‘Strengere opleidingseisen en minimaal slagings-percentage rijinstructeurs’

SP

Oppositiepartij SP zet in aanloop naar het debat over de wijziging van de WRM in op een kwaliteitsslag in de praktijkbegeleiding van rijinstructeurs, een verbod op spookrijscholen en een minimaal slagingspercentage. Daarnaast moeten een minimale rijervaring van vijf jaar en een VOG gaan gelden als aanvullende toelatingseisen voor de opleiding tot rijinstructeur. Dat staat in een rapport van Tweede Kamerlid Eric Smaling, die er vertrouwen in heeft dat meerdere plannen door worden gezet.

In het rapport genaamd ‘Betere kwaliteit rijscholen door echte bijscholing’, waar ook rijschoolhouders, VRB en CNV over mee hebben gedacht, worden negen concrete verbeterpunten toegelicht om de kwaliteit van de rijschoolbranche op te krikken. “De afgelopen jaren zijn we meerdere keren geconfronteerd met misstanden binnen de branche”, licht het Kamerlid toe.

“Het sjoemelen met slagingspercentages, het ontduiken van belastingen of voor dumpprijzen slechte kwaliteit leveren. Aan de andere kant heeft de rijinstructeur te maken met een bijscholing dat in de praktijk een zinloos examen blijkt te zijn. We moeten nu stappen maken om deze branche er weer boven op te helpen”, aldus Smaling, die het rapport heeft aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

Sanctie weg op bijscholing

De SP is voorstander van de verplichte vijfjaarlijkse bijscholing en pleit ervoor dat niet deelnemen blijft leiden tot het verliezen van de lesbevoegdheid. Dan moet het echter niet langer het karakter hebben van een examen, en dus moet de sanctie vervallen dat iemand met de bijscholing zijn bevoegdheid kan verliezen. “Er is momenteel geen draagvlak voor de bijscholing onder instructeurs. De sanctie is te vergaand en het protocol is zwaar bekritiseerd. De praktijkbegeleiding is behoorlijk prijzig, terwijl het nut er niet van ervaren wordt”, legt Smaling uit.

De SP stelt voor om de bijscholing te laten bestaan uit twee delen, een praktijkgericht onderdeel en een theoretisch onderdeel. Het theoretische onderdeel wordt gebruikt om de kennis van verkeersregels en eventuele veranderde wetgeving bij te brengen. Bij het praktijkonderdeel moet de rijinstructeur een les uitvoeren zoals hij normaal ook zou doen. Niet volgens een protocol. Hierbij kan men dan tips krijgen hoe er op bepaalde onderdelen verbeteringen mogelijk zijn.

Minimaal slagingspercentage

“Wij zijn van mening dat dit veel voordelen heeft”, licht Smaling toe. “Er hoeft geen toneelstukje meer te worden opgevoerd. De instructeur krijgt feedback over een rijles zoals hij of zij deze in de praktijk geeft. Door het wegvallen van de sanctie zal iemand ook veel meer ontspannen deelnemen aan de bijscholing, wat er voor zorgt dat meer informatie wordt opgenomen.”

Hoe de bijscholing dan verder exact vorm wordt gegeven is aan de branche zelf. Wat de SP betreft krijgen de rijschoolhouders hier een nadrukkelijkere rol in dan nu het geval is. “De rijschoolbranche is zelf ook gebaat bij een goede kwaliteit en een goed imago. Om de rotte appels eruit te halen stellen we voor om te onderzoeken of het slagingspercentage hier als instrument voor gebruikt kan worden. De kwaliteit van de lesgever die hoog is door een goede bijscholing moet doorwerken naar de rijschoolleerling.”

Vijf jaar rijervaring en VOG

SP is van mening dat de overheid momenteel te weinig eisen stelt aan iemand die rijinstructeur wil worden. De politieke partij ziet dit als een van de oorzaken dat het UWV vele werklozen liet omscholen tot instructeur, met verstoring van de markt door dumpprijzen en massale belastingontduiking als gevolg. “Daarbij is het opvallend dat aan een 2toDrive-coach hogere eisen worden gesteld dan aan een rijinstructeur, die een niet minder grote verantwoordelijkheid heeft”, staat in het rapport.

