CBR blijft slagingspercentages communiceren

Het CBR blijft nu en in de toekomst informatie over slagingspercentages en het gemiddeld aantal lesuren geven. Het rijvaardigheidsbureau vindt het belangrijk dat kandidaten een geïnformeerde keuze kunnen maken voor een rijopleiding. Wel gaat het CBR dit jaar het noemen van het tarief, het aantal lessen en de weergave van de slagingspercentages evalueren.

Dat laat het CBR weten in een reactie op het verslag van het Rijschool Samenwerkings Team (RST) over een overleg tussen beide partijen. Het CBR nuanceert een aantal punten waarmee het RST vorige week naar buiten kwam.

Rijbewijstips

In overleg met de brancheorganisaties in de rijschoolbranche heeft het CBR de rijbewijstips ontwikkeld. De zestien tips zijn opgesteld zodat kandidaten beter weten wat ze te wachten staat in het rijbewijstraject. In de tips wordt een gemiddelde lesprijs van 42 euro genoemd en een gemiddeld aantal van 39 benodigde lessen.

Het RST struikelt over de getallen en wil ze verwijderd zien. Door gemiddelden te noemen worden verwachtingen gewekt en dat vindt het team onwenselijk. Want: ‘Rijles is maatwerk’. Waar het RST eerst een staking aankondigde om alle punten van onvrede onder de aandacht te brengen, zijn ze nu gematigder van toon. Het team is in gesprek met verschillende partijen om hun actiepunten over te brengen, waaronder het CBR.

In een weergave van het RST van het overleg met het CBR is te lezen dat het CBR de informatie op de website aan gaat passen. Dat klopt niet helemaal, laat het CBR in een reactie weten. Wel wordt de informatie geëvalueerd.
Het CBR zegt het belangrijk te vinden dat kandidaten goed geïnformeerd een keuze kunnen maken. “Daarin zit ook een richtprijs voor rijlessen. We gaan dit jaar het noemen van het tarief, het aantal lessen en de weergave van de slagingspercentages evalueren.” Overigens zijn de percentages van het vierde kwartaal inmiddels verwerkt op de website.

Tarieven

Het RST wil zo snel mogelijk de tarieven voor de examens weten voor 2021, zodat rijscholen met die informatie hun eigen tarieven weer kunnen bepalen. Het RST kondigt aan dat de tarieven voor de zomer bekend zijn, het CBR laat weten de wens te begrijpen maar ook dat het nog onduidelijk is wanneer de tarieven bekend worden. “We gaan wel eerder in gesprek met de branche over de macro-economische ontwikkelingen die wij gezamenlijk zien”, aldus woordvoerster Irene Heldens.

Vernieuwing van TOP

Het CBR wil boekingssysteem TOP wel degelijk vernieuwen. Volgens het RST zou dit geen prioriteit zijn vanwege budgettaire problemen. Dat spreekt de woordvoerster tegen. “Het is onze wens om TOP internet te vernieuwen. Als eerste stap in de vervanging van TOP internet heeft op 4 juli 2019 een innovation lab plaatsgevonden. Tijdens deze interactieve bijeenkomst hebben opleidingsinstituten en CBR gewenste functionaliteiten van het nieuwe systeem verder uitgewerkt. (…) Op basis van de gewenste functionaliteiten wordt verkend wat de (technische) mogelijkheden zijn en hoe het project wordt vormgegeven. Natuurlijk worden brancheorganisaties en de Gebruikersgroep TOP betrokken bij het vervolg.”

Eendaagse theorie-opleidingen

Tot slot gaat het CBR gaat in hun reactie in op de opmerkingen over de eendaagse theorie-opleiders. “We horen signalen uit de branche over de eendaagse theorie-opleidingen”, laat de woordvoering weten. Signalen opvangen is iets anders dan de ergernis die in de branche erkennen, zoals het RST noteert.

“Hoe iemand zich voorbereid op het theorie-examen staat vrij. Er zijn ook kandidaten die zich via zelfstudie voorbereiden op het examen.” Wel benadrukt het CBR een eerlijke verdeling van examenplekken belangrijk te vinden en maatregelen te nemen om dat te bewerkstelligen. De aanpassing van het theorie-examen per 1 november is bedoeld om kandidaten nog beter voorbereid de weg op te laten gaan zodat ze verantwoord aan het verkeer kunnen deelnemen en veilig thuiskomen.

