boekhouding

Wat te doen met signalen dat het fout gaat met uw rijschool?

Nu de kredietcrisis nog steeds niet voorbij is en de economie stagneert, hebben de 18-jarigen of hun ouders wellicht even geen geld om het felbegeerde roze papiertje te halen. Rijschoolhouders oppassen geblazen. Voor u het weet zit ook u dan in de problemen. Dit zijn de signalen dat het fout gaat binnen uw zelfstandige rijschool.

Alarm Fase 1: rendement loopt terug
De eerste fase begint als er problemen zijn met het rendement. Een lager rendement kan worden veroorzaakt door stijgende kosten (bijvoorbeeld brandstof) of een afnemende omzet (minder leerlingen). Wanneer dat structureel het geval is, moet u zich zorgen gaan maken en actie ondernemen.

Actieplan 1
Deze acties moet u ondernemen als u ziet dat uw winst terugloopt of zelfs omslaat in een verlies. Zorg er allereerst voor dat u de oorzaak in beeld krijgt. Pas dan kunt u één of meerdere van de volgende acties uitvoeren:

– kostenbesparingen doorvoeren, bijvoorbeeld administratiemethode aanpassen.
– prijsbeleid aanpassen, bijvoorbeeld pakketten introduceren.
– een andere marketingstrategie doorvoeren, bijvoorbeeld een website maken of campagne voeren.

Alarmfase 2: de balans verzwakt
Signalen die er op wijzen dat de balans onder druk staat zijn onder meer:
– een verslechterde solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totale vermogen)
– een financieringsstructuur dat niet langer voldoet
– verslechtering van het werkkapitaal
– uw bank die aan de bel trekt, omdat u regelmatig uw krediet overschrijdt.

Actieplan 2
In fase 2 moet u alle acties uitvoeren die ook in fase 1 moeten worden uitgevoerd. Daar bovenop moet u uw balans versterken. Dit kan onder meer door:
– meer eigen vermogen in het bedrijf storten, bijvoorbeeld door geen winst aan uzelf uit te keren, maar alles weer in het bedrijf te investeren. Of een derde partij, naast de bank en uzelf, aantrekken als financierder.
– kijken of de financiering goedkoper kan, bijvoorbeeld door een hypothecaire lening of andere zekerheden bieden aan de bank.
– optimaliseer uw werkkapitaal, zet geld van uw zakelijke spaarrekening op uw lopende rekening.

Alarmafase 3: code rood, het geld is echt op
Mocht u de signalen in fase 1 en fase 2 hebben gemist, of het heeft niet geholpen, in fase 3 ontkomt u daar niet meer aan. In deze fase zijn de signalen onontkoombaar, de klok staat op vijf voor twaalf. Symptomen:
– lonen uitbetalen gaat niet meer
– u kunt niet langer aan de belastingverplichtingen voldoen
– uitstel betaling crediteuren
– rood staan bij de bank is eerder regel dan uitzondering.

Actieplan 3
In deze fase geldt: cash is king. Naast de acties uit fase 1 en fase 2 moet er geld uit de balans worden vrijgemaakt zodat aan de lopende verplichtingen kan worden voldaan. Geld vrij maken kan onder meer door:
-leerlingen sneller te laten betalen
-betalingsonmacht aanvragen bij de Belastingdienst
-betalingsafspraken te maken met je crediteuren, bijvoorbeeld de verzekering (voor uitgestelde betaling)
-verkopen van eventuele activa, zoals lesmateriaal (waarbij u er niet voor moet schromen om verlies te nemen, hiermee kan erger worden voorkomen)
-eventueel vastgoed van de hand te doen, bijvoorbeeld via sale-and-leaseback
-een versnelde ontslagronde doorvoeren voor instructeurs bij u in dienst.

Alarmfase 4: de bom barst
Wanneer het bedrijf niet langer in staat is alle schulden af te betalen, belandt het in de eindfase, waar een reorganisatie, faillissement of doorstart vrijwel onvermijdelijk is.

Actieplan 4
In feite zijn er drie mogelijkheden:
-een versnelde reorganisatie: de kosten van de reorganisatie moeten worden betaald uit de vrijgekomen middelen. Blijkt dat niet haalbaar, dan is het tijd voor de volgende stap.
– een crediteurenakkoord: hierbij sluit u een akkoord met de meerderheid van uw crediteuren, bijvoorbeeld een leasemaatschappij, dat zij u een deel van de te vorderen schuld kwijtschelden. Op deze manier betalen uw crediteuren mee aan de reorganisatie. Gaat de meerderheid hier niet mee akkoord, dan is de volgende stap
– een doorstart of een faillissement. Overweeg altijd een doorstart, een faillissement is alleen nodig in die gevallen waarbij de eerder genoemde maatregelen niet helpen, maar er wel een strategisch gezonde kern in het bedrijf zit.