“Enige rijervaring is noodzakelijk voordat iemand aan een opleiding voor rijinstructeur begint. Rijinstructeurs moeten in elk geval vijf jaar in het bezit zijn van het rijbewijs in de categorie waarin zij les willen geven”, oppert de SP. Verder stelt de partij voor om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht te stellen bij aanvang van de opleiding.

Ondernemerschap in opleiding en CAO

Veel mensen die de opleiding tot rijinstructeur volgen, kiezen ervoor om een eigen rijschool te starten. “Maar niet iedereen heeft de juiste kennis over het runnen van een onderneming”, zegt Smaling. Daarom wil de SP dat in het opleidingstraject voor rijinstructeur ook een onderdeel over ondernemen wordt toegevoegd, bijvoorbeeld over kostprijsberekeningen en belastingregels. “Hierdoor kan iemand ook een bewuste keuze maken of het starten van een rijschool wel verstandig is of dat werken in loondienst beter is.”

“Als we goede rijinstructeurs willen hebben, behoort daar ook een fatsoenlijke beloning bij”, vindt het Tweede Kamerlid. “Door de druk op de gehele rijschoolbranche werken sommige instructeurs voor een veel te laag loon. Dit komt de kwaliteit niet ten goede en stimuleert gesjoemel en fraude. De SP stelt daarom voor dat er binnen de rijschoolbranche wordt gewerkt aan een CAO.”

Smaling weet dat eerdere pogingen hiertoe gestrand zijn. “Door het overschot aan rijinstructeurs en rijscholen is de branche door de hoeven gezakt. Een CAO kan een kader bieden met bijvoorbeeld bodemprijzen. Het is nu te veel een freeride-sector, daar moeten we vanaf.”

Verbod op spookrijscholen

In 2015 maakte minister Schultz van Haegen bekend dat het niet verboden is om meerdere rijscholen op te richten en zo leerlingen in te delen om een kunstmatig hoog slagingspercentage te behouden. Smaling wil een verbod op dergelijke spookrijscholen. “Als leerlingen moet je er op kunnen vertrouwen dat het slagingspercentage van de rijschool klopt”, zegt de SP’er.

Die wil tenslotte extra actie in de controle van WRM-certificaten. Hij wil dat de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) actief gaan controleren of de rijinstructeurs in het bezit zijn van een geldige lesbevoegdheid. “Nu is er opvallend weinig controle en is de pakkans erg klein. Alleen regels op papier helpen niet. Er moeten vaker steekproeven gehouden worden waarbij lesvoertuigen staande worden gehouden.”

Kans van slagen

Smaling heeft het dossier rijscholen overgenomen van zijn collega Bashir en legt het rapport bewust kort neer voor het debat over de wetswijziging in de WRM. Hij weet dat Schultz onlangs nog heeft aangegeven geen aangrijpende zaken te willen veranderen in de bijscholing en onder andere geen VOG wil vanwege de administratieve lasten.

Toch heeft het SP-Kamerlid vertrouwen in de inwilliging van meerdere van zijn voorstellen. “Ik zit onder andere met Barbara Visser (VVD, red.) veel op één lijn als het gaat over het borgen van kwaliteit in de branche.. De wensen van de SP zijn door dit rapport in ieder geval duidelijk. Ik heb er vertrouwen in dat we met deze punten een heel eind kunnen komen.”

De wetswijziging van de WRM wordt naar verwachting in de komende twee maanden behandeld.

Lars Verpalen

Lees ook: Schultz licht nieuwe WRM toe en schiet VOG voorlopig af

Auteur: Lars Verpalen

16 reacties op “‘Strengere opleidingseisen en minimaal slagings-percentage rijinstructeurs’”

eddy van den goorbergh|10.03.16|11:06

De plannen vd regering zijn altijd erg mooi maar uitvoeren komt er nooit van in onze branche.
Gewoon min 50% geslaagde hebben .
Denk dat dit voor een kwaliteit Rijschool nog weinig is.

