rijles, rijschool, rijinstructeur, WRM

Gastopinie: ‘De nieuwe WRM wordt steeds meer uitgehold’

GASTOPINIE – Toen wij in juni 2009 van start gingen met de eerste groep aspirant rijinstructeurs die volgens de nieuwe WRM opgeleid en- vooral- geëxamineerd gingen worden waren de verwachtingen hoog gespannen. De leerdoelen (competentiegericht examineren, de verplichte stage met echte leerlingen  en de nieuwe stagebeoordeling) zagen er allemaal hoopvol uit.

De eerste examens, de theoretische  fase1a, 2a en 2b bleken plotseling een slagingspercentage op te leveren van 90 tot 95%. Dat stemde ons tot nadenken: “Hoe is dit mogelijk?” De aangeboden leerstof was qua inhoud niet veranderd, het gemiddelde niveau van onze kandidaten was hetzelfde als altijd, dus kan de oorzaak alleen maar gelegen zijn in het feit dat de examens makkelijker geworden zijn.

Stagebegeleidingen

Ook in de volgende groepen bleef dit verschijnsel zich manifesteren. Inmiddels, ook naar aanleiding van de talrijke stagebegeleidingen die we sindsdien gedaan hebben, zijn wij van mening dat de theoretische examens zó makkelijk zijn dat daar betrekkelijk eenvoudig een niveau doorheen rolt wat nooit een goede rij instructeur zal worden. Voorheen in de oude WRM werd er al een hele duidelijke schifting gemaakt in die eerste, theoretische, fase.

Talrijk waren de “gevallen” die 4, 5 of nog meer keren een herexamen moesten afleggen voor 1a(wet) en/of 1b (instructiebekwaamheid). Dan werd in die fase al heel duidelijk wie wel of wie niet geschikt was, en deze kandidaten werd dan aangeraden om iets anders te gaan doen of, vaak, ze kozen zelf eieren voor hun geld en haakten af.

Theorieles

En dat ook nog terwijl de opleiding (en de exameneisen) in de laatste paar jaar al zo waren uitgedund: het vak autotechniek kwam te vervallen, de verplichte EHBO cursus, het verplichte anti- slip certificaat, de presentatie van een theorieles. Het hoefde ineens allemaal niet meer.

Stel vandaag aan de gemiddelde stagiair eens een parate kennisvraag over het R.V.V. of laat hem de aandrijflijn van de auto eens simpel uitleggen aan een leerling, wat is het onderstuurd stuurkarakter van een auto, wat doet E.S.P. enz. en hij zal je aankijken of je Swahili praat. Om nog maar te zwijgen over de Rijprocedure!

RVV

De Rijprocedure is ineens een hele grote rol gaan spelen in de theoretische examens, op zich een hele goede zaak! Maar hoe komt het dat grondige kennis van de artikelen van het RVV, de letterlijke betekenis van verkeersborden en dergelijke kennis die m.i. een rij instructeur dag en nacht paraat moet hebben om situaties te kunnen uitleggen en verklaren niet meer getoetst wordt op de manier zoals het hoort?

In het voorwoord van de Rijprocedure staat immers dat “Vereist is dat de gebruiker van deze procedure de verkeerstheorie volledig beheerst”. Waarom geen apart examen over de Rijprocedure? Waarom wel 2 aparte examens instructiebekwaamheid die heel veel op elkaar lijken? In de praktijk lijkt het wel of zowel fase 1a alsook 2a en 2b alleen nog maar over de Rijprocedure gaan. Waarom wordt die “volledige beheersing”niet grondig getoetst?

IBKI

Bovengenoemde manco’s  vallen ongetwijfeld ook op bij de IBKI examinatoren die fase 1b (de rijproef) afnemen.  Overigens over de wijzigingen in dat examen niets dan lof! De manier waarop de rijproef beoordeeld wordt is een stuk reëler dan het voormalige rigide gedoe met de standaard aftrekpunten voor afwijkende gedragingen; inderdaad het AEX principe wordt nu toegepast.

Tijdens de verwoording van de twee taakprocessen vallen de mensen die hun stof niet beheersen genadeloos door de mand doordat ze alleen qua terminologie al volledig  vastlopen (voorrang verlenen of voor laten gaan, bestuurders of weggebruikers om maar wat te noemen). De uitvoering van de bijzondere verrichtingen volgens de Handelingsanalyses is ook een groot struikelblok, men doet vaak maar wat, droog sturen, met één hand achteruit sturen, op goed geluk in- of terugdraaien om nog maar te zwijgen over het voorgeschreven kijkgedrag

Stage

Aldus geslaagd voor fase 1 en 2 (met of zonder herexamen, de rijproef meestal) belandt de kandidaat in de stage en komt dan zichzelf pas echt tegen! Dan pas, naar mijn mening véél te laat, komt zijn gebrek aan parate kennis van RVV en Rijprocedure en Handelingsanalyses aan het licht.

Velen van hen zijn namelijk na het behalen van hun rijproef gemakshalve ook maar weer teruggevallen naar hun “rijstijl” van voor de opleiding. Daar pas wordt duidelijk wie de goede, wie de slechte en wie de totaal ongeschikte kandidaten zijn om rijinstructeur te worden. Veel te laat in het traject!

CBR-leerling

Door het relatieve gemak waarmee de eerste en tweede fase doorlopen zijn ( vanwege de makkelijke examens!) wordt dan pas pijnlijk duidelijk of iemand bekwaam is of niet. Deze schifting moet veel verder terug in het traject gemaakt worden, al is het alleen maar in het belang van de betrokken CBR-leerling.

Natuurlijk is niet alleen het IBKI aansprakelijk voor deze ontwikkeling. Ook de onwetendheid van instanties als het UWV. en betrokken re-integratie instituten en –bureaus spelen een belangrijke rol. Een veel strengere voorselectie en hogere toelatingseisen zijn zeker op hun plaats om betere instructeurs in de lesauto te krijgen, maar ook de examinering dient te worden aangepast.

Diploma

En dat gebeurt ook! Het diploma rij instructeur wordt nu met ingang van 1 december aanstaande NOG makkelijker te behalen, want vanaf die datum hoeft de kandidaat in zijn stage beoordeling (zijn eindexamen!) nog maar één lesonderwerp naar keuze te presenteren en krijgt daar minimaal 50 en maximaal maar liefst 80! minuten de tijd voor. (vergelijk deze uitloop eens voor de aardigheid met de hooguit 5 min. die in de oude stijl deel2 met pijn en moeite geoorloofd werden!)

Welke overweging aan deze volgende, zoveelste, uitholling van het zware en verantwoordelijke beroep van rij instructeur ten grondslag ligt is mij een raadsel. Maar in mijn ogen neemt de geloofwaardigheid van de nieuwe WRM alleen nog maar af. We krijgen straks in plaats van betere, daadwerkelijk competente instructeurs een hele hoop totaal ongeschikte en onbekwame mensen in de lesauto die het imago van de rijschoolwereld geen goed zullen doen.

Toon van Werde
Opleider van Rijinstructeurs
Eindhoven

Wilt u ook een gastopinie inzenden? Stuur een artikel van maximaal 800 woorden naar [email protected].

Alle inzendingen worden eerst inhoudelijk beoordeeld. De redactie van VerkeersPro.nl beslist of er tot plaatsing wordt overgegaan.

Auteur: Bart Pals

46 reacties op “Gastopinie: ‘De nieuwe WRM wordt steeds meer uitgehold’”

Marjolein Hoevers|07.11.10|13:08

Ik sluit mij volledig aan op het ingezonden stuk van Toon van Werde.
Ik ben stagementhor en erger me dood aan de minimale kennis van de statiaires.
Eenvoudige dingen als: wat is echt stilstaan na een noodstop en waarom moet je dan ook de koppeling ingetrapt houden kunnen ze niet aan de leerling uitleggen.
Het UWV en de reintegratiebureaus verwachten dat een stagiaire met 35 uur actieve stage op examen kunnen gaan, nu dat is veel te weinig. De lessen die ze moeten geven zijn zo gebrekkig, dat dit ten koste gaat van de leerlingen.
Zelf heb ik ooit de oude examens gedaan, wat bloed, zweet en tranen koste. Na ongeveer 200 uur passieve en actieve stage was ik klaar om het zelf te doen!!
Dus ben ik van mening dat het niveau van de theorie examens weer omhoog moet en dat het RVV weer gestampt moet worden. Tevens moet de slipopleiding weer terug komen. Dit met name ook voor de veiligheid van de stage menthoren achterin, die hun leven vaak niet zeker zijn!!

Marjolein Hoevers
Stage menthor Eindhoven

Jan|07.11.10|20:06

Wel weer lekker negatief allemaal.
Wij weten het weer beter en wij zijn beter.

Maar als “Opleider van Rijinstructeurs” en “Stage menthor Eindhoven” zijn jullie beide verantwoordelijk voor de opleiding van deze nieuwe rijinstructeurs.
Dus jullie zijn degene die alles in goede banen kunnen leiden.

Wat de uwv etc. ermee te maken hebben weet ik niet want er zijn genoeg die de opleiding zelf betalen.

Ook zijn het Ibki en de opleider verantwoordelijk voor die 35 uur stage en niet het Uwv.

Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het met een gedeelte wel eens ben.
De slipcursus is verdwenen maar de cursus is niks goedkoper geworden.
Ook mist er gewoon iets in de “nieuwe” opleiding. Echt les in het “lesgeven” is er niet bij en zul je bij je evt. “stageplek” moeten leren.
Als deze het gewoon voor het geld doen en verder geen verbintenis hebben met de “nieuwe instructeur” kan dit zeer nadelig zijn.

Ook kan het Ibki zijn afspraken niet nakomen.
Lang wachten op je examen en lang wachten op je behaalde bevoegdheid pas.

Ik had ook meer verwacht van de “nieuwe zogenaamd betere” opleiding maar met “vroeger was alles beter” kom je er ook niet.
Heb gehoord dat je voorheen gewoon ff ergens om een handtekening ging en je zo je stageperiode binnen had zonder er iets voor te doen.

Dus het kan beter maar deze taak licht bij Ibki en de opleiders.

Evt. klanten en Uwv hebben hier toch niks mee nodig?
Die krijgen nu gewoon niet “de waar voor hun geld”.

w|08.11.10|17:36

Uuuuuh……

Het is toch mentor zonder h, UWV, en IBKI ?

Jacob|08.11.10|18:31

UWV betaalt tegenwoordig geen cent meer hoor!
Men kan nu zelf aardig in de buidel tasten en dat is tegenwoordig geen sinecure,lijkt me!

Sjak|08.11.10|23:39

Zoals bij elke voor heb je een tegen. Kijk bijvoorbeeld naar het punt dat het NOG makkelijker wordt omdat er nog maar één les gegeven hoeft te worden.

Zie hier het nadeel. Nu heb je nog de kans om de tweede les te laten zien dat je het “doel” wel goed kunt formuleren. Misschien het je het de eerste keer wel verknald. Dan heb je toch nog een BP te pakken in plaats van een CP.

lian|10.11.10|17:15

Allemaal leuk en aardig, maar laten we eens beginnen bij de ( toekomstige ) cbr leerling. Wat mag die verwachten voor zijn geld? Juist, een instructeur die zowel op het gebied van theoretische kennis en instructie bekwaamheid, capable is om van hem/haar een verantwoorde, veilige en zelfstandige chauffeur te maken.

Onnodig te zeggen dat er van het IBKI dan verwacht mag worden dat een i.i.o. op een efficiente wijze getoest dient te worden voor wat zijn theoretische kennis betreft alvorens genoeg te hebben aan de, door het IBKI, gestelde 35 stageuren.
Mijn ervaring (als stagementor ) leert dat dit nu niet het geval is, het is niet haalbaar.

Als nu in de praktijk blijkt, dat dit aantal uren veel te weinig is mag m.i. het IBKI zich nog eens achter de oren krabben. Ik weet wel dat het IBKI spreekt van een minimum aantal uren maar,
dat er op basis van de, door het IBKI opgelegde stageuren, door opleiders een prijskaartje aan de opleiding wordt gehangen lijkt mij een normale zaak. De grote opleidingsinstituten kunnen nu eenmaal niet een persoonlijke binding hebben met elke i.i.o., zoals iemand zei.

Ookl is het voor de i.i.o. misschien wel productief dat hij nog een 2de kans krijgt, 2 lessen beter dan 1, want waar vind je iemand die deze instructeur straks =/- €60 gaat betalen omdat hij je 80 minuten lang heeft leren keren (3) of met je de bocht achteruit heeft geoefend, ik denk nergens.
Praktijk gericht behoort toch zoveel mogelijk te grenzen aan de werkelijkheid lijkt mij. Nu, met al deze versoepelingen van de examen eisen, is er alsnog een stage periode nodig. De “nieuwe” instructeur moet dan nog leren om binnen een bepaald tijdsbestek, een leerling op te halen, de les te geven en weer thuis af te zetten ( sommige rijscholen hebben lessen van 50 minuten).

Al met al is het zo dat toen ik mijn instructeursbewijs (2006 ) haalde, er nog 260 stageuren achteraan kwamen. voordat ik alleen les mocht geven omdat mijn werkgever het niet goed vond dat je, en terecht, over de rug van een leerling de praktijk leerde. Niks even een handtekening ergens halen.( zou niet weten hoe en waar overigens )

Nu wordt er, als we ons moeten houden aan die 35 uur stage, ( kostenplaatje ) wel gelopen over de rug van de cbr leerling. Dit lijkt mij niet de bedoeling. Omdat de cbr leerling bij mij bovenaan in t vaandel staat, dient er m.i. in de opleiding tot rijinstructeur het een en ander te worden aangepast.

Als het IBKI niks kan of wil doen dan….

Het is maar een idee maar wellicht kan de opleider dan wel iets doen. Misschien een vast bedrag in rekening brengen voor het theoretische gedeelte van de opleiding en moet er bij het praktische gedeelte wel per persoon een inschatting worden gemaakt hoeveel uur er nodig zijn om van die persoon een goede rijinstructeur te maken -praktijk is nu eenmaal niet voor iedereen gelijk, bij geen enkele opleiding ( denk maar aan een rij-opleiding) -.

Een instructeur die ELKE cbr leerling verdient.

Jim Schouten|11.11.10|08:13

Per 1 juni 2009 zijn de WRM-theorie-examens inderdaad ingrijpend gewijzigd. In de eerste plaats zijn de oude, nogal theoretische vragen vervangen door praktische situaties van de rijinstructeur. Dat maakt de situaties veel beter herkenbaar en dat is een goede zaak. We willen niet weten of een rijinstructeur een definitie kent, maar dat hij in de praktijk de juiste keuzes maakt.
In de tweede plaats zijn vragen geïntroduceerd waarbij verschillende antwoorden goed zijn; sommige beter dan andere. Daardoor kon je makkelijker punten ‘scoren’. Uit de evaluatie is gebleken dat met name door dát aspect de lat te laag was gelegd. Afgelopen zomer zijn we na goed overleg met de branche begonnen om de zak/slaaggrens stapsgewijs aan te scherpen. De eerste stap heeft al een behoorlijk effect:
• B fase 1A: 64% (was 74%)
• B fase 2A: 73% (was 94%)
• B fase 2B: 66% (was 92%)

Wordt de stagebeoordeling eenvoudiger doordat vanaf 1 december 2010 nog maar één les hoeft te worden gegeven? Eerst iets over de achtergrond van die wijziging. Bij de ontwikkeling van de stage werd er vanuit gegaan dat in rijlessen ófwel instructie ófwel coaching de boventoon voerden. In de praktijk blijkt echter dat in alle rijlessen zowel coaching als instructie aan de orde komen. Ook bij de analyse van de stagebeoordelingen bleek dat de tweede les weinig informatie toevoegde. Teruggaan naar één rijles tijdens de stagebeoordeling zal daarom geen invloed hebben op de kwaliteit van de beoordelingen. Je zou zelfs kunnen stellen dat het voor de kandidaat lastiger wordt: hij moet nu in één les zijn vakbekwaamheid aantonen. In die zin herkennen we de opmerking van Sjak.

