Voorrang, militaire colonne, kruising

Botsing tussen ministeries over voorrang militaire colonne

DEN HAAG – Op een voorrangskruising gelden geen speciale regels voor een militaire colonne, zo zegt het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Maar als er een medewerker van het ministerie van Defensie aan het stuur zit, is hij daarvan niet op de hoogte.

De verschillende ministeries hanteren allebei een andere interpretatie van de wet.

RVV

Navraag bij I&R leerde onlangs dat een auto op een voorrangskruising een militaire colonne mag doorsnijden. Want verkeerstekens gaan boven verkeersregels zegt artikel 63 RVV 1990, lichtte I&R-woordvoerder Willem Bonekamp toe.

De regel dat militaire colonnes niet doorsneden mogen worden is een verkeersregel. Het bord dat de voorrang regelt op die kruising (verkeersteken) heft die regel dus op, zegt I&R.

Defensie

Het ministerie van Defensie is het daar echter mee oneens. “In het RVV 1990 is in paragraaf 6 van artikel 16 opgenomen dat weggebruikers militaire colonnes niet mogen doorsnijden.”

Als een auto op een voorrangskruising rijdt en volgens het ministerie van I&R wel de militaire colonne zou mogen doorkruisen, zegt woordvoerster Heleen Somodiwongso van Defensie: “Gespiegeld aan de casus mag ook deze bestuurder in de gegeven situatie de militaire colonne dus niet doorsnijden.”

Rijopleiding

De discussie is zuiver een theoretische. In de praktijk zullen de meeste weggebruikers een colonne altijd voor laten gaan. Toch is het voor de professionele rijopleiding belangrijk een juiste interpretatie te geven van het RVV tegen de leerlingen.

Is het een hiaat in de wet of een onjuiste interpretatie van een van de ministeries? Om antwoord op die vraag te krijgen heeft het ministerie van Defensie de kwestie overgedragen aan de afdeling Juridische Zaken. “We hopen op korte termijn een aanvullend antwoord te kunnen geven”, zegt Somodiwongso.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

22 reacties op “Botsing tussen ministeries over voorrang militaire colonne”

Dennie|18.01.11|12:39

verkeerstekens boven verkeersregels
verkeerslichten boven verkeerstekens
dus dan zouden ze volgens de eerste stelling ook niet door rood mogen rijden want ik rij door groen!

martin|18.01.11|14:27

toch leuk, dat de wetgever het zelf niet meer weet

willy|18.01.11|19:43

Kijk eens kritisch naar de minirotondes en pas daar de verkeersregels eens op toe. zul je zien dat daar ook een enorm hiaat zit

Dennie|18.01.11|20:59

@ Willy en collega`s

is opzich ook wel een goeie!
Kijk alleen maar eens na het verlaten van een (mini) rotonde. Het verlaten van een rotonde valt onder rechtsafslaan dus een fietser die recht doorgaat en haaientanden heeft gaat voor ook al heeft deze haaientanden, echter zie ik bij zowel veel collega`s als CBR dat hier vrijwel niks mee gedaan wordt. Hoe gaan jullie om met dit soort specifieke situatie`s?

Pim Brussee|19.01.11|10:36

Je zou denken dat de verkeersregels overal in Nederland hetzelfde zijn. Echter elke gemeente mag zijn eigen regels bepalen als het om voorrang gaat op rotondes binnen de bebouwde kom. In de UK zijn de regels op alle rotondes hetzelfde, in ons land niet. Heb je rijles gevolgt in Utrecht, dan heb je een probleem op dit gebied als je examen doet in bijvoorbeeld Hoogeveen.

pedro|20.01.11|11:45

Beste Dennie

bij een rotonde is het goed geregeld wat betreft de voorrang.
Ga je recht af dan is de fietser inderdaad rechtdoorgaand verkeer.
Haaietanden brengen hier geen verandering in ,deze hebben alleen betrekking op het onderwerp VOORRANG (dit is dat bestuurders van links en rechts voor gaan)
Daar is op een rotonde bij afslaan naar rechts geen spraken van dit valt onder het onderwerp afslaan.
Dit kunj je ook bedenken bij een kruising afslaan naar rechts met een fietspad naast

