LV

Bijdrage garantiefonds BOVAG vertienvoudigd naar 7,50 euro per leerling

Het nieuwe BOVAG Rijscholen garantiefonds (BGF) gaat 7,50 euro per leerling kosten. Dat is tien keer meer dan de huidige bijdrage van 75 cent, maar dat bedrag was onhoudbaar geworden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de brancheorganisatie werd door de aanwezige BOVAG-rijscholen ingestemd met de nieuwe opzet, die het fonds robuust en toekomstbestendig moet maken. Het eigen risico zal compleet vervallen.

Het nieuwe BGF wordt van kracht per 1 januari 2017. Leden kregen eind vorig jaar de kans om mee te praten over de invulling van het fonds in speciaal georganiseerde inspraakavonden. Het fonds bevat een faillissementsverzekering, een afdracht voor opbouw van het fondsvermogen, een marketingbijdrage, administratiekosten en de uitrol van een digitale lesovereenkomst voor de BGF-bijdrage.

Samenstelling bijdrage

De bijdrage van 7,50 euro per leerling is op de volgende wijze samengesteld:

  • 4 euro: faillissementsverzekering

Na vele besprekingen tussen BOVAG, de leden en verzekeraar Bovemij is voorgesteld om het hoge eigen risico uit het oude BGF te vervangen door de premieafdracht voor een faillissementsverzekering. Verzekeraar Bovemij dekt tevens automatisch het ongevalsrisico, middels een kosteloze inzittendenverzekering.

  • 1,50 euro: ontwikkeling digitale lesovereenkomsten en administratieve afhandeling

Voor de ontwikkeling en het beheer van de digitale lesovereenkomsten en voor de administratieve afhandeling van toekomstige claims is een bijdrage van €1,50 per leerling voorgesteld. In het voortraject hebben de BOVAG-leden reeds aangegeven dat het van groot belang is dat het BGF fraudebestendig is en dat het fonds zich uiteindelijk zelf moet kunnen bedruipen. Er gaat bekeken worden of leerlingen in een of andere vorm een (digitaal) certificaat gaan ontvangen, als een soort fysiek ‘verzekeringsbewijs’.

  • 1 euro: tekort afgelopen jaren compenseren en vermogen opbouwen

De bedoeling daarvan is dat op termijn, conform SGR in de reisbranche, een dermate grote spaarpot ontstaat dat de premie voor de faillissementsverzekering uiteindelijk omlaag kan of wellicht helemaal niet meer nodig is. Daarbij is het tevens van belang dat het BGF fraudebestendig wordt, oftewel: dat claims alleen worden uitgekeerd aan degenen die daar ook echt recht op hebben. Daarvoor wordt een digitale lesovereenkomst ontwikkeld, die de BOVAG-rijscholen kunnen gebruiken en waarmee het BGF in geval van een faillissement snel zicht heeft op claimgerechtigden en voor een adequate afhandeling kan zorgen.

  • 1 euro: communicatie en promotie BGF

De BOVAG-rijscholen hebben tijdens de inspraakavonden het belang van communicatie over en promotie voor het garantiefonds aangedragen, waarvoor nu dit bedrag is voorgedragen en dat bedrag wordt door Bovemij verdubbeld. Daarmee moet het BGF als uniek element voor de BOVAG-rijschool in de markt worden gezet.

Totaal: 7,50 euro

Instemming tijdens ALV

Sinds de oprichting van het fonds in 2010 was een bijdrage van 75 cent per leerling van toepassing, op basis van de CBR-examengegevens, waarmee destijds het faillissementsrisico werd afgedekt. In de loop der jaren bleek deze bijdrage echter niet afdoende om het BGF in stand te kunnen houden, mede door het hoge eigen risico. De Algemene Ledenvergadering van BOVAG Rijscholen heeft op dinsdag 16 februari ingestemd met de nieuwe opzet van het garantiefonds (BGF) per 2017.

De ALV werd bijgewoond door circa 50 leden van BOVAG Rijscholen, nadat in het najaar op meerdere plekken in het land reeds inspraakavonden rondom het BGF voor de aangesloten ondernemers waren georganiseerd. De leden stelden kritische vragen over de opzet van het nieuwe BGF en stemden na afloop in met het voorgestelde model.

CBR-gegevens

De afdracht voor het BGF wordt per rijschool berekend op basis van de CBR-examengegevens van het voorgaande jaar en wordt in drie termijnen geïncasseerd. Er is rekening gehouden met een aantal van 50.000 particuliere leerlingen dat jaarlijks via de BOVAG-rijscholen een opleiding voor B(E), A of AM doorloopt.