Achtergrond

Begin januari was het RST te gast bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen om hun actiepunten te bespreken. Het Rijschool Samenwerkings Team is ontstaan vanuit onvrede met de bestaande brancheverenigingen, het kreeg vorm op social media. De afkorting RST stond voor Rijschool Stakings Team, inmiddels staat de S voor Samenwerkings.

Het team kondigde een grootschalige stakingsactie aan, waarbij ze met lesauto’s naar het Malieveld wilden rijden om een bewustwording rondom de rijschool te creëren en een ‘gezonde branche’ af te dwingen. In plaats van het opzetten van een staking, is het RST nu druk met overleg met branchepartijen zoals het CBR, IBKI en het ministerie van IenW.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de rijschoolbranche.

Voor slechts € 6,50 per maand heeft u toegang tot alle artikelen.

start abonnement

 
 

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

20 reacties op “CBR blijft slagingspercentages communiceren”

Incredible|23.01.20|11:48

Criminele organisaties kunnen zich alles permitteren.
De rijscholen kunnen natuurlijk ook een site bouwen waarin ze het slagingspercentage per examinator inventariseren en publiceren. Tav de afgelopen 15 jaar kan ik een aardige bijdrage leveren.

Henk de Vries|23.01.20|13:03

Slagingspercentage’s van examinatoren tonen is zinloos. Als alle rijscholen kwalitatief voor 100% gelijk zouden zijn, dan zou het objectief en meetbaar zijn. Zit examinator A veel bij rijschool x, die een slagingspercentage van 15% heeft en examinator B veel bij rijschool y, die een slagingspercentage heeft van 80%, dan ontstaat een groot verschil aan slagingspercentage bij beide examinatoren. Dat zegt dus niets over de ‘kwaliteit’ van de examinator.
De eeuwige discussie hierover is zinloos.

Jan Jordans|23.01.20|14:14

Als alle examinatoren kwalitatief voor 100% gelijk zouden zijn, dan zou het objectief en meetbaar zijn. Zit rijschool A veel bij examinator x, die een slagingspercentage van 15% heeft en rijschool B veel bij examinator y, die een slagingspercentage heeft van 80%, dan ontstaat een groot verschil aan slagingspercentage bij beide rijscholen. Dat zegt dus niets over de ‘kwaliteit’ van de rijschool. Maar goed dat je als rijschool niet gekoppeld zit aan een examinator.

Jan Jordans|23.01.20|14:21

Slagingspercentage’s!! Het is maar goed dat je als rijschool niet gekoppeld zit aan een examinator. Als alle examinatoren kwalitatief voor 100% gelijk zouden zijn, dan zou het objectief en meetbaar zijn. Zit rijschool A veel bij examinator x, die een slagingspercentage van 15% heeft en rijschool B veel bij examinator y, die een slagingspercentage heeft van 80%, dan ontstaat een groot verschil aan slagingspercentage bij beide rijscholen. Het is maar wat je wil zien.

Geert de Bruin|23.01.20|14:26

“Gezonde lesprijs in 2020 is minimaal 46,05 euro” stond in het decembernummer van ons vakblad Rij-instructie. Omdat wij het bij een gezonde werkweek willen houden van 40 uur, zitten wij op een lesprijs van 51 euro.CBR blijf bij je leest, en vermeld geen 42 euro.Hoeven wij ons ook niet te verantwoorden.Wij vragen toch ook geen uitleg waarom een examinator 112,75 per 55 minuten kost ??

Jan Jordans|23.01.20|14:36

Een normale lesprijs zoals het CBR in de voorlichting klopt, € 42.- exclusief BTW dit is € 50.82 inclusief. Het CBR is gewend om zonder BTW te rekenen. Het gemiddelde aantal lessen rond 40 zou beter over komen als er stond tussen 20 en 60 lessen, dan is het voor de duidelijk voor de leerling en voelt hij/zij zich geen sukkel al hij/zij 58 lessen nodig heeft.

