, bij HERHAALD geconstateerde onvoldoende totaalkwaliteit geblokkeerd worden als aanbieder….
En wij die daar dus verplicht naar toe moeten zijn na 2x onvoldoende klaar met werken
hmmm volgens mij klopt hier eea niet..

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.