Kees Foks|10.03.16|12:33

De plannen staan wederom niet in verhouding tot het loon in deze branche . In theorie zou het kunnen dat de lonen/lesprijzen flink zullen stijgen omdat veel instructeurs gaan afhaken al zij met extreem zware eisen worden geconfronteerd die in geen verhouding staan tot hun loon. Met zoveel inspanning kun je beter betaald werk vinden
Maar ik den dat een eventueel zeer lang termijn effect is. Beter is nu iets aan de financiële positie doen (belasting maatregelen) anders is het kansloos

Jolanda van Mierlo|10.03.16|18:44

Geen CAO is echt niet meer van deze tijd….
Meer dan 10 tot 15 jaar geen salarisverhoging schijnt hierdoor normaal te zijn.
Geen inflatiecorrectie of niets.
Geen enkele andere sector heeft dat nog.
De enige die er wel bij vaart zijn de grotere rijschoolhouders.
Prijsverhoging van rijlessen zijn wel doorgevoerd, alleen “vergeten” ze aan hun toegewijde personeel te denken.
Want laten we wel wezen, een goede rijschool krijgt zijn goede naam door zijn personeel !!

Kenny Willemsen|10.03.16|19:24

Oh meen je niet!Hopelijk is Smaling net zo’n pitbull als Bashir die zich tenminste enigszins verdiept heeft in de branche. Mooier zou het zijn als iemand in de politiek niet alleen luistert naar belangenverenigingen maar ook naar andere initiatieven en de geluiden van de werkvloer.Ik heb presentatie van Rijonderwijs en hun keurmerk gezien Dat lijkt beter dan alles wat ik ooit heb gehoord. Dat wordt door samenwerking veel breder getrokken en zou de branche kunnen helpen gezond te worden.

Stefan Zaal|10.03.16|22:00

en de volgende kamercowboy gaat zich mengen in de strijd om zieltjes voor de verkiezingen…
jammer dat ook in dit geval een kleinigheidje ontbreekt
naar mijn mening heeft ook meneer Smaling niet een indruk wat een rijinstructeur doet.
op dit moment heb ik 2 moeilijk leerende leerlingen, 3 mensen met de diagnose autisme en 2 mensen met diagnose ADD/ADHD. uiteraard vraag ik een examen pas aan als de leerling er in de les klaar voor is. omdat een examen na een lang traject dan extra spannend is ->

Stefan Zaal|10.03.16|22:03

->wil het vaker niet lukken, zeker de eerste keer.
een slagingspersentage stellen als eis zal leiden tot het weigeren van juist deze groepen mensen.
de rede waarom de spookrijscholen in het leven zijn geroepen.
niet iets van de laatste tijd echter.
Steegeman’s autorijscholen deed het al 25 jaar geleden met Steegeman en S2000.
kwaliteit hoort voor een groot gedeelte een beoordeling van de leerling te bevatten.
daar hoor ik iedere keer niemand over.
laat de examinator de leerling een aantal –>

Stefan Zaal|10.03.16|22:06

gerichte vragen beantwoorden, desnoods zonder bijzijn van de instructeur zodat de leerling vrij kan antwoorden.
kwaliteit is op vele manieren te meten, maar niet op prestaties van een leerling.
deze week nog van een examinator te horen gekregen dat 90% van de kandidaten in de kring waarin ik werkzaam ben kan rijden, maar het slagingspersentage is 45-50%
misschien moet het CBR evalueren eerst een onderdeel worden van de WRM om een rijschool af te kunnen rekenen op slagingspercentages…

Nicole Buijze|10.03.16|23:53

Dat er politici zijn die zich willen verdiepen in wat er in de branche verkeerd gaat, is toe te juichen. Alleen jammer dat zij de informatie krijgen van partijen die al jaren lang verkeerde niet onderbouwde informatie hebben gedeeld met politici. Deze organisaties sturen aan op adviezen die geen oplossing bieden voor datgene wat er nu eigenlijk verkeerd gaat in een noodlijdende branche. Vanaf invoering WRM in 1974 tot heden is de zelfde problematiek nog steeds actueel ondanks alle lapmiddelen!

