Betere promotie van aanbod BROEM-cursussen noodzakelijk

LEIDSCHENDAM – De BROEM-cursus moet beter gepromoot worden. De helft van de senioren is niet van het bestaan ervan op de hoogte. Dat blijkt uit de evaluatie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) van deze  rijvaardigheidstraining voor ouderen.

Het opfrissen van de verkeersregels is verreweg de meest genoemde reden om aan een BROEM-cursus deel te nemen (negen op de tien). Een andere belangrijke reden is ‘willen weten of men nog goed rijdt’. Een overweldigende meerderheid van de cursisten (95%) geeft aan dat de cursus aan de verwachtingen heeft voldaan. De meesten zeggen hem over twee jaar opnieuw te willen volgen

Informatie over de BROEM-cursus ontvangt men het liefst via een folder in de brievenbus, een gerichte e-mail, de krant of de ouderenbond. Veilig Verkeer Nederland is volgens een derde van de respondenten de meest logische aanbieder van BROEM-cursussen. Een even groot deel van de respondenten maakt het echter niets uit wie de cursus aanbiedt.

Betalen
De helft van de ondervraagden is bereid een eigen bijdrage van 10 tot 15 euro te betalen. Een kwart wil minder of niets betalen, en een vijfde is bereid om 15 tot 20 euro bij te dragen.

De kosten voor deelname variëren per gemeente en zijn onder meer afhankelijk van de workshops die worden aangeboden, en eventuele subsidiëring door een regionaal samenwerkingsverband of regionaal orgaan voor de verkeersveiligheid. De duur van de cursus varieert ook per gemeente: van een halve tot een hele dag.

De ouderen zeggen veel baat bij de cursus te hebben. Ze vonden zowel de opfriscursus als de BROEM-rit nuttig, leerzaam en leuk om aan mee te doen. Bovendien gaven de BROEM-cursisten aan dat zowel de opfriscursus als de rit precies was wat ze nodig hadden en waren ze het (helemaal) oneens met de stelling dat een van de onderdelen eigenlijk niet op hen van toepassing was.

Rijinstructeur
De adviezen van de rijinstructeur bij de BROEM-rit gingen grofweg over kijkgedrag, voertuigcontrole, snelheid, daadkrachtigheid en de verkeersregels. Meer dan driekwart van de cursisten vond het advies helder geformuleerd en bruikbaar. Bovendien zei bijna driekwart van de ondervraagden dat zij het advies in de afgelopen weken hadden opgevolgd.

De BROEM-rijvaardigheidsrit wordt afgenomen in de eigen auto, onder begeleiding van een erkende rijinstructeur of gepensioneerde CBR-examinator. De rit wordt aangevuld met een theoriegedeelte en een aantal (optionele) workshops, zoals een ogentest, een gehoortest, een reactietest in een rijsimulator of een lezing door een apotheker of andere deskundige over de invloed van het gebruik van medicijnen, alcohol of drugs op de rijvaardigheid.

De senioren, vooral de 75-plussers, hebben moeite met de weg vinden in een onbekende stad.  Rijden in slechte weersomstandigheden en rijden in het donker worden ook lastig gevonden. Wegsituaties die door minstens een derde van de respondenten moeilijk worden gevonden, zijn korte invoegstroken op de snelweg en rotondes met meer dan één rijstrook. Bovendien zegt een kwart van de respondenten dat er weg- en verkeerssituaties zijn die ze bewust ontwijken, omdat ze deze lastig vinden.

Verkeersregels
De BROEM-cursus richt zich vooral op de praktijk. Er zijn dan ook geen significante verschillen gevonden tussen de voor- en de nameting met de theoretische toets.  De meeste cursisten menen overigens wel dat hun kennis van de verkeersregels door de cursus is toegenomen, dat zij zich door de BROEM-cursus zekerder in het verkeer voelen en beter weten wat hun sterke en minder sterke kanten zijn in het verkeer.

