CBR, ondernemingsraad, directie

Ondernemingsraad CBR roept op tot grote schoonmaak

RIJSWIJK – De Ondernemingsraad van het CBR eist grote schoonmaak binnen de organisatie. Dat is de enige manier om het CBR goed te laten functioneren en het vertrouwen van de politiek en publiek terug te winnen.

De Raad heeft vrijdag in een brief aan het personeel haar onvrede geuit over de CBR-directie.Voorzitter Cees Lange spreekt erin zijn verbazing uit over de hoogte van salarissen en onkostenvergoedingen van de directie, terwijl het personeel voortdurend tot matiging wordt opgeroepen. Ook de opmerking dat directie ‘een andere categorie is dan de medewerkers’ is in het verkeerde keelgat geschoten.

De Ondernemingsraad vindt daarom dat de gang van zaken binnen het CBR grondig onderzocht moet worden. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar de boeken en bedrijfsprocessen, maar ook naar de bedrijfscultuur en de heersende verhoudingen tussen directie, management, Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad zelf.

“Op basis van de onderzoeksresultaten moeten harde maatregelen worden genomen op alle niveaus en zonder aanzien des persoons”, schrijft de voorzitter.

Lees hieronder de volledige brief van de Ondernemingsraad.

OR-bericht, 26 maart 2010

Beste collega’s,

Naar aanleiding van diverse berichten in de pers gedurende de afgelopen week heeft de ondernemingsraad veel verontruste en verontwaardigde reacties van collega’s gekregen, die overigens ook betrekking hadden op de wijze waarop het eerste deel van de reorganisatie, de zogenaamde matching/uitbesteding/functiewaardering, blijkt plaats te vinden. Dat vraagt om een korte reactie van de ondernemingsraad.

Hoewel de ondernemingsraad zich in principe niet wil focussen op personen, spreekt de raad zijn verbazing uit over de hoogte van de salarissen en de onkostenvergoedingen van de directieleden en van de stijging daarvan in 2009. Dit afgezet tegen de voortdurende roep om matiging ten opzichte van medewerkers. Het zou de directie sieren, indien zij zelf het goede voorbeeld zou geven in plaats van het doen van uitlatingen op onder meer televisie door de CBR-woordvoerder, die de directie ter rechtvaardiging van de hoge salarissen en van de stijgingen “een andere categorie medewerkers” noemt.

De ondernemingsraad ondersteunt de minister in zijn uitspraak dat er op zo kort mogelijke termijn een onafhankelijk extern onderzoek zal moeten worden uitgevoerd. Daarbij zullen op zijn minst de volgende onderwerpen aan de orde moeten komen: Vorderingen: onderzoek naar de situatie van 2006 tot heden, waarbij alle rapporten die zijn gemaakt boven tafel moeten komen. Inclusief het onderzoek naar de status en de juistheid van het bericht in de Telegraaf van 24 februari 2010 dat 20.000 mededelingen niet door het CBR zouden zijn ontvangen, zoals door het CBR op 28 mei 2009 aan het ministerie is gemeld. Medisch: onderzoek naar de situatie van 2008 tot heden, inclusief de vaststelling of de werkvoorraad 5.000 (volgens de directie) of 20.000 (volgens de ondernemingsraad) medische dossiers betrof in het eerste kwartaal 2010. Daarbij dienen alle relevante rapportages en rapporten op tafel te komen. ICT-systemen: onderzoek naar de situatie van 2005 tot heden. Inclusief een boekenonderzoek. Pensioenen CBR: onderzoek naar de situatie van 2005 tot heden.

Daarnaast onderzoek naar de besluitvorming en de gang van zaken binnen het pensioenfondsbestuur, met als belangrijk item de op handen zijnde liquidatie. Financiën CBR: onderzoek naar de situatie van 2005 tot heden. Inclusief een boekenonderzoek. De verhoudingen en de cultuur binnen het CBR. onderzoek naar de ontwikkelingen vanaf 2005 tot heden. Daarbij is de ondernemingsraad niet te beroerd ook kritisch naar zichzelf te kijken, in de hoop dat directie, management en Raad van Toezicht dat ook doen!

De ondernemingsraad heeft naar aanleiding van een bijeenkomst op 1 maart 2010 de directie laten weten dat er op basis van de onderzoeksresultaten harde maatregelen moeten worden genomen op alle niveaus en zonder aanzien des persoons. Zoals de minister het eerder deze week zei: er is een grote schoonmaak nodig in de top van het CBR. De maatregelen van de minister die hieruit voortvloeien, moeten leiden tot een breed herstel van onderlinge verhoudingen binnen het CBR en tot een goed functionerend CBR, dat het vertrouwen heeft van zowel de politiek als het publiek. Met betrekking tot de reorganisatie hoopt de ondernemingsraad op korte termijn met de bonden te overleggen over het monitoren van wat er zich allemaal lijkt af te spelen, en zonodig over correcties daarop.

De OR blijft vanuit zijn eigen wettelijk vastgelegde taken en verantwoordelijkheden alle ontwikkelingen kritisch volgen. Indien nodig, zal de ondernemingsraad de noodzakelijke stappen zetten in het belang van de organisatie en de medewerkers. Over de voortgang zullen wij jullie terugkoppelen.