Jim Schouten|11.11.10|10:56

De reactie van Lian had ik nog niet gelezen toen ik mijn bericht plaatste. Vandaar deze aanvullende reactie.

Bij het aantal stageuren is een lastige, maar in mijn ogen zorgvuldige afweging gemaakt tussen het ideaal en wat de markt aankan. Oorspronkelijk is uitgegaan van 100 uur stage. Dat is nog niet het niveau dat Lian graag zou zien, maar komt toch dichter in de buurt dan de huidige 40 uur. De vrees was echter dat met een eis van 100 uur het aanbod van stageplaatsen veel te klein zou zijn.

We krijgen daarover op dit moment verschillende berichten, maar de algemene indruk is toch dat de rijscholen niet staan te trappelen om via de stage goede instructeurs op te leiden. Met toenmalig minister Eurlings is al afgesproken dat de stage nadrukkelijk gevolgd zou worden. Dat gebeurt dus ook en ik verwacht dat het laatste woord over de stage nog niet is gezegd.

pope|11.11.10|16:54

hoi
als ik de gegevens van de opleidingsinstituten moet geloven,waren de slagingspercentages 2al jaren 95%?????

piet|11.11.10|18:42

ja dat klopt……..

Kamal|11.11.10|19:14

even een aanvulling op het geen wat meneer Van Werde al helemaal correct opmerkte,

wordt het niet tijd dat alle betrokken instanties(ibki,cbr,bovag,verkeer en waterstaat etc. etc.) even achter de oren gaan krabben,
over wat deze mensen die jaren ervaring bezitten en natuurlijk de onmisbare bekwaamheid hebben voor de rij instructie om deze eens serieus te gaan nemen en te betrekken bij besluiten die invloed hebben op kandidaten die door deze mensen worden opgeleid.
Verder vind ik het schandalig dat deze instanties i.p.v. samenwerken iedere keer weer het wiel opnieuw willen uitvinden………..i..p.v. proberen het wiel beter en mooier te laten lopen op een verandwoordelijke manier .
En wat het ergste is van alles, dat deze mensen zonder CAO hun beroep dagelijks uitoefenen met veel liefde en risico voor eigen leven en dat van hun leerlingen om toch uiteindelijk de doelstelling te behalen en de leerlingen iets mee te geven waar ze de rest van hun leven iets aan hebben.En dat mag best eens worden erkent door bovengenoemde instanties.

P.S. alleen als de bovengenoemde instanties samenwerken en betrokken partijen erbij betrekken zal het wiel blijven rollen zonder horten of stoten!

afz. een rijinstructeur die zijn bekwaamheid en ervaring graag overdraagt aan diegene die dat zelfde wiel wil zien blijven rollen.

Jim Schouten|12.11.10|10:34

In de eerste plaats mijn dank aan degenen die zich langs deze weg betrokken tonen met de WRM-examens. VerkeersPro helpt op deze manier om inzicht te geven in de ontwikkelingen van de WRM. Daar hebben we als exameninstituut ook baat bij.

SLAGINGSPERCENTAGES
Ik weet niet precies welke opleidingsinstituten spreken over 95%. Voor wie het echt weten wil, staan de slagingspercentages van zowel IBKI als de afzonderlijke WRM-opleiders op onze website: http://www.ibki.nl en via Producten & Diensten naar Rij-instructeurs en dan rechts de link naar de Slagingspercentages. Voor alle WRM-examens is het nu 70%; voor de oude WRM wel duidelijk lager dan voor de nieuwe WRM (maar dat trekt nog wel bij). Er is één opleider met 83%; de andere zitten (ruim) lager.

SAMENWERKEN
Helaas wekken we kennelijk de indruk (in elk geval bij Kamal) dat IBKI voor de WRM het wiel zelf probeert uit te vinden. Mijn beeld is anders. De aanpassingen zijn gebaseerd op de evaluatie van de oude WRM. Die is door een onafhankelijk onderzoeksbureau uitgevoerd en daarbij zijn zowel de brancheorganisaties als de opleidingsinstituten en andere deskundigen geïnterviewd. De minister heeft vervolgens de uitgangspunten voor de nieuwe WRM geformuleerd waaronder de introductie van de stage en het vervangen van de applicatietoets door verplichte bijscholing.
De uitgangspunten zijn uitgewerkt door DHV en Cito waarbij dezelfde deskundigen zijn ingezet die ook regelmatig ontwikkelingen voor de CBR-examens voorbereiden. CBR en IBKI betrekken elkaar overigens altijd bij nieuwe ontwikkelingen. Ook het ontwikkelen van examens en examenvragen gebeurt steeds in overleg met brancheorganisaties en de opleidingsinstituten en andere deskundigen.

Uiteraard geldt bij dat overleg – zoals altijd bij ons Nederlandse polderen – dat verschillende organisaties verschillende belangen hebben. De uitkomsten weerspiegelen ook die belangen. Dat zijn vaak lastige afwegingen. Het alternatief zou zijn dat we ons opsluiten in een ivoren toren. Liever niet.

Kamal|12.11.10|21:42

dus meneer schouten zijn we eruit…….het zal nooit iets worden omdat iedereen voorzich bezig is……..met andere woorden wat is de meerwaarde van mensen die dit beroep al jaren uitoefenen en tot de dag van vandaag “niet”‘ naar geluisterd word.bedoel daarmee te zeggen dat er mensen zijn die de hoop al jaren hebben opgegeven dat ze serieus genomen worden en dat word steeds bevestigd door deze instanties .heb verschillende mensen gesproken van
cbr,bnor en rij instructeurs die dit beroep al meer dan 25 jaar doen, wat je hoort is jah….is altijd zo geweest en daar verander je toch niets aan.
dan vraag ik me af ben pas 7 jaar opleider wil ik hiermee verder in deze opzet.andere denken en wij moeten doen!Kom op zeg dit gaat nergens meer over!
en dat opsluiten in een ivoren toren beste man is al jaren gaande ,en wie hebben ze geintervieuwd? bedoel ons is niets gevraagd sterker nog als ik meneer eurlings mocht spreken zou ik hem in minder dan een uur kunnen overtuigen over wat deze mensen allemaal hebben uitgezocht al bekend was ,maar de hamvraag is wie doet er iets aan op een verandwoordelijke manier………….als het zo doorgaat hebben we straks opleiders en nog erger leerlingen die als ongecontroleerd projectiel voortbewegen tussen de gewone burgers.
en natuurlijk neem ik van u aan dat er serieus mee word omgegaan door deze instanties.
Maar uiteindelijk telt het resultaat…..en dat is op heden (nieuwe WRM onvoldoende wat mij betreft) ga gewoon terug naar het oude systeem RVV ,bekwaamheid en theorieles kunnen geven binnen de tijd 45 min met maximaal uitloop van 5 min.
Mag ik u bedanken voor uw tijd meneer Schouten maar als u echt wil praten nodig ik u graag uit voor een persoonlijk gesprek ergens in het land en zal wat aanhang mee brengen die hierover het zelfde denken.Mijn reactie is geen verwijt naar u of een van deze instanties maar puur een constatering in de loop der jaren en naar aanleiding van gesprekken met bekwamen mensen.

Ron Foppen|12.11.10|22:43

Ik ben het met een groot aantal punten eens. Als vakman / -vrouw heb je als rijinstructeur een grote verantwoordelijkheid. Je rijdt met ‘kinderen’ van gezinnen en families in de auto die je moet voorbereiden op een veilige deelname aan het verkeer met bijvoorbeeld een auto. Ik mijn optiek moet je als instructeur er dan ook alles aan doen om deze taak tot een goed einde te brengen. Wat inhoud dat je zelf overtuigt bent dat jouw kandidaat zich in het verkeer op een vlotte en veilige manier kan verplaatsen. Dat hij of zij begrippen als sociaal en defensief rijgedrag kent, toepast en het voertuig goed kan beheersen. Dit begint dan wel bij de basis en dat is een goede opleiding tot instructeur.
Hoe dit dan allemaal zou moeten is al jaren onderwerp van discussie. Mijn mening is dat de huidige opleiding en applicatie niet het beste is wat wat aankomend collega’s aangereikt krijgen om hun ‘zware’ taken als instructeur uit te kunnen voeren. Hiervoor is namelijk vakkennis, vaardigheid, didactiek en sociale kunde etc. voor nodig. Verder is het in mijn beleving zo dat de applicatie een aanfluiting is waarbij men net alleen doet of er alleen maar B instructeurs zijn. Veel van mijn collega’s geven dagelijks les op een ‘anti slipbaan’ of op een vrachauto. Voor hen betekend de applicatie zich weer inleven in de B rijlessen om het protocolletje te laten zien. Als het IBKI staat voor kwaliteit van de sector moet ze ook in staat zijn een applicatie af te nemen bij een instructeur die bijvoorbeeld een vrachtauto rijles geeft of een cursus HNR. Verhalen dat B de basis is geloof ik wel. Alsof je een les remmen en uitwijken even uit de mouw schudt, waarbij een resultaat vasgesteld dient te worden en je de cursist het resultaat meedeelt met de goede en zwakke punten. Oh ja en een (studie) advies meegeeft.
Conclusie: We lopen in ganzepas mee en doen maar wat de beleidsmakers bedacht hebben over zaken dat tot een kwalitatief systeem moeten leiden. Uiteindelijk draait het maar om een ding: business en geld! Wie dit ontkend is géén ondernemer! En kwaliteit? Dat begint met een goede opleiding en een gemotiveerde instructeur die voor het maximale gaat.

toon|13.11.10|17:01

Het feit dat Jim Schouten zelf reageert namens IBKI is al een bewijs dat ze zich zeker niet in een ivoren toren willen opsluiten. Sommige reakties zijn erg kort door de bocht, andere niet der zake kundig en sommige zeer waardevol, met name die van mensen die zich in de dagelijkse praktijk bezig houden met de begeleiding van stagiaires.Wat Lian zegt over het belang van de cbr leerling en wat Marjolein zegt over de veiligheid achterin de auto zijn twee aspecten die zwaar moeten meewegen. Verder blijf ik bij de kern van mijn betoog dat de grondige theoretische basis (rvv met name!) absoluut vereist is om gedegen les te kunnen geven, het overwicht van de instructeur moet gebaseerd zijn op kennis van zaken. Als een instructeur zijn definities WEL kent, of de letterlijke betekenis van de verkeersborden kan hij elke verkeerssituatie uitleggen en verklaren. Zoniet dan hoef ik maar een paar simpele vragen of situaties voor te leggen uit rvv of rijpro om hem met zijn rug tegen de muur te zetten en dat moet niet mogen…juist in het belang van alweer die cbr leerling want om DIE gaat het, nu en in de toekomst

Jim Schouten - directeur IBKI|13.11.10|18:09

Op het gevaar af dat de discussie te ingewikkeld of genuanceerd wordt, reageer ik graag nog een keer. Ik wil ingaan op twee aspecten: soorten kennis (en bijbehorende examenvragen) en de relatie tussen opleiding en verkeersveiligheid.
SOORTEN KENNIS
Over het doel zijn Toon en ik het eens, denk ik: juist handelen in iedere verkeerssituatie. Hoe bereiken we dat? We kunnen naar de betekenis van een verkeersbord vragen of vragen om die betekenis toe te passen in een concrete situatie. Het risico van vragen naar definities is dat mensen wel de woorden (of eigenlijk de opeenvolging van letters) uit hun hoofd hebben geleerd, maar die definitie niet begrijpen. Dan kunnen ze een leerling er ook niet mee helpen. Om kennis in verschillende situaties goed toe te passen, moet je de stof niet alleen kennen, maar ook echt begrijpen.
OPLEIDING EN VERKEERSVEILIGHEID
Uiteindelijk moet de WRM bijdragen aan de verkeersveiligheid (en aan milieuverantwoord en sociaal verkeersgedrag). Het is lastig, zo niet onmogelijk, om een directe relatie te leggen tussen de opleiding van de rijinstructeur en de verkeersveiligheid. Daarvoor zijn het verkeer en vooral het gedrag van mensen te complex. Een hard bewijs zal daarom niet meevallen. Ik ben er echter wel van overtuigd dat het systematisch aanleren van instructie geven en coachen, zoals in de WRM-opleiding gebeurt en zoals IBKI tijdens de examens toetst, de rijinstructeur een goede basis geeft om leerlingen vervolgens op te leiden tot voldoende vaardige en veilige bestuurders. Maar er blijven verschillen. De ene rijinstructeur gaat voor een 10, de andere neemt met genoegen met een 6. Voor zijn eigen WRM-examens en waarschijnlijk ook voor de CBR-examens van zijn leerlingen.
En dan spelen opeens ook heel andere aspecten een rol. Bijvoorbeeld dat de rijinstructeur ook gewoon geld wil verdienen en niet wordt betaald voor zijn bijdrage aan de verkeersveiligheid, maar voor de uren die hij les geeft en de indruk die hij bij zijn leerlingen achterlaat.

Kamal|14.11.10|02:39

de tijd zal het uitwijzen……..we kunnen praten tot we een ons wegen ,
maar uiteindelijk gaat het om daden…..en wat betreft de veiligheid van stagebegeleiders achterin en de cbr leerling
die moet ten alle tijde gewaarborgd blijven.
En wat betreft nieuwe rij instructeurs opleiden/begeleiden staat of valt of ze talent hebben,
alleen als ze dat hebben kun je ze verder ontwikkelen!
heb namelijk het idee dat tegenwoordig iedereen rij instructeur kan worden..als ik om me heen kijk……….maar goed zal het wel niet begrijpen??!

Marjolein Hoevers|14.11.10|12:17

Nou Kamal, je begrijpt het heel goed. De toelatingseisen tot de instructeurs- opleiding moeten omhoog.

Jim Schouten - directeur IBKI|15.11.10|06:24

Enkele opmerkingen over de recente reacties:
KENNIS OF TOEGEPASTE KENNIS?
Toon benadrukt het belang van het kennen van definities. Het lastige is dat bij examenvragen naar definities niet duidelijk wordt of iemand de betekenis begrijpt of alleen de woorden kan herhalen. Door naar de toepassing in een verkeerssituatie te vragen, kom je dichter bij het werkelijke begrip.
HOGERE TOELATINGSEISEN WRM-EXAMENS?
Marjolein Hoevers wil de toelatingseisen verhogen. Dat is bij de wijziging van de WRM ook overwogen: minimaal HAVO in plaats van VMBO. Daarbij werd ook gekeken naar Duitsland waar een hogere toelatingseis geldt. De vrees was echter dat daarmee de eisen zó hoog zouden worden dat er geen nieuwe instructeurs meer zouden instromen. Het heeft ook alles te maken met de status en de inkomsten van het beroep rijinstructeur.
OVERLEG OF PERSOONLIJK GESPREK?
Kamal nodigt mij uit voor een persoonlijk gesprek. Niets mis met een goed gesprek. Kijkend naar de situatie in onze branche zal dat de oplossing echter niet brengen. Het is niet voor niets dat we drie landelijke belangenorganisaties voor rijscholen hebben (BOVAG, FAM en VRB) en dan ook nog een aantal regionale verenigingen. Zelfs die zijn het lang niet altijd met elkaar eens over WRM-zaken. Dat geldt zeker voor de circa 10.000 rijinstructeurs in Nederland.
Overigens komen we met enige regelmaat bij bijeenkomsten van rijinstructeurs en wellicht komen we elkaar daar nog eens tegen. Het zijn vaak leuke en zeker geanimeerde gesprekken!