Bron: Zibb

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Wat te doen met signalen dat het fout gaat met uw rijschool? | RijschoolPro
boekhouding

Wat te doen met signalen dat het fout gaat met uw rijschool?

Nu de kredietcrisis nog steeds niet voorbij is en de economie stagneert, hebben de 18-jarigen of hun ouders wellicht even geen geld om het felbegeerde roze papiertje te halen. Rijschoolhouders oppassen geblazen. Voor u het weet zit ook u dan in de problemen. Dit zijn de signalen dat het fout gaat binnen uw zelfstandige rijschool.

Alarm Fase 1: rendement loopt terug
De eerste fase begint als er problemen zijn met het rendement. Een lager rendement kan worden veroorzaakt door stijgende kosten (bijvoorbeeld brandstof) of een afnemende omzet (minder leerlingen). Wanneer dat structureel het geval is, moet u zich zorgen gaan maken en actie ondernemen.

Actieplan 1
Deze acties moet u ondernemen als u ziet dat uw winst terugloopt of zelfs omslaat in een verlies. Zorg er allereerst voor dat u de oorzaak in beeld krijgt. Pas dan kunt u één of meerdere van de volgende acties uitvoeren:

– kostenbesparingen doorvoeren, bijvoorbeeld administratiemethode aanpassen.
– prijsbeleid aanpassen, bijvoorbeeld pakketten introduceren.
– een andere marketingstrategie doorvoeren, bijvoorbeeld een website maken of campagne voeren.

Alarmfase 2: de balans verzwakt
Signalen die er op wijzen dat de balans onder druk staat zijn onder meer:
– een verslechterde solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totale vermogen)
– een financieringsstructuur dat niet langer voldoet
– verslechtering van het werkkapitaal
– uw bank die aan de bel trekt, omdat u regelmatig uw krediet overschrijdt.

Actieplan 2
In fase 2 moet u alle acties uitvoeren die ook in fase 1 moeten worden uitgevoerd. Daar bovenop moet u uw balans versterken. Dit kan onder meer door:
– meer eigen vermogen in het bedrijf storten, bijvoorbeeld door geen winst aan uzelf uit te keren, maar alles weer in het bedrijf te investeren. Of een derde partij, naast de bank en uzelf, aantrekken als financierder.
– kijken of de financiering goedkoper kan, bijvoorbeeld door een hypothecaire lening of andere zekerheden bieden aan de bank.
– optimaliseer uw werkkapitaal, zet geld van uw zakelijke spaarrekening op uw lopende rekening.

Alarmafase 3: code rood, het geld is echt op
Mocht u de signalen in fase 1 en fase 2 hebben gemist, of het heeft niet geholpen, in fase 3 ontkomt u daar niet meer aan. In deze fase zijn de signalen onontkoombaar, de klok staat op vijf voor twaalf. Symptomen:
– lonen uitbetalen gaat niet meer
– u kunt niet langer aan de belastingverplichtingen voldoen
– uitstel betaling crediteuren
– rood staan bij de bank is eerder regel dan uitzondering.

Actieplan 3
In deze fase geldt: cash is king. Naast de acties uit fase 1 en fase 2 moet er geld uit de balans worden vrijgemaakt zodat aan de lopende verplichtingen kan worden voldaan. Geld vrij maken kan onder meer door:
-leerlingen sneller te laten betalen
-betalingsonmacht aanvragen bij de Belastingdienst
-betalingsafspraken te maken met je crediteuren, bijvoorbeeld de verzekering (voor uitgestelde betaling)
-verkopen van eventuele activa, zoals lesmateriaal (waarbij u er niet voor moet schromen om verlies te nemen, hiermee kan erger worden voorkomen)
-eventueel vastgoed van de hand te doen, bijvoorbeeld via sale-and-leaseback
-een versnelde ontslagronde doorvoeren voor instructeurs bij u in dienst.

Alarmfase 4: de bom barst
Wanneer het bedrijf niet langer in staat is alle schulden af te betalen, belandt het in de eindfase, waar een reorganisatie, faillissement of doorstart vrijwel onvermijdelijk is.

Actieplan 4
In feite zijn er drie mogelijkheden:
-een versnelde reorganisatie: de kosten van de reorganisatie moeten worden betaald uit de vrijgekomen middelen. Blijkt dat niet haalbaar, dan is het tijd voor de volgende stap.
– een crediteurenakkoord: hierbij sluit u een akkoord met de meerderheid van uw crediteuren, bijvoorbeeld een leasemaatschappij, dat zij u een deel van de te vorderen schuld kwijtschelden. Op deze manier betalen uw crediteuren mee aan de reorganisatie. Gaat de meerderheid hier niet mee akkoord, dan is de volgende stap
– een doorstart of een faillissement. Overweeg altijd een doorstart, een faillissement is alleen nodig in die gevallen waarbij de eerder genoemde maatregelen niet helpen, maar er wel een strategisch gezonde kern in het bedrijf zit.

Bron: Zibb

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.