Zzp’er krijgt pensioenregeling op vrijwillige basis

Er komt een vrijwillige pensioenregeling voor kleine zelfstandigen. Dit op initiatief van Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, PZO en FNV Zelfstandigen. Zzp’ers die aan het collectief willen deelnemen, mogen zelf bepalen hoeveel ze inleggen en de regeling krijgt een uitkeringsduur naar keuze. Op het moment dat een deelnemer aanspraak moet maken op een bijstandsregeling, hoeft hij daarnaast niet eerst het opgebouwde pensioen aan te spreken, voordat er een uitkering beschikbaar komt.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Frans Weekers van Financiën hebben aan de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet verheugd is dat zelfstandigenorganisaties gezamenlijk tot een collectieve regeling zijn gekomen. Uit onderzoek immers gebleken dat ongeveer een kwart van de zelfstandigen bij pensionering met een inkomensval van meer dan 50 procent van het bruto jaarinkomen wordt geconfronteerd. “De pensioenvoorziening is een eigen verantwoordelijkheid van zelfstandigen. Dat neemt niet weg dat wij initiatieven ter stimulering van de pensioenopbouw van zelfstandigen ondersteunen.”

Pensioen

De nieuwe regeling krijgt een vrijwillig karakter, zo schrijven de staatssecretarissen in hun brief. “Belangrijke kenmerken van deze regeling zijn flexibiliteit en collectiviteit”, zo wordt geschreven. Zo kunnen deelnemers vrijwillig in- en uitstappen en aan de hand van hun veranderlijke inkomsten bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. Dat deelnemers niet éérst hun pensioen hoeven aan te spreken voordat ze op een bijstandsregeling kunnen rekenen, was altijd al het geval voor werknemers, maar zal binnenkort ook voor zelfstandigen gelden.

Het gaat om een regeling waarbij de ingelegde gelden collectief worden belegd en beheerd. “Wat de deelnemers terugkrijgen voor hun inleg, in de vorm van pensioenuitkeringen, is afhankelijk van het beleggingsresultaat minus de uitvoeringskosten”, aldus Klijnsma en Weekers in hun brief. In de uitkeringsfase wordt geen levenslange uitkering verzekerd, maar is sprake van een van te voren bepaalde uitkeringsduur.

Wetgeving

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt het ook mogelijk om een deel van het pensioen eerder op te nemen. “Na overlijden wordt het pensioen omgezet in een nabestaandenuitkering, bij overlijden tíjdens de uitkeringsperiode vervalt het pensioen aan de erfgenamen”, zo laat Stichting ZZP Nederland ter aanvulling weten.

Het kabinet heeft toegezegd de wetgeving die nodig is om de plannen door te voeren zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen. De regeling kan op die manier mogelijk al in januari 2015 van start gaan.

Akkoord

Stichting ZZP Nederland is blij met het gesloten akkoord. “Het is goed nieuws. We hebben er lang aan gewerkt met de andere zelfstandigenorganisaties.” Ook FNV Zelfstandigen zegt blij te zijn met de uitkomst van het pensioenakkoord. “Voor ons was het belangrijk dat het pensioen vóór zzp’ers ook echt ván zzp’ers is. En dat het opgebouwde pensioen buiten de bijstand blijft en gebruikt mag worden bij arbeidsongeschiktheid. Aan al deze wensen is tegemoet gekomen.”

Auteur: Roosmarijn Dierick

4 reacties op “Zzp’er krijgt pensioenregeling op vrijwillige basis”

Frank Dekkers|22.01.14|13:03

Dit is het beste nieuws voor ondernemers in jaren. Niet alleen voor ons, maar voor alle ondernemers. Belt uw accountants collega’s, u mag al reserveren voor deze regeling in 2014!

John van den Kieboom|22.01.14|16:01

Hoezo het beste nieuws ? Je kunt toch al jaren fiscaal aantrekkelijk pensioensparen? Nee, men had er beter voor gezorgd dat er een WW regeling op vrijwillige basis was gekomen.

Frank Dekkers|22.01.14|19:20

Ja John, sparen kon al langer, uiteraard… Maar nooit eerder was dit afgeschermd van een eventueel staken of failleren van de onderneming. Rijinstructeurs die straks pensioen hebben opgebouwd kunnen straks eenvoudiger stoppen zonder dat de bijstand of WW eerst hun pensioenvermogen of lijfrente aanspreekt. Een behoorlijk grote stap dus!

