administratie

Stichting ZZP Nederland wil afschaffing VAR Verklaring

Stichting ZZP Nederland wil afschaffing van de verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en meer ruimte voor pensioenopbouw. Ook moeten er betaalbare verzekeringen voor zzp’ ers komen voor arbeidsongeschikhtheid. Dat staat in een brief aan van de vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook in de rijschoolbanche zijn veel zzp’ers actief. Zij bouwen over het algemeen geen fiscaal begeleid pensioen in de tweede belastingpijler op, maar moeten zelf een voorziening treffen in de derde pijler. Als een zzp’er met de bijstand te maken krijgt, telt pensioen opgebouwd in de derde pijler mee voor het vermogen.

Pensioen

Pensioen opgebouwd in de tweede pijler doet dit niet. Over het opgebouwde pensioenvermogen in de tweede pijler kan niet vrijelijk beschikt worden. Over pensioenvermogen opgebouwd in de derde pijler, kan wel vrijelijk beschikt worden. Om die reden wordt het meegeteld in de vermogenstoets.

Stichting ZZP Nederland is van mening dat dit onderscheid onrechtvaardig is. Zzp’ers hebben immers vrijwel geen keuze om fiscaal begeleid een pensioen in de tweede pijler op te bouwen. Alleen als ze als werknemer deelnemer waren aan een pensioenregeling kunnen ze via vrijwillige voortzetting nog enige tijd pensioen opbouwen. Tot nu toe is dat fiscaal begeleid gedurende drie jaar mogelijk.

Bijstand

Zzp’ers zijn daarom over het algemeen genoodzaakt naar de derde pijler uit te wijken. Pensioenopbouw in de derde pijler is individueel, dus duurder en het pensioenresultaat is meer ongewis. Indien er een beroep op de bijstand moet worden gedaan, wordt het opgebouwde pensioen ook nog meegeteld voor het vermogen.

Stichting ZZP Nederland vindt deze ongelijkheid ongewenst. Stichting ZZP Nederland is van mening dat in de derde pijler opgebouwd pensioenvermogen buiten de vermogenstoets van de bijstand moet blijven. Het uitgangspunt moet zijn, dat het vermogen is opgebouwd voor pensioen.  Tevens bepleit Stichting ZZP Nederland dat ZZP’ers de mogelijkheid moeten krijgen om in de tweede pijler een volwaardig pensioen op te bouwen.

VAR

In Nederland zijn ongeveer 400.000 Verklaringen Arbeidsrelatie, VAR, afgegeven. Rond de 30% van deze verklaringen blijkt achteraf naar de maatstaven van de belastingdienst ten onrechte te zijn afgegeven. Als deze gegevens representatief zijn, kan dit betekenen dat in totaal zo’n 100.000 verklaringen ten onrechte werden afgegeven.

Als blijkt dat een VAR ten onrechte is afgegeven, wordt de zzp’er geconfronteerd met een naheffing. In veel gevallen zal een naheffing leiden tot een faillissement van de zzp’er.

Naheffing

De opdrachtgever blijft vanwege de VAR doorgaans gevrijwaard van een naheffing. Controle achteraf blijkt geen goed werkend systeem, zo vindt de stichting. De VAR moet jaarlijks worden aangevraagd en brengt behoorlijk wat administratieve lasten met zich mee. Ook blijkt de aanvraag in de praktijk voor veel zzp’ers gecompliceerd te zijn.

Stichting ZZP Nederland vindt dat de VAR kan worden vervangen door een eenvoudiger systeem dat tevens leidt tot minder lastendruk voor de zzp’er. Uitgangspunt is de definitie zoals de SER die voorstelt in zijn advies.

Kamer van Koophandel

Wie zelfstandige wil worden dient zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. De zelfstandige ondernemer is zelf verantwoordelijk voor afdracht van BTW en inkomstenbelasting.