Het bestuur van BOVAG Rijscholen benadrukt dat in het lopende jaar 2016 niets gaat wijzigen en nog steeds de reeds geïnde bijdrage van 75 cent wordt gehanteerd. Woordvoerder Tom Huyskens: “Vanaf komend voorjaar kunnen de BOVAG-leden reeds gebruik gaan maken van de digitale lesovereenkomst en in het najaar start intensieve promotie van het garantiefonds, waarna het nieuwe BGF op 1 januari 2017 daadwerkelijk realiteit is.”

Lars Verpalen

Auteur: Lars Verpalen

3 reacties op “Bijdrage garantiefonds BOVAG vertienvoudigd naar 7,50 euro per leerling”

Michael Sonderman|18.02.16|10:26

Voor autorijbewijs en motorrijbewijs kandidaten vind ik dit een zeer acceptabel bedrag, maar voor bromfiets en aanhanger onacceptabel.

Heel veel van deze cursussen worden op de dag zelf betaald via Pin, dan kan je €7,50 bijdrage BGF nooit verkopen aan de kandidaat.

Rij School|18.02.16|14:46

En extra bedrag betalen om bij een eventueel faillissement de lesuren die nog openstaan “vergoed” te krijgen bij een andere Bovag rijschool heb ik nooit echt begrepen. Waarom een pakket niet (uitsluitend) in termijnen laten betalen? Leerling loopt dan bij een faillissement vrijwel geen risico en als de rijschool zich niet aan de afspraken houd kan leerling gewoon makkelijker weg! De rijschool verdeelt zijn inkomsten gelijk met zijn uitgaven in plaats van alles aan het begin van het pakket!

Rij School|18.02.16|14:47

Maar het word voor de consument vervelender als een Bovag rijschool ondanks de verplichting, geen Bovag leskaart, en/of Bovag lesovereenkomst gebruikt, want dan vervalt de aanspraak op het BGF namelijk!
Iedereen weet ondertussen dat de Bovag wel goed is in het bedenken van maatregelen en eisen om lid te mogen worden en te mogen blijven, maar verder niets doet aan het handhaven van deze regels!
Helaas weten de consumenten dit niet en komen ze daar pas achter als het te laat is!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Bijdrage garantiefonds BOVAG vertienvoudigd naar 7,50 euro per leerling | RijschoolPro
LV

Bijdrage garantiefonds BOVAG vertienvoudigd naar 7,50 euro per leerling

Het nieuwe BOVAG Rijscholen garantiefonds (BGF) gaat 7,50 euro per leerling kosten. Dat is tien keer meer dan de huidige bijdrage van 75 cent, maar dat bedrag was onhoudbaar geworden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de brancheorganisatie werd door de aanwezige BOVAG-rijscholen ingestemd met de nieuwe opzet, die het fonds robuust en toekomstbestendig moet maken. Het eigen risico zal compleet vervallen.

Het nieuwe BGF wordt van kracht per 1 januari 2017. Leden kregen eind vorig jaar de kans om mee te praten over de invulling van het fonds in speciaal georganiseerde inspraakavonden. Het fonds bevat een faillissementsverzekering, een afdracht voor opbouw van het fondsvermogen, een marketingbijdrage, administratiekosten en de uitrol van een digitale lesovereenkomst voor de BGF-bijdrage.

Samenstelling bijdrage

De bijdrage van 7,50 euro per leerling is op de volgende wijze samengesteld:

  • 4 euro: faillissementsverzekering

Na vele besprekingen tussen BOVAG, de leden en verzekeraar Bovemij is voorgesteld om het hoge eigen risico uit het oude BGF te vervangen door de premieafdracht voor een faillissementsverzekering. Verzekeraar Bovemij dekt tevens automatisch het ongevalsrisico, middels een kosteloze inzittendenverzekering.

  • 1,50 euro: ontwikkeling digitale lesovereenkomsten en administratieve afhandeling

Voor de ontwikkeling en het beheer van de digitale lesovereenkomsten en voor de administratieve afhandeling van toekomstige claims is een bijdrage van €1,50 per leerling voorgesteld. In het voortraject hebben de BOVAG-leden reeds aangegeven dat het van groot belang is dat het BGF fraudebestendig is en dat het fonds zich uiteindelijk zelf moet kunnen bedruipen. Er gaat bekeken worden of leerlingen in een of andere vorm een (digitaal) certificaat gaan ontvangen, als een soort fysiek ‘verzekeringsbewijs’.