Geert de Bruin|23.01.20|14:42

“Gezonde lesprijs in 2020 is minimaal 46,05 euro” stond in het decembernummer van ons vakblad Rij-instructie te lezen.Om een gezonde bedrijfsvoering van 40 rijles uren in de week te hebben, zitten wij op een lesprijs van 51 euro per uur. Het CBR heeft het over gemiddeld 42 euro. Waardoor wij ons weer moeten gaan verdedigen hoe wij aan onze lesprijs komen. CBR blijf bij je leest! communiceer geen lesprijzen. Wij vragen toch ook geen uitleg waarom een examinator 112,75 per 55 minuten kost ??

Roy Zitter|23.01.20|15:29

Hoe wil het CBR het gemiddelde aantal lesuren meten/evalueren van een rijschool. De leskaart wordt niet eens overlegd. Was dat maar waar!

Johan Mulkens|23.01.20|16:23

Wat een onzin allemaal!
Zou het niet zo moeten zijn dat het CBR een “exameninstituut”is dat zijn handen meer dan vol heeft om hun eigen zaken goed op de rails te hebben/krijgen, en zich verder niet met andere zaken bezig te houden die niet in hun straatje van pas komen.

Johan Mulkens|23.01.20|16:28

Wat een onzin allemaal!
Is het niet zo dat het CBR een “exameninstituut” is dat zijn zaken zelf eens goed op de rails moet hebben/krijgen, in plaats zich te verplaatsen in de rijscholen/opleiders.
Daarbij hoeft het CBR toch niet te bepalen wat een gezonde lesprijs is of moet zijn. Veeg aub eerst eens voor je eigen deur!!!

Henk de Vries|23.01.20|18:35

Ongehoord dat een mens je tekst kopieert en daarin wijzigingen aanbrengt die onjuist en ongepast zijn. Kennelijk gebrek aan eigen inbreng. Ga fatsoenlijk een discussie aan maar blijf van mijn tekst af.

Kees Manteau|23.01.20|20:09

Kwaliteit van de gemiddelde examinator kost € 112.50, de gemiddelde instructeur kost kennelijk maar € 42……..

karel rozendale|23.01.20|20:25

CBR handelt in strijd met de vrijheid van onderwijs

Ondertussen geef ik al meer dan 30 jaar rijles 3n de laatste 10 jaar doormiddel van de RIS-methode. Door mijn ervaring en onderwijsvisie kan ik bijna oneindig de breedte als ook diepte ingaan met mijn rijopleiding. Er zijn veel leerlingen en ouders die dit erg op prijs stellen, omdat wij als basis de nadruk leggen op ‘wat ‘het ware gedrag van de leerling zelf is. Het voordeel is dat het rijgedrag veel meer een blijvend rijgedrag is geworden.

karel rozendale|23.01.20|20:26

Het nadeel is echter wel, dat deze leerlingen tijdens een examen veel meer keuzes maken en dat een rijopleiding op maat resulteert in lagere slagingspercentage. Er zijn ook examinatoren die het kunnen zien en waarderen en anderen blijven er blind voor. In principe is wat het CBR nu doet in strijd met de vrijheid van onderwijs. Immers, het CBR beweert dat de waarde elke rijschool geëvalueerd dient te worden op basis van hun slagingspercentages.

Kees Nas|23.01.20|20:55

Ik wil hier graag op reageren met een uitspraak van een examinator enkele jaren geleden. Hij noemde het voorbeeld van een instructeur die aan een bepaalde bevolkingsgroep lesgaf (ik benoem het bewust niet omdat ik niet voor racist uitgemaakt wil worden want dat heeft hier niets mee te maken). Die instructeur is waarschijnlijk de allerbeste instructeur die er hier is maar dat is niet waar te nemen aan de hand van z’n slagingspercentage.
Het is geen garantie. Goed les dus 100% geslaagd

karel rozendale|23.01.20|21:26

Het betekent ook dat het CBR rijscholen onder druk houdt en hiermee afdwingt dat rijscholen onderling met elkaar de strijd aan gaan voor de hoogste slagingspercentages. Dit zal onherroepelijk leiden tot verlies van de identiteit van elke rijschool. Daarnaast kennen we de trukendoos-praktijken al van de eendaagse theorie-opleidingen. Het examen is gewoon niet valide wanneer het niet juist meet. Het CBR faalt hierin. Nu werkt het ook eenzelfde trukendoos voor het praktijkexamen in de hand. HELP…