Pim Brussee|20.01.11|11:50

Beste Pedro, dit is nu wat ik bedoel. In Hoogeveen heeft de gemeente bepaald dat de fietser moet stoppen als een voertuig rechts afslaat. De rotondes zijn daarbij voorzien van haaietanden voor de fietser. Dus van rechtdoorgaand verkeer in deze situatie, is in Hoogeveen geen sprake.

pedro|20.01.11|12:08

Beste pim

Ik ken dit soort situaties maar dit betekend dat de fietser bestuurders van rechts voor moet laten (Bestuurder die de rotonde naderen)
Van links, bestuurders die van de rotonde af gaan ,rijden iimmers op een andere weg de rotonde.
Dus duidelijk geregeld maar in de praktijk onduideliijk geef verwarring.

Dennie|20.01.11|12:42

Beste Perdo,

Dat dacht ik ook alleen wat staat er op de site van de rijksoverheid:

Voorrangsregels bij rotonde verlaten
Bij het verlaten van een rotonde slaat u ALTIJD rechtsaf en moet u:

richting aangeven naar rechts;
rechtdoorgaand verkeer voor laten gaan.

Bovenstaande tekst geeft dus aan dat bij het verlaten (fietser heeft haaie handen) van een rotonde een fietser ALTIJD voorgaat ook al ga jij recht door (op de rotonde)
en dat is iets wat ik hier niet zie gebeuren! !

Jan Nonnekes|20.01.11|12:49

Verkeerstekens gaan voor gedrachregels dit is geheel correct. Maar voert een militairecolonne dan geen bijzondere verkeerstekens in de vorm van vlaggen en licht doorlatende kappen op de koplampen?

Arthur|20.01.11|12:52

Om nog maar te zwijgen over de rotondes waar ze borden hebben neergezet met de tekst:”Verkeer op de rotonde gaat voor”. ….. Ja.. morgen brengen… Bestuurders zullen ze bedoelen.

Hugo|20.01.11|13:40

Iedereen heeft het over de fietsers die de rotonde blijven volgen en dus rechtdoorgaand verkeer zijn t.o.v. bestuurders die de rotonde gaan verlaten. Dit is naar mijn mening de correcte uitleg. Let wel op dames en heren, deze regel geldt ook in het voordeel van de voetgangers die de rotonde blijven volgen. Deze vallen namenlijk ook onder de noemer verkeer.

Joop de Hoog|20.01.11|15:52

Regel geldt niet op voorrangskruispunten? Toch wel, want als de mil.colonne of uitvaartstoet en tegemoet komende bestuurders op een voorrangsweg/kruispunt rijden/naderen waarbij de mil.col. afslaat (is geen voorrang), dan moet men deze voor laten gaan. Art. 63 is dan niet van toepassing. Discussie theoretisch? Zeker niet. Echter het is niet zo gemakkelijk uit te leggen aan (beginnende) bestuurders. Ik kijk uit naar het antwoord van het ministerie op mijn vraag hierover.

Jos Schetters|20.01.11|20:16

Een voorrangsvoertuig gaat toch eerst?(regel) En als de andere bestuurder nu op een voorrangskruising rijdt? Dan gaat de andere bestuurder eerst? (Borden gaan boven regels)
Het moet niet gekker worden.

Cursief|24.01.11|21:18

Wat mij betreft is er helemaal geen discussie nodig, ze gaan gewoon ten allen tijden voor!

Kom op zeg, we stikken zó al in ál de regels van dit land! Het is een kwestie van normen en waarden, hetzelfde geldt voor een uitvaartstoet bijvoorbeeld. Laten we met elkaar onze leerlingen wat fantsoen bijbrengen ipv muggezifterige regels op te eisen waarmee we de menselijk norm schaden.. Bah bah bah..

Cursief|24.01.11|21:22

Verder gaat het tijd worden dat alle overige regels in het hele land hetzelfde gaan worden en geen onnodig moeilijke dingen! Iedereen moet het kunnen begrijpen! Wie heeft trouwens het onzalige idee bedacht dat elke gemeente zn eigen ding mag doen?!

gerda|26.01.11|09:44

Er is geen onduidelijk heid, wij leggen ook aan de leerling uit dat dat tekens voor gaan. Vandaar de noodzakelijkheid van de tekens op de voertuigen van een militaire colonne!

gerda|26.01.11|10:13

het is niet zo ingewikkelt. tekens gaan voor regels vandaat de tekens aangebracht aan de voertuigen van deze militaire colonne. Met deze uitleg is het voor elke leek begrijpelijk

Jos Schetters|30.01.11|17:58

Lichten gaan boven regels en borden. De mliyaire voertuigen van een colonne voeren daarom speciale verlichting nl. blauwe en groene lichten. Dus niet te moeilijk over doen. De miliotaire colonne nooit doorsnijden.