Enkele suggesties voor verbeteringen betroffen de behoefte om tijdens de BROEM-rit een stuk over de snelweg te kunnen gaan, meer te willen rijden in een voor hen onbekende omgeving (buiten woonplaats) of situatie (met name snelweg, bijzondere verrichtingen). Dat is opvallend omdat de meesten bij de opfriscursus zelf aangaven behoefte te hebben aan meer toegepaste en praktische informatie. Dus aan meer aandacht voor de alledaagse praktijk en minder aan theorie met betrekking tot bijzondere en extreme situaties.

Vrijwillig
Naar schatting vinden er in Nederland jaarlijks tweehonderd BROEM-cursussen plaats. Deelname eraan is vrijwillig en heeft geen consequenties voor het rijbewijs. Via advertenties in huis-aan-huisbladen en folders bij onder andere bibliotheken en gemeentehuizen worden ouderen op de cursus geattendeerd.

Aan het onderzoek van de SWOV hebben 293 mensen deelgenomen (respons van 41%). Deze respondenten waren gemiddeld 69 jaar oud, en 57% was man. Meer dan driekwart van de respondenten heeft nog nooit een BROEM-cursus gevolgd.

Bart Pals

Lees het evaluatierapport van de SWOV

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “Betere promotie van aanbod BROEM-cursussen noodzakelijk”

Teun Sulsters|06.05.10|16:03

U spreekt over Rij-instructeurs, hebben die een aanvullende cursus gevolgd, en zo ja bij wie.

Lize Kanters|01.07.11|22:03

Ik woon in Geldrop. ik doe al vele jaren mee met de broem cursus.
wat ik geweldig vind.
zou u mij laten weten wanner de eerst volgende cursus is?

bvd Lize

Cor Vd Wildenberg|19.09.12|21:52

15 jaar geleden hadden we de oprichting van de Brabantse projectgroep BROEM .Ze kregen geld van de provincie.Ieder die in Brabant een broemdag organiseerde kreeg materiaal van deze groep hoe men zo’n dag moest organiseren.Er werd de hand aan gehouden dat rit-adviseurs gecertificeerde rij-instructeurs waren.Helaas wilde VVN dat de geldstroom van de provincie via VVN moest lopen. De ritadviseurs zijn nu oudere gepensioneerde en niet WRM gecertificeerd

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Betere promotie van aanbod BROEM-cursussen noodzakelijk | RijschoolPro

Betere promotie van aanbod BROEM-cursussen noodzakelijk

LEIDSCHENDAM – De BROEM-cursus moet beter gepromoot worden. De helft van de senioren is niet van het bestaan ervan op de hoogte. Dat blijkt uit de evaluatie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) van deze  rijvaardigheidstraining voor ouderen.

Het opfrissen van de verkeersregels is verreweg de meest genoemde reden om aan een BROEM-cursus deel te nemen (negen op de tien). Een andere belangrijke reden is ‘willen weten of men nog goed rijdt’. Een overweldigende meerderheid van de cursisten (95%) geeft aan dat de cursus aan de verwachtingen heeft voldaan. De meesten zeggen hem over twee jaar opnieuw te willen volgen

Informatie over de BROEM-cursus ontvangt men het liefst via een folder in de brievenbus, een gerichte e-mail, de krant of de ouderenbond. Veilig Verkeer Nederland is volgens een derde van de respondenten de meest logische aanbieder van BROEM-cursussen. Een even groot deel van de respondenten maakt het echter niets uit wie de cursus aanbiedt.

Betalen
De helft van de ondervraagden is bereid een eigen bijdrage van 10 tot 15 euro te betalen. Een kwart wil minder of niets betalen, en een vijfde is bereid om 15 tot 20 euro bij te dragen.

De kosten voor deelname variëren per gemeente en zijn onder meer afhankelijk van de workshops die worden aangeboden, en eventuele subsidiëring door een regionaal samenwerkingsverband of regionaal orgaan voor de verkeersveiligheid. De duur van de cursus varieert ook per gemeente: van een halve tot een hele dag.

De ouderen zeggen veel baat bij de cursus te hebben. Ze vonden zowel de opfriscursus als de BROEM-rit nuttig, leerzaam en leuk om aan mee te doen. Bovendien gaven de BROEM-cursisten aan dat zowel de opfriscursus als de rit precies was wat ze nodig hadden en waren ze het (helemaal) oneens met de stelling dat een van de onderdelen eigenlijk niet op hen van toepassing was.