karel rozendale|23.01.20|23:49

Zoals wij allen in ergernis weten, zijn er bedrijven die een ware verdienmodel hebben gevonden met het theorie-examen van het CBR. Het CBR probeert van alle kanten het theorie-examen valide te krijgen, maar dit lukt ze niet. Het gevolg is dat wij nog altijd theorie-geslaagde leerlingen aantreffen die onvoldoende kennis van de verkeersregels hebben. Zolang het CBR geen 100% validiteit kan waarborgen, moet de communicatie ook stoppen. De pot (CBR) verwijt de ketel (rijscholen) dat het zwart ziet.

Johan Mulkens|24.01.20|08:57

Nog ff dit:
Ons verhaal is kort.
Jarenlang wanbeleid bij het CBR, miljoenen euro’s weggesluisd, ouderen en beroepschauffeurs zonder rijbewijs!
Het moet nu maar eens afgelopen zijn met de wanpraktijken van deze (semi) overheidsinstelling. Tijd voor actie!!
Tijd om in de bres te springen voor iedereen die door dit orgaan schrijnend tekort wordt gedaan. Denk hierbij aan ouderen, denk aan beroepschauffeurs die hun baan kwijtraken, denk aan jongeren met een medische aandoening etc.

Johan Mulkens|24.01.20|09:02

Dit mogen we toch niet langer gedogen en tolereren. Nogmaals CBR veeg voor je eigen deur. Een bakker zegt ook niet welk beleg ik op mijn brood moet doen.

Jan Jordans|24.01.20|13:28

Slagingspercentage’s, zin of onzin? Goed opgeleide leerlingen hebben geen 100% kans van slagen, onvolledig opgeleide leerlingen hebben geen 100% kans om te zakken. In het examen kan het mee of tegen zitten. Er is wel een verband in het slagingspercentage. Het is maar waar je als rijschool voor staat.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

CBR blijft slagingspercentages communiceren | RijschoolPro

CBR blijft slagingspercentages communiceren

Het CBR blijft nu en in de toekomst informatie over slagingspercentages en het gemiddeld aantal lesuren geven. Het rijvaardigheidsbureau vindt het belangrijk dat kandidaten een geïnformeerde keuze kunnen maken voor een rijopleiding. Wel gaat het CBR dit jaar het noemen van het tarief, het aantal lessen en de weergave van de slagingspercentages evalueren.

Dat laat het CBR weten in een reactie op het verslag van het Rijschool Samenwerkings Team (RST) over een overleg tussen beide partijen. Het CBR nuanceert een aantal punten waarmee het RST vorige week naar buiten kwam.

Rijbewijstips

In overleg met de brancheorganisaties in de rijschoolbranche heeft het CBR de rijbewijstips ontwikkeld. De zestien tips zijn opgesteld zodat kandidaten beter weten wat ze te wachten staat in het rijbewijstraject. In de tips wordt een gemiddelde lesprijs van 42 euro genoemd en een gemiddeld aantal van 39 benodigde lessen.

Het RST struikelt over de getallen en wil ze verwijderd zien. Door gemiddelden te noemen worden verwachtingen gewekt en dat vindt het team onwenselijk. Want: ‘Rijles is maatwerk’. Waar het RST eerst een staking aankondigde om alle punten van onvrede onder de aandacht te brengen, zijn ze nu gematigder van toon. Het team is in gesprek met verschillende partijen om hun actiepunten over te brengen, waaronder het CBR.

In een weergave van het RST van het overleg met het CBR is te lezen dat het CBR de informatie op de website aan gaat passen. Dat klopt niet helemaal, laat het CBR in een reactie weten. Wel wordt de informatie geëvalueerd.
Het CBR zegt het belangrijk te vinden dat kandidaten goed geïnformeerd een keuze kunnen maken. “Daarin zit ook een richtprijs voor rijlessen. We gaan dit jaar het noemen van het tarief, het aantal lessen en de weergave van de slagingspercentages evalueren.” Overigens zijn de percentages van het vierde kwartaal inmiddels verwerkt op de website.