Kamal|15.11.10|13:13

Beste meneer schouten alles valt op staat met het kennen van definities en als wij kennen zeggen bedoelen we ook begrijpen…..dus termen als stoplichten en voor laten gaan bij bestuurders zijn uit den boze bij de bekwame mensen.
als u zegt dat alles op verkeerssitiuaties moet worden na gespeeld……..beseft u wel hoeveel situaties erzijn in het verkeer waarop je je leerling onmogelijk op kunt voorbereiden of trainen,
maar doordat je de definities begrijpt kun je je taakprocessen sneller uitvoeren waardoor je je leerling sneller kan leren welke situaties extra aandacht nodig hebben.En wat betreft te hoge eisen en dus te weinig nieuwkomers dat verhaal kan je niet verkopen.
stelt u zich voor dat ze bij de piloten opleiding ook de eisen zouden verlagen dan denk ik dat we een probleem hebben.Met andere woorden de eisen moeten de eisen blijven zodat je zekerheid hebt dat je uiteindelijk toch met bekwame mensen te maken hebt……ondanks dat hij/zij 10 keer RVV heeft over moeten doen.
Maar omdat al die belanghebbende zoals UWV het allemaal geld kost en dus de overheid doen we maar de eisen omlaag halen dan haalt iedereen het……………

Jim Schouten - directeur IBKI|15.11.10|13:19

Om misverstanden te voorkomen: de toelatingseisen voor de WRM-examens zijn niet verlaagd. Die zijn altijd VMBO (of een voorloper daarvan, zoals MAVO) geweest.

Kamal|15.11.10|17:43

succes mensen
ik trek me terug uit deze discussie.

iedereen heel veel plezier verder.

vriendelijk groet,

toon|16.11.10|01:00

Natuurlijk behelst het kennen van definities ook het begrijpen ervan, de leraar moet “boven de stof staan”. En natuurlijk weet ik ook niet uit mijn hoofd hoelang ik mijn brommobiel in een parkeerschijfzone binnen een erf buiten een vak mag parkeren en dat soort trivialiteiten waar je in de praktijk niet mee te maken krijgt, maar denk eens aan de rechtdoorregel bij het verlaten van een rotonde (“de voetganger heeft toch haaientanden…) of een versmalling met door borden F5 en F6 geregelde doorgang e.d. je hoort dan toch zeker te weten of de wet spreekt over bestuurders of over verkeer (arme voetganger!). Je kunt bij nadering van F5 toch niet vertellen dat de “tegenligger voorrang heeft”. Spreek je over deweg, de rijbaan of de rijstrook, dat soort dingen die in de uitleg van een situatie wel degelijk een groot verschil maken. Als een instructeur zegt dat we gaan kijken of we naar de andere rijbaan kunnen stap ik liever uit. Op dit niveau- als instructeur- zijn deze dingen belangrijk in mijn ogen. Over dit soort kwesties zijn heel eenvoudig (strik) vragen te bedenken waarmee je kunt onderzoeken of iemand inderdaad boven de stof staat. Hetzelfde geldt voor de Rijprocedure: het staat er allemaal letterljk in, zorg dat je ermee kunt werken anders zopu je er bij het cbr weleens keihard op kunnen worden afgerekend, het belang van de cbr leerling staat weer op het spel
Maar om ermee te kunnen werken zul je eerst precies moeten weten en begrijpen wat er staat, en de vertaalslag naar het RVV kunnen maken. En daar schort het mijns inziens aan, niet in de laatste plaats door de de eenvoudige en oppervlakkige examinering. Deze overtuiging wordt ook keer op keer bevestigd tijdens de stagelessen ( de goede niet te na gesproken natuurlijk, want die zijner ook!!). En dat is veel te laat in het traject en weer is de -betalende- cbr leerling de dupe

Jim Schouten - directeur IBKI|16.11.10|07:58

Toon, ik begrijp de reactie volkomen. Ik ben op taalgebied minstens zo’n pietje-precies. Echter, als we dergelijke (strik)vragen stellen, zijn de reacties ook héél duidelijk van zowel kandidaten als opleiders: “Zijn jullie nu neerlandici aan het examineren of rijinstructeurs?” Het taalniveau van veel cursisten is daarbij een serieus probleem.
Een vergelijkbare discussie speelt in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Daar zullen waarschijnlijk weer centrale examens Nederlands (en rekenen) worden ingevoerd. Als het minimale taalniveau niet wordt gehaald, mag de school geen diploma verstrekken – hoe goed de leerling ook reparaties kan uitvoeren of diagnoses kan stellen. Lastig dilemma, want we willen met z’n allen wel weer graag dat mensen met een diploma aan het werk gaan en hun eigen brood verdienen.

erikv|17.11.10|23:13

Meneer Schouten,

Even over de opmerking “Zijn jullie nu neerlandici aan het examineren of rij-instructeurs?” ‘. Aangezien er een groot verschil is tussen een rijstrook of een rijbaan lijkt me dit een logische vraag om te stellen op een WRM-examen. Als er namelijk geen verschil zou zijn, waarom dan de moeite nemen om hier een aparte definitie van op te nemen? Het zelfde principe gaat op voor stoplicht of verkeerslicht, maar ook het verschil tussen stoppen of parkeren. Hoe wil je ooit de stop-opdracht juist uitleggen als de instructeur zelf dit verschil nog geeneens weet?

Als de rij-instructeur in opleiding niet in staat is deze zaken te herkennen, erkennen en toe te passen moet hij/zij eens achter zijn oren krabben voor zijn of haar motivatie om rij-instructeur te worden. De leerlingen zijn namelijk geen geldzakjes op wielen, maar mensen van vlees en bloed die deel gaan nemen in het complexe verkeersbeeld in Nederland. En gelieve op een veilige en verantwoorde manier. En dat laatste begint bij de rij-instructeur.

En die zelfde rij-instructeur krijgt zijn opleiding volgens de richtlijnen van het IBKI. En als het IBKI zwicht voor opmerkingen als : “Zijn jullie nu neerlandici aan het examineren of rij-instructeurs?” en hierdoor zijn maatstaaf dus aanpast, is er in mijn ogen ook iets mis met de doelstelling en motivatie van deze instelling (no offence). Kwaliteit boven kwantiteit zou de enige juiste moeten zijn in mij opinie.

Jim Schouten - directeur IBKI|18.11.10|12:09

Beste ErikV,

(Het spijt me dat ik mensen soms als crimineel lijk aan te duiden, maar ik gebruik toch maar de namen die ze zelf op dit forum hanteren.)

We zijn het er over een dat het gaat om herkennen en juist toepassen. Ik maak me eerlijk gezegd niet zo’n zorgen dat een rijinstructeur een leerling de linker-rijbaan laat kiezen of voor een ‘stop’licht laat wachten, terwijl het groen is. Maar niet alle gevallen zijn zo duidelijk. Bij stoppen en parkeren ligt het ook voor veel weggebruikers al wat lastiger.

Marjolein Hoevers|18.11.10|20:23

Nou meneer Schouten, ik zou me wel zorgen maken als een stagiaire mijn leerling naar de linker rijbaan stuurt. Als de leerling zijn theorie al heeft weet hij het verschil tussen linker rijstrook en linker rijbaan. Als de stagiaire dan een foute benaming daaraan geeft en je hebt een leerling die precies doet wat zijn instructeur zegt dan wil ik niet meer als mentor achterin zitten.
Waarom zou een leerling nog een theorie-examen moeten afleggen als de benaming van diverse dingen er niet toe doet!!!! Waar zijn we dan mee bezig. Ik kan me hier absoluut niet in vinden.

Marjolein Hoevers|18.11.10|21:02

Nou meneer Schouten, ik ga me ernstig zorgen maken als een stagiaire mijn leerling naar de linker rijbaan stuurt. Als de leerling zijn theorie al heeft behaald dan weet deze leerling heel goed het verschil tussen de linker rijstrook en de linker rijbaan. Als deze leerling dan onvoorwaardelijk luistert naar degene die hem les geeft, in dit geval de stagiaire die het verschil dus niet kent tussen een rijbaan en een rijstrook, wil ik toch echt niet langer als mentor achterin zitten!!!!!
Waarom zou een leerling nog langer zijn theorie moeten halen als het blijkbaar niet uitmaakt dat een statiaire verkeerde benamingen mag gebruiken?
Zo wordt het vak van rij-instructeur steeds verder gedegradeerd. Ik ben geen neerlandicus, maar wel vakbekwaam.

Leerling|19.11.10|01:04

Beste schrijvers,

Ik ben in januari begonnen met de opleiding voor rijinstructeur. Jullie praten over ons alsof wij niets kunnen. Ook hier telt, de goeden en de kwaden m.i. Ik moest mijn opleiding zelf betalen, heb hier hard voor gewerkt. het theoretische gedeelte vrij gemakkelijk behaald en in Augustus begonnen met de praktijk. Als het IBKI je de kans geeft zelf een examenonderdeel te tonen bij je examen, betekend het heel eenvoudig dat je 5 lessen passief en 35 actief op 1 of 2 onderdelen kan concentreren. En geloof me als ik zeg dat er opleiders/mentoren zijn die het voor €500 geen moer uitmaakt of je wel of niet goed kan les geven. Ik zou mij kunnen focussen op het onderdeel afslaan 1e uur rechts en 2e uur links. of zoals ik net heb gelezen slechts 50 minuten alleen rechts afslaan. even controle vorige les( bochtje achteruit) en hup je hebt je pas. Dit zou je kunnen voorkomen door een leerling bij het instappen te vertellen welke les hij moet geven, of welke onderdelen in een les moeten zitten.
Ik wil voor mijzelf beginnen en heb gezocht naar een opleider/mentor, die het leuk vind om mij iets te leren. die het niet voor het geld doet, maar iemand die het doet om de kwaliteit in de branche hoog te houden. ik heb denk ik 150 uur passief en actief in de auto gezeten en leer nog iedere keer. er is geen situatie en rit gelijk. Ik weet dat ik inmiddels wel iedere les zou kunnen geven.
Blijft echter, dat het IBKI en het CBR nog iets nader tot elkaar moeten komen. Als zij nu eens overeenkwamen, dat opleiders/mentoren een fikse korting geven op examens, leges , etc. En er een kwaliteitslabel aan komt te hangen net als een slagings%, dan zouden de opleiders en mentoren er meer werk van willen maken. Ik ben er van overtuigd, dat zij het erg leuk vinden om toekomstige vakgenoten op te leiden. Bovendien zouden de toekomstige leerlingen een €500 euro aan het IBKI en CBR kunnen doneren om de bestaande instructeurs kortingen te kunnen verlenen. Bovendien haal je hiermee een aantal leerlingen er uit die voor weinig geld en relatief weinig uren(nu 40) hun examen willen halen.
nu krijg je mensen die in hun toekomst willen investeren, en kwalitatief goede opleiders worden. Ook zouden de opleiders meer inspraak moeten krijgen of hun leerling al klaar is voor het examen, net als bij CBRleerlingen.Bovendien zullen zij moeten meten of de theoretische kennis aanwezig is. De drive van mentoren en opleiders zal hoger zijn en een leerling zal zich bewust zijn dat hij alles zal moeten beheersen zowel het theoretische als practische.
Ik houdt niet van elkaars werk en bestaande regels af te kraken, maar probeer altijd in oplossingen te denken teneinde een beter resultaat te halen.
Ik weet dat ook mijn ideeen niet bij een ieder goed vallen, maar wilde toch een reaktie vanuit een andere invalshoek geven. het hele verhaal gaat toch over ons leerlingen.
mvg. Leerling

Kamal|20.11.10|00:10

Beste Meneer Schouten,

als je het verhaaltje hebt gelezen van de “leerling”
dan kun je de gedachten gang bevestigd zien over wat de ervaren en bekwame mensen al jaren aangeven.De “leerling”verwacht van de mentor/opleider zoals hij noemt dat deze hem wat beter motiveerd.Is het niet zo dat mensen die dit beroep willen gaan uitoefenen zelf de drive hebben?Verder even een aanvulling over begrippen de rijbaan of rijstrook?
waarom schrappen we het hele RVV niet? En praten we gewoon over de weg net zo makkelijk toch…..? a fijn zoals ik al zei in mijn eerdere reacties……….zou niet meer deelnemen aan deze discussie die tot niets leidt? met lange ij of korte ei? a fijn …….een uitzondering op de regel is een bevestiging van diezelfde regel !!!

waarheen leidt de weg………………..???

lian|20.11.10|02:01

beste leerling
ik geloof dat je je beter moet orienteren. het is namelijk verplicht om alle lessen op het ivk aan een leerling te geven die nog geen rijbewijs heeft, hierop wordt je ook gecontroleerd, daarna kun je pas een examen aanvragen, niks 35 uur concentreren op 2 onderdelen. Als je een, zoals ons, betrokken mentor hebt maakt het haar/hem wel degelijk uit of je strax goed les kunt geven, wij nemen ons beroep zeer serieus. dat je voor jezelf wilt beginnen is een nobel streven, je zult alleen met de instelling, ik leidt ff iedereen om de tuin niet ver komen. Een goede raad van een ervaren stage-mentor.
ps de voorgaande bezorgdheden gingen over de CBR leerlingen en niet, zoals jij dacht over de i.i.o ofwel de stagiaires
succes

lian|20.11.10|02:18

ik wil ook graag nog iets kwijt over her nederlandici verhaal. voorbeeld: ik heb een nieuwe leerling, deze heeft nu 6 keer 1,5 uur rijles gehad en volgt bij ons de theorie cursus. in de 6de les, afgelopen donderdag zeg ik tegen hem, ik ga je testen op je kennis. vervolgens komen we in een situatie waarin we een voetganger VOOR moeten laten gaan en ik zeg tegen hem, je moet stoppen want die voetganger heeft VOORRANG, waarop de leerling zegt, nee hoor een voetganger heeft NOOIT voorrang, ik vraag hoezo niet, en de leerling zegt, ik heb op de theorie het verschil geleerd tussen verkeer en bestuurders. Vervolgens zeg ik, we gaan naar de linker rijbaan en weer zegt mijn leerling, je bedoelt zeker rijstrook want ander moet ik gaan spookrijden. Ik heb hem natuurlijk geprezen voor zijn oplettendheid. het is namelijk zo dat een CBR leerling al deze verschillen heel goed dient te weten om zijn theoriecertificaat te halen. en nu lijkt het me toch heel onlogisch dat een i.i.o. die straks zelfstandig rijles gaat geven al deze zaken, linksom of rechtsom, door elkaar mag gebruiken. kijk het gaat hier om VAKKENNIS.

Kamal|20.11.10|17:29

Beste Meneer schouten,

als u door de regels heen leest bij het verhaal van de “leerling”
dan kunt een aantal punten bevestigd zien,
namelijk de gedachte gang van sommige nieuwe “collega’s”
wat zeer opmerkelijk is dat ze gemotiveerd moeten worden door de stage mentor/opleider
bedoel als je mensen van bewust moet maken voor welk beroep ze gekozen hebben,dan hebben deze mensen hun huiswerk niet goed gedaan verder,de gedachte gang ik haal even het instructie bewijsje en kan aan de gang vreemd? er zijn kennelijk mentoren of opleiders die het niet kan schelen of iemand bekwaam opgevoed word???.

Conclusie jan en alle man wil lesgeven en het IBKI helpt ze daarbij……….want het is immers niet belangrijk om begrippen te weten en te kennen en toe te passen.
Nog even dan gaan de ervaren en bekwame mensen les krijgen van de nieuwe generatie opleiders ( de goede en oprechte collega’s daarbuiten gelaten natuurlijk)
waarheen leid de weg……uuuh leid met korte ei of lange ij?
en laten we gewoon praten over de weg i.p.v. rijbaan,rijstrook,doorgaande rijbaan etc. etc.
gewoon weg of snelweg lekker makkelijk voor de nieuwe generatie.