Rijinstructeur
De adviezen van de rijinstructeur bij de BROEM-rit gingen grofweg over kijkgedrag, voertuigcontrole, snelheid, daadkrachtigheid en de verkeersregels. Meer dan driekwart van de cursisten vond het advies helder geformuleerd en bruikbaar. Bovendien zei bijna driekwart van de ondervraagden dat zij het advies in de afgelopen weken hadden opgevolgd.

De BROEM-rijvaardigheidsrit wordt afgenomen in de eigen auto, onder begeleiding van een erkende rijinstructeur of gepensioneerde CBR-examinator. De rit wordt aangevuld met een theoriegedeelte en een aantal (optionele) workshops, zoals een ogentest, een gehoortest, een reactietest in een rijsimulator of een lezing door een apotheker of andere deskundige over de invloed van het gebruik van medicijnen, alcohol of drugs op de rijvaardigheid.

De senioren, vooral de 75-plussers, hebben moeite met de weg vinden in een onbekende stad.  Rijden in slechte weersomstandigheden en rijden in het donker worden ook lastig gevonden. Wegsituaties die door minstens een derde van de respondenten moeilijk worden gevonden, zijn korte invoegstroken op de snelweg en rotondes met meer dan één rijstrook. Bovendien zegt een kwart van de respondenten dat er weg- en verkeerssituaties zijn die ze bewust ontwijken, omdat ze deze lastig vinden.

Verkeersregels
De BROEM-cursus richt zich vooral op de praktijk. Er zijn dan ook geen significante verschillen gevonden tussen de voor- en de nameting met de theoretische toets.  De meeste cursisten menen overigens wel dat hun kennis van de verkeersregels door de cursus is toegenomen, dat zij zich door de BROEM-cursus zekerder in het verkeer voelen en beter weten wat hun sterke en minder sterke kanten zijn in het verkeer.

Enkele suggesties voor verbeteringen betroffen de behoefte om tijdens de BROEM-rit een stuk over de snelweg te kunnen gaan, meer te willen rijden in een voor hen onbekende omgeving (buiten woonplaats) of situatie (met name snelweg, bijzondere verrichtingen). Dat is opvallend omdat de meesten bij de opfriscursus zelf aangaven behoefte te hebben aan meer toegepaste en praktische informatie. Dus aan meer aandacht voor de alledaagse praktijk en minder aan theorie met betrekking tot bijzondere en extreme situaties.

Vrijwillig
Naar schatting vinden er in Nederland jaarlijks tweehonderd BROEM-cursussen plaats. Deelname eraan is vrijwillig en heeft geen consequenties voor het rijbewijs. Via advertenties in huis-aan-huisbladen en folders bij onder andere bibliotheken en gemeentehuizen worden ouderen op de cursus geattendeerd.

Aan het onderzoek van de SWOV hebben 293 mensen deelgenomen (respons van 41%). Deze respondenten waren gemiddeld 69 jaar oud, en 57% was man. Meer dan driekwart van de respondenten heeft nog nooit een BROEM-cursus gevolgd.

Bart Pals

Lees het evaluatierapport van de SWOV

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “Betere promotie van aanbod BROEM-cursussen noodzakelijk”

Teun Sulsters|06.05.10|16:03

U spreekt over Rij-instructeurs, hebben die een aanvullende cursus gevolgd, en zo ja bij wie.

Lize Kanters|01.07.11|22:03

Ik woon in Geldrop. ik doe al vele jaren mee met de broem cursus.
wat ik geweldig vind.
zou u mij laten weten wanner de eerst volgende cursus is?

bvd Lize

Cor Vd Wildenberg|19.09.12|21:52

15 jaar geleden hadden we de oprichting van de Brabantse projectgroep BROEM .Ze kregen geld van de provincie.Ieder die in Brabant een broemdag organiseerde kreeg materiaal van deze groep hoe men zo’n dag moest organiseren.Er werd de hand aan gehouden dat rit-adviseurs gecertificeerde rij-instructeurs waren.Helaas wilde VVN dat de geldstroom van de provincie via VVN moest lopen. De ritadviseurs zijn nu oudere gepensioneerde en niet WRM gecertificeerd

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.