Nederland voor Europese rechter wegens niet naleven richtlijn rijbewijs

De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europese Hof van Justitie vanwege het niet juist naleven van de richtlijnen rond het rijbewijs. Nederland zou de geldigheidstermijnen die zijn opgenomen in de richtlijn niet juist hebben uitgevoerd. Naast Nederland moeten ook Kroatië, Portugal en Zweden voor de rechter verschijnen. 

Dat werd woensdag in Brussel bekendgemaakt. Het Hof van Justitie is de instelling die toeziet op een juiste toepassing en naleving van de Europese wetgeving. Bij de richtlijn 2006/126/EG, de derde Europese rijbewijsrichtlijn, zijn nieuwe rijbewijscategorieën ingevoerd en zijn geldigsheidstermijnen van rijbewijzen gestandaardiseerd.

Tekortkomingen

De Europese Commissie heeft een aantal tekortkomingen bij de omzetting van de laatste richtlijn vastgesteld. De Commissie heeft de betrokken lidstaten in oktober 2015 gewaarschuwd hierover. Aangezien deze vier landen hun verplichtingen nog steeds niet zijn nagekomen, worden zij door de Commissie voor het Hof gedaagd. Nederland zou de gestandaardiseerde geldigheidstermijnen niet correct hebben omgezet. Wat dat precies inhoudt, heeft de Europese Commissie vooralsnog niet bekendgemaakt. Een woordvoerder van de Commissie kon woensdag inhoudelijk geen toelichting geven.

In Portugal is niet gewaarborgd dat één persoon slechts één rijbewijs bezit. Zweden heeft de eisen rond medische geschiktheid, in het bijzonder voor bestuurders met een alcoholverslaving, niet correct omgezet, schrijft de Commissie. Kroatië zou nog niet zijn aangesloten op het EU-rijbewijzennetwerk (RESPER), zoals is voorgeschreven in de richtlijn. De informatie-uitwisseling via RESPER had op 19 januari 2013 van start moeten gaan.

Inbreukprocedure

De Europese Commissie is in oktober 2015 een zogeheten inbreukprocedure gestart, oftewel een schriftelijke aanmaning aan de betrokken lidstaten. Die moet binnen twee maanden worden beantwoord. Wanneer de lidstaat de verplichting dan nog niet nakomt, kan de Commissie de lidstaat een formeel verzoek tot naleving van het EU-recht sturen (een ‘met redenen omkleed advies’), waarin de lidstaat wordt verzocht de Commissie binnen een bepaalde termijn, meestal twee maanden, de maatregelen mee te delen die zijn genomen om het EU-recht na te leven.

Wanneer een lidstaat er dan nog steeds niet in slaagt de richtlijnen na te leven, kan de Commissie besluiten de lidstaat voor het Hof van Justitie te brengen. In ongeveer 95 procent van de inbreukzaken komen de lidstaten hun verplichtingen na voordat ze voor het Hof moeten verschijnen. De Commissie kan het Hof verzoeken een financiële sanctie aan de lidstaat op te leggen. De sanctie is afhankelijk van de duur en de ernst van de inbreuk, en de omvang van de lidstaat.

Problemen met rijbewijsrichtlijn

Nederland is al vaker op de vingers getikt als het gaat om het naleven van de Europese richtlijnen. Ook zijn er al eerder problemen geweest met de implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn.

Zo constateerden brancheorganisaties RAI en BOVAG in 2013 dat Nederland het enige land was dat het motorrijbewijs A1 verplicht stelde voor het halen van A2. Op hun verzoek heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu toen opnieuw gekeken naar de omzetting van de richtlijn voor wat betreft de instroom naar het A2-rijbewijs. Uit navraag bij de Europese Commissie bleek dat de richtlijn ruimte biedt voor een directe toegang tot het A2 examen. De Nederlandse regelgeving is hier vervolgens op aangepast.

Wil je ook de gratis nieuwsbrief van VerkeersPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Nadine Kieboom

Nadine Kieboom is de vaste journalist van RijschoolPro.nl

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.