P.S. beste opleiders /stage mentoren kunnen we misschien niet staken met opleiden om even
de aandacht te vragen voor het serieus omgaan met bekwame opleiders….want kennelijk
zijn wij nog niet aanwezig genoeg voor veel instanties alleen als de kassa moet blijven rinkelen……………….

toon|21.11.10|22:22

beste Jim, NEED I SAY MORE…?? De leraar verbeterd door zijn leerling, kun je nog dieper afgaan?Gelukkig zijn er kennelijk nog rij instructeurs die het vak BEGRIJPEN en het wordt mij zo langzamerhand duidelijk dat IBKI zich schikt en buigt naar de grote opleiders en hun -veelal financiele- argumenten zodat iedereen rijles kan gaan geven. Ik heb ook nog geen reaktie van een van hen gezien terwijl ik haast zeker weet dat ze deze discussie met argusogen volgen. Hoog tijd voor Kamervragen misschien..?

toon|21.11.10|22:29

Overigens “leerling” van n paar reakties geleden: het CBR staat volledig buiten de opleiding van rij instructeurs en houdt zich alleen maar bezig met de prestaties van de aangeleverde kandidaten, signaleren daarin een bepaalde trend maar houden zich op de vlakte wat betreft kwaliteitssoordelen, het CBR is een ONAFHANKELIJK instituut wat examens afneemt en verder niets.

Jim Schouten - directeur IBKI|22.11.10|08:24

Het lijkt er op dat ik mensen op het verkeerde been heb gezet. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Natúúrlijk moeten mensen niet op de linker rijbaan gaan rijden en moet een instructeur dat zijn leerlingen niet leren. Het ging over het type examenvragen.
De relatie die Toon legt met de grote opleidingsinstituten kan ik niet goed plaatsen. Voor opleiders geldt in het algemeen dat ze vooral duidelijkheid willen over examenvragen en examenopdrachten. Zodat ze weten waar ze aan toe zijn en hoe zij vanuit hun opleiding de beste voorbereiding op het examen kunnen bieden. Waarschijnlijk wijken ze daarin niet af van een goede rijschool.

jan|24.11.10|11:39

Lees met veel intresse deze discussie.Ben nu zelf ook met opleiding rij-instructeur bezig en vind het ontzettend leuk om te doen.Waar soms wel eens aan voorbij gelopen wordt zeker kwa opleidingseisen dat velen waaronder mijn persoontje al meer dan 20 jaar van school zijn.Zo ging dat lts klaar en hup werken als je nu om havo gaat vragen zal je weinig instromers krijgen want die zullen zich snel te goed voelen om rij-instructeur te worden.Ook de examens zijn echt niet zo heel makkelijk als iedereen hier wil doen geloven in de groep waar ik bij zat zijn er toch nog zat die niet alles haalde in 1x zowel 1a als 2a en 2b zijn er heel wat die het nog een keer mogen/moeten overdoen.
Ook wat het stage begeleiden betreft is het allemaal niet zo heel simpel alleen het invullen van het protocol is al een ramp.Stage planning maken voor 2 weken vooruit is eigenlijk niet heel reel aangezien er zomaar wat kan veranderen bij een rijschool ziekte e.d.
Dan moet je dit dus aan het ibki melden telefonisch en daarna nog via de mail gaan bevestigen erg ingewikkeld.
Ook voor de stagementor die dit moet regelen samen met zijn stagier(e) niet eenvoudig waardoor ik denk dat er velen zoiets hebben van nee dank je mij te lastig(is mij ook zo verteld bij verschillende rijscholen).Het kennen en kunnen van alle leerstof lijkt me voor zich spreken daar kan geen discussie over zijn toch? Maar het beste is mijn mening om het in de praktijk te laten zien want daar leer je absoluut het meeste neem aan dat ook de gevestigde orde in feite elke dag nog bijleerd.En denk dat diegene die echt gemotiveerd zijn om dit vak te gaan uitoefenen het absoluut gaan redden en de slechte vallen vanzelf door de mand en zullen vlot afhaken want ben ervan overtuigd dat je niet zomaar rij-instructeur bent.

Juiz|25.11.10|03:31

Ook ik ben een leerling van het nieuwe wrm.
Ik ben eind 2009 begonnen met de opleiding en in september geslaagd voor mijn “eindexamen” 2 onderdelen.
Ik ben van mening dat de theorie examens idd minder theoretisch zijn en meer gericht op de praktijk en vooral onderwijskunde.
Het rvv komt er wel in voor, maar word minder getoetst.
Mijn stage….. ik heb het hierboven ook al gelezen.. een ramp, men intereseert zich niet voor een aspirant instructeur.
Zodra men gezien heeft dat de aspirant instructeur goed oplet, zakt men onderuit achterin en zoek het verder maar uit!
Bij vragen “wat voor lessen gaan we morgen doen” word gewoon een antwoord verzonnen omdat de stagementor zelf geen instructiekaarten gebruikt en dus zelf niet eens weet wat komen gaat.
Ik heb 2 x een les tot in de treure voorbereid om die vervolgens helemaal niet te geven de andere dag, daarna heb ik niks meer voorbereid….want het had toch geen zin.
Ik heb voor mijzelf het beste er maar uitgehaalt en de slechte aspecten had ik dan ook maar geleert….
Ik pleit voor een strengere controle tijdens de stage op de portofolio door het IBKI
Maar het werkelijke probleem ligt natuurlijk bij de stage mentoren…hierboven spreken stagementoren, die het niveua van de aspirant instructeur te laag vind, maar het is eerder het tegenover gestelde…ik zat qua niveau vele malen hoger dan mijn stagementor.
Ik kom uit een klas van 15 leerlingen die allemaal behalve 1 MEER WISTEN, dan de verschillende stagementoren…1 stagementor zat op niveau!
Dan heb je nog het probleem “het vinden van stage mentoren” want niemand wil zijn toekomstig concurrent opleiden, dus je moet al een heel eind uit je regio voordat je een stagementor hebt.
Ik had geluk dat mijn opleider een stagementor regelde ook al zat die niet op niveau…..men had niet beter, want er waren er niet meer.
Ik werd na de stage wel op niveau gebracht zoals het hoorde door de opleider was het argument en gelukkig was dit ook zo.
Ik heb pas na mijn stage echt geleerd instructie te geven en te coachen zoals het hoort, doordat de opleider zelf nog 40 uur energie erin gestoken heeft!
Dus stage…..misschien is het beter om het af te schaffen, en anders moet de opleiding van de stagementor veel beter zijn..oja tijdens mijn stage heb ik nergens een controle gezien van het IBKI en dat zou minstens 2 x moeten gebeuren zodat de stagementor ook “gemotiveerd” raakt.
De stage beoordeling:
tja een verhaal apart… ook hierin spelen de examinators van het IBKI een grote rol…
Ik had een negatieve beoordeling op de “kennis van rijprocedure” werd mij verteld door de examinator tijdens het gesprek met de uitslag.
Ik bleef zogenaamd consequent verkeerde dingen zeggen bij een bocht naar rechts…..volgens de examinator.
Mijn oren klapperden…”was dit echt zo? had ik het verkeerd geleerd?” nu ben ik gelukkig niet op mijn mondje gevallen dus ik ging in verweer.
Volgens de examinator gebeurt de “nacontrole” na de bocht volgens de rijprocedure……Nu was ik toch vrij zeker van mijn zaak dat de nacontrole (recherbuitenspiegel/dodehoek) nog juist voor het maken van de bocht plaats vind, terwijl de auto nog in een rechte lijn rijdt.
Na het maken van de bocht word alleen gesproken van “aansluiten” bij het overige verkeer.
Ik weet wel in de rijprocedure wordt bij het afslaan naar rechts nergens gesproken over “nacontrole”, maar ik dat is nou 1 keer de terminologie zoals ik het geleerd heb.
(note: tijdens mijn examen vertelde ik mijn leerling telkens na de bocht aansluiten bij het overige verkeer, binnenspiegel/linkerbuiten spiegel)
De examinator moest na het erbij pakken van de rijprocedure door mij, zijn fout erkennen en met schaamrood op de kaken een nieuw uitslag formulier gaan invullen.
conclusie: de terminologie moet gestandaardiseerd worden zodat een examinator het aansluiten (binnen/linker spiegel) na de bocht niet verward met het voor de laatste keer controleren (rechterbuiten spiegel/dodehoek) in een rechtuit stand van de auto voor de bocht.
Hier zijn zeker nog verbeter punten, aangezien de “instruceurs” er een eigen terminologie op na houden die in confict is met de terminologie van de examinators.
Ik zeg stop die “straat taal” in de rijprocedure.
Dat de stage beoordeling nu naar 1 onderdeel gaat vind ik een slechte zaak…je kunt veel beter bewijzen met 2 lessen dat je “boven de stof” staat.
Het niveau van de wrm zit op zich wel goed denk ik, de grootste taak ligt bij de opleider, die moet alles gaan behandelen en niet zijn opleiding gaan afstemmen op de examen vragen, ZOALS vele opleiders doen.
Ik heb gelukkig een goede opleider gehad, die ons werkelijk boven de stof bracht, mijn opleider heeft dan ook een 80+ notitie bij het IBKI

Anton|25.11.10|11:50

Heel kort:
Wie lijdt nu graag zijn eigen concurrentie op ??
Geef die taak terug aan de opleidingsinstituten.

Kamal|25.11.10|16:28

juiz is weer een bevestiging……….van al die feiten die door bekwame instructeurs bepleit zijn,

namelijk dat hij een waardeloze opleider heeft gehad,vervolgens een waardeloze stage mentor…….betekend niet dat alle opleiders en stagementoren zoals jij ze hebt meegemaakt zijn beste man.

wat jij nu aanhaalt is gevolg van het gebeuren nu bij het IBKI

P.S. zoek eens een goede opleider op en stagementoren ik weet zeker dat jou oortjes nog meer zullen gaan klapperen van alle nieuwe dingen.
en tot slot de rijprocedure spreekt voorzich…..en termen zoals aansluiten komen daarin niet voor. vraag je steeds af WAT,HOE en WAAROM?
verder succes je hebt in iedergeval de wilskracht?!

Kamal|25.11.10|16:32

juiz is weer een product van het nieuwe IBKI gebeuren,

jammer voor hem dat hij het zo heeft mogen ondervinden,maar de werkelijkheid is anders

bekwame mensen wilden dit al enige tijd voorkomen.

jammer.

toon|25.11.10|19:21

jan, juiz en anton,
uit jullie reaktie blijkt dat er ook stagiaires zijn met de juiste instelling die een goede theoretische opleiding krijgen, het vak serieus nemen maar een bedenkelijke mentor treffen. de enige eis die IBKI aan de mentor stelt is dat hij minstens 3 jaar bevoegd instructeur is. voor de bijscholing wordt de cursus “stagementor”aangeboden, misschien moet dat verplicht worden voor hen die als stagementor willen gaan fungeren (Jim…?). het probleem van het vinden van een stageplaats speelt bij ons niet zo omdat wij ook een rijschool van behoorlijke omvang achter de hand hebben met een 20 tal gecertificeerde mentoren, voor de leerlingen speciale stagepaketten aanbieden, maar ik kan me voorstellen dat dat moeilijk is. de concurrent opleiden vind ik een zwak argument, een zwaktebod, want waarom wil je iemand niet helpen om een goeie instructeur te worden?
de verplichte stage is een heel goed ding, mits vakkundig begeleid door iemand die weet waar het om draait (de cbr leerling..!). als die namelijk resultaat boekt heb jij als stagiaire het goed gedaan. en dan is de cirkel weer rond, want om het goed te doen heb je als basis nodig: grondige kennis (paraat!!) van rvv, rijprocedure en handelingsanalyses. mensen die dat hebben en ook willen hebben en daar serieus mee omgaan die komen er wel.

rijschool|25.11.10|19:32

@ Juiz;

Je scheert ALLE stagementoren over één kam.

Marjolein Hoevers|26.11.10|09:39

Wie scheert hier nu alle stagementoren over een kam?
Ik heb al heel wat stagiaires in mn auto gehad. Ik wil stagiaires niet over een kam scheren, maar het komt zeer regelmatig voor dat lesplannen niet af zijn of nog niet aan begonnen zijn.
Hoezo geen leskaart gebruiken? Je zal toch voor de les moeten kijken waar een leerling gebleven is, wat je gaat doen, het invullen van de leskaart en het vertellen aan de leerling wat je de volgende les gaat doen.
Er gaat heel veel tijd zitten in het goed begeleiden van een stagiaire. Het van te voren bespreken wat hij gaat doen, de nabespreking en tijdens de les verbeterpunten aangeven als dit de leerling ten goede komt. Wat nou lui achteroverhangen? Juiz heeft een behoorlijk negatieve kijk op de stagementoren. Het is heel frustrerend als je ziet dat een stagiaire zijn spullen niet in orde heeft voor een les die hij gaat geven. Wij lezen de lesplannen door en geven daar waar nodig verbeterpunten aan. We verwachten wel dat de stagiaire daar wel wat mee doet. Als een stagiaire daar dan vervolgens niets mee doet, aan wie ligt dat dan?
Als een stagiare niet genoeg heeft aan zijn portfoliolessen kan hij meestal extra lessen geven aan andere leerlingen. Meerijden kan altijd, ook daar pik je heel veel van mee. Maar als ik dan zie dat de meeste stagiaires maar een beetje naar buiten zitten te kijken, niets opschrijven, dan gaat de motivatie om heel veel tijd in de desbetreffende stagiare te steken wel over.
Gelukkig zijn er ook stagiaires die wel heel gemotiveerd zijn. Daar hebben we dan ook alles voor over.

rijschool|27.11.10|11:54

@ Marjolein,

Jammer dat wij als stagementor niet schijnen te deugen.
Alle tijd die en energie die we in een toekomstig instructeur steken schijnt men niet te waarderen.
Door de jaren heen heb ik een heel aantal mensen mogen begeleiden met hun stage, ook toen de stage niet meer verplicht was.
Ook nu ben ik met een instructeur in opleiding bezig, maar ik zit er sterk over te denken om dat ook maar als laatste te zien. Het scheelt mij veel tijd en de kandidaten zijn er ook niet altijd gelukkig mee.

Juiz|27.11.10|13:53

@rijschool

Ik wil zeker niet alle stagementoren over 1 kam scheren, alleen feit is dat van mijn klas iedereen op 1 na een slechte stagementor had.
Als ik u nu vertel dat ik tijdens mijn stage ook met leeringen naar het examen ging, en mijn stage mentor 3 minuten voor het examen nog aan de cbr leering moest uitleggen waar het oliepeil stok zat en wat een accu was…. nou dan weet je wel genoeg. en zo iemand moet mij gaan opleiden…
Ik heb alle negatieve dingen gezien die je als rijschool niet behoort te doen, dus dat heb ik dan wel weer geleerd van mijn stage, maar voor de rest… waardeloos.
het IBKI mag van mij veel strenger gaan toezien op stages en portofolio, zodat de kwalitiet van stage mentoren gewaarborgt is.(de goeie stagementoren ff buiten beschouwing)
Het IBKI is gewoon een log orgaan, die het allemaal niet aankan, te weinig controles en te weinig examinatoren.
De bureaucratie laat ik nog maar ff buiten beschouwing, ik moet namelijk nog steeds mijn stagepas ontvangen terwijl ik al geslaagd ben…..

