Minister Cora van Nieuwenhuizen

Geen coulance en geen gedoogbeleid voor 75-plusser met verlopen rijbewijs  

De administratieve verlenging van één jaar voor 75-plussers van wie het rijbewijs is verlopen staat in de steigers. Op 1 december moet de verlenging ingaan. In de tussentijd wordt er géén oogje dichtgeknepen en ook gedogen in de handhaving is niet mogelijk. De desbetreffende groep senioren moet eerst technisch worden afgebakend en ook dat is pas 1 december voor elkaar. 

Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Kamer. 

Op 4 juli zijn twee moties aangenomen gericht op het alvast invoeren van de werkwijze van de administratieve verlenging voor 75-plussers, zodat de desbetreffende groep senioren direct weer achter het stuur mag kruipen in afwachting van beoordeling van hun rijgeschiktheid door het CBR. Van Nieuwenhuizen laat in de brief weten dat invoering van de administratieve verlenging vóór 1 december niet mogelijk is en dat er ook geen sprake kan zijn van coulance of gedoging. 

Technisch realiseerbaar

Technisch is de administratieve verlenging te realiseren voor de genoemde datum van 1 december. Een aanpassing in het Reglement Rijbewijzen en een codering in het Rijbewijsregister is voldoende. Door de tijdelijke verlenging worden 190.000 rijbewijshouders geholpen. De oplossing moet ruimte geven aan het CBR om eerst de risicovolle groepen onder de loep te nemen en de achterstand weg te werken. 

Voordat de aanpassing kan worden ingevoerd moeten de Kamer en de Raad van State de papieren nog beoordelen. Bovendien moeten het CBR en de RDW hun systemen en de werkwijze van de verlenging aanpassen en op elkaar afstemmen – vandaar dat 1 december wordt aangehouden. 

Geen coulance 

Een oogje dichtknijpen gaat niet, schrijft Van Nieuwenhuizen. “De werkwijze toepassen voordat de systemen gereed zijn is vanuit verkeersveiligheidsperspectief en de handhaving niet mogelijk, onder andere omdat de doelgroep dan niet kan worden afgebakend. Het instellen van een coulance kan uitnodigen tot misbruik, wat kan leiden tot onveilige verkeerssituaties. Coulance betrachten voordat de aangepaste regelgeving in werking is getreden brengt aansprakelijkheidsrisico’s met zich mee voor het CBR en de Staat mocht een bestuurder met een verlopen rijbewijs betrokken raken bij een ongeval.” 

Gedogen 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat gedogen vanuit handhavingsperspectief niet mogelijk is. “De politie moet aan de hand van het rijbewijsregister kunnen beoordelen of het verlopen rijbewijs van een desbetreffende 75-plusser onder de administratieve verlenging valt. Dat is nu nog niet mogelijk zonder de benodigde ICT aanpassingen bij de RDW en het CBR.” 

Sneller actie 

Regeringspartijen CDA en D66 vinden dat 75-plussers niet zouden hoeven wachten tot december op een oplossing. Ook al stelt Van Nieuwenhuizen dat het niet sneller kan, de twee coalitiepartners, en vermoedelijk het leeuwendeel van de coalitie, accepteren dat niet. De partijen stellen dat de minister nog niet alles in het werk heeft gesteld en roepen Van Nieuwenhuizen opnieuw naar de Kamer. 

Kamervragen 

Van Nieuwenhuizen beantwoordde op dezelfde dag ook Kamervragen van Stieneke van der Graaf (CU) over de onzekerheid waarin 75-plussers nu in verkeren. De bewindsvrouw geeft in de antwoorden aan het ‘vreselijk’ te vinden dat burgers worden geconfronteerd met de lange doorlooptijden met een verlopen rijbewijs als gevolg, maar benadrukt dat eerdere invoering dan op 1 december van de administratieve verlenging niet mogelijk is. 

Ze schrijft bovendien ‘zeer verbaasd’ te zijn dat het Verbond van Verzekeraars de leden heeft opgeroepen coulant te zijn tegenover de groep bestuurders van wie het rijbewijs is verlopen. “Je bent strafbaar als je rijdt met een ongeldig rijbewijs”, stelt de bewindsvrouw. 