  • 1 euro: tekort afgelopen jaren compenseren en vermogen opbouwen

De bedoeling daarvan is dat op termijn, conform SGR in de reisbranche, een dermate grote spaarpot ontstaat dat de premie voor de faillissementsverzekering uiteindelijk omlaag kan of wellicht helemaal niet meer nodig is. Daarbij is het tevens van belang dat het BGF fraudebestendig wordt, oftewel: dat claims alleen worden uitgekeerd aan degenen die daar ook echt recht op hebben. Daarvoor wordt een digitale lesovereenkomst ontwikkeld, die de BOVAG-rijscholen kunnen gebruiken en waarmee het BGF in geval van een faillissement snel zicht heeft op claimgerechtigden en voor een adequate afhandeling kan zorgen.

  • 1 euro: communicatie en promotie BGF

De BOVAG-rijscholen hebben tijdens de inspraakavonden het belang van communicatie over en promotie voor het garantiefonds aangedragen, waarvoor nu dit bedrag is voorgedragen en dat bedrag wordt door Bovemij verdubbeld. Daarmee moet het BGF als uniek element voor de BOVAG-rijschool in de markt worden gezet.

Totaal: 7,50 euro

Instemming tijdens ALV

Sinds de oprichting van het fonds in 2010 was een bijdrage van 75 cent per leerling van toepassing, op basis van de CBR-examengegevens, waarmee destijds het faillissementsrisico werd afgedekt. In de loop der jaren bleek deze bijdrage echter niet afdoende om het BGF in stand te kunnen houden, mede door het hoge eigen risico. De Algemene Ledenvergadering van BOVAG Rijscholen heeft op dinsdag 16 februari ingestemd met de nieuwe opzet van het garantiefonds (BGF) per 2017.

De ALV werd bijgewoond door circa 50 leden van BOVAG Rijscholen, nadat in het najaar op meerdere plekken in het land reeds inspraakavonden rondom het BGF voor de aangesloten ondernemers waren georganiseerd. De leden stelden kritische vragen over de opzet van het nieuwe BGF en stemden na afloop in met het voorgestelde model.

CBR-gegevens

De afdracht voor het BGF wordt per rijschool berekend op basis van de CBR-examengegevens van het voorgaande jaar en wordt in drie termijnen geïncasseerd. Er is rekening gehouden met een aantal van 50.000 particuliere leerlingen dat jaarlijks via de BOVAG-rijscholen een opleiding voor B(E), A of AM doorloopt.

Het bestuur van BOVAG Rijscholen benadrukt dat in het lopende jaar 2016 niets gaat wijzigen en nog steeds de reeds geïnde bijdrage van 75 cent wordt gehanteerd. Woordvoerder Tom Huyskens: “Vanaf komend voorjaar kunnen de BOVAG-leden reeds gebruik gaan maken van de digitale lesovereenkomst en in het najaar start intensieve promotie van het garantiefonds, waarna het nieuwe BGF op 1 januari 2017 daadwerkelijk realiteit is.”

Lars Verpalen

Auteur: Lars Verpalen

3 reacties op “Bijdrage garantiefonds BOVAG vertienvoudigd naar 7,50 euro per leerling”

Michael Sonderman|18.02.16|10:26

Voor autorijbewijs en motorrijbewijs kandidaten vind ik dit een zeer acceptabel bedrag, maar voor bromfiets en aanhanger onacceptabel.

Heel veel van deze cursussen worden op de dag zelf betaald via Pin, dan kan je €7,50 bijdrage BGF nooit verkopen aan de kandidaat.

Rij School|18.02.16|14:46

En extra bedrag betalen om bij een eventueel faillissement de lesuren die nog openstaan “vergoed” te krijgen bij een andere Bovag rijschool heb ik nooit echt begrepen. Waarom een pakket niet (uitsluitend) in termijnen laten betalen? Leerling loopt dan bij een faillissement vrijwel geen risico en als de rijschool zich niet aan de afspraken houd kan leerling gewoon makkelijker weg! De rijschool verdeelt zijn inkomsten gelijk met zijn uitgaven in plaats van alles aan het begin van het pakket!

Rij School|18.02.16|14:47

Maar het word voor de consument vervelender als een Bovag rijschool ondanks de verplichting, geen Bovag leskaart, en/of Bovag lesovereenkomst gebruikt, want dan vervalt de aanspraak op het BGF namelijk!
Iedereen weet ondertussen dat de Bovag wel goed is in het bedenken van maatregelen en eisen om lid te mogen worden en te mogen blijven, maar verder niets doet aan het handhaven van deze regels!
Helaas weten de consumenten dit niet en komen ze daar pas achter als het te laat is!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.