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Gastopinie: ‘De nieuwe WRM wordt steeds meer uitgehold’ | RijschoolPro
rijles, rijschool, rijinstructeur, WRM

Gastopinie: ‘De nieuwe WRM wordt steeds meer uitgehold’

GASTOPINIE – Toen wij in juni 2009 van start gingen met de eerste groep aspirant rijinstructeurs die volgens de nieuwe WRM opgeleid en- vooral- geëxamineerd gingen worden waren de verwachtingen hoog gespannen. De leerdoelen (competentiegericht examineren, de verplichte stage met echte leerlingen  en de nieuwe stagebeoordeling) zagen er allemaal hoopvol uit.

De eerste examens, de theoretische  fase1a, 2a en 2b bleken plotseling een slagingspercentage op te leveren van 90 tot 95%. Dat stemde ons tot nadenken: “Hoe is dit mogelijk?” De aangeboden leerstof was qua inhoud niet veranderd, het gemiddelde niveau van onze kandidaten was hetzelfde als altijd, dus kan de oorzaak alleen maar gelegen zijn in het feit dat de examens makkelijker geworden zijn.

Stagebegeleidingen

Ook in de volgende groepen bleef dit verschijnsel zich manifesteren. Inmiddels, ook naar aanleiding van de talrijke stagebegeleidingen die we sindsdien gedaan hebben, zijn wij van mening dat de theoretische examens zó makkelijk zijn dat daar betrekkelijk eenvoudig een niveau doorheen rolt wat nooit een goede rij instructeur zal worden. Voorheen in de oude WRM werd er al een hele duidelijke schifting gemaakt in die eerste, theoretische, fase.

Talrijk waren de “gevallen” die 4, 5 of nog meer keren een herexamen moesten afleggen voor 1a(wet) en/of 1b (instructiebekwaamheid). Dan werd in die fase al heel duidelijk wie wel of wie niet geschikt was, en deze kandidaten werd dan aangeraden om iets anders te gaan doen of, vaak, ze kozen zelf eieren voor hun geld en haakten af.

Theorieles

En dat ook nog terwijl de opleiding (en de exameneisen) in de laatste paar jaar al zo waren uitgedund: het vak autotechniek kwam te vervallen, de verplichte EHBO cursus, het verplichte anti- slip certificaat, de presentatie van een theorieles. Het hoefde ineens allemaal niet meer.

Stel vandaag aan de gemiddelde stagiair eens een parate kennisvraag over het R.V.V. of laat hem de aandrijflijn van de auto eens simpel uitleggen aan een leerling, wat is het onderstuurd stuurkarakter van een auto, wat doet E.S.P. enz. en hij zal je aankijken of je Swahili praat. Om nog maar te zwijgen over de Rijprocedure!

RVV

De Rijprocedure is ineens een hele grote rol gaan spelen in de theoretische examens, op zich een hele goede zaak! Maar hoe komt het dat grondige kennis van de artikelen van het RVV, de letterlijke betekenis van verkeersborden en dergelijke kennis die m.i. een rij instructeur dag en nacht paraat moet hebben om situaties te kunnen uitleggen en verklaren niet meer getoetst wordt op de manier zoals het hoort?

In het voorwoord van de Rijprocedure staat immers dat “Vereist is dat de gebruiker van deze procedure de verkeerstheorie volledig beheerst”. Waarom geen apart examen over de Rijprocedure? Waarom wel 2 aparte examens instructiebekwaamheid die heel veel op elkaar lijken? In de praktijk lijkt het wel of zowel fase 1a alsook 2a en 2b alleen nog maar over de Rijprocedure gaan. Waarom wordt die “volledige beheersing”niet grondig getoetst?

IBKI

Bovengenoemde manco’s  vallen ongetwijfeld ook op bij de IBKI examinatoren die fase 1b (de rijproef) afnemen.  Overigens over de wijzigingen in dat examen niets dan lof! De manier waarop de rijproef beoordeeld wordt is een stuk reëler dan het voormalige rigide gedoe met de standaard aftrekpunten voor afwijkende gedragingen; inderdaad het AEX principe wordt nu toegepast.

Tijdens de verwoording van de twee taakprocessen vallen de mensen die hun stof niet beheersen genadeloos door de mand doordat ze alleen qua terminologie al volledig  vastlopen (voorrang verlenen of voor laten gaan, bestuurders of weggebruikers om maar wat te noemen). De uitvoering van de bijzondere verrichtingen volgens de Handelingsanalyses is ook een groot struikelblok, men doet vaak maar wat, droog sturen, met één hand achteruit sturen, op goed geluk in- of terugdraaien om nog maar te zwijgen over het voorgeschreven kijkgedrag

Stage

Aldus geslaagd voor fase 1 en 2 (met of zonder herexamen, de rijproef meestal) belandt de kandidaat in de stage en komt dan zichzelf pas echt tegen! Dan pas, naar mijn mening véél te laat, komt zijn gebrek aan parate kennis van RVV en Rijprocedure en Handelingsanalyses aan het licht.

Velen van hen zijn namelijk na het behalen van hun rijproef gemakshalve ook maar weer teruggevallen naar hun “rijstijl” van voor de opleiding. Daar pas wordt duidelijk wie de goede, wie de slechte en wie de totaal ongeschikte kandidaten zijn om rijinstructeur te worden. Veel te laat in het traject!

CBR-leerling

Door het relatieve gemak waarmee de eerste en tweede fase doorlopen zijn ( vanwege de makkelijke examens!) wordt dan pas pijnlijk duidelijk of iemand bekwaam is of niet. Deze schifting moet veel verder terug in het traject gemaakt worden, al is het alleen maar in het belang van de betrokken CBR-leerling.

Natuurlijk is niet alleen het IBKI aansprakelijk voor deze ontwikkeling. Ook de onwetendheid van instanties als het UWV. en betrokken re-integratie instituten en –bureaus spelen een belangrijke rol. Een veel strengere voorselectie en hogere toelatingseisen zijn zeker op hun plaats om betere instructeurs in de lesauto te krijgen, maar ook de examinering dient te worden aangepast.

Diploma

En dat gebeurt ook! Het diploma rij instructeur wordt nu met ingang van 1 december aanstaande NOG makkelijker te behalen, want vanaf die datum hoeft de kandidaat in zijn stage beoordeling (zijn eindexamen!) nog maar één lesonderwerp naar keuze te presenteren en krijgt daar minimaal 50 en maximaal maar liefst 80! minuten de tijd voor. (vergelijk deze uitloop eens voor de aardigheid met de hooguit 5 min. die in de oude stijl deel2 met pijn en moeite geoorloofd werden!)

Welke overweging aan deze volgende, zoveelste, uitholling van het zware en verantwoordelijke beroep van rij instructeur ten grondslag ligt is mij een raadsel. Maar in mijn ogen neemt de geloofwaardigheid van de nieuwe WRM alleen nog maar af. We krijgen straks in plaats van betere, daadwerkelijk competente instructeurs een hele hoop totaal ongeschikte en onbekwame mensen in de lesauto die het imago van de rijschoolwereld geen goed zullen doen.

Toon van Werde
Opleider van Rijinstructeurs
Eindhoven

Wilt u ook een gastopinie inzenden? Stuur een artikel van maximaal 800 woorden naar [email protected].

Alle inzendingen worden eerst inhoudelijk beoordeeld. De redactie van VerkeersPro.nl beslist of er tot plaatsing wordt overgegaan.

Auteur: Bart Pals

46 reacties op “Gastopinie: ‘De nieuwe WRM wordt steeds meer uitgehold’”

Marjolein Hoevers|07.11.10|13:08

Ik sluit mij volledig aan op het ingezonden stuk van Toon van Werde.
Ik ben stagementhor en erger me dood aan de minimale kennis van de statiaires.
Eenvoudige dingen als: wat is echt stilstaan na een noodstop en waarom moet je dan ook de koppeling ingetrapt houden kunnen ze niet aan de leerling uitleggen.
Het UWV en de reintegratiebureaus verwachten dat een stagiaire met 35 uur actieve stage op examen kunnen gaan, nu dat is veel te weinig. De lessen die ze moeten geven zijn zo gebrekkig, dat dit ten koste gaat van de leerlingen.
Zelf heb ik ooit de oude examens gedaan, wat bloed, zweet en tranen koste. Na ongeveer 200 uur passieve en actieve stage was ik klaar om het zelf te doen!!
Dus ben ik van mening dat het niveau van de theorie examens weer omhoog moet en dat het RVV weer gestampt moet worden. Tevens moet de slipopleiding weer terug komen. Dit met name ook voor de veiligheid van de stage menthoren achterin, die hun leven vaak niet zeker zijn!!

Marjolein Hoevers
Stage menthor Eindhoven

Jan|07.11.10|20:06

Wel weer lekker negatief allemaal.
Wij weten het weer beter en wij zijn beter.

Maar als “Opleider van Rijinstructeurs” en “Stage menthor Eindhoven” zijn jullie beide verantwoordelijk voor de opleiding van deze nieuwe rijinstructeurs.
Dus jullie zijn degene die alles in goede banen kunnen leiden.

Wat de uwv etc. ermee te maken hebben weet ik niet want er zijn genoeg die de opleiding zelf betalen.

Ook zijn het Ibki en de opleider verantwoordelijk voor die 35 uur stage en niet het Uwv.

Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het met een gedeelte wel eens ben.
De slipcursus is verdwenen maar de cursus is niks goedkoper geworden.
Ook mist er gewoon iets in de “nieuwe” opleiding. Echt les in het “lesgeven” is er niet bij en zul je bij je evt. “stageplek” moeten leren.
Als deze het gewoon voor het geld doen en verder geen verbintenis hebben met de “nieuwe instructeur” kan dit zeer nadelig zijn.

Ook kan het Ibki zijn afspraken niet nakomen.
Lang wachten op je examen en lang wachten op je behaalde bevoegdheid pas.

Ik had ook meer verwacht van de “nieuwe zogenaamd betere” opleiding maar met “vroeger was alles beter” kom je er ook niet.
Heb gehoord dat je voorheen gewoon ff ergens om een handtekening ging en je zo je stageperiode binnen had zonder er iets voor te doen.

Dus het kan beter maar deze taak licht bij Ibki en de opleiders.

Evt. klanten en Uwv hebben hier toch niks mee nodig?
Die krijgen nu gewoon niet “de waar voor hun geld”.

w|08.11.10|17:36

Uuuuuh……

Het is toch mentor zonder h, UWV, en IBKI ?

Jacob|08.11.10|18:31

UWV betaalt tegenwoordig geen cent meer hoor!
Men kan nu zelf aardig in de buidel tasten en dat is tegenwoordig geen sinecure,lijkt me!

Sjak|08.11.10|23:39

Zoals bij elke voor heb je een tegen. Kijk bijvoorbeeld naar het punt dat het NOG makkelijker wordt omdat er nog maar één les gegeven hoeft te worden.

Zie hier het nadeel. Nu heb je nog de kans om de tweede les te laten zien dat je het “doel” wel goed kunt formuleren. Misschien het je het de eerste keer wel verknald. Dan heb je toch nog een BP te pakken in plaats van een CP.

lian|10.11.10|17:15

Allemaal leuk en aardig, maar laten we eens beginnen bij de ( toekomstige ) cbr leerling. Wat mag die verwachten voor zijn geld? Juist, een instructeur die zowel op het gebied van theoretische kennis en instructie bekwaamheid, capable is om van hem/haar een verantwoorde, veilige en zelfstandige chauffeur te maken.

Onnodig te zeggen dat er van het IBKI dan verwacht mag worden dat een i.i.o. op een efficiente wijze getoest dient te worden voor wat zijn theoretische kennis betreft alvorens genoeg te hebben aan de, door het IBKI, gestelde 35 stageuren.
Mijn ervaring (als stagementor ) leert dat dit nu niet het geval is, het is niet haalbaar.

Als nu in de praktijk blijkt, dat dit aantal uren veel te weinig is mag m.i. het IBKI zich nog eens achter de oren krabben. Ik weet wel dat het IBKI spreekt van een minimum aantal uren maar,
dat er op basis van de, door het IBKI opgelegde stageuren, door opleiders een prijskaartje aan de opleiding wordt gehangen lijkt mij een normale zaak. De grote opleidingsinstituten kunnen nu eenmaal niet een persoonlijke binding hebben met elke i.i.o., zoals iemand zei.

Ookl is het voor de i.i.o. misschien wel productief dat hij nog een 2de kans krijgt, 2 lessen beter dan 1, want waar vind je iemand die deze instructeur straks =/- €60 gaat betalen omdat hij je 80 minuten lang heeft leren keren (3) of met je de bocht achteruit heeft geoefend, ik denk nergens.
Praktijk gericht behoort toch zoveel mogelijk te grenzen aan de werkelijkheid lijkt mij. Nu, met al deze versoepelingen van de examen eisen, is er alsnog een stage periode nodig. De “nieuwe” instructeur moet dan nog leren om binnen een bepaald tijdsbestek, een leerling op te halen, de les te geven en weer thuis af te zetten ( sommige rijscholen hebben lessen van 50 minuten).

Al met al is het zo dat toen ik mijn instructeursbewijs (2006 ) haalde, er nog 260 stageuren achteraan kwamen. voordat ik alleen les mocht geven omdat mijn werkgever het niet goed vond dat je, en terecht, over de rug van een leerling de praktijk leerde. Niks even een handtekening ergens halen.( zou niet weten hoe en waar overigens )

Nu wordt er, als we ons moeten houden aan die 35 uur stage, ( kostenplaatje ) wel gelopen over de rug van de cbr leerling. Dit lijkt mij niet de bedoeling. Omdat de cbr leerling bij mij bovenaan in t vaandel staat, dient er m.i. in de opleiding tot rijinstructeur het een en ander te worden aangepast.

Als het IBKI niks kan of wil doen dan….

Het is maar een idee maar wellicht kan de opleider dan wel iets doen. Misschien een vast bedrag in rekening brengen voor het theoretische gedeelte van de opleiding en moet er bij het praktische gedeelte wel per persoon een inschatting worden gemaakt hoeveel uur er nodig zijn om van die persoon een goede rijinstructeur te maken -praktijk is nu eenmaal niet voor iedereen gelijk, bij geen enkele opleiding ( denk maar aan een rij-opleiding) -.

Een instructeur die ELKE cbr leerling verdient.

Jim Schouten|11.11.10|08:13

Per 1 juni 2009 zijn de WRM-theorie-examens inderdaad ingrijpend gewijzigd. In de eerste plaats zijn de oude, nogal theoretische vragen vervangen door praktische situaties van de rijinstructeur. Dat maakt de situaties veel beter herkenbaar en dat is een goede zaak. We willen niet weten of een rijinstructeur een definitie kent, maar dat hij in de praktijk de juiste keuzes maakt.
In de tweede plaats zijn vragen geïntroduceerd waarbij verschillende antwoorden goed zijn; sommige beter dan andere. Daardoor kon je makkelijker punten ‘scoren’. Uit de evaluatie is gebleken dat met name door dát aspect de lat te laag was gelegd. Afgelopen zomer zijn we na goed overleg met de branche begonnen om de zak/slaaggrens stapsgewijs aan te scherpen. De eerste stap heeft al een behoorlijk effect:
• B fase 1A: 64% (was 74%)
• B fase 2A: 73% (was 94%)
• B fase 2B: 66% (was 92%)

Wordt de stagebeoordeling eenvoudiger doordat vanaf 1 december 2010 nog maar één les hoeft te worden gegeven? Eerst iets over de achtergrond van die wijziging. Bij de ontwikkeling van de stage werd er vanuit gegaan dat in rijlessen ófwel instructie ófwel coaching de boventoon voerden. In de praktijk blijkt echter dat in alle rijlessen zowel coaching als instructie aan de orde komen. Ook bij de analyse van de stagebeoordelingen bleek dat de tweede les weinig informatie toevoegde. Teruggaan naar één rijles tijdens de stagebeoordeling zal daarom geen invloed hebben op de kwaliteit van de beoordelingen. Je zou zelfs kunnen stellen dat het voor de kandidaat lastiger wordt: hij moet nu in één les zijn vakbekwaamheid aantonen. In die zin herkennen we de opmerking van Sjak.