Ook kunnen het urencriterium en de zelfstandigenaftrek kunnen worden afgeschaft volgens de stichting. Ter compensatie kan de zelfstandigenaftrek worden toegevoegd aan de MKB winstvrijstelling, waardoor er per saldo geen verschil optreedt. Ondernemers maken dan alleen gebruik maken van aftrekposten als er winst is gemaakt.

WIA

Arbeidsongeschiktheid
ZZP’ers vallen als zelfstandig ondernemer niet onder de WIA. Het risico van arbeidsongeschiktheid is geheel voor hun eigen rekening. Een verzekering afsluiten, blijkt in de praktijk kostbaar.

Als gevolg hiervan is ongeveer 50% van de zzp’ers niet verzekerd tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Zzp’ers die arbeidsongeschikt raken en geen verzekering tegen dit risico hebben, zullen op enig moment op de bijstand moeten terugvallen.  Stichting ZZP Nederland vindt deze situatie ongewenst. Elke zzp’er moet zich in bepaalde mate kunnen indekken tegen arbeidsrisico’s, waaronder het risico van arbeidsongeschiktheid.

Verzekeraar

Stichting ZZP Nederland vindt dat verzekeraars een aanbodplicht voor een basale arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten krijgen, alsmede een acceptatieplicht van iedereen die van een dergelijke verzekering gebruik wenst te maken.

De verzekering moet een nominale premie kennen en verstrekt een vast bedrag aan uitkering. De Stichting ZZP Nederland is van mening dat een dergelijk aanbod door verzekeraars dient te worden ontwikkeld, in overleg met organisaties van zelfstandigen.

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Stichting ZZP Nederland wil afschaffing VAR Verklaring”

Pim Brussee|18.04.11|16:58

Als blijkt dat na het opbouwen van je pensioen, je opgebouwde vermogen opeens zogoed als nihil blijkt door toedoen van beleggingen door de pensioenverzekeraar, kun je dus beter geen pensioenverzekering aan gaan en je geld in een oude sok sparen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Stichting ZZP Nederland wil afschaffing VAR Verklaring | RijschoolPro
administratie

Stichting ZZP Nederland wil afschaffing VAR Verklaring

Stichting ZZP Nederland wil afschaffing van de verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en meer ruimte voor pensioenopbouw. Ook moeten er betaalbare verzekeringen voor zzp’ ers komen voor arbeidsongeschikhtheid. Dat staat in een brief aan van de vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook in de rijschoolbanche zijn veel zzp’ers actief. Zij bouwen over het algemeen geen fiscaal begeleid pensioen in de tweede belastingpijler op, maar moeten zelf een voorziening treffen in de derde pijler. Als een zzp’er met de bijstand te maken krijgt, telt pensioen opgebouwd in de derde pijler mee voor het vermogen.

Pensioen

Pensioen opgebouwd in de tweede pijler doet dit niet. Over het opgebouwde pensioenvermogen in de tweede pijler kan niet vrijelijk beschikt worden. Over pensioenvermogen opgebouwd in de derde pijler, kan wel vrijelijk beschikt worden. Om die reden wordt het meegeteld in de vermogenstoets.

Stichting ZZP Nederland is van mening dat dit onderscheid onrechtvaardig is. Zzp’ers hebben immers vrijwel geen keuze om fiscaal begeleid een pensioen in de tweede pijler op te bouwen. Alleen als ze als werknemer deelnemer waren aan een pensioenregeling kunnen ze via vrijwillige voortzetting nog enige tijd pensioen opbouwen. Tot nu toe is dat fiscaal begeleid gedurende drie jaar mogelijk.

Bijstand

Zzp’ers zijn daarom over het algemeen genoodzaakt naar de derde pijler uit te wijken. Pensioenopbouw in de derde pijler is individueel, dus duurder en het pensioenresultaat is meer ongewis. Indien er een beroep op de bijstand moet worden gedaan, wordt het opgebouwde pensioen ook nog meegeteld voor het vermogen.