Nicole Buijze|10.03.16|23:56

Misschien dat het voor de politici nu tijd wordt om eens outside the box te denken en zelf buiten de gevestigde orde om stappen te nemen. Er is een breed spectrum aan innovatieve onderbouwde middelen beschikbaar, niet alleen voor de rijinstructie, rijinstructeurs en rijscholen maar ook t.a.v. permanente verkeerseducatie, verkeersveiligheid en de overgang naar de autonome auto zonder dat het ten koste gaat van onderwijsvrijheid en marktwerking. Dit alles valt onder het concept Rijonderwijs.

Onno Velthuijsen|11.03.16|00:22

Stefan Zaal je hebt helemaal gelijk de helft van mijn leerlingen (zouden) doen één of meerdere rijtest(en) en gaan dan pas gericht lessen naar een examen het is onmogelijk om de 50% + score te halen voor deze groep (veel hogere spanning om niet te moeten/mogen falen) deze voorstellen (afrekenen op slagings %) gaan zeker ten koste van deze leerlingengroep niemand wil een groot aantal van deze leerlingen in zijn bestand hebben als we zo af gerekend gaan worden

Bert de Weerd|11.03.16|13:35

Goede voorstellen van de SP! Het slagingspercentage als middel inzetten vind ik echter discutabel. Het ligt eraan hoe dit ingekleed wordt. Rijscholen die structureel een zeer laag slagingspercentage hebben, mogen van mij best eens goed tegen het licht worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan rijscholen die na 100 examens minder dan 10 leerlingen door het examen krijgen (1e + herretjes). Verder zoals gezegd goede voorstellen waarvan ik hoop dat ze doorgevoerd gaan worden.

Jan Nonnekes|31.03.16|10:43

Ook ik ben het met de meeste voorstellen vanharte eens. Het geslaagde percentage is echter wel een ding soms heb ik een tijd hoge percentages en dan in eens lage, leerling nerveus of willen te vroeg aanvragen anders gaan we naar een ander enz. Maar waarom zo negatief al jaren ben ik met anderen bezig om een CAO te regelen via o.a. het CNV. We vragen al jaren sluit je aan bij een vakbond dan kunnen we gezamenlijk een vuist maken en proberen iets te bereiken. Maar haast niemand sluit zich aan.

Jan Nonnekes|31.03.16|10:54

Het CNV heeft ongeveer 80 instructeurs als lid. erg betreurenswaardig vindt U niet gezien het aantal instructeurs in loondienst. Verdeel en heers heet zo iets en dat gaat al jaren goed voor bepaalde personen. Ondertussen zijn er wel veel die klagen maar er iets aan willen doen is wel erg lastig als je als eenling als roepende in de woestijn staat.
Nog steeds ook in deze tijd zou U eens moeten beseffen dat er nog steeds de macht van het getal geld.

Jan Nonnekes|31.03.16|10:59

Dus in plaats van steeds te klagen zouden we er verstandig aan doen allen een vuist te maken door ons groot te laten vertegenwoordigen door een bond en zo zou het allemaal nog best wel eens sneller kunnen gaan. Laat je horen.
Voor de kosten hoeft U het niet te laten. Voordeel op verzekering rechtsbijstand en diverse ander kosten dus U lidmaatschap is haast GRATIS.
Tot ziens bij de bond dan maken we samen die vuist.

Wilko Lenoir|31.03.16|11:23

Op zich goede voorstellen van de SP. Het slagingspercentage is echter absoluut geen juist middel om de kwaliteit van een rijinstructeur vast te stellen.eg
De reden hiervan is dat het oncontroleerbaar is. Een leerling heeft bij veel rijscholen les van meerdere rijinstructeurs. Op wiens naam komt in dit geval de examenuitslag te staan?
Daarnaast hebben rijinstructeurs die met “moeilijkere” doelgroepen werken flink nadeel bij dit systeem.

