foto Flickr/MattMadd

Geen versoepeling mogelijk voor medische herkeuringen CBR

Medisch, onderzoek, arts, dokter, rijgeschiktheid

De Gezondheidsraad ziet geen mogelijkheden om te snoeien in de lijst met aandoeningen waarbij mensen zich periodiek moeten laten herkeuren om auto te mogen rijden. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

De Kamer had Van Nieuwenhuizen gevraagd om te onderzoeken of een versoepeling mogelijk is op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Mensen die genezen zijn van bepaalde ziektes, of die lijden aan een aandoening met een stabiel ziektebeeld, zouden dan wellicht gevrijwaard kunnen worden van een tijdrovende herkeuring.

Daarmee hoopte een Kamermeerderheid ook de druk op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wat te verlichten. De organisatie kampt met lange wachtlijsten van mensen die hun rijbewijs willen verlengen, en daarvoor wegens hun leeftijd of ziekte opnieuw medisch gekeurd moeten worden.

Geen versoepeling

De Gezondheidsraad geeft in de brief aan dat de commissie rijgeschiktheid op korte termijn geen verdere versoepelingen verwacht te kunnen adviseren en geen verdere differentiatie kan aanbrengen. In de Regeling eisengeschiktheid 2000 (REG2000) staat beschreven wanneer je mag rijden als je een aandoening hebt of medicatie gebruikt.

De commissie die zich binnen de Gezondheidsraad bezighoudt met advies over medische rijgeschiktheid brengt periodiek advies uit. De commissie baseert dat advies op recent wetenschappelijk inzicht, schrijft de Gezondheisraad in een toelichting. Daarbij wordt maatschappelijk belang en individueel belang tegen elkaar afgewogen. Het uitgangspunt daarbij is dat de REG 2000 niet onnodig beperkend is, dat wil zeggen dat er alleen beperkingen worden opgelegd als de verkeersveiligheid daar aanleiding voor geeft.

Rijbewijsrichtlijn

De REG 2000 is op veel punten specifieker dan de Europese Rijbewijsrichtlijn, en slechts in enkele gevallen strenger. Binnen aandoeningen wordt soms onderscheid gemaakt naar de ernst van de aandoening, zodat bijvoorbeeld niet de hele groep patiënten een (her)keuring nodig heeft.

Het is mijn inschatting dat de commissie op zeer korte termijn geen versoepelingen kan adviseren en geen verdere differentiatie kan aanbrengen door van alle aandoeningen de wetenschappelijke bewijskracht in kaart te brengen. De Commissie Rijgeschiktheid zal de komende tijd over specifieke onderdelen van de REG 2000, in nauwe afstemming met uw ministerie, blijven adviseren. Bij het prioriteren kan het behulpzaam zijn om eerst te kijken naar onderdelen waar de REG 2000 strenger is dan de Europese Rijbewijsrichtlijn.

Lees ook: 

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Geen versoepeling mogelijk voor medische herkeuringen CBR | RijschoolPro
foto Flickr/MattMadd

Geen versoepeling mogelijk voor medische herkeuringen CBR

Medisch, onderzoek, arts, dokter, rijgeschiktheid

De Gezondheidsraad ziet geen mogelijkheden om te snoeien in de lijst met aandoeningen waarbij mensen zich periodiek moeten laten herkeuren om auto te mogen rijden. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

De Kamer had Van Nieuwenhuizen gevraagd om te onderzoeken of een versoepeling mogelijk is op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Mensen die genezen zijn van bepaalde ziektes, of die lijden aan een aandoening met een stabiel ziektebeeld, zouden dan wellicht gevrijwaard kunnen worden van een tijdrovende herkeuring.

Daarmee hoopte een Kamermeerderheid ook de druk op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wat te verlichten. De organisatie kampt met lange wachtlijsten van mensen die hun rijbewijs willen verlengen, en daarvoor wegens hun leeftijd of ziekte opnieuw medisch gekeurd moeten worden.

Geen versoepeling

De Gezondheidsraad geeft in de brief aan dat de commissie rijgeschiktheid op korte termijn geen verdere versoepelingen verwacht te kunnen adviseren en geen verdere differentiatie kan aanbrengen. In de Regeling eisengeschiktheid 2000 (REG2000) staat beschreven wanneer je mag rijden als je een aandoening hebt of medicatie gebruikt.

De commissie die zich binnen de Gezondheidsraad bezighoudt met advies over medische rijgeschiktheid brengt periodiek advies uit. De commissie baseert dat advies op recent wetenschappelijk inzicht, schrijft de Gezondheisraad in een toelichting. Daarbij wordt maatschappelijk belang en individueel belang tegen elkaar afgewogen. Het uitgangspunt daarbij is dat de REG 2000 niet onnodig beperkend is, dat wil zeggen dat er alleen beperkingen worden opgelegd als de verkeersveiligheid daar aanleiding voor geeft.

Rijbewijsrichtlijn

De REG 2000 is op veel punten specifieker dan de Europese Rijbewijsrichtlijn, en slechts in enkele gevallen strenger. Binnen aandoeningen wordt soms onderscheid gemaakt naar de ernst van de aandoening, zodat bijvoorbeeld niet de hele groep patiënten een (her)keuring nodig heeft.

Het is mijn inschatting dat de commissie op zeer korte termijn geen versoepelingen kan adviseren en geen verdere differentiatie kan aanbrengen door van alle aandoeningen de wetenschappelijke bewijskracht in kaart te brengen. De Commissie Rijgeschiktheid zal de komende tijd over specifieke onderdelen van de REG 2000, in nauwe afstemming met uw ministerie, blijven adviseren. Bij het prioriteren kan het behulpzaam zijn om eerst te kijken naar onderdelen waar de REG 2000 strenger is dan de Europese Rijbewijsrichtlijn.

Lees ook: 

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.