Met vriendelijke groet,

namens de ondernemingsraad,

Cees Lange, voorzitter

Lees ook: Minister Eurlings belooft fors in te grijpen bij CBR-top

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Ondernemingsraad CBR roept op tot grote schoonmaak | RijschoolPro
CBR, ondernemingsraad, directie

Ondernemingsraad CBR roept op tot grote schoonmaak

RIJSWIJK – De Ondernemingsraad van het CBR eist grote schoonmaak binnen de organisatie. Dat is de enige manier om het CBR goed te laten functioneren en het vertrouwen van de politiek en publiek terug te winnen.

De Raad heeft vrijdag in een brief aan het personeel haar onvrede geuit over de CBR-directie.Voorzitter Cees Lange spreekt erin zijn verbazing uit over de hoogte van salarissen en onkostenvergoedingen van de directie, terwijl het personeel voortdurend tot matiging wordt opgeroepen. Ook de opmerking dat directie ‘een andere categorie is dan de medewerkers’ is in het verkeerde keelgat geschoten.

De Ondernemingsraad vindt daarom dat de gang van zaken binnen het CBR grondig onderzocht moet worden. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar de boeken en bedrijfsprocessen, maar ook naar de bedrijfscultuur en de heersende verhoudingen tussen directie, management, Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad zelf.

“Op basis van de onderzoeksresultaten moeten harde maatregelen worden genomen op alle niveaus en zonder aanzien des persoons”, schrijft de voorzitter.

Lees hieronder de volledige brief van de Ondernemingsraad.

OR-bericht, 26 maart 2010

Beste collega’s,

Naar aanleiding van diverse berichten in de pers gedurende de afgelopen week heeft de ondernemingsraad veel verontruste en verontwaardigde reacties van collega’s gekregen, die overigens ook betrekking hadden op de wijze waarop het eerste deel van de reorganisatie, de zogenaamde matching/uitbesteding/functiewaardering, blijkt plaats te vinden. Dat vraagt om een korte reactie van de ondernemingsraad.

Hoewel de ondernemingsraad zich in principe niet wil focussen op personen, spreekt de raad zijn verbazing uit over de hoogte van de salarissen en de onkostenvergoedingen van de directieleden en van de stijging daarvan in 2009. Dit afgezet tegen de voortdurende roep om matiging ten opzichte van medewerkers. Het zou de directie sieren, indien zij zelf het goede voorbeeld zou geven in plaats van het doen van uitlatingen op onder meer televisie door de CBR-woordvoerder, die de directie ter rechtvaardiging van de hoge salarissen en van de stijgingen “een andere categorie medewerkers” noemt.

De ondernemingsraad ondersteunt de minister in zijn uitspraak dat er op zo kort mogelijke termijn een onafhankelijk extern onderzoek zal moeten worden uitgevoerd. Daarbij zullen op zijn minst de volgende onderwerpen aan de orde moeten komen: Vorderingen: onderzoek naar de situatie van 2006 tot heden, waarbij alle rapporten die zijn gemaakt boven tafel moeten komen. Inclusief het onderzoek naar de status en de juistheid van het bericht in de Telegraaf van 24 februari 2010 dat 20.000 mededelingen niet door het CBR zouden zijn ontvangen, zoals door het CBR op 28 mei 2009 aan het ministerie is gemeld. Medisch: onderzoek naar de situatie van 2008 tot heden, inclusief de vaststelling of de werkvoorraad 5.000 (volgens de directie) of 20.000 (volgens de ondernemingsraad) medische dossiers betrof in het eerste kwartaal 2010. Daarbij dienen alle relevante rapportages en rapporten op tafel te komen. ICT-systemen: onderzoek naar de situatie van 2005 tot heden. Inclusief een boekenonderzoek. Pensioenen CBR: onderzoek naar de situatie van 2005 tot heden.

Daarnaast onderzoek naar de besluitvorming en de gang van zaken binnen het pensioenfondsbestuur, met als belangrijk item de op handen zijnde liquidatie. Financiën CBR: onderzoek naar de situatie van 2005 tot heden. Inclusief een boekenonderzoek. De verhoudingen en de cultuur binnen het CBR. onderzoek naar de ontwikkelingen vanaf 2005 tot heden. Daarbij is de ondernemingsraad niet te beroerd ook kritisch naar zichzelf te kijken, in de hoop dat directie, management en Raad van Toezicht dat ook doen!

De ondernemingsraad heeft naar aanleiding van een bijeenkomst op 1 maart 2010 de directie laten weten dat er op basis van de onderzoeksresultaten harde maatregelen moeten worden genomen op alle niveaus en zonder aanzien des persoons. Zoals de minister het eerder deze week zei: er is een grote schoonmaak nodig in de top van het CBR. De maatregelen van de minister die hieruit voortvloeien, moeten leiden tot een breed herstel van onderlinge verhoudingen binnen het CBR en tot een goed functionerend CBR, dat het vertrouwen heeft van zowel de politiek als het publiek. Met betrekking tot de reorganisatie hoopt de ondernemingsraad op korte termijn met de bonden te overleggen over het monitoren van wat er zich allemaal lijkt af te spelen, en zonodig over correcties daarop.

De OR blijft vanuit zijn eigen wettelijk vastgelegde taken en verantwoordelijkheden alle ontwikkelingen kritisch volgen. Indien nodig, zal de ondernemingsraad de noodzakelijke stappen zetten in het belang van de organisatie en de medewerkers. Over de voortgang zullen wij jullie terugkoppelen.

Met vriendelijke groet,

namens de ondernemingsraad,

Cees Lange, voorzitter

Lees ook: Minister Eurlings belooft fors in te grijpen bij CBR-top

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.