Joop de Hoog|31.01.11|14:50

Bij deze discussie is het niet van belang wat iedereen er van vindt, maar wat het RVV 1990 ervan zegt (en uiteindelijk de rechter). De uitleg is simpel, zie mijn reactie van 20.01.11. De groene lichten en de vlaggen en de herkenningstekens zijn GEEN verkeerstekens. Verkeerstekens zijn verkeersborden, verkeerslichten en verkeerstekens op het wegdek! Zie art 3 BABW. Alleen bij de voorrangsborden geldt het verbod dus niet. Let op een voorrangsweg/-kruispunt wel op bij het afslaan=geen voorrang!

Henk|01.02.11|10:25

Maak het nou niet zo moeilijk. Een fietser die haaietanden krijgt moet voorrang verlenen aan alle bestuurder van links en rechts. Dus ook de fietser op een vrijliggend fietspad naast de rotonde. Denk ook aan doorstroming. Fietser wel wachten op rechts maar niet op links, leg ze dat maar eens uit. Succes

Frank|18.04.11|13:07

Ik denk dat de mensen nog steeds niet weten dat er in het RVV staat dat verkeerstekens boven gedragsregels gaan mits deze onverenigbaar zijn (staat er toch duidelijk). de wetgever bedoeld dus dat een verkeersteken wat de voorrang regelt boven artikel 15.1 gaat. een bord A1 boven de max snelheid binnen de bebouwde kom. Maar ik ken geen bord wat boven artikel 16 gaat.
Zo kan een haaientand dus nooit boven artikel 18.1 gaan.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Botsing tussen ministeries over voorrang militaire colonne | RijschoolPro
Voorrang, militaire colonne, kruising

Botsing tussen ministeries over voorrang militaire colonne

DEN HAAG – Op een voorrangskruising gelden geen speciale regels voor een militaire colonne, zo zegt het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Maar als er een medewerker van het ministerie van Defensie aan het stuur zit, is hij daarvan niet op de hoogte.

De verschillende ministeries hanteren allebei een andere interpretatie van de wet.

RVV

Navraag bij I&R leerde onlangs dat een auto op een voorrangskruising een militaire colonne mag doorsnijden. Want verkeerstekens gaan boven verkeersregels zegt artikel 63 RVV 1990, lichtte I&R-woordvoerder Willem Bonekamp toe.

De regel dat militaire colonnes niet doorsneden mogen worden is een verkeersregel. Het bord dat de voorrang regelt op die kruising (verkeersteken) heft die regel dus op, zegt I&R.

Defensie

Het ministerie van Defensie is het daar echter mee oneens. “In het RVV 1990 is in paragraaf 6 van artikel 16 opgenomen dat weggebruikers militaire colonnes niet mogen doorsnijden.”

Als een auto op een voorrangskruising rijdt en volgens het ministerie van I&R wel de militaire colonne zou mogen doorkruisen, zegt woordvoerster Heleen Somodiwongso van Defensie: “Gespiegeld aan de casus mag ook deze bestuurder in de gegeven situatie de militaire colonne dus niet doorsnijden.”

Rijopleiding

De discussie is zuiver een theoretische. In de praktijk zullen de meeste weggebruikers een colonne altijd voor laten gaan. Toch is het voor de professionele rijopleiding belangrijk een juiste interpretatie te geven van het RVV tegen de leerlingen.