Jim Schouten|11.11.10|10:56

De reactie van Lian had ik nog niet gelezen toen ik mijn bericht plaatste. Vandaar deze aanvullende reactie.

Bij het aantal stageuren is een lastige, maar in mijn ogen zorgvuldige afweging gemaakt tussen het ideaal en wat de markt aankan. Oorspronkelijk is uitgegaan van 100 uur stage. Dat is nog niet het niveau dat Lian graag zou zien, maar komt toch dichter in de buurt dan de huidige 40 uur. De vrees was echter dat met een eis van 100 uur het aanbod van stageplaatsen veel te klein zou zijn.

We krijgen daarover op dit moment verschillende berichten, maar de algemene indruk is toch dat de rijscholen niet staan te trappelen om via de stage goede instructeurs op te leiden. Met toenmalig minister Eurlings is al afgesproken dat de stage nadrukkelijk gevolgd zou worden. Dat gebeurt dus ook en ik verwacht dat het laatste woord over de stage nog niet is gezegd.

pope|11.11.10|16:54

hoi
als ik de gegevens van de opleidingsinstituten moet geloven,waren de slagingspercentages 2al jaren 95%?????

piet|11.11.10|18:42

ja dat klopt……..

Kamal|11.11.10|19:14

even een aanvulling op het geen wat meneer Van Werde al helemaal correct opmerkte,

wordt het niet tijd dat alle betrokken instanties(ibki,cbr,bovag,verkeer en waterstaat etc. etc.) even achter de oren gaan krabben,
over wat deze mensen die jaren ervaring bezitten en natuurlijk de onmisbare bekwaamheid hebben voor de rij instructie om deze eens serieus te gaan nemen en te betrekken bij besluiten die invloed hebben op kandidaten die door deze mensen worden opgeleid.
Verder vind ik het schandalig dat deze instanties i.p.v. samenwerken iedere keer weer het wiel opnieuw willen uitvinden………..i..p.v. proberen het wiel beter en mooier te laten lopen op een verandwoordelijke manier .
En wat het ergste is van alles, dat deze mensen zonder CAO hun beroep dagelijks uitoefenen met veel liefde en risico voor eigen leven en dat van hun leerlingen om toch uiteindelijk de doelstelling te behalen en de leerlingen iets mee te geven waar ze de rest van hun leven iets aan hebben.En dat mag best eens worden erkent door bovengenoemde instanties.

P.S. alleen als de bovengenoemde instanties samenwerken en betrokken partijen erbij betrekken zal het wiel blijven rollen zonder horten of stoten!

afz. een rijinstructeur die zijn bekwaamheid en ervaring graag overdraagt aan diegene die dat zelfde wiel wil zien blijven rollen.

Jim Schouten|12.11.10|10:34

In de eerste plaats mijn dank aan degenen die zich langs deze weg betrokken tonen met de WRM-examens. VerkeersPro helpt op deze manier om inzicht te geven in de ontwikkelingen van de WRM. Daar hebben we als exameninstituut ook baat bij.

SLAGINGSPERCENTAGES
Ik weet niet precies welke opleidingsinstituten spreken over 95%. Voor wie het echt weten wil, staan de slagingspercentages van zowel IBKI als de afzonderlijke WRM-opleiders op onze website: http://www.ibki.nl en via Producten & Diensten naar Rij-instructeurs en dan rechts de link naar de Slagingspercentages. Voor alle WRM-examens is het nu 70%; voor de oude WRM wel duidelijk lager dan voor de nieuwe WRM (maar dat trekt nog wel bij). Er is één opleider met 83%; de andere zitten (ruim) lager.

SAMENWERKEN
Helaas wekken we kennelijk de indruk (in elk geval bij Kamal) dat IBKI voor de WRM het wiel zelf probeert uit te vinden. Mijn beeld is anders. De aanpassingen zijn gebaseerd op de evaluatie van de oude WRM. Die is door een onafhankelijk onderzoeksbureau uitgevoerd en daarbij zijn zowel de brancheorganisaties als de opleidingsinstituten en andere deskundigen geïnterviewd. De minister heeft vervolgens de uitgangspunten voor de nieuwe WRM geformuleerd waaronder de introductie van de stage en het vervangen van de applicatietoets door verplichte bijscholing.
De uitgangspunten zijn uitgewerkt door DHV en Cito waarbij dezelfde deskundigen zijn ingezet die ook regelmatig ontwikkelingen voor de CBR-examens voorbereiden. CBR en IBKI betrekken elkaar overigens altijd bij nieuwe ontwikkelingen. Ook het ontwikkelen van examens en examenvragen gebeurt steeds in overleg met brancheorganisaties en de opleidingsinstituten en andere deskundigen.

Uiteraard geldt bij dat overleg – zoals altijd bij ons Nederlandse polderen – dat verschillende organisaties verschillende belangen hebben. De uitkomsten weerspiegelen ook die belangen. Dat zijn vaak lastige afwegingen. Het alternatief zou zijn dat we ons opsluiten in een ivoren toren. Liever niet.

Kamal|12.11.10|21:42

dus meneer schouten zijn we eruit…….het zal nooit iets worden omdat iedereen voorzich bezig is……..met andere woorden wat is de meerwaarde van mensen die dit beroep al jaren uitoefenen en tot de dag van vandaag “niet”‘ naar geluisterd word.bedoel daarmee te zeggen dat er mensen zijn die de hoop al jaren hebben opgegeven dat ze serieus genomen worden en dat word steeds bevestigd door deze instanties .heb verschillende mensen gesproken van
cbr,bnor en rij instructeurs die dit beroep al meer dan 25 jaar doen, wat je hoort is jah….is altijd zo geweest en daar verander je toch niets aan.
dan vraag ik me af ben pas 7 jaar opleider wil ik hiermee verder in deze opzet.andere denken en wij moeten doen!Kom op zeg dit gaat nergens meer over!
en dat opsluiten in een ivoren toren beste man is al jaren gaande ,en wie hebben ze geintervieuwd? bedoel ons is niets gevraagd sterker nog als ik meneer eurlings mocht spreken zou ik hem in minder dan een uur kunnen overtuigen over wat deze mensen allemaal hebben uitgezocht al bekend was ,maar de hamvraag is wie doet er iets aan op een verandwoordelijke manier………….als het zo doorgaat hebben we straks opleiders en nog erger leerlingen die als ongecontroleerd projectiel voortbewegen tussen de gewone burgers.
en natuurlijk neem ik van u aan dat er serieus mee word omgegaan door deze instanties.
Maar uiteindelijk telt het resultaat…..en dat is op heden (nieuwe WRM onvoldoende wat mij betreft) ga gewoon terug naar het oude systeem RVV ,bekwaamheid en theorieles kunnen geven binnen de tijd 45 min met maximaal uitloop van 5 min.
Mag ik u bedanken voor uw tijd meneer Schouten maar als u echt wil praten nodig ik u graag uit voor een persoonlijk gesprek ergens in het land en zal wat aanhang mee brengen die hierover het zelfde denken.Mijn reactie is geen verwijt naar u of een van deze instanties maar puur een constatering in de loop der jaren en naar aanleiding van gesprekken met bekwamen mensen.

Ron Foppen|12.11.10|22:43

Ik ben het met een groot aantal punten eens. Als vakman / -vrouw heb je als rijinstructeur een grote verantwoordelijkheid. Je rijdt met ‘kinderen’ van gezinnen en families in de auto die je moet voorbereiden op een veilige deelname aan het verkeer met bijvoorbeeld een auto. Ik mijn optiek moet je als instructeur er dan ook alles aan doen om deze taak tot een goed einde te brengen. Wat inhoud dat je zelf overtuigt bent dat jouw kandidaat zich in het verkeer op een vlotte en veilige manier kan verplaatsen. Dat hij of zij begrippen als sociaal en defensief rijgedrag kent, toepast en het voertuig goed kan beheersen. Dit begint dan wel bij de basis en dat is een goede opleiding tot instructeur.
Hoe dit dan allemaal zou moeten is al jaren onderwerp van discussie. Mijn mening is dat de huidige opleiding en applicatie niet het beste is wat wat aankomend collega’s aangereikt krijgen om hun ‘zware’ taken als instructeur uit te kunnen voeren. Hiervoor is namelijk vakkennis, vaardigheid, didactiek en sociale kunde etc. voor nodig. Verder is het in mijn beleving zo dat de applicatie een aanfluiting is waarbij men net alleen doet of er alleen maar B instructeurs zijn. Veel van mijn collega’s geven dagelijks les op een ‘anti slipbaan’ of op een vrachauto. Voor hen betekend de applicatie zich weer inleven in de B rijlessen om het protocolletje te laten zien. Als het IBKI staat voor kwaliteit van de sector moet ze ook in staat zijn een applicatie af te nemen bij een instructeur die bijvoorbeeld een vrachtauto rijles geeft of een cursus HNR. Verhalen dat B de basis is geloof ik wel. Alsof je een les remmen en uitwijken even uit de mouw schudt, waarbij een resultaat vasgesteld dient te worden en je de cursist het resultaat meedeelt met de goede en zwakke punten. Oh ja en een (studie) advies meegeeft.
Conclusie: We lopen in ganzepas mee en doen maar wat de beleidsmakers bedacht hebben over zaken dat tot een kwalitatief systeem moeten leiden. Uiteindelijk draait het maar om een ding: business en geld! Wie dit ontkend is géén ondernemer! En kwaliteit? Dat begint met een goede opleiding en een gemotiveerde instructeur die voor het maximale gaat.

toon|13.11.10|17:01

Het feit dat Jim Schouten zelf reageert namens IBKI is al een bewijs dat ze zich zeker niet in een ivoren toren willen opsluiten. Sommige reakties zijn erg kort door de bocht, andere niet der zake kundig en sommige zeer waardevol, met name die van mensen die zich in de dagelijkse praktijk bezig houden met de begeleiding van stagiaires.Wat Lian zegt over het belang van de cbr leerling en wat Marjolein zegt over de veiligheid achterin de auto zijn twee aspecten die zwaar moeten meewegen. Verder blijf ik bij de kern van mijn betoog dat de grondige theoretische basis (rvv met name!) absoluut vereist is om gedegen les te kunnen geven, het overwicht van de instructeur moet gebaseerd zijn op kennis van zaken. Als een instructeur zijn definities WEL kent, of de letterlijke betekenis van de verkeersborden kan hij elke verkeerssituatie uitleggen en verklaren. Zoniet dan hoef ik maar een paar simpele vragen of situaties voor te leggen uit rvv of rijpro om hem met zijn rug tegen de muur te zetten en dat moet niet mogen…juist in het belang van alweer die cbr leerling want om DIE gaat het, nu en in de toekomst

Jim Schouten - directeur IBKI|13.11.10|18:09

Op het gevaar af dat de discussie te ingewikkeld of genuanceerd wordt, reageer ik graag nog een keer. Ik wil ingaan op twee aspecten: soorten kennis (en bijbehorende examenvragen) en de relatie tussen opleiding en verkeersveiligheid.
SOORTEN KENNIS
Over het doel zijn Toon en ik het eens, denk ik: juist handelen in iedere verkeerssituatie. Hoe bereiken we dat? We kunnen naar de betekenis van een verkeersbord vragen of vragen om die betekenis toe te passen in een concrete situatie. Het risico van vragen naar definities is dat mensen wel de woorden (of eigenlijk de opeenvolging van letters) uit hun hoofd hebben geleerd, maar die definitie niet begrijpen. Dan kunnen ze een leerling er ook niet mee helpen. Om kennis in verschillende situaties goed toe te passen, moet je de stof niet alleen kennen, maar ook echt begrijpen.
OPLEIDING EN VERKEERSVEILIGHEID
Uiteindelijk moet de WRM bijdragen aan de verkeersveiligheid (en aan milieuverantwoord en sociaal verkeersgedrag). Het is lastig, zo niet onmogelijk, om een directe relatie te leggen tussen de opleiding van de rijinstructeur en de verkeersveiligheid. Daarvoor zijn het verkeer en vooral het gedrag van mensen te complex. Een hard bewijs zal daarom niet meevallen. Ik ben er echter wel van overtuigd dat het systematisch aanleren van instructie geven en coachen, zoals in de WRM-opleiding gebeurt en zoals IBKI tijdens de examens toetst, de rijinstructeur een goede basis geeft om leerlingen vervolgens op te leiden tot voldoende vaardige en veilige bestuurders. Maar er blijven verschillen. De ene rijinstructeur gaat voor een 10, de andere neemt met genoegen met een 6. Voor zijn eigen WRM-examens en waarschijnlijk ook voor de CBR-examens van zijn leerlingen.
En dan spelen opeens ook heel andere aspecten een rol. Bijvoorbeeld dat de rijinstructeur ook gewoon geld wil verdienen en niet wordt betaald voor zijn bijdrage aan de verkeersveiligheid, maar voor de uren die hij les geeft en de indruk die hij bij zijn leerlingen achterlaat.

Kamal|14.11.10|02:39

de tijd zal het uitwijzen……..we kunnen praten tot we een ons wegen ,
maar uiteindelijk gaat het om daden…..en wat betreft de veiligheid van stagebegeleiders achterin en de cbr leerling
die moet ten alle tijde gewaarborgd blijven.
En wat betreft nieuwe rij instructeurs opleiden/begeleiden staat of valt of ze talent hebben,
alleen als ze dat hebben kun je ze verder ontwikkelen!
heb namelijk het idee dat tegenwoordig iedereen rij instructeur kan worden..als ik om me heen kijk……….maar goed zal het wel niet begrijpen??!

Marjolein Hoevers|14.11.10|12:17

Nou Kamal, je begrijpt het heel goed. De toelatingseisen tot de instructeurs- opleiding moeten omhoog.

Jim Schouten - directeur IBKI|15.11.10|06:24

Enkele opmerkingen over de recente reacties:
KENNIS OF TOEGEPASTE KENNIS?
Toon benadrukt het belang van het kennen van definities. Het lastige is dat bij examenvragen naar definities niet duidelijk wordt of iemand de betekenis begrijpt of alleen de woorden kan herhalen. Door naar de toepassing in een verkeerssituatie te vragen, kom je dichter bij het werkelijke begrip.
HOGERE TOELATINGSEISEN WRM-EXAMENS?
Marjolein Hoevers wil de toelatingseisen verhogen. Dat is bij de wijziging van de WRM ook overwogen: minimaal HAVO in plaats van VMBO. Daarbij werd ook gekeken naar Duitsland waar een hogere toelatingseis geldt. De vrees was echter dat daarmee de eisen zó hoog zouden worden dat er geen nieuwe instructeurs meer zouden instromen. Het heeft ook alles te maken met de status en de inkomsten van het beroep rijinstructeur.
OVERLEG OF PERSOONLIJK GESPREK?
Kamal nodigt mij uit voor een persoonlijk gesprek. Niets mis met een goed gesprek. Kijkend naar de situatie in onze branche zal dat de oplossing echter niet brengen. Het is niet voor niets dat we drie landelijke belangenorganisaties voor rijscholen hebben (BOVAG, FAM en VRB) en dan ook nog een aantal regionale verenigingen. Zelfs die zijn het lang niet altijd met elkaar eens over WRM-zaken. Dat geldt zeker voor de circa 10.000 rijinstructeurs in Nederland.
Overigens komen we met enige regelmaat bij bijeenkomsten van rijinstructeurs en wellicht komen we elkaar daar nog eens tegen. Het zijn vaak leuke en zeker geanimeerde gesprekken!

