Vernieuwd Meldpunt Veilig Verkeer dubbel zo populair

Het vernieuwde Meldpunt Veilig Verkeer levert twee tot drie keer meer meldingen op dan in de oude situatie. Het landelijke meldpunt van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ging 1 juli verder in een laagdrempeligere variant, waarbij minder persoonlijke gegevens hoeven te worden ingevuld en een melding in een later stadium kan worden aangevuld. Het vernieuwde meldpunt ontving in de eerste periode ongeveer honderd meldingen per week.

Het Meldpunt Veilig Verkeer werd in 2013 geïntroduceerd naar aanleiding van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het doel is om het aantal verkeersslachtoffers verder naar beneden te brengen door mensen te mobiliseren hier zelf iets aan bij te dragen.

Melder centraal

De vernieuwing komt voort uit een inventarisatie van de gebruiksvriendelijkheid van het Meldpunt onder gebruikers, medewerkers van VVN, het ministerie, wegbeheerders en maatschappelijke partners. “Het grote verschil is dat de gebruiker, de melder, nu centraal staat”, aldus VVN-woordvoerder Rob Stomphorst. “Er hoeft geen uitgebreide vragenlijst meer verplicht ingevuld te worden voor het doen van een melding; alleen de meest hoognodige gegevens worden gevraagd.”

Daarnaast heeft de melder de mogelijkheid om, na afronding van de melding, meer informatie te verstekken wanneer hij of zij dit wil. “Hiermee maken we het doen van een melding laagdrempeliger ten opzichte van de vroegere versie van het Meldpunt.” Sinds de vernieuwing kwamen ruim driehonderd meldingen binnen; twee tot drie keer meer dan voorheen. “Daarnaast heeft de vernieuwing ook al veel positieve reacties opgeleverd”, aldus Stomphorst.

Ook voor andere gebruikers, zoals gemeenten, is het meldpunt vereenvoudigd. Er wordt geen hoeveelheid aan meldingen meer uitgestort, maar iedere gemeente krijgt inzage in de meldingen binnen de eigen grenzen. “Op basis hiervan kan een gemeente dus de beleving zien van de verkeersdeelnemers in hun gemeente”, zo verklaart de woordvoerder.

Lokale inzichtelijkheid

Het is met de nieuwe versie mogelijk om een melding te doen op het vernieuwde Meldpunt Veilig Verkeer via dezelfde website. Alle meldingen die in de eerste versie zitten, worden overgezet naar de nieuwe versie. Ook de Buurtacties en Buurtlabels van de eerste zes maanden van 2015 worden overgezet naar de nieuwe versie.

De functionaliteiten voor de meldpuntmedewerkers om met de meldingen aan de slag te gaan zijn volop in ontwikkeling, zo zegt VVN. De meldingen worden nu al wel gescreend, en meldingen waar snelle actie bij nodig is worden ‘handmatig’ opgepakt. Vanaf medio augustus kunnen alle plaatselijke afdelingen van VVN, waarvan bijna iedere gemeente er een heeft, zien wat er speelt in hun gemeente als het gaat om de beleving van weggebruikers. Zij kunnen vanaf dat moment per melding aangeven of zij als afdeling betrokken willen worden, vertelt Stomphorst: “Voor deze plaatselijke VVN-afdelingen is het vanaf dat moment mogelijk om zich met die kennis te richten tot de gemeente om in goed overleg heel gericht de verkeersveiligheid te bevorderen.”

Auteur: Lars Verpalen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.