ongeval, bebouwde kom

Campagne tegen snelheidsovertredingen bebouwde kom

DEN HAAG – Een paar kilometer te hard rijden binnen de bebouwde kom kan dramatische gevolgen hebben, vooral voor fietsers en voetgangers. Daarom is het ministerie van Verkeer en Waterstaat meen nieuwe Postbus 51-campagne gestart: ‘Hou je aan de snelheidslimiet’.

Het ministerie wil hiermee een beroep op het verantwoordelijkheidsbesef van automobilisten. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft berekend wat de gevolgen zijn van de veel voorkomende snelheidsovertredingen tot 10 á 15 km boven de limieten van 30 en 50 km/uur binnen de bebouwde kom. Die overtredingen leiden jaarlijks tot zo’n 10 doden en 200 zwaargewonden die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Ongeveer één op de vijf snelheidsgerelateerde ongevallen binnen de bebouwde kom is toe te schrijven aan deze categorie overtredingen.

Ongeveer een derde van alle verkeersslachtoffers valt binnen de bebouwde kom. In de periode 2004-2008 vielen op 30km wegen gemiddeld 33 doden en 803 ziekenhuisgewonden per jaar. Op 50km wegen ging het gemiddeld om 201 doden en 3975 ziekenhuis gewonden per jaar.

Kijken we alleen naar slachtoffers van ongevallen waarbij een auto, bestelauto of motor was betrokken, dan gaat het voor de periode 2004-2008 jaarlijks gemiddeld om 21 doden en 509 ziekenhuis gewonden op 30km wegen. Op 50km wegen waren gemiddeld 142 doden en 3352 ziekenhuis gewonden per jaar te betreuren. Van de doden die bij dit soort tweezijdige ongevallen vallen is zo’n driekwart voetganger en fietser; bij de ziekenhuisgewonden is dat ongeveer de helft.

De algemene trend van de laatste jaren laat een toename zien van het aantal ziekenhuisgewonden. Het hoge risico van voetgangers en fietsers komt door de enorme krachten die hun vrijwel onbeschermde lichaam te verduren krijgt bij een botsing met een auto. Een aanrijding met 30 km per uur is voor een voetganger vergelijkbaar met de val van een eerste verdieping van een flat (3 meter). Zo’n aanrijding kost één op de tien voetgangers, die betrokken zijn bij een ongeval, het leven. Bij een botssnelheid van 50 km per uur is de klap vergelijkbaar met een val van de derde verdieping (10 meter). Dat overleeft de helft van de betrokken voetgangers niet.

De campagne richt zich op automobilisten en spitst zich toe op één centraal thema: betere naleving van de maximum snelheid op 30- en 50km wegen binnen de bebouwde kom. In het bijzonder gaat daarbij de aandacht uit naar de veelvoorkomende ‘kleine overtredingen’ tot 10 a 15 km boven de limiet.

Het totale aantal geregistreerde verkeersdoden in 2008 was 750 en het aantal ziekenhuisgewonden bedroeg 17.600. Gedurende zes weken is de campagne te zien en te horen op radio en tv via de Postbus 51 spots.

http://www.nederlandveilig.com/houjeaandesnelheid/

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.