Rijschool van Ark|25.08.18|18:56

Doet die fopsite van jullie het al eens? LoL. #ckrntaartengooiers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

‘Strengere opleidingseisen en minimaal slagings-percentage rijinstructeurs’ | RijschoolPro

‘Strengere opleidingseisen en minimaal slagings-percentage rijinstructeurs’

SP

Oppositiepartij SP zet in aanloop naar het debat over de wijziging van de WRM in op een kwaliteitsslag in de praktijkbegeleiding van rijinstructeurs, een verbod op spookrijscholen en een minimaal slagingspercentage. Daarnaast moeten een minimale rijervaring van vijf jaar en een VOG gaan gelden als aanvullende toelatingseisen voor de opleiding tot rijinstructeur. Dat staat in een rapport van Tweede Kamerlid Eric Smaling, die er vertrouwen in heeft dat meerdere plannen door worden gezet.

In het rapport genaamd ‘Betere kwaliteit rijscholen door echte bijscholing’, waar ook rijschoolhouders, VRB en CNV over mee hebben gedacht, worden negen concrete verbeterpunten toegelicht om de kwaliteit van de rijschoolbranche op te krikken. “De afgelopen jaren zijn we meerdere keren geconfronteerd met misstanden binnen de branche”, licht het Kamerlid toe.

“Het sjoemelen met slagingspercentages, het ontduiken van belastingen of voor dumpprijzen slechte kwaliteit leveren. Aan de andere kant heeft de rijinstructeur te maken met een bijscholing dat in de praktijk een zinloos examen blijkt te zijn. We moeten nu stappen maken om deze branche er weer boven op te helpen”, aldus Smaling, die het rapport heeft aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

Sanctie weg op bijscholing

De SP is voorstander van de verplichte vijfjaarlijkse bijscholing en pleit ervoor dat niet deelnemen blijft leiden tot het verliezen van de lesbevoegdheid. Dan moet het echter niet langer het karakter hebben van een examen, en dus moet de sanctie vervallen dat iemand met de bijscholing zijn bevoegdheid kan verliezen. “Er is momenteel geen draagvlak voor de bijscholing onder instructeurs. De sanctie is te vergaand en het protocol is zwaar bekritiseerd. De praktijkbegeleiding is behoorlijk prijzig, terwijl het nut er niet van ervaren wordt”, legt Smaling uit.

De SP stelt voor om de bijscholing te laten bestaan uit twee delen, een praktijkgericht onderdeel en een theoretisch onderdeel. Het theoretische onderdeel wordt gebruikt om de kennis van verkeersregels en eventuele veranderde wetgeving bij te brengen. Bij het praktijkonderdeel moet de rijinstructeur een les uitvoeren zoals hij normaal ook zou doen. Niet volgens een protocol. Hierbij kan men dan tips krijgen hoe er op bepaalde onderdelen verbeteringen mogelijk zijn.

Minimaal slagingspercentage

“Wij zijn van mening dat dit veel voordelen heeft”, licht Smaling toe. “Er hoeft geen toneelstukje meer te worden opgevoerd. De instructeur krijgt feedback over een rijles zoals hij of zij deze in de praktijk geeft. Door het wegvallen van de sanctie zal iemand ook veel meer ontspannen deelnemen aan de bijscholing, wat er voor zorgt dat meer informatie wordt opgenomen.”

Hoe de bijscholing dan verder exact vorm wordt gegeven is aan de branche zelf. Wat de SP betreft krijgen de rijschoolhouders hier een nadrukkelijkere rol in dan nu het geval is. “De rijschoolbranche is zelf ook gebaat bij een goede kwaliteit en een goed imago. Om de rotte appels eruit te halen stellen we voor om te onderzoeken of het slagingspercentage hier als instrument voor gebruikt kan worden. De kwaliteit van de lesgever die hoog is door een goede bijscholing moet doorwerken naar de rijschoolleerling.”

Vijf jaar rijervaring en VOG

SP is van mening dat de overheid momenteel te weinig eisen stelt aan iemand die rijinstructeur wil worden. De politieke partij ziet dit als een van de oorzaken dat het UWV vele werklozen liet omscholen tot instructeur, met verstoring van de markt door dumpprijzen en massale belastingontduiking als gevolg. “Daarbij is het opvallend dat aan een 2toDrive-coach hogere eisen worden gesteld dan aan een rijinstructeur, die een niet minder grote verantwoordelijkheid heeft”, staat in het rapport.