Is het een hiaat in de wet of een onjuiste interpretatie van een van de ministeries? Om antwoord op die vraag te krijgen heeft het ministerie van Defensie de kwestie overgedragen aan de afdeling Juridische Zaken. “We hopen op korte termijn een aanvullend antwoord te kunnen geven”, zegt Somodiwongso.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

22 reacties op “Botsing tussen ministeries over voorrang militaire colonne”

Dennie|18.01.11|12:39

verkeerstekens boven verkeersregels
verkeerslichten boven verkeerstekens
dus dan zouden ze volgens de eerste stelling ook niet door rood mogen rijden want ik rij door groen!

martin|18.01.11|14:27

toch leuk, dat de wetgever het zelf niet meer weet

willy|18.01.11|19:43

Kijk eens kritisch naar de minirotondes en pas daar de verkeersregels eens op toe. zul je zien dat daar ook een enorm hiaat zit

Dennie|18.01.11|20:59

@ Willy en collega`s

is opzich ook wel een goeie!
Kijk alleen maar eens na het verlaten van een (mini) rotonde. Het verlaten van een rotonde valt onder rechtsafslaan dus een fietser die recht doorgaat en haaientanden heeft gaat voor ook al heeft deze haaientanden, echter zie ik bij zowel veel collega`s als CBR dat hier vrijwel niks mee gedaan wordt. Hoe gaan jullie om met dit soort specifieke situatie`s?

Pim Brussee|19.01.11|10:36

Je zou denken dat de verkeersregels overal in Nederland hetzelfde zijn. Echter elke gemeente mag zijn eigen regels bepalen als het om voorrang gaat op rotondes binnen de bebouwde kom. In de UK zijn de regels op alle rotondes hetzelfde, in ons land niet. Heb je rijles gevolgt in Utrecht, dan heb je een probleem op dit gebied als je examen doet in bijvoorbeeld Hoogeveen.

pedro|20.01.11|11:45

Beste Dennie

bij een rotonde is het goed geregeld wat betreft de voorrang.
Ga je recht af dan is de fietser inderdaad rechtdoorgaand verkeer.
Haaietanden brengen hier geen verandering in ,deze hebben alleen betrekking op het onderwerp VOORRANG (dit is dat bestuurders van links en rechts voor gaan)
Daar is op een rotonde bij afslaan naar rechts geen spraken van dit valt onder het onderwerp afslaan.
Dit kunj je ook bedenken bij een kruising afslaan naar rechts met een fietspad naast

Pim Brussee|20.01.11|11:50

Beste Pedro, dit is nu wat ik bedoel. In Hoogeveen heeft de gemeente bepaald dat de fietser moet stoppen als een voertuig rechts afslaat. De rotondes zijn daarbij voorzien van haaietanden voor de fietser. Dus van rechtdoorgaand verkeer in deze situatie, is in Hoogeveen geen sprake.

pedro|20.01.11|12:08

Beste pim

Ik ken dit soort situaties maar dit betekend dat de fietser bestuurders van rechts voor moet laten (Bestuurder die de rotonde naderen)
Van links, bestuurders die van de rotonde af gaan ,rijden iimmers op een andere weg de rotonde.
Dus duidelijk geregeld maar in de praktijk onduideliijk geef verwarring.

Dennie|20.01.11|12:42

Beste Perdo,

Dat dacht ik ook alleen wat staat er op de site van de rijksoverheid:

Voorrangsregels bij rotonde verlaten
Bij het verlaten van een rotonde slaat u ALTIJD rechtsaf en moet u:

richting aangeven naar rechts;
rechtdoorgaand verkeer voor laten gaan.

Bovenstaande tekst geeft dus aan dat bij het verlaten (fietser heeft haaie handen) van een rotonde een fietser ALTIJD voorgaat ook al ga jij recht door (op de rotonde)
en dat is iets wat ik hier niet zie gebeuren! !

Jan Nonnekes|20.01.11|12:49

Verkeerstekens gaan voor gedrachregels dit is geheel correct. Maar voert een militairecolonne dan geen bijzondere verkeerstekens in de vorm van vlaggen en licht doorlatende kappen op de koplampen?

Arthur|20.01.11|12:52

Om nog maar te zwijgen over de rotondes waar ze borden hebben neergezet met de tekst:”Verkeer op de rotonde gaat voor”. ….. Ja.. morgen brengen… Bestuurders zullen ze bedoelen.