Greetje Remmerde|24.01.14|12:01

Wel jammer dat de uitkering niet levenslang is!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Zzp’er krijgt pensioenregeling op vrijwillige basis | RijschoolPro

Zzp’er krijgt pensioenregeling op vrijwillige basis

Er komt een vrijwillige pensioenregeling voor kleine zelfstandigen. Dit op initiatief van Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, PZO en FNV Zelfstandigen. Zzp’ers die aan het collectief willen deelnemen, mogen zelf bepalen hoeveel ze inleggen en de regeling krijgt een uitkeringsduur naar keuze. Op het moment dat een deelnemer aanspraak moet maken op een bijstandsregeling, hoeft hij daarnaast niet eerst het opgebouwde pensioen aan te spreken, voordat er een uitkering beschikbaar komt.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Frans Weekers van Financiën hebben aan de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet verheugd is dat zelfstandigenorganisaties gezamenlijk tot een collectieve regeling zijn gekomen. Uit onderzoek immers gebleken dat ongeveer een kwart van de zelfstandigen bij pensionering met een inkomensval van meer dan 50 procent van het bruto jaarinkomen wordt geconfronteerd. “De pensioenvoorziening is een eigen verantwoordelijkheid van zelfstandigen. Dat neemt niet weg dat wij initiatieven ter stimulering van de pensioenopbouw van zelfstandigen ondersteunen.”

Pensioen

De nieuwe regeling krijgt een vrijwillig karakter, zo schrijven de staatssecretarissen in hun brief. “Belangrijke kenmerken van deze regeling zijn flexibiliteit en collectiviteit”, zo wordt geschreven. Zo kunnen deelnemers vrijwillig in- en uitstappen en aan de hand van hun veranderlijke inkomsten bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. Dat deelnemers niet éérst hun pensioen hoeven aan te spreken voordat ze op een bijstandsregeling kunnen rekenen, was altijd al het geval voor werknemers, maar zal binnenkort ook voor zelfstandigen gelden.

Het gaat om een regeling waarbij de ingelegde gelden collectief worden belegd en beheerd. “Wat de deelnemers terugkrijgen voor hun inleg, in de vorm van pensioenuitkeringen, is afhankelijk van het beleggingsresultaat minus de uitvoeringskosten”, aldus Klijnsma en Weekers in hun brief. In de uitkeringsfase wordt geen levenslange uitkering verzekerd, maar is sprake van een van te voren bepaalde uitkeringsduur.

Wetgeving

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt het ook mogelijk om een deel van het pensioen eerder op te nemen. “Na overlijden wordt het pensioen omgezet in een nabestaandenuitkering, bij overlijden tíjdens de uitkeringsperiode vervalt het pensioen aan de erfgenamen”, zo laat Stichting ZZP Nederland ter aanvulling weten.

Het kabinet heeft toegezegd de wetgeving die nodig is om de plannen door te voeren zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen. De regeling kan op die manier mogelijk al in januari 2015 van start gaan.

Akkoord

Stichting ZZP Nederland is blij met het gesloten akkoord. “Het is goed nieuws. We hebben er lang aan gewerkt met de andere zelfstandigenorganisaties.” Ook FNV Zelfstandigen zegt blij te zijn met de uitkomst van het pensioenakkoord. “Voor ons was het belangrijk dat het pensioen vóór zzp’ers ook echt ván zzp’ers is. En dat het opgebouwde pensioen buiten de bijstand blijft en gebruikt mag worden bij arbeidsongeschiktheid. Aan al deze wensen is tegemoet gekomen.”

Auteur: Roosmarijn Dierick

4 reacties op “Zzp’er krijgt pensioenregeling op vrijwillige basis”

Frank Dekkers|22.01.14|13:03

Dit is het beste nieuws voor ondernemers in jaren. Niet alleen voor ons, maar voor alle ondernemers. Belt uw accountants collega’s, u mag al reserveren voor deze regeling in 2014!

John van den Kieboom|22.01.14|16:01

Hoezo het beste nieuws ? Je kunt toch al jaren fiscaal aantrekkelijk pensioensparen? Nee, men had er beter voor gezorgd dat er een WW regeling op vrijwillige basis was gekomen.

Frank Dekkers|22.01.14|19:20

Ja John, sparen kon al langer, uiteraard… Maar nooit eerder was dit afgeschermd van een eventueel staken of failleren van de onderneming. Rijinstructeurs die straks pensioen hebben opgebouwd kunnen straks eenvoudiger stoppen zonder dat de bijstand of WW eerst hun pensioenvermogen of lijfrente aanspreekt. Een behoorlijk grote stap dus!

Greetje Remmerde|24.01.14|12:01

Wel jammer dat de uitkering niet levenslang is!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.