Tarieven

Het RST wil zo snel mogelijk de tarieven voor de examens weten voor 2021, zodat rijscholen met die informatie hun eigen tarieven weer kunnen bepalen. Het RST kondigt aan dat de tarieven voor de zomer bekend zijn, het CBR laat weten de wens te begrijpen maar ook dat het nog onduidelijk is wanneer de tarieven bekend worden. “We gaan wel eerder in gesprek met de branche over de macro-economische ontwikkelingen die wij gezamenlijk zien”, aldus woordvoerster Irene Heldens.

Vernieuwing van TOP

Het CBR wil boekingssysteem TOP wel degelijk vernieuwen. Volgens het RST zou dit geen prioriteit zijn vanwege budgettaire problemen. Dat spreekt de woordvoerster tegen. “Het is onze wens om TOP internet te vernieuwen. Als eerste stap in de vervanging van TOP internet heeft op 4 juli 2019 een innovation lab plaatsgevonden. Tijdens deze interactieve bijeenkomst hebben opleidingsinstituten en CBR gewenste functionaliteiten van het nieuwe systeem verder uitgewerkt. (…) Op basis van de gewenste functionaliteiten wordt verkend wat de (technische) mogelijkheden zijn en hoe het project wordt vormgegeven. Natuurlijk worden brancheorganisaties en de Gebruikersgroep TOP betrokken bij het vervolg.”

Eendaagse theorie-opleidingen

Tot slot gaat het CBR gaat in hun reactie in op de opmerkingen over de eendaagse theorie-opleiders. “We horen signalen uit de branche over de eendaagse theorie-opleidingen”, laat de woordvoering weten. Signalen opvangen is iets anders dan de ergernis die in de branche erkennen, zoals het RST noteert.

“Hoe iemand zich voorbereid op het theorie-examen staat vrij. Er zijn ook kandidaten die zich via zelfstudie voorbereiden op het examen.” Wel benadrukt het CBR een eerlijke verdeling van examenplekken belangrijk te vinden en maatregelen te nemen om dat te bewerkstelligen. De aanpassing van het theorie-examen per 1 november is bedoeld om kandidaten nog beter voorbereid de weg op te laten gaan zodat ze verantwoord aan het verkeer kunnen deelnemen en veilig thuiskomen.

Achtergrond

Begin januari was het RST te gast bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen om hun actiepunten te bespreken. Het Rijschool Samenwerkings Team is ontstaan vanuit onvrede met de bestaande brancheverenigingen, het kreeg vorm op social media. De afkorting RST stond voor Rijschool Stakings Team, inmiddels staat de S voor Samenwerkings.

Het team kondigde een grootschalige stakingsactie aan, waarbij ze met lesauto’s naar het Malieveld wilden rijden om een bewustwording rondom de rijschool te creëren en een ‘gezonde branche’ af te dwingen. In plaats van het opzetten van een staking, is het RST nu druk met overleg met branchepartijen zoals het CBR, IBKI en het ministerie van IenW.

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

20 reacties op “CBR blijft slagingspercentages communiceren”

Incredible|23.01.20|11:48

Criminele organisaties kunnen zich alles permitteren.
De rijscholen kunnen natuurlijk ook een site bouwen waarin ze het slagingspercentage per examinator inventariseren en publiceren. Tav de afgelopen 15 jaar kan ik een aardige bijdrage leveren.

Henk de Vries|23.01.20|13:03

Slagingspercentage’s van examinatoren tonen is zinloos. Als alle rijscholen kwalitatief voor 100% gelijk zouden zijn, dan zou het objectief en meetbaar zijn. Zit examinator A veel bij rijschool x, die een slagingspercentage van 15% heeft en examinator B veel bij rijschool y, die een slagingspercentage heeft van 80%, dan ontstaat een groot verschil aan slagingspercentage bij beide examinatoren. Dat zegt dus niets over de ‘kwaliteit’ van de examinator.
De eeuwige discussie hierover is zinloos.