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Geen coulance en geen gedoogbeleid voor 75-plusser met verlopen rijbewijs | RijschoolPro
Minister Cora van Nieuwenhuizen

Geen coulance en geen gedoogbeleid voor 75-plusser met verlopen rijbewijs  

De administratieve verlenging van één jaar voor 75-plussers van wie het rijbewijs is verlopen staat in de steigers. Op 1 december moet de verlenging ingaan. In de tussentijd wordt er géén oogje dichtgeknepen en ook gedogen in de handhaving is niet mogelijk. De desbetreffende groep senioren moet eerst technisch worden afgebakend en ook dat is pas 1 december voor elkaar. 

Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Kamer. 

Op 4 juli zijn twee moties aangenomen gericht op het alvast invoeren van de werkwijze van de administratieve verlenging voor 75-plussers, zodat de desbetreffende groep senioren direct weer achter het stuur mag kruipen in afwachting van beoordeling van hun rijgeschiktheid door het CBR. Van Nieuwenhuizen laat in de brief weten dat invoering van de administratieve verlenging vóór 1 december niet mogelijk is en dat er ook geen sprake kan zijn van coulance of gedoging. 

Technisch realiseerbaar

Technisch is de administratieve verlenging te realiseren voor de genoemde datum van 1 december. Een aanpassing in het Reglement Rijbewijzen en een codering in het Rijbewijsregister is voldoende. Door de tijdelijke verlenging worden 190.000 rijbewijshouders geholpen. De oplossing moet ruimte geven aan het CBR om eerst de risicovolle groepen onder de loep te nemen en de achterstand weg te werken. 

Voordat de aanpassing kan worden ingevoerd moeten de Kamer en de Raad van State de papieren nog beoordelen. Bovendien moeten het CBR en de RDW hun systemen en de werkwijze van de verlenging aanpassen en op elkaar afstemmen – vandaar dat 1 december wordt aangehouden. 

Geen coulance 

Een oogje dichtknijpen gaat niet, schrijft Van Nieuwenhuizen. “De werkwijze toepassen voordat de systemen gereed zijn is vanuit verkeersveiligheidsperspectief en de handhaving niet mogelijk, onder andere omdat de doelgroep dan niet kan worden afgebakend. Het instellen van een coulance kan uitnodigen tot misbruik, wat kan leiden tot onveilige verkeerssituaties. Coulance betrachten voordat de aangepaste regelgeving in werking is getreden brengt aansprakelijkheidsrisico’s met zich mee voor het CBR en de Staat mocht een bestuurder met een verlopen rijbewijs betrokken raken bij een ongeval.” 

Gedogen 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat gedogen vanuit handhavingsperspectief niet mogelijk is. “De politie moet aan de hand van het rijbewijsregister kunnen beoordelen of het verlopen rijbewijs van een desbetreffende 75-plusser onder de administratieve verlenging valt. Dat is nu nog niet mogelijk zonder de benodigde ICT aanpassingen bij de RDW en het CBR.” 

Sneller actie 

Regeringspartijen CDA en D66 vinden dat 75-plussers niet zouden hoeven wachten tot december op een oplossing. Ook al stelt Van Nieuwenhuizen dat het niet sneller kan, de twee coalitiepartners, en vermoedelijk het leeuwendeel van de coalitie, accepteren dat niet. De partijen stellen dat de minister nog niet alles in het werk heeft gesteld en roepen Van Nieuwenhuizen opnieuw naar de Kamer. 

Kamervragen 

Van Nieuwenhuizen beantwoordde op dezelfde dag ook Kamervragen van Stieneke van der Graaf (CU) over de onzekerheid waarin 75-plussers nu in verkeren. De bewindsvrouw geeft in de antwoorden aan het ‘vreselijk’ te vinden dat burgers worden geconfronteerd met de lange doorlooptijden met een verlopen rijbewijs als gevolg, maar benadrukt dat eerdere invoering dan op 1 december van de administratieve verlenging niet mogelijk is. 

Ze schrijft bovendien ‘zeer verbaasd’ te zijn dat het Verbond van Verzekeraars de leden heeft opgeroepen coulant te zijn tegenover de groep bestuurders van wie het rijbewijs is verlopen. “Je bent strafbaar als je rijdt met een ongeldig rijbewijs”, stelt de bewindsvrouw. 

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.