“Enige rijervaring is noodzakelijk voordat iemand aan een opleiding voor rijinstructeur begint. Rijinstructeurs moeten in elk geval vijf jaar in het bezit zijn van het rijbewijs in de categorie waarin zij les willen geven”, oppert de SP. Verder stelt de partij voor om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht te stellen bij aanvang van de opleiding.

Ondernemerschap in opleiding en CAO

Veel mensen die de opleiding tot rijinstructeur volgen, kiezen ervoor om een eigen rijschool te starten. “Maar niet iedereen heeft de juiste kennis over het runnen van een onderneming”, zegt Smaling. Daarom wil de SP dat in het opleidingstraject voor rijinstructeur ook een onderdeel over ondernemen wordt toegevoegd, bijvoorbeeld over kostprijsberekeningen en belastingregels. “Hierdoor kan iemand ook een bewuste keuze maken of het starten van een rijschool wel verstandig is of dat werken in loondienst beter is.”

“Als we goede rijinstructeurs willen hebben, behoort daar ook een fatsoenlijke beloning bij”, vindt het Tweede Kamerlid. “Door de druk op de gehele rijschoolbranche werken sommige instructeurs voor een veel te laag loon. Dit komt de kwaliteit niet ten goede en stimuleert gesjoemel en fraude. De SP stelt daarom voor dat er binnen de rijschoolbranche wordt gewerkt aan een CAO.”

Smaling weet dat eerdere pogingen hiertoe gestrand zijn. “Door het overschot aan rijinstructeurs en rijscholen is de branche door de hoeven gezakt. Een CAO kan een kader bieden met bijvoorbeeld bodemprijzen. Het is nu te veel een freeride-sector, daar moeten we vanaf.”

Verbod op spookrijscholen

In 2015 maakte minister Schultz van Haegen bekend dat het niet verboden is om meerdere rijscholen op te richten en zo leerlingen in te delen om een kunstmatig hoog slagingspercentage te behouden. Smaling wil een verbod op dergelijke spookrijscholen. “Als leerlingen moet je er op kunnen vertrouwen dat het slagingspercentage van de rijschool klopt”, zegt de SP’er.

Die wil tenslotte extra actie in de controle van WRM-certificaten. Hij wil dat de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) actief gaan controleren of de rijinstructeurs in het bezit zijn van een geldige lesbevoegdheid. “Nu is er opvallend weinig controle en is de pakkans erg klein. Alleen regels op papier helpen niet. Er moeten vaker steekproeven gehouden worden waarbij lesvoertuigen staande worden gehouden.”

Kans van slagen

Smaling heeft het dossier rijscholen overgenomen van zijn collega Bashir en legt het rapport bewust kort neer voor het debat over de wetswijziging in de WRM. Hij weet dat Schultz onlangs nog heeft aangegeven geen aangrijpende zaken te willen veranderen in de bijscholing en onder andere geen VOG wil vanwege de administratieve lasten.

Toch heeft het SP-Kamerlid vertrouwen in de inwilliging van meerdere van zijn voorstellen. “Ik zit onder andere met Barbara Visser (VVD, red.) veel op één lijn als het gaat over het borgen van kwaliteit in de branche.. De wensen van de SP zijn door dit rapport in ieder geval duidelijk. Ik heb er vertrouwen in dat we met deze punten een heel eind kunnen komen.”

De wetswijziging van de WRM wordt naar verwachting in de komende twee maanden behandeld.

Lars Verpalen

Lees ook: Schultz licht nieuwe WRM toe en schiet VOG voorlopig af

Auteur: Lars Verpalen

16 reacties op “‘Strengere opleidingseisen en minimaal slagings-percentage rijinstructeurs’”

eddy van den goorbergh|10.03.16|11:06

De plannen vd regering zijn altijd erg mooi maar uitvoeren komt er nooit van in onze branche.
Gewoon min 50% geslaagde hebben .
Denk dat dit voor een kwaliteit Rijschool nog weinig is.