Jan Jordans|23.01.20|14:14

Als alle examinatoren kwalitatief voor 100% gelijk zouden zijn, dan zou het objectief en meetbaar zijn. Zit rijschool A veel bij examinator x, die een slagingspercentage van 15% heeft en rijschool B veel bij examinator y, die een slagingspercentage heeft van 80%, dan ontstaat een groot verschil aan slagingspercentage bij beide rijscholen. Dat zegt dus niets over de ‘kwaliteit’ van de rijschool. Maar goed dat je als rijschool niet gekoppeld zit aan een examinator.

Jan Jordans|23.01.20|14:21

Slagingspercentage’s!! Het is maar goed dat je als rijschool niet gekoppeld zit aan een examinator. Als alle examinatoren kwalitatief voor 100% gelijk zouden zijn, dan zou het objectief en meetbaar zijn. Zit rijschool A veel bij examinator x, die een slagingspercentage van 15% heeft en rijschool B veel bij examinator y, die een slagingspercentage heeft van 80%, dan ontstaat een groot verschil aan slagingspercentage bij beide rijscholen. Het is maar wat je wil zien.

Geert de Bruin|23.01.20|14:26

“Gezonde lesprijs in 2020 is minimaal 46,05 euro” stond in het decembernummer van ons vakblad Rij-instructie. Omdat wij het bij een gezonde werkweek willen houden van 40 uur, zitten wij op een lesprijs van 51 euro.CBR blijf bij je leest, en vermeld geen 42 euro.Hoeven wij ons ook niet te verantwoorden.Wij vragen toch ook geen uitleg waarom een examinator 112,75 per 55 minuten kost ??

Jan Jordans|23.01.20|14:36

Een normale lesprijs zoals het CBR in de voorlichting klopt, € 42.- exclusief BTW dit is € 50.82 inclusief. Het CBR is gewend om zonder BTW te rekenen. Het gemiddelde aantal lessen rond 40 zou beter over komen als er stond tussen 20 en 60 lessen, dan is het voor de duidelijk voor de leerling en voelt hij/zij zich geen sukkel al hij/zij 58 lessen nodig heeft.

Geert de Bruin|23.01.20|14:42

“Gezonde lesprijs in 2020 is minimaal 46,05 euro” stond in het decembernummer van ons vakblad Rij-instructie te lezen.Om een gezonde bedrijfsvoering van 40 rijles uren in de week te hebben, zitten wij op een lesprijs van 51 euro per uur. Het CBR heeft het over gemiddeld 42 euro. Waardoor wij ons weer moeten gaan verdedigen hoe wij aan onze lesprijs komen. CBR blijf bij je leest! communiceer geen lesprijzen. Wij vragen toch ook geen uitleg waarom een examinator 112,75 per 55 minuten kost ??

Roy Zitter|23.01.20|15:29

Hoe wil het CBR het gemiddelde aantal lesuren meten/evalueren van een rijschool. De leskaart wordt niet eens overlegd. Was dat maar waar!

Johan Mulkens|23.01.20|16:23

Wat een onzin allemaal!
Zou het niet zo moeten zijn dat het CBR een “exameninstituut”is dat zijn handen meer dan vol heeft om hun eigen zaken goed op de rails te hebben/krijgen, en zich verder niet met andere zaken bezig te houden die niet in hun straatje van pas komen.

Johan Mulkens|23.01.20|16:28

Wat een onzin allemaal!
Is het niet zo dat het CBR een “exameninstituut” is dat zijn zaken zelf eens goed op de rails moet hebben/krijgen, in plaats zich te verplaatsen in de rijscholen/opleiders.
Daarbij hoeft het CBR toch niet te bepalen wat een gezonde lesprijs is of moet zijn. Veeg aub eerst eens voor je eigen deur!!!

Henk de Vries|23.01.20|18:35

Ongehoord dat een mens je tekst kopieert en daarin wijzigingen aanbrengt die onjuist en ongepast zijn. Kennelijk gebrek aan eigen inbreng. Ga fatsoenlijk een discussie aan maar blijf van mijn tekst af.

