Verkorte wachttijd herexamens en eerst theorie, dan praktijk: CBR tackelt oneerlijk gebruik
'gelijk speelveld'

CBR: theoriecertificaat verplicht vóór praktijkexamen, wachttijd tweede herexamen verkort

"Opleiders en kandidaten moeten een eerlijke kans hebben bij het reserveren van examens" Foto: Else van Andel/RijschoolPro
Kandidaten hebben vanaf 1 mei 2024 een geldig theoriecertificaat nodig voordat zij een praktijkexamen kunnen reserveren. Daarnaast mogen kandidaten minder gewisseld worden en gaat de minimale wachttijd na twee keer zakken van zeven naar twee weken. Het CBR past de huidige regels aan om oneigenlijk gebruik van hun reserveringssysteem tegen te gaan.

“Al langere tijd horen wij dat er bij sommige opleiders eerder een examen gereserveerd kan worden dan bij andere. Soms komt dit doordat er regelmatig kandidaten worden gewisseld of geannuleerd of doordat alle beschikbare capaciteit direct wordt weggekocht. Er wordt op deze manier oneigenlijk gebruikgemaakt van het reserveringssysteem”, meldt het CBR.

“We zijn het er met de branche over eens dat we dit oneigenlijke gebruik moeten voorkomen zodat alle opleiders en kandidaten een eerlijke kans hebben bij het reserveren van examens. Tegelijkertijd willen we ook dat rijscholen voldoende flexibiliteit krijgen voor hun bedrijfsvoering.” Om dit te bewerkstelligen voert de organisatie vanaf 1 mei 2024 enkele wijzigingen in.

Wisselen

Wisselen van kandidaten zonder dat zij in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat is vanaf 1 mei 2024 niet meer mogelijk. Annuleren kan nog wel, maar voor een nieuwe reservering heeft de kandidaat dus een geldig theoriecertificaat nodig. “Met deze maatregel zorgen we ervoor dat kandidaten die een praktijkexamen reserveren ook echt zelf van plan zijn om het examen af te leggen en dus niet een examenplek vasthouden waar op een later moment een andere kandidaat naar toe gewisseld kan worden”, aldus het CBR.

Kandidaten mogen vanaf 1 mei 2024 daarnaast minder vaak worden gewisseld; slechts nog één keer als initiatiefnemer en één keer als meewerkende partij. Ook kan er alleen worden gewisseld als de twee reserveringen minder dan vier weken uit elkaar liggen. Het verplaatsen van een kandidaat naar lege, nog beschikbare capaciteit kan wel.

Twee keer zakken

De maatregel dat kandidaten minimaal zeven weken moeten wachten als zij twee keer gezakt zijn voor het B-examen, wordt vanaf mei verlaagd naar twee weken. Gaat het om een B-praktijkexamen dat vanwege de verkeersveiligheid wordt afgebroken, dan blijft een minimale wachttijd van vijftien weken gelden.

Annuleringslimiet

De annuleringslimiet gaat vanaf 1 mei 2024 omhoog. Elke rijschool ontvangt een jaarlimiet van 5 procent op alle afgenomen B-examens, dit is nu 1 procent. Ongeacht het aantal afgenomen B-examens kan iedere rijschool tenminste twee examens binnen één jaar annuleren, legt het CBR uit. In een kalendermaand mag maximaal 10 procent van de jaarlimiet worden ingezet. Annuleren kan voortaan tot vier weken voor de examendatum; op dit moment is dat nog zes weken.

Quotum

De ruimte om examens voor de categorie bromfiets (AM) ‘vrij op naam’ te kopen, gaat vanaf 1 mei 2024 omlaag, meldt het CBR verder op TOP. Het quotum gaat van 10 procent naar 5 procent van het aantal examens van de voorgaande twaalf maanden. Meer gekochte naamloze capaciteit wordt automatisch teruggenomen.

“Een rijschool kan ongeacht het aantal afgenomen examens voor AM2 minimaal tien examens naamloos kopen. Dit was twee. Op deze manier willen we een gelijker speelveld creëren. Elke opleider moet de mogelijkheid hebben om AM-capaciteit in te kopen. We merken dat dit nu niet altijd overal mogelijk is”, aldus het CBR.

Voor de andere categorieën verandert het quotum niet.

Nieuwe regeling

De nieuwe regeling geldt voor het praktijkexamen voor auto (B), het motorexamen voertuigbeheersing (AVB), het motorexamen verkeersdeelneming (AVD), het brommerexamen (AM2) en de tussentijdse toetsen. Als er op dit moment geen theoriecertificaat nodig is voor het afnemen van een specifiek praktijkexamen, dan zal dit vanaf 1 mei 2024 ook geen vereiste worden voorafgaand aan het reserveren van een examen.

Lees ook:

Auteur: Else van Andel

1 reactie op “CBR: theoriecertificaat verplicht vóór praktijkexamen, wachttijd tweede herexamen verkort”

Nollie van Westerneng|05.04.24|16:35

Volgens het CBR is 2 weken hun streven, maar is afhankelijke van het examencentrum: er veranderd dus NIETS!!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.