Kees Foks|10.03.16|12:33

De plannen staan wederom niet in verhouding tot het loon in deze branche . In theorie zou het kunnen dat de lonen/lesprijzen flink zullen stijgen omdat veel instructeurs gaan afhaken al zij met extreem zware eisen worden geconfronteerd die in geen verhouding staan tot hun loon. Met zoveel inspanning kun je beter betaald werk vinden
Maar ik den dat een eventueel zeer lang termijn effect is. Beter is nu iets aan de financiële positie doen (belasting maatregelen) anders is het kansloos

Jolanda van Mierlo|10.03.16|18:44

Geen CAO is echt niet meer van deze tijd….
Meer dan 10 tot 15 jaar geen salarisverhoging schijnt hierdoor normaal te zijn.
Geen inflatiecorrectie of niets.
Geen enkele andere sector heeft dat nog.
De enige die er wel bij vaart zijn de grotere rijschoolhouders.
Prijsverhoging van rijlessen zijn wel doorgevoerd, alleen “vergeten” ze aan hun toegewijde personeel te denken.
Want laten we wel wezen, een goede rijschool krijgt zijn goede naam door zijn personeel !!

Kenny Willemsen|10.03.16|19:24

Oh meen je niet!Hopelijk is Smaling net zo’n pitbull als Bashir die zich tenminste enigszins verdiept heeft in de branche. Mooier zou het zijn als iemand in de politiek niet alleen luistert naar belangenverenigingen maar ook naar andere initiatieven en de geluiden van de werkvloer.Ik heb presentatie van Rijonderwijs en hun keurmerk gezien Dat lijkt beter dan alles wat ik ooit heb gehoord. Dat wordt door samenwerking veel breder getrokken en zou de branche kunnen helpen gezond te worden.

Stefan Zaal|10.03.16|22:00

en de volgende kamercowboy gaat zich mengen in de strijd om zieltjes voor de verkiezingen…
jammer dat ook in dit geval een kleinigheidje ontbreekt
naar mijn mening heeft ook meneer Smaling niet een indruk wat een rijinstructeur doet.
op dit moment heb ik 2 moeilijk leerende leerlingen, 3 mensen met de diagnose autisme en 2 mensen met diagnose ADD/ADHD. uiteraard vraag ik een examen pas aan als de leerling er in de les klaar voor is. omdat een examen na een lang traject dan extra spannend is ->

Stefan Zaal|10.03.16|22:03

->wil het vaker niet lukken, zeker de eerste keer.
een slagingspersentage stellen als eis zal leiden tot het weigeren van juist deze groepen mensen.
de rede waarom de spookrijscholen in het leven zijn geroepen.
niet iets van de laatste tijd echter.
Steegeman’s autorijscholen deed het al 25 jaar geleden met Steegeman en S2000.
kwaliteit hoort voor een groot gedeelte een beoordeling van de leerling te bevatten.
daar hoor ik iedere keer niemand over.
laat de examinator de leerling een aantal –>

Stefan Zaal|10.03.16|22:06

gerichte vragen beantwoorden, desnoods zonder bijzijn van de instructeur zodat de leerling vrij kan antwoorden.
kwaliteit is op vele manieren te meten, maar niet op prestaties van een leerling.
deze week nog van een examinator te horen gekregen dat 90% van de kandidaten in de kring waarin ik werkzaam ben kan rijden, maar het slagingspersentage is 45-50%
misschien moet het CBR evalueren eerst een onderdeel worden van de WRM om een rijschool af te kunnen rekenen op slagingspercentages…

Nicole Buijze|10.03.16|23:53

Dat er politici zijn die zich willen verdiepen in wat er in de branche verkeerd gaat, is toe te juichen. Alleen jammer dat zij de informatie krijgen van partijen die al jaren lang verkeerde niet onderbouwde informatie hebben gedeeld met politici. Deze organisaties sturen aan op adviezen die geen oplossing bieden voor datgene wat er nu eigenlijk verkeerd gaat in een noodlijdende branche. Vanaf invoering WRM in 1974 tot heden is de zelfde problematiek nog steeds actueel ondanks alle lapmiddelen!