Kees Manteau|23.01.20|20:09

Kwaliteit van de gemiddelde examinator kost € 112.50, de gemiddelde instructeur kost kennelijk maar € 42……..

karel rozendale|23.01.20|20:25

CBR handelt in strijd met de vrijheid van onderwijs

Ondertussen geef ik al meer dan 30 jaar rijles 3n de laatste 10 jaar doormiddel van de RIS-methode. Door mijn ervaring en onderwijsvisie kan ik bijna oneindig de breedte als ook diepte ingaan met mijn rijopleiding. Er zijn veel leerlingen en ouders die dit erg op prijs stellen, omdat wij als basis de nadruk leggen op ‘wat ‘het ware gedrag van de leerling zelf is. Het voordeel is dat het rijgedrag veel meer een blijvend rijgedrag is geworden.

karel rozendale|23.01.20|20:26

Het nadeel is echter wel, dat deze leerlingen tijdens een examen veel meer keuzes maken en dat een rijopleiding op maat resulteert in lagere slagingspercentage. Er zijn ook examinatoren die het kunnen zien en waarderen en anderen blijven er blind voor. In principe is wat het CBR nu doet in strijd met de vrijheid van onderwijs. Immers, het CBR beweert dat de waarde elke rijschool geëvalueerd dient te worden op basis van hun slagingspercentages.

Kees Nas|23.01.20|20:55

Ik wil hier graag op reageren met een uitspraak van een examinator enkele jaren geleden. Hij noemde het voorbeeld van een instructeur die aan een bepaalde bevolkingsgroep lesgaf (ik benoem het bewust niet omdat ik niet voor racist uitgemaakt wil worden want dat heeft hier niets mee te maken). Die instructeur is waarschijnlijk de allerbeste instructeur die er hier is maar dat is niet waar te nemen aan de hand van z’n slagingspercentage.
Het is geen garantie. Goed les dus 100% geslaagd

karel rozendale|23.01.20|21:26

Het betekent ook dat het CBR rijscholen onder druk houdt en hiermee afdwingt dat rijscholen onderling met elkaar de strijd aan gaan voor de hoogste slagingspercentages. Dit zal onherroepelijk leiden tot verlies van de identiteit van elke rijschool. Daarnaast kennen we de trukendoos-praktijken al van de eendaagse theorie-opleidingen. Het examen is gewoon niet valide wanneer het niet juist meet. Het CBR faalt hierin. Nu werkt het ook eenzelfde trukendoos voor het praktijkexamen in de hand. HELP…

karel rozendale|23.01.20|23:49

Zoals wij allen in ergernis weten, zijn er bedrijven die een ware verdienmodel hebben gevonden met het theorie-examen van het CBR. Het CBR probeert van alle kanten het theorie-examen valide te krijgen, maar dit lukt ze niet. Het gevolg is dat wij nog altijd theorie-geslaagde leerlingen aantreffen die onvoldoende kennis van de verkeersregels hebben. Zolang het CBR geen 100% validiteit kan waarborgen, moet de communicatie ook stoppen. De pot (CBR) verwijt de ketel (rijscholen) dat het zwart ziet.

Johan Mulkens|24.01.20|08:57

Nog ff dit:
Ons verhaal is kort.
Jarenlang wanbeleid bij het CBR, miljoenen euro’s weggesluisd, ouderen en beroepschauffeurs zonder rijbewijs!
Het moet nu maar eens afgelopen zijn met de wanpraktijken van deze (semi) overheidsinstelling. Tijd voor actie!!
Tijd om in de bres te springen voor iedereen die door dit orgaan schrijnend tekort wordt gedaan. Denk hierbij aan ouderen, denk aan beroepschauffeurs die hun baan kwijtraken, denk aan jongeren met een medische aandoening etc.

Johan Mulkens|24.01.20|09:02

Dit mogen we toch niet langer gedogen en tolereren. Nogmaals CBR veeg voor je eigen deur. Een bakker zegt ook niet welk beleg ik op mijn brood moet doen.

Jan Jordans|24.01.20|13:28

Slagingspercentage’s, zin of onzin? Goed opgeleide leerlingen hebben geen 100% kans van slagen, onvolledig opgeleide leerlingen hebben geen 100% kans om te zakken. In het examen kan het mee of tegen zitten. Er is wel een verband in het slagingspercentage. Het is maar waar je als rijschool voor staat.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.