Kamal|15.11.10|13:13

Beste meneer schouten alles valt op staat met het kennen van definities en als wij kennen zeggen bedoelen we ook begrijpen…..dus termen als stoplichten en voor laten gaan bij bestuurders zijn uit den boze bij de bekwame mensen.
als u zegt dat alles op verkeerssitiuaties moet worden na gespeeld……..beseft u wel hoeveel situaties erzijn in het verkeer waarop je je leerling onmogelijk op kunt voorbereiden of trainen,
maar doordat je de definities begrijpt kun je je taakprocessen sneller uitvoeren waardoor je je leerling sneller kan leren welke situaties extra aandacht nodig hebben.En wat betreft te hoge eisen en dus te weinig nieuwkomers dat verhaal kan je niet verkopen.
stelt u zich voor dat ze bij de piloten opleiding ook de eisen zouden verlagen dan denk ik dat we een probleem hebben.Met andere woorden de eisen moeten de eisen blijven zodat je zekerheid hebt dat je uiteindelijk toch met bekwame mensen te maken hebt……ondanks dat hij/zij 10 keer RVV heeft over moeten doen.
Maar omdat al die belanghebbende zoals UWV het allemaal geld kost en dus de overheid doen we maar de eisen omlaag halen dan haalt iedereen het……………

Jim Schouten - directeur IBKI|15.11.10|13:19

Om misverstanden te voorkomen: de toelatingseisen voor de WRM-examens zijn niet verlaagd. Die zijn altijd VMBO (of een voorloper daarvan, zoals MAVO) geweest.

Kamal|15.11.10|17:43

succes mensen
ik trek me terug uit deze discussie.

iedereen heel veel plezier verder.

vriendelijk groet,

toon|16.11.10|01:00

Natuurlijk behelst het kennen van definities ook het begrijpen ervan, de leraar moet “boven de stof staan”. En natuurlijk weet ik ook niet uit mijn hoofd hoelang ik mijn brommobiel in een parkeerschijfzone binnen een erf buiten een vak mag parkeren en dat soort trivialiteiten waar je in de praktijk niet mee te maken krijgt, maar denk eens aan de rechtdoorregel bij het verlaten van een rotonde (“de voetganger heeft toch haaientanden…) of een versmalling met door borden F5 en F6 geregelde doorgang e.d. je hoort dan toch zeker te weten of de wet spreekt over bestuurders of over verkeer (arme voetganger!). Je kunt bij nadering van F5 toch niet vertellen dat de “tegenligger voorrang heeft”. Spreek je over deweg, de rijbaan of de rijstrook, dat soort dingen die in de uitleg van een situatie wel degelijk een groot verschil maken. Als een instructeur zegt dat we gaan kijken of we naar de andere rijbaan kunnen stap ik liever uit. Op dit niveau- als instructeur- zijn deze dingen belangrijk in mijn ogen. Over dit soort kwesties zijn heel eenvoudig (strik) vragen te bedenken waarmee je kunt onderzoeken of iemand inderdaad boven de stof staat. Hetzelfde geldt voor de Rijprocedure: het staat er allemaal letterljk in, zorg dat je ermee kunt werken anders zopu je er bij het cbr weleens keihard op kunnen worden afgerekend, het belang van de cbr leerling staat weer op het spel
Maar om ermee te kunnen werken zul je eerst precies moeten weten en begrijpen wat er staat, en de vertaalslag naar het RVV kunnen maken. En daar schort het mijns inziens aan, niet in de laatste plaats door de de eenvoudige en oppervlakkige examinering. Deze overtuiging wordt ook keer op keer bevestigd tijdens de stagelessen ( de goede niet te na gesproken natuurlijk, want die zijner ook!!). En dat is veel te laat in het traject en weer is de -betalende- cbr leerling de dupe

Jim Schouten - directeur IBKI|16.11.10|07:58

Toon, ik begrijp de reactie volkomen. Ik ben op taalgebied minstens zo’n pietje-precies. Echter, als we dergelijke (strik)vragen stellen, zijn de reacties ook héél duidelijk van zowel kandidaten als opleiders: “Zijn jullie nu neerlandici aan het examineren of rijinstructeurs?” Het taalniveau van veel cursisten is daarbij een serieus probleem.
Een vergelijkbare discussie speelt in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Daar zullen waarschijnlijk weer centrale examens Nederlands (en rekenen) worden ingevoerd. Als het minimale taalniveau niet wordt gehaald, mag de school geen diploma verstrekken – hoe goed de leerling ook reparaties kan uitvoeren of diagnoses kan stellen. Lastig dilemma, want we willen met z’n allen wel weer graag dat mensen met een diploma aan het werk gaan en hun eigen brood verdienen.

erikv|17.11.10|23:13

Meneer Schouten,

Even over de opmerking “Zijn jullie nu neerlandici aan het examineren of rij-instructeurs?” ‘. Aangezien er een groot verschil is tussen een rijstrook of een rijbaan lijkt me dit een logische vraag om te stellen op een WRM-examen. Als er namelijk geen verschil zou zijn, waarom dan de moeite nemen om hier een aparte definitie van op te nemen? Het zelfde principe gaat op voor stoplicht of verkeerslicht, maar ook het verschil tussen stoppen of parkeren. Hoe wil je ooit de stop-opdracht juist uitleggen als de instructeur zelf dit verschil nog geeneens weet?

Als de rij-instructeur in opleiding niet in staat is deze zaken te herkennen, erkennen en toe te passen moet hij/zij eens achter zijn oren krabben voor zijn of haar motivatie om rij-instructeur te worden. De leerlingen zijn namelijk geen geldzakjes op wielen, maar mensen van vlees en bloed die deel gaan nemen in het complexe verkeersbeeld in Nederland. En gelieve op een veilige en verantwoorde manier. En dat laatste begint bij de rij-instructeur.

En die zelfde rij-instructeur krijgt zijn opleiding volgens de richtlijnen van het IBKI. En als het IBKI zwicht voor opmerkingen als : “Zijn jullie nu neerlandici aan het examineren of rij-instructeurs?” en hierdoor zijn maatstaaf dus aanpast, is er in mijn ogen ook iets mis met de doelstelling en motivatie van deze instelling (no offence). Kwaliteit boven kwantiteit zou de enige juiste moeten zijn in mij opinie.

Jim Schouten - directeur IBKI|18.11.10|12:09

Beste ErikV,

(Het spijt me dat ik mensen soms als crimineel lijk aan te duiden, maar ik gebruik toch maar de namen die ze zelf op dit forum hanteren.)

We zijn het er over een dat het gaat om herkennen en juist toepassen. Ik maak me eerlijk gezegd niet zo’n zorgen dat een rijinstructeur een leerling de linker-rijbaan laat kiezen of voor een ‘stop’licht laat wachten, terwijl het groen is. Maar niet alle gevallen zijn zo duidelijk. Bij stoppen en parkeren ligt het ook voor veel weggebruikers al wat lastiger.

Marjolein Hoevers|18.11.10|20:23

Nou meneer Schouten, ik zou me wel zorgen maken als een stagiaire mijn leerling naar de linker rijbaan stuurt. Als de leerling zijn theorie al heeft weet hij het verschil tussen linker rijstrook en linker rijbaan. Als de stagiaire dan een foute benaming daaraan geeft en je hebt een leerling die precies doet wat zijn instructeur zegt dan wil ik niet meer als mentor achterin zitten.
Waarom zou een leerling nog een theorie-examen moeten afleggen als de benaming van diverse dingen er niet toe doet!!!! Waar zijn we dan mee bezig. Ik kan me hier absoluut niet in vinden.

Marjolein Hoevers|18.11.10|21:02

Nou meneer Schouten, ik ga me ernstig zorgen maken als een stagiaire mijn leerling naar de linker rijbaan stuurt. Als de leerling zijn theorie al heeft behaald dan weet deze leerling heel goed het verschil tussen de linker rijstrook en de linker rijbaan. Als deze leerling dan onvoorwaardelijk luistert naar degene die hem les geeft, in dit geval de stagiaire die het verschil dus niet kent tussen een rijbaan en een rijstrook, wil ik toch echt niet langer als mentor achterin zitten!!!!!
Waarom zou een leerling nog langer zijn theorie moeten halen als het blijkbaar niet uitmaakt dat een statiaire verkeerde benamingen mag gebruiken?
Zo wordt het vak van rij-instructeur steeds verder gedegradeerd. Ik ben geen neerlandicus, maar wel vakbekwaam.

Leerling|19.11.10|01:04

Beste schrijvers,

Ik ben in januari begonnen met de opleiding voor rijinstructeur. Jullie praten over ons alsof wij niets kunnen. Ook hier telt, de goeden en de kwaden m.i. Ik moest mijn opleiding zelf betalen, heb hier hard voor gewerkt. het theoretische gedeelte vrij gemakkelijk behaald en in Augustus begonnen met de praktijk. Als het IBKI je de kans geeft zelf een examenonderdeel te tonen bij je examen, betekend het heel eenvoudig dat je 5 lessen passief en 35 actief op 1 of 2 onderdelen kan concentreren. En geloof me als ik zeg dat er opleiders/mentoren zijn die het voor €500 geen moer uitmaakt of je wel of niet goed kan les geven. Ik zou mij kunnen focussen op het onderdeel afslaan 1e uur rechts en 2e uur links. of zoals ik net heb gelezen slechts 50 minuten alleen rechts afslaan. even controle vorige les( bochtje achteruit) en hup je hebt je pas. Dit zou je kunnen voorkomen door een leerling bij het instappen te vertellen welke les hij moet geven, of welke onderdelen in een les moeten zitten.
Ik wil voor mijzelf beginnen en heb gezocht naar een opleider/mentor, die het leuk vind om mij iets te leren. die het niet voor het geld doet, maar iemand die het doet om de kwaliteit in de branche hoog te houden. ik heb denk ik 150 uur passief en actief in de auto gezeten en leer nog iedere keer. er is geen situatie en rit gelijk. Ik weet dat ik inmiddels wel iedere les zou kunnen geven.
Blijft echter, dat het IBKI en het CBR nog iets nader tot elkaar moeten komen. Als zij nu eens overeenkwamen, dat opleiders/mentoren een fikse korting geven op examens, leges , etc. En er een kwaliteitslabel aan komt te hangen net als een slagings%, dan zouden de opleiders en mentoren er meer werk van willen maken. Ik ben er van overtuigd, dat zij het erg leuk vinden om toekomstige vakgenoten op te leiden. Bovendien zouden de toekomstige leerlingen een €500 euro aan het IBKI en CBR kunnen doneren om de bestaande instructeurs kortingen te kunnen verlenen. Bovendien haal je hiermee een aantal leerlingen er uit die voor weinig geld en relatief weinig uren(nu 40) hun examen willen halen.
nu krijg je mensen die in hun toekomst willen investeren, en kwalitatief goede opleiders worden. Ook zouden de opleiders meer inspraak moeten krijgen of hun leerling al klaar is voor het examen, net als bij CBRleerlingen.Bovendien zullen zij moeten meten of de theoretische kennis aanwezig is. De drive van mentoren en opleiders zal hoger zijn en een leerling zal zich bewust zijn dat hij alles zal moeten beheersen zowel het theoretische als practische.
Ik houdt niet van elkaars werk en bestaande regels af te kraken, maar probeer altijd in oplossingen te denken teneinde een beter resultaat te halen.
Ik weet dat ook mijn ideeen niet bij een ieder goed vallen, maar wilde toch een reaktie vanuit een andere invalshoek geven. het hele verhaal gaat toch over ons leerlingen.
mvg. Leerling

Kamal|20.11.10|00:10

Beste Meneer Schouten,

als je het verhaaltje hebt gelezen van de “leerling”
dan kun je de gedachten gang bevestigd zien over wat de ervaren en bekwame mensen al jaren aangeven.De “leerling”verwacht van de mentor/opleider zoals hij noemt dat deze hem wat beter motiveerd.Is het niet zo dat mensen die dit beroep willen gaan uitoefenen zelf de drive hebben?Verder even een aanvulling over begrippen de rijbaan of rijstrook?
waarom schrappen we het hele RVV niet? En praten we gewoon over de weg net zo makkelijk toch…..? a fijn zoals ik al zei in mijn eerdere reacties……….zou niet meer deelnemen aan deze discussie die tot niets leidt? met lange ij of korte ei? a fijn …….een uitzondering op de regel is een bevestiging van diezelfde regel !!!

waarheen leidt de weg………………..???

lian|20.11.10|02:01

beste leerling
ik geloof dat je je beter moet orienteren. het is namelijk verplicht om alle lessen op het ivk aan een leerling te geven die nog geen rijbewijs heeft, hierop wordt je ook gecontroleerd, daarna kun je pas een examen aanvragen, niks 35 uur concentreren op 2 onderdelen. Als je een, zoals ons, betrokken mentor hebt maakt het haar/hem wel degelijk uit of je strax goed les kunt geven, wij nemen ons beroep zeer serieus. dat je voor jezelf wilt beginnen is een nobel streven, je zult alleen met de instelling, ik leidt ff iedereen om de tuin niet ver komen. Een goede raad van een ervaren stage-mentor.
ps de voorgaande bezorgdheden gingen over de CBR leerlingen en niet, zoals jij dacht over de i.i.o ofwel de stagiaires
succes

lian|20.11.10|02:18

ik wil ook graag nog iets kwijt over her nederlandici verhaal. voorbeeld: ik heb een nieuwe leerling, deze heeft nu 6 keer 1,5 uur rijles gehad en volgt bij ons de theorie cursus. in de 6de les, afgelopen donderdag zeg ik tegen hem, ik ga je testen op je kennis. vervolgens komen we in een situatie waarin we een voetganger VOOR moeten laten gaan en ik zeg tegen hem, je moet stoppen want die voetganger heeft VOORRANG, waarop de leerling zegt, nee hoor een voetganger heeft NOOIT voorrang, ik vraag hoezo niet, en de leerling zegt, ik heb op de theorie het verschil geleerd tussen verkeer en bestuurders. Vervolgens zeg ik, we gaan naar de linker rijbaan en weer zegt mijn leerling, je bedoelt zeker rijstrook want ander moet ik gaan spookrijden. Ik heb hem natuurlijk geprezen voor zijn oplettendheid. het is namelijk zo dat een CBR leerling al deze verschillen heel goed dient te weten om zijn theoriecertificaat te halen. en nu lijkt het me toch heel onlogisch dat een i.i.o. die straks zelfstandig rijles gaat geven al deze zaken, linksom of rechtsom, door elkaar mag gebruiken. kijk het gaat hier om VAKKENNIS.

Kamal|20.11.10|17:29

Beste Meneer schouten,

als u door de regels heen leest bij het verhaal van de “leerling”
dan kunt een aantal punten bevestigd zien,
namelijk de gedachte gang van sommige nieuwe “collega’s”
wat zeer opmerkelijk is dat ze gemotiveerd moeten worden door de stage mentor/opleider
bedoel als je mensen van bewust moet maken voor welk beroep ze gekozen hebben,dan hebben deze mensen hun huiswerk niet goed gedaan verder,de gedachte gang ik haal even het instructie bewijsje en kan aan de gang vreemd? er zijn kennelijk mentoren of opleiders die het niet kan schelen of iemand bekwaam opgevoed word???.