Nicole Buijze|10.03.16|23:56

Misschien dat het voor de politici nu tijd wordt om eens outside the box te denken en zelf buiten de gevestigde orde om stappen te nemen. Er is een breed spectrum aan innovatieve onderbouwde middelen beschikbaar, niet alleen voor de rijinstructie, rijinstructeurs en rijscholen maar ook t.a.v. permanente verkeerseducatie, verkeersveiligheid en de overgang naar de autonome auto zonder dat het ten koste gaat van onderwijsvrijheid en marktwerking. Dit alles valt onder het concept Rijonderwijs.

Onno Velthuijsen|11.03.16|00:22

Stefan Zaal je hebt helemaal gelijk de helft van mijn leerlingen (zouden) doen één of meerdere rijtest(en) en gaan dan pas gericht lessen naar een examen het is onmogelijk om de 50% + score te halen voor deze groep (veel hogere spanning om niet te moeten/mogen falen) deze voorstellen (afrekenen op slagings %) gaan zeker ten koste van deze leerlingengroep niemand wil een groot aantal van deze leerlingen in zijn bestand hebben als we zo af gerekend gaan worden

Bert de Weerd|11.03.16|13:35

Goede voorstellen van de SP! Het slagingspercentage als middel inzetten vind ik echter discutabel. Het ligt eraan hoe dit ingekleed wordt. Rijscholen die structureel een zeer laag slagingspercentage hebben, mogen van mij best eens goed tegen het licht worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan rijscholen die na 100 examens minder dan 10 leerlingen door het examen krijgen (1e + herretjes). Verder zoals gezegd goede voorstellen waarvan ik hoop dat ze doorgevoerd gaan worden.

Jan Nonnekes|31.03.16|10:43

Ook ik ben het met de meeste voorstellen vanharte eens. Het geslaagde percentage is echter wel een ding soms heb ik een tijd hoge percentages en dan in eens lage, leerling nerveus of willen te vroeg aanvragen anders gaan we naar een ander enz. Maar waarom zo negatief al jaren ben ik met anderen bezig om een CAO te regelen via o.a. het CNV. We vragen al jaren sluit je aan bij een vakbond dan kunnen we gezamenlijk een vuist maken en proberen iets te bereiken. Maar haast niemand sluit zich aan.

Jan Nonnekes|31.03.16|10:54

Het CNV heeft ongeveer 80 instructeurs als lid. erg betreurenswaardig vindt U niet gezien het aantal instructeurs in loondienst. Verdeel en heers heet zo iets en dat gaat al jaren goed voor bepaalde personen. Ondertussen zijn er wel veel die klagen maar er iets aan willen doen is wel erg lastig als je als eenling als roepende in de woestijn staat.
Nog steeds ook in deze tijd zou U eens moeten beseffen dat er nog steeds de macht van het getal geld.

Jan Nonnekes|31.03.16|10:59

Dus in plaats van steeds te klagen zouden we er verstandig aan doen allen een vuist te maken door ons groot te laten vertegenwoordigen door een bond en zo zou het allemaal nog best wel eens sneller kunnen gaan. Laat je horen.
Voor de kosten hoeft U het niet te laten. Voordeel op verzekering rechtsbijstand en diverse ander kosten dus U lidmaatschap is haast GRATIS.
Tot ziens bij de bond dan maken we samen die vuist.

Wilko Lenoir|31.03.16|11:23

Op zich goede voorstellen van de SP. Het slagingspercentage is echter absoluut geen juist middel om de kwaliteit van een rijinstructeur vast te stellen.eg
De reden hiervan is dat het oncontroleerbaar is. Een leerling heeft bij veel rijscholen les van meerdere rijinstructeurs. Op wiens naam komt in dit geval de examenuitslag te staan?
Daarnaast hebben rijinstructeurs die met “moeilijkere” doelgroepen werken flink nadeel bij dit systeem.

Rijschool van Ark|25.08.18|18:56

Doet die fopsite van jullie het al eens? LoL. #ckrntaartengooiers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.