IBKI heeft waardering voor advies van Emile Roemer

Het IBKI reageert positief op het adviesrapport dat de commissie Roemer woensdag overhandigde aan het ministerie. Het examencentrum voor instructeurs vindt dat het advies perspectief biedt op het verhogen van de kwaliteit van de gehele sector. IBKI geeft aan in de toekomst graag bij te dragen aan de ontwikkeling van een nationaal leerplan.

IBKI heeft met instemming kennis genomen van het advies dat Emile Roemer aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft uitgebracht over de rijschoolbranche. Het advies biedt perspectief op verhoging van de kwaliteit van de gehele sector. Daarbij worden onorthodoxe voorstellen niet geschuwd. IBKI vindt dat Roemer hiervoor waardering verdient en constateert tegelijkertijd dat de Samen Sterk-Alliantie vorig jaar met haar rapport al een stevige bodem onder dit advies heeft gelegd.

Roemer ziet mogelijkheden om de kwaliteit van de gehele rijschoolbranche te verhogen en adviseert om opleidingen en examens voor rijbewijskandidaten en voor kandidaat-rijinstructeurs meer te reguleren. Het nieuwe kabinet zal moeten besluiten of het dit advies overneemt.

Verheugd met steun van Roemer

IBKI is verheugd dat Roemer adviseert de uitvoering van de certificering van en het toezicht op de opleidingsinstituten voor rijinstructeurs bij IBKI onder te brengen. Het advies onderkent dat IBKI een effectieve structuur voor advies, overleg en afstemming met de verenigingen van rijscholen en opleidingsinstituten heeft ingericht en bovendien zelf veel expertise op het gebied van examineren en certificeren in huis heeft.
Indien een nieuw kabinet daartoe besluit, zal IBKI graag bijdragen aan de ontwikkeling van een nationaal leerplan voor onder andere de rijinstructeursopleiding, dat door Roemer als de basis voor de certificering wordt beschouwd.

Advies onderstreept belang van stage

In zijn advies gaat Roemer ook in op de stage voor kandidaat-instructeurs. Gedacht wordt aan certificering van stagebedrijven en invoering van een stageportfolio. Met deze voorstellen onderstreept Roemer het belang van het daadwerkelijk als rijinstructeur oefenen in de praktijk. IBKI is graag bereid om de voorstellen in samenwerking met de branche uit te werken.

Permanente educatie is in de ogen van Roemer cruciaal voor een blijvend hoog niveau van rijinstructeurs. Kwalitatief goede bijscholing is daarvoor een voorwaarde. IBKI pakt graag de handschoen op om vanuit haar toezichthoudende rol de kwaliteit van bijscholingscursussen op een hoger niveau te brengen.

“De implementatie van het advies zal meerdere acties en maatregelen inhouden. Er zijn kortetermijnacties mogelijk, vooruitlopend op wijzigingen in de wet- en regelgeving, maar een solide basis in de WRM is noodzakelijk om de taken van IBKI daadwerkelijk te verbreden. Daarbij moeten verschillende zaken vanzelfsprekend nog verder worden uitgewerkt. Uiteindelijk moet immers helder zijn wat werkelijk aan de kwaliteit van de branche bijdraagt en de verkeersveiligheid positief beïnvloedt”, aldus IBKI.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Marilon Tresfon

Marilon Tresfon is de vaste journalist van RijschoolPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.