Conclusie jan en alle man wil lesgeven en het IBKI helpt ze daarbij……….want het is immers niet belangrijk om begrippen te weten en te kennen en toe te passen.
Nog even dan gaan de ervaren en bekwame mensen les krijgen van de nieuwe generatie opleiders ( de goede en oprechte collega’s daarbuiten gelaten natuurlijk)
waarheen leid de weg……uuuh leid met korte ei of lange ij?
en laten we gewoon praten over de weg i.p.v. rijbaan,rijstrook,doorgaande rijbaan etc. etc.
gewoon weg of snelweg lekker makkelijk voor de nieuwe generatie.

P.S. beste opleiders /stage mentoren kunnen we misschien niet staken met opleiden om even
de aandacht te vragen voor het serieus omgaan met bekwame opleiders….want kennelijk
zijn wij nog niet aanwezig genoeg voor veel instanties alleen als de kassa moet blijven rinkelen……………….

toon|21.11.10|22:22

beste Jim, NEED I SAY MORE…?? De leraar verbeterd door zijn leerling, kun je nog dieper afgaan?Gelukkig zijn er kennelijk nog rij instructeurs die het vak BEGRIJPEN en het wordt mij zo langzamerhand duidelijk dat IBKI zich schikt en buigt naar de grote opleiders en hun -veelal financiele- argumenten zodat iedereen rijles kan gaan geven. Ik heb ook nog geen reaktie van een van hen gezien terwijl ik haast zeker weet dat ze deze discussie met argusogen volgen. Hoog tijd voor Kamervragen misschien..?

toon|21.11.10|22:29

Overigens “leerling” van n paar reakties geleden: het CBR staat volledig buiten de opleiding van rij instructeurs en houdt zich alleen maar bezig met de prestaties van de aangeleverde kandidaten, signaleren daarin een bepaalde trend maar houden zich op de vlakte wat betreft kwaliteitssoordelen, het CBR is een ONAFHANKELIJK instituut wat examens afneemt en verder niets.

Jim Schouten - directeur IBKI|22.11.10|08:24

Het lijkt er op dat ik mensen op het verkeerde been heb gezet. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Natúúrlijk moeten mensen niet op de linker rijbaan gaan rijden en moet een instructeur dat zijn leerlingen niet leren. Het ging over het type examenvragen.
De relatie die Toon legt met de grote opleidingsinstituten kan ik niet goed plaatsen. Voor opleiders geldt in het algemeen dat ze vooral duidelijkheid willen over examenvragen en examenopdrachten. Zodat ze weten waar ze aan toe zijn en hoe zij vanuit hun opleiding de beste voorbereiding op het examen kunnen bieden. Waarschijnlijk wijken ze daarin niet af van een goede rijschool.

jan|24.11.10|11:39

Lees met veel intresse deze discussie.Ben nu zelf ook met opleiding rij-instructeur bezig en vind het ontzettend leuk om te doen.Waar soms wel eens aan voorbij gelopen wordt zeker kwa opleidingseisen dat velen waaronder mijn persoontje al meer dan 20 jaar van school zijn.Zo ging dat lts klaar en hup werken als je nu om havo gaat vragen zal je weinig instromers krijgen want die zullen zich snel te goed voelen om rij-instructeur te worden.Ook de examens zijn echt niet zo heel makkelijk als iedereen hier wil doen geloven in de groep waar ik bij zat zijn er toch nog zat die niet alles haalde in 1x zowel 1a als 2a en 2b zijn er heel wat die het nog een keer mogen/moeten overdoen.
Ook wat het stage begeleiden betreft is het allemaal niet zo heel simpel alleen het invullen van het protocol is al een ramp.Stage planning maken voor 2 weken vooruit is eigenlijk niet heel reel aangezien er zomaar wat kan veranderen bij een rijschool ziekte e.d.
Dan moet je dit dus aan het ibki melden telefonisch en daarna nog via de mail gaan bevestigen erg ingewikkeld.
Ook voor de stagementor die dit moet regelen samen met zijn stagier(e) niet eenvoudig waardoor ik denk dat er velen zoiets hebben van nee dank je mij te lastig(is mij ook zo verteld bij verschillende rijscholen).Het kennen en kunnen van alle leerstof lijkt me voor zich spreken daar kan geen discussie over zijn toch? Maar het beste is mijn mening om het in de praktijk te laten zien want daar leer je absoluut het meeste neem aan dat ook de gevestigde orde in feite elke dag nog bijleerd.En denk dat diegene die echt gemotiveerd zijn om dit vak te gaan uitoefenen het absoluut gaan redden en de slechte vallen vanzelf door de mand en zullen vlot afhaken want ben ervan overtuigd dat je niet zomaar rij-instructeur bent.

Juiz|25.11.10|03:31

Ook ik ben een leerling van het nieuwe wrm.
Ik ben eind 2009 begonnen met de opleiding en in september geslaagd voor mijn “eindexamen” 2 onderdelen.
Ik ben van mening dat de theorie examens idd minder theoretisch zijn en meer gericht op de praktijk en vooral onderwijskunde.
Het rvv komt er wel in voor, maar word minder getoetst.
Mijn stage….. ik heb het hierboven ook al gelezen.. een ramp, men intereseert zich niet voor een aspirant instructeur.
Zodra men gezien heeft dat de aspirant instructeur goed oplet, zakt men onderuit achterin en zoek het verder maar uit!
Bij vragen “wat voor lessen gaan we morgen doen” word gewoon een antwoord verzonnen omdat de stagementor zelf geen instructiekaarten gebruikt en dus zelf niet eens weet wat komen gaat.
Ik heb 2 x een les tot in de treure voorbereid om die vervolgens helemaal niet te geven de andere dag, daarna heb ik niks meer voorbereid….want het had toch geen zin.
Ik heb voor mijzelf het beste er maar uitgehaalt en de slechte aspecten had ik dan ook maar geleert….
Ik pleit voor een strengere controle tijdens de stage op de portofolio door het IBKI
Maar het werkelijke probleem ligt natuurlijk bij de stage mentoren…hierboven spreken stagementoren, die het niveua van de aspirant instructeur te laag vind, maar het is eerder het tegenover gestelde…ik zat qua niveau vele malen hoger dan mijn stagementor.
Ik kom uit een klas van 15 leerlingen die allemaal behalve 1 MEER WISTEN, dan de verschillende stagementoren…1 stagementor zat op niveau!
Dan heb je nog het probleem “het vinden van stage mentoren” want niemand wil zijn toekomstig concurrent opleiden, dus je moet al een heel eind uit je regio voordat je een stagementor hebt.
Ik had geluk dat mijn opleider een stagementor regelde ook al zat die niet op niveau…..men had niet beter, want er waren er niet meer.
Ik werd na de stage wel op niveau gebracht zoals het hoorde door de opleider was het argument en gelukkig was dit ook zo.
Ik heb pas na mijn stage echt geleerd instructie te geven en te coachen zoals het hoort, doordat de opleider zelf nog 40 uur energie erin gestoken heeft!
Dus stage…..misschien is het beter om het af te schaffen, en anders moet de opleiding van de stagementor veel beter zijn..oja tijdens mijn stage heb ik nergens een controle gezien van het IBKI en dat zou minstens 2 x moeten gebeuren zodat de stagementor ook “gemotiveerd” raakt.
De stage beoordeling:
tja een verhaal apart… ook hierin spelen de examinators van het IBKI een grote rol…
Ik had een negatieve beoordeling op de “kennis van rijprocedure” werd mij verteld door de examinator tijdens het gesprek met de uitslag.
Ik bleef zogenaamd consequent verkeerde dingen zeggen bij een bocht naar rechts…..volgens de examinator.
Mijn oren klapperden…”was dit echt zo? had ik het verkeerd geleerd?” nu ben ik gelukkig niet op mijn mondje gevallen dus ik ging in verweer.
Volgens de examinator gebeurt de “nacontrole” na de bocht volgens de rijprocedure……Nu was ik toch vrij zeker van mijn zaak dat de nacontrole (recherbuitenspiegel/dodehoek) nog juist voor het maken van de bocht plaats vind, terwijl de auto nog in een rechte lijn rijdt.
Na het maken van de bocht word alleen gesproken van “aansluiten” bij het overige verkeer.
Ik weet wel in de rijprocedure wordt bij het afslaan naar rechts nergens gesproken over “nacontrole”, maar ik dat is nou 1 keer de terminologie zoals ik het geleerd heb.
(note: tijdens mijn examen vertelde ik mijn leerling telkens na de bocht aansluiten bij het overige verkeer, binnenspiegel/linkerbuiten spiegel)
De examinator moest na het erbij pakken van de rijprocedure door mij, zijn fout erkennen en met schaamrood op de kaken een nieuw uitslag formulier gaan invullen.
conclusie: de terminologie moet gestandaardiseerd worden zodat een examinator het aansluiten (binnen/linker spiegel) na de bocht niet verward met het voor de laatste keer controleren (rechterbuiten spiegel/dodehoek) in een rechtuit stand van de auto voor de bocht.
Hier zijn zeker nog verbeter punten, aangezien de “instruceurs” er een eigen terminologie op na houden die in confict is met de terminologie van de examinators.
Ik zeg stop die “straat taal” in de rijprocedure.
Dat de stage beoordeling nu naar 1 onderdeel gaat vind ik een slechte zaak…je kunt veel beter bewijzen met 2 lessen dat je “boven de stof” staat.
Het niveau van de wrm zit op zich wel goed denk ik, de grootste taak ligt bij de opleider, die moet alles gaan behandelen en niet zijn opleiding gaan afstemmen op de examen vragen, ZOALS vele opleiders doen.
Ik heb gelukkig een goede opleider gehad, die ons werkelijk boven de stof bracht, mijn opleider heeft dan ook een 80+ notitie bij het IBKI

Anton|25.11.10|11:50

Heel kort:
Wie lijdt nu graag zijn eigen concurrentie op ??
Geef die taak terug aan de opleidingsinstituten.

Kamal|25.11.10|16:28

juiz is weer een bevestiging……….van al die feiten die door bekwame instructeurs bepleit zijn,

namelijk dat hij een waardeloze opleider heeft gehad,vervolgens een waardeloze stage mentor…….betekend niet dat alle opleiders en stagementoren zoals jij ze hebt meegemaakt zijn beste man.

wat jij nu aanhaalt is gevolg van het gebeuren nu bij het IBKI

P.S. zoek eens een goede opleider op en stagementoren ik weet zeker dat jou oortjes nog meer zullen gaan klapperen van alle nieuwe dingen.
en tot slot de rijprocedure spreekt voorzich…..en termen zoals aansluiten komen daarin niet voor. vraag je steeds af WAT,HOE en WAAROM?
verder succes je hebt in iedergeval de wilskracht?!

Kamal|25.11.10|16:32

juiz is weer een product van het nieuwe IBKI gebeuren,

jammer voor hem dat hij het zo heeft mogen ondervinden,maar de werkelijkheid is anders

bekwame mensen wilden dit al enige tijd voorkomen.

jammer.

toon|25.11.10|19:21

jan, juiz en anton,
uit jullie reaktie blijkt dat er ook stagiaires zijn met de juiste instelling die een goede theoretische opleiding krijgen, het vak serieus nemen maar een bedenkelijke mentor treffen. de enige eis die IBKI aan de mentor stelt is dat hij minstens 3 jaar bevoegd instructeur is. voor de bijscholing wordt de cursus “stagementor”aangeboden, misschien moet dat verplicht worden voor hen die als stagementor willen gaan fungeren (Jim…?). het probleem van het vinden van een stageplaats speelt bij ons niet zo omdat wij ook een rijschool van behoorlijke omvang achter de hand hebben met een 20 tal gecertificeerde mentoren, voor de leerlingen speciale stagepaketten aanbieden, maar ik kan me voorstellen dat dat moeilijk is. de concurrent opleiden vind ik een zwak argument, een zwaktebod, want waarom wil je iemand niet helpen om een goeie instructeur te worden?
de verplichte stage is een heel goed ding, mits vakkundig begeleid door iemand die weet waar het om draait (de cbr leerling..!). als die namelijk resultaat boekt heb jij als stagiaire het goed gedaan. en dan is de cirkel weer rond, want om het goed te doen heb je als basis nodig: grondige kennis (paraat!!) van rvv, rijprocedure en handelingsanalyses. mensen die dat hebben en ook willen hebben en daar serieus mee omgaan die komen er wel.

rijschool|25.11.10|19:32

@ Juiz;

Je scheert ALLE stagementoren over één kam.

Marjolein Hoevers|26.11.10|09:39

Wie scheert hier nu alle stagementoren over een kam?
Ik heb al heel wat stagiaires in mn auto gehad. Ik wil stagiaires niet over een kam scheren, maar het komt zeer regelmatig voor dat lesplannen niet af zijn of nog niet aan begonnen zijn.
Hoezo geen leskaart gebruiken? Je zal toch voor de les moeten kijken waar een leerling gebleven is, wat je gaat doen, het invullen van de leskaart en het vertellen aan de leerling wat je de volgende les gaat doen.
Er gaat heel veel tijd zitten in het goed begeleiden van een stagiaire. Het van te voren bespreken wat hij gaat doen, de nabespreking en tijdens de les verbeterpunten aangeven als dit de leerling ten goede komt. Wat nou lui achteroverhangen? Juiz heeft een behoorlijk negatieve kijk op de stagementoren. Het is heel frustrerend als je ziet dat een stagiaire zijn spullen niet in orde heeft voor een les die hij gaat geven. Wij lezen de lesplannen door en geven daar waar nodig verbeterpunten aan. We verwachten wel dat de stagiaire daar wel wat mee doet. Als een stagiaire daar dan vervolgens niets mee doet, aan wie ligt dat dan?
Als een stagiare niet genoeg heeft aan zijn portfoliolessen kan hij meestal extra lessen geven aan andere leerlingen. Meerijden kan altijd, ook daar pik je heel veel van mee. Maar als ik dan zie dat de meeste stagiaires maar een beetje naar buiten zitten te kijken, niets opschrijven, dan gaat de motivatie om heel veel tijd in de desbetreffende stagiare te steken wel over.
Gelukkig zijn er ook stagiaires die wel heel gemotiveerd zijn. Daar hebben we dan ook alles voor over.

rijschool|27.11.10|11:54

@ Marjolein,

Jammer dat wij als stagementor niet schijnen te deugen.
Alle tijd die en energie die we in een toekomstig instructeur steken schijnt men niet te waarderen.
Door de jaren heen heb ik een heel aantal mensen mogen begeleiden met hun stage, ook toen de stage niet meer verplicht was.
Ook nu ben ik met een instructeur in opleiding bezig, maar ik zit er sterk over te denken om dat ook maar als laatste te zien. Het scheelt mij veel tijd en de kandidaten zijn er ook niet altijd gelukkig mee.

Juiz|27.11.10|13:53

@rijschool

Ik wil zeker niet alle stagementoren over 1 kam scheren, alleen feit is dat van mijn klas iedereen op 1 na een slechte stagementor had.
Als ik u nu vertel dat ik tijdens mijn stage ook met leeringen naar het examen ging, en mijn stage mentor 3 minuten voor het examen nog aan de cbr leering moest uitleggen waar het oliepeil stok zat en wat een accu was…. nou dan weet je wel genoeg. en zo iemand moet mij gaan opleiden…
Ik heb alle negatieve dingen gezien die je als rijschool niet behoort te doen, dus dat heb ik dan wel weer geleerd van mijn stage, maar voor de rest… waardeloos.
het IBKI mag van mij veel strenger gaan toezien op stages en portofolio, zodat de kwalitiet van stage mentoren gewaarborgt is.(de goeie stagementoren ff buiten beschouwing)
Het IBKI is gewoon een log orgaan, die het allemaal niet aankan, te weinig controles en te weinig examinatoren.
De bureaucratie laat ik nog maar ff buiten beschouwing, ik moet namelijk nog steeds mijn stagepas ontvangen terwijl ik al geslaagd ben…..

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.