Stichting ZZP Nederland vindt deze ongelijkheid ongewenst. Stichting ZZP Nederland is van mening dat in de derde pijler opgebouwd pensioenvermogen buiten de vermogenstoets van de bijstand moet blijven. Het uitgangspunt moet zijn, dat het vermogen is opgebouwd voor pensioen.  Tevens bepleit Stichting ZZP Nederland dat ZZP’ers de mogelijkheid moeten krijgen om in de tweede pijler een volwaardig pensioen op te bouwen.

VAR

In Nederland zijn ongeveer 400.000 Verklaringen Arbeidsrelatie, VAR, afgegeven. Rond de 30% van deze verklaringen blijkt achteraf naar de maatstaven van de belastingdienst ten onrechte te zijn afgegeven. Als deze gegevens representatief zijn, kan dit betekenen dat in totaal zo’n 100.000 verklaringen ten onrechte werden afgegeven.

Als blijkt dat een VAR ten onrechte is afgegeven, wordt de zzp’er geconfronteerd met een naheffing. In veel gevallen zal een naheffing leiden tot een faillissement van de zzp’er.

Naheffing

De opdrachtgever blijft vanwege de VAR doorgaans gevrijwaard van een naheffing. Controle achteraf blijkt geen goed werkend systeem, zo vindt de stichting. De VAR moet jaarlijks worden aangevraagd en brengt behoorlijk wat administratieve lasten met zich mee. Ook blijkt de aanvraag in de praktijk voor veel zzp’ers gecompliceerd te zijn.

Stichting ZZP Nederland vindt dat de VAR kan worden vervangen door een eenvoudiger systeem dat tevens leidt tot minder lastendruk voor de zzp’er. Uitgangspunt is de definitie zoals de SER die voorstelt in zijn advies.

Kamer van Koophandel

Wie zelfstandige wil worden dient zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. De zelfstandige ondernemer is zelf verantwoordelijk voor afdracht van BTW en inkomstenbelasting.

Ook kunnen het urencriterium en de zelfstandigenaftrek kunnen worden afgeschaft volgens de stichting. Ter compensatie kan de zelfstandigenaftrek worden toegevoegd aan de MKB winstvrijstelling, waardoor er per saldo geen verschil optreedt. Ondernemers maken dan alleen gebruik maken van aftrekposten als er winst is gemaakt.

WIA

Arbeidsongeschiktheid
ZZP’ers vallen als zelfstandig ondernemer niet onder de WIA. Het risico van arbeidsongeschiktheid is geheel voor hun eigen rekening. Een verzekering afsluiten, blijkt in de praktijk kostbaar.

Als gevolg hiervan is ongeveer 50% van de zzp’ers niet verzekerd tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Zzp’ers die arbeidsongeschikt raken en geen verzekering tegen dit risico hebben, zullen op enig moment op de bijstand moeten terugvallen.  Stichting ZZP Nederland vindt deze situatie ongewenst. Elke zzp’er moet zich in bepaalde mate kunnen indekken tegen arbeidsrisico’s, waaronder het risico van arbeidsongeschiktheid.

Verzekeraar

Stichting ZZP Nederland vindt dat verzekeraars een aanbodplicht voor een basale arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten krijgen, alsmede een acceptatieplicht van iedereen die van een dergelijke verzekering gebruik wenst te maken.

De verzekering moet een nominale premie kennen en verstrekt een vast bedrag aan uitkering. De Stichting ZZP Nederland is van mening dat een dergelijk aanbod door verzekeraars dient te worden ontwikkeld, in overleg met organisaties van zelfstandigen.

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Stichting ZZP Nederland wil afschaffing VAR Verklaring”

Pim Brussee|18.04.11|16:58

Als blijkt dat na het opbouwen van je pensioen, je opgebouwde vermogen opeens zogoed als nihil blijkt door toedoen van beleggingen door de pensioenverzekeraar, kun je dus beter geen pensioenverzekering aan gaan en je geld in een oude sok sparen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.