Hugo|20.01.11|13:40

Iedereen heeft het over de fietsers die de rotonde blijven volgen en dus rechtdoorgaand verkeer zijn t.o.v. bestuurders die de rotonde gaan verlaten. Dit is naar mijn mening de correcte uitleg. Let wel op dames en heren, deze regel geldt ook in het voordeel van de voetgangers die de rotonde blijven volgen. Deze vallen namenlijk ook onder de noemer verkeer.

Joop de Hoog|20.01.11|15:52

Regel geldt niet op voorrangskruispunten? Toch wel, want als de mil.colonne of uitvaartstoet en tegemoet komende bestuurders op een voorrangsweg/kruispunt rijden/naderen waarbij de mil.col. afslaat (is geen voorrang), dan moet men deze voor laten gaan. Art. 63 is dan niet van toepassing. Discussie theoretisch? Zeker niet. Echter het is niet zo gemakkelijk uit te leggen aan (beginnende) bestuurders. Ik kijk uit naar het antwoord van het ministerie op mijn vraag hierover.

Jos Schetters|20.01.11|20:16

Een voorrangsvoertuig gaat toch eerst?(regel) En als de andere bestuurder nu op een voorrangskruising rijdt? Dan gaat de andere bestuurder eerst? (Borden gaan boven regels)
Het moet niet gekker worden.

Cursief|24.01.11|21:18

Wat mij betreft is er helemaal geen discussie nodig, ze gaan gewoon ten allen tijden voor!

Kom op zeg, we stikken zó al in ál de regels van dit land! Het is een kwestie van normen en waarden, hetzelfde geldt voor een uitvaartstoet bijvoorbeeld. Laten we met elkaar onze leerlingen wat fantsoen bijbrengen ipv muggezifterige regels op te eisen waarmee we de menselijk norm schaden.. Bah bah bah..

Cursief|24.01.11|21:22

Verder gaat het tijd worden dat alle overige regels in het hele land hetzelfde gaan worden en geen onnodig moeilijke dingen! Iedereen moet het kunnen begrijpen! Wie heeft trouwens het onzalige idee bedacht dat elke gemeente zn eigen ding mag doen?!

gerda|26.01.11|09:44

Er is geen onduidelijk heid, wij leggen ook aan de leerling uit dat dat tekens voor gaan. Vandaar de noodzakelijkheid van de tekens op de voertuigen van een militaire colonne!

gerda|26.01.11|10:13

het is niet zo ingewikkelt. tekens gaan voor regels vandaat de tekens aangebracht aan de voertuigen van deze militaire colonne. Met deze uitleg is het voor elke leek begrijpelijk

Jos Schetters|30.01.11|17:58

Lichten gaan boven regels en borden. De mliyaire voertuigen van een colonne voeren daarom speciale verlichting nl. blauwe en groene lichten. Dus niet te moeilijk over doen. De miliotaire colonne nooit doorsnijden.

Joop de Hoog|31.01.11|14:50

Bij deze discussie is het niet van belang wat iedereen er van vindt, maar wat het RVV 1990 ervan zegt (en uiteindelijk de rechter). De uitleg is simpel, zie mijn reactie van 20.01.11. De groene lichten en de vlaggen en de herkenningstekens zijn GEEN verkeerstekens. Verkeerstekens zijn verkeersborden, verkeerslichten en verkeerstekens op het wegdek! Zie art 3 BABW. Alleen bij de voorrangsborden geldt het verbod dus niet. Let op een voorrangsweg/-kruispunt wel op bij het afslaan=geen voorrang!

Henk|01.02.11|10:25

Maak het nou niet zo moeilijk. Een fietser die haaietanden krijgt moet voorrang verlenen aan alle bestuurder van links en rechts. Dus ook de fietser op een vrijliggend fietspad naast de rotonde. Denk ook aan doorstroming. Fietser wel wachten op rechts maar niet op links, leg ze dat maar eens uit. Succes

Frank|18.04.11|13:07

Ik denk dat de mensen nog steeds niet weten dat er in het RVV staat dat verkeerstekens boven gedragsregels gaan mits deze onverenigbaar zijn (staat er toch duidelijk). de wetgever bedoeld dus dat een verkeersteken wat de voorrang regelt boven artikel 15.1 gaat. een bord A1 boven de max snelheid binnen de bebouwde kom. Maar ik ken geen bord wat boven artikel 16 gaat.
Zo kan een haaientand dus nooit boven artikel 18.1 gaan.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.